University of Twente Student Theses

Login

Programme: Communication Studies BSc (56615)

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Year | Item Type
Jump to: 2017 | 2016 | 2013 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Number of items: 53.

2017

Wonink, V.E. (2017) Does it matter how close you are? A scenario-based experimental study about the effects of crisis proximity, crisis source and crisis framing on purchase intention, the willingness to forgive, trust and emotion.

2016

Ahuluheluw, Santos (2016) Building an inter-organizational community strategy in an innovative business environment.

Nijen Es, L. (2016) Wat betekent floreren in het dagelijks leven? : De relatie tussen welbevinden, positief affect en het leven naar waarden: een Experience Sampling Studie.

2013

Koenderink, P.M. (2013) Understanding intention and initial usage of e-government services at the Gemeente Wierden : factors influencing the intention to do online transactions with the Gemeente Wierden.

Lucassen, Isebeau J.M. (2013) Studeren met een functiebeperking op de UT - De drempels die studenten met een functiebeperking ervaren om begeleiding te zoeken en hoe hier met behulp van de informatievoorziening van studentenbegeleiding op kan worden ingespeeld.

2009

Bijlsma, R. (2009) Team-taakbewustzijn in gedistribueerde samenwerkende teams.

2008

Scheerens, J. (2008) Emotie is een keuze?! : onderzoek naar verschillen in emotiebeoordeling en emotieherkenning tussen autochtone en Surinamers/Antillianen in Amsterdam Zuidoost.

Stegeman, M.T. (2008) Enschede = E-Ready? : een onderzoek naar de intentie tot gebruik van eParticipatiemiddelen in de gemeente Enschede.

2007

Kelder, Akke (2007) Jeugd & Astma Monitor voor de 21e eeuw : een onderzoek naar meetinstrumenten voor de kwaliteit van leven van jongeren met astma.

Meijerink, N.J.D. (2007) Project Stimulering Lekenhulpverlening Platteland Twente : een onderzoek naar het effectief werven en behouden van vrijwilligers.

Oosterwolde, Prescilla (2007) Besluitvorming & beïnvloeding bij verzekeringen : de invloed van externe adviseurs op het besluitvormingsproces bij het afsluiten van een inkomens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Speek, M. (2007) De fysieke representatiestrategie : een onderzoek naar de invloed van het gebruik van afbeeldingen in een online service omgeving op de perceptie en aankoopintentie van de consument.

2006

Berkel, K. (2006) Determinanten van persoonlijk gezondheidsmanagement door senioren.

Bisschops, V.J.T. (2006) Werk in beeld : onderzoek naar mediumgebruik en waardering voor bzktv, een vorm van bedrijfstelevisie.

Brummelhuis, K. H. (2006) Richtlijn versus uitvoering : een onderzoek naar de discretionaire ruimte bij de toepassing van een triageschema voor het presenteren van traumapatiënten in ziekenhuizen.

Geijtenbeek, Sifra and Kuijsten, Reinier (2006) Wie nu zorgt, wie dan leeft... : een oriënterend onderzoek over het beleidsveld met betrekking tot medische preventieve check-ups.

Hondebrik, M. (2006) The perception of young people concerning alcohol advertising : evaluating the European Council Recommendation and the Dutch Advertising Code.

2005

Berg, L.S. van den (2005) Preventie van overgewicht: Jong geleerd is oud gedaan?!

Bomer, M.L. (2005) Corps Courant of Intranet?: mediumkeuze en informatiebehoefte binnen het KLPD.

Broekhuizen, J.P. (2005) Het imago van een stad als keep-factor : belangrijk of niet?

Bults, R. (2005) Onderwijs in beweging : hoe verder?

Buursink, E. (2005) De Maak het eenvoudig! richtlijnen toegepast op een website m: de invloed op de begrijpelijkheid en de usability, gemeten bij mensen met en mensen zonder een verstandelijke beperking.

Craaikamp, E.A. van (2005) Navigation, a matter of style? : study on the relation between users¿ cognitive styles, mental models and navigation behaviors in a hypermedia environment.

Dalen, M. van (2005) Dat soort dingetjes maken je meer betrokken : een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen job satisfaction en commitment en de invloed van vertrouwen en verticale communicatie hierop.

Dijkstra, N.M. (2005) Internetpanels waardevol? : een onderzoek naar de waarde van internetpanels binnen gemeentelijke beleidsprocessen.

