University of Twente Student Theses

Login

Programme: Educational Science BSc (56613)

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Year | Item Type
Jump to: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004
Number of items: 160.

2019

Dennebos, Dennis (2019) Baanverwachting : Het verschil in baanverwachting tussen autochtone leerlingen en leerlingen met een migratieachtergrond.

Middelburg, R. (2019) Developing core knowledge through workgroup conversation : a bachelor study of teacher design teams.

2018

Al Bazi, Grety (2018) Het verhaal van de vluchteling : het toepassen van narratief leren in burgerschapsonderwijs.

2017

Bartelink, E.B.M. (2017) De integratie van technologie in het onderwijs: Hoe kunnen docenten in opleiding hierin ondersteund worden?

Enk, M.C. van den (2017) Developing a tool for learning concept maps.

Hendriks, Liza (2017) De ontwikkeling van een analyse-instrument geschikt voor het in kaart brengen van sociale regulatie in groepen die werken aan een kleine probleemoplossingstaak.

Jonge, N.C.M. de (2017) Evaluatie Ervaringsvragenlijst TOM Modules Een Analyse en Verbetervoorstel.

Kiekebosch, L.R. (2017) De rol van sociale regulatie in de innovatie van teams : een meervoudige casestudy naar de kwantiteit en kwaliteit van sociale regulatie.

2016

Klaasen, J.J. (2016) De invloed van verschillende schooltijdenmodellen in het basisonderwijs.

Laat, B. de (2016) Ontwikkeling van een meetinstrument voor creativiteit in het 21e eeuwse Nederlandse onderwijs.

Stellmach, R (2016) Een internationale vergelijking van digitale geletterdheid in het curriculum.

Wagenaar, Dineke (2016) Maatschappij dichtbij! : een ontwerponderzoek naar een effectief lesprogramma over een lokaal thema.

2015

Boshuizen, M. (2015) De effectiviteit van verschillende instructiemethoden bij onderzoekend leren.

Buschers, L. (2015) The impact of student characteristics and students' attitude towards coaching on self-directed learning and career identity in vocational education.

Enk, M. van den (2015) Teaching quantum mechanics using qCraft.

Hartman, E. (2015) Samenhang tussen het leereffect van reviews met de mate van verbeeldingskracht.

Höltje, L. (2015) Intra-teamleren en inter-teamleren in docentontwerpteams in het hoger onderwijs.

Janse, R. (2015) Leestalenten laten excelleren in het primair onderwijs : een theoretisch raamwerk ten grondslag van een systematisch review van het onderzoek naar talentontwikkeling op het gebied van lezen in het primair onderwijs.

Jansen van Jorksveld, S. (2015) Student outcomes in the Twente education model : research at the University of Twente.

Jonge, Grietha de (2015) De praktijk van onderzoekend leren in het voortgezet onderwijs : de verschillen tussen onderzoeksmethoden uit de literatuur en onderzoeksmethoden in lesmateriaal en het gebruik daarvan in de klas.

Knoef, M. (2015) Supporting pre-service teacher's technological pedagogical knowledge integration through technology-enhanced lesson planning.

Lubitz, M. (2015) Lerarenkenmerken en de implementatie van het onderwijs in digitale geletterdheid in het VO.

Meenderink, Britt (2015) TPACK bij het ontwerpen van ICT-lesplannen : ondersteuning voor docenten in opleiding.

Muller, A. (2015) De rol van leerlingkenmerken en de thuissituatie van leerlingen bij vaardigheden in digitale geletterdheid.

Nieboer, S. (2015) Snappet-onderwijs en gedifferentieerde instructie : het observeren van gedifferentieerde instructie tijdens een les met Snappet-tablets.

Ouwerling, J.A.F. (2015) De modererende rol van transformationeel leiderschap op het effect van diversiteit op professioneel leren binnen docententeams.

Rorije, R. (2015) De toepassing van leeractiviteiten onder toptalenten, talentvolle en beperkt talentvolle engineers in een high-tech organisatie.

