University of Twente Student Theses

Login

Programme: Public Administration BSc (56627)

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Year | Item Type
Number of items: 312.

Essay

Veldhuis, L.M. (2011) Grensoverschrijdende criminaliteit : een onderzoek naar de motieven van Enschedese daders voor het plegen van delicten in Gronau.

Aart, E. van der (2012) De verhoudingen tussen niet-gouvernementele organisaties in het Markermeer-IJmeer gebied rond ‘Bouwen met de Natuur’.

Agova, V. (2013) Der Aufstieg des Populismus in Bulgarien : Eine Analyse der Ursachen.

Agterbos, Myrthe Angela (2011) Kiezen voor de toekomst : een verkennend onderzoek naar de instrumenten van middelbare scholen ten behoeve van de begeleiding van het studiekeuzeproces.

Ailo, Mari (2006) The effects of Turkish EU membership on Assyrians and other minorities.

Aksoy, E. (2012) Twee verschillende wegen naar het sociaaldemocratisch ideaal : PvdA & CHP.

Apperloo, E.S. (2013) Het sociaal leenstelsel en de verwachte effecten op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Ars, Pascal (2008) Lokaal protestgedrag: verkenning van protestgedrag in drie Nederlandse gemeenten.

Arun, Sureya (2013) De uitvoering van anti-pest beleid op basisscholen in Enschede: een onderzoek naar de uitwerking van drie managementregimes en beleidsvervreemding op de uitvoering van anti-pest beleid op basisscholen in Enschede.

Azhimi, Loebna (2013) ‘(H)echte sociale bindingen?’- Een onderzoek naar de sociale bindingen van migrantenjongeren en hun gedrag in het licht van de sociale controle theorie van Hirschi.

Baake, Jan (2013) Sociale kwaliteit in de provincie Overijssel.

Baan, A. (2015) Intern toezicht in het voortgezet onderwijs : een onderzoek naar verschil in rolopvatting van toezichthouders.

Baas, M. (2014) Democratie in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Bak, S.W. den (2008) The flagship sets sail: an analysis of the agenda setting process of the European Institute of Technology.

Bakhuis, J.J. (2015) Implementatie van lokaal alcoholbeleid in Twente.

Bakker, Marc (2011) China in Africa, a challenge for European development cooperation: a case study to the implications for Angola.

Bakx, Marleen (2011) Effectmeting veelplegeraanpak: NOG Veiligerhuis: een effectmeting van de veelplegeraanpak in Noord- en Oost-Gelderland in 2008 en 2009.

Balen, M.L. van (2008) HR shared service center developments: analysing professional findings.

Beek, Elke ter (2007) The slow implementation of EC Directives.

Beer, Relinde Dorine de (2008) Getting it crystal clear: reviewing the occupational health risk management system to ensure and improve crystalline silica health and safety at a cement manufacturing plant: the case of Blue Circle Southern Cement, Berrima.

Beijen, Robin (2012) Daarom passen Scandinaviërs zich zo makkelijk aan : 'cultuurfit' en de prestaties van buitenlandse spelers in de Eredivisie.

Bekhuis, K. (2016) Democratische Verankering in de Nederlandse Veiligheidsregio's Een onderzoek naar de democratische verankering van het verlengd lokaal bestuur van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in Nederland.

Berends, N. (2007) Nulmeting woononderzoek Berflo Es Zuid : een onderzoek naar de gevolgen voor de bewoners van de herstructurering in Berflo Es Zuid voor woontevredenheid en financiële ruimte.

Berendsen, D. (2011) De bestrijding van woningovervallen door de politie. Een vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van overvallenbestrijding in Utrecht en Groningen.

Bergmann, Ann-Sophie (2016) Refugee Labor Market Integration in Germany in the Initiative ‘Wir zusammen’ - An analysis of three selected integration programs.

Betting, R.R. (2013) A mobile pension?: an analysis of the potential consequences for stakeholders of a pan-European researchers’ pension fund in the Netherlands.

Blümel, Lisanne Kathrin (2013) Latvian accession to the EMU during the European debt crisis: an attempt to evaluate the convergence attained according to the Convergence Criteria.

Boekelder, Sacha (2016) Ethnic profiling by the police in The Hague.

Boerkamp, Thomas (2009) Het organiseren en sturen van re-integratieactiviteiten : een casestudy naar sturingsmechanismen door de gemeente Almelo.

Boerties, J.J. (2011) De France Telecom Zelfmoordcrisis Een case study naar de oorzaken van de problematiek.

Bogodukhova, Alexandra (2011) Internetpräsenz- und Aktivität der Spitzenpolitiker im Netz. Fallbeispiel: Angela Merkel.

Bondarouk, E.V. (2011) State aid consequences: Opel & European Union.

Booijink, C.B.M. (2014) Zwembad, voor wie is het een probleem. Onderzoek naar de betekenis van participatie en de reikwijdte van een conflict bij het oplossen van de problemen bij de exploitatie van een zwembad.

Bootz, J.D. (2014) Irregular migration in the Central Mediterranean area in the light of the proposed rules for FRONTEX operations : is the upcoming regulation of the European Parliament and of the Council (COM(2013) 197 final) able to address issues of fundamental rights of irregular migrants in the Central Mediterranean area?

Bos, W.J. (2006) Politiek-ideologische perceptie en religieuze kiezers.

Boswinkel, Saskia (2019) The Road to the National Prevention Agreement : A qualitative study of the political factors which resulted in the development of the National Prevention Agreement.

Braber, Martijn (2009) Toepassing van werknemersparticipatie in jonge kennisintensieve ondernemingen.

Breukers, Fabian (2012) ICT SSC in de zorg: een studie naar de kwaliteit van dienstverlening bij de Carint Reggeland Groep.

