University of Twente Student Theses

Login

Vectormeetkunde 4 vwo wiskunde B : een herontwerp van bestaand lesmateriaal ter verbetering van het inzicht bij leerlingen en ter verbetering van de tevredenheid over de opbouw van de lesstof bij docenten

Voetberg, Annemiek (2019) Vectormeetkunde 4 vwo wiskunde B : een herontwerp van bestaand lesmateriaal ter verbetering van het inzicht bij leerlingen en ter verbetering van de tevredenheid over de opbouw van de lesstof bij docenten.

[img] PDF
14MB
Abstract:In dit ontwerponderzoek is een herontwerp van bestaand lesmateriaal over vectoren (paragraaf 8-V t/m 8-3 van hoofdstuk 8-Vectoren van Moderne Wiskunde 11e editie 4vwoB) gemaakt om een tweeledig einddoel te behalen; het verbeteren van de structurele kennis van leerlingen betreffende de lesstof over geometrische en numerieke vectoren en het onderwerp zwaartepunten en evenwicht en het verbeteren van de tevredenheid over de opbouw van de betreffende lesstof op het gebied van continuïteit (verticale leerlijnen) en horizontale samenhang (samenhang tussen vakgebieden). Voor het maken van het ontwerp is uitgebreid literatuuronderzoek gedaan, wat geresulteerd heeft in een lessenserie met een didactische leidraad voor de docent en aangepast lesmateriaal voor de leerlingen. Naast dat dit dient om beide delen van het einddoel te behalen, wordt op zichzelf al voor verbetering op het gebied van continuïteit en horizontale samenhang gezorgd. Door middel van het vergelijken van proefwerkresultaten van leerlingen en interviews van docenten en leerlingen is vervolgens gekeken of het beoogde effect van het ontwerp is behaald. Het ontwerp heeft door de kleine steekproefgroottes, de relatief kleine verschillen en grote standaardafwijkingen niet gezorgd voor statistisch significante resultaten wat betreft de verbetering van de structurele kennis bij leerlingen over de lesstof. Het ontwerp heeft de tevredenheid bij de docent over de samenstelling van de betreffende lesstof op het gebied van continuïteit (verticale leerlijnen) en horizontale samenhang (samenhang tussen vakgebieden) wel verbeterd. Ondanks dat met het onderzoek niet aangetoond kan worden dat de kennis bij leerlingen verbeterd is levert het onderzoek docenten veel informatie op over het leren van leerlingen en de bijbehorende didactische aspecten over de betreffende lesstof. Ook biedt het samen met de resultaten allerlei aanbevelingen voor verdere aanpassingen aan het lesmateriaal en verder onderzoek naar het onderwerp vectoren, met aandacht voor het modelleren vanuit een natuurkundige context, het wenselijke bewijsniveau en de overige paragrafen binnen het behandelde hoofdstuk.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science and Technology MSc (60023)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/79468
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page