University of Twente Student Theses

Login

Het effect van de logistiek coördinator : een onderzoek naar de effecten van maatregelen om de logistiek bij complexe binnenstedelijke bouwplaatsen te verbeteren

Verheijen, M.J.F. (2008) Het effect van de logistiek coördinator : een onderzoek naar de effecten van maatregelen om de logistiek bij complexe binnenstedelijke bouwplaatsen te verbeteren.

[img] PDF
1MB
Abstract:Hoewel door dichtslibbende wegen en steeds meer binnenstedelijke bouw- en renovatieprojecten de logistiek steeds belangrijker wordt, blijft dit een onderdeel van het bouwplan met een lage prioriteit. Terwijl veel partijen het erover eens zijn dat hier verbetering en besparing mogelijk is. TOPBouw zoekt deze verbetering op met het concept logistiek coördinator: deze adviseert en begeleidt uitvoerende bouwers bij het optimaliseren van hun logistieke processen bij complexe binnenstedelijke bouwactiviteiten. In twee pilotprojecten is onderzocht welke knelpunten ontstaan bij binnenstedelijk bouwen, welke maatregelen hierbij denkbaar zijn en wat de effecten zijn van deze maatregelen. In dit onderzoek zijn deze effecten van de maatregelen beschreven zodat inzichtelijk wordt wat de toegevoegde waarde van de logistiek coördinator is. Om de effecten te registreren zijn 12 prestatie-indicatoren opgesteld. Op basis van de uitkomsten hiervan is een prognose opgesteld voor een mogelijke besparing over een jaar. Na verrekening van de kosten voor de logistiek coördinatie kwam dit uit op 1,6% besparing op de totale bouwsom. Het grootste deel hiervan valt ten bate van de aannemer, welke veel kan besparen op meerkosten (faalkosten en uitloop van het project). Maar ook de onderaannemers en toelevering profiteren, van minder wachttijden en betere afstemming. De omgeving van de bouwplaats ervaart minder overlast. Hoewel de geschatte besparing minder is dan op basis van literatuur verwacht werd, kan toch geconcludeerd worden dat het een aantrekkelijk concept is en de verwachting is dat met enige ervaring de besparing/winst zal toenemen. Een vervolgvraag is welke positie de logistiek coördinator dan inneemt in het bouwproces. Omdat het belangrijk is om in de voorfase partijen op elkaar af te stemmen, lijkt het belangrijk dat de logistiek coördinator in deze fase vanuit een onafhankelijke positie opereert. Vanuit deze positie is een goed inzicht in de verwachte knelpunten mogelijk en met de opgestelde knelpunten-maatregelenmatrix kunnen deze door goede voorbereiding voorkomen worden. Omdat de logistiek coördinator primair met logistieke optimalisatie bij projecten bezig is en overal zoekt naar mogelijkheden tot besparing, kan hij gezien worden als een accelerator van innovatie vanuit de industrie. Deze persoon dient goed op de hoogte te zijn van nieuwe technieken zoals meer prefab bouwen, opstelplaatsen, afstemming tussen onderaannemers en toepassing van meer informatietechnologie voor planning en communicatie. Dit zijn ook de richtingen waar vervolgonderzoek zich op zou moeten richten.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Balance & Result
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74724
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page