University of Twente Student Theses

Login

Een framework voor het gebruik van Geschiedenis van de Wiskunde in de les

Leeuw, A.S.D. de (2024) Een framework voor het gebruik van Geschiedenis van de Wiskunde in de les.

[img] PDF
1MB
Abstract:In dit onderzoek is gekeken naar het gebruik van Geschiedenis van de Wiskunde (GW) in de wiskundeles. Er is een uitgebreide literatuurstudie gedaan betreffende het gebruik van GW in de wiskundeles. Binnen de huidige literatuur ontbreekt een duidelijk overzicht voor de docent hoe hij/zij GW kan gebruiken in de wiskundeles en wat voor doel hij/zij daarmee kan bereiken. Om het ’kennis-gat’ tussen de literatuur en de praktijk van de docent te verkleinen en de docent een handvat te bieden om GW te gaan gebruiken in de wiskundeles, is dit onderzoek verricht. Hiervoor is de huidige literatuur binnen het theoretisch kader uiteengezet, waar duidelijk wordt waarom GW de leerlingen kan helpen in de wiskundeles en eveneens waarom GW de docent kan helpen in zijn/haar lessen. Om vervolgens een handvat te bieden waarin de docent begeleid wordt in het gebruik van GW in de wiskundeles, is er een framework opgezet. Vanuit de literatuur is er een concept framework opgesteld, dat verbeterd is na feedback van een expert binnen dit vakgebied en de begeleiders van dit onderzoek. De docent wordt geholpen bij het doorlopen van het framework door middel van een keuzelijst, waar hij/zij voorkeuren kan aankruisen wat hij/zij wil bereiken met de les. Op basis van deze voorkeuren, komt de docent uit bij een bepaald punt binnen hetframework, zodat hij/zij weet hoe GW het beste gebruikt kan worden door hem/haar om het lesdoel te behalen. Het gepresenteerde framework dicht daarbij het huidige ’kennis-gat’ tussen de literatuur en de praktijk, waardoor de docent nu over verscheidene handvatten beschikt die de opstap naar het gebruik van GW binnen de wiskundeles vergemakkelijken. Het framework zorgt ervoor dat de docent de GW gemakkelijker kan gebruiken in de wiskundeles en ook weet op welke manier hij/zij dat kan doen, doordat de docent geholpen wordt bij het doorlopen van het framework middels een keuzelijst en een overzicht van desbetreffende literatuur van de GW tot zijn/haar beschikking heeft. Het framework dient nog getest te worden in de praktijk, om de werkbaarheid van het framework te bepalen en eventueel het framework nog te perfectioneren. Dit onderzoek heeft zodoende de basis gelegd voor een gemakkelijk gebruik van GW binnen de wiskundeles voor de docent, waarbij tevens duidelijk wordt hoe de docent GW dan in de les kan gaan gebruiken. Leerlingen worden hierdoor geholpen in het verkrijgen van een breder en gevarieerder beeld van de wiskunde, waardoor hun leerproces wordt ondersteund.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:31 mathematics, 81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/98130
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page