Brommer, Lena (2011) An emperical comparison of power in the International Monestary Fund before and after the 2008 reforms.

Bruentrup, Marlen (2016) Let's work together? Innovative Social Entrepreneurship in the field of youth policy welcomed by German local Governments : a case study of the social enterprise RheinFlanke.

Bruinsma, S.C.J. (2012) The lowering of the electoral age in Germany-changes among political parties.

Brunninkhuis, Kim (2010) Invloed van weersomstandigheden op het aantal woninginbraken in de periode van 2004 t/m 2008 in de gemeente Enschede.

Brunt, D. (2010) Centrum voor Jeugd & Gezin Enschede : op zoek naar verbeterpunten in de organisatiestructuur.

Buehs, Stephanie (2011) Item availability restricted.

Bulten, M.A. (2014) Meeneembaarheid Nederlandse Studiefinanciering Europa-proof? Een multicriteria analyse van de alternatieve maatregelen ten aanzien van de 3-uit-6-eis.

Busche, F. (2013) Civic integration courses in Enschede : what are possible explanations for (dis-) satisfaction of the participants?

Buschers, Remco (2012) Facilitering van burgerinitiatieven : een onderzoek naar de facilitering van burgerinitiatieven door gemeenten, gelet op de doelbereiking.

Buschmann, Pia (2011) The EU renewable energy directive 2009/28/EC and its sustainability criteria - an effective approach to alleviate climate change? : the case of Indonesian Palm Oil.

Böhm, Jannis (2020) Young and precarious : the unionization of young workers across Europe.

Chakor, Manal (2011) Een inconsequent migrantenbeleid? Een analyse van migratie als sociaal probleem.

Clemens, Carla (2020) The discourse of the Maven Project : a technological nationalist strategy to enforce hegemony? : A critical discourse analysis.

Coenen, G. (2013) Is the ESM able to manage the challenges of the euro area as a non-optimum currency area currently being in a heavy crisis?

Daanen, Renske (2012) Vormt de staat een bedreiging voor de re-integratie van ex- gedetineerden?

Danner, K.J. (2014) ‘Austrians First!’ – Election Campaigns by Right-Wing Populist Parties. A Comparative Case Study between the Austrian Freedom Party and the Austrian People’s Party in the National Legislative Elections 2013.

Davis, Koen (2009) Publieke en Private Postdienstverlening : een onderzoek naar de verklarende waarde van eigendomsrechtenverdelingen voor de efficiëntie en kwaliteit van dienstverlening van leveranciers van de universele postdienst in de Europese Unie.

Dekker, R. (2014) Doelverandering binnen het Kulturhusbeleid : een studie naar doelveranderingen binnen het beleid ten aanzien van Kulturhusen in de provincie Overijssel rond de herformulering van 2007.

Detmers, Hendrik (2008) The goal attainment of the Lisbon objectives in the Federal Republic of Germany.

Diestelmeier, Lea (2012) Refugee protection or irregular migration management? Examining the international legal principle of non-refoulement in FRONTEX operations in the Mediterranean.

Dijk, J.F. van (2007) Interactieve beleidsvorming in de gemeente Harderwijk : een onderzoek naar de rol van de stakeholders en de gemeente in de deelprocessen binnen het project: “Waterfront Harderwijk”.

Dijke, Joost van (2013) Uiteenzetten van onenigheid bij groepsbeslissingen: een instrument voor het uiteenzetten van onenigheid en gepercipieerde onenigheid bij groepsbeslissingen.

Djouadi, Nesrine (2012) Item availability restricted.

Dkhissi, Nissrin (2013) Paniek?! Ik krijg een ernstige gewelds- of zedendelinquent in mijn gemeente - Een onderzoek naar het optreden van gemeenten om morele panieken te voorkomen: een case study.

Dufour, M. (2007) Burgerschap in onderwijsbeleid : de weg van vrijblijvendheid naar wettelijke verplichting.

Dunnen, S.J. den (2007) Weten Kunnen Willen : onderzoek naar doeltreffendheid van het Lingewaardse jeugd- en jongerenwerk.

Duursema, B.N. (2007) Van uitkering naar onderneming : kansen voor Kansrijk Eigen Baas.

Ehrlinspiel, M. (2011) The multiplier effect : why are results so different?

Ekas, Janina Ludmila (2011) Horen, zien en toch maar zwijgen?: een onderzoek naar het bevorderen van het gebruik van de tipfunctie, zoals bedoeld in artikel 26 Wet BIBOB, door het Openbaar Ministerie.

Evdokimova, Natalia (2012) New public management : Modernisierung von Kommunalverwaltungen in Deutschland und in den Niederlanden im Vergleich.

Faulenbach, Claus Fabian (2007) The Concept of Democratic Consolidation : A Tool to Aid Actors with Democracy Assistance?

Feddersen, G. (2011) The EU’s campaign against the death penalty in China overshadowed by strategic interests? : A document analysis in light of normative and strategic interests.

Femmer, Laura (2016) Unequal treatment in policing - an empirical analysis of the treatment of juveniles with ethnic minority background by the police in Cologne, Germany.

Fleer, Thijs (2009) Effectmeting Servicepunt Vrijwilligerswerk Enschede : in opdracht van de Gemeente Enschede, afdeling Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling.

Franken, M. (2011) Good work : how to motivate the teachers of the Riha Community School.

Franken, Mark (2012) Op weg naar een instellingstoets voor de Universiteit Twente.

Franken, Thijs (2008) L'Oreal, Lanceren voor succes: succes- en faalfactoren bij de lancering van producten bij L'Oreal Nederland.

Gensorowsky, Daniel (2012) The European sovereign debt crisis and an orderly insolvency procedure as an alternative remedy.

