University of Twente Student Theses

Login

Programme: Science Education and Communication MSc (60708)

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Year | Item Type
Jump to: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 0202
Number of items: 171.

2020

Klein Kranenbarg, L.M. (2020) Het beeld van wiskunde C (bijgesteld).

Boschma, BSc René (2020) Voorkomen van misconcepties bij introductie programmeren in het voorgezet onderwijs.

Klein Kranenbarg, L.M. (2020) High amplitude, high frequency harmonic modulation of rotating Rayleigh-Bénard convection can more than quadruple heat transfer.

Leferink, Bram (2020) Research of Mathematics : Optimal strategies in dominogames.

Wevers, T.M.J. (2020) Designing a brainstorm product for research and design education.

2019

Luiten, W.M. (2019) Zo constant als een Planck? : Het ontwerpen en testen van een practicum over de bepaling van de constante van Planck.

Huijgens, Dyllian (2019) Het beter formuleren van antwoorden op taalvragen bij leerlingen van 4HAVO en 5VWO.

Geijs, D.J. (2019) Een systematische aanpak voor het ontwikkelen en rangschikken van leerlijnen.

Kok, H.M. (2019) Improving the efficiency and quality of help seeking and help giving for programming tutorials.

Struijs, E.M. (2019) Formatieve evaluatie met gekleurde bekers in wiskundelessen.

Wevers, T.M.J. (2019) Op zoek naar verbinding tussen O&O en nlt.

Dappers, Luuk (2019) Het ontwerpen van effectieve en motiverende practica.

Cijsouw, J.W. (2019) Bijspijkeren van de kennis over 'krachten' in havo 3.

Hemssems, J.H. (2019) Het effect van gamificatie op de motivatie van VWO-4 leerlingen.

Lentelink, S.J. (2019) Arduino lesmodule voor het Natuurkunde curriculum.

Susan, T. (2019) Van helder schrijven ga je helder denken.

Neeft, J.M. (2019) Computationeel denken bij VWO wiskunde A.

Hoek, X.P. op de (2019) Verwarren notaties bij wiskunde?

Kruize, BSc H.J. (2019) De inzet van ‘eDition’ bij natuurkunde in Havo 4, Het optimaal gebruiken van de digitale leeromgeving.

Leferink, B.J. (2019) Problematiek bij het wisselen tussen representaties van functies en het bepalen van belangrijke kenmerken van functies.

Marseille, M.J. (2019) Kijk Op KeCo.

Breij, C.M. de (2019) Modelleren met Insight Maker: een case-study.

Merkens, A.C. (2019) Invloed van keuze rondom moment van toetsing in 4VWO scheikunde op toetsresultaten en toetsdruk.

Brok, P.H.H. (2019) "Yes, wiskunde nu!" : Het E6E-model: een tool voor het ontwerpen van een enthousiasmerende wiskundeles.

Meijer, E.M. (2019) Ontwerp van een Blended Learning Masterclass Quantummechanica voor Pre-U.

2018

Ekambaranathan, A. and Zaag, H. van der (2018) Vernieuwing en plezier in programmeeronderwijs in de bovenbouw.

Breymann, Dr. L.E.I. (2018) Informatica vernieuwd : effecten van de lesmodule 'Sociale Robots in de Ouderenzorg'.

Maduro, G.G.L. (2018) Comparing algorithms for the cow-path problem with a non-optimal seeker.

Bogt, R.W. ter (2018) Een Druppel practicum : Bij NLT-Module Lab on a Chip.

Veerbeek, I.H. (2018) Toetsanalyse bij havo 4 in de scheikunde sectie op het Noordik te Almelo.

Kleinluchtenbeld, S. (2018) Praktische opdracht lineair programmeren : inzicht in de toepasbaarheid van wiskunde.

Sieverink, S.A. (2018) Factoren die van invloed zijn op leerlingen voor het (succesvol) kiezen van het schoolvak wiskunde D.

