University of Twente Student Theses

Login

Year of Publication: 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 200.

Alessie, Jeroen (2005) Probleemgestuurd onderwijs of onderwijsleergesprek? Een onderzoek naar de toetsresultaten van twee verschillende onderwijsvormen aangeboden aan de AVANS Hogeschool, opleiding fysiotherapie.

Althanning, Andrea (2005) Integratie en implementatie van ICT ter ondersteuning van de beginnende geletterdheid.

Bakker, Jikke (2005) Gebruiksonderzoek naar de Lifty.

Barnhoorn, S. (2005) Interne communicatie met de screensaver beter gelezen? : een vergelijkend onderzoek naar het lezen van interne communicatie via e-mail, intranet en de screensaver.

Berg, L.S. van den (2005) Preventie van overgewicht: Jong geleerd is oud gedaan?!

Berge, Matthijs ten (2005) Design Space Exploration for Fieldbus-based Distributed Control Systems.

Betlem, F. (2005) The key behind sequential request techniques, priming or depletion: an experimental study.

Bevers, Inge (2005) Samenwerken bij ZAPs: het effect van samenwerken bij ZAPs op leerresultaten.

Bikker, Suzanne (2005) Mogelijkheden tot competentiegericht onderwijs binnen Forstdienst Südtirol.

Bode, Josselin Marike (2005) Item availability restricted.

Boedeltje, Michel Ronald (2005) In response to your inquiry : Automatic E-mail Answer Suggestion in a Dutch Contact Centre.

Boenders, Gemma (2005) 'Laat je dan testen dan' : een kwalitatief onderzoek naar de gedragsdeterminanten van het Soa-testgedrag van ROC-scholieren in Rotterdam, met diverse etnisch-culturele achtergrond.

Bohn, L.M. (2005) A cross-cultural study of E-commerce-Exploring factors that influence individual to buy.

Boland, D. (2005) Daadkracht der verbindingen : netwerktechnologie voor naleving en handhaving in een netwerkmaatschappij.

Bomer, M.L. (2005) Corps Courant of Intranet?: mediumkeuze en informatiebehoefte binnen het KLPD.

Borkent, Michiel (2005) De- and recomposition of expression in music performance.

Borssum Waalkes, Bart (2005) Managing Genome Databases.

Bos, Tiemen Jan (2005) In de schijnwerpers : over theater in een technologische cultuur.

Bosch, A.L. (2005) Health Literacy : werken aan een 'gezondheidsvaardig' Nederland.

Bosma, Leandra O. (2005) Gezondheids-Informatiepunt.

Brandenburg, Stephan (2005) Redesign Websites.

Broekhuizen, J.P. (2005) Het imago van een stad als keep-factor : belangrijk of niet?

Broekkamp, K.J.M. (2005) Behoefte aan opvoedingsondersteuning : een onderzoek onder Twentse ouders met kinderen tussen 12 en 19 jaar.

Brookhuis, Bertine (2005) Van Webenquêtes en Sir John : Over de invloed van de lay-out op de antwoorden die respondenten geven En hoe Sir John Sinclair leerde dat geduld een schone zaak is.

Buit, Erik (2005) PC104 stack mechatronic control platform.

Bults, R. (2005) Onderwijs in beweging : hoe verder?

Burgwal, M.D. (2005) Serving the Montium : design of an energy-efficient processor-network interface.

Buursink, E. (2005) De Maak het eenvoudig! richtlijnen toegepast op een website m: de invloed op de begrijpelijkheid en de usability, gemeten bij mensen met en mensen zonder een verstandelijke beperking.

Craaikamp, E.A. van (2005) Navigation, a matter of style? : study on the relation between users¿ cognitive styles, mental models and navigation behaviors in a hypermedia environment.

Cramer, Carin (2005) De ontwikkeling van een instrument om de ervaringen met het ‘junior studiehuis’ als leeromgeving te meten.

Czychon, Nina (2005) Ouder worden in onze maatschappij.

Dalen, M. van (2005) Dat soort dingetjes maken je meer betrokken : een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen job satisfaction en commitment en de invloed van vertrouwen en verticale communicatie hierop.

Delft, Piet van (2005) Linguistic text pre-processing to optimise statistical text analysis tasks for Lithuanian.

Dertien, Edwin (2005) Realisation of an energy-efficient walking robot.