Godfried, Shira (2009) Including the Mediterranean in the Union : the European neigbourhood policy.

Goossens, Anne (2011) Het nieuwe werken bij de lokale overheid - Een onderzoek naar het effect van het nieuwe werken op de efficientie van de beleidsvoorbereiding.

Goossens, Mark (2008) Het digitale ketendossier; het CV van de Veelpleger: onderzoek naar het invulgedrag van digitale ketendossiers door partners van het casusoverleg veelplegers Enschede.

Gosch, M.P.I. (2011) Emission reduction in the European electricity sector.

Grella, Marcel (2007) Just national students or european citizens? : a study on students’ claims for grants.

Grinsven, Jeroen van (2009) Kansrijk Eigen Baas Krachtwijken.

Grunder, M. (2013) Sociale cohesie en veiligheidsbeleving : Een onderzoek naar de invloed van sociale cohesie op de veiligheidsbeleving in de wijken van de gemeente Hengelo.

Gulde, J. (2011) The EU – a normative power on human rights? : an assessment of the EU’s pursuit of human rights in Myanmar between 1996-2011 in the light of normative power theory.

Gummersbach, J. (2011) Explaining underachievement : the determinants of educational performance of second generation Turkish immigrants in Germany.

Günzel, J. (2011) The implementation of the marine strategy framework directive in Germany : to what extend is the Marine Strategy Framework Directive implemented in Germany?

Hagelstein, G.H. (2007) Gemeentelijke beleidsvrijheid bij aanbestedingsprocedures thuiszorg.

Hanschur, Jessica Beatrice (2007) The agenda setting process of the European Union : illustrated by the example of the commercial sexual exploitation of children.

Heideman, I.C.M. (2015) Ondersteuning van burgerinitiatieven: een onderzoek naar de invloed van geboden ondersteuning op het procesverloop en succes van burgerinitiatieven.

Hein, S. (2011) Regulation of financial stimulation of regional airports in the European Union : a case study of the airport Münster-Osnabrück.

Heinen, Stan (2016) Democratische kwaliteit regionaal bestuur.

Heining, R. (2011) De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van hoger onderwijs instellingen.

Hendriks, Renske (2006) WENS: Wijkveiligheid Enschede: Visies op veiligheid van bewoners en veiligheidspartners in Enschede.

Henkelmann, Martha (2011) Policy preferences and party choice : the influence of policy issues on voting behavior in the European Parliament Election 2009.

Herbst, Maike (2011) Patterns and determinants of irregular migration in Europe.

Heupers, Arjan (2011) The link between national agendas and strategic organizational profiling: strong or missing? Een onderzoek naar verschillen tussen de strategische beleidskeuzes van de overheid en de strategische beleidskeuzes van 13 universiteiten in Nederland.

Heuzels, Leon (2012) Doel- en doelgroepbereiking van subsidies in de gemeente Hengelo.

Hobma, Dr. ir. Tjeerd W. and Trebbe, Martijn and Rheenen, Mascha van (2006) Het nieuwe leiderschap in de bouw : gewenste kerncompetities van afgestudeerden in het Nederlandse bouwonderwijs op HBO/WO en post HBO/WO-niveau, nu en in de toekomst.

Hofstätter, I. (2011) EU harmonisation of asylum legislation : to what extent is the implementation of binding forms of legislation effective in terms of burden-sharing?

Hogeling, Rens (2012) State parenting: investigating a shift of welfare responsibilities from families to state in East Asia.

Holling, Christian (2007) The end of the European Constitution? : an analysis of the Dutch and French referendum.

Hollman, Pascal (2012) The Lisbonisation of EU Cohesion Policy: Changing governance practices?

Hoof, L. van (2011) A new kind of citizenship accepted by EU? Latvian non-citizens and the citizenship debates.

Hoorn, Casper van (2014) Local climate change mitigation policy.

Horst, Bram ter (2015) Item availability restricted.

Horst, Loes ter (2007) Van regel naar uitvoering : een onderzoek naar de praktijkuitvoering van de GreenSpeedmethode.

Hugo, Vanessa Doreen (2009) Europäische Gesundheitspolitik: Die offene Methode der Koordinierung als ein geeignetes Politikinstrument?

Huizinga, J. (2006) De constructieve toets in de regio Twente : een onderzoek naar de mogelijkheid tot regionaal intergemeentelijk samenwerken op het gebied van de constructieve toets.

Häbel, Sandra (2011) The impact on the duration of EU accession negotiations.

Illing, M.U. (2011) European ignorance or European power play? The Case for Roma Discrimination in France.

Illing, Mareike U (2011) European Ignorance or European Power Play? The Case for Roma Discrimination in France.

Innig, Florian (2011) Item availability restricted.

Jansen, Mark (2014) Eerste hulpverlening in het voetbalstadion: een casestudy naar de concentratie van medische incidenten in voetbalstadion de Grolsch Veste.

Janson, J. (2008) Ontwikkeling monitor kultuurstaat.

Janssen, I.P.T. (2014) Een onderzoek naar de bijdrage van woningbouwcorporaties aan de leefbaarheid in de buurt.

Janssen, Susan (2023) De toekomst van burgerschapsonderwijs : Een ex ante onderzoek naar de te verwachte effecten van het nieuwe burgerschapsonderwijsbeleid.

Jeckman, E.M. (2006) De verdeling van patiënten in het Twenteborg Ziekenhuis te Almelo : een onderzoek naar het aanbod en de verdeling van patiënten in het Twenteborg Ziekenhuis te Almelo naar de capaciteitsplanning ten aanzien van bedden en personeel en naar de invloed van seizoensgebonden veranderingen op de capaciteitsplanning.

