University of Twente Student Theses

Login

Programme: Construction Management and Engineering MSc (60337)

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Year | Item Type
Jump to: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Number of items: 95.

2018

Firdaus, Aden (2018) Dynamic stakeholder management approach : Using 3C-Model™ as framework (case studies from Indonesia).

Keizer, Yorick (2018) The influence of contracting choices on client-contractor collaboration.

Konings, S. (2018) Impact of Value Management on defining the project scope in the early stages of infrastructure development projects.

Olthof, R. (2018) Coordination and communication in construction supply chains: a critical incident approach.

Pater, E.J. (2018) Outsourcing design verifications tasks to subcontractors in the Dutch Civil Engineering industry.

Roesthuis, S.L. (2018) An activity theory analysis to knowledge sharing from tender phase to engineering phase in D&B project teams.

Shahroodi, E. (2018) From geometry-only towards FM-ready BIM.

2017

Breedijk, M.J.A. (2017) How to structure my building-related data portfolio? In order to optimize facility maintenance management : research on structured facility maintenance management service provision aimed at flat roofs of existing buildings by using a Building Information Modeling approach.

Coenen, T.B.J. (2017) Innovation policy in the construction industry : the Netherlands compared with several European countries.

Griffioen, S. (2017) Towards flexibility in complex construction projects through contractual collaboration.

Hoving, Nick (2017) Monitoring performance information; improving the effectiveness of the best value tender process.

Huurne, R.B.A. (2017) Optimization of performance contracts : an exploratory and qualitative research of the potential of data analytics within and between multiple performance contracts.

Jongman, V. (2017) SE, BIM, MBSE for integrated contracts.

Juk, J.B. (2017) Bringing the re-certification in motion - A study to explore how motion monitoring systems can be used in the re-certification process of existing offshore structures.

Kloosterboer, M.C. (2017) Control of client-contractor cooperation in municipal best-value projects : a multiple case study.

Oude Vrielink, N.H.M. (2017) Biomass Boilers in the Netherlands : an adopter decision perspective.

Perton, P.F. (2017) Creating high reliability crews within the asphalt sector : introducing the high reliability performance index.

Rigterink, T.E. (2017) Generation Y as starter in the Dutch housing market : Expectations, bottlenecks and possible solutions.

Sakhanberidze, Pavle (2017) Educational gap analysis between contemporary industry demand and universities state of the art in the construction logistics.

Spekhorst, W.J.L. (2017) Renovatieprojecten onder de UAV-GC 2005 : het ontwikkelen van een afwegingsmodel voor informatieverstrekking.

Spekhorst, W.J.L. (2017) Model for information provision in the tender process.

Tankink, Kevin (2017) Measuring the effect of participation on the performance of a Dutch infrastructure project.

Tsavdaroglou, M. (2017) Risk analysis of interdependent Critical Infrastructures to Extreme Weather Events.

Visser, Douwe (2017) Bottlenecks and Strategies for the Implementation of Wind-on-Dike projects.

Wertwijn, Cynthia (2017) De verkenning van silo's binnen bouwcombinaties - een exploratief onderzoek naar de aanwezigheid van silo's en de zo optimaal mogelijke situatie.

2016

Barends, M.G.H.W. (2016) An analysis of systems integration in the construction industry.

Bosscha, E. (2016) Big data in railway operations: using artificial neural networks to predict train delay propagation.

Busker, B. (2016) Task specific information visualizations using head-mounted display technology.

Geert, W.L. van (2016) Analysing the feasibility of Systems Engineering in the design process of Staatsbosbeheer; developing an accommodation for bird watchers on Rottumeroog.

Huang, Jingjie (2016) How to improve the performance of BIM training toolkits, with a focus on software learning - A systematic analysis and comparison.

Hurk, R.J.H. van den (2016) Rfid systems in the non-residential construction industry : Improving construction logistics.

Janson, Daniel I. (2016) The development of a green shipyard concept.

Kattouw, J.W. (2016) Comfort as a Service with SMART HVAC : a constructive technology assessment of the developments in the HVAC industry.

Leeuw, Thomas Derk (2016) Goed documenteren als basis voor een juiste variantenkeuze.

Lub, Robert-Jan (2016) Smartphones als meetinstrument voor langsonvlakheid.

Prinsen, Joren (2016) Bepalen van de meerwaarde van use cases voor het in kaart brengen van onderhoudseisen bij ProRail.

Prinsen, Joren (2016) Bepalen van de meerwaarde van use cases voor het in kaart brengen van onderhoudseisen bij ProRail.

Ruijsscher, T. de (2016) Improving risk identification on large infrastructure projects.

Stegeman, Iwan (2016) Beschikbaarheid bij weginfrastructuur projecten : een onderzoek naar de status-quo rondom beschikbaarheid bij weginfrastructuur projecten.

