University of Twente Student Theses

Login

Programme: Science Education and Communication MSc (60708)

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Year | Item Type
Jump to: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Number of items: 231.

2024

Klooster, L.R. ten (2024) Het effect van instrumenteel begrip op het ontwikkelen van relationeel begrip.

Lanting, L.S. (2024) Polya’s 4 stappen methode om analytisch denkvermogen te bevorderen.

Leeuw, A.S.D. de (2024) Een framework voor het gebruik van Geschiedenis van de Wiskunde in de les.

Tromp, Leroy (2024) Het ontwikkelen van een digitale tool voor peer feedback.

2023

Anoniem, (2023) Effectief gebruik van technologische hulpmiddelen door leerlingen in het wiskundeonderwijs.

Brouwer, Peter (2023) Het Reflectieniveau van Technasiumleerlingen op 4 Vwo van een Technasiumschool.

Hegeman, N. (2023) Het inzetten van herkansingen om kennishiaten voor het vak scheikunde weg te werken.

Krolis, Eva (2023) Ontwerp van een lessenserie over materialen waarin samenwerking centraal staat.

Lange, R. de (2023) Computational thinking : Dynamisch modelleren in 5 vwo.

Lier, R.C.W. van (2023) Ontwikkeling van het vierdejaarsvak "KCH3: Biochemie; Wat je eet ben jezelf" van de tweedegraads lerarenopleiding scheikunde dat voldoet aan de ontwerpeisen.

Loenhout, F.H.C. van (2023) Het ontwerpen van probleemgestuurd natuurkundeonderwijs in een 3-havoklas.

Looijenga, M.S. (2023) Hele taak eerst in databaseonderwijs.

Pijnenburg, Renske (2023) Het verbeteren van probleemoplossend vermogen met betrekking tot metacognitieve vaardigheden.

Ruiten, F.M. van (2023) Derdegraadsvergelijkingen oplossen : een lessenserie voor vwo wiskunde D.

Sanders, P.B.A. (2023) Gender en seksuele diversiteit bij Onderzoek & Ontwerpen in het voortgezet onderwijs : een les in gender en seksuele diversiteit op school.

Sanders, ir. P.B.A. (2023) Genderonderwijs en Seksuele Diversiteit bij Onderzoek & Ontwerpen in het Voortgezet Onderwijs: Een les in gender en seksuele diversiteit op school.

Spaargaren, R. (2023) Beoordelen van praktische opdrachten door Informaticadocenten: Het ontwerpen van een beoordelingsinstrument voor het beoordelen van de praktische opdracht - een game maken in Unity.

Tuinman, Philippe (2023) Analyse van het keuzeproces rondom Onderzoek & Ontwerpen – Redenen van leerlingen om wel of niet O&O te kiezen in de bovenbouw.

Visser, T (2023) Procesbeoordeling bij O&O: Objectief en eerlijk? : Een onderzoek naar de procesbeoordeling bij het vak O&O in het Technasium -Netwerk Friesland.

Wesselink, Daan (2023) Ontwerp en analyse van formatief handelen om de motivatie van leerlingen te verhogen.

Wevers, Merel (2023) Ontwikkeling van een simulatie om conceptuele begripsvorming over elektrische en magnetische velden te stimuleren.

Wols, Irene (2023) Assessment in O&O Education: Supporting O&O students in their development.

2022

Bakker, Ing. P.M.V. (2022) Van regulier onderwijs naar afstandsonderwijs in het voortgezet onderwijs.

Bex, A.J.M. (2022) Het ontwerpproces en de implementatie van zelfstandig uitvoerbare practica in het voortgezet onderwijs.

Bhansing, A. (2022) Zelfregulerend leren via formatieve evaluatie in de vorm van exitkaarten.

Blommestijn, L.P.P. (2022) Havo 4 leerlingen en mindset: een case study naar waarneembaar gedrag bij een experimenteel natuurkundig practicum.

