University of Twente Student Theses

Login

Samenvoegingen op Rijkswegen. Onderzoek naar alternatieven voor tapersamenvoegingen op het Rijkswegennet in Oost-Nederland

Oppers, R.L.T. (2018) Samenvoegingen op Rijkswegen. Onderzoek naar alternatieven voor tapersamenvoegingen op het Rijkswegennet in Oost-Nederland.

[img] PDF
4MB
Abstract:Samenvoegingen met rijstrookvermindering op autosnelwegen kunnen knelpunten zijn in ons wegennet. Doordat er één of meerdere rijstroken verdwijnen, wordt de capaciteit van een wegvak minder. Een van de manieren om een samenvoeging vorm te geven, is een tapersamenvoeging. Deze tapersamenvoegingen worden veelvuldig gebruikt op (voorheen) rustige snelwegen en hebben als groot voordeel ruimtebesparing t.o.v. andere samenvoegingen. Echter is een tapersamenvoeging relatief onveilig en heeft, zo verwachten experts, een minder goede doorstroming (= lagere capaciteit) dan andere vormen van samenvoegen. Rijkswaterstaat is daarom benieuwd welke vorm van samenvoegen het beste is. Hierbij moet rekening worden gehouden met de kwaliteit (verkeersveiligheid) en de kwantiteit (capaciteit). Om dit te onderzoeken zijn er vijf knooppunten met tapersamenvoegingen aangewezen waar onderzoek naar gedaan wordt: Paalgraven, Grijsoord, Waterberg, Azelo en Buren. Deze knooppunten hebben allen andere parameters waardoor andere uitkomsten niet onverwacht zullen zijn en er bij gelijke uitkomsten een algemeen beeld geschetst kan worden. Om te onderzoeken welke samenvoeging het beste is, moet er eerst een overzicht gemaakt worden welke samenvoegingen er zijn. In Nederland worden de linker afstreping en de tapersamenvoeging het meeste gebruikt. Incidenteel komen een rechter afstreping en ingeklemde invoeging voor, al worden deze niet beschreven in de ROA (Richtlijn Ontwerp Autosnelweg). Een rechter afstreping is in het buitenland meer geaccepteerd, van een ingeklemde invoeging zijn de eigenschappen nauwelijks bekend. Deze vier vormen zijn daarom onderzocht worden. Om tot goed maatwerk te komen, worden hierbij ook locatie-specifieke varianten meegenomen. Rijkswaterstaat heeft een simulatieprogramma waarmee het Nederlandse (snel)wegennet goed nagebootst kan worden: FOSIM. Hierin zijn alle alternatieven gemodelleerd en gesimuleerd. Dit is gedaan voor verschillende hoeveelheden vrachtverkeer, zodat aan het einde van het onderzoek een algemeen beeld geschetst kan worden over samenvoegen. De resultaten zijn onderworpen aan statistische toetsen om te beoordelen of gesimuleerde verschillen wel significant zijn. Voor de kwaliteit van samenvoegingen is een analyse gemaakt omtrent de belangrijkste verschillen tussen samenvoegingen. Dit zijn strookwisselingen van vrachtverkeer en uitwijkmogelijkheden. Kosten zijn hier bewust buiten beschouwing gelaten omdat het hoofddoel van het onderzoek verbeteringen van tapersamenvoegingen is. Alle andere alternatieven zijn qua kosten ongeveer gelijkwaardig. Samen met de capaciteitswaarden is er een multi-criteria analyse opgesteld waarmee per locatie de beste oplossing bepaald kon worden. Uit het gehele onderzoek blijkt dat onder bijna alle omstandigheden (bijzondere situaties daargelaten) een rechter afstreping de beste oplossing is. Zowel de capaciteitswaarden als de multi-criteria uitkomsten geven aan dat een rechter afstreping én meer capaciteit heeft dan de andere alternatieven én veiliger is. Het advies wat uit dit rapport volgt is dan ook een advies tot vervolgonderzoek met toepassingen in de praktijk en aanpassing van de CIA en de ROA. Immers, de onzekerheden uit dit onderzoek zijn alleen te onderzoeken met praktijkonderzoek. Hier dient ook aandacht besteed te worden aan de vormgeving van een rechter afstreping.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:55 traffic technology, transport technology, 56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/75543
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page