University of Twente Student Theses

Login

Programme: Health Sciences BSc (56553)

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Year | Item Type
Jump to: Essay
Number of items: 352.

Essay

Aarnink, M. and Herk, L.A. van and Hurmuz, M.Z.M. (2015) Een studie naar de beweeginterventie Cool 2B Fit.

Aarninkhof, M. (2011) Child death review : een verkennend onderzoek onder kinderartsen.

Abbes, M.D.E. (2022) Medewerker gedreven innovatie van verpleegkundigen in het HagaZiekenhuis : een kwalitatief onderzoek naar welke acties het InnovatieLab binnen het HagaZiekenhuis kan ondernemen om de medewerker gedreven innovatie van verpleegkundigen te stimuleren.

Admiraal, Arjan and Kats, Michel (2006) Voor de muziek uit lopen? : een onderzoek onder middelmanagers van ziekenhuizen naar best practices.

Adriaanse, Sara and Engelhardt, Kim (2012) Acuut Chirurgische Unit in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam - Een vergelijking van bedrijfsmatige parameters.

Akker, A van and Nieuwenhuizen, D.B. van den (2015) Knelpuntenanalyse Sapphire Road Primary schoolkliniek.

Akmaz, B. and Versteege, L.J.H. (2016) Een evaluatie van het diagnose-behandeltraject van het Obstructief Slaap Apneu Syndroom in het Medisch Spectrum Twente.

Albertsboer, E.E. and Hassink, N.S. (2020) Uniformering werkproces rondom afspraakplanning binnen cluster Beschouwend van Ziekenhuisgroep Twente.

Alferink, K.M. and Schnetgöke, J. (2014) Management van de beddencapaciteit in het Medisch Spectrum Twente.

Alting, Willemien (2009) Patiëntenpreferenties: een toegangstijdenonderzoek naar poliklinische patiënten van het NKI-AVL.

Amersfort, J. van and Vankan, L.M.A. (2011) Aanbevelingen ten aanzien van de plannen om de oorzaken van de werkdrukte te verminderen op de FB dagbehandeling van MST.

Angelovski, M. (2017) The burden of cancer survivors: numbers and known late effects. - De impact voor kankeroverlevenden: omvang en bekende late effecten.

Antonides, L. and Ooms, L.A. (2017) Hemodialyseafdeling 2.0 : kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar het aansluiten van de planning op het dagelijks leven van hemodialysepatiënten in het Deventer Ziekenhuis.

Anwar, M.M. (2014) Non-respons in een onderzoek naar de transitie van acute naar chronische pijn bij patiënten met acuut musculoskeletaal trauma.

Aygün, Malika (2020) Een kwalitatief onderzoek naar de behoefte van eHealth in de thuisrevalidatie van ouderen.

Bakir, Merve (2023) Een kwalitatief onderzoek naar het bevorderen van Positieve Gezondheid bij hartpatiënten binnen het Thoraxcentrum in het MST.

Bakkal, Melis (2023) Netwerk governance en samenwerking binnen de Netwerken Palliatieve Zorg Twente : Een kwalitatief onderzoek naar het verband tussen de vorm van netwerk governance, de condities en de kwaliteit van de samenwerking binnen de Netwerken Palliatieve Zorg Twente.

Bakker, M. and Oudbier, R. (2015) De aandachtsfunctionaris kindermishandeling : een analyse van de sterke en zwakke punten van de invoering van deze functie in organisaties waarvoor de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geldt.

Balkay, A. and Buursink, E. H. and Deniz, Y. (2016) Evaluatie zorgcomplex De Botterhof – Wierden : een casestudy op gebied van zorgregelgeving, zorgconcepten en zorgarchitectuur.

Banis, Hanneke (2008) Afstemming van zorgvraag en zorgaanbod bij MS patiënten.

Bartels, E.A. (2017) Safe discharge.

Battjes, M.S. (2021) Voorkeuren en behoeftes van zorgverleners in het samen beslissen over gepersonaliseerde nacontrole bij borstkanker en het gebruik van persoonlijk risico-informatie hierin.

Bauhuis, J.G.J and Hulshof, I.M. (2020) Quality of life and functional outcome after different types of Total Mesorectal Excision in Dutch patients with rectal carcinoma.

Bašić, J (2019) The risk of getting an SSI after breast surgery and preoperative treatment with Bactroban nasal ointment and/or neoadjuvant chemotherapy.

Beek, V. van de (2013) De jeugdverpleegkundige en postpartum depressie: een onderzoek naar het professioneel verpleegkundig handelen van jeugdverpleegkundigen bij het afleggen van huisbezoeken ter signalering van postpartum depressie.

Beens, E. and Hornstra, G.L. (2017) Richtlijnadviezen ter preventie van wiegendood; opgevolgd of in de wind geslagen? Een onderzoek naar de mate van naleving van de richtlijnadviezen betreffende de slaaphouding en slaapplek en beweegredenen voor afwijking ervan.

Belde, Monique (2008) Informatie uit het EPD als input voor het MIS in het UMC St. Radboud.

Beldhuis, E.A.M. and Olde Engberink, M.B.M. (2017) Complexiteit in verpleegkundige zorg (vanuit een organisatorisch perspectief).

Beltman, Henrike and Klever, Roos (2012) Zorgpaden op de polikliniek gynaecologie.

Benschop, M.L. (2023) Veerkracht na een heupfractuur : De acceptatie van het Eforto® systeem door heupfractuurpatiënten.

Bente, B. and Kleisen, M. (2018) De ervaringen van mantelzorgers van personen met dementie met het ontmoetingscentrum van Liberein.

Bentum, S.B. and Hendriks, J.N. (2016) Onderzoek naar de determinanten die de keuze voor een keteningang bepalen bij patiënten met een acuut coronair syndroom.

Berg, J. van den (2022) Leefstijlfactoren en bloedglucoseregulatie gerelateerd aan kwaliteit van leven van volwassenen met diabetes type 2.

Berkenbosch, T.S. and Ronde, T. (2015) Tevredenheid van ouders met de screening op en de voorlichting en begeleiding bij dysplastische heupontwikkeling door de jeugdgezondheidszorg.

Bestert, A. and Dassen, M.N. and Kernebeck, A-L. and Wilms, B.M. (2013) Verschillen tussen de bezoekregelingen in Nederlandse en Duitse ziekenhuizen.

Bijl, C.R. (2020) How can leaders affect their followers’ health behaviour? A systematic literature review.

Bilen, S. (2023) Behoeften van mantelzorgers in het nazorgtraject van CVA patiënten.

Bisseling, M. and Penterman, L.S. and Sieders, E.A. and Vechte, L.E. van der (2014) Marktvalorisatie van Virtual Reality ter reductie van pijn tijdens de behandeling van brandwonden.

Blaazer, A.M. (2019) Effect of the Suture Method on Surgical Site Infection after Appendectomy and Cholecystectomy: a Retrospective Cohort Study.

Blaset, S.G. and Wegmann, U. (2012) Differences in the prevalence of risk and protective factors for SIDS between Germany and the Netherlands.

Bles, R.M. (2016) Breast Cancer in the Elderly and the Influence of Mammography Screening.

Blömer, Mrs. N.G.M. (2016) Substitutiezorg oogheelkunde in Haaksbergen : van de tweede naar de eerste lijn.

