University of Twente Student Theses

Login

Programme: Business Administration BSc (56834)

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Year | Item Type
Jump to: 2023 | 2022 | 2021 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004
Number of items: 478.

2023

Geelen, Marcus van (2023) Environmental Sustainability in the Dutch Construction Sector : A Research on the Importance of Short-term Environmental Sustainability Goals.

2022

Aksu, Thomas (2022) How do Syrian-Orthodox managers fill in their leadership role in the Netherlands?

2021

Velthuizen, M.A.J. (2021) Combining Model-Based Systems Engineering and Product Line Engineering to support variability management in the construction industry : a case study at Plegt-Vos.

2013

Abbink, J. (2013) Verkorten van de omsteltijden.

Ahmadyar, Fardin (2013) The Russian synthetic turf market.

Beek, Ruud van (2013) Een verkenning van verbeelding - Een onderzoek naar het gebruik van verbeelding door beginnende ondernemers.

Beekhof, E. (2013) Anti-pestbeleid: noodzakelijk, nuttig of nadelig? Een beschrijvend onderzoek naar de meningen en ervaringen van basisscholen.

Berg, A. van den (2013) How could financial institutions retain starting entrepreneurs? Insight in the outflow of starting entrepreneurs.

Bohnenkamp, T. (2013) The effect of the resource based view on decisions in supply management.

Borrèl, C.A. (2013) The effects of lean management on the tension between exploration and exploitation in SMEs.

Broekhuizen, H. (2013) Wij staan voor ambitie: naamsbekendheid via sociale- en internetmarketing binnen Staan Finance & Consulting.

Bruin, Y. (2013) Een marketingonderzoek naar de Grote Almanak App: hoe kan de Grote Almanak App meer financiële inkomsten genereren?

Brünink, L.A. (2013) Co-Creation: customer integration in social media based product and service development.

Croon, S. (2013) Co-innovation: developing new products and services in cooperation with customers in social media platforms - customer motives.

Dierckx, R.H.J. (2013) Airline price discrimination: a practice of yield management or customer profiling?

Dijkhuis, J. (2013) Outof the box: een markt- en haalbaarheidsonderzoek naar een uniek modulair systeem om de ruimte van een garagebox te voorzien van een nieuwe functie.

Dijkstra, N. (2013) Welke toegevoegde waarde biedt NIBVA aan de klant?: hoe is dit in en bedrijfspland te verwerken?: business model en implementatie.

Doorn, T. van (2013) Hoe kan de effectiviteit van de zoektermen waarop een dienstverlenende organisatie adverteert vergroot worden?

Eerde, T. van (2013) Measuring the improvisation process : how to quantitatively measure the quality of improvisation processes in a theatrical simulation environment.

Eshuis, E. (2013) Het gebruik van sociale media in midden- en kleinbedrijven binnen de kledingbranche in Twente.

Freimuth, D. (2013) Tweeting for businesses: increasing the return on investment of social media by using links.

Frenken, R.R.M. (2013) Enabling entrepreneurs to perform more efficient market research by exploiting social media.

Geerlings, M. (2013) Benefits and antecedents of the preferred customer status in a buyer-supplier relationship: a case study at the Royal Netherlands Navy.

Gonzalez, D. (2013) Preferred customer status with key suppliers: case study at MAN Truck & Bus AG and three of its suppliers.

Goossen, J.M. (2013) De adoptie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het basisonderwijs in Twente.

Grouve, Susan (2013) Projectcategorisatie: een passende werkwijze voor projectuitvoering.

Hasso, R. (2013) The impact of CEO’s personality traits (Big 5) and human resources management practices on the innovation performance in SMEs.

Hazersloot, Hugo L.C. (2013) Traditional industrial economics and purchasing : a theoretical application of the SCP-paradigm on decision points in purchasing.

Herwig, Judith (2013) Op weg naar betere klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling.

Hoenderdos, J.W. (2013) Towards an observational measure for team psychological safety.

Hofstee, R. (2013) ERP implementatie Tribelt BV: wensen en mogelijkheden.

Holten, E.J. van (2013) Research plan for IKEA Hengelo; from a Business-to-Consumer approach towards a Business-to-Business approach.

Hoogenboom, N.E.M. (2013) The development of a new e-HRM module : A study of the essential e-HRM components in the greening sector.

Huisman, T. (2013) Liquiditeitsbeheer: van levensbelang. Wat zijn de risico’s voor HBT, bij verschillende manieren van opstelling in de markt en de daaruit voortvloeiende condities, met betrekking tot liquiditeit?

Hülsmann, L. (2013) HR Executives’ perception of academic research.

Jacobs, S. (2013) The national cultural background of an entrepreneur as a driving force of effectual behavior in new venture creation.

Klaver, L. (2013) Return on investment of social media: an exploratory study on the impact of message intention to the trust of followers on Twitter.

Kleinsman, M. (2013) Pilotgemeenten als proefkonijnen: een onderzoek naar beleidsveranderingen en beleidsleren bij het maken van toezichtbeleid voor de Drank- en Horecawet door gemeenten tijdens de ‘Pilot toezicht Drank- en Horecawet’.

Korten, J. (2013) Onderzoek naar de behoeftes van business developers.

Kruize, Kirsten (2013) Het werven en plaatsen van MBO stagiaires binnen Bedrijf X.

Kröger, Lasse (2013) Does experience count? Preliminary findings on a sample of German entrepreneurs.

Lahkim, Y. (2013) Effectieve methodes van politiële straatroofbestrijding: een vergelijkend literatuuronderzoek.

Lakerink, K. (2013) What are the motivations for customers to co-create online?

Lansink, C. (2013) Inventory of social entrepreneurial methods/tools for PC3 implementation: the business perspective.

Lau, A. (2013) Agency theory and the dividend payout ratio of Dutch publicly listed firms.

Leegsma, M. (2013) The gap between marketing education and marketing practice in The Netherlands: a study of the competences that marketing practice requires.

Leen, J. (2013) Blauwdruk van het Piet Blom Museum: een reconstructie van de beleidstheorie.

Loges, M.N.A. (2013) Shared Services in Information Technology and Supply Chain Management.

Machielsen, B. (2013) Empirical evidence on the existence of a pecking order: a study about whether the pecking order theory is an accurate means to describe the incremental financing practices by firms in the European Union.

Masselink, T. (2013) Innovatieve bedrijven en universiteiten : de samenwerking in financieel mindere tijden.

Mensing, L. (2013) Theoretical foundation of supply management: contributions of the resource dependence theory.

Mirzaei, B. (2013) To what extent is Dorel Juvenile Group a preferred cfor the company´s preferred supplier?

Mitzkus, S. (2013) Theoretical basis of supply management: theoretical and practical contributions of agency theory.

Müller, M. (2013) Intra-organizational routines and collaboration performance: the mediating effect of variety in working processes.

Naumann, J. (2013) Do you trust my tweet? Return on Investment of Social Media: a study about @Twitter investigating the effect of message intention in the followers’ level of trust.

Ney, B. (2013) Unraveling the adoption of mCRM smartphone applications among Dutch retailers.

Onstee, R.W. (2013) Verbetering van de lastenverdeling op het laboratorium van de afdeling bacteriologie: een combinatie van planning en werksystematiek, bijdragend aan een efficiënte verdeling van de werklast.

Oolderink, P. (2013) Determinants of capital structure: static trade-off theory vs. pecking-order theory : evidence from Dutch listed firms.

Oude Alink, W. (2013) Competitive actions against rival firms in competition for the best resources from shared suppliers.

Oude Maatman, Lisanne (2013) Understanding HR frames' differences: perceptions of middle level managers about the HRM system.

Peer, Jelle (2013) University Business - De aansluiting tussen universiteiten en het bedrijfsleven, op het gebied van technology management.

Poot, V. (2013) Method for evaluating sentiment analysis tools.

Prent, S. (2013) De markt voor onbemande vrachtvliegtuigen.

Roelfsema, Melissa (2013) Procesbeschrijving en inventariserende analyse van het Payroll proces.

