Year of Publication: 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 407.

Moreno Garcia, Jaime (2006) "Alles onder controle?" : de invloeden van density, personeel en desire for control op de waarneembare controle en de positieve emoties van bezoekers in een winkelomgeving.

Akkermans, H.J. (2006) "Kennisuitwisseling met projecten" bij Interbeton B.V. : kennisbehoefte en kennisdeling stimuleren met een kennisaudit.

Zwan, S.M. van der (2006) "Wij willen weten wat u wilt weten" : onderzoek naar informatie- en interactiebehoeften op de internetsite van een ziekenhuis.

Wevers, Maarten (2006) 'Major-Minor' in het ROC van Twente : een leergeschiedenis van de directe effecten van de ontwikkeling en invoering.

Broekhuijsen, Jeroen (2006) 2D Upper Body Pose Estimation from Monocular Images.

Sologuren, J. (2006) A case study of Small and Micro Enterprises in rural areas of Bolivia.

Wasbeek, Edwin van (2006) A repository for the management of artifacts in system engineering.

Raaijmakers, R.J.J. (2006) A spatial multi criteria analysis methodology for the development of sustainable flood risk management in the Ebro Delta : A FLOODsite case study.

Sikkes, Bart (2006) A stable matching based adaptive subcarrier assignment method for multimodal fibre access networks.

Thalen, J.P. (2006) ADAS for the Car of the Future.

Wiebenga, J.H. (2006) Action speaks louder than words: the moderating effect of verbal behavior on the mediated relation between nonverbal behavior and compliance via credibility.

Mees, Anna Sterre G. (2006) Adolescent segmentation : profiling adolescents by integrating adolescent types and consumer decision-making styles.

Mentink, B.A. (2006) Advice support system: Research and development of an advice support system for optimizing the back-end processes of semiconductor assembly for Fico Trim & Form Integration Systems B.V.

Ivankovi¿, M. (2006) Agenda setting: a study into the EU-Croatia relationship.

Greef, Patricia de (2006) Allocatie van risico's : het ontwikkelen van een afwegingskader voor risicoallocatie bij geïntegreerde contracten.

Banjo, A.K. (2006) An investigation into the determinants of user acceptance of personalization in online banking.

Reniers-Mullie, S.I. (2006) Analyse van Vragenlijsten met behulp van Item Respons Theorie.

Doornenbal, Ing. Dirk (2006) Analysis and redesign of the compose*language.

Nguyen, H.Q. (2006) Analysis of crosscutting concerns in QVT-based model transformations.

Noordhuizen, Paul (2006) Analyzing aspects in production : plans for software product lines.

Winkel, J.D. te (2006) Applying Composition Filters to C.

Heeres, Cor (2006) Aquariumfilter.

Bollmann, T. (2006) Ar+'s impact on Cu(001) : a combined study of moleculair dynamics and kinetic Monte-Carlo simulations and scanning tunneling : microscopy experiments of sputtering processes on Cu(001).

Linnenbank, Tristan (2006) Architectural Principles for Large Scale Web sites: a Case Study.

Verlijsdonk, Yvonne (2006) Are you being duped? Duping delight en distressed deception: Invloed van bedrog op non-verbaal gedrag.

Maatman, B. (2006) Arenaline.

Hulswit, D.R. (2006) Automatic interpretation of Nijntje-images.

Mathijs, Pepping (2006) Bachelor Opdracht Outdoor Sfeerhaard. Item availability restricted.

Heilmann, Robin (2006) Bachelor report. Item availability restricted.

Buth, Maarten Dimmen (2006) Ball-handling motion control for soccer playing mini-robots.

Vaessen, Tim (2006) Bebaux, de meubelcollectie.

Bouwmeester, Tanja (2006) Begeleidingsmethodiek voor het maken van video als werkvorm in het taalonderwijs.

Vonk, Warner (2006) Beheersmaatregelen bij de aansturing van een prestatiecontract voor onderhoud aan railinfrastructuur : een onderzoek naar de risico's en beheersmaatregelen bij de aansturing van een prestatiegericht contract voor regulier onderhoud aan railinfrastructuur.

Oosterhaven, Marjan (2006) Beleidsdoorlichting’ : een nieuw instrument voor het evalueren van beleid en een advies voor de toepassing ervan voor de handelspolitiek : een onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken ter afsluiting van de Bacheloropleiding Bestuurskunde.

Sikkema, Menkelien (2006) Belemmerende en bevorderence factoren voor gebruik van kennis management systemen bij informatiewerkers.

Klevering, D. (2006) Beoordeling van competenties van PABO-studenten : betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van een toetsinstrument van Hogeschool Edith Stein/Onderwijscentrum Twente, opleiding tot leraar basisonderwijs.

Harke, J. (2006) Bepaald : bouwen op palen in uiterwaarden : hydraulische en morfologische effecten & compenserende maatregelen.

Engelsman, Suzanne (2006) Betrokkenheid in een driehoeksrelatie : een onderzoek naar werkgeversbetrokkenheid van uitzendkrachten.

Loeffen, Geert (2006) Bewegen, daar zit muziek in! De ontwikkeling van een kinetische MP3-speler.

Borsje, Bas (2006) Biological influence on sediment transport and bed composition for the Western Wadden Sea.

Kuipers, Tjerk and Schaaf, Jorn van der (2006) Biotechnology: Variety or Similarity? : a research about exploration and exploitation in the Dutch and Belgian biotechnology sector.

Kemna, Tim (2006) Bisimulation minimisation and probabilistic model checking.

Helming, Jos (2006) Body of Knowledge.

Tetteroo, Arend-Jan (2006) Bomb-Proof Server : benodigde technieken en producten voor een high availability systeem en hun consequenties voor beschikbaarheid.

Schrier, Annette (2006) Bomen verbinden : het ontwerp van een kwartetspel over ¿Bomen en hun kenmerken¿.

Kolk, A.C. van der (2006) Bouwen aan de stad - over citymarketing in Nederland.

Roetgerink, Frederike (2006) Bouwen aan effectief beleid voor particulier opdrachtgeverschap: Onderzoek naar gemeentelijke knelpunten en succesfactoren van particulier opdrachtgeverschap.

Blankendaal, J. (2006) Bouwen aan klanttevredenheid Verbetering in de Nederlandse bouw door communicatie en kwaliteit van samenwerking.

Schoote, Marijn van (2006) Business process outsourcing in control : onderzoek naar de beheersing en besturing van uitbestede processen.

Kunischewski, J.M. (2006) Can the theories of New Institutional Economics explain which factors influence the overall level of corruption in a country?

Vekerdy, Balint (2006) Central Office.

Over de Vest, J. (2006) Citymarketing : together in Business" Determinantenonderzoek onder business-to-businessondernemers naar participatie in citymarketing.

Schrijver, Bert Jan (2006) Classificeren met vertrouwen : contextgevoelige tekstclassificatie met betrouwbaarheidsindicatie.

