University of Twente Student Theses

Login

Potentie van de IJssel in Overijssel: Energie uit stromend water : onderzoek naar geschikte locaties voor het opwekken van energie uit de stroming in de rivier de IJssel in Overijssel

Blomjous, D.E.C. (2017) Potentie van de IJssel in Overijssel: Energie uit stromend water : onderzoek naar geschikte locaties voor het opwekken van energie uit de stroming in de rivier de IJssel in Overijssel.

[img] PDF
7MB
Abstract:Sinds het klimaatakkoord van Parijs is het voor de overheid, provincies en gemeenten steeds belangrijker om gebruik te maken van duurzame energiebronnen. In november 2016 is de motie van de heer Kerkhof aangenomen met de vraag of door Universiteit Twente onderzocht kan worden of in rivier de IJssel in Overijssel potentie heeft voor het opwekken van energie uit water. Het doel van deze studie is om naar aanleiding van de motie van Kerkhof (2016) onderzoek te doen naar de potentie van energie uit waterkracht in de IJssel in Overijssel. Daarvoor is de volgende vraag opgesteld: Wat is de potentie voor het opwekken van energie uit de stroming van rivier de IJssel in Overijssel? Gezamenlijk geven het potentieel aanbod van de omgeving, het technisch, economisch en ecologisch potentieel antwoord op de vraag wat het potentieel van het studiegebied is. In de IJssel in Overijssel is onderzocht bij bruggen en kribben of het mogelijk is om energie op te wekken uit de stroming van het water. Er is onderzocht welke mogelijke technieken bestaan en welke eigenschappen deze technieken hebben. Met behulp van een Multi Criteria Analyse zijn de locaties geselecteerd en gewaardeerd. Vervolgens is voor twee locaties verder onderzoek gedaan naar de technische, economische en ecologische haalbaarheid. Voor de technische haalbaarheid is de stroomsnelheid onderzocht, voor de economische haalbaarheid is de energieopbrengst per jaar bepaald en voor de ecologische haalbaarheid zijn de effecten van een machine op de ecologie onderzocht. Tot slot zijn de resultaten voor de twee locaties gecombineerd met de kansrijke locaties, dit heeft geleid tot een potentiekaart voor Provincie Overijssel. Daarin worden inschattingen gegeven per locatie over hoeveel energie opgewekt zou kunnen worden in een jaar. De kriblocaties bleken in het onderzoek kansrijker dan bruglocaties omdat scheepvaart minder hinder ondervindt wanneer op deze locatie een machine wordt geplaatst. Er wordt verwacht dat de kansrijke kriblocaties tussen de 1 en 2,8 MWh per jaar aan energie opbrengen. Deze energieopbrengst is minder dan wat een gemiddeld huishouden in Overijssel verbruikt (3,1 MWh). De 41 kansrijke locaties in de IJssel in Overijssel brengen gezamenlijk ongeveer 63,1 MWh per jaar op. Deze studie is puur theoretisch uitgevoerd omdat momenteel er nog weinig bekend is over hoe machines presteren op een kriblocatie. De belangrijkste aanbeveling is daarom ook om verder onderzoek te doen naar het opwekken van energie op kriblocaties in de praktijk.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74660
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page