Geverink, T.R.J. (2022) Het ontwerpen van digitale storytelling als instructiemethode.

Heutinck, M. (2022) Een onderzoek naar de verbetering van het wiskundig begrip bij middelbare scholieren door middel van aangepaste toetsing.

Liebe, R.A. (2022) Het verbeteren van algebraïsche vaardigheden bij 4 Havo wiskunde A.

Meulen, W.R. van der (2022) Computationeel denken in de bovenbouw : Grafentheorie en Dijkstra's algoritme in 4/5 vwo.

Nijhof, J. (2022) Een educatief ontwerp voor Gepersonaliseerd Leren rondom het thema Magnetisme & Elektriciteit voor middelbare scholieren.

Plugge, Myron / M (2022) Effectief Formatief Evalueren.

Tijink, M.L. (2022) Inzichten uit het gebruiken van online tools voor formatieve evaluatie tijdens de coronaperiodes.

Vries, R.H. de (2022) Gespiekt?! Spiekbriefjes als hulpmiddel bij informaticatoetsen op het VO.

Wentzel, S. D. (2022) Motivatie voor informaticalessen op het Stedelijk Lyceum.

Wols, Irene (2022) Kennisuitwisseling binnen het Technasium.

2021

Bakker, S.J. (2021) Exploratie van een didactisch model voor kwantummechanica.

Blommestijn, L.P.P. (2021) Het meten van vloeistofeigenschappen met een PlexiLoc optische uitbreidingskit.

Daccache, P. (2021) Het effect van mindmaps bij het onderwerp Differentiaalrekening bezien vanuit het perspectief van 4VWO leerlingen met wiskunde B.

Dekker, A.P. (2021) Authentieke toetsing in het ontwerponderwijs met Scrum : Een praktijkstudie naar formatieve toetsing van programmeerconcepten bij een authentieke ontwerpopdracht in een Scrum-gebaseerd lesraamwerk.

Dijs, Kay (2021) Leren differentiëren als beginnend leraar, een case study met ervaringen en constateringen van een beginnende leraar.

Faessen, J.J. (2021) Technisch ontwerpen met biofysica voor natuurkunde docenten.

Folkers, Bart (2021) Het doel van Quantum : een ontwerponderzoek naar de invulling van onderwijsdoelen in het quantumonderwijs.

Groenveld, Dennis (2021) Mogelijke middelen om NLT-modules leerdoelgerichter te maken.

Hendrix, M.M.M. (2021) To optimize the detection of magnetic nanoparticles.

Jonge, Magriet S. de (2021) Goede planning loont! : Ontwerpstudie naar instrumentarium voor zelfstandige plannen studie-activiteiten.

Konings, S.L. (2021) Lessenserie voor Medium Access Control protocollen.

Olde Hampsink, T.C. (2021) Tools voor het verhogen van betrokkenheid in een hybride les.

Slager, Jarco (2021) Dynamic Programming in Dutch Secondary Education.

Venderbosch, Floor (2021) Guided reinvention in kansrekening.

2020

Boschma, René (2020) Voorkomen van misconcepties bij introductie programmeren in het voorgezet onderwijs.

Hogenberk, F. (2020) Moleculaire dynamica simulaties in het voortgezet onderwijs.

Hogt, A.L. (2020) Het opstellen van ontwerpopdrachten bij het vak O&O : een analyse van de aansluiting van ontwerpopdrachten bij O&O op ontwerpopdrachten in de beroepspraktijk.

Jong, Bsc. J.I. de (2020) Good Practices van begeleiding en sociale interactie tijdens compleet digitaal natuurkundeonderwijs.

Klein Kranenbarg, L.M. (2020) Het beeld van wiskunde C (bijgesteld).

Klein Kranenbarg, L.M. (2020) High amplitude, high frequency harmonic modulation of rotating Rayleigh-Bénard convection can more than quadruple heat transfer.

Krikke, E (2020) Het ontwikkelen van een lesmodule over scenario's en persona's ter versterking van het ontwerpproces binnen het Technasium onderwijs.