Scholten, J. (2013) Search engine marketing: an introduction for small business owners.

Schrader, J. (2013) Price discrimination in online airline tickets based on customer profiling?

Schwabe, Tom (2013) Transaction cost economics in supply chain management.

Siers, T. (2013) Developing an internationalisation strategy for Siers Telecom B.V.: What strategy does Siers Telecom B.V. need to follow to successfully internationalize to Germany?

Sikkens, A. (2013) The joint influence of personality traits and individual absorptive capacity on innovation activities in SME’s.

Slot, T. (2013) Marktonderzoek van de Kaspische regio voor DHL Freight.

Smit, K.M. (2013) Inrichting bestuur van een lokale omroep in een grote stad: Een onderzoek naar de inrichting van het bestuur van een lokale omroep in een grote stad met het oog op good governance principes.

Smit, Maarten (2013) Strategic options for Dutch sea sailing schools - A study about the actors, trends and developments in the sea sailing market, and the influence of these trends on Dutch sea sailing schools.

Spanke, Gregor (2013) The immigration of foreign academics, scientists and engineers to Germany: what factors influence the immigration of academics, scientists and engineers from third countries to Germany?

Spiekstra, L. (2013) Wat zijn de effecten van de voetbalcursus FC Twente Scoren in de wijk op het voedingsgedrag van individuele leerlingen?

Starke, R. (2013) Acceptatie voor een toekomstvisie? : Een onderzoek naar de acceptatie van raadsleden voor de toekomstvisie MijnBorne2030 in de gemeente Borne.

Stroeken, N. (2013) Cremeren, een doodgewone zaak? Bacheloronderzoek naar de haalbaarheid van een crematorium.

Tariq, T. (2013) Start-up financing.

Tekin, E. (2013) Procesmanagement in de organisatie Het Kulturhus De Bijenkorf Borne.

Tieberink, R. (2013) Een effientere voorraadlocatie: een onderzoek om de efficientie van het voorraadbeheer verpakkingsmaterialen bij Enkco te verhogen.

Trotz, K. (2013) Comparing dividend policies between Germany and the Netherlands: a test of the life-cycle theory.

Verwoerd, M. (2013) Hoe kan BEDRIJF X Nederland B.V. kwaliteit van service meten en beheersen?

Voortman, M.C. (2013) Onderzoek naar particuliere zorg en hulp in de gemeente Voorst.

Vries, Rutger de (2013) Relationship Marketing in Sports – Retention of Sponsors.

Vugt, F. van (2013) Examining the effects of a global crisis on CEO compensation: Fortune 100 evidence.

Wagner, P. (2013) The concept of renting consumer products.

Weel, L. (2013) Leegstand van kantoren in Oldenzaal: een analyse van en advies voor de kantorenleegstand in een relatief kleine stad.

Weingarten, J. (2013) Intra-organizational routines alignment and collaboration performance: the moderating effect of distributed leadership.

Wellenbrock, M. (2013) Theoretical basis of supply management: the netwerk theory in supply management.

Wendt, V. (2013) Nevenactiviteiten en studie: welke combinatie is het beste voor de arbeidsmarkt?

Wesselink, Maik (2013) SuperThuis 2013.

Winkelhuis, S.M. (2013) Uit de toon, maar op de maat: een efficiënte indeling voor het pianomagazijn van Music Network Center.

Wit, Joran B. de (2013) De invloed van persoonlijkheidskenmerken van de directeur en organisatorische regelingen op de innovatie-activiteit van de onderneming in het MKB.

Wit, Tijmen de (2013) Tightness and uncertainty avoidance: the impact on new venture creation - The impact of culture on entrepreneurial processes.

Wittenberg, K.A. (2013) Co-Innovation: what are the motivators and inhibitors for customers to participate in co-creation processes via social media?

Wolf, V. de (2013) Antecedents and benefits of the preferred customer status in a buyer-supplier relationship: a multiple case study at Siemens Nederland and three of its key suppliers.

Zijp, C.M.L.F. van (2013) The effect of selection and recruitment on creative capital.

Zorn-Aguirre, H. (2013) Intra-organizational routineaand collaboration performance: the role of task conflict and relationship conflict.

2012

Aktas, Osman (2012) Brand recall: de effecten van eigenschappen van commercials op recall.

Appel, Lioba (2012) European Member States’ preference to pick the best and talented migrants over large waves of immigrants to tackle demographic challenges.

Atto, Michael B. (2012) De behoeftebevrediging van etnische minderheden uit Klein-Azië in West-Europa op het gebied van convenience food: een empirisch onderzoek naar de percepties en behoeften ten aanzien van convenience food.

Bakker, Geert-Jan (2012) A strategy for solergy.

Baysoy, Gabriella (2012) De genationaliseerde Suryoye-identiteit in West-Europa : een onderzoek naar de werking van de Belgische, Nederlandse en Zweedse nationale contexten op de Suryoye-identiteit, alsmede de nationalisering en de diversificatie van de Suryoye-identiteit.

Beek, M. ter (2012) Koninklijke Grolsch : een analyse van de effectiviteit van event-­sponsorship als marketingstrategie.

Benou, A. (2012) Het beter meten van clienttevredenheid in verpleegtehuizen.

Berg, Diederick van den (2012) De polikliniek gynaecologie en verloskunde besturen, een zware bevalling?: analyse besturing en planning.

Bergers, T.M. (2012) Measuring patent intensity.

Bijen, Tom (2012) AkzoNobel tomorrow's answers today: verbeteren van de productiviteit en beschikbaarheid van de CIBA-productielijnen bij Akzo Nobel Hengelo.

Boerrigter, D. (2012) Diversiteit aan de top : een onderzoek naar methoden om genderdiversiteit in het management te vergroten.

Bolhaar, Jord (2012) Voorkeuren omtrent arbeid van bèta-studenten in Oost-Nederland.

Bos, Mart van den (2012) De invloed van verbeelding op het succes van een ondernemer.

Bouius, Manon (2012) The influence of individual HR practices on innovation in service organizations.

Braam, Nienke (2012) Brand alignment: the relation between identity and image.

Bramer, Rick (2012) Frederique's choice in the German market : the relevance and use of social media and search engine marketing in the context of building brand awareness.

Brandsma, E. (2012) Economische waardering van hittestress.

Brouwer, G. (2012) Item availability restricted.

Cartigny, Rachelle Jade (2012) Improving the assembly process at PT. Sarandi Karya Nugraha by changing its structural and structuring characteristics.

Claase, Marcella (2012) Optimizing feasibility studies: Based on a Grounded Theory type comparison of feasibility design research.

Deters, Leon (2012) Optimalisering van het routeringsproces van de externe bloedafname bij Medlon B.V.

Dijkman, J. (2012) Strategische samenwerking tussen MBO's : hoe moet de duurzame strategische samenwerking tussen MBO instellingen vormgegeven worden om bij te dragen aan de ICT doelstellingen, met optimaal behoud van autonomie van de instelling in het primaire proces?

Drost, Willemijn (2012) The influence of entrepreneurial intent, (non)linear thinking, mindfulness and neuroticism & conscientiousness on procrastination.

Eenink, Aya Jeske (2012) HR practices and Innovative Work behavior: The leader leads towards innovation.

Elshof, Maureen (2012) Heterogeniteit homogeniseren: het samenstellen van segmenten voor Wooncenter Filippo.

Ergün, M.N. (2012) Outdoor lighting at Royal Philips NV : a market analysis for conventional gear in outdoor lighting systems.

Evers, Daan (2012) De ontwikkeling van een internationalisatiestrategie.

Fokkens, D.J. (2012) Kwantitatief voorraadbeheer magazijnartikelen MST.

Golstein, Tim (2012) Item availability restricted.

Groothuis, Ellen (2012) Valuing the benefits from nature: How renaturalization projects, like the Visschebelt-Koemaste project near Hellendoorn, may benefit the regional economy.

Hadzic, Deni (2012) Op weg naar...: onderzoek naar het verbeteren van de aftersales afdeling bij Huiskes-Kokkeler.