Jesse, Carolina (2012) The European debt crisis - Eurobonds as a long term solution?: an attempt to describe and analyze the pros and cons.

Johannsen, S. (2013) Updating a public procurement maturity model: the case of the MSU+ model.

Jonker, J. (2007) De betekenis van eigen verantwoordelijkheid : een inhoudsanalyse van Brits beleid.

Jonker, Sonja (2006) Implementatie Sarbanes-Oxley Act : een onderzoek naar maatregelen die LU, General Biscuits Belgium dient te treffen om te kunnen voldoen aan de Sarbanes-Oxley Act.

Jonkman, Paulien (2008) Evaluatie "Scoren door Scholing".

Jost, Pauline (2022) Access denied : the effect of a digital skill divide on quality of life.

Juk, B.C. (2015) Samenwerking binnen het CJG van vandaag, met de mogelijkheden voor morgen : een onderzoek naar de ervaringen met het samenwerkingsproces binnen drie Centra voor Jeugd en Gezin.

Kamm, Elisabeth (2013) The migration of highly-qualified into the European Union. Is the European blue card pointing towards a common admission system? - Comparative analysis of the implementation of the council directive 2009/50/EC (blue card) in Austria and Germany.

Kasakov, K.L. (2013) The European Union and the Russia-Georgia War of 2008.

Kegel, W. (2008) Europese projecten in Zoetermeer: een onderzoek naar de verborgen kosten in ESF projecten.

Keijsers, W.M.A. (2008) Binden : uitstroom van allochtonen en autochtonen uit politiekorps Zuid-Holland-Zuid.

Keil, T. (2011) Making the EU more democratic? Prospects of the European citizens’ initiative.

Kern, L. (2013) Europe towards banking union : an explanation of the decision making process.

Klein, Tanja (2009) Extreme right Parties in the European Union : A comparison of the National Democratic Party of Germany and the Belgian Vlaams Belang.

Klein Kranenburg, Laurens (2013) De Unieke Brink: een onderzoek naar de ontwikkeling van de leefbaarheid in de Wesselerbrink.

Kleizen, Bjorn (2012) Het waterschap als zelfstandig bestuursorgaan? De mogelijkheden en hindernissen bij een eventuele omvorming van het waterschap vanuit een juridische optiek.

Klingenberg, Ingo (2012) Towards adequate, safe and sustainable pensions - How to include the public into the commission's agenda?

Kloppenburg, Wybe D.J.H. (2012) De invloed van universitaire aanwezigheid op de kwaliteit van lokaal rekenkamer onderzoek.

Klumpers, Maarten (2009) De toegankelijkheid van sportorganisaties in relatie tot de sportparticipatie van (niet westerse) allochtone jongeren.

Kokkeler, Anneke (2012) Ontwikkeling van het Enschedese duurzaamheidsbeleid reflexief? Een analyse van de relatie tussen beleidsmakers, burgers en experts in de ontwikkeling van het Enschedese duurzaamheidsbeleid vanuit een reflexief en democratisch perspectief.

Korevaar, C.W. (2008) Encouraging social investments : cooperation as a mean to solve a market failure.

Kort, Jelle (2010) Politie zijn voor iedereen : ideaal en realiteit : over de invloed van politie in verandering na de reorganisatie in 1994.

Krause, Gerrit (2012) The Benefits of Surplus Majority Coalitions - A Rational Choice Analysis of Bundestag Decision-Making on the First Greek Bailout Package.

Krimphoff, H. (2007) Lobbying the REACH regulation : an empirical analysis of the “Meta game of triple P”.

Kroeze, Renske (2012) FC Twente : scoren met gezondheid.

Kubek, G. (2014) Coherence in the European Neighbourhood Policy (ENP)- A legal and political analysis of the ENPs eastern dimension.

Kuipers, J. (2011) The PVV, "the" Dutch populist party? Measuring populism in the Netherlands : a quantitative text analysis.

Kupferschmitt, Anna (2010) Energiepolitische Entscheidungen – Gründe und Hintergründe Am Beispiel zweier Transitstaaten für Erdgaspipelines: Bulgarien und Slowenien.

Küllmer, Mechtild (2007) Economic Success of Tourism.

Laarhuis, E. (2013) Public procurement’s results: an analysis of the Dutch situation.

Laloire, L.L.L. (2012) Turkish foreign policy towards Cyprus : a comparison of constructivism and realism with an empirical focus on the events of 1974.

Lamers, Fleur (2007) To be or not to be : innovativeness by a coherent climate for creativity and change?

Lammers, Tim (2012) Onderbouwd zoeken naar onderbouwing: een onderzoek naar de onderbouwing van statenvoorstellen in de provincie Overijssel met cijfers, onderzoeksresultaten, kaarten en trendanalyses.

Landmesser, Felix (2013) Local embeddedness versus global orientation in European club football? : exploring fan attachment of Schalke 04.

Langereis, M. (2014) Herontwikkeling van industrieel erfgoed: vervallen monumenten als aanjager voor vernieuwing. Onderzoek naar bestuursstijlen van de gemeenten Enschede en Deventer.

Langkamp, R.E. (2014) Datgene doen, door diegene die dat op dat moment het beste kan: Een analyse van de interdisciplinaire samenwerking en de effectiviteit van het netwerk bij de integrale aanpak van individuele risicojongeren door het Veiligheidshuis regio Arnhem.

Leenders, R. (2015) The extent of personalization within party-websites during three election campaigns for the European parliament.

Lesch, A.K. (2019) Changing welfare states? : A comparative study between Germany and Japan regarding long term care insurance policies between 1990 and 2018.

Leske, Julia (2007) The most competitive and knowledge-based economy in the world : the future of European international collaboration in research and development.