Leferink, Bram (2020) Research of Mathematics : Optimal strategies in dominogames.

Mientki, Mattijs (2020) Ontwerp van lesmodule voor de kwaliteitsverbetering van onderzoeksvragen.

Mosterman, C.J. (2020) De implementatie van het geprofileerd gymnasium op het Kottenpark in Enschede : onderzocht bij de vakken Nederlands, wiskunde, scheikunde en geschiedenis.

Spee, J.G. (2020) Natuurkunde in beeld!: visualisatie van een leerlijn.

Wals, M.M.J. de (2020) Peer feedback voor het schrijven van practicumverslagen.

Weedage, L. (2020) Moderne Wiskunde versus Bettermarks : het verschil tussen de twee lesmethoden op het gebied van algebra.

Wevers, T.M.J. (2020) Designing a brainstorm product for research and design education.

Zoetbrood, E.J.C. (2020) Een lesontwerp over haakjes wegwerken voor 4 havo wiskunde A leerlingen.

2019

Breij, C.M. de (2019) Modelleren met Insight Maker: een case-study.

Brok, P.H.H. (2019) "Yes, wiskunde nu!" : Het E6E-model: een tool voor het ontwerpen van een enthousiasmerende wiskundeles.

Cijsouw, J.W. (2019) Bijspijkeren van de kennis over 'krachten' in havo 3.

Dappers, Luuk (2019) Het ontwerpen van effectieve en motiverende practica.

Geijs, D.J. (2019) Een systematische aanpak voor het ontwikkelen en rangschikken van leerlijnen.

Hemssems, J.H. (2019) Het effect van gamificatie op de motivatie van VWO-4 leerlingen.

Hoek, X.P. op de (2019) Verwarren notaties bij wiskunde?

Huijgens, Dyllian (2019) Het beter formuleren van antwoorden op taalvragen bij leerlingen van 4HAVO en 5VWO.

Kok, H.M. (2019) Improving the efficiency and quality of help seeking and help giving for programming tutorials.

Kruize, BSc H.J. (2019) De inzet van ‘eDition’ bij natuurkunde in Havo 4, Het optimaal gebruiken van de digitale leeromgeving.

Leferink, B.J. (2019) Problematiek bij het wisselen tussen representaties van functies en het bepalen van belangrijke kenmerken van functies.

Lentelink, S.J. (2019) Arduino lesmodule voor het Natuurkunde curriculum.

Luiten, W.M. (2019) Zo constant als een Planck? : Het ontwerpen en testen van een practicum over de bepaling van de constante van Planck.

Marseille, M.J. (2019) Kijk Op KeCo.

Meijer, E.M. (2019) Ontwerp van een Blended Learning Masterclass Quantummechanica voor Pre-U.

Merkens, A.C. (2019) Invloed van keuze rondom moment van toetsing in 4VWO scheikunde op toetsresultaten en toetsdruk.

Neeft, J.M. (2019) Computationeel denken bij VWO wiskunde A.

Struijs, E.M. (2019) Formatieve evaluatie met gekleurde bekers in wiskundelessen.

Susan, T. (2019) Van helder schrijven ga je helder denken.

Wevers, T.M.J. (2019) Op zoek naar verbinding tussen O&O en nlt.

2018

Bogt, R.W. ter (2018) Een Druppel practicum : Bij NLT-Module Lab on a Chip.

Bongaerts, Fon (2018) De invloed van Scrum@School op de zelfregulatie van technasiumleerlingen in de onderbouw.

Bonnema, R.A. (2018) Herontwerp PO Duurzaam : een vernieuwde 4 havo context-concept praktische opdracht over duurzaamheid qua inhoud en activerende didactiek.

Breymann, Dr. L.E.I. (2018) Informatica vernieuwd : effecten van de lesmodule 'Sociale Robots in de Ouderenzorg'.