Hafkenscheid, Rogier (2012) Resilience in geval van een catastrophic loss van een distributiecentrum: business continuity planning voor Technische Unie.

Hegeman, Tim (2012) Marktonderzoek naar de Belgische markt van babyproducten.

Heijs, Frans (2012) Create the right conditions for innovation in the Dutch biotech cluster.

Heuvelink, Leonie (2012) Wajong en de BelastingTelefoon: een onderzoek naar human resource management aspecten bij de inzet van Wajongeren bij de BelastingTelefoon.

Hofhuis, Maarten (2012) De balanced scorcard : hoe kan Cogas de balanced scorecard beter laten functioneren?

Hupkens, Djoeke (2012) Op weg naar een duurzaam loopbaanlandschap - Een onderzoek naar behoeftes en competenties bij huidig personeel binnen Kindcentra Den Bosch.

Jassies, Renske (2012) Het feedbacksysteem voor continue ontwikkeling van zelfsturende teams in de zorg : Een proces naar en voorwaarde voor succes: Een onderzoek naar ervaringen, meningen en wensen van belanghebbenden.

Jong, David de (2012) Strategische positionering met behulp van kerncompetenties: onderzoek bij Humiq B.V. naar de kerncompetenties van het bedrijf en hoe deze te gebruiken om succesvol te groeien naar dienstverlening op een hoger niveau.

Kamphorst, Bas (2012) Optimalisatie van de samenstelling van steriele medische instrumentennetten: een onderzoek naar kostenbesparing met behulp van standaardisatie en netoptimalisatie van de instrumentennetten bij het HagaZiekenhuis.

Kamphorst, Jordy (2012) Opnameplanning Gelre ziekenhuis Apeldoorn.

Kamphorst, Martijn (2012) Voorspellen van fluctuaties in patiëntenstromen.

Kandemir, Selim (2012) "How can firm x engage in new market development without changing its core competence and networking structure?

Kars, J. (2012) Item availability restricted.

Kattelaar, J. ten (2012) De HRM & innovatie Nexus.

Kelder, C. op den (2012) Kostenstudie behandeling schedelvervorming.

Kleij, Marten ten (2012) Is het zinvol om te investeren in een nieuwe BV voor decoratieve verlichting?

Kol, J.K. (2012) Een efficiëntieanalyse van het marketing- en communicatietraject.

Kruize, K.G. (2012) Doel- en doelgroepbereiking van het subsidiebeleid in de gemeente Hengelo.

Kruk, Jeroen (2012) Diversity of top managers: a case study of the 'Senior Civil Service'.

Lafeber, Maarten and Essink, Bart (2012) Grip op de logistieke keten.

Lindenhovius, J. (2012) Hoe filières ontstaan en hoe ze gereduceerd kunnen worden : problems in all different shapes.

Lippe, Maarten van der (2012) Hoe kan het huidige human resource management van PT Rhoda Jaya verbeterd worden?

Looman, Jan (2012) A.S. Watson Group.

Lugt, Annemarie van der (2012) De wijkverpleegkundige 'Zichtbare Schakel' van Carintreggeland: wie wordt er beter van? Een onderzoek naar de ervaringen van belanghebbenden.

Meijden, Mart van der (2012) Haalbaarheid van het CLC Exploratorium.

Meulenbrugge, R.L. (Remco) (2012) De weg naar succesvolle integratie.

Meyboom, B. (2012) "Een proces van participatie en iteratie: case study van ontwerp en implementatie van een informatiesysteem bij een financieel vermogensbeheerder".

Mulder, Irene (2012) Conflictstijlen bij onderofficieren binnen de Koninklijke Marine.

Mulder, Nicole L. (2012) Organisatieontwerp bedrijf X: een efficiënte dienstverlening die kwaliteit levert.

Muller, P. (2012) Logistieke verstoringen: een onderzoek naar technische onderdelencontrole.

Nieuwboer, Erwin (2012) Procesbeschrijving binnen Heracles Almelo : een onderzoek naar de processen en knelpunten bij de kaartverkoop en sponsorcontracten.

Nijenhuis, Maarten te (2012) Zelfsturende teams in de zorg - Een onderzoek naar de aanwezigheid van condities om zelfsturende teams effectief te laten functioneren bij Carintreggeland.

Nijmanting, Dexter (2012) Een verkenning naar het gebruik van octrooi-informatie en het effect op octrooiactiviteiten binnen onderzoeksinstituten: Instituut voor Biomedische Technologie en Technische Medicijnen (MIRA).

Nijs, R.C. den (2012) Documentenanalyse politie Twente: control analyse bij een politiekorps op basis van documenten.

Oude Nijhuis, M.M. (2012) The contribution of knowledge management to labour flexibility in SMEs : case study at ....

Oude Voshaar, Ruben (2012) Human Resource Management in betaald voetbal organisaties.

Padmoes, T. (2012) Effectonderzoek Robot Techniek Lab; De nulmeting.

Pieterman, Erik van de (2012) Sustainable competitive advantage at Atlas North America.

Pot, Jolien (2012) Kennishergebruik binnen een platte organisatie : analyse en aanbevelingen.

Prins, Johan Hendrik (2012) Online activiteiten en slachtofferschap van traditionele vermogensdelicten: een onderzoek vanuit de routine activiteiten theorie.

Raalte, Denise van (2012) Politiecorruptie in Uruzgan: waar gaat het mis?: onderzoek naar de oorzaken van corruptie en de maatregelen om deze corruptie te verminderen.

Rasch, P. (2012) ERP implementatie bij defensie – Extern Verwerven : een tussenevaluatie.

Reest, Kirsten van der (2012) "Onderweg naar een beter klantinzicht".

Rikken, M. (2012) Economische monitoring Twente : een bedrijfskundig verhaal achter de cijfers.

Rodel, H.A. (2012) Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult.

Rotting, R. (2012) Een model voor het gestructureerd analyseren van bedrijven op het gebied van verzuim en verzuimreductie.

Saïd, J. (2012) Onderzoek naar hoe re-lion hun aandeel van re-lion Builder in de afzetmarkt kan vergroten.

Schilling, Dustin (2012) Blessing or curse? : Employing non-­German health-­care professionals at the Clinic Association Westmünsterland gGmbH.

Schippers, N. (2012) “Which product-market strategy should FAAM Benelux apply, to increase their performance in the Dutch market and realize growth?” This report provides research to increase sales from customers and how to improve the performance of the company.

Silfhout, L.M. van (2012) Door de bollen het bos zien: een onderzoek naar een nieuwe lay-out voor Africalla.

Sleiderink, Wouter (2012) Alle topclubs uit de Eredivisie hebben hun “eigen Arena”: hoe zien de strategieën in het voetbal eruit en welke gevolgen heeft dat voor het spelersbeleid?

Smit, Mark (2012) “Ontwikkelingen van planning om voorgenomen productieverhoging uit Vision 2015 aan te kunnen”.

Smit, Robert (2012) Workflow management proces herontwerp : het analyseren, herontwerpen en implementeren van het investeringsprojecten proces bij Elementis Specialties.

Stratum, Jasper van (2012) De effecten van technologisch leiderschap op marktprestaties: een patentonderzoek in de ADSL-markt.

Tanis, Timo (2012) Oranjewoud: een onderzoek tot op de bodem.

Temmink, Rob (2012) Innovatie als motor van de organisatie - Verhogen van het innovatief vermogen van TCI.

Tibben, Roy (2012) Onderzoek naar sufficiente segmentatie voor de exploitatie van het nieuwe Heracles stadion.

Tijman op Smeijers, J.M. (2012) Het optimaliseren van een marketingstrategie.

Tolsma, Ellen (2012) "Professionals in Training" - Voor meer studenten en bedrijven iets kunnen betekenen?

Trienes, L. (2012) Internetverkoop door de lokale detailhandel: een marktonderzoek naar de mogelijkheden tot samenwerking tussen de Winterwijkse detailhandel en een e-commercespecialist.

Trip, Joris Sibenius (2012) Analyse van meningsverandering: met het onderscheid tussen kans, score en gewicht.

