University of Twente Student Theses

Login

“Defensie gaat voor safe” : Risicomanagement bij het Ministerie van Defensie

Lodewijk, Koen (2022) “Defensie gaat voor safe” : Risicomanagement bij het Ministerie van Defensie.

[img] PDF
3MB
Abstract:Het Ministerie van Defensie gaat door middel van een groot programma haar generieke ITinfrastructuur vervangen. De ontwikkelingen in de markt op IT-gebied gaan razendsnel en Defensie verwacht niet snel genoeg daarop te kunnen anticiperen zonder de kennis en ervaring vanuit de markt. Het IT-programma wordt daarom uitgevoerd met een marktpartij, een Publiek-Private- Samenwerking. Veel IT-projecten van de overheid zijn mislukt, sterk uit de tijd gelopen of zijn een stuk duurder uitgepakt. Om die situatie te voorkomen heeft de overheid door het Bureau ICTtoetsing dit IT-programma laten beoordelen. Een van de aanbevelingen vanuit dat onderzoek om de slaagkans van het IT-programma te vergroten is het inbedden van risicomanagement tot op het hoogste niveau. Het doel van dit onderzoek is om bepalen welke risicomanagement methode binnen de context van het IT-programma en de Publiek-Private-Samenwerking past. Onderzoek uitgevoerd bij de Directoraat-Generaal Politie toonde aan gezien de politieke- en maatschappelijke-druk die er op de Politieorganisatie de standaard Risicogestuurd Werken aansluit. De politieorganisatie heeft overeenkomsten met het Ministerie van Defensie. Daarom is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: In hoeverre is Risicogestuurd Werken de geschikte risicomanagementmethode om toe te passen binnen het IT-programma van Defensie dat via Publiek-Private-Samenwerking wordt uitgevoerd? Daarnaast onderzoeken op welke manier de risicomanagementstandaard eventueel aangepast en/of gemodificeerd kan worden om binnen deze Defensieorganisatie toepasbaar te zijn. Is het een kwestie van: one size fits all of moet er nog getweakt worden? Dit onderzoek maakt gebruik van een wetenschappelijke literatuurstudie, het bestuderen van interne documentatie, het afnemen individuele interviews en focusgroep gesprekken om antwoord te geven op de onderzoeksvraag. Het resultaat van dit onderzoek is een ontwerp voor risicomanagement genaamd: “Risicogestuurd Werken 2.0”. Dat ontwerp is een modificatie, een verrijking van het bestaande Risicogestuurd Werken concept van Martin van Staveren (2017). Het legt expliciet de focus op een zestal essentiële brondocumenten én het inbedden van cruciale beslismomenten. Dit ontwerp is meerde malen geëvalueerd en zodoende op de perceptie en behoefte van de eindgebruikers afgestemd. Het ontwerp zorgt voor de professionalisering van risicomanagement, de sleutelfactor als het gaat om het behalen van projectdoelstellingen. De conclusie is dat de Risicogestuurd Werken standaard geschikt is voor het IT-programma. Het ontwerp Risicogestuurd Werken 2.0 draagt o.a. bij aan de bewustwording over de onzekerheden van het IT-programma en aan de vergroting van de veerkracht van het gehele IT-programma. Het definitieve ontwerp kan worden ingezet voor een eenduidige toepassing van risicomanagement binnen het gehele IT-programma. Waardoor de effecten van onzekerheden op de doelstellingen als vanzelfsprekend leidend zijn en Nederland een stap dichterbij is bij een veilige IT-infrastructuur in oorlogs- en vredestijd. Op de volgende pagina is het resultaat van het ontwerp te zien. Eventueel vervolgonderzoek kan gaan over de implementatievoorwaarden aan risicomanagement.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Risicomanagement MSc (75083)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/90484
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page