University of Twente Student Theses

Login

Programme: Business Administration BSc (56834)

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Year | Item Type
Jump to: 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004
Number of items: 472.

2013

Spanke, Gregor (2013) The immigration of foreign academics, scientists and engineers to Germany: what factors influence the immigration of academics, scientists and engineers from third countries to Germany?

Eerde, T. van (2013) Measuring the improvisation process : how to quantitatively measure the quality of improvisation processes in a theatrical simulation environment.

Kruize, Kirsten (2013) Het werven en plaatsen van MBO stagiaires binnen Bedrijf X.

Tekin, E. (2013) Procesmanagement in de organisatie Het Kulturhus De Bijenkorf Borne.

Stroeken, N. (2013) Cremeren, een doodgewone zaak? Bacheloronderzoek naar de haalbaarheid van een crematorium.

Prent, S. (2013) De markt voor onbemande vrachtvliegtuigen.

Vries, Rutger de (2013) Relationship Marketing in Sports – Retention of Sponsors.

Lau, A. (2013) Agency theory and the dividend payout ratio of Dutch publicly listed firms.

Hoogenboom, N.E.M. (2013) The development of a new e-HRM module : A study of the essential e-HRM components in the greening sector.

Masselink, T. (2013) Innovatieve bedrijven en universiteiten : de samenwerking in financieel mindere tijden.

Goossen, J.M. (2013) De adoptie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het basisonderwijs in Twente.

Hoenderdos, J.W. (2013) Towards an observational measure for team psychological safety.

Peer, Jelle (2013) University Business - De aansluiting tussen universiteiten en het bedrijfsleven, op het gebied van technology management.

Tieberink, R. (2013) Een effientere voorraadlocatie: een onderzoek om de efficientie van het voorraadbeheer verpakkingsmaterialen bij Enkco te verhogen.

Frenken, R.R.M. (2013) Enabling entrepreneurs to perform more efficient market research by exploiting social media.

Dijkstra, N. (2013) Welke toegevoegde waarde biedt NIBVA aan de klant?: hoe is dit in en bedrijfspland te verwerken?: business model en implementatie.

Dijkhuis, J. (2013) Outof the box: een markt- en haalbaarheidsonderzoek naar een uniek modulair systeem om de ruimte van een garagebox te voorzien van een nieuwe functie.

Wellenbrock, M. (2013) Theoretical basis of supply management: the netwerk theory in supply management.

Loges, M.N.A. (2013) Shared Services in Information Technology and Supply Chain Management.

Brünink, L.A. (2013) Co-Creation: customer integration in social media based product and service development.

Lansink, C. (2013) Inventory of social entrepreneurial methods/tools for PC3 implementation: the business perspective.

Tariq, T. (2013) Start-up financing.

Zijp, C.M.L.F. van (2013) The effect of selection and recruitment on creative capital.

Grouve, Susan (2013) Projectcategorisatie: een passende werkwijze voor projectuitvoering.

Roelfsema, Melissa (2013) Procesbeschrijving en inventariserende analyse van het Payroll proces.

Herwig, Judith (2013) Op weg naar betere klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling.

Wendt, V. (2013) Nevenactiviteiten en studie: welke combinatie is het beste voor de arbeidsmarkt?

Wit, Joran B. de (2013) De invloed van persoonlijkheidskenmerken van de directeur en organisatorische regelingen op de innovatie-activiteit van de onderneming in het MKB.

Ahmadyar, Fardin (2013) The Russian synthetic turf market.

Beekhof, E. (2013) Anti-pestbeleid: noodzakelijk, nuttig of nadelig? Een beschrijvend onderzoek naar de meningen en ervaringen van basisscholen.

Kleinsman, M. (2013) Pilotgemeenten als proefkonijnen: een onderzoek naar beleidsveranderingen en beleidsleren bij het maken van toezichtbeleid voor de Drank- en Horecawet door gemeenten tijdens de ‘Pilot toezicht Drank- en Horecawet’.

Spiekstra, L. (2013) Wat zijn de effecten van de voetbalcursus FC Twente Scoren in de wijk op het voedingsgedrag van individuele leerlingen?

Leen, J. (2013) Blauwdruk van het Piet Blom Museum: een reconstructie van de beleidstheorie.