Liebler, Melina (2015) Between threat and opportunity to a young democracy : the reflection of Hungary's media regulation in the German and British written press around the time of the introduction of the media laws in 2010/2011.

Liekenbrock, Anne (2008) Above the law : legitimate behaviour of international organizations.

Lippinkhof, Peter Paul (2010) Van lead tot landing: een onderzoek naar samenwerking tussen overheden in het acquisitieproces in Oost-Nederland.

Lock, K.P. (2009) Dierenrechtenextremisme in relatie tot terrorisme.

Lubberts, D. (2011) Prosecuting Somali pirates, analyzing the impact of EUNAVFOR’s efforts.

Maan, Xandra (2011) Social capital and civic voluntarism - A socio-political explanation of political participation.

Maathuis, Arjen (2011) Grondig toezicht - Een onderzoek naar risico's inzake gemeentelijke grondexploitaties in relatie tot financieel toezicht.

Mackenthun, Jan-Hendrik (2013) The impact of the economic crisis on the international investment position of the european union.

Malicherova, Zuzana (2011) Recent developments in familiy migration policies as a means of controlling the immigration from Muslim countries to the Netherlands.

Mangelsdorf, Bob (2011) Bureaucratie bij universiteiten : een onderzoek naar het effect van organisatiegrootte op de bureaucratie bij Nederlandse universiteiten.

Meenink, J. (2013) Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo : Een bacheloropdracht in opdracht van de rekenkamercommissie Hengelo.

Meijerink, T.J. (2013) Carding : crime prevention analysis.

Melissant-Briene, R.W.J. (2011) De controlerende taak van de gemeenteraad - Een onderzoek naar de wijze waarop de gemeenteraad van Korendijk zijn controlerende taak op het terrein van openbare orde en veiligheid invult en hoe deze controle verbeterd zou kunnen worden.

Mellema, K. (2008) Veelplegeradoptie in de kinderschoenen : een onderzoek naar de uitvoering van de adoptie van veelplegers in de gemeente Hengelo.

Michalowski, Eva (2006) The “Thai – German” Enterprise Competitiveness Programme for SMEs in the Shrimp Sector: Penetrating the European market – a solution for sustainable development?

Middelesch, J.W. (2015) Welzijn Nieuwe Stijl in de decentralisatie van de jeugdzorg : een onderzoek naar de impact op het dagelijks werk van professionals.

Mierswa, Klaudia Jadwiga (2011) Strategies of dealing with an aging population on slow-growth societies within the European Union -Spain as a case-.

Mijwaart, C. (2007) Verschillen in werkprocessen binnen de reclassering in Twente : de verschillen in werkprocessen van de drie reclasseringsorganisaties die betrokken zijn bij de veelpleger aanpak in Twente en de gevolgen voor de samenwerking.

Milovich, L. (2011) The public administration reform in Bosnia and Herzegovina : a case of a sovereignty paradox?

Mol, Jeroen (2012) Risicomanagement in Hof van Twente.

Molenhuis, Eelko Age (2009) Relationship between information about the EU and participation in elections : results of a split-ballot survey.

Mud, W.M. (2012) Toekomstbestendige energienetten? Een onderzoek naar de waarborging van publieke belangen in het energienetwerkbeheer in Nederland.

Mujkanovic, Emina (2013) The internalization of EU gender norms: formal compliance and informal practice in Poland.

Mulder, N. (2014) De houding en de drijfveren van migranten ten aanzien van de sociale zekerheid, gezondheidszorg en kinderopvang in Nederland.

Mulderije, H. (2008) De informatiepositie van jeugdagenten in Oldenzaal en Haaksbergen tijdens het contact met jeugdgroepen.

Mullekom, H. van (2008) De coaches van Fusion : een onderzoek naar het handelen van coaches.

Muller, Jor (2013) Waarborging van het publieke belang in privaatrechtelijke rechtspersonen bij gemeenten : Een kwalitatief onderzoek bij de gemeente Enschede.

Mutlu, Daniel (2010) Politieke houdingen van middelbare scholieren: Een onderzoek naar de relaties tussen het maatschappijleercurriculum alsmede de sociaalstructurele kenmerken en de politieke houdingen van havo- en vwo-leerlingen in Nederland anno 2010.

Müller, M. (2011) Capital versus labor : does China follow the European example on social policy?

Nankova, Aleksandrina Nikolaeva (2012) Distrust in the political institutions: the case of Bulgaria.

Nankova, Ivelina Nikolaeva (2012) The profile of the Bulgarian emigrant.

Nickenig, J. (2011) The challenges of European data protection policy : an analysis of supranational decision-making processes.

Noukeu Petnguen, Audry V. (2013) Understanding the integration process across generations of African immigrants in Germany.

Numansen, Sofia (2009) Burgerparticipatie in Hengelo : een onderzoek naar de effectiviteit van burgerparticipatie in Hengelo.

Odink, Melanie (2013) Institutionele Vormgeving en Economische Prestaties: Een onderzoek naar de relatie tussen de institutionele vormgeving van een regio en het economisch presteren van een regio.

Offenborn, Helena (2013) The purchase of state bonds by the ECB: is the Euro Zone threatened by inflation?

Olthuis, Geert (2013) Het toetsingsverbod gewogen - Een onderzoek naar de houdbaarheid van het verbod voor de rechter om formele wetgeving te toetsen aan de Grondwet.

Oosterbroek, J.W. (2007) Curtailing corruption in the European Univon : an Asian approach to combat corruption in the European Union.

Otterstein, Vera Martina (2013) Turkey’s EU Candidacy and the Cyprus Dispute: How has Turkey’s relation to Cyprus influenced its accession negotiations with the European Union?

