University of Twente Student Theses

Login

Programme: Public Administration MSc (60020)

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Year | Item Type
Jump to: Essay
Number of items: 541.

Essay

Aantjes, Feike (2012) Residential burglaries: a comparison between self-report studies of burglars and observational data from Enschede.

Aart, E. van der (2015) The influence of legitimacy on access to resources: A case study.

Aggelaki, Cristina (2020) Explaining international conflict escalation : a comparative analysis of the commercial aircraft shootdowns of MH17, KAL007 and IR655.

Agterbos, Myrthe Angela (2013) Changing the outcome - An explorative research on the relationship between the implementation process and the improvement of study success.

Albers, Niek W.J. (2007) Weg met marktwerking?!? Verschillende infrastructurele sectoren vergeleken om mogelijke verbeteringen voor het Nederlandse wegbeheer te traceren.

Alons-Post, Renske (2010) Burgerparticipatie in de gemeente Weert: Een onderzoek naar de vormgeving en imbedding van burgerparticipatie in de gemeente Weert.

Anoniem, A. (2010) Publieke verantwoording en de Almelose programmabegroting.

Anyshchenko, Artem (2010) transformation of the Ukrainian public prosecution according to the European democratic standards in comparison with the Baltic states.

Apaydin, A.A. (2008) Sigma programme and the EU enlargement : case-study of Turkey.

Apperloo, E.S (2015) Onveiligheid stoppen, bij het shoppen : een onderzoek naar de invloed van technisch en fysiek toezicht op de veiligheidsbeleving van de mens in het winkelcentrum van Nijmegen en Enschede.

Arends, Kirsten (2009) Duurzaam inkopen :op weg naar 2010 : een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de processen van duurzaam inkopen bij het Rijk.

Arias Javier, Nurianne Dhalia (2018) Diabetes Mellitus : an analysis of the conflict between the global and Caribbean discourse of diabetes.

Ars, Pascal (2009) Een georganiseerd domein: onderzoek naar organisatievormen voor ccTLD beheer en hun maatschappelijke effecten.

Asma, Rutger (2009) “Institutionele repertoires bij de verantwoordingsplicht groepsrisico”; een kwalitatief onderzoek (literatuuronderzoek en case study) naar institutionele repertoires bij de verantwoordingsplicht groepsrisico.

Aubri, B.J. (2021) Professionals en inwoners binnen het sociaal domein: in hoeverre is er sprake van maatwerk?

Avest, M.E.B. ter (2019) Safe Implementation of Companion Robots in Dutch Elderly Homes. Subtitle: Analysing the suitability of companion robots'implementation regulation for daily elderly care practices.

Avest, T.A. ter (2019) Citizens' Initiatives: How municipalities regulate community self-organisation.

Ay, L. (2018) Experiencing centers of expertise : an explorative study on the experiences of students at centers of expertise at Dutch Universities of Applied Science.

Azhimi, Loebna (2014) The ‘New’ professional and the effects of cultural competences on job satisfaction (Job satisfaction of frontline health professionals in social work practice).

BOLHAAR, S.N. (2016) Between policy & reality : Cooperation within Social Teams.

Baarspul, H.C. (2008) Private organisatie van de strafrechtspraak : een studie naar alternatieve marktmodaliteiten, efficiëntie en kwaliteit.

Bakhuis, J.J. (2019) From convergence to divergence : the development of higher education quality assurance approaches in the Netherlands and Flanders.

Bakker, K.V. (2020) Turkse Tukkers : een onderzoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen de manieren van aanpakken van de vrijwilligers van het project ‘Turkse Tukkers aan zet’.

Bakker, M.E.T. (2017) Running on two legs : which characteristics do projects of participatory democracy need to influence the decisionmaking within representative democracy in Dutch local government?

Bakx, M. (2012) The role of social media in crisis communication from a democratic perspective : a qualitative case study of the fire in Moerdijk and the shooting incident in Alphen aan den Rijn in 2011.

Bal, J. (2013) Project stakeholder management by the contractor: how to achieve satisfying project stakeholder management by the contractor in a SCC context.

Balen, Mitch van (2009) HR sourcing strategies: a structurationist perspective.

Balster, M.J.H. (2007) Controle is goed, vertrouwen is beter : onderzoek naar de effecten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op het vertrouwen in de samenleving.

Barker, Robert Noel (2008) Liberalisering van de kabel.

Baysoy, Gabriella (2014) Student loans and debt aversion in Portuguese Higher Education.

Beekhof, E.W.H (2016) Alignment in a matrix organization : the handshake process of Arcadis North.

Beernink, L. (2006) Het Huis van Thorbecke: behouden, verbouwen of slopen? : Een analyse van de rol van plusregio’s bij de spanning tussen uniformiteit en autonomie/bestuurskracht, en bij de zoektocht naar een optimale schaal van bestuurlijk handelen in het lokaal bestuur.

Beltman, M.R. (2019) Defining drought : towards a functional definition of drought for the Vechtstromen water authority.

Benistant, Marjolein T. A. (2013) Social promotion of students in secondary education : How to limit stagnation of social promotion?

Berendsen, Debbie (2012) Woningovervallen : een onderzoek naar daderkenmerken, modus operandi en de opsporingstechnieken van de politie ten aanzien van woningovervallen in Gelderland-Zuid.

Bezemer, Els (2010) Onderzoek naar hoogte en ontwikkeling van beloningen bij topfunctionarissen van zelfstandige bestuursorganen in Nederland.

Bijen, Nicky (2011) Intergmeentelijke samenwerking - Aalten, Oost-Gelre, Winterswijk.

Bijlsma, Jildau (2015) The influence of Smart Grids on the Dutch Electricity Distribution.

Blanke, A.W.B. (2016) Learning from evaluations of crisis-exercises.

Bloemen, Remco (2012) Innovation dynamics in open source software.

Bodenmüller, G.H.S. (2018) Welfare for Aftermaths: Mapping ideational common ground in the European Union.

Boedhoe, Janet Basmatie (2013) Making decentralization work - A compliance perspective of decentralization.

Boer, M. de (2012) The expected effectiveness of the approach of multi-problem families through the eyes of project partners : the case of the ‘Neighborhood Coach Project’ in the Velve-Lindenhof area in Enschede.

Boer, Michelle de (2012) The expected effectiveness of the approach of multi-problem families through the eyes of project partners : the case of the "Neigborhood Coach Project" in the Velve-Lindenhof area in Enschede.

Boeren, Annemieke (2007) Naschokken van de vuurwerkramp : een vergelijking van het Vlaamse en Nederlandse vuurwerkbeleid.

Boersma, F.B. (2015) The success of sister-city partnerships between Dutch municipalities and a municipality in a CEEC, formalized between 1989-2000.

Boersma, Tim (2006) Will the single horsehair snap? : comparison of Europe¿s energy vulnerability after the 1973 oil Crisis and Today.

Boerties, J.J. (2012) LGBT-equality in the global workplace: organizational responses to administrative challenges around LGBT-workplace equality.

Bojang, Alieu S. (2020) Weak or strong sustainability : an appraisal of the influence of economic condition & population growth on a country’s sustainable development type.

Bokhove, C.A. (2016) Employees’ reactions to the introduction of a new performance appraisal interview form.

Bolder, J. (2012) Russian and European environmental corporate responsibility : a comparative policy Analysis on environmental corporate responsibility between Russia and the EU.

Bolderman, W.L. (2019) Bridging the Strategic Operational Gap : a matter of perception.

Bololoi, Cristian-Marian (2020) Atypical work and social security in the contemporary economy : exploring the Dutch case.

Boonstra, I.H. (2009) Justitieel casemanagement in de Nederlandse verslavingsreclassering: Twee casestudies naar de uitvoering en effectiviteit van justitieel casemanagement in de Nederlandse verslavingsreclassering.

Bos, Rick (2007) Heeft de regio Twente in de huidige vorm nog een toekomst? : een onderzoek naar de huidige bestuursstructuur van de regio Twente en de problemen welke spelen op de beleidsterreinen ruimtelijke ordening en volkshuisvesting binnen de regio Twente.

Bos, W.J. (Werner) (2008) De invoering van het dualistische stelsel in Nederlandse gemeenten : een kwantitatief onderzoek naar de mate van invoering van het dualistische stelsel in Nederlandse gemeenten en naar de invloed van factoren die verschillen in de mate van dualisering kunnen verklaren.

Boswinkel, Saskia (2021) Does design matter? A qualitative study of the relationship between the design of participatory processes and the level of influence assigned to participatory input.

Bottor, M. (2016) Voter turnout and Twitter : the example of the 2012 Dutch national election.

Brameijer, M.A. (2009) Prestatiesturing bij subsidieverlening: Een onderzoek naar de gevolgen van prestatiesturing bij subsidieverlening voor de interne organisatie van de provincie Overijssel.

Breukers, Romy (2013) The Early Warning System: an evaluation study.

Breul, R. ten (2013) Weapon use, victim injury and public safety measures in Amsterdam-Amstelland : weapon-related violence explained by the routine activity theory.

Brink, Martijn van den (2010) Overheidscommunicatie en burgerparticipatie: een onderzoek naar de inzet van elektronische communicatiemiddelen om burgers te laten participeren bij veiligheidsproblematiek.

Brinkman, B.J.H. (2021) De homogene regio : garantie voor een effectieve samenwerking?

Brinkman, Martha (2007) Wie praten er mee? : Een analyse en evaluatie van het proces en de uitkomst van de selectie van het Burgerforum Kiesstelsel.

Brinkman, Wouter (2011) Bezwaar tegen mediation? Een onderzoek naar de vraag in hoeverre mediation in de bezwaarschriftprocedure van de Algemene wet bestuursrecht mogelijk is.

Broek, Maarten van der (2007) Sociale cohesie binnen de wijk Zuid-Berghuizen : een onderzoek naar acceptatie en integratie.

Bruinink, M. (2011) Meer blauw en minder bureaucratie : een onderzoek naar de administratieve werkzaamheden van politieagenten uit de politieregio’s Gelderland-Midden, Haaglanden en Hollands Midden.