Boer, J.H. (2013) De invloed van modererende en mediërende factoren op het effect van behandeling met acceptance commmitment therapy bij patiënten met chronische pijn en vermoeidheid.

Boer, Judith de and Hulshof, Stefanie and Bothof, Roos (2020) Aan het roer van de jeugdhulp: Een kwalitatief exploratief onderzoek naar de gemeentelijke sturing op de doelstellingen van de Jeugdwet in de gemeente Hoogeveen en Apeldoorn.

Boeve, Selma (2023) Het verbeteren van de informatievoorziening en patiëntbetrokkenheid in de (na)behandeling van mensen met slokdarmkanker.

Boland, H.G. (2022) Op zoek naar de X factor van medewerker gedreven innovatie : een kwalitatief onderzoek naar de bijdrage van een innovatielab op medewerker gedreven innovatie in ziekenhuizen.

Bolder, S.A.M. (2010) Onderzoek naar de voorkeur van chronische pijn patiënten bij thuisbehandeling.

Bos, E.M. and Laan, N.A. van der and Zinger, N.D. (2016) Effectiviteit van de vervolgbehandeling van jichtpatiënten bij de reumatoloog en huisarts : een retrospectief cohortonderzoek op de afdeling reumatologie van Ziekenhuisgroep Twente.

Bosch, Eric ten (2014) Bewegen door baby's - Een identificatie van kenmerken die een relatie hebben met bewegen door baby's van 0 t/m 11 maanden.

Boshuizen, L.M. and Lobker, B.C. (2012) Analyse van het citobeleid in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Bosman, L. and Turksma, J.G. (2018) Validiteit en betrouwbaarheid van de POCHA* vragenlijst *(Preferences for Child Health care Assessed).

Boven, T.W. van (2016) Een functionele, economische en technische evaluatie van de da Vinci Xi operatierobot in de Ziekenhuisgroep Twente.

Brake, W.W.M. ter and Arnoldus, M.A.C. (2020) Oog voor vertraging : vroege herkenning bij Reuscelarteriitis.

Brandsema, K.P.D. and Koel, C.D. and Morsink, K.J.F. (2014) Het meten van gezondheid : een onderzoek naar een andere, betere manier van het achterhalen van de waarderingen van gezondheidstoestanden.

Breukelman, L.G. (2023) Van crisis naar zorg - ontlasten van verzorgenden-IG bij toenemende zorgvraag.

Bril, A.M. (2023) Institutionele logica's en hun perspectief op het ontwikkelproces van Artificiële Intelligentie voor beeldvormende technieken in de zorg.

Broeders, T.T. and Hu, E.X.Y. (2021) Medewerker-gedreven innovatie door innovatie challenge bij Aveleijn.

Bruijs, Jutine J.I.M. and Geel, Emma J. Van and Hoveling, Liza A. (2015) Ervaringen met antipsychotica gebruik bij thuiswonende ouderen met dementie : ervaringen van een mantelzorger, huisartsen en thuiszorgprofessionals met antipsychotica gebruik bij thuiswonende ouderen met dementie.

Buil, J.H. and Haalboom, M.T. and Issa, R. and Trentelman, E. (2012) The core procedures of brachytherapy.

Buiting, M. (2022) Medewerker perspectief ten aanzien van de waargenomen bruikbaarheid van monitoring technologie op de psychogeriatrie afdeling van Marga Klompé.

Buren, C.M. van and Zoet, A.H. (2021) Op welke manier kan het project Samen1 met de Digitale Stamtafel optimaal geïmplementeerd worden bij Zorggroep Manna?

Buren, Rick van (2021) Development of a proto-tool for effective eHealth enabled integrated care implementation: a systematic literature review update & Dutch Delphian consultation.

Busscher, S. and Homan, A. and Maas, M. van der (2012) Onderzoek naar het opzetten van een webbased shared care systeem voor testiskanker.

Caris, M.V.A. (2020) De ontwikkeling van een telerevalidatie-app voor traumapatiënten met een fractuur.

Chamoun, S.S. (2022) Implementatie van de virtuele diabeteskliniek in ZGT : het perspectief van diabetes zorgprofessionals in ZGT in de pre-implementatiefase. Een kwalitatief onderzoek.

Cornelissen, A.J. (2023) De mogelijkheden van het gebruik van wearables in de behandeling Agressie Regulatie op Maat.

Dekker, S. and Spenkelink, K.T. (2014) Knelpuntenanalyse preoperatief proces Medisch Spectrum Twente - Het direct meegeven van een operatiedatum: een operatie op zich.

Derksen, J. (2023) The food environment and obesity, are they related? : A cross-sectional observational study in the Netherlands.

Devrim, Merve (2022) Het gebruik van online modules binnen de forensische geestelijke gezondheidszorg.

Diermen, N. van (2023) Kwalitatief onderzoek naar de implementatie en inbedding van flexibele bezoektijden binnen het Intensive Care Centrum: visies, behoeften en verwachtingen van IC-verpleegkundigen en intensivisten.

Dijk, Loes van and Oosterhoff, Marije and Straathof, Lizzy (2012) Een basismodel van de radiotherapie planning en het gerelateerde zorggebruik: een onderzoek, uitgevoerd in het Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek Omstreken (RISO) te Deventer en het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam, naar de radiotherapie planning van mamma- en prostaatpatiënten.

Dol, K. (2022) Vermoeidheid bij reumatoïde artritis : een onbesproken probleem.

Dolder, P.S. van den and Oudbier, S.M. (2016) Het verband tussen patiënt- en zorgkarakteristieken en redenen tot no-show.

Dolkens, C. and Willemsen, A. (2013) Vroege Health Technology Assessment van de eNose technologie: wat is de toegevoegde waarde en wat zijn de toetredingsbarrières van de eNose?

Dool, J.M.F. van den and Nijhuis, H.L. (2019) Verkenning van de verwachtingen van patiënten ten aanzien van het Lyme Centrum Apeldoorn.

Doppen, C. (2020) Evaluatie van de usability problemen en persuasiviteit van mijnERAS. Een kwalitatief onderzoek naar de usability problemen en persuasiviteit van de postoperatieve herstelapp mijnERAS.

Drenth, I. and Jong, S. de and Koster, D.M. (2012) Geen ok-tijd te verliezen! Benchmarking, planning en tijdregistratie van het operatiekamercomplex.

Dullemen, E.M. van (2023) "Samen sterk in een veranderende planorganisatie" : Een kwalitatief onderzoek naar uitdagingen en veranderbereidheid als bijdrage aan het verbeteren van integrale planning en besturing binnen het bedrijfsbureau van Zorgorganisatie X.

Eikenhout, Lodewijk (2012) Kosten van screening op aangeboren hartafwijkingen op het consultatiebureau met behulp van de elektronische stethoscoop: een modelmatige benadering.

Elawady, Y.M. (2021) Structureren van de patiëntenstroom van een Totale Heup- en Knie Prothese door vroegtijdige risicostratificatie : Adviesrapport over de implementatie van de ‘Modified Elderly Mobility Scale’ in de orthopedie.

Elbers, M.G.A (2022) Complicatieregistratie op de afdeling Spoedeisende Hulp van Ziekenhuis X.

Elferink, S.E.M. (2020) Gebruik van online keuzehulpen : een systematische literatuurstudie naar de invloed van een online keuzehulp op ‘samen beslissen’ tussen arts en patiënt in tweedelijnszorg.