Veldhuizen, B.G. van (2012) How to attract and retain employees of all ages.

Veldhuizen, Sjoerd (2012) Een online questionnaire voor potentiële klanten van IPS Intelligent Palletizing Software.

Veurink, Jasper (2012) Bugaboo : engineering change management variables, decision cirteria and prioritization of ECR's.

Visser, Coen Maarten (2012) Een label als product Een ontwerpgerichte studie naar de werking van een additioneel productlabel.

Vries, F.J. de (2012) Kennisintegratie bij Fictiefbedrijf Netherlands B.V. Vestiging Hengelo: onderzoek naar de ‘fit’ van projectonzekerheid, coördinatiemechanismen en efficiëntiefactoren.

Vries, R. de (2012) Het belang van de praktijk voor de wetenschap : een verkenning naar de toegankelijkheid van de Nederlandse universiteiten ten opzichte van het bedrijfsleven.

Walsweer, Karin (2012) Pilotstudy naar het academisch octrooibewustzijn.

Weerd, Jelly Eline van der (2012) De professionele vrijwilliger?: een onderzoek naar competentiebehoeften van wijkraden en adere bewonersorganisaties.

Zaal, S. (2012) Een haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van revenue management : kan het Nederlands Symfonieorkest meer verdienen aan de kaartverkoop?

Zieverink, Mayke (2012) Borculo bruist?! Een onderzoek naar de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Borculo.

Zwiers, Mirko (2012) ‘’Ik denk toch dat dit een beetje de toekomst is’’ : Een kwalitatief onderzoek naar de omgeving en de potentiële afnemers van additionele zorg onder senioren in de regio Twente.

olde Monnikhof, Jolien (2012) Het vinden en binden van talenten voor de toekomst.

Çiftçi, Sadiye (2012) Onderzoek naar de financiële posities van de concurrenten van de Rabobank.

2011

Acar, Mehmet (2011) MedImmune : een onderzoek naar de inrichting van en verspilling bij de label- en verpakafdeling bij MedImmune Pharma B.V. te Nijmegen.

Arkink, Henri (2011) “Vooronderzoek naar de proces verbetering van het Laboratorium van de GD” - “Procesoptimalisatie met behulp van Simulatie".

Bakker, Vincent (2011) Herinrichting van het locatietransport bij Akzo Nobel Hengelo - Overzicht en verbeteringen in het transport op de locatie van Akzo Nobel Hengelo.

Bandstra, Richard (2011) MVO en duurzaamheidsinitiatieven: onderzocht in kledingbedrijven.

Barwegen, Robin (2011) Exploration patterns at Gazelle Firms: the creation of a questionnaire.

Bassett, Konrad G. (2011) Haalbaarheid studie voor een 9-holes golfbaan in Epe.

Bearda, H.R. (2011) Preventie van vroegtijdige uitstroom 1e jaars bachelorstudenten werktuigbouwkunde aan de Universiteit van Twente.

Beekman, Karsten M. (2011) "Human resource management and the brand related behavior of customer-facing personnel".

Bekker, Michiel (2011) Een nieuwe transferprijs gebaseerd op Activity Based Costing voor de transfer van off-spec zout binnen AkzoNobel.

Bel, Michiel (2011) Het bepalen van de kritieke resources bij het plannen van operaties bij Medisch Spectrum Twente.

Beld, Erik (2011) De bijdrage van de informatieverwerkende- en kwaliteitsprocessen aan het nieuwe werkproces van de Tauw Servicegroep.

Ben Allouch, M.A. (2011) Ontwikkelen van prestatie-indicatoren voor kleine en middelgrote productiebedrijven.

Berg, Heleen van den (2011) Samen op weg naar zelfsturende teams: onderzoek naar de ontwikkeling van zelfsturing binnen Zorggroep Manna.

Binnenmars, Thomas (2011) Coaching/begeleiding van adolescente lichtverstandelijk beperkten naar een betaalde baan: vanuit het perspectief van de zorgboerderij en toekomstig werkgever.

Boegschoten, Levon (2011) Duurzame koffie bij Ahold Coffee Company.

Bonouvrie, Patrick Alexander (2011) The development of a dynamic performance measurement system : implemented in an India based IT outsourcing company.

Bos, Christian (2011) Selectie van nieuw HRM systeem: welke criteria zijn doorslaggevend aan het eind?

Bremmer, Susan (2011) Ondernemingsplan voor de Servicedienst Ouderen Almelo.

Broek, Niels uit het (2011) Concurrentenonderzoek : analyse van aanbieders van ICT-diensten in de omgeving van Pro-ICT.

Broer, Jasper (2011) Kijk- en luisteronderzoek TV Enschede FM - Kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar het bereik van TV Enschede FM en manieren om dit uit te breiden.

Broeze, Leonie (2011) Portfoliomanagement - Binnen de dienstensector en het midden- en kleinbedrijf.

Colijn, Arjen (2011) Analyse van het regiotransportproces.

Cornelissen, S. (2011) Innovation strategies for independent garden centers.

Dalen, Roelof van (2011) Intuïtie & emotie in afwegingsprocessen. Onderzoek naar emotie & intuïtie in het afwegingsproces van leken.

Davelaar, F.C. (2011) Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. De stakeholders benadering.

Eikelenboom, Ruby A.Y. (2011) Toekomstbestendige online informatie : online informatievoorziening verleeg- en verzorgtehuizen.

Gooskens, Joost (2011) Spraakherkenning binnen een bedrijfsomgeving: een oplossing voor e-mail overload?

Groothuismink, Marcel (2011) The Massachusetts Life Sciences Cluster: a research into the performance on success factors and the cluster's level of development.

Haar, J.C. ter (2011) Marktbewerkingsplan Sigmax.

Heerdink, M.E.S. (2011) Een goede zithouding, dat loont! Een onderzoek naar de invloed van een anatomisch verantwoorde en stabiele zitondersteuning op de kostenbesparingen in de zorg.

Hoeven, Erik van der (2011) De inbedding van kwaliteitsbeleid, veiligheidsbeleid en certificering bij Hemink Groep B.V.

Homan, Sanne (2011) Marktanalyse 'Healthcheck'.

Horst, J. ter (2011) Voorraadbeheer VDL Enabling Technologies Group alemlo : Hoe kan VDL ETG Almelo haar werkelijke uitstaande voorraadkapitaal verlagen, zodat dit overeenkomt met het verwachte uitstaande voorraadkapitaal?

Hulst, Jeroen van der (2011) De ontwikkeling van een Bedrijven Investering Zone: Een veranderingsmanagement perspectief.

Jansen, Sil (2011) Export methodiek.

Klaassen, M. (2011) Oplopen tegen eenpersoonskamers : Onderzoek naar de veranderingen in de loopafstanden van verpleegkundigen in MST door de overstap naar verpleegafdelingen met alleen eenpersoonskamers.

Klaassen, Maarten (2011) Oplopen tegen eenpersoonskamers Onderzoek naar de veranderingen in de loopafstanden van verpleegkundigen in MST door de overstap naar verpleegafdelingen met alleen eenpersoonskamers.

Kleinjan, Elmar Michael (2011) Administratieve organisatie in een groeiende onderneming.

Kocks, T. (2011) Competitor analysis and market entry mode decision.

Korjenic, Vildan (2011) Wat is de juiste communicatiestrategie voor de winkel Maison Manon?

Kosters, Martin (2011) Designing a performance management & reward system for Ansh Systems Pvt. Ltd. - An SME in BPO activities in Pune, India.

Kweldam, N. (2011) Kanjers voor Kanjers Cyclingteam 2010 succesvol?

Ljika, T. (2011) The impact of the logic of collective action by Mancur Olson in the automobile industry : an approach to the European automobile economy.

Loohuis, N.M. (2011) De implementatie van TPM bij Johma : geconcretiseerd aan de hand van de palletiser.

Mensink, Martijn (2011) Risicomanagement : risicomanagement en risk maturity in de praktijk.

Nelissen, Mats (2011) Designing estimation models for Unisys India.