Stopel, Jurjen (2016) BIM in de bouwsector : uitwisselen van informatie met BIM tussen verschillende partners.

Zijlstra, Siemen (2016) A 4D modeling method to visualize how asbestos affects construction projects.

2015

Bramiana, Chely N. (2015) Analysing relationships between building characteristics and airtightness of dutch dwellings.

Janssen, J.M. (2015) Location-based refurbishment planning in complex environments under ongoing operations.

Kordas, D. (2015) Risk sharing in traditional construction contracts for building projects. A contractor's perspective in the Greek construction industry.

Meer, H.J.D.T. van der (2015) Best practices in risico-inventarisatie : het gebruik van input, heuristieken en organisatorische middelen binnen het risicomanagement van Heijmans Wegen&Civiel.

Monninkhof, Dennis (2015) Functionaliteitgericht ramen in de vroege projectfase : onderzoek naar ramen op basis van functionaliteit voor civiele projecten.

Reimert, Steyn (2015) Budget gestuurd aanbesteden - Een onderzoek naar het seleceteren van de EMVI op basis van de gunningsvariabelen prijs, kwaliteit en kwantiteit.

Sietzema, Arjen Jelte (2015) An exploration of COBie based point cloud processing for facility management in Qatar.

Wit, R.M. de (2015) Value management: meer dan een workshop : een onderzoek naar de implementatie van value management resultaten.

2014

Asdonk, D. van der (2014) Value management in een gemeentelijke organisatie : definitieve versie afstudeerverslag.

Heijden, Stefan van der (2014) Lean maken van Lean Six Sigma projecten : Standaardiseren van veel voorkomende Lean Six Sigma projecten in de bouw en de implementatie van verbeterde processen.

Schrauwen, C.J. (2014) En drie dagen later ging het mis... : opportunistisch gedrag in de postcontractuele fase door opdrachtnemers.

Vet, L. (2014) Het verbeteren van predictief liggingsonderhoud bij ASSET Rail : de interactie tussen medewerkers, techniek, organisatie en omgeving op het trans-organisatorisch onderhoudsproces.

2013

Berg, M. van den (2013) Overwegingen van corporaties bij de adoptie van energiebesparende woningtransformatieconcepten.

Elst, Jeroen van den (2013) Het bereiken van duurzaamheidsambities: Duurzaamheid in het ontwerpproces van transformatieprojecten.

Hoitema, S. (2013) Simulatie binnenstedelijke rioleringsprojecten - Het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend planningshulpmiddel.

Melis, Peter (2013) Change requires insight - Assessing upstream scope 3 emissions by SMEs in the contruction industry.

Oosterveld, R. (2013) Slachtofferberekening bij een tunnelbrand: een verkenning naar een kwantitatieve risico analyse voor het berekenen van gewonden bij een tunnelbrand.

Schonk, Thomas (2013) Het Last Planner Systeem - Toepassingsmogelijkheden voor het Last Planner Systeem binnen de ontwerpfase van bouwprojecten bij een groot ingenieursbureau: randvoorwaarden & obstakels.

Schuckmann, Patrick (2013) Integrale projectbeheersing : Onderzoek naar een groeimodel op het gebied van integrale projectbeheersing.

Snoep, T.J.A. (2013) Benchmarking Communication and Motivation in Engineering Projects: Development of a benchmark instrument for communication aspects in engineering projects impacts of BIM.

Vliet, J.W. van (2013) De concurrentiegerichte dialoog in gebiedsontwikkeling : het ontwikkelen van een afwegingskader voor toepasbaarheid van de concurrentiegerichte dialoog in de gebiedsontwikkelingssector bij gemeenten.

2012

Apperlo, Arjan (2012) Wie lost mijn problemen op? Prestatieinkoop voor de selectie van de best presterende opdrachtnemers door Dura Vermeer.

Buist, H.M. (2012) Het organiseren en standaardiseren van participatietrajecten bij de provincie Zuid-Holland : over het verbeteren van de beheersbaarheid van omgevingsmanagement.

Mavridis, A. (2012) A risk simulation model to assess failure costs in geotechnical construction projects - A case study on building pit construction.

Punte, R.H.J. (2012) Optimalisatie van het werkvoorbereidingsproces: onderzoek naar de mogelijkheden, door toepassing van het 3D-model, om het werkproces van de werkvoorbereider te optimaliseren.

Scholtenhuis, Leon olde (2012) Stroomlijning van binnenstedelijke rioleringsprojecten: Paperbundel over virtuele tools voor coördinatie en afstemming van reconstructiewerkzaamheden aan ondiepe ondergrondse infrastructuur.

Wolbers, M.C. (2012) Decision making in innovation projects: the case of the construction industry: the influence of decision making on the innovation performance in the construction industry.

