University of Twente Student Theses

Login

Maatwerkoplossingen voor het normtraject Zwolle-Olst : de inventarisatie van knelpunten en het ontwerp van maatwerkoplossingen voor deze knelpuntlocaties op het normtraject Zwolle-Olst

Wildeman, R. (2018) Maatwerkoplossingen voor het normtraject Zwolle-Olst : de inventarisatie van knelpunten en het ontwerp van maatwerkoplossingen voor deze knelpuntlocaties op het normtraject Zwolle-Olst.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Embargo date:1 January 2025
Abstract:Een veelbesproken onderwerp in de civieltechnische wereld van deze tijd is het effect van de klimaatverandering op de waterstanden. De verhoogde en langer aanhoudende waterstanden in de rivieren hebben op termijn een grote impact op de huidige dijken rond de Nederlandse rivieren. Door de klimaatverandering, maar ook de economische groei, die de impact van een overstroming groter maakt, en de nieuwe blik op de sterkte van dijken (sinds de oude normen uit de jaren 60) zijn de veiligheidsnormen van de dijken opgeschroefd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het dijktraject Zwolle – Olst voldoet onder meer door deze normverhoging niet meer aan de eisen en moet versterkt worden. Dit project is opgepakt door Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). Dit onderzoek is een onderdeel van het overkoepelende dijkversterking project “IJsseldijk Zwolle – Olst”. Door het projectteam zijn een aantal kansrijke alternatieven ontworpen op het dijktraject Zwolle – Olst die het uitgangspunt zijn voor dit onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om op het dijktraject Zwolle – Olst alle objecten te vinden die in, op of rond de dijk staan en te analyseren of deze objecten in de weg zullen staan voor de ontworpen dijkversterkingsoplossingen. Daarnaast is een ander doel van dit onderzoek om enkele maatwerkoplossingen te verzinnen voor drie knelpuntlocaties uit deze opgestelde lijst. Voor het onderzoek is de volgende hoofdvraag opgesteld: Wat is de haalbaarheid van de kansrijke alternatieven op het normtraject Zwolle-Olst en hoe kunnen enkele typische knelpuntlocaties worden opgelost met behulp van maatwerkoplossingen? Om antwoord te kunnen geven op het eerste deel van de onderzoeksvraag is een inventarisatie gemaakt van alle objecten rond de dijk en op de lijst van alle dijkobjecten zijn een aantal analyses losgelaten zoals een faalmechanisme-analyse en ruimte-analyse. Om het tweede deel van de hoofdvraag te beantwoorden zijn uit de inventarisatie, met dijkobjecten die een knelpunt veroorzaakten, drie locaties van veel voorkomende types knelpunten gekozen. Met deze drie locaties is een locatie / omgevingsrapport gemaakt en is er per locatie een afweging gemaakt uit alle mogelijke oplossingen, waarna de oplossingen verder zijn uitgewerkt. Uit deze analyses blijkt dat er op het traject 144 dijkobjecten knelpunten veroorzaken met de ontworpen kansrijke alternatieven. Verder is het meest voorkomende knelpunt afkomstig van huizen in, op en rond de dijk en is het meest voorkomende maar ook meest knellende alternatief, alternatief B. Voor de haalbaarheid van de alternatieven op het totale traject is Tabel 1 weergegeven. De drie gekozen knelpuntlocaties staan samen met de mogelijke oplossing na de afweging weergegeven in Tabel 2. Deze resultaten samen vormen een advies voor het WDOD en zullen hiermee inzicht geven in de locatie en de eigenschappen van alle dijkobjecten, de mogelijke bouwstenen in het dijktraject Zwolle – Olst, de afweging, de mogelijkheden bij de drie locaties (en gelijkwaardige locaties) en de uitwerking van deze locaties met afmetingsberekeningen. Op basis van deze resultaten wordt aanbevolen bij de uitwerking van deze locaties in verder onderzoek gebruik te maken van precieze detailberekeningen. Daarnaast wordt aanbevolen om de in GIS getekende dijkobjecten en kansrijke alternatieven in verdere ontwerpstadia en verdere onderzoeken preciezer te tekenen voor minder fouten in de analyses en een duidelijker beeld van overgangsgebieden tussen oplossingen van de kansrijke alternatieven.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/77251
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page