Noeverman, H.M. (2011) Een marktonderzoek naar de groeimogelijkheden van een onafhankelijk meetbedrijf in de metaalbranche.

Ooms, R. (2011) Bacheloropdracht : C1000 BV Amersfoort.

Reiche, P.J.J. (2011) De opslag van zout : wat is de meest geschikte locatie voor de opslag van 25.000 ton zout?

Rekers, Marc (2011) Waardeonderzoek bij de zorgverzekeraar - Een studie over hoe de zorgverzekeraar de verschillende attributen van het zorgproduct van Orthopedisch Schoen Bedrijf waardert.

Roersch, Stijn (2011) Reduceren van wachttijden en uitloop van de polikliniek, Afdeling Urologie.

Roos, André de (2011) Betalen met je mobiele telefoon - Onderzoek naar consumenten acceptatie.

Roskam, Stef (2011) Automatiseer het automatiseringsbedrijf: het optimaliseren van de ontwikkelstraat.

Slot, H. (2011) A research on how to improve the conversion of information requests into actual orders at a training bureau.

Snellink, J.G. (2011) Onderzoek naar de ontwikkeling van een sponsorbeleid voor een patiëntorganisatie.

Spanjer, Elise (2011) Woninginbraken en buurtkenmerken: een onderzoek naar de samenhang tussen woninginbraken en buurtkenmerken in de gemeente Enschede.

Stoffelsen, Bart (2011) Power-Packer : logistieke aansturing van leveranciers.

Tihic, Dzanella (2011) Evaluatiestudie naar de organisatie van de terugkeer van de Poolse migranten door de Gemeente Rotterdam in combinatie met de financiële crisis van 2008-2010.

Veen, N. van 't (2011) SLO en de invoering van het individuele werknemers budget.

Veerdonk, P.A.J. van de (2011) The future of currrent business : a research on the effect of temporal profile synchronizatioa on product development in business-to-business relations for different industrial market segments of electronic bicycles.

Vromans, R. (2011) Tactical planning efficiency : how to improve the medium-term planning of Grolsch?

Walree, H.K.G. van (2011) Een analyse van het productontwikkelproces van ... : een onderzoek naar het gebruik van best practices om de doorlooptijd te verbeteren.

Wissink, S. (2011) Varkensmarkt in moeilijkheden : analyse van problemen en aanbeveling voor nieuwe koers naar een beter rendement.

Zoontjes, Arie (2011) Social CRM Relatiebeheer van het heden - Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit.

Zwan, B. van der (2011) Marktonderzoek manufacturing execution systems.

2010

Baveld, Mathias (2010) Besturingsverandering binnen de gemeente Tubbergen: Regievoeren door het Klant Contact Centrum.

Adrichem, J.C. (2010) Innoveren is menselijk: de relatie tussen HRM en innovatie onderzocht.

Alberink, R.H.A. (2010) The influence of contract roles on strategic alliances.

Anoniem, A. (2010) Rechtswinkel Steenwijk: Een onderzoek naar klanttevredenheid en B2B relatiemanagement.

Baan, Frank (2010) Organisatorische implementatie Vakware bij Akor.

Bakker, Nick (2010) Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Ballast, Joscintha (2010) Buitenschoolse opvang in de toekomst.

Berg, Henrieke van den (2010) Beslissen in de staf, bouwen aan toekomst? Onderzoek naar de invloeden van de sociale structuren gecreëerd door individuen op de output en doel(en) van de afdeling Bestuursondersteuning van Staf Commando Landstrijdkrachten.

Bijen, Nicky (2010) Grensoverschrijdende besluitvorming : de betrokkenheid van Duitse stakeholders bij grensoverschrijdende besluiten, genomen door gedecentraliseerde Nederlandse overheden iin het algemeen, en in bijzonder bij de herontwikkeling van Vliegveld Twente.

Broekhuis, Mark (2010) Fysieke omgevingskenmerken en de kans op woninginbraak : een studie naar de invloed van fysieke omgevingskenmerken op de kans op woninginbraak in de stad Enschede.

Bruinink, Martine (2010) Kans van slagen : een onderzoek naar de effecten van het tijdelijk huisverbod in de politieregio Noord-en Oost-Gelderland.

Celik, A. (2010) Postbureaucratische participatie : een onderzoek naar synergiemogelijkheden bij de uitvoering van de participatiewetten te weten, Wmo, Wi, Wsw en WWB binnen de gemeente Haaksbergen.

Daggenvoorde, Jeroen (2010) Een onderzoek naar de positie van Buro Saartje in de gemeente Deventer.

Dijk, Jogchem Pieter van (2010) Facilitering van derde generatie burgerparticipatie : een onderzoek naar hoe burgers het burgerinitiatief bezien en welke rol gemeenten kunnen spelen bij het faciliteren hiervan.

Donkelaar, Jeffrey ten (2010) Mee Twente: Leeftijdsbewust personeelsbeleid aan de hand van employability.

Dudnik, Yulia A. (2010) Cultuur en Afwegingsprocessen in Nederland en Rusland.

Eertink, Niek (2010) Samenwerking en voorlichting in aanloop naar de jaarwisseling in Oost-Brabant en Twente : bacheloronderzoek naar de preventieve maatregelen genomen in de regio's Twente en Oost-Brabant voor en rond de jaarwisseling.

Freie, Rick (2010) Een onderzoek naar de kostprijs van de medewerkers van Catapult Creatieve Communicatie.

Garritsen, Claudia (2010) EVC bij Thales: Effecten van een EVC traject op het besef van competenties.

Genc, Burak (2010) "E-commercity": a new type of e-business?.

Gortemaker, Martijn (2010) Het aanbieden van technische computer trainingen in de regio Twente : Een uitgelezen kans of tijdverspilling?

Grondhuis, Rob (2010) Marktonderzoek : het 2e leven (H2L) : “Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze”.

Hart, Marielle 't (2010) Het bevorderen van teamspirit bij BECO en de rol van ‘best practices'.

Heerdink, E.M.T. (2010) ‘De publieke markt’: Een kwaliteitsanalyse van de bedrijfsprocessen voor de invoering van ISO 9001:2008 m.b.t. (Europese) aanbestedingen.

Heerts, Marjolijn (2010) Jongerenwerk en cultuurorganisaties : een onderzoek naar de mogelijkheden die er zijn voor samenwerking tussen jongerenwerk en culturele organisaties in Hengelo.

Hegeman, Kirsten (2010) BSO in de vakantie.

Heikamp, Gijs (2010) Flexicurity onderhandelingen binnen de ICT sector: Een werknemersperspectief.

Helden, Arnoud van (2010) Go with the flow? Onderzoek naar de supply chain structuur van Cap40 in combinatie met flow.

Hofte, Aäron ter (2010) Social Networking Sites en het Recruitment Proces: wat is de relevantie van social networking sites voor het recruitment proces? : "Want Monsterboard is zo 2000!".

Holthausen, J. (2010) Scientific review of the Social Exchange Theory and its contribution to solving purchasers’ decision making issues.

Hoogerheiden, Leo (2010) Afwegingsprocessen experts versus leken. Een vergelijkende kwalitatieve analyse voor non-routinematige beslissingen.

Hoornveld, Haye (2010) Voorspelling van de vraag naar vier potentiële faciliteiten binnen verpleeghuis Den Koogh: De voorspelling van de vraag van medewerkers en bewoners van verpleeghuis locatie Den Koogh en locatie Buitenveld naar fitness, pedicure en manicure, schoonheidssalon en kinderdagopvang.

Idema, R. (2010) Diversiteit in coalities: lange termijn planning in gemeentepolitiek? Onderzoek naar de invloed van raadssamenstelling en politieke diversiteit op de duur van coalitievorming in Overijsselse gemeenten.

Jansen, Henri (2010) Universities and societal pressures.

Jansen, Mark (2010) De waardepropositie centraal: redding van de kleine financieel intermediair?

Jongejan, Johan (2010) Het verbeteren van de besturing en beheersing van het primaire proces Watermanagement.