Brunninkhuis, Kim (2012) Op welke wijze kunnen wijkagenten in Twente zich ontwikkelen tot zelfstandige, contextgedreven werkende en alle politietaken uitvoerende wijkagenten? Een onderzoek naar de wijkagenten van Almelo-West.

Buko, Alena (2009) Environmental citizenship for sustainable consumption.

Bulten, M.A. (2016) Understanding global discontinuation governance : an explorative case study on the Minamata Convention on mercury.

Busetto, Loraine (2012) Using Social Media for Network Cooperation: The Europol Platform for Experts.

Bussmann, Tim (2020) Citizen perceptions on Biometrics : surveillance or service?

Buunk, L.G.A. (2020) Compacte winkelgebieden in bestuurlijk perspectief.

Buursink, R. G. (2019) Bestuurlijke vernieuwing in de gemeente Losser.

Cayli, B. (2008) Naturalization of the first, second and third generation Turkish immigrants in the Netherlands.

Ceven, Kevin (2018) Municipalities, ideology, pragmatism and reality : understanding the determinants for municipal e-service provisions for companies and civilians.

Chakor, Manal (2013) Emancipation of Muslim female migrants : an analysis of the personal emancipation views of Arabic speaking, young Muslim female migrants and the consistency with the Dutch emancipation policies.

Chikwendu, R.C. (2016) Constructing corruption as a social problem in Nigeria : a content analysis of four Nigerian newspapers.

Chung, Wai-Kin (2008) Maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO's, voldoende of niet?

Cocic, Nemanja (2009) Failure of the Public Private Partnership in Serbia -Horgos-Pozega PPP case.

Coehorst, Suzanne (2015) The effect of the role of the coordinator on family control in FGC : an exploratory meta-analysis.

Coenen, S. (2019) Collaboration and technological innovation in Dutch elderly care organizations.

Corporaal, Jaap (2009) De mastermarkt: Een nieuw strategisch domein. Een onderzoek naar de doorstroming van bachelorstudenten en zij-instromers aan masteropleidingen bij de faculteit Management en Bestuur van de Universiteit Twente.

Couwenberg, S. (2021) Characteristics of evidence in the eyes of the policy maker : what makes scientific knowledge evidence.

Daanen, R.A.H. (2014) Een onderzoek naar de ondersteuning van wijkagenten en noodhulpeenheden door het woninginbrakenteam bij de aanpak van woninginbraken.

Danylenko, Olena (2010) Independence of the Central Bank and Monetary Policy: Implications for the National Bank of Ukraine.

Darmawan, Rachmad Erland Danny (2008) The practices of decentralization in Indonesia and its implication on local competitiveness.

Davis, Koen (2010) Waarborg tegen willekeur? De rechtsstatelijkheid van het voorstel om politiestudenten zonder korpsaanstelling executieve bevoegdheden toe te delen.

Dekker, Hans (2007) Veilige verdeling van verantwoordelijkheid : de mate waarin de verantwoordelijkheid voor veiligheid en hygiëne van badinrichtingen en zwemgelegenheden in de provincie Overijssel passend verdeeld is.

Dereci, Sezin (2008) Contribution of Compacts to Black and Minority Ethnic Voluntary and Community Organizations in England: The case of Southwark.

Dietz, D.A.C (2021) Explanatory Factors for Youth Nuisance in the Municipality of Zevenaar : a mixed-method study in the municipality of Zevenaar.

Dijk, D.M. van (2011) Een KCC in de gemeente Oldenzaal!: wat wil de burger?

Dijk, G.H.S. van (2018) Populist attitudes and political participation: hand and glove? : Analysing populist citizens' participation in political claim-making.

Dijk, J.F. van (2008) A way of life! : een onderzoek naar internationale studentenmobiliteit op Nederlandse universiteiten.

Dijk, Jogchem Pieter van (2011) Blauw druk?: een onderzoek naar de (vermeende) organisatiedruk van teamchefs van de politie IJsselland.

Dijk, W.J. van (2007) Hergebruik van overheidsinformatie : een gemiste kans voor Europa.

Dijkstra, H.L. (2018) Interactivity of district meetings and the attainment of goals in the municipality of Enschede : process evaluation of a civil participation experiment.

Dima, F.C. (2019) Fully autonomous vehicles in the EU: opportunity or threat?

Djouadi, Nesrine (2015) Item availability restricted.

Dokter, L.J.B. (2017) Regulatory standard setting for managing e-waste in the US. An exploratory study based on the Governance Triangle.

Donner, E.M.J. (2020) Unravelling the CoronaMelder.

Doornbos, J. (2020) The female influence on environmental goal setting.

Dorst, M.H.T. (2017) Political knowledge of Dutch citizens : Do Dutch voters know what they need to know?.

Dragojlovic, A. (2008) Administrative dimensions of tax system reform in transition countries : comparison between Croatian and Slovenian tax administration.

Drees, B. (2019) Cultivation of illegal weed in the municipalities Almelo, Hengelo and Enschede : finding explanations for the cultivation of weed.

Dresvyannikova, Valensiya (2016) Dispute escalation by developing states in the World Trade Organization : a rational choice explanation.

Drost, Kevin (2012) The possibility of integrating ‘science-based’ risk factors into current legal gun policy in the Netherlands - A study to the current state of legal gun-ownership in Dutch police regions, science-based risk factors that are related to or might cause criminal behavior, and the possibility of integrating risk factors in current legal gun policy.

Duijf, Sander Bart (2009) The organizational structures of grant procurement processes in Dutch universities: A case study on three Dutch universities.

Dunnen, Stefanie den (2008) De weg naar de ideale programmabegroting: politieke wil of ambtelijke kunde?

Duursema, B.N. (2009) Van domme rationaliteit naar slimme rationaliteit.

Ebbinge, J.O. (2016) Huurdersparticipatie op beleidsniveau voor een Nederlandse woningcorporatie.

Eekelen, R.N. van (2007) Re-positioning Continuon Netbeheer in a changing gas market.

Eendebak, W.A. (2018) Stimulating the preparedness to report crime : A study on the factors that influence the willingness to report crime of entrepreneurs and how to improve it.

Eertink, Niek (2012) Effectieve inzet van instrumenten binnen sociale werkvoorziening SOWECO.

Egorova, Olga (2010) The European Union – Russia relations on natural gas as an example of the relations within network governance.

Eidhof, Coen (2018) Social control in problem areas : a research about social control in problem areas and the role of the municipality.

Elderink, T. (2020) The centre versus periphery cleavage in the Netherlands : How is the centre versus periphery cleavage in the Netherlands influencing the support for independent local political parties and what is the impact of municipal characteristics on local voting behaviour.

Elkhaloufi, Ouahiba (2009) De StAB in relatie tot de betrokken partijen: Een onderzoek naar de ervaringen van betrokken partijen met de deskundigenberichten van de StAB.

Elshof, E.W. (2021) The waste of a bad policy on municipal solid waste : a study on the effect of the satisfaction level of citizens and the perceived quality of waste in the Netherlands.

Elsinga, . J. (2014) The influence of structural change on energy consumption.

Enchev, Krasimir (2018) Evaluation of the Bulgarian judicial system reform for the period 2010-2017 according to the European Commission monitoring reports.

Ende, Eugenie van der (2009) De invloed van subsidie op transportondernemingen.

Engbers, I.M. (2021) The influence of medical professionals’ perception on the use of mobile self-assessment health applications.

Enneman, Bart (2007) De doelmatigheid van publiek private samenwerking in een neo-institutioneel economisch perspectief.

Epping, Elisabeth (2010) Post-Graduation Strategies for Students from Developing Countries: An Exploration of four Developed Countries through the Lenses of Brain Drain, Brain Gain and Brain Circulation.

Erkelens, Menno van (2013) Representation roles and constituency communication - An analysis of the stakeholder-representatives who took part in the participatory visioning project MijnBorne2030.

Erp, R.A.L. van (2015) The organization of safety management : implementing high reliability principles in hospitals.

Esch, Maaike Wilhelmina van (2015) De verantwoordelijkheid van de participerende burger.

Ewijjk, Anne van (2006) Tough talk, soft approach : testing the theory of David Garland.

Ewijk, S. van (2013) Liberalisation and wind energy adoption in Europe.

Ewijk van, Karin (2011) Effectmeting in welzijnswerk : een onderzoek naar de kosten en baten van de dienstverlening Administratie Thuis van Cumulus Welzijn.

Fastner, M.C. (2016) Inter-university Networks: Rhetorics vs. Reality. Objectives and Activities of Members of the European Consortium of Innovative Universities.

Feenstra, Mireille (2002) Toward a gender-aware energy policy : a case study from South Africa and Uganda.

Ferrari, L.S. (2008) Op weg naar een goed functionerende monumentenzorg : een onderzoek naar het ontwikkelen van een strategie voor de monumentenzorg van de gemeente Haaksbergen.

Filipova, D. (2008) The European welfare states : the challenges of globalization to labour market skills provision : industrial profiles transformation, changes in skill structure and social policy responses.

Focht, A. te (2017) Knowledge management in the semi-public sector : prerequisite organizational and human conditions for a successful implementation of knowledge management in a semi-public organization in the Netherlands.

Foekens, P.W. (2014) Crime in Amsterdam from 2003-2012: explaining the decline of violent and property crimes in the city districts of Amsterdam.

Forster, S.N. (2020) HPV Vaccination Campaigns in the Netherlands : Improving the information for the online campaign of the RIVM HPV Twitter campaign.

Frons, Martine (2014) Samenwerken bij openbare orde vraagstukken.

Garos, V.L. (2018) The relation between proximity and transnational learning in pan-European networks : a case study on the URMA project.

Geest, Heleen van de (2020) Het signaleren van laaggeletterdheid in de schuldhulpverlening: Een onderzoek naar de belemmerende en bevorderende factoren bij het signaleren van laaggeletterdheid door de professionals van BudgetAlert in Hengelo.

Gerfert, Sonya (2012) Policy change: the chess of ratio.