Snijder, K. (2015) Professionele ontwikkeling van samenwerkende universiteitsdocenten : de relatie tussen bevlogenheid, self-efficacy en resources in professionele ontwikkeling.

Teigler, M. (2015) The influence of goal-specificity on main effects and interaction effects in a semi-complex system.

Timmer, D. (2015) How to stimulate transformative learning? : an explorative study into the triggers of transformative learning in the context of entrepreneurial development.

Verbeeten, J. (2015) Opstaan of zittenblijven? : een kwalitatief onderzoek naar zittenblijven in het voortgezet onderwijs in Nederland.

Voerman, T.E. (2015) The effect of summaries in instructional videos on performance and learning.

Walter, A. (2015) EST pre-Master self-Study package : experiences and attituddes.

Wilbrink, S. (2015) Het implementeren van de 21e eeuwse vaardigheden in het speciaal basisonderwijs.

2014

Bach Kolling, Nienke (2014) De invloed van de thuisomgeving op leespresentaties : onderzoek naar de samenhang tussen de thuisomgeving en de leesprestaties van leerlingen in het primair onderwijs.

Bakker, Amarens (2014) Verpleegkundig leiderschap in Medisch Spectrum Twente.

Berg, Dieuwertje ten (2014) Het effect van transformatief leiderschap en diversiteit op de professionele ontwikkeling van mbo docenten.

Drenth, Nadieh (2014) Talentontwikkeling in rekenen binnen het primair onderwijs : theorie en praktijk.

Groothengel, M.C. (2014) Ontwerprichtlijnen voor een digitale leeromgeving.

Melissant, L.M. (2014) De modererende rol van team diversiteit op de relatie tussen taakafhankelijkheid en professionele ontwikkeling van docententeams op het mbo.

Möwes, Randy (2014) Variations of problem- and project-based learning in higher education.

Otten, Maaike (2014) Team learning processes in higher education and innovation.

2013

Abbing, Jens (2013) Effect of Students' Engagement on academic achievement in Different Stages of their Academic Career from a Dropout Perspective.

Diepemaat, Sophie (2013) Ruud van Nistelrooy academy: Een kwantitatief onderzoek naar de interpersoonlijke competenties van kinderen aan het begin van de Ruud van Nistelrooy academy.

Hollan, Sarah (2013) Het verhogen van sociale competenties binnen de Ruud van Nistelrooy-academy.

Huijzer, Stefanie (2013) erschillen tussen lerarenopleidingen en hoe leraren-in-opleiding leren.

Kessel, Nadja van (2013) Hints ter bevordering van metacognitieve vaardigheden.

Poel, Lisanne (2013) Professionele betrokkenheid en de invloed op leerlingprestaties.

Poelman, Laura (2013) Ontwikkeling van sociale competenties: de invloed van het programma van de Ruud van Nistelrooy Academy en de rol van de school.

Profijt, J.G. (2013) De invloed van de leerkracht op de leereffecten van leerlingen bij de serious game Taaltreffers.

Sinke, Mariska (2013) Zittenblijven In De Kleuterklas.

Smits, Pieter (2013) Rationales for Modern ICT Implementation into Schools: a case of tablet PCs.

Stege, Thomas (2013) Performance Assessments in Vocational Education: A Qualitative Follow-Up Study.

Stroer, Marina (2013) Uncover successful entrepreneurship.

Veldschoten, Nienke (2013) Internationale Competenties: Over het leren en meten van competenties van de hbo-opleiding IBL.

2012

Abbes, Marieke (2012) Opbrengstgericht werken en prestaties van leerlingen in het basisonderwijs.

Beestman, L.J. (2012) Schooltv-weekjournaal in het basisonderwijs.

Benistant, M.T.A. (2012) Docentmotivatie voor ICT gebruik in het basisonderwijs.

Elijzen, N. (2012) Professionalisering van docenten in het academietraject van de Global Academy - Onderzoek naar de benodigde competenties, professionaliseringsbehoeften en voorkeuren van professionaliseringsactiviteiten van docenten, die werken met het academietraject van de Global Academie.