Kamphuis, C.H. (2010) Ervaring van regeldruk : binnen de Enschedese uitvoeringsinstantie van de Wet werk en bijstand.

Kempe, Bas van de (2010) Ontwikkeling van een strategie.

Klamer, Daniël Sybe (2010) Evaluatie van de cursus ‘Afwegingsprocessen’.

Kolhoop, A.F.D. (2010) De individuele voorziening Huishoudelijke Hulp in Haaksbergen goed geregeld? Een procesevaluatie naar beleidsuitvoering.

Kolkman, Lars (2010) Preparing Camp AS for the Future: Finding the Best Strategy for a campground in Macedonia to Attract Dutch Tourists.

Koning ter Heege, R.G. (2010) Introductie: Een goed begin is het halve werk: Onderzoek naar criteria voor een succesvol introductieprogramma binnen Flowserve Hengelo.

Krabbenbos, Tim (2010) Organization of exploration.

Leeuwen, G.D.M.H. van (2010) Anticiperen op de economische crisis: de Wet Werk en Bijstand in de gemeente Haaksbergen.

Maris, Dorien (2010) Hoe tevreden zijn leerlingen over Het Noordik?

Meerveld, Jan van (2010) Spanning tussen participatie en gehoorzaamheid : een vergelijkend onderzoek naar de burgerschapsvisies van Nederlandse en Engelse overheden en scholen.

Nannings, Marloes (2010) Van rammelaar tot Aap, Noot, Mies : voor- en vroegschoolse educatie binnen de lokale educatieve agenda in de gemeente Enschede: een onderzoek naar samenwerking en regie.

Newton, Freya (2010) Zelfredzaamheid bij rampen en crises : stimulerende beleidsinstrumenten van de overheid.

Oort, L.A. (Bart) van (2010) Betekenisvol verantwoorden : een onderzoek naar de resultaatverantwoording in het welzijnsbeleid van de Gemeente Enschede.

Oude Alink, Aniek (2010) Woninginbraak en daderkenmerken : een onderzoek naar woninginbraken in Enschede en de persoonskenmerken van bekende verdachten van woninginbraak.

Oude Egbrink, Mart (2010) Het electorale succes van de Partij voor de Vrijheid.

Oude Lansink, M.W.B. (2010) ‘Improving the market share of Helios Solutions in Western Europe’: A study into the creation of new products by Helios Solutions for expanding their market share in Western Europe.

Oukes, T (2010) Innovative work behavior : A case study at a tire manufacturer.

Petri, Ruben (2010) Een competent programmamanagement “Vereiste competenties voor het programmamanagement van een zorginstelling”.

Reerink, Anouk (2010) Invloed op bestuurlijke infrastructuur : een handleiding voor actieve burgers.

Riele, Raymond van (2010) TW Horeca: analyse van de afzetmarkt: Een onderzoek naar het bereiken van groei en winstgevendheid op de lange termijn door het analyseren van klantwaarden en het segmenteren van de afzetmarkt.

Schoon, Jeroen (2010) Promotie-evaluatie: onderzoek naar de meest effectieve promotievoorstellen per retailer.

Schwarte, S.C.M. (2010) FC Twente: scoren in de wijk.

Sommer, Marlou (2010) Leefbaarheid: een onderzoek naar de stand van zaken in Velve-Lindenhof en de rol van individuele kenmerken.

Spin, Linda (2010) Introductie van de DGT Cube bij de consument : een onderzoek naar de onzekerheidsreductie bij de doelgroep.

Tanke, Mike (2010) Politieke representatie vernieuwd : een onderzoek naar de gevolgen in opvatting van Wierdense raadsleden over het experiment coproductie verkiezingsprogramma.

Timmer, Janine F. (2010) Modernisering universitaire bestuursorganisatie MUB : vergelijking van percepties van universiteitsraadsleden over medezeggenschap voor 1997 en daarna.

Urk, Felix van (2010) Voetbal als maatschappelijk bindmiddel : een onderzoek naar de maatschappelijke activiteiten van betaalde voetbalorganisaties in Nederland.

Velema, D.L.E. (2010) De verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd.

Veltman, Leon (2010) Het bestuursrechtelijke huisverbod : het functioneren van de hulpofficier van justitie binnen de Wet tijdelijk huisverbod.

Visser, D.I. (2010) Omgaan met burgerinitiatieven : een onderzoek naar de ondersteuning van burgerinitiatieven door gemeenten, gelet op de bevordering van evenredige participatie.

Vlaskamp, Carmen (2010) Co-productie: een ideaal instrument? Co-productie van verkiezingsprogramma's en de effecten op actieve burgerbetrokkenheid en selectieve participatie.

Vos, Lucas F.J. (2010) De waarde van een productlabel voor de consument: imago-onderzoek Product van het jaar.

Warnaar, Eva (2010) Europeanisering van het Nederlands hoger onderwijs(beleid) : de invloed van Europa op het hoger onderwijs in Nederland.

Westerduin, Alexander (2010) Human Resource Management practices in western countries and GCC countries; differences, similarities and a future projection.

Westrik, Renate A.M. (2010) Improving employee motivation through HR practices at PT. Sarndi Karya Nugraha.

Wijhe, Andre van (2010) Product launch improvement at bugaboo international.

Zuidam, Tim van (2010) De EU in Kosovo : onderzoek naar de activiteiten van EULEX Kosovo.

2009

Alberink, Rutger (2009) Eaton Electric ApS : designing a procedure to keep a kanban system up-to-date.

Altink, Rob (2009) Recessie en ‘the Next Economy’ : onderzoek naar de manier waarop bedrijven gezond uit de recessie kunnen komen en in staat zijn te groeien.

Belt, M. van de (2009) Developing a performance measurement system in a Vietnamese professional service firm.

Bilsen, Gijs van (2009) Innovatiemanagement in de Financiële Dienstverlening : de ontwikkeling van een meetinstrument.

Blokland, Joost van (2009) Reële opties bij gebiedsontwikkeling: De strategische waarde van fysieke flexibiliteit.

Blom, R. (2009) Afvalinzameling : een knelpuntenanalyse van de werkprocessen van de afvalbrengpunten en het klein chemisch afval depot van Twente Milieu.

Bonthuis, Pim (2009) Project portfolio analyse bij TomTom Automotive.

Brink, Martijn van den (2009) De werkwijze van de ME bij grootschalige ordehandhaving.

Busscher, M.J. (2009) Herstructurering afdeling Operations ’van kwaliteitsverandering naar imagoverandering’.

Deen, Maaike (2009) "Marketing van een Fysiotherapiepraktijk onder de loep" : onderzoek en aanbevelingen.

Dekker, Chantal (2009) Process improvement of the change processes within the global Sensata Technologies organization : communication interface between the Netherlands and China.

Derksen, P. (2009) Onderzoek naar de ontwikkeling van open innovatie : een historisch overzicht.

Dijk, D. van (2009) CCV : "Exploring new methods of payment in the European vending market".

Engbersen, M.M.J. (2009) UWV : motivatie en betrokkenheid van medewerkers bij de Vernieuwing.

Gatto, Marcel (2009) Exploration of difference factors between the public and private domain and their impact on the innovation adoption process & Distribution possibilities of a bricklaying robot within the Netherlands.

Giesen, F.J. (2009) Fiberglobal : “Hoe kan Image Lichtreclame BV het product Fiberglo buiten Europa vermarkten?”.

Graaf, Yvette van de (2009) PW organisatorisch klaar voor haar tweede eeuuw : het professionaliseren van de sportvereniging.

Grave, Thomas (2009) Eerste aanzet tot het construeren van een scorecard voor de afdeling zorg van Salland Verzekeringen.

Hagen, Bianca (2009) Biomass energy : a market research on the opportunities for Dutch organizations in the Chinese biomass market.

Hannink, Egbert W. (2009) Gevolgen van veranderingen die volgen uit de WTZi voor het vastgoed van Mediant GGZ.

Harremeijer, Annemiek (2009) A strategy to become successful for Daytors - Drive South Africa.