Gergin, E. (2008) Rijksheffing op directe lozingen : voortzetting heffing in deze vorm nog gerechtvaardigd?

Gervink, C.M. (2018) The contemporary state of youth care: Impact of the decentralization on youth care employees : How decentralization of youth care influenced how youth care employees carry out their work and how they cope with the changes in their working conditions.

Geugies, Chris Jan (2009) Het zijn ook gewoon mensen: een onderzoek naar de werking van interetnisch contact.

Geurtse, S.H. (2020) Organized criminal hemp cultivations in the east of the Netherlands : A research into the social conditions that explain the presence of different phases of organized criminal hemp cultivation.

Geuzebroek, E.F. (2019) Care for vulnerable elderly in MST : The preferences of primary care professionals for a diagnostic day centre in MST for vulnerable elderly patients (70+).

Gezel, Pim (2019) De kwaliteit van het subsidiebeleid van de gemeente Borne.

Giampaolo, N. (2021) Regretting Vaccine Indecision: Solving Covid-19 Vaccine Hesitancy Through Anticipated Regret-Nudging.

Goga, Teodora V. (2020) Public management reform : towards improving strategic development in Cluj-Napoca by fostering Triple Helix interactions.

Gooijer, Susanne de (2009) Vrijheid binnen gebondenheid: een onderzoek naar de relatie tussen gemeenten en woningcorporaties ten behoeve van het langer zelfstandig wonen van dementerenden.

Goossens, M.J. (2010) Handhaving op kleine ergernissen: een onderzoek naar de keuze voor en de uitvoering van handhavingsinstrumenten door gemeenten om kleine ergernissen aan te pakken.

Gosch, M.P.I. (2013) Community Forest Management: conditions for its success in the Maya biosphere reserve in Petén, Guatemala.

Gouriye, Z. (2020) To what extent is the municipality of Hengelo involved in interactive policy-making and can the co-creation formula play a role in the desire for more interactive policy-making in the municipality of Hengelo?

Graef, M.S. (2019) Responses to HPV Vaccination Campaigns in The Netherlands : an analysis of discussions on Twitter.

Greku, E. (2007) The added value of the Euro Health Consumer Index to existing mechanisms of national health care systems evaluation provided by the OECD and WHO.

Gremmen, K.J.M. (2018) The discourse of the social benefit system in the Netherlands : The role of responsabilization, meritocratization and criminalization since the implementation of the Participation Act.

Groeneveld, S.F.F. (2019) Resilience and participation in climate change adaptation : an analysis of the cities of Enschede and Zwolle.

Groenewegen, R.R. (2009) Een onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van inspraakavonden binnen de gemeente Hengelo.

Groenewegen-ter Morsche, K. (2008) Als het echt gevaarlijk was, was ik wel verhuisd : een onderzoek naar risicogerelateerde migratie-intentie en de invloed van risicoperceptie.

Groot, Maarten de (2019) Municipal CCTV surveillance and privacy : research on the influence of CCTV surveillance in Enschede city centre.

Groot Zevert, L. (2008) Flyhome : onderzoek naar de wettelijke kaders van een luchtvaartbedrijf.

Grunder, M. (2014) Omdat voorkomen beter is : een onderzoek naar de mogelijkheden voor dadergerichte criminaliteitspreventie van straatroven in de Politie Eenheid Oost-Nederland.

Grytsanova, I. (2008) Formation of highly-skilled migration policies in the Netherlands.

Guerrero Melo, D. (2013) A model of public intervention for music festivals as creative industries in small and medium-size cities: an assessment of the case of Enschede.

Gugten, Daan van der (2009) Het waarborgen van publiek belang bij de totstandkoming van organisaties met een publiek karakter: Een bestuurskundige en juridische blik op de totstandkoming van de Herstructureringmaatschappij Overijssel.

Gunst, Mandy de (2013) Overheidsregulering, de missende factor in de Nederlandse biomassaketen voor energieopwekking?! Een vergelijkend onderzoek naar de invloed van overheidsregulering op de biomassaketen in de Nederlandse en Duitse markt voor energie uit biomassa.

Haar, J.C. ter (2013) Gokken op marktwerking?: een onderzoek naar hervormingen binnen de kansspelsector.

Haas, Inge de (2012) Hazenpad - Research into the terms of guarantee supplied by DBFM to owners of risks that result from incomplete contracts.

Habing, R.A. (2014) Elk besluit kent z'n nadeel : een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten.

Hadnagy, Edina Melánia (2012) A critical analysis of the effectiveness of anticorruption measures in the Romanian judicial system.

Hageman, I. (2008) SPARTA MET : een onderzoek naar de mogelijkheden omtrent het vergroten van het aantal toeschouwers bij thuiswedstrijden van Sparta Rotterdam.

Harink, Suzanne (2007) Kennisdelen in Twente.

Harks, L.C.G. (2021) The effects of the reorganization of the police force on Dutch community policing at a decentral level : the cases of Rotterdam and Twente.

Harleman, E.A.G. (2014) Item availability restricted.

Harsselaar-Timmer, J.F. van (2012) Firstly, activating and participating, finally, measuring and analysing : qualitative research to find indicators to monitor the Enschede labour market participation policy.

Heerink, R.G. (2021) Democratie voor Energie : de democratische borging van de beleidsprocessen achter de Regionale Energie Strategieën.

Heerts, Marjolijn (2013) Boetehoogten in het recht.

Heijnen, C.M.M. (2008) Managing the teaching : research Nexus at the University of Twente : directions for strengthening.

Heijstee, R.H. (2008) Stedelijke vernieuwing: hoe fysiek en sociaal met elkaar samenwerken.

Heimbach, Lennart (2019) Negotiated Agreement(s) as a Means of local-level Crisis Management : An indicative case study on the functions of a voluntary crisis management agreement at the municipality of Gronau (Westf.), Germany.

Heining, Mr. Rob (2015) Strength in Partnership? A qualitative analysis of the Public-Private Partnership project 'Samen Alert 24/7', between the Police Force Twente and private security companies.

Hemmer, Anne-Fleur (2012) Transfer of lessons learned at the Dutch Navy.

Hendriks, Pieter (2004) Creating a unified project management methodology for BI and PM projects.

Hendriks, Renske (2008) Gelegitimeerde diefstal : een onderzoek naar de succes- en faalfactoren van benchmarking voor politiekorps Hollands Midden.

Herink, B.A. (2007) Drinkketen maken meer kapot dan ons lief is? : een onderzoek naar de effecten van drinkketen op de openbare orde en veiligheid in de regio Twente.

Hermann, A. (2008) Are there business prospects for the XY group on the Dutch market?

Herwaarden, Rutger van (2018) Interorganisationele samenwerkingsfactoren : netwerken en hun succesfactoren bij de toezichts- en handhavingsopgave in het buitengebied van Overijssel.

Hesselink, Andrea M.C. (2009) The approach with regard to the penitentiary system at the BES-islands.

Heupers, Arjan (2013) Grenzen aan de beleidsruimte van de publiekrechtelijke toezichthouder.

Heuzels, L.H. (2014) Counter-(Re)Formation in Dutch Local Politics? Modelling the Inclusion of Dutch Independent Locals in Municipal Boards.

Hillen, E.A.M. (2014) It is as it says on the tin? Implementing the all crimes approach.

Hillen, E.A.M. (2014) Item availability restricted.

Hoks, Astrid (2009) Dealen met drugs in je buurt: een onderzoek naar drugsproblematiek op buurtniveau in Enschede.

Holland, L.G. (2014) Game of Power: The development of new institutional arrangements that contribute to the implementation of solutions proposed by national government for municipalities with dwellings nearby high-voltage connections.

Holland, Lieke (2012) Op zoek naar JESSICA : een ex ante-beleidsevaluatie naar een Europees financieringsinstrument op het gebied van grootschalige energiebesparingsprojecten in de bestaande bouw.

Honarmand Ebrahimi, S. (2017) Climate change is not a threat to our national borders : A study on policy experts’ perception on climate change – human migration nexus.

Hoogendoorn, R.A. (2014) Boundary Spanners and Bystanders; Influencing functional helping behaviour.

Hoogeveen, R.J.L. (2014) Some award methods are more prone to problems than others : an empirical analysis of the relationship between award methods in the economically most advantageous tender and problems in Dutch public procurement.

Hoppe, T. (2006) De totstandkoming van de omgevingsvergunning : een eclectische verklaring voor het optreden van stagnaties en doorbraken in het beleidsvormingsproces van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Horsthuis, M.E.M. (2020) Social studies and social sciences teachers'views.

Huisman, Aletha (2006) Informatie gestuurde politie : de tijd en moeite waard?! : een explorerend onderzoek naar verklaringen voor de manier waarop uitvoerders en operationeel leidinggevenden bij de Politie Brabant-Noord omgaan met en denken over cultuur- en leiderschapsaspecten van informatie-gestuurde politie.

Husken, T. (2013) De zichtbare schakel: de inzet van wijkverpleegkundigen in aandachtswijken nader onderzocht.

Iacoboaei, C. (2008) Shaping the European Research Area (ERA) policy : the role of expert groups in the ERA green paper and beyond.

Ilasco, Ion (2018) Smart city making and regimes of urban development : the influence of various contexts of urban environments on municipal strategies for smart city development.

Iliopoulou, E. (2020) The good, the bad and the indifferent : the portrayal of the European Union in Greek media.

Ince, M. (2008) Analysis of rapid assessment methodologies in drug use policy field through interpretive and deliberative approaches.

Irmen, J. (2017) Determining EU citizens' support for European integration.

Jahnke, Marilen (2019) Equestrian Federations and the Welfare of the Horse An analysis of the national and international rulebooks of equestrian federations and their provision regarding horse welfare.

Janson, Judy (2009) The Impact of the Interaction Process on Activities in the Rural Area: A comparison between the cases „Boven Regge‟ and „Azelerbeek‟ in the Netherlands.

Janssen, B.S. (2009) Opportunisme op het spoor: analyse van transacties tussen NS en ProRail.

Jelluma, R.C. (2013) The role of social cultural and political factors in explaining perceived responsiveness of representatives in local government.