Bongaerts, Fon (2018) De invloed van Scrum@School op de zelfregulatie van technasiumleerlingen in de onderbouw.

Veldhoven, I.C.W.T.A. van (2018) Onderzoek voor Onderwijs: kwantumverstrengeling op het voortgezet onderwijs.

Prakken, K (2018) Onderzoek van wiskunde : Optimale strategieën in monominospellen.

Schäffer, L.S. (2018) Invloeden op het keuzegedrag van leerlingen op het technasium : Onderzocht op de RSG Slingerbos | Levant.

Vliet, P.J. van (2018) Peer feedback in de ideefase van het ontwerpproces : de ontwikkeling van 2 methoden voor het vak Onderzoek & Ontwerpen.

Lingen, R.F.J van (2018) Een praktische lessenserie voor statistiek in 4 HAVO.

Koridon, M.S. (2018) Meer leerlingen laten kiezen voor informatica.

Bonnema, R.A. (2018) Herontwerp PO Duurzaam : een vernieuwde 4 havo context-concept praktische opdracht over duurzaamheid qua inhoud en activerende didactiek.

Overink, F.J. (2018) Domein P: user experience : een nieuwe lesmodule.

Vos, A.S. de (2018) De invloed van een alternatieve introductie van vectoren op het vermogen tot abstract wiskundig redeneren bij leerlingen van 5 VWO wiskunde B.

Peters, ir. Rifca M. (2018) Identifying and addressing common programming misconceptions with Variables - Part II.

Mulder, MSc Milou and Vliet, MSc P.J. van (2018) Peer feedback in de ideefase van het ontwerpproces : De ontwikkeling van twee methoden voor het vak Onderzoek & Ontwerpen.

2017

Hilgerink, T. (2017) Toetsresultaten : Welke factoren spelen een rol bij toetsresultaten?

Schilpzand, M.P. (2017) De motiverende werking van wiskundig modelleren.

Knapen, T. (2017) Integreren kun je leren; maar hoe leer je het begrijpen? : een alternatieve introductie op de onbepaalde integraal voor middelbare scholieren met wiskunde B; is er een eenvoudig, inzichtelijk en bruikbaar alternatief op zomaar 'anti-differentiëren' mogelijk?

Vermeulen, H.C. (2017) HET GEBRUIK VAN ANALOGIEËN VOOR CONCEPTUELE UITLEG VAN ELEKTRICITEIT.

Kronig, Gavin (2017) Titrimetrische gehaltebepalingen op projectbasis in 4 Havo.

Mok, S. (2017) Passive removal of electrochemically produced hydrogen gas in a microfluidic device.

Mok, S. (2017) Gebruikte studiemethodes en hun effectiviteit : een beschouwing.

Klunder, Ir. L.H. (2017) De effecten van contextuele video's op relationeel wiskundebegrip van leerlingen - Onderzoek van Onderwijs Léon Klunder.

Hopman, Niels (2017) De ontwikkeling en het testen van een praktische module scheikunde : de synthese van een biologisch afbreekbaar plastic. poly(ε-caprolacton)(PCL).

Kone, Assane (2017) Begrippenkaarten en VMBO leerlingen : niet stampen maar begrijpen.

Buitink, ir. M.N. (2017) NLT als keuzevak.

Veltkamp, S.G. (2017) Een case studie van ‘Getting Practical’ binnen de context van de overgang van de derde naar de vierde klas havo en vwo : een case studie binnen NiNa domein A: Vaardigheden.

Wijnands, P. (2017) Het ontwerpen van een middelbareschoolexperiment voor quantumtunneling.

Maduro, G.G.L. (2017) De Impact van een leesprocedure bij het oplossen van telproblemen in 4VWO.

Brandwacht, B. (2017) Onderzoek met de Datateam® methode naar de tegenvallende leerprestaties in HAVO 4 voor Natuurkunde.