Ney, B. (2013) Unraveling the adoption of mCRM smartphone applications among Dutch retailers.

Lahkim, Y. (2013) Effectieve methodes van politiële straatroofbestrijding: een vergelijkend literatuuronderzoek.

Poot, V. (2013) Method for evaluating sentiment analysis tools.

Onstee, R.W. (2013) Verbetering van de lastenverdeling op het laboratorium van de afdeling bacteriologie: een combinatie van planning en werksystematiek, bijdragend aan een efficiënte verdeling van de werklast.

Oude Alink, W. (2013) Competitive actions against rival firms in competition for the best resources from shared suppliers.

Gonzalez, D. (2013) Preferred customer status with key suppliers: case study at MAN Truck & Bus AG and three of its suppliers.

Naumann, J. (2013) Do you trust my tweet? Return on Investment of Social Media: a study about @Twitter investigating the effect of message intention in the followers’ level of trust.

Zorn-Aguirre, H. (2013) Intra-organizational routineaand collaboration performance: the role of task conflict and relationship conflict.

Weingarten, J. (2013) Intra-organizational routines alignment and collaboration performance: the moderating effect of distributed leadership.

Voortman, M.C. (2013) Onderzoek naar particuliere zorg en hulp in de gemeente Voorst.

Eshuis, E. (2013) Het gebruik van sociale media in midden- en kleinbedrijven binnen de kledingbranche in Twente.

Korten, J. (2013) Onderzoek naar de behoeftes van business developers.

Weel, L. (2013) Leegstand van kantoren in Oldenzaal: een analyse van en advies voor de kantorenleegstand in een relatief kleine stad.

Hofstee, R. (2013) ERP implementatie Tribelt BV: wensen en mogelijkheden.

Winkelhuis, S.M. (2013) Uit de toon, maar op de maat: een efficiënte indeling voor het pianomagazijn van Music Network Center.

Berg, A. van den (2013) How could financial institutions retain starting entrepreneurs? Insight in the outflow of starting entrepreneurs.

Sikkens, A. (2013) The joint influence of personality traits and individual absorptive capacity on innovation activities in SME’s.

Scholten, J. (2013) Search engine marketing: an introduction for small business owners.

Jacobs, S. (2013) The national cultural background of an entrepreneur as a driving force of effectual behavior in new venture creation.

Freimuth, D. (2013) Tweeting for businesses: increasing the return on investment of social media by using links.

Holten, E.J. van (2013) Research plan for IKEA Hengelo; from a Business-to-Consumer approach towards a Business-to-Business approach.

Slot, T. (2013) Marktonderzoek van de Kaspische regio voor DHL Freight.

Wittenberg, K.A. (2013) Co-Innovation: what are the motivators and inhibitors for customers to participate in co-creation processes via social media?

Wagner, P. (2013) The concept of renting consumer products.

Müller, M. (2013) Intra-organizational routines and collaboration performance: the mediating effect of variety in working processes.

Croon, S. (2013) Co-innovation: developing new products and services in cooperation with customers in social media platforms - customer motives.

Abbink, J. (2013) Verkorten van de omsteltijden.

Lakerink, K. (2013) What are the motivations for customers to co-create online?

Leegsma, M. (2013) The gap between marketing education and marketing practice in The Netherlands: a study of the competences that marketing practice requires.

Broekhuizen, H. (2013) Wij staan voor ambitie: naamsbekendheid via sociale- en internetmarketing binnen Staan Finance & Consulting.

Starke, R. (2013) Acceptatie voor een toekomstvisie? : Een onderzoek naar de acceptatie van raadsleden voor de toekomstvisie MijnBorne2030 in de gemeente Borne.

Smit, K.M. (2013) Inrichting bestuur van een lokale omroep in een grote stad: Een onderzoek naar de inrichting van het bestuur van een lokale omroep in een grote stad met het oog op good governance principes.

Huisman, T. (2013) Liquiditeitsbeheer: van levensbelang. Wat zijn de risico’s voor HBT, bij verschillende manieren van opstelling in de markt en de daaruit voortvloeiende condities, met betrekking tot liquiditeit?

Doorn, T. van (2013) Hoe kan de effectiviteit van de zoektermen waarop een dienstverlenende organisatie adverteert vergroot worden?