Elling, J.M. (2018) Perceived barriers and facilitators to quality management of infection control among infection control practitioners.

Engberts, G.J. (2016) Medische technologie in de thuissituatie.

Enschot, Merel Jose van (2023) "Niet praten óver, maar praten mét" : Een kwalitatief onderzoek naar het betrekken van het patiëntenperspectief binnen het veranderprogramma van Zorgorganisatie X.

Erasmus, A.J. (2023) Accessibility and availability of physical activity infrastructure in Lisbon.

Eskes, Harm and Schilderink, Jasper L.M. (2021) Risk factors for ICU admission, long-term stay and mortality in hospitalized COVID-19 patients.

Eugelink, J.P. (2022) Hoe geschikt zijn gezondheidsapps voor mensen met diabetes type 2 en beperkte elektronische gezondheidsvaardigheden?

Everlo, W.R. (2017) Item availability restricted.

Evers, Joran and Barels, Egbert Wilte (2014) Business Models & eHealth: Een bedrijfsmatige aanpak in de gezondheidszorg.

Falk, K. and Thijssen, K. (2011) Palliatieve zorg bij COPD GOLD IV patiënten.

Feijen, Evelien H. (2008) Transitiemanagement -het vormen van een leidende coalitie- : Een onderzoek naar het vormen van een leidende coalitie in een transitieproces welke in het Máxima Medisch Centrum te Eindhoven en Veldhoven plaatsvindt als gevolg van de marktwerking in de Nederlandse Gezondheidszorg.

Fledderus, Martine (2006) Wat kunnen nurse practitioners betekenen in de jeugdgezondheidszorg in de regio Twente? : een onderzoek naar de inzetbaarheid van de nurse practitioner.

Focht, Jelke te (2023) De mate van informatievoorziening en patiëntbetrokkenheid van slokdarmkankerpatiënten in het ZGT.

Folkert, Lois and Klaver, Lieneke (2021) Recovery after Cardiac Arrest : the Brain is the Heart of the Matter.

Fransen, Ilse and Schopman, Pien (2019) Verbeteren van de planning van verpleegkundig specialistische zorg voor ernstig zieke kinderen.

Geerts, C.W.G. and Holtkamp, M.A. and Lenferink, M.A.M. and Wilharms, L.A.H. (2015) Wat heb je in huis? Een inventarisatie van en adviesrapport inzake het verpleegkundig functiehuis van Medisch Spectrum Twente.

Geessinck, F.A.J. and Roerdink, M. and Schoon, A.L. (2016) Een evaluatie van de rol zorgconsulent palliatieve zorg binnen de organisaties aangesloten bij het Palliatief Netwerk Salland.

Geuke, Z.I.M. and Sturtz, G. (2016) Patiëntenvoorkeuren in de diagnostiek van kanker.

Geuzebroek, E.F and Wolsink, F and Koehorst, D.S (2017) Onderzoek naar de keuzes van patiënten met een beroerte voor een bepaalde keteningang in de acute zorgketen in Twente en Oost-Achterhoek.

Gijsbers, Merle and Pleijzier, Nienke (2019) De gewenste rol van de patiënt in de besluitvorming voor een aortaklepprothese : De ondersteuning van de patiënt in de besluitvorming voor een biologische- of mechanische aortaklepprothese.

Goossink, S.F. (2022) Het verband tussen HbA1c, Time In Range en de ziekenhuisopnamen en SEH-bezoeken van type 2-diabetes mellitus patiënten in het DIAbetes en LifEstyle Cohort Twente : een retrospectief cohortonderzoek.

Grievink, Brielle (2012) Cool 2B Fit, worden de doelstellingen gehaald? Evaluatie van een programma dat leefstijlveranderingen bij kinderen tussen de 8 en 13 jaar met overgewicht wil bewerkstelligen.

Groeneveld, R.G.A. (2017) Kenmerken van armoede : Een onderzoek om in kaart te brengen hoe professionals die met kinderen van tussen de 0 en de 12 jaar werken, kenmerken van armoede opmerken en hoe zij hier mee omgaan.

Groenink, E.E.T. (2023) CVA eCoach : Betere nazorg voor CVA-patiënten van 70-plus middels de CVA eCoach.

Grotel, Silvie van (2022) Inhalation technique of adults with difficult to treat asthma.

Güner, Ö. (2011) In hoeverre is de PAL4 community gebruiksvriendelijk om de sociale (en sociale steun) behoeften van ouderen te vervullen?

Haan, E. de and Broek, N.B.M.A ten (2021) Medewerker-gedreven innovatie door het Zorglab: Een kwalitatief onderzoek naar hoe het Zorglab van Zozijn medewerkers meer kan betrekken bij het innovatieproces.

Hadarian, Stephan (2014) Bewegen door baby's - Bewegen door baby’s van 6 t/m 8 maanden, welke variabelen spelen een belangrijke rol?

Hagedoorn, Merel (2010) Attitudes van zorgverleners bij normrakend gedrag van cliënten in palliatieve terminale zorginstellingen.

Hammer, B.A. (2018) Evaluatie van de implementatie van het medische dossier Ysis.

Hampsink, M.G.M. (2023) Mixed-methods onderzoek naar de optimalisatie van het meldproces binnen MST omtrent apparatuur.

Harmeling, L. and Schuurman, A. and Tuenter, H. (2014) De wenselijkheid van een one-stop polikliniek voor de borstkankerzorg in de regio West-Achterhoek.

Hasper, Marvin and Gourie, Orkino (2020) Tekstboek uitkomst na CABG : een nieuw hulpmiddel om de kwaliteit van een coronaire bypassoperatie te meten.

Heg, Wendel van de (2008) Medische geletterdheid van chronisch zieke patiënten.

Heijden, S.E. van der (2016) Motives and barriers for performing pleasurable activities : study on the motives and the barriers for performing pleasurable activities in the daily life of the Dutch elderly population.

Helden, J.A. van (2020) The influence of adherence to COPD exacerbation action plans on health outcomes.

Hertman, Freek (2010) Het valideren van een meetinstrument voor het meten van de draagduur van een redressiehelm bij zuigelingen met een schedeldeformatie.

Hesselink, D.D. and Heurman, G. (2012) Informatievoorziening omtrent testuitslag van zelftests : wat is de informatiebehoefte van de consument met betrekking tot de testuitslag van een zelftest aangevraagd bij ServiceLabs en hoe verhoudt deze zich met de gegeven informatie door ServiceLabs?

Hesselink, J. (2023) Het bespreken van vermoeidheid van reumatoïde artritis patiënten; het perspectief van de zorgverlener.

Hessels, R.F. (2016) De inzet van Jouw Hulp onder de vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten in de GGZ.

Hey, Isabelle Florentine (2019) De kwaliteit van het Diagnostisch Centrum Twente vanuit het huisartsenperspectief.

Hiemstra, T. (2013) Belangenbehartiging in de zorg: wat werkt en wat niet? Studie naar effectieve methoden door overkoepelende belangenorganisaties.

Hoek, J. van (2022) De kwaliteit van mobiele apps ter bevordering van slaapkwaliteit en -kwantiteit.

Hoekstra, C.C. (2021) Een exploratie van welke factoren het effect van telehealth interventies bepalen.

Hoekstra, Xander (2023) An explorative study on feasibility of lymphedema self-monitoring after breast cancer.