Ekambaranathan, A. and Zaag, H. van der (2018) Vernieuwing en plezier in programmeeronderwijs in de bovenbouw.

Kleinluchtenbeld, S. (2018) Praktische opdracht lineair programmeren : inzicht in de toepasbaarheid van wiskunde.

Koridon, M.S. (2018) Meer leerlingen laten kiezen voor informatica.

Lingen, R.F.J van (2018) Een praktische lessenserie voor statistiek in 4 HAVO.

Maduro, G.G.L. (2018) Comparing algorithms for the cow-path problem with a non-optimal seeker.

Mulder, MSc Milou and Vliet, MSc P.J. van (2018) Peer feedback in de ideefase van het ontwerpproces : De ontwikkeling van twee methoden voor het vak Onderzoek & Ontwerpen.

Overink, F.J. (2018) Domein P: user experience : een nieuwe lesmodule.

Peters, ir. Rifca M. (2018) Identifying and addressing common programming misconceptions with Variables - Part II.

Prakken, K (2018) Onderzoek van wiskunde : Optimale strategieën in monominospellen.

Schäffer, L.S. (2018) Invloeden op het keuzegedrag van leerlingen op het technasium : Onderzocht op de RSG Slingerbos | Levant.

Sieverink, S.A. (2018) Factoren die van invloed zijn op leerlingen voor het (succesvol) kiezen van het schoolvak wiskunde D.

Veerbeek, I.H. (2018) Toetsanalyse bij havo 4 in de scheikunde sectie op het Noordik te Almelo.

Veldhoven, I.C.W.T.A. van (2018) Onderzoek voor Onderwijs: kwantumverstrengeling op het voortgezet onderwijs.

Vliet, P.J. van (2018) Peer feedback in de ideefase van het ontwerpproces : de ontwikkeling van 2 methoden voor het vak Onderzoek & Ontwerpen.

Vos, A.S. de (2018) De invloed van een alternatieve introductie van vectoren op het vermogen tot abstract wiskundig redeneren bij leerlingen van 5 VWO wiskunde B.

2017

Brandwacht, B. (2017) Onderzoek met de Datateam® methode naar de tegenvallende leerprestaties in HAVO 4 voor Natuurkunde.

Buitink, ir. M.N. (2017) NLT als keuzevak.

Hilgerink, T. (2017) Toetsresultaten : Welke factoren spelen een rol bij toetsresultaten?

Hopman, Niels (2017) De ontwikkeling en het testen van een praktische module scheikunde : de synthese van een biologisch afbreekbaar plastic. poly(ε-caprolacton)(PCL).

Klunder, Ir. L.H. (2017) De effecten van contextuele video's op relationeel wiskundebegrip van leerlingen - Onderzoek van Onderwijs Léon Klunder.

Knapen, T. (2017) Integreren kun je leren : maar hoe leer je het begrijpen? : een alternatieve introductie op de onbepaalde integraal voor middelbare scholieren met wiskunde B; is er een eenvoudig, inzichtelijk en bruikbaar alternatief op zomaar 'anti-differentiëren' mogelijk?

Kone, Assane (2017) Begrippenkaarten en VMBO leerlingen : niet stampen maar begrijpen.

Kronig, Gavin (2017) Titrimetrische gehaltebepalingen op projectbasis in 4 Havo.

Maduro, G.G.L. (2017) De Impact van een leesprocedure bij het oplossen van telproblemen in 4VWO.

Meulen, Joris van der (2017) Computational thinking in een praktische opdracht voor 5 vwo wiskunde B.

Mok, S. (2017) Passive removal of electrochemically produced hydrogen gas in a microfluidic device.

Mok, S. (2017) Gebruikte studiemethodes en hun effectiviteit : een beschouwing.

Schilpzand, M.P. (2017) De motiverende werking van wiskundig modelleren.

Veltkamp, S.G. (2017) Een case studie van ‘Getting Practical’ binnen de context van de overgang van de derde naar de vierde klas havo en vwo : een case studie binnen NiNa domein A: Vaardigheden.