Bolhuis, Wendy (2006) Commercial Breaks and Ongoing Emotions: Effects of Program Arousal and Valence on Emotions, Memory and Evaluation of Commercials.

Kolk, J.J.H. van der (2006) Communicatie Container Tamale. Item availability restricted.

Geesing, M.T. (2006) Communiceren leidt tot produceren : onderzoek naar de werking van externe communicatie op patiëntenstroom.

Kok, T. (2006) Communities of practice : wanneer is een community een Community of Practice.

Visser, T.H. (2006) Comparing Finland and The Netherlands : ageing and labour productivity problems : Finland and The Netherlands compared.

Korenhof, Mieke (2006) Competentiegericht beoordelen bij het Drenthe College : evaluatie en ontwerp van een competentiegericht beoordelingssysteem bij de opleiding secretarieel.

Leemkuil, Kristel (2006) Computer vervangt cardioloog : veranderingen in de zorg door RiskConsult, een preventieprogramma voor hart en vaatziekten.

Claessen, Martijn (2006) Conceptontwikkeling Fietslampen.

Horstink, Martine (2006) Constructie en validatie van een test voor het meten van inquiry skills.

Prakken, J.I. (2006) Contact op lokaal niveau : het maatschappelijk middenveld en het contact met de lokale politiek volgens het sociaal kapitaal en het communitarisme.

Annema, J-H (2006) Context-dependent learning in a SRT task.

Koop, O.R. (2006) Continuous and discontinuous Galerkin finite element methods of variational Boussinesq water-wave models.

Andres, Lea Katharina (2006) Coordinating diversity : towards a European qualifications framework for lifelong learning.

Gergin, E. and Waal, J. van den (2006) Corporate Governance bij familiebedrijven en coöperaties : de noodzaak van codes in het niet-beursgenoteerde bedrijf?!

Jong, J. de (2006) Creatieve culturele verstedelijking : een onderzoek naar ruimtelijk-economische structuurversterking binnen de bebouwingscontouren van de stad Enschede.

Brune, Freya Elisa (2006) Cross-border city cooperation in the Baltic Sea Talsinki and the Øresund.

Stehouwer, J.H. (2006) Cue phrase selection methods for textual classification problems.

Kenaw Fantaw, S. (2006) Cultural translation of technological modernization : postphenomenology and technological mediation of culture.

Veldhuijsen, Gerald van (2006) DICOM Image Retrieval.

Witting, M. (2006) Dagelijkse fysieke activiteit bij fibromyalgiepatiëntenv : verschillen tussen objectieve en subjectieve metingen en de invloed van pijn, cognities en emoties.

Andel, Martijn, van (2006) Data analyse : kinderen & jeugdigen naar een efficiënter zorgproces.

Gessel, L. van (2006) De beleving van het ouder worden van reumapatiënten : een onderzoek naar verschillen in de beleving van het ouder worden tussen reumapatienten en mensen uit een representatieve steekproef.

Vonk, Dorette J. (2006) De beveiligingscamera van de andere kant bekeken. Prosociaal gedrag: De invloed van de beveiligingscamera vanuit het oogpunt van een geïmpliceerde sociale aanwezigheid.

Bolhaar, H.F.A. (2006) De boodschap naar de burger : een onderzoek naar voorlichting vanuit het Ministerie van VROM met de gemeenten als intermediair kader.

Huizinga, J. (2006) De constructieve toets in de regio Twente : een onderzoek naar de mogelijkheid tot regionaal intergemeentelijk samenwerken op het gebied van de constructieve toets.

Romkes, S.J. (2006) De effecten van de Europese Kaderrichtlijn Water op het beleid van de Nederlandse gemeenten.

Dekker, P.F. (2006) De effecten van een Duurzaam Veilige inrichting van verblijfsgebieden in de gemeente Enschede.

Kleiss, J. (2006) De informatiebehoefte van huisartsen in Twente over de vogelgriep en een nieuw humaan influenzavirus.

Bannink, A.J. (2006) De invloed van alcohol op seksueel risicogedrag.

Wolff, B. (2006) De invloed van de hulpvraag in de nazorg bij getroffenen van de vuurwerkramp in Enschede.

Bokkes, Bram (2006) De invloed van grond op de woningbouw: Is er in de toekomst ruimte voor particulier opdrachtgeverschap? Item availability restricted.

Oude Hengel, M. (2006) De invloed van schaamte op agressie bij mannen met een sterke mannelijke gender rol. Item availability restricted.

Bouw, M.P.J.J. (2006) De kansen gekeerd : een onderzoek naar de complexiteit van Bayesiaanse Belief netwerken.

Groen, B. (2006) De kloof tussen theorie en praktijk Een onderzoek naar de kennis van HRM’ers over arbeids- en organisatiepsychologie.

Broeke, H.L. ten (2006) De kwaliteit van participatie : een onderzoek naar de legitimiteit van het interactieve proces voor de totstandkoming van de StructuurvisiePlus in de gemeente Lingewaard.

Paalman, M.J.G. and Rijkom, R.J. van and Vegt, D. van der (2006) De marktschets: een tussenoplossing of een bruikbaar nieuw product? : verbetering van de inhoud en procedure van de marktschets voor de Economische Voorlichtingdienst.

Linthorst, Henk-Jan (2006) De mogelijkheden van ICT in het effectiever en efficiënter functioneren van de diabetesketen.

Verbeek, C.K.R. (2006) De omzetwaarde van een leugen! : hoe non-verbaal gedrag van duping delight leidt tot verkoopstijging.

Overal, Katrien (2006) De raadsenquête onderzocht Een analyse van de controlerende functies van de raadsenquête voor de gemeenteraad.

Thij, J. ten (2006) De relatie tussen culturele variabelen, sociale cognities en onveilig seksueel gedrag onder autochtone en allochtone adolescenten.

Tonino, B. (2006) De relatie tussen de mate van werkstress en het sportgedrag bij volwassenen die sporten.

Vis, H.C. van de (2006) De relatie tussen emotionele intelligentie en waargenomen stress.

Dolstra, Niki (2006) De relatie tussen genderrollen, sociale cognities & onveilig seksueel gedrag.

Weijnen, Frank (2006) De schaduw bedreigd : een explorerend onderzoek naar de effecten van toezicht op mannelijke prostituees in Amsterdam.

Lunding, Remco (2006) De telecommunicatiedienstensector in China : een empirische identificatie en analyse van de impact van GATS. Item availability restricted.

Berens, Menno (2006) De tevredenheid over shared service centers in de publieke sector : het succes van shared service centers en de oorzaken daarvan in de inrichting en het functioneren van de klant-leverancierrelatie.

Hoppe, T. (2006) De totstandkoming van de omgevingsvergunning : een eclectische verklaring voor het optreden van stagnaties en doorbraken in het beleidsvormingsproces van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Leeuwen, Ing. M.A. van (2006) De veiligheidsbarometer : verantwoorden van veiligheid in de gasdistributiesector op basis van Safety Performance Indicators.

