University of Twente Student Theses

Login

De invloed van een alternatieve introductie van vectoren op het vermogen tot abstract wiskundig redeneren bij leerlingen van 5 VWO wiskunde B

Vos, A.S. de (2018) De invloed van een alternatieve introductie van vectoren op het vermogen tot abstract wiskundig redeneren bij leerlingen van 5 VWO wiskunde B.

[img] PDF
1MB
Abstract:Het eindexamenprogramma VWO wiskunde B bevat sinds 2015 het onderwerp vectormeetkunde. Dit heeft niet in een wiskunde eindexamenprogramma gezeten sinds de invoering van wiskunde B in 1985. Leerlingen lijken moeite te hebben met dit onderwerp, dus dit onderzoek richt zich op de invloed van een alternatieve introductie van het onderwerp vectormeetkunde op het vermogen tot abstract wiskundig redeneren. Het vermogen tot abstract wiskundig redeneren kunnen we vaststellen door het voorleggen van nieuwe variaties van problemen, waarbij leerlingen gebruik kunnen maken van al bekende problemen. De correspondenten van dit onderzoek zijn de leerlingen van de 5 VWO wiskunde B klas van het Montessori College in het schooljaar 2017-2018. Aan de hand van een voormeting, die het vermogen tot abstract wiskundig redeneren vaststelt, zijn twee groepen gemaakt die beide even sterk zijn. De reguliere conditie krijgt les vanuit het lesboek Getal & Ruimte waarbij kentallen direct geïntroduceerd worden. De alternatieve conditie krijgt twee introductie lessen welke zich focussen op de vrije vector. In de eerste les is er geen assenstelsel en wordt er niet gesproken over kentallen. Met behulp van het ontbinden van vectoren worden in les 2 kentallen geïntroduceerd. Na deze twee introductielessen sluiten ze zich weer aan bij de leerlingen van de reguliere conditie. Aan de hand van een nameting, welke lijkt op de voormeting, wordt de invloed van de alternatieve introductie op het vermogen tot abstract wiskundig redeneren vastgesteld. Uit de t-test blijkt dat er geen significant verschil is tussen de resultaten van de reguliere conditie en de alternatieve conditie (t = 0,485; p = 0,634). Voor een vervolg onderzoek wordt er geadviseerd om een grotere groep correspondenten te gebruiken en de interventie te vergroten met meer lessen en bijpassend alternatief lesmateriaal.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:31 mathematics, 81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/76966
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page