Geloven, Mirte van (2012) Begeleiding bij talentontwikkeling - In hoeverre beschikken vmbo-mentoren over de competenties waarvan wordt aangenomen dat deze belangrijk zijn bij het begeleiden van leerlingen bij hun talentontwikkeling?

Graef, Judith (2012) Zelfbeeld bij basisschoolleerlingen ten aanzien van leesvaardigheden.

Hartman, Anouk (2012) Een Smaakles als driegangenmenu: Aanpassingen aan een bestaande Smaakles door docenten met behulp van (digitale) leermiddelen.

Hopstock, Christine (2012) Learning to teach in a dual learning environment.

Koch, Julia (2012) Een elektronische leeromgeving voor informeel zelfgestuurd en probleemgestuurd werkplekleren.

Laarhuis, Rosalie (2012) Verschillen tussen jongens en meisjes in de aanpak van een informatieprobleem - In hoeverre verschillen jongens en meisjes uit de eerste klas havo/vwo van elkaar in het aanpakken van een informatieprobleem?

Otter, D. den (2012) Opgepast, ik lust een hele boekenkast! Onderzoek naar het verband tussen het leesklimaat thuis en de leesattitude & leesfrequentie van het kind.

Platschkowski, Ralf (2012) DOES COLLABORATIVE GAMEPLAY ENHANCE LEARING WITH AN EDUCATIONAL COMPUTER GAME?

Rem, Frank (2012) De invloed van licht op het samenwerkingsproces van basisschoolleerlingen.

Rüther, Katja (2012) ICT en leerprestaties - Een systematische review naar de invloed van ICT op leerprestaties in exacte vakken in het voortgezet onderwijs.

Schmidt, Lisa Marie (2012) Ontwerpmodel voor digitale scholingen - Optimalisatie van het ontwikkelen van digitale scholingen op basis van onderwijskundige ontwerpmodellen en ontwerpbenaderingen.

Waarden, Petra N. van (2012) Inzetbaarheid multimedia cases in lerarenopleidingen.

Winkels, A.J.H.M. (2012) De klas uit? Bacheloronderzoek naar de leereffecten van een mobiele tocht in groep 4 ten aanzien van een traditionele, klassikale les en de invloed van motivatie op dit leereffect.

2011

Kreisel, Antje (2011) Dynamische en statische representaties op het digitale schoolbord.

2009

Bulder, J. (2009) Interpretatie en gebruik van feedback uit het Cito leerlingvolgsysteem : een exploratief onderzoek naar de interpretatie en het gebruik van feedback uit het Cito leerlingvolgsysteem door leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders van basisscholen.

Coppes, Wies (2009) Onderzoek naar de effecten van een educatieve Taalgame in de bovenbouw van het basisonderwijs.

Dumpelman, Kim (2009) De invloed van de fit tussen organisatieklimaat en organisatiestrategie op strategisch gedrag van medewerkers.

Eeten, L.A.S. van (2009) Onderzoekscompetenties van VO-leerlingen : ontwikkeling van een valide en betrouwbaar meetinstrument dat de perceptie van VO-leerlingen op de eigen onderzoekscompetenties meet.

Lensink, P. (2009) Fysieke leeromgevingen in het VMBO : onderzoek naar de inrichting van fysieke leeromgevingen met ICT, geschikt voor leerlingen en docenten in de bovenbouw van het VMBO.

Verschuuren, K.C.G.G. (2009) Kiezen voor een bètatechnische studie.

2008

Boeije, Janneke (2008) De relatie tussen leiderschap en werknemersgedragingen : Welke variabelen zijn daarop van invloed?

Braack, M. ter (2008) Studielandschappen in relatie tot de onderwijsvisie van vernieuwingsscholen : casestudie naar de onderwijsvisies van Montessorischolen en Vrije scholen in relatie tot de inrichting van de scholen.

Bunnink-Tibbe, Petra (2008) Kenmerken van leerfuncties binnen onderwijsleermiddelen : ontwikkeling en toetsing van een instrument voor de beoordeling van leermiddelen.