Jeckman, E.M. (2006) De verdeling van patiënten in het Twenteborg Ziekenhuis te Almelo : een onderzoek naar het aanbod en de verdeling van patiënten in het Twenteborg Ziekenhuis te Almelo naar de capaciteitsplanning ten aanzien van bedden en personeel en naar de invloed van seizoensgebonden veranderingen op de capaciteitsplanning.

Bruggeman, F.J. (2006) De vergelijking van pretestmethoden voor het formatief evalueren van patiëntenvoorlichtingsfolders en ontwerp en validatie van evaluatieinstrumenten ten behoeve hiervan.

Rotgers, G. (2006) De werkelijkheid onder ogen zien.

Blaauboer, F.A. (2006) Deciding to adopt traceability in practice : influencing this decision.

Groenland, A.W. (2006) Degradation processes of platinum thin films on a silicon nitride surface.

Pool, S.M. (2006) Depressie en copingstijl bij mannen van 75 jaar en ouder.

Bloom, J. de (2006) Depressie, optimisme en hoop bij ouderen.

Budding, Jiska (2006) Design van abstracte instructie en het effect van abstractie op leeractiviteiten.

Egberink, I.J.L. (2006) Detection and Validation of Unscalable Item Score Patterns using Item Response Theory: An Illustration with Harter's Self Perception Profile for Children.

Berkel, K. (2006) Determinanten van persoonlijk gezondheidsmanagement door senioren.

Dijk, Eric van (2006) Development of a GIS-based hydraulic-ecological model to describe the interaction between floodplain vegetation and riverine hydraulics.

Gosselt, J.F. (2006) Drank kopen kent geen leeftijd. Alcoholverkoop aan jongeren onder de wettelijk toegestane leeftijdsgrens: een onderzoeksprotocol en een studie naar de naleving van de Nederlandse Drank- en Horecawet.

Bulthuis, Laurens (2006) Dutch ManHurs : HR-scan in Dutch SME's.

Hermans, Casper and Pol, Jan-Willem (2006) Dutch SMEs and outsourcing : towards an international service approach for INA.

Twist, A. van (2006) Duurzaam ondernemen : kans of bedreiging.

Heijnen, Celine M.M. (2006) Educational governance : afstudeerverslag.

Boonstra, I.H. (2006) Een casestudy naar het referendum in Huizen : een onderzoek naar het Huizer referendum van 10 juni 2004, op basis van de Tijdelijke referendumwet, over de aanpassing van de verordening speelautomatenhallen 1998.

Sikkelerus, Mascha van (2006) Een gekleurde bril : de invloed van contexteffecten bij de beoordeling van servicekwaliteit.

Wiggen, J.K. van (2006) Een model voor conceptontwikkeling op basia van New Business Developement : getoetst aan de ontwikkeling van het WaterWonen concept.

Vrieler, Petra H. (2006) Een procesanalyse van een kliniek in Dar es Salaam, Tanzania.

Hondorp, J.C. (2006) Een seniorvriendelijke website. Kwalitatief onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van een website voor oudere internetgebruikers.

Dankers, Winnie (2006) Een toekomstvisie op het gebied van sfeerverwarming.

Goosensen, S. (2006) Een verklaring voor de relatie tussen sensation seeking, impulsiviteit en onveilig seksueel gedrag, binge drinken en cannabisgebruik : de mediërende rol van de Theory of Planned Behavior en Prototypes.

Groeneveld, M. (2006) Effect van een retail concept op de koopintentie: De invloed van gedrag van de medewerkers en inrichting in het geval van een dealerbedrijf.

Engelbarts, M.M.B. (2006) Effecten van dagbehandeling op schaamte en psychische klachten.

Haitjema, Sjoukje (2006) Egovernment trends within the european within the European Union.

Vries, S.C. de (2006) Employee adaptability in a multiple downsizing context.

Groot, Paul de (2006) Enhancing the performance and testability of the MI20 robot soccer system.

Dijk, J.J. van (2006) Entiteitreconciliatie ondanks beperkte overlap door middel van objectgelijkheid : casus ¿Koppelen van persoonsgegevens zonder een gemeenschappelijke identificatie¿.

Speelziek, M.D. (2006) Evaluating rapide using the FRODO service discovery protocol.

Ning, Yu (2006) Examination of influences of cultural dimensions on three components of career commitment in Dutch and Chinese cultures.

Leuverink, Bob and Lipman, Sander (2006) Exploring the world of study tours.

Vernooij, P. (2006) Extending a new information system with financial information for DMT Design SA : developing a calculation module for DMT DESIGN SA.

Bosma, Leandra O. (2006) Eén gedachte, één ziel? Een onderzoek naar de relatie tussen consensus & organisatieklimaat met betrekking tot prestatiebeloning binnen een organisatie.

Adriaansen, A.T.A.P. (2006) Faalkostenreductie, laten we bij het begin beginnen : het faciliteren van kennisoverdracht binnen de projectorganisatie van KWS Noord-Brabant/Zeeland.

Korte, J. (2006) Factoren van invloed op gecontroleerd rookgedrag bij VMBO-scholieren.

Conradi, Olaf (2006) Fine-grained Join Point Model in Compose.

Boonstra, A. (2006) Fit for future: A benchmark based master plan for reducing the logistics costs of P&G Pet Care: non-confidential.

Leur, Erik van (2006) Flexibilisering van basisonderwijs met een ELO : een implementatieplan van Elektronische Leeromgevingen in het basisonderwijs.

Bloom, Jessica de (2006) Free Mover: Langzeitstudie über Studienerfolg und Probleme deutscher Studierender an der Universität Twente.

Rovers, Kenneth C. (2006) Front-end research for a low-cost spectrum analyser : receiver system and topology study.

Abeling, Martijn (2006) Functiemenging in stadswijken en de effecten op automobiliteit.

Dijken, S. van (2006) Fuseren: Een nieuw imago. Een nieuwe identiteit. Een nieuwewind.

Mansour, I. (2006) Gbox, Business Brievenbus.

Kleerebezem, Jochem (2006) Gecombineerd zorgpark, Gezondrente : een methodiek gevormd vanuit een netwerkbenadering, gericht op het opzetten van gecombineerde zorgcentra binnen de Nederlandse zorgsector.

Smid, L.M. (2006) Geen crisis zonder kader. De ontwikkeling van een toetsingskader voor de crisiscommunicatie in Flevoland.

Hermes, J.W.J.P. (2006) Gemeentelijk aanbesteden van werken : veranderingen in de afgelopen vijf jaar.

Hassink, N. and Schopman, M.G. (2006) Gesture recognition in a meeting environment.

Owusu-Agyeman, Yaw (2006) Government access-policies on polytechnic education in Ghana : the relevance for cape-coast polytechnic.

Wientjes, I.G.M. (2006) Grain size sorting over offshore sandwaves.

Derks, Theo (2006) Health at home. Item availability restricted.

Kors, E. (2006) Hechting en schaamte bij delinquenten.