Siers, T. (2013) Developing an internationalisation strategy for Siers Telecom B.V.: What strategy does Siers Telecom B.V. need to follow to successfully internationalize to Germany?

Oude Maatman, Lisanne (2013) Understanding HR frames' differences: perceptions of middle level managers about the HRM system.

Verwoerd, M. (2013) Hoe kan BEDRIJF X Nederland B.V. kwaliteit van service meten en beheersen?

Borrèl, C.A. (2013) The effects of lean management on the tension between exploration and exploitation in SMEs.

Vugt, F. van (2013) Examining the effects of a global crisis on CEO compensation: Fortune 100 evidence.

Mensing, L. (2013) Theoretical foundation of supply management: contributions of the resource dependence theory.

Trotz, K. (2013) Comparing dividend policies between Germany and the Netherlands: a test of the life-cycle theory.

Wolf, V. de (2013) Antecedents and benefits of the preferred customer status in a buyer-supplier relationship: a multiple case study at Siemens Nederland and three of its key suppliers.

Mitzkus, S. (2013) Theoretical basis of supply management: theoretical and practical contributions of agency theory.

Klaver, L. (2013) Return on investment of social media: an exploratory study on the impact of message intention to the trust of followers on Twitter.

Hasso, R. (2013) The impact of CEO’s personality traits (Big 5) and human resources management practices on the innovation performance in SMEs.

Bruin, Y. (2013) Een marketingonderzoek naar de Grote Almanak App: hoe kan de Grote Almanak App meer financiële inkomsten genereren?

Geerlings, M. (2013) Benefits and antecedents of the preferred customer status in a buyer-supplier relationship: a case study at the Royal Netherlands Navy.

Mirzaei, B. (2013) To what extent is Dorel Juvenile Group a preferred cfor the company´s preferred supplier?

Bohnenkamp, T. (2013) The effect of the resource based view on decisions in supply management.

Oolderink, P. (2013) Determinants of capital structure: static trade-off theory vs. pecking-order theory : evidence from Dutch listed firms.

Hülsmann, L. (2013) HR Executives’ perception of academic research.

Schrader, J. (2013) Price discrimination in online airline tickets based on customer profiling?

Wit, Tijmen de (2013) Tightness and uncertainty avoidance: the impact on new venture creation - The impact of culture on entrepreneurial processes.

Beek, Ruud van (2013) Een verkenning van verbeelding - Een onderzoek naar het gebruik van verbeelding door beginnende ondernemers.

Machielsen, B. (2013) Empirical evidence on the existence of a pecking order: a study about whether the pecking order theory is an accurate means to describe the incremental financing practices by firms in the European Union.

Smit, Maarten (2013) Strategic options for Dutch sea sailing schools - A study about the actors, trends and developments in the sea sailing market, and the influence of these trends on Dutch sea sailing schools.

Dierckx, R.H.J. (2013) Airline price discrimination: a practice of yield management or customer profiling?

Wesselink, Maik (2013) SuperThuis 2013.

Schwabe, Tom (2013) Transaction cost economics in supply chain management.

Hazersloot, Hugo L.C. (2013) Traditional industrial economics and purchasing : a theoretical application of the SCP-paradigm on decision points in purchasing.

Kröger, Lasse (2013) Does experience count? Preliminary findings on a sample of German entrepreneurs.

2012

Berg, Diederick van den (2012) De polikliniek gynaecologie en verloskunde besturen, een zware bevalling?: analyse besturing en planning.

Raalte, Denise van (2012) Politiecorruptie in Uruzgan: waar gaat het mis?: onderzoek naar de oorzaken van corruptie en de maatregelen om deze corruptie te verminderen.

Reest, Kirsten van der (2012) "Onderweg naar een beter klantinzicht".

Meulenbrugge, R.L. (Remco) (2012) De weg naar succesvolle integratie.

Lippe, Maarten van der (2012) Hoe kan het huidige human resource management van PT Rhoda Jaya verbeterd worden?

Kleij, Marten ten (2012) Is het zinvol om te investeren in een nieuwe BV voor decoratieve verlichting?

Oude Nijhuis, M.M. (2012) The contribution of knowledge management to labour flexibility in SMEs : case study at ....

Hofhuis, Maarten (2012) De balanced scorcard : hoe kan Cogas de balanced scorecard beter laten functioneren?