Oude Booijink, Lisanne (2013) Optreden of door de vingers zien?! Een onderzoek naar de discretionaire bevoegdheid van jeugdagenten en welke argumenten doorslaggevend zijn bij het gebruiken van discretionaire bevoegdheid.

Paalman, M.J.G. and Rijkom, R.J. van and Vegt, D. van der (2006) De marktschets: een tussenoplossing of een bruikbaar nieuw product? : verbetering van de inhoud en procedure van de marktschets voor de Economische Voorlichtingdienst.

Peiler, L. (2012) The influence of national interests on the EU´s common foreign and security policy : exemplified by a case study of the European Union´s arms embargo on China.

Penterman, Wiebe (2011) Voortijdig stoppen met het inburgeringstraject in de gemeente Enschede.

Pierweijer, W.H. (2009) Het huisverbod ; een onderzoek naar hoe achtergrondkenmerken van HOvJ's samenhangen met de beoordeling en besluitvorming omtrent het huisverbod.

Pipprich, Thekla Katinka (2011) Negotiation styles in he European Convention: the impacts of size and culture on negotiation styles.

Polattan, Haktan (2013) Development of minority rights in Turkey: an analysis of the development of the rights of various minority groups in Turkey by the external incentive model.

Postma, Jelle (2011) Making business sustainable: corporate social responsibility in South Africa: A research on the promotion of CSR in South African business life by the Royal Embassy of the Netherlands.

Prescher, Dominique (2013) The high representative and the Libya crisis: an assessment.

Raab, Corinna (2013) Voting advice applications in Europe : a comparison between users in different countries.

Raadt, Fabian van de (2007) Organisatiestructuur RWB Water Services.

Raijmakers, Freek (2012) Quickscan voor het monitoren van het duurzaamheidsvermogen van organisaties.

Rakowska, J. (2011) The conditional success of the social dialogue : A comparison between the Dutch and the Polish corporatist systems.

Raven, J.P. (2009) Bevorderen van duurzame energie door gemeenten : een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening.

Rehmert, Piet (2021) Institutional architecture of EU-UK relations post-Brexit.

Reuters, L. (2016) Urban Heterotpias : a constraint for integration? : a qualitative analysis of Dortmund Innenstadt-Nord and Dortmund Aplerbeck.

Riel, M. (Marco) van (2012) Arabische opstanden: modernisering of economische ontevredenheid?

Roeden, LG van (2016) Ongelijke behandeling van jongeren uit etnische minderheden door Belgische politie.

Roelofs, Stef (2012) Ontwikkeling E-commerce strategie : Alvernis kennis in AFBOUW.

Roersma, Marcel A. (2011) Gebiedsgericht beleid, hoe democratisch is dat eigenlijk? Een onderzoek naar het democratisch gehalte van de verschillende vormen van gebiedsgericht beleid in de provincies.

Roetgerink, Frederike (2006) Bouwen aan effectief beleid voor particulier opdrachtgeverschap: Onderzoek naar gemeentelijke knelpunten en succesfactoren van particulier opdrachtgeverschap.

Roosens, Katrin (2012) The European Arrest Warrant and joint investigation teams in practice - a single-case study of Euskadi Ta Askatasuna (ETA)-.

Rose, Anna-Lena (2013) Quality assurance in European Higher Education: The role of student feedback for internal quality assurance in the Netherlands.

Rosenkötter, S.B.J. (2011) Assessing the impact of EU neighbourhood policies on democratisation in Morocco and Egypt.

Ruijter, Bas de (2007) Ideele arbeid : een kwalitatief onderzoek naar de invloed van het ideaal op de arbeidsmotivatie bij medewerkers van NGO’s.

Rutjes, J.G.J. (2008) Mastertone in Duitsland : een zoektocht naar expansie.

Röber, Lukas (2011) European indentity matters: an emperical analysis of the impact of European identity on the opinion towards a possible EU accession of Turkey.

Röttger, Stefanie (2008) A "Europe of the regions"?: Do the actual influence capabilities of regions merit this label?

Sauer, Zoe (2014) The Influence of Family and Childcare Policy on Female Part-Time Employment and its Implications for Gender Equality.

Schaik, H. van (2011) Een bestuurlijke en financiële analyse van intergemeentelijk samenwerkingsverband Het Plein.

Schapink, E. (2008) Evaluatie voetbalcursus FC Twente : scoren in de wijk.

Scheske, Sebastian (2011) EU Lobbying – Between Pluralism and Criminality?

Schibberges, J. (2011) Governance and cyberwar : the role of the European Union.

Schneemelcher, P. (2013) The European sovereign debt crisis: does the European Stability Mechanism (ESM) serve as a consistent long-term solution?: an attempt to outline and discuss pros and cons.

Schoemaker, Chantal (2015) Samen werkt? : Een onderzoek naar de effecten van intergemeentelijke samenwerking op de probleemoplossing, dienstverlening en voorzieningen van de gepercipieerde effectiviteit van deze samenwerking vanuit het perspectief van samenwerkende gemeenten en de regio als geheel.

Schopman, M.H.B. and Veerbeek, R. (2008) Informatie is de drijfveer tot succes.

Schuitemaker, Gerco (2006) Het gemeentelijk referendum: een case studie: Het referendum in Hilversum.

Schulz, S. (2013) Comparative analysis of health care reforms in Germany and the UK in order to deal with increased health expenditures arising from population aging between 2000 and 2010.

Schuttenberg, Fabian (2008) How can retributive justice foster reconciliation? : on the impact of international and hybrid criminal tribunals, the ICC as a potential successor and arising consequences for Europe.

Schweinfurth, Valentin (2012) Can an unlimited purchase of state bonds by the European Central Bank be considered as a sustainable solution to the European debt crisis?

Schwerdtfeger, Kathrin A. (2012) Female genital mutilation as a reason to obtain asylum in the European Union.