Doets, Jorien (2008) De ontwikkeling en evaluatie van een opleidingsevaluatie-instrument voor de SMVBO.

Esch, Yvonne van (2008) Op zoek binnen kidNET : Een casestudie naar het zoekgedrag van basisschoolleerlingen binnen de portaalsite KidNET met behulp van de lessenserie ‘Samen Werken’.

Fahner, I.C. (2008) De samenwerking tussen docenten en hun professionele ontwikkeling bij het ontwerpen van lesmateriaal voor erfgoededucatie.

Gauw, Marlous (2008) De aansluiting van erfgoededucatie bij het nieuwe leren in het basisonderwijs : case study onderzoek naar ontwerp en implementatie van erfgoededucatie binnen de erfgoedprojecten van Erfgoed á la Carte.

Huizinga, Tjark (2008) Handreikingen voor een kennisgerichte en ervaringsgericthe didactische aanpak binnen erfgoededucatie.

Kerkhof, Roosanne (2008) De leesvaardigheid van HAVO 4/5 en VWO 5/6 leerlingen : onderzoek naar het leesvaardigheidniveau van HAVO 4/5 en VWO 5/6 leerlingen en hoe dit zich verhoudt tot het leesvaardigheidniveau van beginnende MBO-ers.

Klevereing, Dineke (2008) Beoordeling van competenties van PABO-studenten : betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van een toetsinstrument van Hogeschool Edith Stein/Onderwijscentrum Twente, opleiding tot leraar Basisonderwijs.

Köroglu, B. (2008) De effecten van een opleiding : meten en verbeteren.

Lansink, Elles (2008) Exploratief onderzoek naar de feitelijke en wenselijke inhoudelijke begeleiding van rekenzwakke basisschool leerlingen bij scholen die deelnemen aan het SLO-project ‘Leren rekenen met perspectief’.

Lok, Marianne (2008) De werkplekleeromgeving in de opleidingsschool.

Loos, W. (2008) Het bevorderen van de implementatiekracht van het NISB vanuit een onderwijskundig perspectief.

Meijer, Lotte (2008) Het verband tussen leiderschap en werknemersgedragingen : welke factoren zijn daarbij van invloed?

Osinga, Annemiek (2008) De CWI competentietest als studiekeuze begeleidingsinstrument.

Schooten, N. van (2008) Ondersteunen van planningsactiviteiten tijdens het zoeken van informatie op het web.

Simmelink, E.M. (2008) Onderzoekend en ontwerpend leren in het team-project : de invloed van het TEAM-Project op de attitude van leerlingen ten opzichte van de bètawetenschap.

Smit, Marloes (2008) Evaluatieondezoek naar de implementatie van een educatieve taalgame in de bovenbouw van de basisschool.

Verseput, Nikki (2008) Pictopal in de praktijk : integratie van aan ICT gerelateerde activiteiten ter ondersteuning van beginnende geletterdheid in de klassenpraktijk.

Visschedijk, G.C. (2008) Beoordeling van casussen in Behrloo : de ontwikkeling van een formatief evaluatie-instrument voor casussen in een interactieve leeromgeving.

Wanner, Paula (2008) Schoolnabije curriculumontwikkeling bij een startende school met nieuw onderwijsconcept : een case study bij UNIC.

Willik, I.M. van der (2008) De relatie tussen teamcultuur, leeftijd en teamleren.

Willik, I.M. van der (2008) De relatie tussen teamcultuur, leeftijd en teamleren.

2007

Boot, Gert Jan (2007) De brug tussen Freelancers en een netwerkorganisatie.

Bosch, Paulien (2007) De integratie van Taal en science onderwijs : analyse- en beoordelingsinstrument voor schrijfproducten van leerlingen in de midden- en bovenbouw van het primair onderwijs.

Dijk, Marcel van (2007) Is kennisdeling te sturen? : de voorspellende relatie tussen kennisdelen en waardering, autonomie, fysieke afstand en competitie.

Eikenaar, Danielle (2007) Kennisdeling tussen paramedici in een professionele organisatie.