Vries, L R de (2017) Informatica: ontwerp van lesmodule 'Gezichtsuitdrukkingen in sociale robotica'.

2016

Steenhuis, Bob (2016) The public perception of in vitro meat in The Netherlands.

Hof, F. (2016) Weight distribution in matching games.

GIELEN, M.V. (2016) Gezocht: technische meisjes : het werven van meisjes voor technische functies.

Beek, A.D. van (2016) Betere conceptvorming bij natuurkundeleerlingen door gebruik te maken van video instructie.

Bloemberg, A.J. (2016) Routing Games : analysis of nonatomic and atomic selfish routing models.

Bloemberg, Aranka A.J. (2016) Differentiatie : wat zijn de effecten op de leeropbrengsten in 2HV? Wat zijn de effecten van gedifferentieerd lesgeven (m.b.t. differentiëren in instructie en in leerstof) op het begrijpen (procedureel dan wel conceptueel) van de lesstof (ontbinden in factoren) in 2hv?

Eshuis, G. (2016) Onderzoek in VWO5 naar een digitale lesmodule: leeropbrengst en werkplezier.

Ludden, M.J.W. (2016) Systematische naamgeving van organische moleculen in 4 VWO.

Linneman, M.H. (2016) De invloed van instructie gericht op de drie wiskundige werelden van David Tall: het bevorderen van relationeel begrip bij het introduceren van exponentiële groei.

Harder, C.M.L. (2016) Practicum ‘Verbrandingswarmte kaarsvet’ in 4 havo : problemen en mogelijke oplossingen.

Staay, Y. van der (2016) Schetsen in de O&O les : Ontwikkeling en evaluatie van een instructievideo.

Holband, Michah (2016) Wetenschapsoriëntatie : een onderzoek naar de mate waarin wetenschapsoriëntatie in het voortgezet onderwijs voorkomt en praktijkvoorbeelden van andere scholen.

Vries, L.O. de (2016) Statische & Dynamische Visualisaties bij Optimalisatieproblemen : De invloed van visualisaties op de prestaties van wiskunde A leerlingen in 5 vwo.

Bruijnes, F. (2016) Kwantumtunneling zichtbaar gemaakt.

Hilgerink, T. (2016) On-Chip HPLC analysis of drugs of abuse - Analysis of cocaine, morphine and their metabolites using an on-chip HPLC system.

Jonkheer, M.F. (2016) Mathematical modeling to better understand the dynamics of epilepsy.

Rijksen, H.B. (2016) Sensible Mathematics : in de context van kansrekening.

2015

Velde, Wolter van der (2015) Dynamisch tegenover statisch lesmateriaal.

Veenhof, S.H. (2015) Deelnemers betrekken bij een smart grid proeftuin : een sociaal wetenschappelijke analyse van acceptatie- en communicatiefactoren.

Hof, F. and Dupont, S. and Eijmaal-Kroonbergs, F. (2015) Van Hiele levels applied to solving combinatorial reasoning problems.

Beek, A.D. van (2015) Sound of Rain.

Gerritsen, Anja (2015) Maatschappijleer: bereiken we leerlingen met ASS?

Mul, Hinke M. (2015) Leerlingen over het vak Maatschappijleer : een Q methodology onderzoek.

Nguyen, Ha (2015) Wiskunde en de industrie.

Plass-Oude Bos, Danny (2015) Identifying and addressing common programming misconceptions with variables (part 1).

Spijkers, Michelle (2015) De maatschappijwetenschappelijke vaardigheden getoetst : een onderzoek naar de denkvaardigheden die in de centrale examens van de pilot maatschappijwetenschappen zijn getoetst.

Bogt, R.W. ter (2015) Continue Capacitieve Ontzouting.

2014

Atema, Adriana and Schmidt, Evelien (2014) Lesson Study op Het Vlier.