Hoffmann, Marvin (2020) What are the determinants that induce CVD patients to drop out of their CVRM program in the primary care in Almelo?

Hofhuis, T. (2022) Mindfulness in een digitale wereld : het ontwikkelen van een tool voor het selecteren van mindfulness apps door zorgprofessionals voor patiënten met stressklachten.

Hofland, H.J. (2009) IVD Selftests for Therapy Management in Chronic Conditions “Can IVD selftests for therapy management contribute to the quality of care for patients with chronic conditions?” : A Literature Review.

Honcoop, M.M. (2010) Diffusion of HPV vaccination among physicians in New Delhi, India : barriers and drivers towards the intention to recommend HPV vaccination by paediatricians and gynaecologists.

Hoogerheide, B. (2021) Identification of patient profile clusters and their characteristics for ICU-admitted COVID-19 patients.

Hoogland, M. and Pouwels, J.G.M. (2021) De toepassing van gedragsveranderingstechnieken in leefstijlcoaching voor mensen met diabetes mellitus type 2.

Hoorn, E.S van (2015) De diagnostiek van vitamine B1, B6, B12, foliumzuur en vitamine D25 deficiënties in de huisartsenpraktijk.

Horenberg, Lieke (2017) Item availability restricted.

Horst, L.A. and Khano, M. (2014) Item availability restricted.

Hove, Peter ten (2022) Eforto® voor herstel op de geriatrie.

Huisintveld, B.A. and Oosterhout, L.E. van (2020) Activiteitenmonitoring in de bariatrische populatie : een review.

Huisman, H.M. (2009) ‘Een portal vol zorg’ : Evaluatie Elektronisch Verpleegkundig Dossier Medisch Centrum Alkmaar.

Huizinga, J.A. (2016) Partiële leverresectie bij patiënten met het mammacarcinoom: beschrijving van de zorg in Nederland.

Ilgun, M. and Lips, T. (2011) Uitkomstmaten Cool 2B Fit : een studie naar de uitkomstmaten van een interventie tegen overgewicht bij kinderen.

Jannink, W.R. and Hobert, E.A.M. (2016) Predictiemodel tijdsduur preoperatieve screening.

Jansen, C. (2022) ERAS, the patients’ experiences : research into the experience of patients, who did undergo an elective colorectal surgery, with the eras program regarding the pre-operative education and post-operative admission.

Jansen, M.M. (2011) Een business model voor de implementatie van de PAL4 Community door Beweging 3.0.

Jansen, S.J. (2008) Domotica technologie in de intramurale ouderenzorg: Inventarisatie van Domotica technologie en de invloed van deze technologie op de inzet van personeel.

Janssen, K.A. (2011) Gebruikerseisen van de LOPES.

Janssen, Kirsten (2012) The influence of innovation activities and organization structure on the technological and commercial performance of large established companies in the medical device industry.

Jong, Marina Greet de and Reijerink, Kaylee (2014) E-MOVO 'De samenhang van opleidingsniveau en etniciteit met het gezondheidsgedrag van jongeren in Twente'.

Jong, Nienke de (2009) Voorkeurshouding bij zuigelingen: analyse van de knelpunten voor professionals bij preventie, vroegsignalering & aanpak van voorkeurshouding bij zuigelingen.

Jonge, K de (2016) Gebruik van de Verworven Competenties en Ervaren Belemmeringen door Artsen M&G bij het Nemen van een Beleidsinitiatief.

Jonker, J. (2019) De Validiteits- en Betrouwbaarheidstest van het Verpleegkundig Zorgzwaartemodel.

Joostens, E. (2023) Het effect van interventies op de gezamenlijke besluitvorming tijdens het feitelijke gesprek tussen patiënt en zorgprofessional binnen Medisch Spectrum Twente: een kwantitatief onderzoek.

Kamphuis, M.J.M. (2019) Een dichtbij gelegen Duits ziekenhuis of een verder gelegen Nederlands ziekenhuis? : Een onderzoek naar de voorkeur van de Nederlandse grensbewoner in een acute situatie.

Kamphuis, Minou (2023) Acceptatie van zorgverleners voor het gebruik van het Eforto® systeem bij het herstel van heupfractuur cliënten.

Karbaat, I.M. (2020) The perception of healthcare professionals regarding the relocation of the follow-up and aftercare of breast cancer from secondary to intermediate care.

Kate, E.J. ten and Veltheer, D.A. and Veneberg, B. (2018) Een onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening van Stichting Evenmens : Volgens de perceptie van mantelzorgers, zorgvragers en zorgvrijwilligers.

Kaya, H. (2014) Het consulteren van de aandachtsfunctionaris kindermishandeling in de jeugdgezondheidszorg.

Keijser, Ella (2023) Investigating the Relationship between Out-of-Hospital Cardiac Arrest Risk and the Distribution of AEDs in the Municipality of Enschede.

Keizer, J. and Kouwert, M.J. (2015) Proactieve palliatieve zorgplanning bij oncologiepatiënten in Twente.

Kemna, Anne-Lot and Mooij, Mara (2017) Gebitssaneringen onder narcose bij jonge kinderen : een inzicht in de kenmerken van jonge kinderen en de specifieke zorgketen vanuit het perspectief van de zorgprofessional.

Kerkhof, Lauren and Berendsen, Carlijn and Groot, Ester de (2018) Triage bij grootschalige evenementen : Een kwantitatief onderzoek naar de kenmerken van slachtoffers en ambulanceverpleegkundigen die invloed hebben op de juistheid van triage.

Kleine, S. (2008) Triage op de spoedeisende hulp.

Kleinsmit, G.H. (2011) Assessment of the impact of new medical technology on teamwork and patient safety in the operating room.

Kleisen, M (2020) Which factors can explain actual usage of WMO services?

Kloeze, Elly (2009) Het gewicht en de conditie van jonge kinderen gerelateerd aan voeding, beweging en slaap : een dwarsdoorsnede onderzoek in de gemeente Winterswijk.

Kloosterman, C. (2023) Ontwikkeling van Artificial Intelligence in de Zorg en de Rol en Betrokkenheid van Stakeholders.

Knollema, L.M. (2019) External validation of prediction models for breast cancer with different outcomes done with individual patient data from the Netherlands Cancer Registry.

Kobes, H.E. (2011) Transparant over zorgactiviteiten per Diagnose Behandel Combinatie : een inventarisatie naar de inhoud van de zorg voor de DBC’s van de aandoeningen Varices en Appendicitis in het Deventer Ziekenhuis.

Kocabiyik, T. and Ocal, G. (2016) The effect of a structured medication review on quality of life in patients with Parkinson's Disease.

Koedijk, J.H.D. (2019) Patiënt-ervaringen tijdens het behandeltraject van een UCV door de ulcus one stop poli van het ZGT Almelo.

Koehorst, B.J.A. and Lith, P.E.A. van (2016) Het gebruik van een nomogram bij het nacontroletraject voor borstkanker : Een onderzoek naar het gebruik van een nomogram bij het nacontroletraject van borstkankerpatiënten in de Nederlandse gezondheidszorg.

Koeleman, M.J. and Regtop, V.R. and Scheffer, R.M.L. (2018) Factoren voor het voorschrijfgedrag van Twentse huisartsen omtrent statines bij de primaire preventie van hart- en vaatziekten.