Drost, Willemijn (2012) The influence of entrepreneurial intent, (non)linear thinking, mindfulness and neuroticism & conscientiousness on procrastination.

Golstein, Tim (2012) Item availability restricted.

Looman, Jan (2012) A.S. Watson Group.

Tijman op Smeijers, J.M. (2012) Het optimaliseren van een marketingstrategie.

Heijs, Frans (2012) Create the right conditions for innovation in the Dutch biotech cluster.

Kruk, Jeroen (2012) Diversity of top managers: a case study of the 'Senior Civil Service'.

Bolhaar, Jord (2012) Voorkeuren omtrent arbeid van bèta-studenten in Oost-Nederland.

Bouius, Manon (2012) The influence of individual HR practices on innovation in service organizations.

Braam, Nienke (2012) Brand alignment: the relation between identity and image.

Rodel, H.A. (2012) Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult.

Deters, Leon (2012) Optimalisering van het routeringsproces van de externe bloedafname bij Medlon B.V.

Tibben, Roy (2012) Onderzoek naar sufficiente segmentatie voor de exploitatie van het nieuwe Heracles stadion.

Bergers, T.M. (2012) Measuring patent intensity.

Hegeman, Tim (2012) Marktonderzoek naar de Belgische markt van babyproducten.

Tanis, Timo (2012) Oranjewoud: een onderzoek tot op de bodem.

Jassies, Renske (2012) Het feedbacksysteem voor continue ontwikkeling van zelfsturende teams in de zorg: Een proces naar en voorwaarde voor succes: Een onderzoek naar ervaringen, meningen en wensen van belanghebbenden.

Rikken, M. (2012) Economische monitoring Twente : een bedrijfskundig verhaal achter de cijfers.

Atto, Michael B. (2012) De behoeftebevrediging van etnische minderheden uit Klein-Azië in West-Europa op het gebied van convenience food: een empirisch onderzoek naar de percepties en behoeften ten aanzien van convenience food.

Appel, Lioba (2012) European Member States’ preference to pick the best and talented migrants over large waves of immigrants to tackle demographic challenges.

Visser, Coen Maarten (2012) Een label als product Een ontwerpgerichte studie naar de werking van een additioneel productlabel.

Veurink, Jasper (2012) Bugaboo : engineering change management variables, decision cirteria and prioritization of ECR's.

Lugt, Annemarie van der (2012) De wijkverpleegkundige 'Zichtbare Schakel' van Carintreggeland: wie wordt er beter van? Een onderzoek naar de ervaringen van belanghebbenden.

Vries, R. de (2012) Het belang van de praktijk voor de wetenschap: een verkenning naar de toegankelijkheid van de Nederlandse universiteiten ten opzichte van het bedrijfsleven.

Nijs, R.C. den (2012) Documentenanalyse politie Twente: control analyse bij een politiekorps op basis van documenten.

Nijmanting, Dexter (2012) Een verkenning naar het gebruik van octrooi-informatie en het effect op octrooiactiviteiten binnen onderzoeksinstituten: Instituut voor Biomedische Technologie en Technische Medicijnen (MIRA).

Bramer, Rick (2012) Frederique's choice in the German market : the relevance and use of social media and search engine marketing in the context of building brand awareness.

Baysoy, Gabriella (2012) De genationaliseerde Suryoye-identiteit in West-Europa : een onderzoek naar de werking van de Belgische, Nederlandse en Zweedse nationale contexten op de Suryoye-identiteit, alsmede de nationalisering en de diversificatie van de Suryoye-identiteit.

Evers, Daan (2012) De ontwikkeling van een internationalisatiestrategie.

Kamphorst, Jordy (2012) Opnameplanning Gelre ziekenhuis Apeldoorn.

Çiftçi, Sadiye (2012) Onderzoek naar de financiële posities van de concurrenten van de Rabobank.

Nieuwboer, Erwin (2012) Procesbeschrijving binnen Heracles Almelo : een onderzoek naar de processen en knelpunten bij de kaartverkoop en sponsorcontracten.

Smit, Robert (2012) Workflow management proces herontwerp : het analyseren, herontwerpen en implementeren van het investeringsprojecten proces bij Elementis Specialties.

Bos, Mart van den (2012) De invloed van verbeelding op het succes van een ondernemer.

