University of Twente Student Theses

Login

Programme: Risicomanagement MSc (75083)

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Year | Item Type
Jump to: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Number of items: 39.

2024

Braam-Veltrop, C.W.B. (2024) Het ontwikkelen van risicoleiderschap door verpleegkundigen : een ontwerpgericht onderzoek naar het organiseren van risico-eigenaarschap over verpleegkundige indicatoren.

2023

Achterberg, MSc RA Erik (2023) Het nemen van financiële risico’s door zorginstellingen in Nederland.

Bijlard, V. (2023) Van inzicht tot beheersing: Cybersecurity risico’s bij de Koninklijke Marechaussee. : Een ontwerponderzoek naar een risicomanagement benadering voor de Koninklijke Marechaussee waarmee de organisatie in staat wordt gesteld effectief en efficiënt risicomanagement toe te passen op cybersecurity risico.

Blaauwwijk, Henry (2023) Meten van Risicocultuur : een voorstel voor een conceptueel raamwerk om risicocultuur te meten.

Boonstra, Kim (2023) Bouwen aan high performing en veerkrachtige partnerschappen. Een toolkitontwerp voor Van Wijnen Components, het geindustrialiseerde maakbedrijf onder de Van Wijnen Groep.

Bos, K.J. (2023) Lessons learned? : Leren van voorvalonderzoek bij de Koninklijke Luchtmacht.

Jetten - von der Haar, D.J.A.M. (2023) Het verhogen van het informatieveiligheidsgedrag van medewerkers van Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Kerkmeijer, E. (2023) Succesvol innovatief samenwerken : kwalitatief onderzoek naar in hoeverre zachte succesfactoren aanwezig zijn binnen de innovatieve Publiek Private Samenwerking ten behoeve van vervanging IT-infrastructuur Defensie om tot een effectieve interorganisationele samenwerking te komen.

Kock, mr. M.J.J. de (2023) In hoeverre zijn veiligheidsverbetermaatregelen binnen het Commando Landstrijdkrachten vatbaar voor risicocompensatiegedrag?

Mangre, Asha (2023) Veiligheidsrisico's managen in technische praktijklokalen van een hbo-opleiding.

Prins, L. (2023) Mind over matter, mindset first. Risicoleiderschap bij Defensie.

Rödder, C. (2023) Bijdrage van risicomanagement aan de inbedding van duurzaamheid: een exploratief onderzoek onder Nederlandse bedrijven.

Vaanholt, C.J.M. (2023) Vitaliteit en blijfintentie van verpleegkundigen.

Vos, Gerton de (2023) Smart devices bij Defensie, van reactief naar proactief?

Wetering, A.J. van de (2023) “Gebruik clouddiensten door Nederlandse financiële instellingen” : Bezien vanuit een uitbestedingsrisicomanagement perspectief.

2022

Blom, Janneke (2022) Risicomanagement voor een meerzijdig platformbedrijf : een risicomanagementraamwerk ontwerp voor de toekomst.

Boonstoppel, S. (2022) Risicomanagement en de Nederlandse defensie-industrie : de ABDO in relatie tot het toepassen van risicomanagement.

Brands, Fenneke (2022) Succesvol Horizontaal Toezicht.

Broeks, A.J. (2022) MIIT Multidisciplinair interventieteam : vierdimensionaal leiderschap : effectief kunnen omgaan met risico's en onzekerheden.

Das, M.T. (2022) Risicomanagement binnen de tralies : Een onderzoek naar de aansluiting van het risicomanagement met de risico’s die de betrokken medewerkers lopen op de Afdeling Intensief Toezicht in de Penitentiaire inrichting Leeuwarden.

Das, MS MT (2022) Risicomanagement binnen de tralies.

Feenstra, G. (2022) Fraudebestrijding in het hoger onderwijs.

Hobbij, ing. M. (2022) In control, maar dan anders.

Lodewijk, Koen (2022) “Defensie gaat voor safe” : Risicomanagement bij het Ministerie van Defensie.

Peen, Moniek (2022) Naar een risicobewuste IND: Een bottom-up benadering.

Ćeman, E. (2022) Implementatie van een risicogestuurde werkwijze in Europese aanbestedingstrajecten : een paradigmaverschuiving in ontwikkeling.

Ćeman, Elvir (2022) Implementatie van een risicogestuurde werkwijze in Europese aanbestedingsprojecten: een paradigmaverschuiving in ontwikkeling.

2021

Bakker, J.H.M. (2021) Risicomanagement in Zelforganisatie.

Bhadjan, R. (2021) Een risicomanagement methodiek voor integrale beveiliging.

Duerink, Margaretha A.J. (2021) Missie Vastgoed : Risico's in de vastgoedketen van Defensie.

Nijenhuis, Hans (2021) Wat is penitentiaire scherpte.

Staman, N.W. (2021) Risicomanagement van Agile Softwareontwikkelprojecten : ontwerp van een op risicofactoren gebaseerde risicomanagementmethode die geïntegreerd kan worden in de agile projectmethodologie van CAPE Groep.

2020

Bakker, G. (2020) Borgen veilig en gezond werken door functioneel participeren : Een kwalitatief onderzoek naar de vertegenwoordiging van werkenden bij het tot stand komen van de weten regelgeving rondom asbest.

Dalen, J.J.P. van (2020) De risicobeoordeling binnen het nieuwe toezichtstelsel van de bouw in Nederland.

Donia, R.P. (2020) Naar risicogestuurd toezicht op de beveiliging van de burgerluchtvaart.

Kooten, M. van (2020) Evaluatiestudie naar de opzet van het medische 3D print lab binnen MST : risicomanagement bij innovatievraagstukken.

Kunstt, Dewi (2020) Van "Make it happen" naar ORM : een onderzoek naar risicomanagement binnen de brigade Brabant Zuid van de Koninklijke Marechaussee.

2019

Boomgaardt, Martin (2019) Gepercipieerde netwerkeffectiviteit bij de Veiligheidsregio Fryslân Een beeld vanuit het netwerk.

Hardeman, Matthijs (2019) Brandveiligheid : van regelgericht naar doelgericht.

This list was generated on Tue Feb 27 06:05:22 2024 CET.