Dijkstra, N.M. (2005) Internetpanels waardevol? : een onderzoek naar de waarde van internetpanels binnen gemeentelijke beleidsprocessen.

Dirne, Hans (2005) Demonstrator of advanced controllers.

Dooren, Thijs van (2005) Vormgeving van de Lifty.

Egberink, I.J.L. (2005) Kwaliteitsbepaling competentie belevingsschaal voor kinderen gebruikmakend van item respons theorie.

Eijssink, Jostan (2005) Stigmatization, Knowledge and Erroneous Beliefs about AIDS Influencing Social Cognitions and Condom Use among Adolescents in the Dominican Republic.

Ekker, B.M. (2005) A depletion approach to influence techniques : analyzing the psychological effects of social influence techniques.

Ellenbroek, Frank R. (2005) Hardware integration for a passive optical communication network.

Entzinger, J.O. (2005) A flexible seam detection technique for robotic laser welding.

Feenstra, D.J.A. (2005) Weblogs als marketingtool : de effecten van overreding in verhaalvorm op weerstand.

Fikkert, F.W. (2005) Item availability restricted.

Flores Sarda, Carola (2005) Increasing the teachers' attendance: Peruvian incentive project in rural schools.

Foppen, S. (2005) Het ontwerpen van een gedragsvragenlijst voor ADHD, PDD-NOS en McDD.

Freinn- von Elverfeldt, A.C. von (2005) Performance appraisal : how to improve its effectiveness.

Geerlings, Hanneke (2005) The accuracy of estimation procedures based on the imputation of plausible values.

Gehla, N. (2005) De gebruiker aan het woord : een onderzoek naar de wensen en behoeften van de stakeholders van de provincie Flevoland ten aanzien van de elektronische dienstverlening.

Geraerdts, Vincent (2005) Het ontwerpen van standalone tuinverlichting.

Gerritsen, C. (2005) De Nederlandse topvrouw : engel of bengel?

Geurts, L.J. (2005) Mobiele Data-oplossingen in de transportbranche : een exploratief onderzoek naar adoptiebeslissingen van transporteurs over mobiele data-oplossingen en naar de impact die het gebruik van die oplossingen heeft op transportbedrijven.

Goosensen, S. (2005) Online lotgenotencontact bij boulimia nervosa patiënten.

Groffen, M. (2005) Gewogen en te zwaar bevonden : een exploratieve literatuur- en researchstudie naar verschillen tussen vrouwen en mannen in schaamte, eetstoortnissen en agressie aan de hand van het Cognitieve Schaamte Model van Poulson (2000).

Grolleman, J.J. (2005) Een Embodied Conversational Agent als Stopcoach : `Een onderzoek naar de vraag op welke wijze een embodied conversational agent in de rol van stopcoach dient te worden vormgegeven, opdat deze effectief in een internetinterventie ten behoeve van het stoppen met roken kan worden ingezet¿.

Grundel, Anne (2005) Bonhoeffer college: ooit van gehoord, gezien, gelezen? : welke factoren bepalen de effectiviteit van een leerlingwerf-campagne van een middelbare school?

Gunst, Sietsche van (2005) Is het Boek `NHG-Standaarden voor praktijkassisente en -ondersteuner- een Goed Naslagwerk?

Guo, Xiaohu (2005) Design and realization of a one-dimensional vibration isolation setup for floor vibrations.

Haagsman, Hjalmar (2005) Complex Packaging Design.

Haanstra, W. (2005) Website Mobach Keramiek.

Haanstra, W. (2005) Het ontwerpen van een website.

Ham, R.H. ten (2005) A man¿s best friend? : a study into subjective user experience and task performance with a human guide and an embodied agent.

Hartman, L. (2005) Blowing one¿s own trumpet¿ and muffling those of others? : a study of the influence of brand competence on consumer self- and other perception.

Havinga, W. (2005) Designating join points in Compose* : a predicate-based superimposition selector language for Compose.

Heida, Petra (2005) Onderzoek onder stakeholders naar de kwaliteit van de opleidingen van ArtEZ.

Heikamp, M. (2005) Communicatie in een multiculturele productie-omgeving : een onderzoek naar communicatieparticipatie, communicatiesatisfactie en de relatie met zelfperceptie van productiemedewerkers.

Hemmer, H.M. (2005) Geknipt voor ouderen : ontwerp van een nagelknipper.