Claase, Marcella (2012) Optimizing feasibility studies: Based on a Grounded Theory type comparison of feasibility design research.

Hupkens, Djoeke (2012) Op weg naar een duurzaam loopbaanlandschap - Een onderzoek naar behoeftes en competenties bij huidig personeel binnen Kindcentra Den Bosch.

Eenink, Aya Jeske (2012) HR practices and Innovative Work behavior: The leader leads towards innovation.

Walsweer, Karin (2012) Pilotstudy naar het academisch octrooibewustzijn.

Lafeber, Maarten and Essink, Bart (2012) Grip op de logistieke keten.

Veldhuizen, B.G. van (2012) How to attract and retain employees of all ages.

Weerd, Jelly Eline van der (2012) De professionele vrijwilliger?: een onderzoek naar competentiebehoeften van wijkraden en adere bewonersorganisaties.

Kruize, K.G. (2012) Doel- en doelgroepbereiking van het subsidiebeleid in de gemeente Hengelo.

Prins, Johan Hendrik (2012) Online activiteiten en slachtofferschap van traditionele vermogensdelicten: een onderzoek vanuit de routine activiteiten theorie.

Meijden, Mart van der (2012) Haalbaarheid van het CLC Exploratorium.

Bakker, Geert-Jan (2012) A strategy for solergy.

Pot, Jolien (2012) Kennishergebruik binnen een platte organisatie : analyse en aanbevelingen.

Cartigny, Rachelle Jade (2012) Improving the assembly process at PT. Sarandi Karya Nugraha by changing its structural and structuring characteristics.

Zieverink, Mayke (2012) Borculo bruist?! Een onderzoek naar de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Borculo.

Veldhuizen, Sjoerd (2012) Een online questionnaire voor potentiële klanten van IPS Intelligent Palletizing Software.

Pieterman, Erik van de (2012) Sustainable competitive advantage at Atlas North America.

Meyboom, B. (2012) "Een proces van participatie en iteratie: case study van ontwerp en implementatie van een informatiesysteem bij een financieel vermogensbeheerder".

Oude Voshaar, Ruben (2012) Human Resource Management in betaald voetbal organisaties.

Trienes, L. (2012) Internetverkoop door de lokale detailhandel: een marktonderzoek naar de mogelijkheden tot samenwerking tussen de Winterwijkse detailhandel en een e-commercespecialist.

Smit, Mark (2012) “Ontwikkelingen van planning om voorgenomen productieverhoging uit Vision 2015 aan te kunnen”.

Mulder, Nicole L. (2012) Organisatieontwerp bedrijf X: een efficiënte dienstverlening die kwaliteit levert.

Tolsma, Ellen (2012) "Professionals in Training" - Voor meer studenten en bedrijven iets kunnen betekenen?

Silfhout, L.M. van (2012) Door de bollen het bos zien: een onderzoek naar een nieuwe lay-out voor Africalla.

Sleiderink, Wouter (2012) Alle topclubs uit de Eredivisie hebben hun “eigen Arena”: hoe zien de strategieën in het voetbal eruit en welke gevolgen heeft dat voor het spelersbeleid?

Kamphorst, Bas (2012) Optimalisatie van de samenstelling van steriele medische instrumentennetten: een onderzoek naar kostenbesparing met behulp van standaardisatie en netoptimalisatie van de instrumentennetten bij het HagaZiekenhuis.

Bijen, Tom (2012) AkzoNobel tomorrow's answers today: verbeteren van de productiviteit en beschikbaarheid van de CIBA-productielijnen bij Akzo Nobel Hengelo.

Padmoes, T. (2012) Effectonderzoek Robot Techniek Lab; De nulmeting.

Hafkenscheid, Rogier (2012) Resilience in geval van een catastrophic loss van een distributiecentrum: business continuity planning voor Technische Unie.

Elshof, Maureen (2012) Heterogeniteit homogeniseren: het samenstellen van segmenten voor Wooncenter Filippo.

Stratum, Jasper van (2012) De effecten van technologisch leiderschap op marktprestaties: een patentonderzoek in de ADSL-markt.

Trip, Joris Sibenius (2012) Analyse van meningsverandering: met het onderscheid tussen kans, score en gewicht.

Groothuis, Ellen (2012) Valuing the benefits from nature: How renaturalization projects, like the Visschebelt-Koemaste project near Hellendoorn, may benefit the regional economy.

