University of Twente Student Theses

Login

Programme: Business Administration BSc (50645)

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Year | Item Type
Jump to: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2007 | 2006
Number of items: 74.

2017

Afzali, S. (2017) Key Antecedents of Smartphone User’s Attitude Towards Mobile Advertising: A Critical Literature Review.

Kok, Ruud (2017) Tendering strategy for the sustainable social housing industry.

2016

Alan, D. (2016) Empowering Business Model Innovation: The case of European SMEs.

Gerrisen, Wouter (2016) Towards a Service Dominant Value Proposition : A Comparative Analysis between and Goods and Service Logics offerings.

Keijzers, P Priscilla (2016) Privacy perceptions among millennials versus non-millennials and online shopping behavior.

Muller, C.J. (2016) Digital marketing for small businesses : from zero to online superhero; how an unknown business can become popular overnight.

Voortman, D. (2016) Preferred customer status with key suppliers : a case study at Paauwe Installaties.

2015

Albers, E. (2015) Usability of the Think Aloud Method: link between verbalizing and a second language.

BOS, T.H.W. (2015) The Ways Middle Managers Can Be Involved in the Strategy Process in a Dynamic Environment.

Bourbita, Becem (2015) The impact of competitive aggressiveness on the relative supply market position of factor-market rivals.

Kamers, Rick (2015) The role of trust in the B2B buying process.

Kielstra, Jan-Willem (2015) High Performance Work Systems aiming at attracting, developing and retaining talents.

Rijkom, W.B. van (2015) Van motivatie naar prestatie in KPN RETAIL.

Uijlenberg, W. (2015) The future HR roles of Shared Service Centres.

2014

Besten, Huub (2014) Failure Modes and Effects Analysis: the application of a cost-based FMEA.

Bies, E. (2014) Op weg naar een lerende organisatie.

Cornet, Hamist (2014) Een Goed Paard Maakt Nog Geen Goede Ruiter: Fabel of Feit? Onderzoek naar de invloed van spelers-, hoofdtrainers- en assistent-trainerservaring op de ranking en het winstpercentage van Nederlandse Eredivisie voetbalclubs.

Dijksterhuis, A.W. (2014) Kwaliteit roosters Universiteit Twente - Onderzoek naar het meetbaar maken van de prestaties van het rooster op Universiteit Twente.

Geurts, L.R.M. (2014) The role of a University curriculum design in intercultural sensitivity of students.

Hollander, T.A. (2014) De invloed van denkstijlen op besluitvormingsproces van ondernemers.

Lennips, Dhr. G. (2014) Een onderzoek naar efficiëntieverhoging in het productieproces bij VOB Hardenberg.

Lubbers, T.A.A (2014) "Het duurzaam en kosten efficiënt plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt" - Een onderzoek naar het verbeteren van de IHW methode.

Morsinkhof, J.B. (2014) The influence of social identity theory on voting behavior in the FIFA Ballon d’Or competition.

Ooijen, Kimberly van (2014) Collegiale in- en uitleen van elektromonteurs tussen bedrijven binnen de regio Twente.

Oude Weernink, Marissa Willemijn (2014) Strategy implementation processes of small businesses in the hospitality industry.

Rietberg, Johanna and Meijer, Lisa (2014) Een exploratief onderzoek naar de mogelijkheid om een rendabele sportschool voor mensen met een BMI boven de 25 in Twente te starten.

Rikkert, J.G.D. (2014) The use of business valuation methods in Africa, Europe and Australia.

van Halen, J.J.W. (2014) Pricingstrategy Fun-ie-Fit centre.

2013

Boom, Boudewijn K.W. (2013) De behoeften van mantelzorgers op vakantie - Een onderzoek naar wensen en behoeften van mantelzorgers bij het Welkomhuis Twente.

Brookhuis, M. (2013) Betrokkenheid van het personeel : Het vergroten van de betrokkenheid en motivatie van het personeel van de afdeling X.

Brummelhuis, Bob (2013) De logistieke prestatie van de SEH en AOA - Een onderzoek naar de patiëntenstroom van de spoedeisende hulp en de acute opname afdeling.

Dorst, Ivar (2013) Business education, a good preparation for business life? A study of the competences that companies require from bachelor graduates in business administration.

Dvorak, Tamara (2013) Co-Innovation: customer motives for participation in co-creation processes via social media platforms.

Garlich, Frank (2013) Berekening en verklaring van de kostprijsontwikkeling van zonnepanelen door middel van learning curves. (.

Geessink, Lisette (2013) Segmenting and targeting new charity donors.

Graag, Leonie de (2013) Adoptie van het Elektronisch Cliënten dossier - Onderzoek naar adoptie van het Elektronisch cliënten dossier in de Nederlandse VVT Sector.