Jetcheva, Anelia (2009) Training Practices within Human Resource Management Policy Implementation and Public Sector Reform in CEE Transition Countries: Case Study about the Bulgarian Ministry of Finance.

Jolink, G.K. (2009) Gemeentelijk beleid voor duurzame energie: Een onderzoek naar de inhoud van gemeentelijk beleid voor duurzame energie, in het bijzonder windenergie bij gemeenten in Noord-Holland, Friesland en Zeeland.

Jong, Amy de (2009) Een monitor voor de regierol van de gemeente in de Centra voor Jeugd en Gezin.

Jong, Niels (2007) So close and yet so far away: Onderzoek naar de effectiviteit van het integratie-beleid op de Ghanese gemeenschap in de Amsterdamse wijk Ganzenhoef.

Jonker, J.J.H. (2008) Ambtelijke perspectieven op burgerparticipatie : over opvattingen en opzetten.

Jonkers, S. (2019) The Implementation of Net Zero Energy Buildings in the Netherlands : a qualitative case study on social housing associations.

Kaashoek, A.C. (2020) Agricultural conservation of nature : why do farmers participate? Reasons for farmers to execute Agri-environmental measures in the province of Overijssel.

Kalaydzhiev, Kostadin (2009) Conditions, problems, and tendencies in the Bulgarian railway sector with relation to the current regional socio-economic environment.

Kamphuis, K. (2015) Voting on someone else's behalf? : An analysis of proxy voting in Dutch parliamentary elections.

Kamphuis, Remco (2011) Normovertreding in de bijstand - Wie zijn de normovertreders in de gemeente Enschede en waarom overtreden zij de norm?

Kantelberg, J.J.P. (2012) Talk of retirement: comparing pension reform discourse in Sweden, Germany and the United Kingdom.

Kantelberg, J.J.P. (2015) A quest for trust in the ILG process : a comparison between Overijssel and Brabant.

Karkalaki, C. (2020) The public administrations efforts of Athens and London against transportation emissions.

Kesore, Laura Vani (2020) Sustainability reporting in the airline industry : a comparative case study analysis of four selected European passenger airlines and their countries of registration on the basis of the airlines’ annual reports and sustainability report from 2018.

Kesternich, Eva (2015) What factors explain carpoolers' decision to use carpooling matching platforms? : A survey-based observation of carpooling matching platforms in Europe.

Kharson, Yulia (2011) Decentralization processes in Russian Federation: the case of health care administration.

Kis, Gergely (2007) Health insurance reform in the Netherlands and in Hungary : a comparative analysis.

Klaasen, Marielle (2017) Social connectedness between Drugs runners.

Klapwijk, Ninja (2012) The governance of fire safety: using networks, markets, hierarchy? ...or a form of anarchy?

Klaster, F.E. (2019) Superfluous, but not useless : predicting surplus coalitions in Dutch municipal administration.

Kleef, Laura van (2007) Human resource management & bedrijfsstrategieen.

Kleerebezem, Jochem (2006) Gecombineerd zorgpark, Gezondrente : een methodiek gevormd vanuit een netwerkbenadering, gericht op het opzetten van gecombineerde zorgcentra binnen de Nederlandse zorgsector.

Klein Haneveld, Renate (2011) Landelijke deskundigheidsmakelaar: een analyse van haar werkproces en de inzet van deskundigen in rechercheonderzoeken.

Klein Kranenburg, Laurens (2015) The impact of voting advice applications on party choice in Dutch national and provincial elections.

Klein-Helmkamp, Aylin (2012) Compliance of member states with European environmental law.

Kleinlugtenbeld, Melanie/H.W. (2015) Als burgemeester goed geïnformeerd : een onderzoek naar de informatie- en beïnvloedingspositie van de burgemeester bij de terugkeer van tbs'ers in de maatschappij.

Kleisen, M (2020) Gemeente Enschede: Transformatie in het sociaal domein.

Kleizen, Bjorn (2015) Assessing the performance of the Netherlands in European Arrest Warrant matters - A study on the output of the Amsterdam District Court and the coordination performed by Eurojust.

Klumpers, Maarten (2011) Scoren in Twekkelerveld: een formatieve procesevaluatie van de samenwerking tussen de betrokken actoren in het Scoren in de Wijk project in Twekkelerveld.

Koehorst, D.S. (2019) To what extent is client satisfaction in youth care influenced by the way Dutch municipalities organize the commissioning of youth care? : Determining the influence of commissioning aspects and contextual factors on client satisfaction in youth care.

Koetsier, Vivian (2013) Citizens and municipal performance information - To what extent do citizens of Nieuwegein have a need for municipal performance information?

Kokhuis, Rik (2010) Toepassing Wet Bibob in de vastgoedsector: Een onderzoek naar de bijdrage van beleidsregelgeving op gemeentelijk niveau aan een rechtmatige en doelmatige toepassing van de Wet Bibob in de vastgoedsector.

Kolhoop, A.F.D. (2011) Effectieve(re) bestuursrechtspraak?!: een onderzoek naar een nieuwe werkwijze van bestuursrechtspraak.

Kolster, Renze (2007) Het stapelgedrag van HBO-ers : een onderzoek naar de omvang en de motivatie van HBO-diplomastapelaars.

Korevaar, Willem (2009) De effecten van rolverdeling bij de uitvoering van grote waterprojecten. Significante invloed of niet? Een onderzoek naar de invloed van rolverdeling op effectiviteit in watergerelateerde beleidsnetwerken binnen de provincie Overijssel.

Korotka, Milana A. (2012) Proximity factors influencing academics' decisions to co-operate with industry - a case study of the University of Twente's research institutes.

Kort, Jelle (2010) Open je hart : een onderzoek naar de beperkte uitwisseling van opsporingsinformatie tussen Nederlandse politiekorpsen.

Kortman, Bas (2009) Interactieve beleidsvorming in gemeenten: een verkenning naar de inzet van internetinstrumenten door gemeenten om burgers op interactieve wijze bij beleidsvorming te betrekken.

Kortman, R.A. (2008) Het informeren van de overheid door bedrijven naar aanleiding van een ‘ongewone bedrijfsactiviteit’: logisch toch?: een onderzoek naar de beleidsvoering van Vredestein inzake risicobewustzijn en risicocommunicatie en de toepassing van hoofdstuk 17 Wet milieubeheer ‘Maatregelen in bijzondere omstandigheden’.

Koşar, D. (2017) Governance partners : guidance, control and supervision of the governance partners of the municipality of Enschede.

Kranenberg, Laura (2013) THE INFLUENCE OF NEIGHBORHOOD CRIME AND INCOME ON ALTRUISM : The Lost Letter Technique as a Measurement of the Influence of Neighborhood Crime and Income on Altruistic Behavior.

Kranenburg, A. (2020) Are you going to the party? : The impact of local democratic institutions on the role of local councilors : a comparative case study of Baden-Württemberg, North Rhine-Westphalia and the Netherlands.

Krone, A.G.M. (2017) The use of evidence-based policy-making by Dutch provincial politicians.

Krysko, V. (2008) The conditions of the effectiveness of EU democratic conditionality in Central and Eastern European countries in the context of EU enlargement.

Kuiper, S.E. (2014) Policy instruments to support the diffusion of near zero-energy housing in Overijssel Research on the near zero-energy housing policy in multiple EU member states and the application of a decision-making technique on Overijssel.

Kuipers, M. (2017) Predicting Network Effectiveness? An analysis of local collaborative networks to prevent and counter radicalization.

Kuipers, Mervyn (2010) ‘Implementeren met beleid’: Een juridisch beleidsmatige evaluatie van het wetgevingstraject van het Besluit Luchtkwaliteit 2001 naar de Wet luchtkwaliteit 2007.

Kulve, R.J.H. ter (2009) Comparing governance approaches for the realization of the EHS: a comparative case-study to measure network effectiveness.

Kumru, T. (2018) The People Know Best: An empirical research on why lower educated people are more likely to vote for left- and right-wing populist parties in The Netherlands.

Kutsev, Nikolay (2009) The road transport policy of the EU and fair competition in the European road transport sector.

Kylymar, Vyacheslav (2010) Public communication as a mean of citizens' involvement through internet-based channels: the case of UK and Ukrainian parliaments.

Kyosev, D. (2008) When your best just isn't good enough : the European Central Bank and purchasing power in the Euro-area.

LANGEREIS, M. (2015) The link between strategy and performance of municipalities in the Netherlands.

Laat, M.C.H.A. de (2009) Rampzalige voorbereiding? : een onderzoek naar de voorbereiding van burgers op rampen in de provincie Overijssel.

Lamers, L.C. (2020) Dignified gig work: towards better conditions for algorithmic management.

Lammers, J.H. (2015) The influence of academic subcultures on researchers' intentions to start a spin-off.

Lammers, Tim (2014) Accountability in municipality-institution relations: an examination of accountability relations between the municipality of Hengelo and local public institutions.

Landstra, Carmen (2021) Community Policing Officers and Their Ability to Formulate a Problem-Oriented Policing Approach Towards Local Soft Drug Nuisance in Local Executive Safety Networks: A case study in the city of Enschede on the influence of network formalisation.

Langkamp, R. (2018) Samenwerking in het sociaal domein in kleine Twentse gemeenten : Een onderzoek naar ervaringen van professionals met samenwerking in sociale teams in Borne, Haaksbergen en Wierden.

Leiendecker, Laura Josefa (2021) Big Data policing and its legitimacy.

Leitão, B. M. (2020) Training programs for elected Municipal Councilors of the Municipality of Enschede.

Leusink, H. (2008) Onderzoek naar de multidisciplinaire samenwerking in de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland : wat is de functie van de politie in dit multidisciplinaire samenwerkingsverband? : deelnemer of buitenbeentje?

Lipadatu, Irina (2010) Public-private partnership at the local level in Hengelo and in Timisoara: effective network governance? The case of the project "Scoring in the neighborhood".

Lock, K.P. (2010) Ministerie van Veiligheid: ervaringen uit de Verenigde Staten.