Aktas, Osman (2012) Brand recall: de effecten van eigenschappen van commercials op recall.

Schilling, Dustin (2012) Blessing or curse?: Employing non-­German health-­care professionals at the Clinic Association Westmünsterland gGmbH.

Kamphorst, Martijn (2012) Voorspellen van fluctuaties in patiëntenstromen.

Vries, F.J. de (2012) Kennisintegratie bij Fictiefbedrijf Netherlands B.V. Vestiging Hengelo: onderzoek naar de ‘fit’ van projectonzekerheid, coördinatiemechanismen en efficiëntiefactoren.

Mulder, Irene (2012) Conflictstijlen bij onderofficieren binnen de Koninklijke Marine.

Nijenhuis, Maarten te (2012) Zelfsturende teams in de zorg - Een onderzoek naar de aanwezigheid van condities om zelfsturende teams effectief te laten functioneren bij Carintreggeland.

Kol, J.K. (2012) Een efficiëntieanalyse van het marketing- en communicatietraject.

Jong, David de (2012) Strategische positionering met behulp van kerncompetenties: onderzoek bij Humiq B.V. naar de kerncompetenties van het bedrijf en hoe deze te gebruiken om succesvol te groeien naar dienstverlening op een hoger niveau.

Schippers, N. (2012) “Which product-market strategy should FAAM Benelux apply, to increase their performance in the Dutch market and realize growth?” This report provides research to increase sales from customers and how to improve the performance of the company.

Fokkens, D.J. (2012) Kwantitatief voorraadbeheer magazijnartikelen MST.

Temmink, Rob (2012) Innovatie als motor van de organisatie - Verhogen van het innovatief vermogen van TCI.

Rotting, R. (2012) Een model voor het gestructureerd analyseren van bedrijven op het gebied van verzuim en verzuimreductie.

Kattelaar, J. ten (2012) De HRM & innovatie Nexus.

Kars, J. (2012) Item availability restricted.

Kelder, C. op den (2012) Kostenstudie behandeling schedelvervorming.

Zaal, S. (2012) Een haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van revenue management : kan het Nederlands Symfonieorkest meer verdienen aan de kaartverkoop?

Boerrigter, D. (2012) Diversiteit aan de top : een onderzoek naar methoden om genderdiversiteit in het management te vergroten.

Lindenhovius, J. (2012) Hoe filières ontstaan en hoe ze gereduceerd kunnen worden : problems in all different shapes.

Brandsma, E. (2012) Economische waardering van hittestress.

Benou, A. (2012) Het beter meten van clienttevredenheid in verpleegtehuizen.

Dijkman, J. (2012) Strategische samenwerking tussen MBO's : hoe moet de duurzame strategische samenwerking tussen MBO instellingen vormgegeven worden om bij te dragen aan de ICT doelstellingen, met optimaal behoud van autonomie van de instelling in het primaire proces?

Brouwer, G. (2012) Item availability restricted.

Beek, M. ter (2012) Koninklijke Grolsch : een analyse van de effectiviteit van event-­sponsorship als marketingstrategie.

Rasch, P. (2012) ERP implementatie bij defensie – Extern Verwerven : een tussenevaluatie.

Muller, P. (2012) Logistieke verstoringen: een onderzoek naar technische onderdelencontrole.

Saïd, J. (2012) Onderzoek naar hoe re-lion hun aandeel van re-lion Builder in de afzetmarkt kan vergroten.

Heuvelink, Leonie (2012) Wajong en de BelastingTelefoon: een onderzoek naar human resource management aspecten bij de inzet van Wajongeren bij de BelastingTelefoon.

olde Monnikhof, Jolien (2012) Het vinden en binden van talenten voor de toekomst.

Hadzic, Deni (2012) Op weg naar...: onderzoek naar het verbeteren van de aftersales afdeling bij Huiskes-Kokkeler.

Kandemir, Selim (2012) "How can firm x engage in new market development without changing its core competence and networking structure?

Zwiers, Mirko (2012) ‘’Ik denk toch dat dit een beetje de toekomst is’’ : Een kwalitatief onderzoek naar de omgeving en de potentiële afnemers van additionele zorg onder senioren in de regio Twente.

Ergün, M.N. (2012) Outdoor lighting at Royal Philips NV : a market analysis for conventional gear in outdoor lighting systems.