Kleiboer, Vincent (2013) Samenwerking in verduurzamingsprojecten.

Koopman, A.C. (2013) Replenishment mehoden: op welke wijze kand Aeronamic B.V. het best haar voorraad houden?

Koster, Lucas (2013) Nevenactiviteiten gedurende de academische studie, een waardevolle investering?

Leppen, M. (2013) Procesanalyse klantenservice HST.

Lugtig, Jan (2013) Op weg naar prestatiegericht werken binnen het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier : De uitwerking en implementatie van Service Level Agreements.

Patandin, J. (2013) 'Snel met Lean': het Kanban Pull-Systeem.

Schipper, Marlien (2013) Businessmodel voor samen stoken op streekhout.

Velthuizen, Victor J. van (2013) Onderzoek naar het vergroten van de voorspelbaarheid van het financiële resultaat.

2012

Dijcks, A. (2012) Planning van de dagbehandeling op de kinderafdeling : onderzoek naar de fluctuatie in het aantal behandelingen per dag.

Gerrits, Berthold (2012) Ontwikkeling van een methodiek voor competitive intelligence.

Huijsing, M.D. (2012) Culture and its influence on the entrepreneurial process.

Huisman, Stephen (2012) ‘Waarom stoppen nascent entrepreneurs?’-Een kwalitatief onderzoek naar wat nascent entrepreneurs beweegt en op welke manieren omgevings- en persoonlijke factoren een rol spelen in het stoppen van de onderneming.-.

Lijbers, J.M. (2012) Gewichtige argumenten - Een onderzoek naar het verband tussen argumenten voor, en het gewicht van attributen in het nemen van niet-routinematige organisatorische beslissingen.

Oude Munnink, Rik (2012) Het onderzoek naar de doelgroep(en) voor Bonnevoy en de benadering van deze doelgroep(en).

Rothman, Jens (2012) Een onderzoek naar het verbeteren van integraal projectmanagement bij Strukton Systems.

Telman, Ruud (2012) Entrepreneurial processes in a cultural context - the influence of uncertainty avoidance on entrepreneurial processes in Denmark.

Valk, Jeroen van der (2012) Reduceren van variabiliteit in bedbezetting binnen de KNO afdeling van Medisch Spectrum Twente.

Vliek, K. (2012) Een prijsmodel voor Next-Select () e-business solutions.

2011

Berge, B.B.G. ten (2011) Kosten-batenanalyse aanwezigheidsregistratiesysteem.

Burger, Jelle and Pot, Thomas (2011) The effect of silo mentality on supply base information sharing.

Evers, Jeroen (2011) Onderzoek rootcauseanalyse Power-Packer.

Gevers, Lisan (2011) Een analyse van de service.

Grapendaal, Jarco (2011) Zelfsturende teams op de bouwplaats - Ontwerpgericht onderzoek naar zelfsturende teams.

Kemperink, Tom (2011) Medewerkeronderzoek: een onderzoek naar arbeidstevredenheid.

Kolkman, Martijn (2011) Maatschappelijk rendement van zorgboerderij in Oekraïne.

Lankheet, Kay (2011) Creative destruction in de context van het distributiekanaal.

Man, Hans de (2011) Studie naar de noodzaak en haalbaarheid van een kennis- en behandelcentrum voor musici.

Meurs, Vera (2011) Onderzoek naar de wensen van startende ondernemers ten opzichte van een Venture Capitalist.

Renkema, M. (2011) Heracles Almelo : verbetering van het prijsbeleid door onderzoek naar prijssensitiviteit en loyaliteit.

Schulte, Jorg (2011) Klanttevredenheid bij ExplainiT.

Terpoorten, Hidde T. (2011) Ontwikkeling van attribuutscores en -gewichten in groepsbesluitvormingsprocessen.

Theben, Alexandra Dominique Danielle (2011) Labour market outcomes for immigrants in Western European countries - What impacts do immigration-, welfare state-, and labour-market regimes have on labour market outcomes fo immigrants in Spain and Germany?

Velde, G.H. van der (2011) Casestudy activity based costing binnen een klein productiebedrijf ; Onderzoek naar de kostprijs per product binnen een klein productiebedrijf.

Wigbold, Niels (2011) Extra gelden voor verenigingsaccomodaties door teruggave OZB en loonbelasting.

2010

Haas, Inge de (2010) Mer-evaluatie : een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie.

Wijbenga, E. (2010) Unified Communications : een case studie naar de invloed van Unified Communications op het business model.

2007

Oxener, Daan (2007) Werkgeversbetrokkenheid bij uitzendkrachten.

2006

Ros, Mariëlle (2006) Item availability restricted.

This list was generated on Sun Jul 15 05:04:19 2018 CEST.