Berkel, Arnold van (2006) Heembouw als veranderende en lerende organisatie.

Nagel, Arend (2006) Herontwikkeling van servicekoopflats : een stappenplan.

Willigenburg, Hanne van (2006) Het Bèta onderwijs op ILEMI secondary school: welke factoren hebben invloed op de leerresultaten van de leerlingen van ILEMI secondary school en hoe kunnen de leerresultaten verbeterd worden?

Beernink, L. (2006) Het Huis van Thorbecke: behouden, verbouwen of slopen? : Een analyse van de rol van plusregio’s bij de spanning tussen uniformiteit en autonomie/bestuurskracht, en bij de zoektocht naar een optimale schaal van bestuurlijk handelen in het lokaal bestuur.

Dijkstra, A.S. (2006) Het Openbaar Ministerie: meer dan een belemmering voor de burgemeester in crisistijd?

Koek, Jaco (2006) Het PSI: effectieve non-proliferatie?: een studie naar de positionering van een praktisch instrument in de strijd tegen de proliferatie van massavernietigingswapens.

Groof, D.G.M. de (2006) Het communiceren van prijsinformatie: zwijgen is goud! : de effecten van prijspartitionering en bedrijfsimago op koopintentie, attitude en scepticisme van consumenten.

Wolswinkel, H. (2006) Het corporate imago van PCM Uitgevers.

Kienhuis, W.J.A.J (2006) Het effect van gelijkenis in persoonlijke kenmerken en het verkrijgen van relevante informatie op de duurzaamheid van een zakelijke relatie.

Kok, Olaf (2006) Het gebruik van project-extranet, de afstemming tussen de bouw- en ICT-sector.

Schuitemaker, Gerco (2006) Het gemeentelijk referendum: een case studie: Het referendum in Hilversum.

Groenewegen, Raymond (2006) Het gemeentelijke referendum : een case studie Voerendaal in samenwerkingsverband Parkstad Limburg.

Stokkermans, S.J.M. (2006) Het imago van De Schaepskooi onder de loep.

Voorsmit, O.V. (2006) Het meergeulenstelsel van de Westerschelde en de relatie met de functies van de Langetermijnvisie : een kritische analyse van het beleidsuitgangspunt 'Instandhouding van het meergeulenstelsel van de Westerschelde'.

Beernink, Herbert and Langen, Miranda van (2006) Het meten van leervermogen van medewerkers in arbeidsorganisaties : onderzoeksverslag onderzoeksopdracht 2004 - 2005.

Hobma, Dr. ir. Tjeerd W. and Trebbe, Martijn and Rheenen, Mascha van (2006) Het nieuwe leiderschap in de bouw : gewenste kerncompetities van afgestudeerden in het Nederlandse bouwonderwijs op HBO/WO en post HBO/WO-niveau, nu en in de toekomst.

Leeuwen, D. van (2006) Het spotlight effect & consumentengedrag: de invloed van merken en producten op de overschatting van aandacht en beoordeling door anderen.

Zilstra, K.M. (2006) Het spotlight effect in marketingcontext : invloed van het spotlight effect op consumentengedrag.

Engelen, R.J.J. (2006) Het stadskompas : de rol van stadsbeleving in the city : marketingdomein.

Stapelbroek, W. (2006) Higher order feedback loop for a pulse width modulator.

Groenland, A.W. (2006) Hot tips for chemistry : development of a carbon nanotube based field emitter array for plasma chemistry on chip.

Dekker, Frank (2006) Hydrodynamics and Morphodynamics in and around Mangrove Forests.

Tshering, Gembo (2006) IRT in Item Banking, Study of DIF Items and Test Construction : Item Response Theory in Item Banking, Study of Differentially Functioning Items and Test Construction.

Heinsmann, A.V. (2006) Identiteitsbepalende karakteriseringen van regionale identiteit.

Jonker, Sonja (2006) Implementatie Sarbanes-Oxley Act : een onderzoek naar maatregelen die LU, General Biscuits Belgium dient te treffen om te kunnen voldoen aan de Sarbanes-Oxley Act. Item availability restricted.

Haselager, Jeroen (2006) Improving sales at Darbrew limited.

Hoogstraat, J.B. (2006) In oog met actie.

Hanenburg, M.H.N. (2006) Inburgering van e-democratie in de gemeente Dantumadeel? Een onderzoek naar de intentie en het gebruik van nieuwe media door burgers in het politieke proces.

Wesel, R. (2006) Incentives in de bouw : een studie naar incentives in de relatie tussen Rijkswaterstaat Bouwdienst en de aannemerij.

Eijkelenkamp, L.P. (2006) Incident management bij extramurale revalidatieprocessen : onderzoek naar de geschiktheid van het CSDM Incident Management ten bate van Extramurale Revalidatietherapieën.

Putman, Wouter (2006) Increasing NPD performance through Fostering of Organizational NPD Creativity.

Spenkelink, Dennis (2006) Incremental Compilation in Compose*.

Huisman, Aletha (2006) Informatie gestuurde politie : de tijd en moeite waard?! : een explorerend onderzoek naar verklaringen voor de manier waarop uitvoerders en operationeel leidinggevenden bij de Politie Brabant-Noord omgaan met en denken over cultuur- en leiderschapsaspecten van informatie-gestuurde politie.

Schiere, C.H. (2006) Informatievoorziening in goede banen geleid. Een onderzoek naar hoe Luchtverkeersleiding Nederland door middel van informatie de effectiviteit van haar netwerk kan verbeteren met betrekking tot het behalen van de Mainport Doelstelling.

Rorije, R.J. (2006) Input/output in functional languages : using algebraic uniontTypes.

Beerman, P.E. (2006) Inrichting gemeentelijke Rekenkamer(functie)s : kuddegedrag? : een onderzoek naar de inrichting van bestaande rekenkamer(functie)s in Nederland.

Kuiper, M.S. (2006) Intentie tot acceptatie van toekomstige technologie.

Bos, Pieter (2006) Interacting with a virtual conductor.

Wander, L. (2006) Interne communicatie in de gemeente Winterswijk.

Kiewit, A. (2006) Interorganisationele samenwerking bij de ontwikkeling van een woonservicegebied : een vooruitblik op de gevolgen van de WMO.

Steen, J.L.P.J. van der (2006) Investigation of the band gap widening effect in thin silicon double gate MOSFETs.

Hoskam, Linda (2006) Invoeren van een digital portfolio in het hoger beroepsonderwijs: een implementatieplan voor de Hogeschool Drenthe.

Noorlander, Nanny (2006) Invoering van Competentiegericht Onderwijs in het Middelbaar BeroepsOnderwijs : evaluatieonderzoek naar de kenmerken van bruikbare en effectieve ondersteuning.

Hanke, Anna-Lena (2006) Is there a need for a further harmonisation of European Asylum Policy?

MacLean, Rutger (2006) Kennis delen bij Huisman-Itrec.