Gehla, N. (2005) De gebruiker aan het woord : een onderzoek naar de wensen en behoeften van de stakeholders van de provincie Flevoland ten aanzien van de elektronische dienstverlening.

Geurts, L.J. (2005) Mobiele Data-oplossingen in de transportbranche : een exploratief onderzoek naar adoptiebeslissingen van transporteurs over mobiele data-oplossingen en naar de impact die het gebruik van die oplossingen heeft op transportbedrijven.

Ham, R.H. ten (2005) A man¿s best friend? : a study into subjective user experience and task performance with a human guide and an embodied agent.

Hartman, L. (2005) Blowing one¿s own trumpet¿ and muffling those of others? : a study of the influence of brand competence on consumer self- and other perception.

Heikamp, M. (2005) Communicatie in een multiculturele productie-omgeving : een onderzoek naar communicatieparticipatie, communicatiesatisfactie en de relatie met zelfperceptie van productiemedewerkers.

Hofstede, A. (2005) Integriteit bij bedrijfsdilemma¿s.

Hooijdonk, L.R.D. van (2005) Een mogelijke discrepantie tussen de identiteit en het imago van Stichting De Kringen als oorzaak van het afnemende ledenaantal.

Jong, E. de (2005) Deelname van Turkse vrouwen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in de regio Twente.

Keijzer, J.P. (2005) Heb jij een groene of grijze startknop : common ground in helpdeskgesprekken.

Kik, C.M. (2005) De klant is koning, toch? : een onderzoek naar de effectiviteit van onconventionele communicatie binnen het project Klantgerichtheid bij de gemeente Den Haag.

Krutwagen, C.S. (2005) Voorlichting psychosomatiek in Den Haag: in evenwicht voorgelicht? : een kwalitatief onderzoek naar de voorlichting psychosomatiek voor allochtonen in de gemeente Den Haag.

Leeuwen, S.P. van (2005) Communicatie rond veranderingsprocessen, geinitieerd door de overheid, in een complexe netwerkomgeving.

Mulder, N.G. (2005) Bloggen voor de publieke zaak : een kwalitatief onderzoek naar de mogelijkheden van weblogs voor lokale politici.

Pierik, N.M. (2005) Onderzoek naar potentiële bezoekers voor de historische musea in Overijssel.

Rijdt, T. van de (2005) De invloed van persoonlijkheidscongruentie op merkvoorkeur.

Rotmans, S. (2005) Bewegen, wat houdt jou tegen?! : een onderzoek naar de gedragsdeterminanten van het al dan niet lid worden van een fitnesscentrum.

Rutte, M.L. le (2005) Meebeslissen over gezondheidsbeleid op school : evaluatieonderzoek van de schoolSlag prioriteitenworkshop basisonderwijs.

Schlingmann, P. (2005) Bezoek & bezoekers van www.trimbos.nl.

Sibon, S. (2005) Berichtgeving over allochtonen en criminaliteit.

Stegeman, I. (2005) Verlichting van dementie.

Takens, M. (2005) Reclame is geduldig, jongeren zijn gevoelig : een onderzoek naar het bereik van alcoholreclame bij jongeren.

Tutert, A.M. (2005) Op het juiste spoor? : onderzoek naar de informatiebehoefte van Nederlandse spoorgemeenten omtrent het railvervoer van gevaarlijke stoffen.

Velthuis, D. te (2005) Access denied! : onderzoek naar toegankelijkheid van methodesite en cd-rom behorende bij mixed media methoden voor leerlinge met een visuele beperking, motorische beperking of zonder beperking.

Verduijn, N.M. (2005) Enternet: van informatieaanbod tot kennisdeling. Een onderzoek naar de kritieke factoren die een rol spelen bij kennisdeling via intranet bij PCM Uitgevers.

Verschueren, K. (2005) Het imago van hogescholen onder de stakeholders van de HBO-raad.

Vries, Y.T. de (2005) Jongeren worden mediawijs!

Welmers, A.C. (2005) Op zoek naar helderheid, een aangepast UTAUT model voor digitale radio.

Wijk, W.H. van (2005) Zorgsponsoring in / en beeld : een onderzoek naar het corporate imago van Stichting Sutfene en de wensen en eisen van potentiële sponsors van een zorginstelling.

This list was generated on Thu Jul 19 05:05:01 2018 CEST.