2011

Hoeven, Erik van der (2011) De inbedding van kwaliteitsbeleid, veiligheidsbeleid en certificering bij Hemink Groep B.V.

Klaassen, Maarten (2011) Oplopen tegen eenpersoonskamers Onderzoek naar de veranderingen in de loopafstanden van verpleegkundigen in MST door de overstap naar verpleegafdelingen met alleen eenpersoonskamers.

Kosters, Martin (2011) Designing a performance management & reward system for Ansh Systems Pvt. Ltd. - An SME in BPO activities in Pune, India.

Jansen, Sil (2011) Export methodiek.

Stoffelsen, Bart (2011) Power-Packer : logistieke aansturing van leveranciers.

Beld, Erik (2011) De bijdrage van de informatieverwerkende- en kwaliteitsprocessen aan het nieuwe werkproces van de Tauw Servicegroep.

Bearda, H.R. (2011) Preventie van vroegtijdige uitstroom 1e jaars bachelorstudenten werktuigbouwkunde aan de Universiteit van Twente.

Berg, Heleen van den (2011) Samen op weg naar zelfsturende teams: onderzoek naar de ontwikkeling van zelfsturing binnen Zorggroep Manna.

Beekman, Karsten M. (2011) "Human resource management and the brand related behavior of customer-facing personnel".

Bakker, Vincent (2011) Herinrichting van het locatietransport bij Akzo Nobel Hengelo - Overzicht en verbeteringen in het transport op de locatie van Akzo Nobel Hengelo.

Boegschoten, Levon (2011) Duurzame koffie bij Ahold Coffee Company.

Bekker, Michiel (2011) Een nieuwe transferprijs gebaseerd op Activity Based Costing voor de transfer van off-spec zout binnen AkzoNobel.

Bel, Michiel (2011) Het bepalen van de kritieke resources bij het plannen van operaties bij Medisch Spectrum Twente.

Bandstra, Richard (2011) MVO en duurzaamheidsinitiatieven: onderzocht in kledingbedrijven.

Barwegen, Robin (2011) Exploration patterns at Gazelle Firms: the creation of a questionnaire.

Binnenmars, Thomas (2011) Coaching/begeleiding van adolescente lichtverstandelijk beperkten naar een betaalde baan: vanuit het perspectief van de zorgboerderij en toekomstig werkgever.

Colijn, Arjen (2011) Analyse van het regiotransportproces.

Roos, André de (2011) Betalen met je mobiele telefoon - Onderzoek naar consumenten acceptatie.

Zoontjes, Arie (2011) Social CRM Relatiebeheer van het heden - Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit.

Broer, Jasper (2011) Kijk- en luisteronderzoek TV Enschede FM - Kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar het bereik van TV Enschede FM en manieren om dit uit te breiden.

Bos, Christian (2011) Selectie van nieuw HRM systeem: welke criteria zijn doorslaggevend aan het eind?

Tihic, Dzanella (2011) Evaluatiestudie naar de organisatie van de terugkeer van de Poolse migranten door de Gemeente Rotterdam in combinatie met de financiële crisis van 2008-2010.

Davelaar, F.C. (2011) Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. De stakeholders benadering.

Bremmer, Susan (2011) Ondernemingsplan voor de Servicedienst Ouderen Almelo.

Dalen, Roelof van (2011) Intuïtie & emotie in afwegingsprocessen. Onderzoek naar emotie & intuïtie in het afwegingsproces van leken.

Eikelenboom, Ruby A.Y. (2011) Toekomstbestendige online informatie : online informatievoorziening verleeg- en verzorgtehuizen.

Bonouvrie, Patrick Alexander (2011) The development of a dynamic performance measurement system : implemented in an India based IT outsourcing company.

Broek, Niels uit het (2011) Concurrentenonderzoek : analyse van aanbieders van ICT-diensten in de omgeving van Pro-ICT.

Loohuis, N.M. (2011) De implementatie van TPM bij Johma : geconcretiseerd aan de hand van de palletiser.

Ben Allouch, M.A. (2011) Ontwikkelen van prestatie-indicatoren voor kleine en middelgrote productiebedrijven.

Acar, Mehmet (2011) MedImmune : een onderzoek naar de inrichting van en verspilling bij de label- en verpakafdeling bij MedImmune Pharma B.V. te Nijmegen.