Vermeulen, H.C. (2017) Het gebruik van analogieën voor conceptuele uitleg van elektriciteit.

Vries, L R de (2017) Informatica: ontwerp van lesmodule 'Gezichtsuitdrukkingen in sociale robotica'.

Wijnands, P. (2017) Het ontwerpen van een middelbareschoolexperiment voor quantumtunneling.

2016

Beek, A.D. van (2016) Betere conceptvorming bij natuurkundeleerlingen door gebruik te maken van video instructie.

Bloemberg, A.J. (2016) Routing Games : analysis of nonatomic and atomic selfish routing models.

Bloemberg, Aranka A.J. (2016) Differentiatie : wat zijn de effecten op de leeropbrengsten in 2HV? Wat zijn de effecten van gedifferentieerd lesgeven (m.b.t. differentiëren in instructie en in leerstof) op het begrijpen (procedureel dan wel conceptueel) van de lesstof (ontbinden in factoren) in 2hv?

Bruijnes, F. (2016) Kwantumtunneling zichtbaar gemaakt.

Eshuis, G. (2016) Onderzoek in VWO5 naar een digitale lesmodule: leeropbrengst en werkplezier.

GIELEN, M.V. (2016) Gezocht: technische meisjes : het werven van meisjes voor technische functies.

Harder, C.M.L. (2016) Practicum ‘Verbrandingswarmte kaarsvet’ in 4 havo : problemen en mogelijke oplossingen.

Hilgerink, T. (2016) On-Chip HPLC analysis of drugs of abuse - Analysis of cocaine, morphine and their metabolites using an on-chip HPLC system.

Hof, F. (2016) Weight distribution in matching games.

Holband, Michah (2016) Wetenschapsoriëntatie : een onderzoek naar de mate waarin wetenschapsoriëntatie in het voortgezet onderwijs voorkomt en praktijkvoorbeelden van andere scholen.

Jonkheer, M.F. (2016) Mathematical modeling to better understand the dynamics of epilepsy.

Linneman, M.H. (2016) De invloed van instructie gericht op de drie wiskundige werelden van David Tall: het bevorderen van relationeel begrip bij het introduceren van exponentiële groei.

Ludden, M.J.W. (2016) Systematische naamgeving van organische moleculen in 4 VWO.

Rijksen, H.B. (2016) Sensible Mathematics : in de context van kansrekening.

Staay, Y. van der (2016) Schetsen in de O&O les : Ontwikkeling en evaluatie van een instructievideo.

Steenhuis, Bob (2016) The public perception of in vitro meat in The Netherlands.

Vries, L.O. de (2016) Statische & Dynamische Visualisaties bij Optimalisatieproblemen : De invloed van visualisaties op de prestaties van wiskunde A leerlingen in 5 vwo.

2015

Beek, A.D. van (2015) Sound of Rain.

Bogt, R.W. ter (2015) Continue Capacitieve Ontzouting.

Gerritsen, Anja (2015) Maatschappijleer: bereiken we leerlingen met ASS?

Hof, F. and Dupont, S. and Eijmaal-Kroonbergs, F. (2015) Van Hiele levels applied to solving combinatorial reasoning problems.

Mul, Hinke M. (2015) Leerlingen over het vak Maatschappijleer : een Q methodology onderzoek.

Nguyen, Ha (2015) Wiskunde en de industrie.

Plass-Oude Bos, Danny (2015) Identifying and addressing common programming misconceptions with variables (part 1).

Spijkers, Michelle (2015) De maatschappijwetenschappelijke vaardigheden getoetst : een onderzoek naar de denkvaardigheden die in de centrale examens van de pilot maatschappijwetenschappen zijn getoetst.

Veenhof, S.H. (2015) Deelnemers betrekken bij een smart grid proeftuin : een sociaal wetenschappelijke analyse van acceptatie- en communicatiefactoren.

