University of Twente Student Theses

Login

Programme: Business Administration BSc (50645)

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Year | Item Type
Jump to: 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2007 | 2006
Number of items: 43.

2013

Boom, Boudewijn K.W. (2013) De behoeften van mantelzorgers op vakantie - Een onderzoek naar wensen en behoeften van mantelzorgers bij het Welkomhuis Twente.

Brookhuis, M. (2013) Betrokkenheid van het personeel : Het vergroten van de betrokkenheid en motivatie van het personeel van de afdeling X.

Dorst, Ivar (2013) Business education, a good preparation for business life? A study of the competences that companies require from bachelor graduates in business administration.

Garlich, Frank (2013) Berekening en verklaring van de kostprijsontwikkeling van zonnepanelen door middel van learning curves. (.

Geessink, Lisette (2013) Segmenting and targeting new charity donors.

Graag, Leonie de (2013) Adoptie van het Elektronisch Cliënten dossier - Onderzoek naar adoptie van het Elektronisch cliënten dossier in de Nederlandse VVT Sector.

Kleiboer, Vincent (2013) Samenwerking in verduurzamingsprojecten.

Koopman, A.C. (2013) Replenishment mehoden: op welke wijze kand Aeronamic B.V. het best haar voorraad houden?

Leppen, M. (2013) Procesanalyse klantenservice HST.

Lugtig, Jan (2013) Op weg naar prestatiegericht werken binnen het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier : De uitwerking en implementatie van Service Level Agreements.

Patandin, J. (2013) 'Snel met Lean': het Kanban Pull-Systeem.

Schipper, Marlien (2013) Businessmodel voor samen stoken op streekhout.

Velthuizen, Victor J. van (2013) Onderzoek naar het vergroten van de voorspelbaarheid van het financiële resultaat.

2012

Dijcks, A. (2012) Planning van de dagbehandeling op de kinderafdeling : onderzoek naar de fluctuatie in het aantal behandelingen per dag.

Gerrits, Berthold (2012) Ontwikkeling van een methodiek voor competitive intelligence.

Huijsing, M.D. (2012) Culture and its influence on the entrepreneurial process.

Huisman, Stephen (2012) ‘Waarom stoppen nascent entrepreneurs?’-Een kwalitatief onderzoek naar wat nascent entrepreneurs beweegt en op welke manieren omgevings- en persoonlijke factoren een rol spelen in het stoppen van de onderneming.-.

Lijbers, J.M. (2012) Gewichtige argumenten - Een onderzoek naar het verband tussen argumenten voor, en het gewicht van attributen in het nemen van niet-routinematige organisatorische beslissingen.

Oude Munnink, Rik (2012) Het onderzoek naar de doelgroep(en) voor Bonnevoy en de benadering van deze doelgroep(en).

Rothman, Jens (2012) Een onderzoek naar het verbeteren van integraal projectmanagement bij Strukton Systems.

Telman, Ruud (2012) Entrepreneurial processes in a cultural context - the influence of uncertainty avoidance on entrepreneurial processes in Denmark.

Valk, Jeroen van der (2012) Reduceren van variabiliteit in bedbezetting binnen de KNO afdeling van Medisch Spectrum Twente.

Vliek, K. (2012) Een prijsmodel voor Next-Select () e-business solutions.

2011

Berge, B.B.G. ten (2011) Kosten-batenanalyse aanwezigheidsregistratiesysteem.

Burger, Jelle and Pot, Thomas (2011) The effect of silo mentality on supply base information sharing.

Evers, Jeroen (2011) Onderzoek rootcauseanalyse Power-Packer.

Gevers, Lisan (2011) Een analyse van de service.

Grapendaal, Jarco (2011) Zelfsturende teams op de bouwplaats - Ontwerpgericht onderzoek naar zelfsturende teams.

Kemperink, Tom (2011) Medewerkeronderzoek: een onderzoek naar arbeidstevredenheid.

Kolkman, Martijn (2011) Maatschappelijk rendement van zorgboerderij in Oekraïne.

Lankheet, Kay (2011) Creative destruction in de context van het distributiekanaal.

Man, Hans de (2011) Studie naar de noodzaak en haalbaarheid van een kennis- en behandelcentrum voor musici.

Meurs, Vera (2011) Onderzoek naar de wensen van startende ondernemers ten opzichte van een Venture Capitalist.

Renkema, M. (2011) Heracles Almelo : verbetering van het prijsbeleid door onderzoek naar prijssensitiviteit en loyaliteit.

Schulte, Jorg (2011) Klanttevredenheid bij ExplainiT.

Terpoorten, Hidde T. (2011) Ontwikkeling van attribuutscores en -gewichten in groepsbesluitvormingsprocessen.

Theben, Alexandra Dominique Danielle (2011) Labour market outcomes for immigrants in Western European countries - What impacts do immigration-, welfare state-, and labour-market regimes have on labour market outcomes fo immigrants in Spain and Germany?

Velde, G.H. van der (2011) Casestudy activity based costing binnen een klein productiebedrijf ; Onderzoek naar de kostprijs per product binnen een klein productiebedrijf.

Wigbold, Niels (2011) Extra gelden voor verenigingsaccomodaties door teruggave OZB en loonbelasting.

2010

Haas, Inge de (2010) Mer-evaluatie : een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie.

Wijbenga, E. (2010) Unified Communications : een case studie naar de invloed van Unified Communications op het business model.

2007

Oxener, Daan (2007) Werkgeversbetrokkenheid bij uitzendkrachten.

2006

Ros, Mariëlle (2006) Item availability restricted.

This list was generated on Fri Jan 17 05:04:45 2020 CET.