Koers, Martijn (2019) Late pulmonary effects of different treatments after breast conserving surgery.

Kok, Nicole A.L. and Manik, Rakhi (2018) Polyfarmacie en het voorschrijfgedrag van huisartsen.

Kolk, A.D. van der (2024) Bevorderen patiëntenregie en gezamenlijke besluitvorming.

Kolk, Rachèl van der (2019) In welke mate zijn cardiologen zich bewust van de verminderde geschiktheid van de arteria radialis als graft voor een CABG na een CAG of PCI, en in welke mate wordt dit meegenomen bij de keuze voor een toegangsweg?

Kolkman, Sabrina (2009) Begeleiden van leerlingen met langdurig ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs door jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Kolsteeg, I.M. (2022) De houding van medewerkers met verschillende opleidingsniveaus in de somatische zorg bij Marga Klompé ten aanzien van arbeidsondersteunende technologie voor zorg op afstand.

Kooistra, Marianne (2008) Informatieoverdracht naar en van de operatiekamer.

Kortekaas, R. and Sijtsema, M. and Veltjen, K.J. (2016) Inventarisatie van capaciteitsmanagement op drie poliklinieken van de DIGD in het UMC Utrecht.

Korving, F.A.W and Veluwen, M.H. van (2021) Onderzoek naar knelpunten bij de uitvoering van de ROM in het TOPGGz centrum Verslaving & LVB binnen Tactus.

Kraaij, T.B. (2010) Supplementgebruik onder toproeisters : eEen toepassing van de Theory of Planned Behavior.

Kremer, R.B. (2020) Follow-up onder de loep bij een aneurysma aortae abdominalis als nevenbevinding.

Kroes, A. and Kuipers, H.A. and Ouwerkerk, E.C. (2015) Volg uw hart: welke zorg kiest u? : Keuzes en ervaringen van patiënten met verdenking op acuut coronair syndroom in de acute zorgketen in Twente en Oost-Achterhoek.

Kroes, Leslie K. (2007) Livio : het verlenen van psychogeriatrische zorg in een setting van kleinschalig wonen.

Krom, R. (2022) Het genereren van persona’s als onderdeel in de ontwikkeling van een Early Warning System.

Kuipers, R. (2011) Evaluatie van de knelpunten op de verpleegafdelingen van Ziekenhuisgroep Twente.

Lahuis, Bas (2016) Kwaliteit van leven na een trauma : een nieuwe factor in de landelijke traumaregistratie.

Lamoen, Ingrid van (2007) Zorgaanbieders vergelijken : een onderzoek naar de problematiek van het vergelijken van zorgaanbieders en de ondersteuning hierbij voor cliënten met een verstandelijke handicap die gebruik maken van een pgb.

Lankheet, M.H.T. and Weersel, S. van (2016) Kwalitatief onderzoek naar determinanten rondom het gebruik van telemedicine diensten bij behandelaren in Roessingh centrum voor revalidatie.

Lansink Rotgerink, F.K. and Slotman, E. (2020) Patient perspective on telemonitoring and implications for implementation.

Leeferink, F.J. and Bessembinder, G.R. (2020) Naar optimalisatie van het zorgtraject, de verwijzingen en patiënttevredenheid over de zorg bij chronische pijn aan het bewegingsapparaat in 1e, 2e en 3e lijns-zorg.

Leestemaker, S.P. (2015) Revalidatie na heupoperaties door verschillende orthopedische chirurgen.

Leewis, L.J.B. (2008) De weg van de colon carcinoom patiënt : informatiestromen op het zorgpad van colon carcinoom patiënten in het Deventer Ziekenhuis.

Letink, M. (2022) Herstel in de acute fase na een heupfractuur : De adoptie van het Eforto® meetsysteem voor het voorspellen en monitoren van functioneel herstel door zorgverleners van klinische heupfractuurpatiënten.

Leus, J. and Oden, P. (2017) De verpleegkundige werklast op de SEH.

Leusink, Marije (2009) Analysing the needs of Orphans and Vulnerable Children in Toul Chrey village, Cambodia.

Lieferink, Marieke A. (2010) Low-care hospice in Almelo : onderzoek naar de behoefte en de financiële haalbaarheid van een low-care hospice in de Regio Almelo.

Lieshout, C. van (2016) The diagnostic properties of enzym based diagnostics of infections in diabetic foot ulcers.

Ligt, Kelly de and Luyke, Kirsten and Steentjes, Laura (2013) Doelmatigheidsoverwegingen in oncologische richtlijnen.

Lindenberg, M (2015) Systematic review on accuracy of imaging techniques during neoadjuvant chemotherapy used in response-guided procedures to breast cancer subtypes and value assessment for patient, healthcare insurance company and society based on outcome indicators for breast cancer - a practical approach.

Lugtenberg, Marissa (2009) Achterblijvend aanbod kleinschalige woonvormen voor psychogeriatrische patiënten in Twente.

Luijken, J. and Boerma, L. (2015) Inschatten van tijdsduren van verpleegkundige handelingen op de Spoedeisende Hulp met behulp van de nominale groep techniek.

Lusseveld, M.J.F. (2023) Deciding Between Kidney Transplantation or Dialysis: A Think Aloud Study Exploring Internal Validity of the DCE Questionnaire of the HOP-CKD Study.

Luttikhuis, D.A.C. (2018) Patient characteristics of the Alexander Monro Hospital : a specialized breast cancer hospital, trends over time and comparison to the national breast cancer population.

Maanen, L.M.J van and Berghuis, A.M (2014) Wonen op eigen kracht.

Maaren, ? van (2011) Protocollaire Zorg - Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Maas, Evelien van der (2010) Helmtherapie of afwachten? Een onderzoek naar de voorkeur van kinderfysiotherapeuten voor een behandelmethode van schedeldeformatie.

Mantjes, G. and Meijer, F.G. and Ramakers, L.E.C. (2014) Een recept voor succes; Een analyse van de invloeden op, processen en knelpunten binnen apotheek Tuindorp.

Marderos, Shant (2022) Onderzoek naar de ervaring van patiënten die het ERAS-programma hebben doorlopen, met betrekking tot het ontslag uit het ziekenhuis en het herstel na de darmoperatie.

Marsman, Remco (2018) Medicatiegebruik voor de behandeling van COPD exacerbaties bij COPD patiënten in een zelfmanagement groep en een standaard zorg groep.

Meeuwsen, F.M. (2014) Alle Jeugdigen in Beeld!

Meijer, Hendrika Sylvia (2008) Discussie en aanpak van het beleidsvraagstuk rondom prenatale screening op Downsyndroom en neuralebuisdefecten.

Meijer, J. and Poorthuis, J.J. (2020) Determinanten van een late verwijzing bij reuscelarteriitis.

Meirmans, Judith Maria (2014) Implementatie van CDR in Nederland: bevorderende en belemmerende factoren.

Meulink, L.J. and Seemann, N.S. (2021) Hoe kan de tevredenheid over ondersteunende dienstverlening gemeten worden bij hoogopgeleide zorgprofessionals aangesloten bij een service organisatie? : Een service tevredenheidsonderzoek bij huisartsen aangesloten op regio organisatie Medrie.

Mewes, Janne Charlotte (2009) Health Care Systems – Shaped by the Welfare State? : the impact of the characteristics of the welfare state on health care systems, using the example of Germany, Sweden, and the United Kingdom.