Hartsink, Diana F.J. (2006) Kennisdeling via het intranet van Bartiméus. Jamsessies als voorbeeld van `good practice¿.

Booijink-Kemna, Kirsti L. (2006) Kennisproductiviteit : kennisontwikkeling als sociaal communicatief proces :een onderzoek naar de rol van het sociaal communicatief proces bij kennisontwikkeling.

Duren, Mark van (2006) Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt.

Boorsma, Simon (2006) Ketenintegratie van het intermediaire distributiekanaal in de verzekeringsbranche : huidige ontwikkelingen in de verzekeringsbranche en de mogelijkheden voor Zevenwouden Verzekeringen om ketenintegratie te realiseren¿.

Meijer, C.H.J. (2006) Kiezen in een crisis : welke criteria zijn van belang bij de keuze van een adviesbureau?

Erkel, J. van (2006) Kwaliteit van pensioencommunicatie ontrafeld.

Dam, Ing. W.K. van (2006) Laat herstructureriing zich modelleren? : het ontwerpen van de processtappen voor de definitiefase van de herstructureriing van woonwijken.

Cornelissen, Frank (2006) Laat vernieuwing groeien! : een onderzoek naar de begeleidingskenmerken van leerkrachten die actieonderzoek uitvoeren.

Schijndel, H.M. van (2006) Leefbare wijken door doeltreffende samenwerking.

Tesselaar, Jan (2006) Legitimiteitsaspecten van provinciale dienstverlening : de inzet van informatie-en communicatietechnologie ter verbetering van de provinciale dienstverlening en versterking van de legitimiteit.

Agelink, Maarten (2006) Leiderschap en charisma : theoretisch en kwalitatief onderzoek.

Luttikhuis, B. (2006) Leiderschap en organizational citizenship behavior : de relatie tussen Leader-Member Exchange (LMX), transformationeel leiderschap en Organizational Citizenship Behavior (OCB).

Holkers, Armin (2006) Leidraad voor de organisatie van de GEM : een onderzoek naar de inrichting van de organisatie van de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij in gebiedsontwikkeling.

Lange, H. (2006) Lekker werken bij Mora?! : exploratief onderzoek naar leiderschapsgedrag en de ‘fit’ met leiderschapsstijlen en productieresultaten bij Mora Productie B.V.

Gorter, T. (2006) Let's Rock!

Hoogendoorn, A.A. (2006) Licht op schaamte : exploratief onderzoek naar sekse en religieuze verschillen in schaamte en gerelateerde factoren bij jongeren.

Niemeijer, M.S. (2006) Liegen loont!? Hoe duping delight in een marketingcontext kan leiden tot hogere verkoopcijfers.

Boers, I.A. (2006) Liegen met een lach, onbewust effectief: De invloed van non-verbale signalen van duping delight en distressed deception op instemming in een foot-in-the-door verkoopsituatie.

Heerde, Harold van (2006) Life-cycle privacy policies for the ambient intelligence.

Ingberg, G. (2006) Location aware performance measurements.

Pijpstra, Ronald (2006) Logistieke bewegwijzering.

Rijkeboer, Irene (2006) Low-cost products for India.

Elzakker, M. van (2006) Low-power analog-to-digital conversion.

Drewes, W.L. (2006) Luchtkwaliteit op (de) weg met ITS : de invloed van intelligente transportsystemen op de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door het verkeer.

Veldman, W.G. (2006) Maaien of niet? : effect van de flora- en faunawet op het peilbeheer.

Leeuwen, S.W.M. van (2006) Making sense of experiences: sensemaking processes following critical communication events.

Poppegaai, Leon (2006) Managing amid uncertainty : how the finance & accounting function contributes to an agile organization.

Put, Remko (2006) Managing the risks of an international brand name : selling a branded bitumen for flexible pavement construction in India.

Douma, J. W. (2006) Manufacturing development of the Voice Producing Element.

Douma, Joop (2006) Manufacturing development of the voice producing element.

Loebnitz, Kolja (2006) Market liquidity risk: elusive no more : defining and quantifying market liquidity risk.

Boersma, T. (2006) Marketing Mangos. Strategic Advise for the World Agroforestry Centre Based on a Perceived Quality Study in the Netherlands and Kenya.

Pieterse, Stef (2006) Marktgericht Packagingontwerp.

Engelen, L. van (2006) Massively parallel quantization implementation using simulated annealing.

Mul, H. (2006) Match or Mismatch : de invloed van leerstijlen op ontdekkend en ervaringsleren.

Maatman, Marco (2006) Measuring the effectiveness of e-HRM : the development of an analytical framework for the measurement of e-HRM and its application within a Dutch Ministry.

Spoor, D.M. (2006) Mediumvoorkeur en mediumgebruik van senioren.

Wit, Jesse de (2006) Meer doen dan draaiend houden : een plan van aanpak voor de organisatie van het onderhoud binnen WNG voor de komende acht jaar.

Webbink, Koert (2006) Meer mandaat voor het ambtelijk apparaat : de haken en ogen binnen de overheidsorganisatie van het Eilandgebied St. Maarten.

Kerkhof, S.B. (2006) Meerwerk of meerwaarde? : een onderzoek naar de acceptatie van competentiegerichte registratie in de multidisciplinaire rampenbestrijding.

Gude, Johan (2006) Mensgericht ontwerpen -in zorg en wonen voor ouderen-.

Overbeek, J.F. (2006) Meta Object Facility (MOF): investigation of the state of the art.

Beldad, A.D. (2006) Misunderstanding and non-understanding in the usage of English as a common language in helpdesk encounters involving non-native speakers.

Leeuwen, K.C. van (2006) Modeling of submerged groynes in 1D hydraulic computations.

Groen, Ruud (2006) Modelleren en analyseren van een Ethernet switch.

Horst, T. ter (2006) Moi University : from just another ivory tower, to an university of choice.

Goossen, Carlijn (2006) Mondelinge afsluiting van thematisch onderwijs. : Eindgesprekken ter afsluiting van vakoverstijgende thema¿s aan het Vathorst College.

Brouwer, L.J. (2006) Monitoring van een ASR-systeem : het gebruik van interne confidencewaarden en teletekstondertiteling om de Word-Error-Rate van een herkenning te voorspellen.

Brouwer, Patricia (2006) Motivation in online learning: the design of an instrument to measure the motivating effect of online course material.

Schwirner, Sabine (2006) Multiculturalism and successful integration - A capable system or contradiction? A situation analysis of migrants in Germany and France.

Uenk, Niels (2006) Nalevingsonderzoek Europees aanbesteden van toezichthoudende organen.

Slabbers, Nanda (2006) Narration for virtual storytelling.

Velthuis, S.R.M. (2006) Nieuwe mogelijkheden voor patiënten met COPD: strategieën ter realisatie van `Harm Reduction¿.

Elshout, Tjeerd van den (2006) Obtaining time reduction, in the movement of a clamp mechanism.

Meer, C.H. van der (2006) Ocean waves of maximal amplitude.