Velde, Wolter van der (2015) Dynamisch tegenover statisch lesmateriaal.

2014

Atema, Adriana and Schmidt, Evelien (2014) Lesson Study op Het Vlier.

Balen, Simone van and Baranowski, Lina (2014) Lesson Study : onderzoek naar enculturatie van startende docenten.

Beek, Odyl ter (2014) Module biofysica : het opsporen van kanker met MRI.

Berloth-Telgen, Cynthia (2014) Sinus als procept : het effect op het begrip van goniometrie door het gebruik van embodied world van Tall tijdens het wiskundeonderwijs.

Bollemaat, Hermen and IJmker, Hannah (2014) Labjournaal : leerdocument of noodzakelijk kwaad?

Cinjee, Davy (2014) Toetsing binnen het vernieuwde vak Maatschappijwetenschappen Analyse van schriftelijke havo schoolexamens en centrale examens in het licht van de concept-contextbenadering.

Coenen, Tom (2014) Professionele ontwikkeling van docenten in een Lesson Study team: de aanpak van telproblemen.

Damsma, Gerke and Zejnullahu, Visar (2014) Samenwerken op de middelbare school, hoe verloopt dat?

Dietrich, Erik and Sleutel, Pascal (2014) Quantummechanica zichtbaar voor het oog : een analogie om golf-deeltjes te zien en onbepaaldheid te begrijpen.

Donkelaar, S.F.P. ten (2014) Cooperative learning : over de effectiviteit van samenwerkend leren in het scheikunde onderwijs.

Duipmans, Evert and Pothoven, Tristan (2014) Gebruik van instructievideo’s bij programmeeronderwijs.

Duuren, David van (2014) Verschillende opvattingen over burgerschapsvorming, verschillende games? Een onderzoek naar voorkeuren voor een bepaald type game onder maatschappijdocenten.

Hekker, Michael and Weerd, Laura van de (2014) Modelleren voor nu en in de toekomst.

Jonkheer, Miriam and Bisschop-Veenstra, Rianne (2014) Het stimuleren van excellentie in de wiskunde les.

Mulder, Harmen (2014) The effect of the use of expected time-on-task indicators on the behaviour of high school physics students with respect to homework assignments.

Osinga, Gerard (2014) HiSPARC in England ; A pilot study investigating the status of the high-school project on astrophysics research with cosmics in Bristol and the Vicinity.

Raspe, Marloes (2014) Docent observatiemethoden voor onderzoekend leren : Een vergelijking van 2 docent observatiemethoden voor onderzoekend leren.

Schoenmaker, Jan (2014) Leerlingen als experts : een goede oplossing?

Snelder, M. (2014) High school students' understanding of magnetism.

Tijhuis, Marian W. (2014) Rekenonderzoek 2013-2014 op het CSG Reggesteijn College.

Warrink, F.S. (2014) Docentontwikkeling aan de hand van Lesson Study bij telproblemen.

Young, Samuel (2014) Peer instruction.

2013

Clahsen, Sander (2013) Stakeholderdialoog over nanotechnologie door het RIVM : theorie en praktijk.

Grijsen, chiel (2013) Borstkanker in beeld – Fotoakoestiek als context voor kennisvermeerdering.

Heijmans, John (2013) Passers van hout - Iets over instructieverbetering met behulp van lesson study.

Hogeboom, Kim (2013) Surface-initiated ATRP of grafted p-vinylphenylsulfonylhydrazide silica nanoparticles as a foamable precursor for porous nanocomposites.

Rijnaarts, Timon and Dijkslag, Dineke (2013) Beelden van Scheikunde en Scheikundigen.

Sprunken, Tessa (2013) Introductie van de afgeleide in de vierde klas van het VWO.

Struijk, Richard (2013) Het gebruik van PowerPoint op de middelbare school; het effect van deze lesmethode op de meningen en lesprestaties van de leerlingen.

Timmer, Marco (2013) Profielkeuze traject Isendoorn college onder de loep.