Loo, Christiaan van (2019) Determinants of role conflict and role ambiguity of operational expert community in policing officers : an evaluative study of the role of OE CPO in the eastern regional unit of the National Police.

Lotgerink Bruinenberg, Frederique (2012) POP-gids woninginbraak : een praktische gids voor de aanpak en preventie van woninginbraken.

Lunding, Remco (2006) De telecommunicatiedienstensector in China : een empirische identificatie en analyse van de impact van GATS.

Maathuis, Arjen (2013) Housing the invisible : goal attainment in the municipalities of Steenbergen, Bladel en Horst aan de Maas regarding the housing of Polish, Bulgarian and Romanian circular migrants as a consequence of the content of those policies and the operations of networks.

Maathuis, L.A. (2008) Benchmark : de kunst van het afkijken : onderzoek naar de doelmatigheid van de dienstverlening van het team Administratie en het team Uitvoering Arbeidsvoorwaarden.

Maduro, Amy (2012) One step closer to lean : the implementation of KR8 at water management centre the Netherlands.

Malicherova, Zuzana (2012) Changes in attitudes of the native Dutch citizens toward Muslims between 1995 and 2005, as a result of immigration and integration policy and perceptions of threat.

Mangelsdorf, B. (2013) Inter-organizational network formation in a complex organizational field : a study of the formation of two inter-organizational networks aimed at stimulating the economization of biomass from the floodplains.

Marinus, J.C. (2011) Verbetering van de klantgerichtheid bij de gemeente Steenwijkerland.

Marsch, Rob (2007) Culturele economie in Enschede : onderzoek naar het type maatregelen dat de Gemeente Enschede zou kunnen nemen teneinde de culturele economie te versterken.

Maurik, Roald Sybren van (2019) Social Media (Dis)Connecting the World? : Effects of Self-Selective Exposure to Partisan Content on Social Media on Political Tolerance.

Meenink, J. (2015) 'Het vaststellen van beleid is één, het uitvoeren en het ernaar handelen is twee.' : Een onderzoek naar de uitvoering van het agressiebeleid van de gemeente Hengelo.

Meijerink, L.E (2018) The administrative laws and instruments of the local, public board in the battle against undermining organized crime : Qualitative research in the district Gelderland-Midden.

Meijerink, T.J. (2016) Assessing the e-governance maturity level of Dutch municipalities through the analysis of municipal websites : does municipality size have an effect on website maturity level?

Meijerink, Tristan (2016) Assessing the e-governance maturity level of Dutch municipalities through the analysis of municipal websites : Does municipality size have an effect on website maturity level?

Meinen, T. (2014) Neighbourhood disorder, crime and the Broken Windows Theory: An examination into the relationship between neighbourhood disorder and crime in the city districts of Rotterdam.

Mellema, K. (2009) Angstige Allochtonen: Een onderzoek naar onveiligheidsgevoelens van niet-westerse allochtonen in Nederland.

Mels, C. (2020) Factors influencing modal choice in transportation : a study regarding the intention to use indicated or non-indicated transport by citizens in the social domain within the municipality of Twenterand.

Mensink, C.C.G. (2015) The pluriformity of policy effect evaluation : an analysis of the effect evaluations of the municipality of Wierden in relation with its learning ability.

Meppelink, Jan-Willem (2009) Inbrekers en de inbraak: Factoren die volgens (ex) inbrekers kosten en baten vormen bij woninginbraak.

Mergner, Julia (2011) Internationalization strategies in South Korean higher education - An explanatory analysis of the internationalization efforts of four Korean universities through the lenses of resource dependency and normative match.

Meryamka, Jina (2018) The rise of drones : a study on the creation of experimental zones amid the regulatory disconnect.

Mester, M.I. (2016) The administrative approach to organized crime: Exploring the possibility of implementation in the district Borken (Germany).

Meulen, Koos van der (2011) Success factors of Cradle to Cradle implementation in The Netherlands.

Milosevic, B. (2008) Internet diffusion in the Republic of Serbia.

Moerman, Marcel (2009) Strukton en het spoor van de wet : een onderzoek naar de invloed van de Spoorwegwet op de optimale uitvoering van de interne en externe werkzaamheden en de implementatie van het full-service-providerschap door Strukton.

Mol, Jeroen (2013) Wel of geen buitenrijbaan? De omgevingsrechtelijke inpassing van de hobbymatige paardenhouderij.

Mol, L. (2016) Open data within municipalities: Does cooperation between municipalities on the topic of open data improve the provision of open data by municipalities? A case study involving Dutch Municipalities.

Molema, Manouska (2020) Het verklaren van verschillen in prestaties van Nederlandse gemeenten op het gebied van de energietransitie en de transitie in het sociale domein.

Mooiman, D.E. (2016) Reconstructing the Kristalbad project : A case study on the process of a multifunctional water project studied through the conceptual lens of the Contextual Interaction Theory.

Mulder, I.A.J.P. (2014) CO24dak: A pilot in the municipality of Twenterand. A research on the effectiveness of “CO24dak” as part of the integral approach to youth in the municipality of Twenterand.

Mulderije, Hanneke (2009) Lokale samenwerking tussen gemeente en politie bij de aanpak van problematische jeugdgroepen: Een explorerend onderzoek naar de knelpunten bij de groepsaanpak in Breda, Enschede en Rotterdam.

Mullekom, Hilde van (2009) Waarheidsvinding: Prestatie-indicatoren voor het vakgebied zeden in de Achterhoek.

Muller, Jor (2015) Europese subsidiekansen voor Nederlandse gemeenten : succesvol benut of kansrijk? : een analyse van de mate waarin Nederlandse gemeenten gebruikmaken van Europese subsidiemogelijkheden en welke factoren daar invloed op hebben.

Munnich, Q.D.D.M. (2017) The influence of the power of psychiatrists involved in the construction process of autism in the DSM (1952-2013).

Mutlu, D.G. (2014) Management regime's policy effects in citizenship education: a case study of the relationship between the secondary-school’s management regime and the extent to which the views of social studies teachers correspond to their school board’s policy on citizenship education in the Netherlands in 2013.

Mutlu-Numansen, S. (2013) The governance of memory of migrant communities in Western Europe: a case study of memory transmission among Aramean, Assyrian and Chaldean families.

Nannings, Marloes (2011) Kwaliteit van het beleid : een onderzoek binnen Saxion naar het kwaliteitsbeleid en de verhouding tussen enerzijds externe eisen van het accreditatiestelsel en anderzijds wensen van medewerkers.

Netiaga, Mykola (2009) Ways of political corruption alleviation in Ukraine (Perspective of constitutionalism).

Niehof, D. (2008) De rol van de overheid op de woningmarkt : een onderzoek naar het ingrijpen op de woningmarkt.

Nieuwenhuis, K.H.M. (2013) Vrijheid van meningsuiting van ambtenaren beperkt #socialmedia: literatuuronderzoek naar mogelijkheden om het gebruik van social media door ambtenaren te reguleren via integriteitsbeleid.

Nijenhuis, N. (2008) Rijk en op handen gedragen!? : een onderzoek naar interactieve totstandkoming van de te ontwerpen toekomstvisie van de gemeente Bronckhorst.

Norel, N.D. van (2013) Female full professors in the Netherlands: differences between research areas.

Nuijens, Wesley (2011) Beleidsimplementatie nader bekeken: een ondezoek naar de uitvoering door het Openbaar Ministerie, de raad voor de kinderbescherming en bureau jeugdzorg van een pas ingevoerde strafmaatregel binnen het jeugdstrafrecht.

OUDELAAR, N. (2015) The influence of Non-Governmental Organisations on European Union policy processes - An explorative study on the role of Non-Governmental Organisations during the policy process that went prior to the incandescent light bulb phase-out.

Obers, Ties (2013) Fundraising through running events - “How do Public Benefit Institutions raise funds through running events and why are there differences in ‘success’?”.

Odink, M. (2019) Returning 'noaberschap' to Goor? : A research on the social impact of the community centre 't Doesgoor.

Onici, T. (2009) An investigation into psychological contract formation from recruitment material in the context of public administration system: A case study on Moldovan Ministry of Finance.

Oort, L.A.(Bart) van (2011) Organizing the connection - An evaluation of network effectiveness in the field of mobility, in networks the province of Gelderland participated in.

Oost, M. (2016) Effect of Electoral Systems on the Quality of Political Representation.

Otten, Jens (2020) Supporter van Elkaar: supported by evaluation?

Ottenhof, M.C.C.E. (2018) The implementation of camera surveillance in home care : the influence of privacy, trust and power on the willingness of health care professionals to accept in home camera surveillance.

Oude Alink, A. (2011) Anybody home? : een onderzoek naar woningovervallen : een casestudie in politieregio IJsselland naar de bekende verdachten, slachtoffers en doelwitten van woningovervallen.

Oude Booijink, L.S. (2014) Eenduidige inrichting van Districtelijke Informatie Knooppunten (DIK's) voor de Eenheid Oost-Nederland. Een onderzoek naar een eenduidige inrichting van de DIK's voor Eenheid Oost-Nederland van nationale politie.

Oude Geerdink, Femke A. (2012) Joint forces: a weapon against serious environmental crime in the Dutch waste industry - A research into public cooperation for the benefit of combating serious environmental crime in the Dutch waste industry.

Oude Kempers, E. (2020) Investigating the expectations of a virtual social coach : a case of the Council of Coaches.

Overal, Katrien (2006) De raadsenquête onderzocht Een analyse van de controlerende functies van de raadsenquête voor de gemeenteraad.

Overbeek, Tim (2007) Wonen boven winkels: subsidiegerichte of bedrijfsmatige aanpak?

Ozdemir, A. B. Y. (2019) State regulated coffeeshop chain in the Netherlands : consumer behaviour analysis of students in Twente.

Paalman, L.J. (2021) ACTIE: Een beschrijvend onderzoek naar de leiderschapsstijl van burgemeesters van plattelandsgemeenten bij de passende ondersteuning bij burgerparticipatie.

Paalman, M. (2018) The dualistic system on the Caribbean public entities that are part of the Netherlands in the Dutch Caribbean.