Groot, Jeroen de (2006) Offshore Readiness Assessment II.

Backx, Niels (2006) On the design of a mobile e-health platform ¿ towards deployment flexibility.

Verbree, A.T. (2006) On the structuring of discussion transcripts based on utterances automatically classified.

Wolterink, K. (2006) Onderzoek naar de intensie om gebruik te maken van DigiD.

Schie, E. van (2006) Onderzoek naar de meest effectieve methode voor werving van bedrijven voor deelname aan internationale handelsmissies van de EVD.

Ankone, Sjoerd F. A. (2006) Ontwerp opdracht Universele User Interface.

Hop, Erik (2006) Ontwerp van een armsteun voor chirurgen.

Tigchelhoff, R.J. (2006) Ontwerp van een doosopzetmachine. Item availability restricted.

Leusink, Hanadie (2006) Ontwikkeling van publiekprivate samenwerking bij het keurmerk Veilig Ondernemen : een bacheloropdracht naar de oorzaken voor gebrek aan draagvlak bij een publiekprivate samenwerkingsproject onder winkeliers in Enschede.

Meijden, F.J. van der (2006) Onzekerheden uit het verleden : een garantie voor de toekomst?

Dijk, Marit van de (2006) Oog om oog, woord om woord : een onderzoek naar de effecten van videovormgeving op de interpretatie van afgebeelde machtsverhoudingen.

Wenting, Leonie G. (2006) Oog voor effectieve culturele voorbereiding van ontwikkelingswerkers.

Huurne, E.D. ter (2006) Op tijd voorbereid : een onderzoek naar het gebruik van e-learning bij genotmiddelenpreventie voor het basisonderwijs.

Graaff, J. de (2006) Open source software en het adoptiegedrag van (Twentse) ondernemers.

Mocking, Ceriel (2006) Optimal design and strategy for the SolUTra.

Bart, Esther (2006) Optimalisatie van onderwijsevaluaties binnen Pro Education BV. Item availability restricted.

Grit, J.S. (2006) Opzoek naar perspectief : een onderzoek naar de veranderende positie van het ingenieursbureau bij geïntegreerde contractvormen.

Stoeten, K.M. (2006) Organic versus sponsored links : users' selection- and evaluation behavior towards search results.

Boer, Tim de (2006) Orientate to Innovate: Improving the Market Orientation of an Industrial Organization.

Dijkstra, E. (2006) Oud worden in Nederland : een kwantitatief onderzoek onder allochtone ouderen in Den Haag, naar hun beleving van het ouder worden en de omgang hiermee.

Denissen, E.G.J.M. (2006) Ouderen en nieuwe technologie in huis : bondgenoten of vijanden?

Pepping, Matthijs (2006) Outdoor Sfeerhaard. Item availability restricted.

Harkink, Gertjan (2006) Over visie en verandering : de inzet en rol van het veranderinstrument visie in gemeentelijke overheidsorganisaties.

Oomen, J.C.M. (2006) Overheid stimuleert, bedrijf registreert.

Reimert, N.B. (2006) Overvecht in beweging : ontwikkeling en evaluatie van een website voor intermediairs in de wijk Overvecht. Item availability restricted.

Bussel, A.C.G. van (2006) PCI LO/Sport ‘Fit for Action’ : project competenties instructeurs LO/Sport.

Last, I. (2006) Patiëntenorganisaties en zorgstandaards : een onderzoek naar de rol en houding van patiëntenorganisaties in de dynamische ontwikkeling en structurele verbetering van zorgstandaards voor chronisch zieken.

Bruikman, Hester (2006) Patiëntvoorlichting oncologie: Interactieve voorlichting voor patiënten met dikkedarmkanker.

Berg, W.J. van den (2006) Peer-to-peer user support in electronic support groups.

Dimitrova, Desislava C. (2006) Performance evaluation of RMD (Resource Management in DIFFSERV) within NSIS (Next Steps In Signaling).

Meijer, Gijs (2006) Performance measurement of IT investments.

Bijlsma, T. (2006) Performance of real-time scheduling on sensor nodes : comparing scheduling algorithms, resource policies and energy conservation methods in AmbientRT.

Boschman, S.R. (2006) Performing transformations on .NET intermediate language code.

Bos, W.J. (2006) Politiek-ideologische perceptie en religieuze kiezers.

Deckers, D.L.E.H. (2006) Predicting discharge at ungauged catchments : parameter estimation through the method of regionalisation.

Bruin, Arthur de (2006) Prestatiebeloning in Twente; Een toepassing van de agency theorie.

Erren, L.P. (2006) Prestatiemeting inkoopafdeling Schiphol : onderzoek ter afronding van de studie Technische Bedrijfskunde van de Universiteit Twente.

Lange, J.S. de (2006) Principaal-agentrelaties in varianten van wegbeheer.

Bennekom, Ing. G. van (2006) Probabilistisch ramen : onderzoek naar het berekenen van de bandbreedte conform de SSK.

Jong, B.S. de (2006) Procesbeschrijving in een organisatie. Item availability restricted.

Boelens, Roy (2006) Productattribute approach to total data quality management : assuring high data quality in the productattributes of the Oracle database at Honeywell Emmen.

Wassenaar, J. (2006) Publication performance of individual scientists in consolidated versus non-consolidated teams with different team status levels : a survey study on publication performance differences among European and American university scientists within the majors Chemistry, Economics and Mechanical engineering.

Wijnholds, Jeroen (2006) Pur foam dispensing means. Item availability restricted.

Dafesh, Z.J.A. (2006) REGIOSCAN GGD en gezondheid op scholen : onderzoek naar de stand van zaken rond de ondersteuning van scholen door GGD¿en op het terrein gezondheid.

Ruiter, Josse (2006) RM Texturing.

Nusman, Daan (2006) Real-time full-body motion capture in virtual worlds.

Sirchia, Riccardo (2006) Realtime softwarematige radarscan conversie : met GPU programmeren. Item availability restricted.

Steen, H.A.J.M. van der (2006) Reflectieverslag Bachelor Eindopdracht.

Wentink, I. (2006) Regiobranding : richting een duurzame, relevante en onderscheidende positionering van Twente.

Witting, M. (2006) Relations between organizational identity, identification and organizational objectives: An empirical study in municipalities.

Brummelhuis, K. H. (2006) Richtlijn versus uitvoering : een onderzoek naar de discretionaire ruimte bij de toepassing van een triageschema voor het presenteren van traumapatiënten in ziekenhuizen.

Hoven, Marije van den (2006) Richtlijnen voor het herontwerp van de leergang Gerechtssecretaris. Een globaal kader.

Beunk, A.A. (2006) Risicocommunicatie op maat!

Wittendorp, P. (2006) Risicocommunicatie van overheid naar burgers. Een onderzoek onder acht Twentse gemeenten naar de toegepaste risicocommunicatiemiddelen.

Heijden, W.L.F.. van der (2006) Risicomanagement in de aderen?! : een onderzoek naar het invoeren en inbedden van projectrisicomanagement binnen NS ProjectConsult.