Uwland, Arnaud and Vliet, Folkert van (2013) Differential equations in Dutch secondary school: a conceptual approach.

Wonder, Marianne (2013) Evaluatie module nieuwe scheikunde: Schoonmaken.

2012

Bosma, Erwin (2012) “Large scaling scanning microscope” Demonstratiemodel Near-Field Scanning Optical Microscope (NSOM).

Bökkerink, Wim and Stam, Jantien (2012) Modelleren.

Droogendijk, Harmen (2012) Naar een informatieoverdracht-practicum voor het NiNa-domein “Communicatie: Ver en dichtbij”.

Eikelboom, Arjan and Heuver, Christiaan and Riezebeek, Hans (2012) Afhandeling van telefoon, e-mail en post bij de Gemeente Enschede : Een praktisch wachtrij-probleem.

Elizen, R.A. (2012) Blue energy: Kwalitatief onderzoek naar de factoren die het publiek beïnvloeden bij de vorming van een houding ten opzichte van Blue Energy.

Gehling, Rens (2012) De toepassing van applets voor het bevorderen van het inzicht bij beeldvorming en beeldconstructie in de optica.

Groenhuis, J. and Groenhuis, C.K.H.M. (2012) Professionalisering van de wiskunde-docent door middel van lesson study.

Groenhuis, J. and Mattijssen, C.K.H.M. (2012) Professionalisering van de wiskunde-docent door middel van lesson study.

Houben, Yves (2012) Werken aan Scientific Citizenship in groep 8 van het primair onderwijs : Exploratief onderzoek naar mogelijkheden.

Koning, Renske (2012) Borstkanker in beeld : Motivatie van leerlingen.

Meer, Robert van der (2012) Gebruik van Rubrics voor de beoordeling van presentaties van 4-HAVO Technasium leerlingen.

Meulen, Marie van der (2012) De weg van een Wiskunstenaar.

Molen, S.P. van der (2012) De Leerling centraal : Onderwijs op maat met digitale middelen.

Muijlwijk, Heleen (2012) Static traffic Assignment with Junction Modelling.

Vosse, J.M. van de (2012) Chemie van context naar concept : ‘Verf maken: je reinste tovenarij?’.

Vreeswijk, Saskia and Brenneisen, Laura (2012) Worden doelstellingen nieuwe scheikunde gehaald met de module : Groeien planten beter met chili-salpeter?

Vriend, C.J.N. (2012) Modelleren : Onderzoek naar factoren die bepalend zijn als goede basis voor onderwijs in modelleren.

Vrijer, Ivo de (2012) Scientific Authority in Decline? : The discussion about the HPV-vaccination viewed through the eyes of the stakeholders.

Weierink, G.J.M. (2012) Verf maken, je reinste tovenarij : Een studie over het gebruik van het context-concept onderwijs in het algemeen en een onderzoek van onderwijs over het gebruik van een context- concept module in het scheikunde onderwijs op het Bonhoeffer college, locatie Van der Waalslaan.

Weldink, Gerben (2012) Het KeCo systeem.

2011

Appelman, Luuk (2011) Videometing in een open onderzoek : Motivatie en effectiviteit.

Coffa, Stuart (2011) Nieuwe Scheikunde : Beeldvorming, kennisoverdracht en leerrendement MODULE VOEDINGSMIDDELEN Aangepast voor 3e leerjaar Gymnasium Celeanum Zwolle : Toepassing en evaluatie.

Dorenvanck, Peter van and Klomp, Jasper (2011) Instrumenteel en symbolisch denken niet toereikend voor hogere wiskunde? : Speltheorie 5vwo.

Duizendstra, Don (2011) Aanbrengen van basiswiskunde essentieel voor de aansluiting VO-HO : Een docent voor de klas, een student achter de PC of allebei?

Heerink, Jony (2011) Het ontwerp van de vaardigheidskaart: ‘programma van eisen’.