Pan, Zhulianyi (2018) State pension and family support in ageing China: alternative or complementary?

Panas, G. (2009) To what extent do NGOs play a role in the building of the Ukrainian nation during the Orange revolution (2004)?

Papp, V.C. (2008) Non-decision on the "Seat Issue" of the European Parliament : the politics of agenda setting in the European Union.

Pavlovic, Ivana (2016) The exclusion of informal Micro enterprises from the policies on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Rwanda and Senegal and the factors that contribute to the exclusion.

Peeters Weem, E.M.J. (2018) Managing the privacy risks of open data : how do municipalities manage the privacy risks when publishing open government data?

Pehlivan, A. (2011) Straatcoachen van Marokkaanse overlastgevende jongeren : een onderzoek naar de aanpak van straatcoaches in de gemeenten Helmond en Nijmegen.

Penterman, Wiebe (2012) Beeldmateriaal in de opsporing; privacyschending of niet? : onderzoek naar de grenzen van het gebruik van beeldmateriaal in de opsporing via de social media.

Pepers, Msc M.A. (2020) Will your infant be securely attached? A study about how current local collective preventive parent education interventions could be improved to ensure secure parental attachment in the first 1001 critical days in Twente.

Philippsen, Y (2015) Factors influencing students' intention to recycle.

Pierweijer, Wendy (2010) Een veiliger gevoel?! Een onderzoek naar in hoeverre onveiligheidsgevoelens van buurtbewoners worden veroorzaakt door rondhangende jongeren en hoe ontmoetingen kunnen bijdragen aan het verminderen van deze onveiligheidsgevoelens.

Pilianidou, Athina (2012) Environmental consciousness, institutional factors, and political competition: an empirical analysis of Green party formation in 18 Western European countries.

Pistoor, M.E.J. (2016) The design of social community teams in the municipality of Zwolle.

Plantinga, N. (2021) Collaboration and coordination within support activities.

Pometto, Gaia (2018) To what extent is Italy trying to keep banking ownership national? : A study on Liberal Economic Nationalism in the Italian banking crisis.

Popovych, Oksana (2008) Good Governance and Policy Addressing Poverty Alleviation in Ukraine.

Postma, J. (2013) The ability to work together: municipal cooperation for effective social sector policy implementation.

Pouwels, J. (2015) Measuring client experiences in youth support; A descriptive study of measurement systems used in the region of Twente for measuring client experiences in youth support.

Prins, J.H. (2016) De bejegening van aangevers en oordelen over de politie bij woninginbraken : een onderzoek naar de invloed van verwachtingen en het politieoptreden op de oordelen die slachtoffers van woninginbraak over de politie hebben.

Prins, Jasper (2012) Modelling the effects of phase change materials on the energy use in buildings : results of experiments and system dynamics modelling.

Purina, Ieva (2010) Renewable electricity in Latvia Institutional challenges to increase the share of renewables in Latvian electricity supply.

Putman, C.G.J. (2020) Assessing the Impact of the Implementation of the California Consumer Privacy Act on the United States through Policy Evaluation.

Püschel, M. (2014) The combat of child povety across Europe - A comparison of the effect of family-related benefits on child poverty across 17 European countries and in a period from 1987/88 to 2005.

Raalte, Denise van (2013) Het verklaren van woningovervallen: een onderzoek naar de kenmerken van woningovervallen in Gelderland-Midden.

Rabot, Pia Maleen (2012) ECSR in SME: towards effective environmental protection?! A case study analysis.

Ravenswaaij, Lonneke van (2007) Share to acquire? An exploration of interfirm and intrafirm knowledge transfer processes within collaboration projects of Sara Lee International Coffee & Tea.

Redder, L.A. (2010) Quality assurance in professional higher education institutions: The structure of internal quality assurance systems and the experienced costs.

Reijnders, M.G.J. (2011) Blocking factors of the EKC : a case study about improving the European knowledge center.

Reitsma, A. (2020) Understanding residents’ public acceptance of the development of solar farms.

Rekers, K. (2011) Ambtelijke samenwerking publieksdienstverlening en bedrijfsvoering Losser - Enschede : intergemeentelijke samenwerking als oplossing voor het zelfstandig voortbestaan van kleine gemeenten.

Remmelink, Marieke (2013) The use of a temporary restraining order in the Netherlands A study of regional differences in the use of the temporary restraining order between 2009-2012.

Rempe, Sheller-Blink (2012) Contacts of minority and majority juveniles with the police : an exploratory research on the number of contacts that minority and majority juveniles have had with the police and the number of negative police actions experienced during those contacts.

Repneva, Maria (2011) Higher education reform in post-soviet Russia: rapid emergence of private Higher Education.

Rettig, Charlotte (2020) Perceptions of women in public leadership : discussing the imposter phenomenon.

Reuler, A.A.H.E. van (2007) De bekostiging van de palliatieve zorg in Nederland : een economische analyse.

Riepma, Jolijn (2011) Naar een kwaliteitsverbetering van functioneel beheer - Een onderzoek naar de kwaliteit van het functioneel beheer van de Gemeente Oldenzaal.

Ritsema, Otto (2008) Controle op gemeenschappelijke regelingen door de gemeenteraad.

Rohaan, I. (2017) The influence of actor beliefs on unobvious policy decision : Two cases of road developments in Dutch demographic decline regions.

Romijn, E. (2010) The influence of increased business responsibilities on the relationship between a Dutch private organisation and Dutch (local) government institutions: an explo.

Rooij, Dennis van (2009) De werking van subsidies en fiscale regelingen ten tijde van economisch moeilijke omstandigheden: Een kwalitatief onderzoek toegepast op de maakindustrie.

Roor, Janneke (2009) Vergelijkend onderzoek van het Terrorismebeleid in Nederland en België.

Roozenbeek, T.P. (2018) The effectiveness of youth care networks in Dutch municipalities.

Rouwenhorst, Jeffrey H.J. (2015) Het natuurbeleid in handen van de provincies, een natuurlijke keuze? : Een verkenning van het natuurbeleid in de provincies Gelderland en Overijssel.

Ruiterkamp, H.T. (2019) Geloven in de Civil Society? : een onderzoek naar de verschillende activiteiten die religieuze en seculiere civil society organisaties in gemeente Heerde ondernemen ter bevordering van het welzijn van de inwoners en hoe deze verschillen verklaard kunnen worden.

Rutenfrans, J.W. (2017) Pre-university programs and study success : a case study at the Pre-U of University of Twente.

Ryan, J.D. (2017) To what extent have the policy recommendations of the Behavioural Insights Team been in accordance with nudge theory.

Röse, Frederik (2019) Impact of participatory input on final plan decisions : an investigation into the role of power and locac knowledge in the urban development project of the Hamburg Convention Center’s expansion.

Rösener, L. (2011) To what extent can the findings of Koremenos, Lipson and Snidal (2001a), concerning the setup of international organisations, be confirmed by the examples of Mercusor and the European Union?

Savushkina, Maria (2008) Steering higher education towards the needs of the modern labour market in Russia: the use of policy instruments.

Schapink, Erik (2010) Haperende inburgering: Een onderzoek naar de invloed van inburgeringsbeleid op de instroom in inburgeringstrajecten.

Scheper, M.W. (2008) Het gebruik van de Deming-cirkel door Nederlandse gemeenten: De invloed van verschillende soorten doelstellingen en verschillende stijlen van decentrale sturing op de wijze van gebruik van de Deming-cirkel.

Schepers, Angelique (2021) De functionaris gegevensbescherming in het ritme van de stad : een model voor de middelgrote gemeente.

Schmitz, Anna (2020) The contribution of electronic public service implementation in the Netherlands and Germany on cross-border cooperation in the Euregio-region.

Schmitz, Katharina T. E. (2019) To recommend or to obligate? – How policies affect measles vaccination rates in the EU.

Schmudlach, J. (2020) Ambient air control in Germany : managerial perspectives on the causes of failure in the creation and implementation processes of local ambient air policies.

Schoemaker, C. (2016) Joint vision on nature: An advise for the province Gelderland to create a balanced soft policy for nature that produces coherent activities by stakeholders.

Schol, E. (2008) Het bonus/malus-principe : naar een overzicht van de toepassingsmogelijkheden in een D&C-contract.

Scholten, Ralph (2016) Groene energiecertificering.

Schoppers, P.A.C. (2018) The Future of E-Learning in Higher Education : Using the scenario planning method to develop four scenarios on the futures of technology-enhanced higher education.

Schous, M.M. (2013) Is it smart to invest in the smart?: the influence of governmental investment in education on the poverty risk of lower educated relative to the poverty risk of better educated.

Schreurs, Wendy (2015) Multidisciplinair samenwerken : binnen de lokale clusters van de Politie Eenheid Oost-Nederland.

Schuitemaker, G.G. (2007) Evaluatie Integraal Wijkgericht Werken Gemeente Hengelo : een onderzoek in opdracht van de Hengelose Rekenkamercommissie.

Schulte, A. K. (2015) The light industry as actor and factor in the EU discontinuation of the incandescent light bulb.

Schurink, Mattijs (2007) Unions of States compared on social labour policy : a comparison on Equal Remuneration of social labour policy, law, the content & the scope of India and the European Union.

Schutte, Didre (2019) Sexual harassment in academia : a policy topic with blurred lines.

Schwarte, Sanne (2012) The effectiveness of the policy on domestic violence in Rotterdam: a study into the effectiveness of the network of the policy on domestic violence in Rotterdam, in the years 2007-2011.

Sekulic, Marko (2010) Dеvеlоpmеnt оf Сеntеrs fоr Yоuth аnd Fаmiliеs (СJG) in thrее muniсipаlitiеs оf Оvеrijssеl prоvinсе.

Shutyak, Yuliya (2009) The price regulation of the market of flour and bread in the Western Ukraine.

Siemerink, C.M. (2014) 'Andere heren, andere wetten' - Een onderzoek naar de invloed van de institutionele vormgeving op de samenwerking rond de aanpak van complexe gevallen van huiselijk geweld.