Brouwers, Duco (2006) Risk management in carbon trading : managing the risk of European CO2 allowance trading under the EU-ETS.

Jansen, L.H.M. (2006) Role Sets in safe sex boodschappen : een onderzoek naar het gebruik van role sets in geschreven boodschappen ter bevordering van secundaire chlamydia preventie van laagopgeleide jonge vrouwen.

Ouderling, John (2006) Rookzuil Hephaistos.

Cheval, Thierry (2006) Samen innoveren.

Smeitink, J.D. (2006) Samen werken aan samenwerking : onderzoek naar de ontwikkelingen in de jeugdhulpverlening en het onderwijs en de factoren voor samenwerking in het verleden en heden.

Barsema, E.L. (2006) Samenwerkingsverband Zorgloketten Twente : Het beschrijven en optimaliseren van de communicatieprocessen binnen het samenwerkingsverband Zorgloketten Twente.

Vreeswijk, J.D. (2006) Scenario analysis for speed assistence : development and application of a scenario model for the deployment of speed assistance systems.

Mashoed, V. (2006) Scenario's en visualisaties in brainstorming.

Bakker, Mariella (2006) Sekseverschillen in Leiderschap: Onderzoek naar de relatie tussen leiderschapsstijlen, self-efficacy en stereotypen en de impact van geslachtsverschillen.

Vrijkorte, A.B. (2006) Semantics in service-oriented architectures.

Jonkers, E. (2006) Sense, simplicity and society; een onderzoek naar de reputatie van Philips Semiconductors Nijmegen met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Puming, Liu (2006) Service agreements and facilities for M-health vital sign monitoring.

Steghuis, Claudia (2006) Service granularity in SOA-projects : a trade-off analysis.

Bosch, Jeroen van den (2006) Shape study for a mobile phone.

Yang, Furong (2006) Short term electricity price forecast model. Item availability restricted.

Jonkers, B. (2006) Simulation of the Robot Roller Hemming process.

Vrielink, S.B. (2006) Situational reinforcement learning : learning and combining local policies by using heuristic state preference values.

Cramer, Carin and Zwaal, Marieke van der (2006) Social and cognitive competencies in the semiconductor and medical device market : a theoretical overview of the concept of competency and a case study for engineers of Philips Enabling Technologies Group.

Kauw-A-Tjoe, Rogier G. (2006) Solar Kitchen Project, solar is a nature's gift.

Kok, A.L. (2006) Spatial Resource Costrained Project Scheduling : the allocation and sequencing of activity groups tospatial resources.

Leskens, J.G. (2006) Spatial dynamics in allocation of scarce water : a study about inter-annual and spatial dynamics in agricultural land use and irrigation water use under changing water availabilities around the Orós eservoir in the Northeast of Brazil.

Smelik, R.M. (2006) Specification and Construction of Control Flow Semantics : a generic approach using graph transformations.

Wolf, Mariska de (2006) Sponsoren... waarom zou ik? Een onderzoek naar de benaderingsstrategie van musea om bedrijven te laten sponsoren.

Winkler, Rolf (2006) Stage bij Indes.

Klaverweide, D.M. (2006) Strategic Communication and the United Nations Millennium Development Goals.

Versluys, Ing. R.S. (2006) Strategic impact assessment : a new impact assessment method using value engineering and system engineering elements.

Ros, Mariëlle (2006) Strategische Beslissingen: Een onderzoek naar welke strategie Platvoet Beveiligingssystemen B.V. het beste kan hanteren om haar opdrachtgeverbestand te behouden en uit te breiden.

Spekenbrink, Y. (2006) Stress, sociale cognitiesen seksuele gewoonten van backpackers in Australië.

Peppelman, B. (2006) Subsidies krijgen is de kunst : onderzoek naar het optimaal organiseren van subsidieverwerving in de Gemeente Bronckhorst.

Molen, V. van der (2006) Succesvolle intranetservices : een onderzoek naar de factoren die het gebruik van intranetservices verklaren binnen Wegener Huis-aan-huiskranten.

Braam, G.J.M. (2006) Supporting multi-modal and multi-medial user interfaces from an embedded environment.

Boersma, J. (2006) Systematiek in het ontwerpproces : een onderzoek naar de mate van systematisch werken door aannemers in de asfaltwegenbouwsector.

Uil, E.C. (2006) Systems engineering : expliciet functioneel specificeren en ontwerpen: een haalbare wens?

Voorde, ten, Marieke (2006) Team Teaching op Het Wooldrikspark : een evaluatie van team teaching in de praktijk in vergelijking tot de bedoelingen.

Deen, S. (2006) Technical feasibility study of an aquaculture facility for common cockle species in the Netherlands : a preliminary design, which includes a functional and physical architecture of a landbased Aquaculture Facility for Common Cockle (Cerastoderma edule L.) species in the Netherlands. Item availability restricted.

Kostler, Alice (2006) The Cotonou partnership agreement on an axis between modernisation and dependency theory.

Goedheer, Sietse (2006) The Easy Ergonomist Finder.

Dieperink, Bartjan (2006) The Effect of Retroactive Interference on Anatomical Learning using a Virtual Learning Environment.

Swartjes, Ivo (2006) The Plot Thickens : bringing structure and meaning into automated story generation.

Kreuk, N.A.W. (2006) The Turkish option market.

Aukes, Doutsje (2006) The challenges of eastern europe : a country selection and market entry advice for Dirkse Milieutechniek.

Cheng, W. (2006) The design of a new power combining technique for the RF power amplifiers.

Moen, Saskia (2006) The development of a viable business model in health care.

Broeke, A. ten (2006) The effect of role sets and indirectness on the perceived face threat and perceived persuasiveness of anti-obesity messages.

Ailo, Mari (2006) The effects of Turkish EU membership on Assyrians and other minorities.

Speek, R. (2006) The influence of camera angle on evaluating low and high involvement products.

Tijhuis, A.G. (2006) The internationalisation of an HIV/AIDS prevention campaign : the entertainment-education project Dance4Life.

Chedi, Charlene (2006) The only green thing we have is the dollar : an export promotion proposal to the Consulate General of the Netherlands in Chicago aimed at Dutch SMEs in the sustainable energy technology sector.

Hondebrink, M. (2006) The perception of young people concerning alcohol advertising : evaluating the European Council Recommendation and the Dutch Advertising Code.

Hondebrik, M. (2006) The perception of young people concerning alcohol advertising : evaluating the European Council Recommendation and the Dutch Advertising Code.

Oosterhof, M. (2006) The relation between perception of strategy and commitment.

Klink, Marieke (2006) The use of interaction methods in a blended learning environment: evaluating methods in blended learning environment in two courses of a Masters program at the university of south Australia, unit systems engineering & evaluation centre.

Scholten, Chantal (2006) The use of learning styles in adult learning: evaluating the use of adult learning styles in two courses of a masters program at the University of South Australia, unit Systems Engineering & Evaluation Centre.