Cinjee, Davy (2014) Toetsing binnen het vernieuwde vak Maatschappijwetenschappen Analyse van schriftelijke havo schoolexamens en centrale examens in het licht van de concept-contextbenadering.

Coenen, Tom (2014) Professionele ontwikkeling van docenten in een Lesson Study team: de aanpak van telproblemen.

Duipmans, Evert and Pothoven, Tristan (2014) Gebruik van instructievideo’s bij programmeeronderwijs.

Duuren, David van (2014) Verschillende opvattingen over burgerschapsvorming, verschillende games? Een onderzoek naar voorkeuren voor een bepaald type game onder maatschappijdocenten.

Osinga, Gerard (2014) HiSPARC in England ; A pilot study investigating the status of the high-school project on astrophysics research with cosmics in Bristol and the Vicinity.

Berloth-Telgen, Cynthia (2014) Sinus als procept : het effect op het begrip van goniometrie door het gebruik van embodied world van Tall tijdens het wiskundeonderwijs.

Balen, Simone van and Baranowski, Lina (2014) Lesson Study : onderzoek naar enculturatie van startende docenten.

Beek, Odyl ter (2014) Module biofysica : het opsporen van kanker met MRI.

Bollemaat, Hermen and IJmker, Hannah (2014) Labjournaal : leerdocument of noodzakelijk kwaad?

Damsma, Gerke and Zejnullahu, Visar (2014) Samenwerken op de middelbare school, hoe verloopt dat?

Dietrich, Erik and Sleutel, Pascal (2014) Quantummechanica zichtbaar voor het oog : een analogie om golf-deeltjes te zien en onbepaaldheid te begrijpen.

Donkelaar, S.F.P. ten (2014) Cooperative learning : over de effectiviteit van samenwerkend leren in het scheikunde onderwijs.

Jonkheer, Miriam and Bisschop-Veenstra, Rianne (2014) Het stimuleren van excellentie in de wiskunde les.

Raspe, Marloes (2014) Docent observatiemethoden voor onderzoekend leren : Een vergelijking van 2 docent observatiemethoden voor onderzoekend leren.

Schoenmaker, Jan (2014) Leerlingen als experts : een goede oplossing?

Young, Samuel (2014) Peer instruction.

Warrink, F.S. (2014) Docentontwikkeling aan de hand van Lesson Study bij telproblemen.

Tijhuis, Marian W. (2014) Rekenonderzoek 2013-2014 op het CSG Reggesteijn College.

Snelder, M. (2014) High school students' understanding of magnetism.

Mulder, Harmen (2014) The effect of the use of expected time-on-task indicators on the behaviour of high school physics students with respect to homework assignments.

Hekker, Michael and Weerd, Laura van de (2014) Modelleren voor nu en in de toekomst.

2013

Timmer, Marco (2013) Profielkeuze traject Isendoorn college onder de loep.

Wonder, Marianne (2013) Evaluatie module nieuwe scheikunde: Schoonmaken.

Uwland, Arnaud and Vliet, Folkert van (2013) Differential equations in Dutch secondary school: a conceptual approach.

Struijk, Richard (2013) Het gebruik van PowerPoint op de middelbare school; het effect van deze lesmethode op de meningen en lesprestaties van de leerlingen.

Sprunken, Tessa (2013) Introductie van de afgeleide in de vierde klas van het VWO.

Rijnaarts, Timon and Dijkslag, Dineke (2013) Beelden van Scheikunde en Scheikundigen.

Hogeboom, Kim (2013) Surface-initiated ATRP of grafted p-vinylphenylsulfonylhydrazide silica nanoparticles as a foamable precursor for porous nanocomposites.

Clahsen, Sander (2013) Stakeholderdialoog over nanotechnologie door het RIVM : theorie en praktijk.

Grijsen, chiel (2013) Borstkanker in beeld – Fotoakoestiek als context voor kennisvermeerdering.

Heijmans, John (2013) Passers van hout - Iets over instructieverbetering met behulp van lesson study.