Schwiezer-Koch, Maike (2013) Croos-border cooperation on regional innovation.

Schöninger, Jan-Niklas (2013) The development of social inclusion policies in the European Union.

Seidenberg, M.P. (2011) The discourse on facebook in the scope of the Egyptian revolution in 2011, how it relates to human rights and what implies for the European Union.

Seijdell, M.D. (2014) De toolkit een goed hulpmiddel om de sociale kwaliteit te verbeteren? Evaluatie van methodieken die sociale kwaliteit moeten verbeteren.

Siemerink, C. (2013) Het slachtoffer centraal? een onderzoek naar de slachtofferbejegening na woninginbraken door de politie in de gemeenten Enschede en Hengelo.

Sieverink, Sophie (2007) Eergerelateerd geweld en bestuursstijl : een onderzoek naar de bestuursstijl van gemeenten inzake huiselijk geweld. Is dit beleid ook adequaat voor eergerelateerd geweld?

Sijtsma, Art-Jan (2015) The Dutch Way to MQ-9 Reaper : Een onderzoek naar de Nederlandse aanschaf van militaire MALE UCAV’s.

Sinnema, Maarten (2007) “Actief burgerschap” in het primair onderwijs: taak of last?

Slagter, C. (2013) Inter-cultural Roma non-Roma avoidance and mistrust on the local level in Italy and its legal consequences : norm non-internalization of the international right to adequate housing for migrant Roma in the presence of moral anti-Gypsyism and moral anti-Gadjeism.

Smeenk, Jacco (2013) Politieke stokpaardjes - Onderzoek naar de relatie tussen politieke partijen en portefeuilles op lokaal niveau.

Smit, L. (2008) Doorwerking van het beleid in het politiestraatwerk op het gebied van uitgaansgeweld en- overlast in Enschede en Hengelo : een verklaring van de factoren die een afwijking tussen beleid en uitvoering teweeg brengen.

Smit, Sander (2010) Kennispark Twente : optimale samenwerking bij de gebiedsontwikkeling.

Sommer, M. (2010) Gramsci in Brussels : alternative perspectives on the democratic deficit of the European Union.

Sommer, Til (2008) Sunrise over Brussels?: an assessment of the European Transparency Initiative.

Spinner, Marius (2013) The thorny path towards electricity market liberalization in the European Union: The 2nd electricity directive from 2003, market circumstances and diverging political priorities in the case of the French and German Energy Policy (2003-2007).

Spörcke, Lea (2011) Is the voluntary student organization MUIMUN shaped by underlying gender inequality and male dominance? A gender analysis based on the European instrument gender mainstreaming.

Staal, T.G. (2007) Twentse netwerken : onderzoek naar netwerken tussen ondernemers in de regio.

Starke, F. (2009) Cultuur in Samenspraak? : evaluatie van een interactief beleidsproces.

Steert, D. (2009) Parliamentary accountability within the Common Foreign and Security Policy of the European Union : “What are the formal‐ and informal powers of the European Parliament and national parliaments to control the policy making process within this field?”.

Sterk, L. (2011) EU Biodiversity policy: an effective approach to combating biodiversity loss in Europe?

Stielstra, Leon (2012) Onderzoek naar de effecten van de voetbalcursus FC Twente Scoren in de Wijk op het bewegingsgedrag van individuele leerlingen.

Stoev, S. (2011) Europeanization of the Bulgarian regional policy.

Stoffers, Fabian (2013) Protecting vital trade routes: The European Union’s policy of combat of piracy in the Horn of Africa from 2008-2012.

Stokes, Rosanna (2009) Werken beleidsplannen door in de praktijk? : de doorwerking van het beleid omtrent hulp bij het huishouden bij de afdeling WMO van de gemeente Hengelo.

Suhrcke, J. (2011) Minor adjustments or towards a fundamental change? Empirical analysis of east Asian welfare states after the financial crisis of 1997.

Swarts, E.J. (2016) ICE transport discontinuation in the Netherlands : what is the Dutch government doing about it?

Swinderen, M.M. van (2009) Kennisoverdracht tussen patroon en stagiaire binnen KienhuisHoving.

Tankink, Sabine (2013) Preventie- en interventie strategieën van leraren tegen cyberpesten: een onderzoek naar preventie- en interventie strategieën van leraren tegen cyberpesten op middelbare scholen in Nederland.

Thien, Philipp (2011) Item availability restricted.

Titsing, M. (2017) Voorkoming van oneigenlijk gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur.

Tong, Kim Thy (2015) Is poverty-driven migration a challenge for the European freedom of movement for workers? : a single case study on the role of media in the European migration debate.

Tran, J. (2011) A multicultural EU policy? “Roma Inclusion” in conflict with traditional values.

Trouw, Hugo (2009) Criminaliteitsperspectieven en samenwerking in Velve‐Lindenhof.

Uenk, Niels (2006) Nalevingsonderzoek Europees aanbesteden van toezichthoudende organen.

Uitdewilligen, S.B.J. (2011) Burgerinitiatieven en vertrouwen : bacheloropdracht naar de invloed van burgerinitiatieven op het vertrouwen van burgers in de lokale overheid.

Ujhelji, Mishale (2018) Governing through the discourse on cookies : how is the discourse on cookies illustrated in policy papers of the European Union? : An analysis of the cookies-discourse through the lens of governmentality.

Vaags, Chantal (2007) Consensus en conflict binnen netwerkstructuren    De Twentse veelplegeraanpak bij reclasseringinstellingen  nader bezien.

Valk, Suzanne van der (2007) Stemmers goed afgestemd? : onderzoek naar de relaties tussen typen van mediagebruik en politieke houdingen.