Hartjes, B.J.G. (2009) Does culture matter? : Importance assessment and judgment by Swedish and Dutch laymen in non-routine organizational decision-making.

Haverkate, Ivo (2009) Marktverkenning voor Gerimex B.V. op de markt van klantspecifieke onderdelen ten behoeve van de stempelmakerijen.

Heikens, K.J. (2009) Customer complaints : a gift to improve your product or service.

Heiligers, Renske (2009) SWOT analyse stakeholders project kleinschalig wonen.

Koenderink, Marcel (2009) Een model voor outsourcen: theorie en praktijk.

Kraijenbrink, Martijn (2009) Invoering kwaliteitssysteem N.V. Consolidated Industries Corporation.

Lubbers, Ralf (2009) Kwaliteitswaarborging ten aanzien van de externe financiële verslaglegging bij Bordan Bedrijfsadviseurs & Accountants.

Meijerink, Erik (2009) Model voor kwalitatieve personeelsplanning : voor inzicht in huidige en toekomstige competenties alsmede bijbehorende ontwikkelingsmogelijkheden.

Muilwijk, Arjen (2009) Nieuwe distributiemogelijkheden voor een vermogensbeheerder : onderzoek naar de additionele mogelijkheden voor Palladyne op de vermogensbeheermarkt en de pensioenmarkt.

Oude Nijhuis, M.M. (2009) MPM : het aanpakken van weerstand tegen een overname, zodat medewerkers betrokken blijven.

Oude Vrielink, Luuk (2009) Voortreffelijkheid in zuiveren : over de aandachtspunten voor invoering van operational excellence.

Pelgrom, Hilde and Schipper, Marijke (2009) De toepasbaarheid van functionele flexibiliteit bij Fernandes Bottling Company N.V. om een verhoogde affectieve betrokkenheid te creëren.

Poolman, M.J. (2009) Low Cost Carrier: vloek of zegen?

Reezigt, M.J.A. (2009) Een verkenning van de Nederlandse afvalbranche en haar marktstructuur.

Rikkink, N.G.H. (2009) Welke implicaties heeft de ‘Next Economy’ voor het personeel en de wijze waarop organisaties dienen te handelen, ook met betrekking tot hun personeel? : een literatuuronderzoek naar belangrijke thema’s na de kredietcrisis.

Sattler, Aaldert Tim (2009) The New E-service: An Opportunity for LBB Teams?

Schuurman, Tom (2009) Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de evenementenmarkt : een marktbenadering voor Cupcreation Benelux B.V.

Sikma, E. (2009) Supply chain of beer in Sierra Leone : the bullwhip effect.

Strate, Daphne van der (2009) Eigen verantwoordelijkheid van burgers in verschillende natiestaten en de manieren van bevordering : onderzoek naar de eigen verantwoordelijkheid van burgers in de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk en en de Verenigde Staten en de eventuele bevordering hiervan.

Velstra, Ruben (2009) Wavin insight: an exploration of its critical business issues from a financial point of view.

Verheij, J.D.A. (2009) De Sensata quality manual : het communiceren van kwaliteit naar klanten.

Visser, Anrike H.J. (2009) Dienstverlening of dienstplicht? : een onderzoek naar de servicekwaliteit van Laparkan Suriname.

Waal, B. van de (2009) Openbare Duurzaamheid, Ruimte voor Vernieuwing.

Warnaar, Eva (2009) Competenties voor Innovatie : een benchmark analyse.

Weusthof, Wouter (2009) ‘MIS’-Communicatie..?!

Wigbold, J.G. (2009) Laparkan Suriname : Marketingstrategie Private Mailbox-service & Pakkettendienst Nederland – Suriname.

Wijlens, Anne-fleur (2009) Marketing of the ILA conference in Prague : a research to the most effective marketing strategy of a conference.

Woerd, Luke te (2009) HRM and e-HRM in Kuwait and the e-HRM readiness in Kuwait.

Woolderink, Marleen (2009) Pilotproject Sophia : competenties binnen een zelfsturend team vergeleken met de traditionele werkwijze.

Zee, Debbie van der (2009) Oude Wesselink Kozijnen : Onderzoek en Analyse van de Bedrijfscultuur.

2008

Apenhorst, G.J. (2008) Het verkorten van de interne doorlooptijd binnen Finis Foodprocessing Equipment B.V.; Een onderzoek naar de mogelijkheden tot verkorting van de doorlooptijd van een projectorder van ontwerpfase tot uitlevering.

Beverdam, R. (2008) Aanleg en reconstructies van het energienetwerk : een onderzoek naar het verbeteren van de afstemming tussen Essent werk en de Gemeente Enschede.

Bieze, Michel (2008) Improving the business processes at Gladior BV.

Boenders, B.B.M. (2008) External growth by internal improvement : a study into the possibilities of the German and US market for PT Dharma Medipro.

Bruil, rudy (2008) Verandering is vooruitgang? De omschakeling van drukker naar dienstverlener.

Bulut, S. (2008) JP Peterman : de nummer 1 in betrouwbaarheid!

Davelaar, G.W. (2008) Analysis of the fit between business/HRM strategy & perfomance management: Quantity & quality results combined at achmea.

Engelbertink, Marleen (2008) Klant versus organisatie: de relatie.

Estevez, R. (2008) Een vestigingsstrategie voor modezaak Cill by Cecile in gemeente Laren.

Groen, Martenique (2008) Het huis & kunst concept van Hiscox...

Haarst, A. van and Kwakkel, J. (2008) Marktonderzoek Bram van Haarst BV : inventarisatie van uitbreidingsmogelijkheden naar Duitsland en Belgie met betrekking tot segmentation, targeting en positioning.

Homan, L. (2008) Samen door goede en slechte tijden : flexicurity bij ....

Huis in 't Veld, Remco (2008) Evaluatie veranderproces: Concentratie administratieve processen Vennootschapsbelasting.

Ilmer, Vincent (2008) Een strategische analyse van de marktomgeving van de krijgsmachten van België, Polen en Zwitserland.

Jagersma, T. (2008) Innovation in small scale industries in Kerala.

Jansen, J. (2008) ISO 9000: Motivations and Difficulties do they relate? : relating the motivations of an SME to apply for ISO 9000 certification to the challenges encountered during the implementation process.

Kennedy, I.D. (2008) Onderzoek naar bekendheid van Voice over Internet Protocol onder studenten : voor het ontwikkelen van een nieuw product voor SpeakUp.

Kerkenaar, Maryse L. (2008) "De kwaliteit gecovered?" Een onderzoek naar een kwaliteitssysteem voor OBO Banden.

Korevaar, W. (2008) Verdroging in Nederland : belanghebbenden en argumenten.

Kovács, A. (2008) One Homill - one nation : assessing the market opportunity and product potential of the Homill-Hammer Mill in Zambia.

Krijnsen, Ruben (2008) Corporate Identity versterking in de dienstverlenende sector.

Lammers, L. (2008) FC Twente : onderzoek naar investeringsbereidheid supporters FC Twente : onderzoek naar mogelijkheden.

Leijzer, F.J. (2008) Samenwerking tussen bedrijven : voorwaarden en mogelijkheden voor succesvolle samenwerking.

Meer, J.P.H. ter (2008) The property investing business in Sydney, Australia.

Meester, Jose (2008) In hoeverre heeft de culturele achtergrond van Chinese studenten invloed op het afwegingsproces bij het maken van een niet-routinematige beslissing?

Meyer, P.B. (2008) Exploring the Thai industry for potential possibilities for the pipe & tube market.

Nieuwerth, Wouter (2008) Bepaling van de marketingstrategie voor YabOffer.com.

Nijenhuis, T. (2008) Wenselijkheid van een avondopenstelling bij de GGZ-instelling Mediant.

Ooijevaar, J. (2008) Diversificatie naar geothermische energie.

Potijk, G.J. (2008) Database marketing : basis voor de toekomst.

Rebel, Janine (2008) Organizational change and the use of power : power and conflict in the University of New England.