2011

Bruggema, Timon (2011) Crisis in gebiedsontwikkeling: pensioenfonds als panacee?: van luchtfiets naar verdienmodel.

Lodewijks, J.M.A. (2011) Quantitative space requirement analysis for construction logistics planning.

Löesink, T.E. (2011) Beslissing ondersteuning voor zorginstellingen: afstudeeronderzoek naar een model voor strategische keuze begeleiding met betrekking tot gebiedsontwikkeling rondom zorginstellingen.

Matos Castano, Julieta (2011) Impact of the institutional environment on the development of Public Private Partnerships in the Road Sector. comparison of two settings: the Netherlands and Tamil Nadu.

Meer, Jeroen van der (2011) The identification of key processes to control infrastructural maintenance strategies - Increasing the maintenance performance of DBFM-contracts by identification of key performance processes, based on an evaluation of the N31 and A59.

Ronhaar, Adam (2011) Geotechnisch falen ; Een verkenning naar de risicoperceptie onder professionals in de bouwsector ten aanzien van geotechnisch falen.

Siegersma, Jan (2011) Van Oord : afsluitend verslag van een stage bij Van Oord te Rotterdam en Kleipeda (Litouwen) in 2011.

Wichers, F.H. (2011) BIM en GC: Nieuwe rollen, nieuwe kansen? Een strategische analyse van de effecten van bouw informatie modellen en geïntegreerde contracten op BCT architecten.

2010

Berkum, M.G.M. van (2010) Duurzaam inkopen in de bouw; status Ballast Nedam.

Leicher, A.A.M. (2010) De effecten van systems engineering in de woningbouw : een evaluatieonderzoek naar de toepassing van systems engineering bij woningcorporatie Beter Wonen.

Nielen, N. (2010) Bouwteam versus Design-build : een onderzoek naar de verschillen tussen een bouwteam en design-build bouworganisatie en de invloed van deze verschillen op het ontwerpproces bij complexe utilitaire projecten.

Oude Vrielink, M.A. (2010) Geotechnisch falen: oorzaken en Beheersmaatregelen.

Pol, J.F. van de (2010) Design of an infrastructure sustainability assessment method for application in DGBC area.

Spruit, J.W. (2010) Risicoportfolio management bij projectgebonden organisaties : het ontwikkelen van een model voor het inzichtelijk maken van projectoverstijgende risici's bij Heijmans Beton- en Waterbouw.

Tiemessen, P.V. (2010) RAMS en snelwegsystemen: belangrijke invloedsfactoren en mogelijke maatregelen : een onderzoek naar de belangrijkste invloedsfactoren op de RAMS prestatie van snelwegsystemen en mogelijke maatregelen om de RAMS prestatie van snelwegen te verbeteren.

Verheijen, Maarten J.F. (2010) Het begint met ambitie : de ontwikkeling van een selectiemethodiek voor duurzaamheidscriteria in een EMVI aanbesteding binnen de GWW sector.

2009

Meijers, S. (2009) Conflict management: conflict management in concurrent engineering : a case study.

Ommen, van A. (2009) Risico-allocatie bij gebiedsontwikkeling : onderzoek naar de wijze waarop risico’s bij gebiedsontwikkeling, uitgevoerd in publiek private samenwerking, worden gealloceerd.

Wodajo, Z.T. (2009) Understanding and reduction of cross party conflicts in housing development projects from systems engineering perspective.

2008

Cannegieter, M.J..L. (2008) Randvoorwaarden voor strategisch inkopen door aannemers : door samenwerken beter concurreren.

Mechelen, P.P.A. van (2008) Beheer en onderhouden binnen Royal Haskoning, een wankele constructie of een stevig fundament? : een onderzoek naar de mogelijkheden bij stedelijke infrastructuur.

Rooijen, E.H. van (2008) Systems engineering in a public agency : an exploratory study of the value of systems engineering in the initiative phase of an urban planning project at municipal level in the Netherlands.

Titulaer, coen (2008) Op zoek naar de X-factor van Heijmans bij de verwerving van bouwteams Onderzoeksverslag.

Wessels, Maarten (2008) Managing quality at Haskoning India : an instrument to adapt the Royal Haskoning quality management System to the Indian Business Environment.

Zeeburg, T. van (2008) Het gebruik van procescriteria door gemeenten : een onderzoek naar de barrières en de best practices die Nederlandse gemeenten ondervinden bij het operationaliseren van proceskwaliteit.

2007

Vries, Mark de (2007) Variatie versus efficientie : een onderzoek naar de mogelijkheden van platformdenken geprojecteerd op het consumentengerichte woningbouwconcept Wenswonen.

Willems, B.M.M. (2007) Port city : een risicovolle vastgoedpilot van het Havenbedrijf Rotterdam N.V.??

This list was generated on Thu Jul 19 05:04:27 2018 CEST.