Mierle, K.W.J. van (2022) Out-of-hospital cardiac arrest : patient's perspective on cognitive deficits and cognitive rehabilitation.

Moekotte, N.L. (2016) Variation in use of boost-radiation in clinical practice: Considerations and used policy of radiation oncologists.

Molenkamp, A. (2010) Een informatie systeem met betrekking tot het onderhandelen over en rapporteren van afspraken rond diagnose behandel combinaties.

Montenegro, N.J.F. (2023) Acceptatie van het Eforto®-systeem door zorgprofessionals van opgenomen geriatrische patiënten.

Morssink, A.J. and Woortman, L. (2017) Het gedrag van ouders met zuigelingen met betrekking tot de risico- en beschermende factoren voor wiegendood Peiling Veilig Slapen 2017.

Moussally, Naya (2023) The Respiro project : Evaluation of the Respiro® measurements of peak inspiratory flow, duration of inhalation and orientation in a clinical setting.

Mulder, Nick and Wiggers, Anne-Marieke (2010) Het opzetten van een benchmark voor de operatiekamers van twee ziekenhuizen : een vergelijking met behulp van een procesbeschrijving.

Nauta, E. (2015) De motorische ontwikkeling bij kinderen met een schedelvervorming : de relatie tussen de verzorging, behandeling en motorische ontwikkeling.

Nieuwenhuis, G.J. and Spoolder, C.A.M. (2014) Depressie bij verpleeghuisbewoners, meer dan een dip.

Nijs, Jorien (2008) Een eerste aanzet voor een richtlijn 'etnische diversiteit in de arbo-zorgverlening'.

Nuijsink, Corine (2021) Budget impact analyse Neuro-HIFU ter behandeling van essentiële tremor.

Olde Keizer, Chantal and Braamhaar, Inge (2010) De indeling van een etmaal van de NICU patiënt – een kwalitatief veldonderzoek.

Olde Reuver of Briel, Carlijn (2011) Een inventariserend onderzoek naar het gebruik van een screeningslijst voor postpartum depressie in de JGZ 0-4 jaar in Twente.

Olst, S.P.A. van and Vink, P. de (2015) Factoren van kwaliteit van leven bij COPD patiënten.

Oomkes, L. (2021) Percepties van diabetespatiënten van ZGT ten aanzien van de toekomstige diabeteszorg.

Oonk, R.C. (2021) Factors influencing the willingness of and supporting informed decision making about COVID-19 vaccinations among the Dutch general public.

Oosterbaan, C.J.M. (2023) Ontzorgen van zorgmedewerkers - Meer spreiding van eigenlijke taken over de dag voor verzorgende IG.

Oosterveld, M.M. (2022) Werkwijze omtrent complicaties in de vakgroep Plastische chirurgie in Ziekenhuis X.

Otten, H.J. (2010) Ziekteverzuim gerelateerd aan transfers van cliënten.

Ottenhof, Marie-Claire (2014) Determinanten van vroeggeboorte in het Sint Vincentius Ziekenhuis. Een observationeel onderzoek over demografische en obstetrische risicofactoren van vroeggeboorte in het Sint Vincentius Ziekenhuis.

Oude Griep, Guusje (2023) Het optimaliseren van het meldproces.

Paarlberg, D.F. (2022) Verkenning van houdingen van diabetespatiënten ten opzichte van een Early Warning System : een interviewstudie.

Pavert, P. van de (2010) Diabeteszorg op Curacao: de eilandjescultuur op een eiland.

Persijn van Meerten, P.E.C. van and Weghorst, N.H. (2021) Effect van een fast track kliniek bij reuscelarteriitis.

Petter, J. (2011) Child death review in Oost-Nederland - Een vergelijking met de huidige werkwijze rondom kindersterfte.

Poel, Marissa (2010) Toegevoegde waarde van elektronische protocollen : analyse van de toegevoegde waarde van elektronische protocollen ter ondersteuning van de diabeteszorgverlening in huisartsenpraktijken in Twente.

Potze, Annemieke and Niessink, Vera (2020) Stappen richting een beweegziekenhuis : Een kwalitatief onderzoek naar de effectieve organisatiebrede implementatie van de innovatie 'ZGT beweegt'.

Quaink, Jesse (2018) Item availability restricted.

Raanhuis, Linda (2008) Patiënttevredenheid op de afdeling oncologie van het Streekziekenhuis Midden-Twente.

Rawe, M. (2019) Patient preferences for a hospital across borders : Evaluation of hospital- and patient characteristics influencing the preference for a hospital in potential Dutch patients living close to the German border in case of stroke or AMI using a Discrete-Choice Experiment.

Ree, Ilse van (2023) Van one-size-fits-all naar een gepersonaliseerd ontwerp : Personaliseren op basis van persoonlijke informatievoorkeuren van vrouwen in de risicogroep van borstkanker om gedeelde besluitvorming te ondersteunen.

Reinders, G.H. (2012) Prestatie-indicatoren bij de spoedpost te Almelo, een stakeholderanalyse.

Reus, J.A.M. (2024) Exploring Smartphone-Based Digital Phenotyping in Monitoring and Detection of Late Effects in Female Breast Cancer Patients.

Ribbers, F.A. (2023) Persoonlijke informatieprofielen bij kanker Informatievoorkeuren op basis van gezondheidsgeletterdheid bij borstkankerpatiënten.

Riet, D.S. den (2022) Improving the sustainability of waste streams at the Heart Center of Isala Hospital in Zwolle.

Riethorst, P.P. (2022) Implementatie van VITAAAL, een met technologie ondersteunde prehabilitatie-interventie, in een ziekenhuissetting voorafgaand aan open AAA-operaties voor patiënten met diabetes mellitus type 2 volgens zorgprofessionals.

Rodenburg, B.E. (2022) Werkwijze omtrent complicaties van de vakgroep KNO van Ziekenhuis X.

Roelofs, N. (2009) Kwaliteit van zorg en leven door Telemedicine interventies bij revalidatietherapie op afstand voor chronisch patiënten.

Roesink, Ozzy (2023) Persoonlijke informatieprofielen bij kanker : Onderzoek naar de voorkeuren van de vormgeving van online informatievoorziening bij vrouwen in de risicogroep van borstkanker.

Rolink, A.T. and Haarman, W.L. (2020) Follow-up procedure for Dutch women with a Pap 3a2 ASC-H cervical smear in the national screening procedure, but without diagnosis of dysplastic or atypical cells after initial gynaecological examination.

Rolleman, H.M. (2021) Verbeteringen in het implementatieproces van PUUR. voor de ouderenzorg.

Roskam, M.V. (2021) Optimaliseren van het ontslagproces rondom de cardiologiepatiënt in het Slingeland Ziekenhuis : een systematische probleemaanpak.

Rozema, C.J. and Rotman, B.J. (2017) NAH+-vervolgvoorziening : samen op weg naar een mooie toekomst. Onderzoek naar organisatorische randvoorwaarden voor een vervolgvoorziening, maximaal één jaar na het incident, voor NAH-patiënten van 18 jaar en ouder met zowel somatische problematiek als ernstige gedragsproblematiek.

Rugenbrink, L. (2021) Beoordelingscriteria voor uitkomsten van Lean in de gezondheidszorg.