Jong-Berkhout, Pauline de and Gerritsjans, Arthur (2011) Evaluatie module nieuwe scheikunde: Melkzuur, van Spierpijn tot Bioplastic.

Lanting, J.R. (2011) De inzet van kennisbladen in de HAVO wiskundeonderwijs.

Siers, P.J.H. (2011) Samenwerkend leren in expertgroepen.

Sillessen, J. and Dijkstra, B. (2011) Wiskundig Voorspellen : Differentiaalvergelijkingen : Een introductieles en het effect ervan.

Timmer, Mark (2011) Onderzoek van Onderwijs - Rijkere cognitieve eenheden door het benadrukken van synthetische meetkunde tijdens de behandeling van analytische meetkunde.

Veen, Annelies van der (2011) Genderverschillen in de wiskunde : Welke zijn de genderverschillen in aanpak bij wiskunde B 5 VWO-leerlingen van een wiskundig probleem in de analyse.

Veen, Robert-Jan van (2011) Citius, Altius, Fortius : Ontwerp, uitvoering en evaluatie van het onderdeel Bewegingsanalyse van de sportmodule voor het vak Natuur, Leven en Technologie.

Velde-van Aken, Harmke van der (2011) Een ICT rijke studiewijzer.

Verhage, Mariella (2011) Lab on a Chip als practicum : In het voortgezet onderwijs.

2010

Alberink, M.J. (2010) Instrumenteel of relationeel, symbolic of embodied? : Ontwerp van criteria voor classificatie van antwoorden.

Bouwmans, H.S.P. (2010) Peer Instruction : Een op Harvard ontwikkelde methode, toegepast op vwo 5.

Bruijns, Brigitte (2010) Keuzewerktijd : “Instructional characteristics of free choice hours”.

Dirken, Mark (2010) Toetsevaluatie door leerlingen : picking the low hanging fruit.

Eshuis, Peter (2010) Samenwerkend leren in 4 havo : Een onderzoek naar de invloed van samenwerkend leren op de motivatie in 4 havo.

Isarin, Jan Cor (2010) Natuurkunde begrijpen door analyse van eenheden.

Palsma, P.H. (2010) Begrippenkaart beter samenvatten?

Vrijmoeth, Timon (2010) Onderzoek van onderwijs: Koppeling tussen differentiaalrekening en kinematica.

Zantema, Sietske (2010) Onderzoeksvaardigheden in 3 en 4 havo.

2009

Galen, Petra van (2009) Forensisch Onderzoek en Voedsel- en Warenautoriteit: Leidt de nieuw ontworpen module tot meer inzicht in de maatschappelijke relevantie van chemie, betere leeropbrengsten en meer werkplezier bij leerlingen?

Graaf, Leontien de (2009) MODULE NOBELPRIJS: herontwerp voor havo en vwo, implementatie en evaluatie.

Hagen, Gijs (2009) Het schrijven van een nieuw werkboek: hoofdstuk elektriciteit. 2e klas Havo/VWO.

Kastenberg, Erik (2009) Forensisch Onderzoek en Voedsel- en Warenautoriteit: Leidt de nieuw ontworpen module tot meer inzicht in de maatschappelijke relevantie van chemie, betere leeropbrengsten en meer werkplezier bij leerlingen?

Meijerink, Roland (2009) Begrip in kaart: Hoe kan het gebruik van begrippenkaarten het begrip van leerlingen in 3VWO op het gebied van optica verbeteren?

Rankenberg, Remko (2009) Videometen: begrijpelijker?: Onderzoek naar de effecten van videometen in vergelijking met experimenteren met de hand.

Rombouts, Wolf (2009) Context-Concept chemie en van Hiele's abstractieniveaus.

2008

Westerhof, Renske (2008) Het spelmatig bevorderen van de begripsontwikkeling bij leerlingen : onderzoeksverslag ten behoeve van het vak "Onderzoek van Onderwijs".

This list was generated on Sat Apr 13 06:04:29 2024 CEST.