Sieverink, S. (2008) Huiselijk geweld: De keten slaat terug!: een onderzoek naar ketenregie bij cases van huiselijk geweld in het stedelijk strafketen overleg.

Sikkens, M. (2012) Who Cares? A Q methodological study to stakeholder perspectives on youth care, a first step towards a decentralised youth care policy.

Simanjaya, Y.N. (2021) Explaining factors influencing the emergence of social innovation projects in Surabaya during the Corona crisis in 2020.

Sleen, K. van der (2013) Economic nationalism in the banking industry of Germany.

Slijkhuis, J. (2013) Energieprestatiecertificaten in Nederland: een onderzoek naar de effectiviteit van het energieprestatiecertificaat.

Slooten, F.W. (2013) Solving the publicness puzzle: a grounded theory on the execution and organizational environment of commercial diplomacy.

Slot, Sjoerd (2008) What's the buzz about?: the meaning of empowerment and participation.

Smeenk, J.V. (2017) Networking in regional labor market policy. A study on the degree and quality of cooperation in a labor market region.

Smeitink, J. (2020) Internetvaardigheden, Lokale Digitale burgerparticipatie en Vertrouwen in de Lokale Overheid - Een onderzoek naar samenhang en effecten.

Smit, K. (2017) The collaboration between neighbourhood teams and their partners : A research report about the situation in the municipality of Almelo.

Smit, Lucille (2009) Een veiliger (t)huis door samenwerking in het veiligheidshuis?!: een onderzoek naar de invloed van de politiemedewerker op de samenwerking binnen het terrein vna huiselijk geweld.

Smit, Menno Rudolf Hessel (2009) De Watertoets en de Uitvoeringsfase: Analyse van de rol van het waterschap in vijf casestudies.

Smit, S. (2012) Intergemeentelijke shared services: welke rechtsvorm?

Smits, C.W.D. (2013) The effect of national culture on the implementation of anti-corruption policies.

Smulders, B. (2020) Electronic participation in Dutch municipalities : a cross-sectional study into the use of web 2.0 by Dutch municipalities and the citizens’ behavioural intention to e-participate.

Somi, Carolien (2015) Performance-based funding for higher education in the Netherlands and Catalonia : a neo-institutional explanation.

Sommer, Marlou (2010) De veranderingen in de AWBZ: een onderzoek naar de reacties van gemeenten in Overijssel.

Spelt, Martin J. (2013) The policy ideas of the european emploment strategy: open coordination for social policiy recalibration.

Spijkers, R.B. (2016) Doping behavior in international cycling from a public administration perspective : a multiple case study research to the international anti-doping policies and the influence of constitutional contexts on the development and preservation of doping behavior retrospectively performed in 4 selected cases.

Spreij, I, (2008) Let's look at it the inclusional way! : how inclusionality can alleviate tension and increase moral atmosphere in human service organisations.

Staal, Tristan (2009) Vergeefs Vergund: Onderzoek naar bestuurlijk-juridische handhaving en regelnaleving binnen de raamprostitutiebranche.

Staaveren, M. van (2012) Willingness for citizen participation and the ambiguity of citizen types: uncovering ways to increase willingness for citizen participation among citizens of Borne.

Stam, F.O. (2019) Insight in the role of the OECPO : An evaluation of the Operational Expert Community Police Officer in the police region ‘Oost-Nederland’.

Stapersma, Pier (2008) The EU ETS in the post-Kyoto years (2013-2020): perspectives for DELTA energy.

Starke, Frank (2011) Neighbor-proof? A policy process comparison between the neighborhoods Berflo Es and Hengelose Es.

Starke, Robert R. (2017) Citizens in the digital metropolis : towards a meaningful stance of smart citizenship?!

Stegemann, Laura (2019) We’re all living in very interesting times : The emergent sustainable transformation of local sociotechnical regimes depending on fossil resources. A narrative discourse analysis for the case of Barrancabermeja, Colombia.

Steinhorst, Samuel (2019) Undermining our Future by destroying the Past: Extractivism, Resource-driven Wars and the Loss of Traditional Ecological Knowledge in the lower Cauca region.

Stielstra, Leon (2014) Student participation projects in the Netherlands: a comparative study of student participation projects on the degree of student participation.

Stoeva, Lina Ognyanova (2010) Do Bulgarian representatives in the working groups of the Council of the European Union argue or bargain?

Stoeva, Yana (2010) The rhetorical entrapment of the EU in the discourse of the 5th eastward enlargement, the case of Bulgaria and Romania.

Stokes, Rosanna (2010) Betrokken burgers: Motieven, verwachtingen en ervaringen van burgers en politie in burgerparticipatieprojecten.

Stronks, J. (2016) Which cultural and structural characteristics of a Customer Contact Centre contribute to the citizens’ perceived service performance?

Sviklina, Elina (2007) Perception of the concept of political leadership in Western Europe and Iran.

Svraka, Dragana (2010) framing of the problem of drug addiction in the municipality of Banja Luka.

Swinkels, Sjoerd (2008) PPS voor weginfrastructuur; incomplete contracten en moral hazard.

Syurina, Elena (2009) Difference in framing the policy issue of child oncology in Russia and in the Netherlands.

Szabo, Adam David (2007) Different Worlds: Street Level Bureaucrats’ role and usage of expert systems.

Szameitat, V. (2021) God save America : how religiousness, trust and conservatism affect Covid-19 policy compliance in U.S. countries and states.

Söderberg, M. (2020) The mandate function of European Parliament elections : the relevance of election pledges to the powers of the European Parliament.

Takken, K. (2014) The complex theory of neighborhood safety: the influence of physical- and social characteristics on neighborhood safety in the five main cities of Overijssel.

Tanke, M.G.J. (2011) Investigating a new policy model: principles based regulation. A case-study on the effects of principles based regulation for policy that regulates emissions.

Taytas, F. (2008) Bazel II & de gevolgen voor het management van de banken.

Tegeler, Karin (2009) De politiële naleving van het protocol Huiselijk Geweld.

Tek, Hülya (2009) Item availability restricted.

Terpstra, A. (2021) Exploring Dutch politicians’ (social) media visibility during election campaigns.

Tesselhoff, Mark (2007) Woningbouwcorporaties over de ‘grens’ : een onderzoek naar de verzelfstandiging van de woningcorporatiesector en de strijdigheid met de maatschappelijke doelstellingen.

Thompson, K. (2013) Flood insurance: public or private? On the desirability and feasibility of flood insurance in the Netherlands.

Tihic, Dzanella (2012) Influence of the Centrality of an Actor on the Opinions of Others Applied to the Case of Citizen’s Assembly of 2006.

Timmerman, Yoeri (2017) Wijkbudgetten : towards a balance between the certainty of rules and freedom around citizen initiatives.

Tiryaki, Birgül (2007) “ Waar afstemming is, ontstaat harmonie” : een onderzoek naar de relatie burgerschap en politiewerk; Hoe is de discussie rondom veiligheid vorm te geven wanneer rekening wordt gehouden met het fenomeen van burgerschap?

Trouw, H.J. (2010) Developments in Terrorism Financing and Dutch Government Policy.

Uden, Michiel van (2009) De bijdrage van gemeenten aan vertraagde toepassing van Europese regels geanalyseerd: Oorzaken van vertraging bij de implementatie van de Aarhus-richtlijn en de IPPC-richtlijn bij Nederlandse gemeenten.

Uitdewilligen, S.B.J. (2013) Biomass in Veenhuizen, coalition of conflict? Research on coalition behavior in the biomass project for the prisons in Veenhuizen.

Umans, Annelies (2020) Crime prevention in public transportation : the route Zwolle-Emmen.

Urk, Rick van (2017) What kind of governmental support makes WhatsApp Neighborhood Watch Groups function better?

Vaartjes, Arjan (2007) Eerstelijns Leidinggevenden en Sturing : over sturing door groepchefs van BPZ-units in de Politieregio Gelderland-Midden.

Valk, Jenita Nienke (2019) The CAP according to farmers as its key stakeholders : How conventional farmers in the Netherlands view the direct support framework of the Common Agricultural Policy of the European Union.

Valk, Suzanne van der (2008) Diversiteit met beleid: onderzoek naar het waarborgen van de diversiteit van het opleidingenaanbod binnen een open bestel in het Nederlandse hoger onderwijs.

Valladares Pasquel, Andrea Carolina (2013) Ecuadorian public policy towards the good living : an interpretive policy analysis from the large-scale mining conflict.

Veen, Hans van (2009) De mogelijkheden van Lean Manufacturing bij Van Raam.

Veen, L. van (2011) Wat werkt wel en wat niet, bij het verbeteren van interne dienstverlening : een evaluerende case studie van een veranderprogramma in de interne gemeentelijke dienstverlening.

Veen, Maarten Eeke van der (2007) Balanceren tussen markt en netwerk : een onderzoek naar de effecten van de aanbesteding van de huishoudelijke verzorging op de relatie tussen gemeenten en thuiszorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Veen, Mirna van der (2009) Projectmanagement van infrastructurele projecten in cases met geprivatiseerde partijen: een casestudy naar de interacties van het projectmanagement van Knooppunt Bleizo met TenneT, Rijkswaterstaat en ProRail.

Veenhuizen, J.A. (2016) Political markets in Dutch municipalities: an interpretive policy study of the cases Almere and Hengelo.

Veenstra, J. (2020) Conceptualization of scale in the practice of integrated care.

Vegt, A. van der (2015) Local climate change policy : a comparative analysis of climate mitigation- and adaptation policy between four municipalities in Twente, The Netherlands.

Veld, Kevin (2009) Fysieke omgevingskenmerken en woninginbraak in Enschede.

Velde, Annemiek van der (2009) Nieuwe aanpak; verbeterde inburgering? Een analyse van het inburgeringsbeleid met en zonder loodsen bij de gemeente Enschede.

Veldhuis, L.M. (2013) Social media usage at governmental organisations : the use of social media as a means for government communication at local governmental organisations.

Veldhuizen, T.J. (2015) Nature organisations in the 21st century.

Velev, Bojan (2010) Social entrepreneurship in Serbia as a new model for employment generation of refugees and internally displaced persons (IDPs).