Essink, Marije (2007) Excellente scholen in het basisonderwijs : onderzoek naar kenmerken die door de Inspectie van het Onderwijs gehanteerd kunnen worden om basisscholen met excellente kwaliteit te onderscheiden.

Greven, Ingrid (2007) Trends op het gebied van ICT voor leerlingen op de basisschool : gebruik, vaardigheden en attitude.

Groen, Maaike van (2007) Personeel, organisatie en management in het voortgezet onderwijs.

Hagemans, Mieke (2007) De rol van voorkennis bij onderzoekend leren met computersimulaties.

Homminga, Susan (2007) Evaluating quality of Organon’s CRA’s training : a comparison of ‘what is’ versus ‘what should be’.

Koers, Marjan and Uden, Jolien van (2007) De samenhang tussen persoonlijkheidsfacoren en leerstijlen binnen het HBO.

Lieburg, Emiel van (2007) Faciliterende effecten in onderzoekend leertaken : de rol van relaties tussen en binnen variabelen.

Mannetje, Jolise 't (2007) Wanneer is een VO-school excellent? : onderzoek naar kwaliteitscriteria voor excellente VO-scholen.

Meijer, C.F.P.J. (2007) Eén website voor verschillende culturen?! : vragenlijstonderzoek naar culturele karakteristieken in websites en de voorkeuren van verschillende culturele groepen.

Meuleman, Iris (2007) Samenhang : eerst de mensen, dan de vakken : veldonderzoek naar de samenwerking bij lesmateriaalontwikkeling tussen stichting Carmelcollege en uitgeverij NijghVersluys.

Nijhuis, Nienke (2007) Geimplementeerde curriculum Engels in het eerste leerjaar van de middelbare school SMK Kelana Jaya in Maleisie : een kwalitatief onderzoek.

Overwijk, Marita (2007) Interactie bij beginnende geletterdheid in combinatie met ICT.

Reijniers, Sanne (2007) De intrinsieke motivatie van medewerkers tijdens een intern opleidingstraject.

Riet, Leonie ter (2007) Dalende leerprestaties van jongens in het primair onderwijs? : een verkennend onderzoek naar de situatie in Nederland.

Sanders, Iwan M. (2007) Actie-Intelligentie : een hedendaags, op Europese krijgskunsten gebaseerd onderwijsprogramma voor de vergroting van de persoonlijke weerbaarheid.

Santee-Eekhuis, Jessica (2007) Intern certificeren en duurzaam leren : een onderzoek naar de invloed van interne certificering op de leer- en prestatiegeoriënteerde motivatie van adviseurs werk & inkomen van CWI.

Snijders Blok, Merel (2007) Leeftijd en motivatie tot leren en transfereren : onderzoek naar de mate waarin persoonlijkheidskenmerken samenhangen met de relatie tussen leeftijd en motivatie tot leren en transfereren.

Spuls, S.S. (2007) Academische vorming binnen het ITC : de bijdrage van de toetsvormen binnen de opleiding ‘Urban Planning and Management’ aan het verwerven van academische competenties.

Spuls, Sanne (2007) Academische vorming binnen het ITC : de bijdrage van de toetsvormen binnen de opleiding ‘Urban Planning and Management’ aan het verwerven van academische competities.

Vis, Anne-Marie (2007) Bijdrage van het competentiegericht onderwijs aan het verminderen van het aantal voortijdige schoolverlaters binnen het middelbare beroepsonderwijs.

Vreeswijjk, Yfke (2007) Evaluatieonderzoek van de implementatie van teletop VO in het voortgezet onderwijs.

Zandvoort, E. van (2007) Teacher Leadership: aanleiding tot opleiding in Twente?

2006

Beernink, Herbert and Langen, Miranda van (2006) Het meten van leervermogen van medewerkers in arbeidsorganisaties : onderzoeksverslag onderzoeksopdracht 2004 - 2005.

Budding, Jiska (2006) Design van abstracte instructie en het effect van abstractie op leeractiviteiten.

Dijk, Marit van de (2006) Oog om oog, woord om woord : een onderzoek naar de effecten van videovormgeving op de interpretatie van afgebeelde machtsverhoudingen.