Hoekstra, H.A. (2005) De mobiele telefoon en betekenis : over de invloed van de mobiele telefoon op de wijze waarop realiteit betekenis krijgt.

Hoffman, T.J. (2005) The influence of sea level rise on sandbank morphodynamics: a sensitivity analysis.

Hofstede, A. (2005) Integriteit bij bedrijfsdilemma¿s.

Holzenspies, Philip (2005) SILC: SPRITE Input Language with C(++).

Hoogendoorn, Niels (2005) Raamdecoratie & Zonwering.

Hoogerwaard, Willemien (2005) Onderzoek naar begeleidingsopvattingen.

Hooijdonk, L.R.D. van (2005) Een mogelijke discrepantie tussen de identiteit en het imago van Stichting De Kringen als oorzaak van het afnemende ledenaantal.

Hoskam, Linda (2005) Applicatieleren bij de politie. Mogelijke e-learning scenario¿s voor het trainen van politiemedewerkers in het gebruik van computerapplicaties.

Huijgen, Mark (2005) Patterns for dependable and distributed embedded control.

IJmker, A.J. (2005) Blik op regionaal nieuws : een onderzoek onder abonnees van De Twentsche Courant Tubantia, naar de interesse in regionaal nieuws en de factoren die hierop van invloed zijn.

Iwasaki, Tomoka (2005) Why an MBA?

Jansen, F.M. (2005) Opkomstbevorderende campagne bij tussentijdse herindelingsverkiezingen : zinvol of zinloos? : een onderzoek naar de effecten van een opkomstbevorderende campagne en naar de motieven om wel of niet te gaan stemmen.

Jansen, Gerwin (2005) Trommelvliesbuisjes voor de Derde wereld.

Jansen, I.H.A.M. (2005) Oost, West : thuiszorg Oost-Nederland best? : een onderzoek naar de kwaliteit en tevredenheid bij Bureau Thuiszorg Oost-Nederland.

Jehangir, Khurrem (2005) Evaluation of relations between scales in an IRT framework.

Jong, E. de (2005) Deelname van Turkse vrouwen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in de regio Twente.

Jong, Gerdo (2005) Dual stage actuation in linear drive systems.

Kamphuis, Job (2005) Variable batch sizes for Learning Feed Forward Control using Key Sample Machines.

Kapoor, A. (2005) A Reconfigurable Architecture of Software-Defined-Radio for Wireless Local Area Networks.

Keijzer, J.P. (2005) Heb jij een groene of grijze startknop : common ground in helpdeskgesprekken.

Kik, C.M. (2005) De klant is koning, toch? : een onderzoek naar de effectiviteit van onconventionele communicatie binnen het project Klantgerichtheid bij de gemeente Den Haag.

Klaij, Bastiaan (2005) Toegepast tokenizen voor natuurlijke taal verwerking : automatische analyse van platte en opgemaakte tekst.

Kleinpaste, Jaap (2005) Implementatie van het bewegingsactiviteiten informatiesysteem (BAIS) in de onderwijsprogramma's van de Calo-Windesheim.

Klink, Marieke (2005) Competentiegerichte toetsopdrachten die aansluiten bij de wensen.

Klunder, Rene (2005) Aansluiting Engels Basisonderwijs- Voortgezet onderwijs.

Klunder, Rene (2005) Schattend rekenen in het primair onderwijs.

Koning, Jeroen A. de (2005) Influence of biological activity on morphology and bed composition in the Friesche Zeegat.

Krabbenbos, M. (2005) Compliance to physiotherapeutic guidelines : a method applied in a pulmonary rehabilitation protocol.

Kroes, J. (2005) Van A naar het Nederlands Film Festival. Een onderzoek naar de determinanten van gedragsintentie.

Kruijf, Joanne de (2005) Sustainability of rural water supply systems: assessment of gravity water systems implemented by Plan Cameroon in the Northwest Province of Cameroon.

Krutwagen, C.S. (2005) Voorlichting psychosomatiek in Den Haag: in evenwicht voorgelicht? : een kwalitatief onderzoek naar de voorlichting psychosomatiek voor allochtonen in de gemeente Den Haag.

Kuiperij, K.J. (2005) Studenten & Seks & Soa: een onderzoek naar determinanten van veilig vrijen en testen op soa onder studenten in de regio IJssel-Vecht.