Michalowski, Eva (2006) The “Thai – German” Enterprise Competitiveness Programme for SMEs in the Shrimp Sector: Penetrating the European market – a solution for sustainable development? Item availability restricted.

Heteren, Martijn van (2006) Thrion,een mobiel zitelement voor gebruik bij sportvelden.

Hardijzer, H. (2006) To buy or not to buy: Een onderzoek naar toekomstig aankoopgedrag van leerlingen voortgezet onderwijs m.b.t. educatieve materialen.

Ewijjk, Anne van (2006) Tough talk, soft approach : testing the theory of David Garland.

Daniele, L.M. (2006) Toward a rule-based approach for context-aware applications.

Dehlor, Stephen Afenyo (2006) Towards academic staff satisfaction of working conditions of service at HO Polytechnic, Ghana.

Kattenbelt, M.A. (2006) Towards an explicit-state model checking framework.

Hoekstra, Tjibbe (2006) Turkey on the way to Europe : Turkey’s difficulties in complying with the Copenhagen political criter.

Berg, J.H. van den (2006) Turnkey, de kunst van het loslaten : een onderzoek naar de succescriteria voor de toepassing van turnkey-achtige contractvormen bij droge infrastructurele projecten van Rijkswaterstaat.

Peek, C. (2006) Twente, gedrag in balans? : een onderzoek naar voedings-, bewegings-, en interactieve gedrag en de politieke en fysieke thuisomgeving van kinderen.

Kupper, N. (2006) Type D persoonlijkheid en kwaliteit van leven : een onderzoek naar de relatie tussen Type D persoonlijkheid en kwaliteit van leven bij patiënten met ontstekingsreuma.

Huisjes, Martijn (2006) Uncertainties in the impacts of climate change on extreme high Meuse discharges.

Evers, M. (2006) Using Origos and Reference Frames in 3-D Route Descriptions.

Veldman, Else (2006) Using optimisation techniques to solve a production problem, with application to the deep drawing process of an automotive part.

Hond, M.C. de (2006) Van feit tot frame: hoe Nederlandse dagbladen berichtten over de vuurwerkramp.

Vegchel-Staudt, S.E.D.M. van (2006) Van het pad na een missie : een uiteenzetting omtrent de preventie en behandeling van psychische problemen van militairen werkzaam bij de Koninklijke Landmacht voor, tijdens en na deelname aan de missie Indië (1945-1950), Libanon (1979-1985) en Srebrenica (1992-1995).

Wieberdink, Floris (2006) Van netwerk tot regio : een onderzoek naar de toepassing van regiomarketing en de wijze van samenwerking in het stedelijk netwerk WERV.

Oosterwegel, R.J.P. (2006) Vastgoedontwikkeling Regionale Luchthavens : Een onderzoek naar de mogelijkheden van vastgoedontwikkeling op en rond regionale luchthavens.

Zantvoort, Marlies (2006) Verandering van kans op wateroverlast in het mark-vliet systeem als gevolg van aanwijzing van het Volkerak-zoommeer voor hoogwaterberging.

Houtkamp, Jeshua (2006) Verbetering van het dienstverleningsproces bij CallCapacity Suriname.

Hoogers, A. (2006) Verborgen onvrede.

Boer, J. de (2006) Verkeersveiligheidsanalyse gemeente Hengelo : een analyse van de objectieve en subjectieve verkeersveiligheid.

Haas, L. de (2006) Verschillen in effecten tussen digitale en papieren interne communicatiemiddelen.

Alessie, J. (2006) Videoondersteuning bij fysiotherapeutische vaardigheidstraining : een effect onderzoek.

Hoogerwaard, Willemien (2006) Vocational education & training in developing countries.

Admiraal, Arjan and Kats, Michel (2006) Voor de muziek uit lopen? : een onderzoek onder middelmanagers van ziekenhuizen naar best practices.

Hendriks, Renske (2006) WENS: Wijkveiligheid Enschede: Visies op veiligheid van bewoners en veiligheidspartners in Enschede.

Zuure, F.R. (2006) Wat bepaalt of internetters online dokteren? : toepassing van de Uses en Gratifications-benadering vanuit een sociaal-cognitief perspectief op internetgebruik voor gezondheidsdoeleinden.

Fledderus, Martine (2006) Wat kunnen nurse practitioners betekenen in de jeugdgezondheidszorg in de regio Twente? : een onderzoek naar de inzetbaarheid van de nurse practitioner.

Wind, H. (2006) Wat vraagt de markt? : een onderzoek naar de veranderende vraag aan het advies- en ingenieursbureau door de veranderende infrastructurele markt.

Draisma, Florian (2006) WebGUI.

Weisscher, V.J.T. (2006) Welke meerwaarde biedt de GeoQ-methode : een onderzoek naar de door GeoDelft ontwikkelde GeoQ -methode voor risicomanagement van de ondergrond.

Bisschops, V.J.T. (2006) Werk in beeld : onderzoek naar mediumgebruik en waardering voor bzktv, een vorm van bedrijfstelevisie.

Olive, L.M. (2006) Werktevredenheid bij verstandelijk gehandicapten : ontwikkeling van een meetinstrument.

Leenslag, Wilco (2006) Werkwijze ter beoordeling van IT governance op basis van geaccepteerde methodes op het terrein van IT governance.

Geijtenbeek, Sifra and Kuijsten, Reinier (2006) Wie nu zorgt, wie dan leeft... : een oriënterend onderzoek over het beleidsveld met betrekking tot medische preventieve check-ups.

Wels, M. (2006) Wijken voor een aanpak : analyse tweesporenaanpak Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid.

Boersma, Tim (2006) Will the single horsehair snap? : comparison of Europe¿s energy vulnerability after the 1973 oil Crisis and Today.

Til, van (2006) Woningbouwprojecten op tijd geleverd!

Veldink, J.K. (2006) Zeker geen zekerheid?! : een onderzoek naar de mogelijkheden om belemmeringen als gevolg van onzekerheden en risico's ten aanzien van vroegtijdig uitbesteden te verminderen.

Jonge Vos, A.A. (2006) Zelfredzaamheid bij rampen.

Bouwhuis, E.J.A. (2006) Zijn we (goed) in beeld? : een onderzoek naar imago en schoolkeuzemotieven.

Wijk, M. van (2006) Zorgallocatie in het verzorgingshuis : huisarts versus verpleeghuisarts.

Rens, C.P.M. van (2006) Zuiveren van afstromend hemelwater?! : beslismodel ter ondersteuning van keuze voor bronmaatregelen en `end of pipe¿-voorzieningen.

Wassink, Bart W. (2006) `Innovasie¿ : een onderzoek naar innovatie bij publieke dienstverlener CWI.

Wilde-van Stee, Tirza de (2006) “Hoe beter, hoe eerder” : Een onderzoek naar de ‘early involvement’ van de inkoopfunctie bij projectorganisaties.

This list was generated on Sun Apr 20 05:05:59 2014 CEST.