University of Twente Student Theses

Login

Stabiliteitsanalyse Stiennen Man : een onderzoek naar de invloed van de Stiennen Man op de macrostabiliteit van de primaire kering

Frankena, M. (2017) Stabiliteitsanalyse Stiennen Man : een onderzoek naar de invloed van de Stiennen Man op de macrostabiliteit van de primaire kering.

[img] PDF
2MB
Abstract:Wetterskip Fryslân is in januari 2017 begonnen met de eerste beoordelingsronde van de primaire waterkeringen. De beoordeling van de Friese primaire kering wordt uitgevoerd aan de hand van het nieuwe wettelijke beoordelingsinstrumentarium. Onderdeel van de beoordeling is het beoordelen van de stabiliteit van de kering. Hiervoor zijn verschillende toetssporen opgesteld. Bovendien moeten niet-waterkerende objecten worden meegenomen in de beoordeling. Het is van belang om in beeld te brengen op welke manier de stabiliteit van de kering wordt beïnvloed door niet-waterkerende objecten. Het doel van dit onderzoek is het beoordelen van de veiligheid van de primaire waterkering met betrekking tot macrostabiliteit ten gevolge van het niet-waterkerend object de Stiennen Man. Het onderzoek is een afstudeeropdracht voor Bachelor of Science (BSc) aan opleiding Civiele Techniek van Universiteit Twente. Het onderzoek dient bovendien als een verkenning voor Wetterskip Fryslân in het beoordelen van niet-waterkerende objecten. Het onderzoek is opgedeeld in vier deelvragen: (1) Wat is de samenstelling van de fundering van de Stiennen Man? (2) Op welke manier beïnvloedt de Stiennen Man de stabiliteit van de primaire waterkering? (3) Wat is het veiligheidsoordeel met betrekking tot macrostabiliteit van de primaire waterkering op de specifieke locatie, bij het buiten beschouwing laten van de Stiennen Man? (4) Wat is het veiligheidsoordeel met betrekking tot macrostabiliteit van de primaire waterkering op de specifieke locatie, bij het in acht nemen van de Stiennen Man? De samenstelling van de fundering van de Stiennen Man is onderzocht door het uitvoeren van archiefonderzoek en grondonderzoek. Voor het archiefonderzoek zijn archiefstukken van Tresoar onderzocht. Het grondonderzoek is uitbesteed aan Fugro. De resultaten zijn gebruikt om een schematisering te maken van de fundering van de Stiennen Man. Vervolgens is bestudeerd op welke manier de stabiliteit van de primaire kering wordt beïnvloed door aanwezigheid van de Stiennen Man. Hierna is bepaald welke manier het meest geschikt is om de invloeden te schematiseren in software D-Geostability. In D-Geostability zijn glijvlakanalyses uitgevoerd om de stabiliteit van de kering te bepalen. De stabiliteitsfactor is omgerekend naar een faalkans. Verschillende scenario’s zijn berekend, waarna een totale faalkans is bepaald voor faalmechanismen binnen- en buitenwaartse macrostabiliteit. Voor beide faalmechanismen is dit gedaan voor de situatie zonder en situatie met Stiennen Man. Vervolgens is een oordeel gegeven over de invloed van de Stiennen Man op de veiligheid van de primaire kering. Het archiefonderzoek en het grondonderzoek geven een duidelijk inzicht in de opbouw van de fundering van de Stiennen Man. De resultaten zijn verwerkt in de schematisering van de Stiennen Man. Aan de hand van de schematisering is een uniforme belasting en een windbelasting bepaald. Deze belasting is toegevoegd in D-Geostability in de situatie met Stiennen Man. Voor binnenwaartse macrostabiliteit geldt voor de situaties met en zonder de Stiennen Man het veiligheidsoordeel IVv: het dijkvak voldoet mogelijk aan de ondergrens en/of de signaleringswaarde. Voor buitenwaartse macrostabiliteit geldt voor de situaties met en zonder de Stiennen Man het veiligheidsoordeel IIV: het dijkvak voldoet aan de faalkanseis. Op basis van de berekende faalkans per situatie is geconcludeerd dat de Stiennen Man een relevante negatieve invloed heeft op de stabiliteit van de kering, zowel bij binnen- als buitenwaartse macrostabiliteit. Op basis van dit onderzoek wordt aanbevolen om niet-waterkerende objecten mee te nemen in de toetsing van de stabiliteit per dijkvak. Een optie voor vervolgonderzoek is het onderzoeken hoe het beoordelen van niet-waterkerende objecten kan worden meegenomen in andere toetssporen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74506
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page