Kwache, Peter Zakawa (2005) A scenario, workshop and recommendation for implementing a course management system (CMS) at the Federal University of Technology Yola (FUTY), Nigeria.

Lammertink, Tijs (2005) Power-port modelling of an in-plane 3 DOF parallel micro-manipulator with feed-forward position control.

Landman, Renske (2005) Tekenhoogte op beeldschermen.

Lange, Sandra de (2005) Leren waarderen; beloningsdifferentiatie in het voortgezet onderwijs.

Leemhuis, Anton (2005) Geluksbeleving in de massamaatschappij : een reflectie op geluk, en de reflectie daarop.

Leeuwen, S.P. van (2005) Communicatie rond veranderingsprocessen, geinitieerd door de overheid, in een complexe netwerkomgeving.

Leung, Anna Ngar-Ki (2005) The implementation of a quality care system in a Dutch school for secondary education.

Liong, Lowella Pineda (2005) Proposed monitoring system for trainings of the Philippine National Housing Authority.

Liu, Yu (2005) Benchmarking of the Key Sample Machine.

Loenen, I. van (2005) Consumentgericht bouwen.

Loeven, J.M. (2005) Als je plat kunt praten, moet je het niet laten: Onderzoek naar de mogelijke meerwaarde van het gebruik van streektaal in de zorg.

Lohuizen, Shira van (2005) Crises, communicatie, competencies : Een afstudeeronderzoek naar belangrijke kernactiviteiten en bijbehorende competenties voor het inhoudelijk organiseren van persconferenties door burgemeesters en korps- of districtschefs ten tijde van een crisis- of risicosituatie en de consequenties hiervan voor twee opleidingen van de politieacademie.

Loon, Sebastiaan van (2005) Modeling and gait control of a quadruped robot.

Loonen, Peter (2005) Leerstijlen en studieresultaten in een HBO-Masteropleiding.

Lorist, Christian (2005) Think global, act local.

Maleko, G.C. (2005) Impact of electricity services on microenterprise in rural areas in Tanzania.

Meer, T. van der (2005) Is de gemeente er voor de burger of andersom? Een onderzoek naar de tevredenheid onder de burgers met het contact met de Gemeente Gaasterlân-Sleat.

Menoe, John M. (2005) Dealing with mixed abilities in standard grade mathematics classes in South Africa.

Mulder, N.G. (2005) Bloggen voor de publieke zaak : een kwalitatief onderzoek naar de mogelijkheden van weblogs voor lokale politici.

Nijenhuis, Barry (2005) Smart sign for smart surroundings.

Nijhof, Michelle (2005) De studiewijzer als instrument om studenten inzicht te bieden in hun studiemethode.

Oerbekke, B.D.A. (2005) De photosortmethode voor imago-onderzoek: ontwikkeling en toepassing.

Olde, I. de (2005) Lespakketten. Combinaties van Educatie, Innovatie & Communicatie. Een onderzoek naar het gebruik van lespakketten door docenten.

Olivier, F.G. (2005) De sleutelpositie van de brievenbus : ontwerp van een device voor het vrijgeven van een huissleutel via de brievenbus.

Oort, Gijs van (2005) Strategies for stabilizing a 3D dynamically walking robot.

Oosterhof, N.N. (2005) Application patterns in functional languages.

Oosterhuis, Susan (2005) Zelfservice in Bibliotheken.

Otto, M. (2005) Mechatronic setup for Boderc project.

Oude Voshaar, Anneloes (2005) Ouders & Onderwijskwaliteit : Ontwikkeling van een instrument.

Oude Wesselink, I.J.G. (2005) Nieuwe media in Twente. Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van een regionaal nieuwe media kennisnetwerk.

Pei, LinLin (2005) Knowledge sharing for distributed professionals: methodologies for experimentation of concept mapping.

Pieper, Peter (2005) Fast dynamic-model based weight measurement.

Pierik, N.M. (2005) Onderzoek naar potentiële bezoekers voor de historische musea in Overijssel.

Pol, Dorien van de (2005) Onderzoek naar instructie over medische apparatuur aan ziekenhuismedewerkers in het medisch spectrum twente.

Praamstra, Klaas Michiel (2005) Design en ergonomie van Powertools.