Veen, Hans van (2007) De veranderingen door de RFID technologie bij Selexyz.

Veldhuizen, T.J. (2009) Het Kulturhus nader bekeken : het ontdekken van meerwaarde binnen de Kulturhusen.

Vennewald, Markus (2011) The Governance of a New European Market - Have Member States lost their pivotal role in regulating the Internal Energy Market?

Vente, P.J. de (2016) Participatie in een kennis- en netwerkorganisatie: een onderzoek naar de bereidheid van experts om deel te nemen aan activiteiten van het KennisInstituut Stedelijke Samenleving (KISS) Enschede.

Vermeulen, T. (2009) Agressieprotocol: een sociale zaak bij Sociale Zaken : een onderzoek naar de effectiviteit van het agressieprotocol voor medewerkers van Sociale Zaken van de gemeente Utrecht.

Versteeg, D.S. (2008) Afstand is een kostbaar begrip : de gevolgen van beprijzing in Twente.

Viegen, G.J. van and Brandt, M.A.G. van den (2007) BPR at PT Sarandi : process innovation at a manufacturing company in Indonesia.

Visser, T.H. (2006) Comparing Finland and The Netherlands : ageing and labour productivity problems : Finland and The Netherlands compared.

Vlaskamp, Martijn (2008) AK PARTi: "How comparable is the Turkish AK Parti to European Christian Democratic parties?".

Vonhof, J.J. (2008) Self-responsibility in Germany and France : a comparative discourse analysis.

Vredeveld, D.M. (2016) Publieke taken, private uitvoering. Controle van de gemeente Almelo op private organisaties.

Vries, H.G.A. de (2012) Signalen van kindermishandeling - Een onderzoek naar knelpunten die inspecteurs kinderopvang van GGD Twente ervaren bij het doorgeleiden van signalen van mogelijke kindermishandeling door beroepskrachten in de kinderopvang.

Vries, P.K. de (2011) Een onderzoek naar vertogen bij de doelbepaling van de Kaderrichtlijn Water.

Wagenaar, D. (2013) Geoorloofde verschillen : Een onderzoek naar verschillen in de hoogtes van bestuurlijke dwangsommen tussen gemeenten en in hoeverre deze in het licht van rechtsgelijkheid geoorloofd zijn.

Wagner, Christian (2010) The effectiveness of political conditionality in Latin America.

Wakeren, J.B. van (2014) Blauw eerlijk verdeeld? Een model ter verklaring van wisselende politiesterkte in historische context.

Wal, M. van de (2011) Het leven in Lonneker : een onderzoek naar de leefbaarheid in het dorp Lonneker.

Wal, Martijn van de (2012) Support for the Party for Freedom in the Dutch elections in 2010.

Walraven, Kelly and Kucukbal, Hatice (2007) Met zorg aanbesteden : aanbesteden hulp bij het huishouden versus publieke belangen in de zorg.

Wassenaar, C.G. (2009) Discontinuous innovation?! : a systematic literature review about discontinuous innovation.

Webbink, Koert (2006) Meer mandaat voor het ambtelijk apparaat : de haken en ogen binnen de overheidsorganisatie van het Eilandgebied St. Maarten.

Weerden, E. van der (2008) Samen werkt 't? : een onderzoek naar het verbeteren van de strafrechtelijke handhaving van de Flora- en Faunawet.

Weitz, L.A.L. (2012) In the shadow of international remittances : domestic remittances in the rural Dominican Republic.

Werning, Janne Paul (2009) Humanitarian Intervention and the United Nations : Was the Humanitarian Intervention in 1992 in Somalia consistent with the Charter of the United Nations?

Wesseloo, K. (2017) Zo rechtvaardig mogelijk? : een onderzoek naar de beoordeling van de rechtvaardigheid van de ZSM-procedure door advocaten.

Westerveld, Wim (2010) FC Twente, scoren in de wijk : een evaluatie van de voetbalcursus in het kader van het project Scoren in de wijk, gericht op effecten op het beweegpatroon van de deelnemende kinderen.

Wichers, Jeroen (2012) Wie regeren het social media landschap? Een onderzoek naar de rol van social media bij de informatievoorziening van en naar de diverse politieke partijen en politici in Nederland.

Wiebusch, M. (2013) Towards social quality in Europe by integrating its central elements into the prblem solving process : analyzing family group conferences with an inclusive mindset.

Wild, G. de (2008) Politieke participatie van kerkgangers.

Wissmann, S. (2011) The influence of the knowledge-based economy agenda on the integration of Roma : a case study of higher education in Slovakia.

Wolff, C. de (2017) The effects of structural features of cooperation and regions and cultural features on the costs and benefits of intermunicipal cooperation The effects of structural features of cooperation and regions and cultural features on the costs and benefits of intermunicipal cooperation.

Wölfinger, Inga (2013) EU-labour migration and restricted freedom of movement: Immigration from the new member states to Germany after the 2004 enlargement under the transitional arrangements for workers.

Yska, D. (2008) Risk communication for water reuse projects.

Zeelen, J.S.A. (2015) De invloed van werkdruk op de motivatie van academici aan de Universiteit Twente.

Zielman, E. (2017) Het ZSM proces: Welke elementen van de ZSM procedure bevorderen en verzwakken de mate van betekenisvolheid van deze vorm van rechtsbedeling in de ogen van de politie?

Zomerdijk, R.F. (2015) De juiste student op de juiste plek : onderzoek naar de invloed van studentprofiel op academische motivatie.

Öhmke, Josephine (2012) Location attractiveness of Münster according to soft person-related locational factors: trends during the last years.

Internship Report

Jong, Arvid de (2011) Multichannelbeleid in de gemeente Tynaarlo?

This list was generated on Sun Jun 16 06:04:57 2024 CEST.