2012

Bökkerink, Wim and Stam, Jantien (2012) Modelleren.

Bosma, Erwin (2012) “Large scaling scanning microscope” Demonstratiemodel Near-Field Scanning Optical Microscope (NSOM).

Vreeswijk, Saskia and Brenneisen, Laura (2012) Worden doelstellingen nieuwe scheikunde gehaald met de module : Groeien planten beter met chili-salpeter?

Droogendijk, Harmen (2012) Naar een informatieoverdracht-practicum voor het NiNa-domein “Communicatie: Ver en dichtbij”.

Eikelboom, Arjan and Heuver, Christiaan and Riezebeek, Hans (2012) Afhandeling van telefoon, e-mail en post bij de Gemeente Enschede : Een praktisch wachtrij-probleem.

Elizen, R.A. (2012) Blue energy: Kwalitatief onderzoek naar de factoren die het publiek beïnvloeden bij de vorming van een houding ten opzichte van Blue Energy.

Gehling, Rens (2012) De toepassing van applets voor het bevorderen van het inzicht bij beeldvorming en beeldconstructie in de optica.

Groenhuis, J. and Mattijssen, C.K.H.M. (2012) Professionalisering van de wiskunde-docent door middel van lesson study.

Houben, Yves (2012) Werken aan Scientific Citizenship in groep 8 van het primair onderwijs : Exploratief onderzoek naar mogelijkheden.

Koning, Renske (2012) Borstkanker in beeld : Motivatie van leerlingen.

Meer, Robert van der (2012) Gebruik van Rubrics voor de beoordeling van presentaties van 4-HAVO Technasium leerlingen.

Meulen, Marie van der (2012) De weg van een Wiskunstenaar.

Molen, S.P. van der (2012) De Leerling centraal : Onderwijs op maat met digitale middelen.

Muijlwijk, Heleen (2012) Static traffic Assignment with Junction Modelling.

Groenhuis, J. and Groenhuis, C.K.H.M. (2012) Professionalisering van de wiskunde-docent door middel van lesson study.

Vosse, J.M. van de (2012) Chemie van context naar concept : ‘Verf maken: je reinste tovenarij?’.

Vriend, C.J.N. (2012) Modelleren : Onderzoek naar factoren die bepalend zijn als goede basis voor onderwijs in modelleren.

Vrijer, Ivo de (2012) Scientific Authority in Decline? : The discussion about the HPV-vaccination viewed through the eyes of the stakeholders.

Weierink, G.J.M. (2012) Verf maken, je reinste tovenarij : Een studie over het gebruik van het context-concept onderwijs in het algemeen en een onderzoek van onderwijs over het gebruik van een context- concept module in het scheikunde onderwijs op het Bonhoeffer college, locatie Van der Waalslaan.

Weldink, Gerben (2012) Het KeCo systeem.

2011

Timmer, Mark (2011) Onderzoek van Onderwijs - Rijkere cognitieve eenheden door het benadrukken van synthetische meetkunde tijdens de behandeling van analytische meetkunde.

Duizendstra, Don (2011) Aanbrengen van basiswiskunde essentieel voor de aansluiting VO-HO : Een docent voor de klas, een student achter de PC of allebei?

Velde-van Aken, Harmke van der (2011) Een ICT rijke studiewijzer.

Appelman, Luuk (2011) Videometing in een open onderzoek : Motivatie en effectiviteit.

Jong-Berkhout, Pauline de and Gerritsjans, Arthur (2011) Evaluatie module nieuwe scheikunde: Melkzuur, van Spierpijn tot Bioplastic.

Coffa, Stuart (2011) Nieuwe Scheikunde : Beeldvorming, kennisoverdracht en leerrendement MODULE VOEDINGSMIDDELEN Aangepast voor 3e leerjaar Gymnasium Celeanum Zwolle : Toepassing en evaluatie.