Prenger, R. (2005) Samenwerking : het effect van het vormen van heterogene en homogene paren in basisscholen op de leerprestaties en het positief of negatief functioneren binnen deze paren.

Puffelen, Carolina van (2005) The chemistry of group learning : inquiry-based learning in small groups for undergraduates Science and Engineering at the University of Aveiro in Portugal.

Reitsma, A. (2005) Gezocht: Allochtone rechters : een analyse van de cognitief/analytische test uit het Raio-selectieproces.

Riel, M. van (2005) Determination of the transverse stress in a combined tensileshear test.

Rijdt, T. van de (2005) De invloed van persoonlijkheidscongruentie op merkvoorkeur.

Rotmans, S. (2005) Bewegen, wat houdt jou tegen?! : een onderzoek naar de gedragsdeterminanten van het al dan niet lid worden van een fitnesscentrum.

Rutte, M.L. le (2005) Meebeslissen over gezondheidsbeleid op school : evaluatieonderzoek van de schoolSlag prioriteitenworkshop basisonderwijs.

Scheuten, D. (2005) Merkontwikkeling. De ontwikkeling van de quickscan.

Schippers, Bob (2005) Dislocation engineered silicon Light Emitting Diode.

Schlingmann, P. (2005) Bezoek & bezoekers van www.trimbos.nl.

Schoemaker, Wieke (2005) Evaluatie poject ‘mens en maatschappij’ binnen het maatwerkproject aan het bonhoeffercollege, lokatie Geessinkweg.

Scholten, Chantal (2005) Studenttevredenheidsevaluatie in competentiegericht onderwijs op het conservatorium in Enschede.

Schuring, Bart (2005) Axia 24/7.

Schutyser, Pieter (2005) An optimal controller for Desdemona for an optimal feeling.

Seelen, Margot (2005) Jeugdgroepen in Zeeburg.

Siaw, Tien_Loong (2005) Integratie van zonnecellen op een tas.

Sibon, S. (2005) Berichtgeving over allochtonen en criminaliteit.

Snuverink, Michiel (2005) De Maglev als vervoermiddel voor de 21ste eeuw? Een sociotechnische analyse en reflectie van de verwachtingen, beloftes en toekomstbeelden.

Soeteman, Sander (2005) Het transhumanisme geëvalueerd : de conceptie van het posthumane kleinkind; nastrevenswaardig doel, of onafwendbaar noodlot?

Song, Chunlin (2005) Influence of water vapor on silica membranes: Effect of sorption and percolation.

Spanjer, Max B. (2005) Identify and make improvements on cost and efficiency in the service department of Thyssen Elevator Guangzhou.

Steehouder, J.A. (2005) Pijnbeleving bij patiënten met verschillende reumatische aandoeningen.

Stegeman, I. (2005) Verlichting van dementie.

Stive, F.D. (2005) Een onderzoek naar de organisatie van het proces “beheer en ontwikkeling van PLC-/SCADA-systemen” op de sleephopperzuigers van Van Oord.

Stroet, R.E.J. (2005) Alumni en hun vroegere opleiding: een verbintenis met hoofd én hart? Een onderzoek bij de opleiding Facility Management aan Saxion Hogescholen naar antecedenten en consequenties van opleidingidentificatie.

Sugiyama, Masahiko (2005) Exploring the practical use of ICT tools by teachers for making supplemental teaching/learning materials in secondary schools in Tanzania: as an effort of supporting student learning in science and mathematics.

Takens, M. (2005) Reclame is geduldig, jongeren zijn gevoelig : een onderzoek naar het bereik van alcoholreclame bij jongeren.

Telnova, Tatiana (2005) Development of templates for learning objects within the learning content management system learn exact for the digitale universiteit.

Temmink, M. (2005) De rol van machismo / marianismo in het leven op Curaçao.

Thij, J. ten (2005) Internet lotgenotencontact onder CVS (Chronisch Vermoeidheid Syndroom)/ME patiënten.

Tiggelman, M.P.J. (2005) Low series resistance structures for gate dielectrics with a high leakage current.

Tijssen, Jan (2005) Online manual application.

Timmer, M. (2005) How to identify the speed limiting factor of a TCP flow.

Timmerman, Mieke (2005) Bouw je eigen speelplaats!

Timmermans, Marijke (2005) Het ontwerpen van een 3-fasen korset -gebaseerd op de Boston Overlap Brace- ter ontlasting en fixering van de lumbale wervels.