Heijnen, Celine M.M. (2006) Educational governance : afstudeerverslag.

Horstink, Martine (2006) Constructie en validatie van een test voor het meten van inquiry skills.

Reniers-Mullie, S.I. (2006) Analyse van Vragenlijsten met behulp van Item Respons Theorie.

Sikkema, Menkelien (2006) Belemmerende en bevorderence factoren voor gebruik van kennis management systemen bij informatiewerkers.

Wevers, Maarten (2006) 'Major-Minor' in het ROC van Twente : een leergeschiedenis van de directe effecten van de ontwikkeling en invoering.

Willigenburg, Hanne van (2006) Het Bèta onderwijs op ILEMI secondary school: welke factoren hebben invloed op de leerresultaten van de leerlingen van ILEMI secondary school en hoe kunnen de leerresultaten verbeterd worden?

2005

Alessie, Jeroen (2005) Probleemgestuurd onderwijs of onderwijsleergesprek? Een onderzoek naar de toetsresultaten van twee verschillende onderwijsvormen aangeboden aan de AVANS Hogeschool, opleiding fysiotherapie.

Althanning, Andrea (2005) Integratie en implementatie van ICT ter ondersteuning van de beginnende geletterdheid.

Bikker, Suzanne (2005) Mogelijkheden tot competentiegericht onderwijs binnen Forstdienst Südtirol.

Cramer, Carin (2005) De ontwikkeling van een instrument om de ervaringen met het ‘junior studiehuis’ als leeromgeving te meten.

Gunst, Sietsche van (2005) Is het Boek `NHG-Standaarden voor praktijkassisente en -ondersteuner- een Goed Naslagwerk?

Heida, Petra (2005) Onderzoek onder stakeholders naar de kwaliteit van de opleidingen van ArtEZ.

Hoogerwaard, Willemien (2005) Onderzoek naar begeleidingsopvattingen.

Hoskam, Linda (2005) Applicatieleren bij de politie. Mogelijke e-learning scenario¿s voor het trainen van politiemedewerkers in het gebruik van computerapplicaties.

Klink, Marieke (2005) Competentiegerichte toetsopdrachten die aansluiten bij de wensen.

Klunder, Rene (2005) Aansluiting Engels Basisonderwijs- Voortgezet onderwijs.

Nijhof, Michelle (2005) De studiewijzer als instrument om studenten inzicht te bieden in hun studiemethode.

Oude Voshaar, Anneloes (2005) Ouders & Onderwijskwaliteit : Ontwikkeling van een instrument.

Pol, Dorien van de (2005) Onderzoek naar instructie over medische apparatuur aan ziekenhuismedewerkers in het medisch spectrum twente.

Schoemaker, Wieke (2005) Evaluatie poject ‘mens en maatschappij’ binnen het maatwerkproject aan het bonhoeffercollege, lokatie Geessinkweg.

Scholten, Chantal (2005) Studenttevredenheidsevaluatie in competentiegericht onderwijs op het conservatorium in Enschede.

Voorde, M. ten (2005) Reflecteren op stagelessen met behulp van digitale video.

Waanders, Ellen B. (2005) Analyses van de data uit de vragenlijst voor het meten van persoonskenmerken.

2004

Boswinkel-Fels, Elvira and Lange, Sandra de (2004) Competente teamleiders; teamleiders met competenties?

Geerlings, Hanneke (2004) Instructie en coaching in het muziekvakonderwijs. Wat zijn de interactieverschillen tussen een meer instructiegerichte en een meer coachingsgerichte onderwijsmethode in het muziekvakonderwijs op een conservatorium?

Kapma, Alet (2004) Vergelijkend onderzoek naar Statistische Analyse-Instrumenten Een vergelijking op grond van geboden functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid.

Loonen, Peter (2004) De visie op leren en opleiden van trainers binnen Schouten & Nelissen.

Puffelen, Carolina van (2004) De computer als didactisch gereedschap bij beginnende geletterdheid.

This list was generated on Fri Feb 23 06:05:30 2024 CET.