Riet, M. van de (2008) Subsidieonderzoek : een subsidieonderzoek voor Innovadis, Gladior en Indenty.

Riet, Melanie ter (2008) Wat verwacht de klant van een installatiebedrijf?

Rouhof, Ruben (2008) Improving order picking and order packaging at Eaton Electric ApS.

Scholtens, M.A. (2008) Stimulating prevention of gynaecological cancer in Peru.

Scholts, E. (2008) Ontwikkeling vastgoed exploitatiemodel.

Sleen, P. van (2008) De duurzame energiemarkt : een marktverkenning voor het ingenieurs- en adviesbureau TCPM.

Slijkhuis, Ronnie (2008) Is Dillman absoluut? : onderzoek naar de invloeden van opmaak en contacttraject van de CQI vragenlijsten op de kwantitatieve respons, de kwalitatieve respons en de kosten van dataverzameling.

Slot, Rob (2008) Service Quality Improvement at the Netherlands - Thai Chamber of Commerce.

Stremmelaar, Dominic (2008) Writing a Reference Manual for Account Managers: At NXP Semiconductors.

Timmerman, N. (2008) Een virtuele organisatie voor dak- en thuislozen.

Vloon, M. (2008) Een grensoverschrijdend marktonderzoek : onderzoek naar de mogelijkheden voor RWB Water Services om toe te treden tot de Duitse markt in Nordrhein-Westfalen.

Westhoff, A. (2008) Betrokkenheid als succesfactor : de inrichting van HR praktijken door managers.

2007

Becker, Florian (2007) The current own resource system of the EU Budget : still a working model for the European Union?

Bekke, Marije (2007) Marktsegmentatie van de Nederlandse postmarkt voor losse post in het MKB : een adviesrapport voor Sandd.

Charles, Sam (2007) From the Czech Republic to the Netherlands : developing an entry strategy for Cargospol.

Dijkerman, Jasper (2007) Developing Malaysia into a Global Halal Hub Singapore: Halal threat of opportunity?

Doeschot, C.M.T. (2007) Van verkoper naar consultant : een nieuwe strategie om diensten te verkopen!

Dommeck, C.H.A. and Staaveren, M. van (2007) Verbeteren van afwegingsprocessen bij beslissingen : onderzoek naar de effectiviteit van de cursus ‘Omgaan met beslissingsattributen’ ter verbetering van afwegingsprocessen bij beslissingen.

Franken Volmerink, Sophie (2007) Toegankelijk en toegespitst kwaliteitsbeleid voor Plegt Vos Infra & Milieu.

Geugies, Chris Jan (2007) The origins of terrorism: a comparison between the international anti-terrorism strategies of the USA and the Netherlands.

Giesen, Daniel J.E. (2007) Organizing supplier involvement in NPD : patterns in the Portuguese automotive parts and components industry : an empirical research on the New Product Manufacturability.

Hoogwout, S.T. (2007) IMSS : een breedte-onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van productiestrategie.

Jagerman, Rama (2007) Transversalroute in drie dimensies : een methode ter verbetering van de orderpick productiviteit van de truckerafdeling van het Europese Distributie Centrum van Timberland.

Jiang, Z.M. (2007) Investeren in Endo-Suites : een advies over het aantal in te richten Endo-Suites.

Koster, M.W.A. (2007) Energie om te brouwen : een onderzoek naar de verdeling en het gedrag van utiliteitskosten bij de Grolsche Bierbrouwerij Nederland.

Kragt, Ilse (2007) Overbelasting van mantelzorgers : op zoek naar het beste meetinstrument.

Meijboom, Robin (2007) Gezondheidwinst door nauwere samenwerking tussen huisartsenpost en ambulancedienst.

Meijerink, Jeroen (2007) Cannondale Europe : invoering en institutionalisering van continue verbetering.

Morsink, Karlijn (2007) An innovation's perceived advantage : a combination of adopter characteristics and innovation attributes.

Oost, Marlies (2007) Professional versus institutional morality The design of ethics programs and their influence on non-compliant behaviour in universities.

Smeenk, Ferry and Stellingwerff, Afke (2007) Versnelling van het diagnostisch traject op de afdeling Spoedeisende Hulp.

Spierenburg, T.J. (2007) CVS en werk; wat werkt?: een verkennend onderzoek naar arbeidsreïntegratie met het chronische-vermoeidheidssyndroom (CVS).

Stam, Huib (2007) Exportprognoses binnen het Nederlands midden en klein bedrijf.

Swiers, Rolf (2007) Coördinatie in de ontwikkeling van Diabeteszorggroepen : de knelpunten en de mogelijkheden voor de ketenregisseur.

Swinkels, Sjoerd (2007) A Private Threat to Democratic Accountability? Measuring transparency in Dutch public-private partnerships.

Veldhuis, R.B.J. (2007) De veranderende motivatiefactoren van ondernemers.

Wissenburg, Stefanie (2007) Bacheloropdracht brillen Fielmann.

2006

Boonstra, I.H. (2006) Een casestudy naar het referendum in Huizen : een onderzoek naar het Huizer referendum van 10 juni 2004, op basis van de Tijdelijke referendumwet, over de aanpassing van de verordening speelautomatenhallen 1998.

Cramer, Carin and Zwaal, Marieke van der (2006) Social and cognitive competencies in the semiconductor and medical device market : a theoretical overview of the concept of competency and a case study for engineers of Philips Enabling Technologies Group.

Dijkstra, A.S. (2006) Het Openbaar Ministerie: meer dan een belemmering voor de burgemeester in crisistijd?

Engelsman, Suzanne (2006) Betrokkenheid in een driehoeksrelatie : een onderzoek naar werkgeversbetrokkenheid van uitzendkrachten.

Gergin, E. and Waal, J. van den (2006) Corporate Governance bij familiebedrijven en coöperaties : de noodzaak van codes in het niet-beursgenoteerde bedrijf?!

Groenewegen, Raymond (2006) Het gemeentelijke referendum : een case studie Voerendaal in samenwerkingsverband Parkstad Limburg.

Hanke, Anna-Lena (2006) Is there a need for a further harmonisation of European Asylum Policy?

Haselager, Jeroen (2006) Improving sales at Darbrew limited.

Hoekstra, Tjibbe (2006) Turkey on the way to Europe : Turkey’s difficulties in complying with the Copenhagen political criter.

Kunischewski, J.M. (2006) Can the theories of New Institutional Economics explain which factors influence the overall level of corruption in a country?

Leemkuil, Kristel (2006) Computer vervangt cardioloog : veranderingen in de zorg door RiskConsult, een preventieprogramma voor hart en vaatziekten.

Leusink, Hanadie (2006) Ontwikkeling van publiekprivate samenwerking bij het keurmerk Veilig Ondernemen : een bacheloropdracht naar de oorzaken voor gebrek aan draagvlak bij een publiekprivate samenwerkingsproject onder winkeliers in Enschede.

Leuverink, Bob and Lipman, Sander (2006) Exploring the world of study tours.

Oosterhaven, Marjan (2006) Beleidsdoorlichting’ : een nieuw instrument voor het evalueren van beleid en een advies voor de toepassing ervan voor de handelspolitiek : een onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken ter afsluiting van de Bacheloropleiding Bestuurskunde.

Peppelman, B. (2006) Subsidies krijgen is de kunst : onderzoek naar het optimaal organiseren van subsidieverwerving in de Gemeente Bronckhorst.

Vernooij, P. (2006) Extending a new information system with financial information for DMT Design SA : developing a calculation module for DMT DESIGN SA.

Weijnen, Frank (2006) De schaduw bedreigd : een explorerend onderzoek naar de effecten van toezicht op mannelijke prostituees in Amsterdam.

2005

Spanjer, Max B. (2005) Identify and make improvements on cost and efficiency in the service department of Thyssen Elevator Guangzhou.

2004

Linthorst, M.M. (2004) Aandacht besteden aan aanbesteden : Een onderzoek naar ondersteuning bij de bepaling van een aanbestedingsstrategie.

This list was generated on Wed Jun 19 06:03:39 2024 CEST.