Veltkamp, L.J.M. (2014) Regelgeving in kansenzones? Mag het wat minder?

Veltman, L. (2011) Twitterende wijkagenten en de beleving van burgers : Een onderzoek naar de effecten van een twitterende wijkagent.

Vennegoor, C.J.J. (2015) Administrative merger between municipality Dinkelland and municipality Tubbergen.

Vente, P.J. de (2017) Game of Drones : Exploring the development of unmanned aerial vehicles in public safety organisations.

Vergert, K.J.A. ten (2020) Verweven maar ook samen? : Een analyse van de economische verwevenheid tussen de twee grootste Twentse gemeenten, Enschede en Hengelo.

Verheij, Sander (2015) Governance forms regarding municipal services in crisis management. A transaction cost approach.

Verkade, Rick (2017) Community police officers and WhatsApp : exploring and explaining the impact of WhatsApp neighborhood prevention groups on policing in a neighborhood.

Verlasevic, Sumedin (2019) Into the mind of a war refugee : an ethnography of refugees from Srebrenica, Bosnia and Herzegovina concerning the integration system in the Netherlands between 1995 and 2007.

Vermonden, Yvonne (2013) What do the changing rules regarding the ERDF, Interreg and POP mean with regard to the rules of participation and financial regulation for the subsidies and what are the implications for PNO?

Versteeg, D. (2013) In het belang van belanghebbenden: intern toezicht bij woningcorporaties.

Vervloet, B.M.P. (2017) Intermunicipal cooperation on a regional level : research regarding the influence of regional, network and quality of interaction factors on the performance of intermunicipal cooperation in COROP and FUA regions in the Netherlands.

Vervoorn, Mirjam (2020) Samenwerking rondom de overdracht : een onderzoek naar samenwerking rondom de overdracht van kwetsbare ouderen tussen de afdeling E4 van het Medisch Spectrum Twente en samenwerkende zorginstellingen uit de eerste lijn.

Vette, Danny (2010) De maatregel ISD binnen de Penitentiaire Inrichtingen Vught. Een onderzoek naar de gevolgen die de invoering van de maatregel ISD, en in het bijzonder de bijbehorende programma’s, heeft voor het executieve personeel van de PI Vught.

Visschedijk, Moni (2014) Co-operation between the Dutch and German police forces at the Euregional level Comparing police co-operation in the EUREGIO and the Euregion Meuse-Rhine.

Visser, D. (2011) Coördineren van hulpverlening voor multiprobleemgezinnen : een onderzoek naar de effectiviteit van verschillende coördinatievormen voor netwerken van hulpverleningsorganisaties voor de problemen van multiprobleemgezinnen.

Visser, Vincent Ruben (2012) The purposeful governance of technology discontinuation: an explorative study on the discontinuation of the incandescent light bulb in the EU.

Vogel, T.R. (2014) Volunteer Firefighters and Their Intention to Remain Active.

Vonhof, J.J.C. (2011) Malafide woningbemiddeling : een fenomeen achter de voordeur.

Voortman, Henrieke (2009) Political Trust; a Matter of Personality Factors or Satisfaction with Government Performance? A study on the influence of personality traits, moods and satisfaction with government performance on political trust.

Vreman, T.G.W. (2016) De doorwerking van aanbevelingen in gelaagde stelsels: het domein van waterveiligheid.

Vriend, H.D. de (2008) Compartimering : streefbeeld, gidsprincipe of onderhandeling? : een onderzoek naar de processen uit de compartimeringstudie.

Vries, Bram de (2007) Transparantie van Europese subsidies : de lidstaat aan zet? : een onderzoek naar de wijze waarop het financieel beheer van Europese fondsen in Nederland meer transparant en uniform kan worden.

Vries, H.G.A. de (2013) Basisregistraties in de knel? Onderzoek naar de noodzaak van een kaderwet voor het stelsel van basisregistraties.

Vries, J.W. de (2019) Explanation of geographical distribution of hemp plantations by different neighbourhood characteristics in Enschede.

Vries, Joost (2004) Aanbestedingsbeleid en marktbenaderingen in de asfaltwegenbouw.

Vries, N.L. de (2016) Jeugdcriminaliteit- De aanpak van problematische jeugdgroepen.

Vries, W.A. de (2019) Ouderen & problematische schulden : explorerend onderzoek naar bouwstenen voor een risicoprofiel voor 65+ huishoudens welke kans hebben op problematische schulden in de gemeente Hengelo.

Wagenaar, Dirkje (2014) "Should I stay or should I go?" Een onderzoek naar de veronderstelde uitstroom van hogeropgeleide jongeren uit Noordoost-Friesland.

Wakeren, J.B. van (2015) Fighting symptoms or investing in causes? Recognizing and responding to signals of radicalisation using local networks.

Warbroek, W.D.B. (2014) Exploring the transition to a low-carbon economy from a bottom-up perspective A comparative case study of implementation processes of local renewable energy initiatives in the Dutch province of Overijssel.

Warmerdam, J.A. (2017) Analysing Educational Policy: The Twente Educational Model.

Webbink, K. (2007) Een onderzoek onder de Overijsselse gemeenten naar de uitvoering van de onderzoeksplicht ex art. 213a Gemeentewet : Art. 213a Gemeentewet : Een wettelijke inbedding voor zelfevaluatie of een ‘lastig’ wetsartikel?

Weichert, Thomas (2010) Lisbon Treaty and CFSP: Will there be increased Integration?

Werner, V.W. (2017) Sugar tax: the fiscalisation of childhood obesity?

Westeneng, J.B. (2007) Outpatient appointment scheduling : an evaluation of alternative appointment systems to reduce waiting times and underutilization in an ENT outpatient clinic.

Westerveld, W. (2012) De ontwikkeling van de wijkagent: in het streven naar contextgedreven werken.

Weststrate-Velema, J.B.D. (2010) Werken aan Werk! Een onderzoek naar de discretionaire ruimte binnen het CWI-Enschede.

Wichers, Jeroen (2014) The maturity of kulturhusen in Overijssel.

Wieberdink, Floris (2006) Van netwerk tot regio : een onderzoek naar de toepassing van regiomarketing en de wijze van samenwerking in het stedelijk netwerk WERV.

Wieren, Arno van (2019) Possibilities to intervene : A comparison of the intervention instruments available to supervisory bodies in the Netherlands.

Wigger, E.B.R. (Edward) (2012) Van keukenmes tot pistool : de keuze van het wapen in geweldsdelicten en de effectiviteit van preventieve maatregelen in de politieregio Noord- en Oost-Gelderland.

Wigger, Ruben (2011) Duurzaam autorijgedrag in de gemeente Raalte - Onderzoek naar duurzaam autorijden en factoren die van invloed zijn op het rijgedrag.

Wijnstra, C.A.M. (2016) Implementation process in a post-conflict transition. The case of MATRA PATROL in Serbia.

Willering, L.M. (2009) Prestatiessturing in de WSW: een onderzoek naar de relatie tussen prestatiesturing door gemeenten en het geconceptualiseerd effect van de uitvoering.

Winkel, J.W. te (2007) Growing large while staying small : spinning-off as an organizational strategy.

Witteveen, Sòny (2020) ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ : bestuurskundig onderzoek naar interdisciplinaire samenwerking tussen het sociaal en fysiek domein, ten behoeve van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet.

Wolterink, N.R. (2008) Lonsdalejongeren : benadering met beleid? : een onderzoek naar de mate van consistentie tussen actorgebonden perspectieven en beleid ten aanzien van lonsdalejongeren in de gemeente Someren.

Wolters, Joanne (2007) Uit een isolement? : de effecten van buurtgerichte sociale activering op de sociale cohesie in de Berflo Es.

Wolters, Robert-Jan (2010) Woningovervallen, oost-west-thuis-best? Inzicht in verdachtenkenmerken, slachtofferkenmerken, motieven en modus operandi bij woningovervallen in de regio Noord- en Oost-Gelderland.

Yoon, Yeongsool (2013) How does the European Union raise deterrence effect on cartels? Implication for Institutional Development in Republic of Korea.

Yska, Douwe (2009) Van Deltacommissie tot Deltacommissie: De rol van adviescommissies in de besluitvorming over veiligheidsnormen voor hoogwaterbescherming.

Zaag, J. van der (2017) Media, mind & moves.

Zanden, Elke van der (2009) Inbraken in Enschede: woninginbraak en de samenhang met andere criminaliteit.

Zatezalo, Milica (2007) The dual nature of Europeanization : divergent national mechanisms to common monetary and securities markets policy.

Zielman, E. (2018) The meaningfulness of ZSM in Groningen.

Zijlstra, Margot (2020) Assertive Leader Behavior, Gender and Organizational Culture : Towards a Balanced Leadership.

Zoomer, J.E. (2017) Preserving community initiatives in times of cutbacks: Master Thesis about the strategies of community initiatives during cutbacks to adapt and continue.

oude Egbrink, M. (2011) Evaluation of the Interreg IV energy projects in the Euregio.

ten Vaarwerk, Lotte L.C.M. (2020) Het vergroten van zelfredzaamheid. Een evaluerend onderzoek naar de effectiviteit van Power op de zelfredzaamheid van haar deelnemers en vrijwilligers.

Çakici, Esra (2021) Framing the Middle East : populistic Twitter framing as a new form of Orientalism.

Çakın, B. (2017) Decentralization as a Conflict-Resolution Mechanism on Kurdish Conflict in Turkey: Panacea or Poison?

Çeri, E (2017) Identity settlement of Turkish migrants: an analysis of Turkish migrants about how their religious identities are related to their personal experiences of integrating in a new Western environment.

Öztas, G. (2008) Zorgzaam over de drempel : onderzoek onder Haaksbergse allochtone ouderen.

Đaković, Mr. Goran (2014) The impact of consortium characteristics on credit recognition performance: case study analysis of the Erasmus student mobility in frames of the ECIU consortium for the academic years 2007/2008 to 2011/2012.

This list was generated on Mon Nov 29 06:04:05 2021 CET.