Sillessen, J. and Dijkstra, B. (2011) Wiskundig Voorspellen : Differentiaalvergelijkingen : Een introductieles en het effect ervan.

Dorenvanck, Peter van and Klomp, Jasper (2011) Instrumenteel en symbolisch denken niet toereikend voor hogere wiskunde? : Speltheorie 5vwo.

Heerink, Jony (2011) Het ontwerp van de vaardigheidskaart: ‘programma van eisen’.

Lanting, J.R. (2011) De inzet van kennisbladen in de HAVO wiskundeonderwijs.

Siers, P.J.H. (2011) Samenwerkend leren in expertgroepen.

Veen, Annelies van der (2011) Genderverschillen in de wiskunde : Welke zijn de genderverschillen in aanpak bij wiskunde B 5 VWO-leerlingen van een wiskundig probleem in de analyse.

Veen, Robert-Jan van (2011) Citius, Altius, Fortius : Ontwerp, uitvoering en evaluatie van het onderdeel Bewegingsanalyse van de sportmodule voor het vak Natuur, Leven en Technologie.

Verhage, Mariella (2011) Lab on a Chip als practicum : In het voortgezet onderwijs.

2010

Zantema, Sietske (2010) Onderzoeksvaardigheden in 3 en 4 havo.

Vrijmoeth, Timon (2010) Onderzoek van onderwijs: Koppeling tussen differentiaalrekening en kinematica.

Alberink, M.J. (2010) Instrumenteel of relationeel, symbolic of embodied? : Ontwerp van criteria voor classificatie van antwoorden.

Bouwmans, H.S.P. (2010) Peer Instruction : Een op Harvard ontwikkelde methode, toegepast op vwo 5.

Bruijns, Brigitte (2010) Keuzewerktijd : “Instructional characteristics of free choice hours”.

Dirken, Mark (2010) Toetsevaluatie door leerlingen : picking the low hanging fruit.

Eshuis, Peter (2010) Samenwerkend leren in 4 havo : Een onderzoek naar de invloed van samenwerkend leren op de motivatie in 4 havo.

Isarin, Jan Cor (2010) Natuurkunde begrijpen door analyse van eenheden.

Palsma, P.H. (2010) Begrippenkaart beter samenvatten?

2009

Galen, Petra van (2009) Forensisch Onderzoek en Voedsel- en Warenautoriteit: Leidt de nieuw ontworpen module tot meer inzicht in de maatschappelijke relevantie van chemie, betere leeropbrengsten en meer werkplezier bij leerlingen?

Graaf, Leontien de (2009) MODULE NOBELPRIJS: herontwerp voor havo en vwo, implementatie en evaluatie.

Kastenberg, Erik (2009) Forensisch Onderzoek en Voedsel- en Warenautoriteit: Leidt de nieuw ontworpen module tot meer inzicht in de maatschappelijke relevantie van chemie, betere leeropbrengsten en meer werkplezier bij leerlingen?

Rankenberg, Remko (2009) Videometen: begrijpelijker?: Onderzoek naar de effecten van videometen in vergelijking met experimenteren met de hand.

Hagen, Gijs (2009) Het schrijven van een nieuw werkboek: hoofdstuk elektriciteit. 2e klas Havo/VWO.

Meijerink, Roland (2009) Begrip in kaart: Hoe kan het gebruik van begrippenkaarten het begrip van leerlingen in 3VWO op het gebied van optica verbeteren?

Rombouts, Wolf (2009) Context-Concept chemie en van Hiele's abstractieniveaus.

2008

Westerhof, Renske (2008) Het spelmatig bevorderen van de begripsontwikkeling bij leerlingen : onderzoeksverslag ten behoeve van het vak "Onderzoek van Onderwijs".

0202

Weedage, L (0202) Moderne Wiskunde versus Bettermarks : het verschil tussen de twee lesmethoden op het gebied van algebra.

This list was generated on Mon Aug 10 06:03:07 2020 CEST.