University of Twente Student Theses

Login

Het toepassen van het afkoppelen van hemelwater in Enschede

Roosjen, W. (2017) Het toepassen van het afkoppelen van hemelwater in Enschede.

[img] PDF
10MB
Abstract:In Enschede is op diverse locaties een groot risico op hemel- en grondwateroverlast. Dit zal in de toekomst toenemen door klimaatverandering doordat er grotere neerslaghoeveelheden en intensievere buien zullen vallen. Daarnaast wordt de kans op verdroging in warme periodes groter doordat de zomers droger worden. Hierdoor is er de wens om hemelwater niet meer in het gemengde riool te brengen, dat capaciteitsproblemen heeft, maar gescheiden af te voeren of te gebruiken in de buitenruimte (ofwel het afkoppelen van hemelwater). Naast het reduceren van wateroverlast heeft de gemeente ook andere ambities die relevant zijn voor het thema water. Er is in dit onderzoek gekeken naar de ambities: milieu, biodiversiteit, klimaatadaptie, hittestress en leefbaarheid. In de besluitvorming is de wens om deze ambities mee te nemen zodat er naar maatregelen in de openbare ruimte gezocht worden die meerdere ambities kunnen vervullen naast het reduceren van wateroverlast. Er is reeds het rapport afkoppelstrategie Enschede (Tauw bv, 2015) opgesteld, waarin de bestaande afkoppelvoorzieningen geëvalueerd zijn en daarnaast op conceptueel niveau een type voorziening wordt aangeraden om toe te passen, het grondwater regulatie systeem. Het doel van dit onderzoek is ten eerste deze afkoppelstrategie verder en gedetailleerder uit te werken naar straatniveau om zo de toepasbaarheid, waaronder ook de kosten vallen, te analyseren en ten tweede de relevante ambities van de gemeente Enschede mee te nemen bij de afweging tussen verschillende afkoppelvoorzieningen. De onderzoeksvraag luidt als volgt: “In welke mate kan een (of meerdere) toepasbare variant(en) van afkoppelvoorzieningen in Enschede zorgen voor het verminderen van wateroverlast en daarbij ook andere relevante ambities van de gemeente Enschede vervullen?”
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74519
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page