Ton, Wouter (2005) Participatory research and extension in agriculture : Organisation of learning in participatory research and extension approaches.

Tromp, Casper (2005) QUICK : Qwerty user interface for chemical content.

Turpijn, Bas (2005) Ritgeneratie van woonbuurten : een vergelijking tussen verschillende methodieken om de ritgeneratie te bepalen.

Tutert, A.M. (2005) Op het juiste spoor? : onderzoek naar de informatiebehoefte van Nederlandse spoorgemeenten omtrent het railvervoer van gevaarlijke stoffen.

Vaessen, Tim (2005) Het neerzetten van een basis voor de New Classic meubelcollectie van BEBO International.

Veenstra, Nico (2005) De wegen van de bedrijvigheid : Uitbreiding van het vestigingsplaatsmodel van bedrijven binnen een datagedreven landgebruik en transport interactie model.

Velthuis, D. te (2005) Access denied! : onderzoek naar toegankelijkheid van methodesite en cd-rom behorende bij mixed media methoden voor leerlinge met een visuele beperking, motorische beperking of zonder beperking.

Vennink, E. (2005) De griepprik? Waarom zou ik?

Verduijn, N.M. (2005) Enternet: van informatieaanbod tot kennisdeling. Een onderzoek naar de kritieke factoren die een rol spelen bij kennisdeling via intranet bij PCM Uitgevers.

Verschueren, K. (2005) Het imago van hogescholen onder de stakeholders van de HBO-raad.

Vissers, L.A.M. (2005) Acties: top of flop? Onderzoek naar de meest effectieve promotievormen voor impulsaankopen en ontwikkeling van een promotie-evaluatie-tool.

Vissers, M.F. (2005) The spotlight effect in a marketing context : overestimating brand appearance and judgments, and consumer behavioral consequences.

Vonk, Sharon (2005) Trauma, schaamte en communicatie.

Voorde, M. ten (2005) Reflecteren op stagelessen met behulp van digitale video.

Vries, Y.T. de (2005) Jongeren worden mediawijs!

Vulto, Martijn (2005) Just war in the twenty-first century : a critical analysis of Michael Walzer's just war theory in light of the changing face of war.

Waanders, Ellen B. (2005) Analyses van de data uit de vragenlijst voor het meten van persoonskenmerken.

Wanrooij, C. (2005) The effects of incidental background colour cueing on motor skill acquisition and transfer of training in a VR version of the Tower of London spatial problem solving Task.

Weijden, Erik van der (2005) Structuring argumentation in meetings : Visualizing the argument structure.

Welle, R. ter (2005) Dynamiek in de Europese asfaltwegenbouwsector : een internationaal vergelijkende studie naar de asfaltwegenbouwsector.

Welmers, A.C. (2005) Op zoek naar helderheid, een aangepast UTAUT model voor digitale radio.

Weme, Anne de (2005) Quasi-2D modelling of the River Elbe : A comparison of different inundation models for flood risk assessment within a decision support system.

Wijk, W.H. van (2005) Zorgsponsoring in / en beeld : een onderzoek naar het corporate imago van Stichting Sutfene en de wensen en eisen van potentiële sponsors van een zorginstelling.

Wijnands, Jeroen (2005) Sleutel naar de toekomst.

Willemink, G.H. (2005) Segmentation and Motion Estimation of Multiple Independently Moving Objects in Stereo Video Streams.

Willems, M.J. (2005) De therapietrouwe patiënt : onderzoek naar determinanten die therapietrouw met het dragen van spalken beïnvloeden, bij mensen met reumatoïde artritis.

Winden, C. van (2005) 3D-webintegratie: een survey en experimenteel onderzoek.

Withaar, T. (2005) Analyzing joint-measurements using 3D scancs and statistical models.

Zhang, Yuchen (2005) Real-Time Network for Distributed Control.

Zwebe, Dagmar I. (2005) Plugging in microenterprises : a study of electricity use as a strategy to address poverty in rural Vietnam.

Zwikker, H.E. (2005) “Gezondheid kun je lenen”: onderzoek aan de hand van het Integrated Change Model, naar determinanten van leengedrag van docenten in het (speciaal) basisonderwijs ten aanzien van GGD-leskisten.

This list was generated on Sat Apr 20 06:01:22 2024 CEST.