University of Twente Student Theses

Login

Klimaatadaptatie bevorderen bij bedrijven : een onderzoek naar nieuwe inzichten bij klimaatadaptiestrategieën op lokaal niveau

Raijmakers, R.D. (2020) Klimaatadaptatie bevorderen bij bedrijven : een onderzoek naar nieuwe inzichten bij klimaatadaptiestrategieën op lokaal niveau.

[img] PDF
1MB
Abstract:Klimaatverandering is een belangrijk probleem dat nu al voor veel schade zorgt en de trend is dat dit erger wordt in de toekomst (KNMI, 2020). Om de negatieve gevolgen van klimaatverandering te verminderen zijn er twee strategieën: klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Klimaatmitigatie pakt de oorzaak van klimaatverandering aan door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen (UNFCCC, 2020). Klimaatadaptatie is het proces waarbij de maatschappij aangepast wordt zodat de negatieve gevolgen beperkt worden en er gebruik gemaakt wordt van de kansen (UNFCCC, 2020). Vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is op landelijk niveau het doel gesteld om voor 2050 klimaatrobuust te zijn (Kuijken, 2017). Binnen het DPRA wordt er ook gezegd dat een klimaatrobuust Nederland niet bereikt kan worden met alleen maatregelen in de publieke ruimte en daarom moeten bedrijven en burgers ook betrokken worden. Risicodialogen moeten het bewustzijn van de risico’s verhogen en tot een concrete aanpak leiden met als resultaat dat deze risico’s verminderen (Staf deltacommissaris , 2019). Bedrijventerreinen hebben weinig blauwgroene ruimtes (Blank, de Vos, de Bergh, & Mol, 2013) en zijn daarom gevoeliger voor de gevolgen van klimaatverandering (De Natuurverdubbelaars, 2020). Om bedrijventerreinen in Oldenzaal minder gevoelig te maken voor klimaatverandering moeten bedrijven betrokken worden bij klimaatadaptatie. Echter er is weinig bekend over welke klimaatmaatregelen bedrijven nu nemen en welke afwegingen ze hierbij maken. Onderzoeksdoel en -vragen: Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de manier waarop bedrijven met klimaatactie omgaan en hoe gemeenten hier beter op kunnen inspelen. In dit onderzoek wordt er de (hoofd)vraag gesteld: “Hoe kan de gemeente Oldenzaal, als onderdeel van hun algemene klimaatadaptatie strategie, bedrijven beter aansporen om klimaatactie te ondernemen?”
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/85023
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page