Ruiter, Tomas and Groenveld, Stefan (2014) Implementatie van een Personal Health Record voor Patiënten met Type II Diabetes Mellitus in de Eerstelijnszorg.

Rumpt, Sanne van (2008) De diabetesverpleegkundige en zelfzorg.

Sabbar, Sabriya (2022) Het gebruik van DEEP in de forensische zorg Een single case experimental design in de klinische psychiatrie.

Sandmann, Frank Gerd (2010) Decision making on the inclusion of new provisions in the benefit package – a comparative study between the Netherlands and the Czech Republic : with a focus on the role of value for money considerations in pharmaceutical reimbursement decision making.

Schaapveld, Saskia and Spoelman, Edine (2015) De dialysepatiënt met voetulcus : aanbevelingen preventieprogramma voor voetscreening bij dialysepatiënten.

Schapers, F.R. (2021) Verbetering claimant tevredenheid schadebehandelingsproces medische aansprakelijkheidsclaim.

Scheffer, J.M.M. (2022) Ervaring met on-demand behandelen van behandelaren in de sGGZ. (Kwalitatieve studie naar de ervaringen van behandelaren, werkend in de sGGZ, met on-demand behandelen van patiënten.).

Scheltes, Milou (2011) Gedrag van ouders van jonge zuigelingen met betrekking tot risicofactoren voor wiegendood.

Schenau, J.J and Achterkamp, Fleur (2019) Onderzoek naar de invloed van een value clarification methode op de voorkeur voor een behandeling van patienten met gelokaliseerd prostaatkanker.

Schippers, D. (2021) Chemotherapie Thuis : het thuis toedienen van subcutane chemotherapie : de totstandkoming, nu en de toekomst van “Chemotherapie Thuis”.

Scholten, A.C. (2009) Project 'Stimulering lekenhulpverlening platteland Twente' : een onderzoek naar de inzet van vrijwilligers in Twente.

Scholten, Mireille and Schröer, Carolin (2014) Lekker Pûh!!! – een interventie voor kinderen met overgewicht : Procesevaluatie en aanbeveling voor geschikte leefstijl- en zelfbeeldvragenlijsten.

Schopman, Limke Maria (2010) Persoonsgebonden budget in de Wmo: vrije keuze? "All by yourself?".

Schreuder, N. (2022) Medewerker perspectief op de inspanningsverwachting van wearables binnen de somatische zorg van Marga Klompé.

Schutrups, F.S.M. (2022) Complicaties in ziekenhuis X : de huidige werkwijze rondom complicatieregistratie- en besprekingen van de vakgroep Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) van ziekenhuis X.

Schutte, M. (2018) Klanttevredenheid in de Jeugdgezondheidszorg : onderwerpen voor het meten van de klanttevredenheid.

Schwarte, Tim (2014) Kernzaken: Een onderzoek naar operationele activiteiten op het secretariaat van nucleaire geneeskunde binnen Isala Zwolle.

Seuntiëns, M.M.A. (2022) Different patterns between COPD exacerbations and comorbid flare-ups.

Severijn, T.E. (2016) Het gebruik van anatomische 3D-modellen in het consult : een kwalitatief onderzoek naar de intentie tot gebruik van het anatomisch 3D-model vanuit het oogpunt van de zorgprofessional binnen het Antoni van Leeuwenhoek.

Sibma, T. S. (2007) Preliminary analysis for the introduction of sustainable waste management in Mexican hospitals.

Simanowski, J. (2022) De prevalentie van maligniteiten bij mensen met diabetes mellitus type 2.

Singh, Krystel (2009) ‘Patiënten zonder grenzen’ : medisch toerisme van Nederland naar India.

Slettenhaar, L. (2024) Prioriteit voor thuismonitoring van de late effecten na een borstkankerbehandeling.

Sloof, M. and Pouwe, F. (2020) Patiëntenparticipatie bij het innovatieproces van technologie-ondersteunende leefstijlinterventies voor mensen met diabetes type 2.

Sluiseman, R. (2011) Zorgactiviteiten binnen diagnose behandel combinaties in het Deventer ziekenhuis.

Smit, L.A.M. (2022) Een instrument om het innovatievermogen van STZ-huizen te meten : een kwalitatief onderzoek naar het creëren van een meetinstrument om het innovatievermogen van een grote dienstverlenende organisatie in de quartaire sector in kaart te brengen.

Soballa, Jessica and Weiser, Maren Katharina (2012) Grensoverschrijdende zorg. Implementatiestrategie voor een online hygiënehandboek voor verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland en Duitsland.

Soeten, Emma (2022) HRM activiteiten die medisch specialisten aanzet tot medewerker gedreven innovatie.

Son, M. van and Vaanholt, I. and Voermans, A.K.H. (2014) Procesoptimalisatie Technisch Spreekuur: een onderzoek naar de processen rondom het vervaardigen en uitgeven van orthesen binnen het Technisch Spreekuur van de Sint Maartenskliniek.

Spijkers, G.J.M. and Wopereis, D. (2014) Validatie van het protocol voor de behandeling van wondlekkage na prothesiologie van het orthopedisch centrum Oost Nederland (OCON).

Sprengers, R. (2023) Cohort multIple Randomized Controlled trial in pediatric asthma: infrastrUcture to aSsess the long- and short-term effects of (eHealth) interventions (CIRCUS).

Spuijbroek, M. (2022) De relatie tussen de Time In Range en het gebruik van een FreeStyle Libre sensor bij Diabetes Mellitus Type 1-patiënten.

Steege, I.M. and Vis, L.C. and Kaldeweide, M.A. (2015) Nomogrammen als ondersteuningstool bij de besluitvorming in de oncologische zorg.

Steneker, V. (2022) Therapy adherence, errors in inhalation technique and usability of realtime feedback with the RS01X™ in COPD patients : a study protocol.

Steunebrink, Laura (2009) Agressie van cliënten tegen medewerkers van de 0-4 jarigen Jeugdgezondheidszorg.

Stoel, L. (2023) Ontzorgen van verzorgenden IG in Nederlandse VVT-instellingen - oneigenlijke taken van verzorgenden IG overhevelen naar ander personeel om meer zorgcapaciteit vrij te maken.

Stoel, W.J. (2015) Integration of clinical guidelines into multidisciplinary meetings.

Stokvis, R. (2019) The predictive value of developing surgical site infections in colorectal surgery : a comparison between the OR-cockpit grade, SSI-bundle and best model selection.

Stroop, B and Bult, T.J. (2020) Item availability restricted.

Teggeler, Q.B. (2023) Het effect van interventies op gezamenlijke besluitvorming vanuit het perspectief van de zorgprofessional binnen Medisch Spectrum Twente: een mixed-methods studie.

Temiz, Melike and Tekirdag, Mèlen (2021) Maatje: een buddy en robot in één!

Tempelman, M.E. (2023) Optimaliseren van behandelkoppeling in de jeugd-ggz.

Terlouw, R.T.E. (2023) Externe validiteit PREM vragenlijst : een kwalitatief onderzoek naar de externe validiteit van de PREM vragenlijst binnen het domein gedeelde besluitvorming bij slokdarmkankerpatiënten in het ZGT.

Terpstra, J.M.R. (2014) Relatie tussen verzorgingsfactoren en het ontstaan van schedelvervorming.

Thiess, Anke and Uhlenbruck, Anna (2016) Cost-effectiveness analysis of medication reviews in Parkinson's disease.

Tieke, B.T. (2010) Slimmer werken in de Radiotherapie : een onderzoek naar de mogelijkheden om slimmer te werken op de afdeling radiotherapie van het Medisch Spectrum Twente in Enschede.

Tillemans, M.S. (2017) Voorspelling van deelname aan darmkankerscreening in Nederland.

Timmer, Koen (2024) Bevorderen patiëntenregie en gezamenlijke besluitvorming.

Tip, B.C.M (2018) Evaluatie klinische toepasbaarheid van medische predictiemodellen.

Titulaer, A.G. (2016) Acceptatie van het valdetectiesysteem uit 'Het huis van de toekomst'.

Toebes, Ilco (2018) Innovatief en goedkoper? : Kostenstudie naar de behandeling van ulcus cruris venosum door ‘one-stop poli’ met gespecialiseerd thuiszorgteam t.o.v. ‘standard care’: een pilotstudie.

Trigt, V.J. van (2023) Implementatie van online modules binnen de geestelijke gezondheidszorg : Kwalitatief onderzoek naar implementatiebarrières en ondersteuners tijdens de implementatie van online modules volgens zorgprofessionals en implementatiemanagers.

Uelderink, F.C. (2014) Development and validitation of a Dutch version of the EVIDEM framework.

Uhlenbruck, Anna (2017) Combined computed tomography services for in- and outpatients in a medical care center: process efficiency : a case study.

Veenstra, K. (2014) Indicatiestelling bij directe mammareconstructies in Nederland.

Veijer, C. (2018) MR-HIFU behandeling voor pijnlijke botmetastasen.

Verburg, J.C. (2015) Is het Multi-Attribute Preference Response Model bij patiënten een valide manier om gezondheid te meten als men de eigen gezondheidstoestand van de patiënt bij het overwegen meeneemt?

Vijn, Karin (2007) Verwijzingssystematiek van de Gelre Ziekenhuizen naar het RISO nader onderzocht : een beschrijvende studie gericht op de communicatie van patiëntgegevens tussen de Gelre Ziekenhuizen en het RISO.

Vleems, Regien (2008) Groepsaanbod voor kinderen van verslaafde ouders: stakeholderanalyse.

Vollenbroek, C.L.T. (2022) Anemia is a preoperative risk factor for developing complications, predicting the need of prehabilitation in colorectal cancer patients.

Voort, S.J.M. van der (2014) Item availability restricted.

Vos, J.J. (2015) Betrouwbaarheid van in- en exclusie bij traumaregistratie in ziekenhuizen : onderzoek naar de traumaregistratie op de spoedeisende hulp.

Voskuil, C.C. (2012) Beslisfactoren van gemeenten om te participeren en te continueren in preventie programma`s voor kinderen met overgewicht.

Vree Egberts, L.C. and Damhuis, S.Y. (2012) Sociaal medische indicatie in de gemeente Almelo.

Vrielink, Manouk (2023) Optimalisatie van de meldprocedure binnen Medisch Spectrum Twente.

Vriens, Maartje (2020) Een kwalitatief onderzoek naar gezamenlijke besluitvorming bij laaggeletterde patiënten in het MST.

Vries, K.H. de (2013) De preventie van gezondheidsproblemen en -risico's bij adolescenten: werken met een adolescententeam.

Vries, Maaike de (2017) Contribution of characteristics of locoregional recurrences to personalized breast cancer follow-up.

Vrolijk, Adriaan (2022) Apps ter ondersteuning van Lichtverstandelijk Beperkten in de Verslavingszorg in Nederland.

Vullers, S.J. (2022) Effectieve gedragsveranderingstechnieken binnen smartphone apps gericht op het stoppen met roken.

Walinga, J.P. (2022) Een Early Warning System voor diabetische voet en amputaties : behoeften stakeholders “Behoeften van stakeholders binnen het zorgproces van diabetes voor het gebruik van een Early Warning System voor het ontwikkelen van diabetische voet en amputaties”.

Warta, S. (2018) Behoeften van patiënten met chronische nierfalen bij conservatieve therapie op de nierwijzerpoli in het Gelre ziekenhuis te Apeldoorn.

Weghorst, Maud and Leus, Marli (2018) Patiëntenvoorkeuren en therapietrouw van orale anticoagulantia bij patiënten met atriumfibrilleren.

Wegman, Alyssa (2022) Korte termijn herstel bij ouderen na een heupfractuuroperatie (Kwalitatief onderzoek naar de definitie van korte termijn herstel bij ouderen na een heupfractuuroperatie volgens zorgprofessionals in Ziekenhuisgroep Twente (ZGT)).

Wender, F. (2022) Relatie tussen fysieke activiteit en hypoglykemie bij diabetes mellitus type 2 patiënten.

Weperen, N. van (2022) Increasing the circularity of polypropylene packaging in the operating room.

Westenenk, Eva (2023) De tijdsbesteding van verzorgenden IG in Nederlandse VVT-instellingen - een Time and Motion Study.

Westerbeek, M. (2024) Differences in EMBRACE II Brachytherapy Procedure Processing Time of Dutch Physicians and the Contribution of Tenure and Caseload.

Weterholt, Y. D. (2023) The nature of text messages between (parents of) children with asthma and healthcare professionals.

Wiegink, S.J.M. and Hesselink, M.M.J. (2014) Item availability restricted.

Wiegman, M. (2016) Cost and benefits of the Diabetic Foot Clinic in Samoa.

Wierik, E.M. te (2016) Het beperken van de gevolgen van sedentair gedrag met fysiotherapie in bedrijven.

Wijers, A.F.B. (2008) Synthetische biologie: hype of derde revolutie? : verkenning van synthetische biologie toegepast in de gezondheidszorg.

Wijk, Heike van der (2010) Quality of care in breast cancer indicator : time between pathological diagnosis and surgery; reasons for delay - a retrospective analysis.

Wilgenhof, J.F. and Kramp, R. (2017) Kwalitatief onderzoek naar het opstellen van een klachtenrapportage die dient als stuur- en kwaliteitsinformatie voor Medisch Spectrum Twente.

Willems, M.S. (2019) Stand van zaken rond complicaties bij MESH-matjes in het ZGT in vergelijking met de Nederlandse standaarden.

Willink, D.J. (2014) Onderzoek naar het verlagen van cholesterol op alternatieve wijze in het kader van de huidige Nederlandse gezondheidszorg.

Wilpshaar, Niels (2023) De relatie tussen de bereidheid van burgers om een zelfscreeningstest te doen, hun risico op de geteste aandoeningen en hun visie op het gebruik van gezondheidstesten.

Woolderink, Lune (2023) Het effect van interventies op de gezamenlijke besluitvorming vanuit patiënten perspectief binnen Medisch Spectrum Twente: een mixed-methods studie’.

Xykominos, D.S. (2019) Microbiology of early infected arthroplasty after revision surgery: implications for the optimal empiric antibiotic.

Zijlman, M.A. (2020) The opportunities for patient identification and E-Health in Africa : a study into the patient identification problems and opportunities for E-Health for the Lamin Health Center in The Gambia.

Zijlstra, S. (2022) Best practices of sustainable operating for OR-complexes : a review towards providing an overview of Dutch initiatives in three university medical centers. Intended to clarify the best practices.

This list was generated on Tue Jun 18 06:04:04 2024 CEST.