Snellink, J.G. (2011) Onderzoek naar de ontwikkeling van een sponsorbeleid voor een patiëntorganisatie.

Hulst, Jeroen van der (2011) De ontwikkeling van een Bedrijven Investering Zone: Een veranderingsmanagement perspectief.

Bassett, Konrad G. (2011) Haalbaarheid studie voor een 9-holes golfbaan in Epe.

Broeze, Leonie (2011) Portfoliomanagement - Binnen de dienstensector en het midden- en kleinbedrijf.

Kleinjan, Elmar Michael (2011) Administratieve organisatie in een groeiende onderneming.

Homan, Sanne (2011) Marktanalyse 'Healthcheck'.

Roersch, Stijn (2011) Reduceren van wachttijden en uitloop van de polikliniek, Afdeling Urologie.

Mensink, Martijn (2011) Risicomanagement : risicomanagement en risk maturity in de praktijk.

Vromans, R. (2011) Tactical planning efficiency : how to improve the medium-term planning of Grolsch?

Kocks, T. (2011) Competitor analysis and market entry mode decision.

Cornelissen, S. (2011) Innovation strategies for independent garden centers.

Horst, J. ter (2011) Voorraadbeheer VDL Enabling Technologies Group alemlo : Hoe kan VDL ETG Almelo haar werkelijke uitstaande voorraadkapitaal verlagen, zodat dit overeenkomt met het verwachte uitstaande voorraadkapitaal?

Wissink, S. (2011) Varkensmarkt in moeilijkheden : analyse van problemen en aanbeveling voor nieuwe koers naar een beter rendement.

Slot, H. (2011) A research on how to improve the conversion of information requests into actual orders at a training bureau.

Walree, H.K.G. van (2011) Een analyse van het productontwikkelproces van ... : een onderzoek naar het gebruik van best practices om de doorlooptijd te verbeteren.

Ooms, R. (2011) Bacheloropdracht : C1000 BV Amersfoort.

Noeverman, H.M. (2011) Een marktonderzoek naar de groeimogelijkheden van een onafhankelijk meetbedrijf in de metaalbranche.

Ljika, T. (2011) The impact of the logic of collective action by Mancur Olson in the automobile industry : an approach to the European automobile economy.

Veen, N. van 't (2011) SLO en de invoering van het individuele werknemers budget.

Zwan, B. van der (2011) Marktonderzoek manufacturing execution systems.

Arkink, Henri (2011) “Vooronderzoek naar de proces verbetering van het Laboratorium van de GD” - “Procesoptimalisatie met behulp van Simulatie".

Groothuismink, Marcel (2011) The Massachusetts Life Sciences Cluster: a research into the performance on success factors and the cluster's level of development.

Nelissen, Mats (2011) Designing estimation models for Unisys India.

Gooskens, Joost (2011) Spraakherkenning binnen een bedrijfsomgeving: een oplossing voor e-mail overload?

Rekers, Marc (2011) Waardeonderzoek bij de zorgverzekeraar - Een studie over hoe de zorgverzekeraar de verschillende attributen van het zorgproduct van Orthopedisch Schoen Bedrijf waardert.

Reiche, P.J.J. (2011) De opslag van zout : wat is de meest geschikte locatie voor de opslag van 25.000 ton zout?

Haar, J.C. ter (2011) Marktbewerkingsplan Sigmax.

Korjenic, Vildan (2011) Wat is de juiste communicatiestrategie voor de winkel Maison Manon?

Heerdink, M.E.S. (2011) Een goede zithouding, dat loont! Een onderzoek naar de invloed van een anatomisch verantwoorde en stabiele zitondersteuning op de kostenbesparingen in de zorg.

Veerdonk, P.A.J. van de (2011) The future of currrent business : a research on the effect of temporal profile synchronizatioa on product development in business-to-business relations for different industrial market segments of electronic bicycles.

Kweldam, N. (2011) Kanjers voor Kanjers Cyclingteam 2010 succesvol?

Klaassen, M. (2011) Oplopen tegen eenpersoonskamers : Onderzoek naar de veranderingen in de loopafstanden van verpleegkundigen in MST door de overstap naar verpleegafdelingen met alleen eenpersoonskamers.

Spanjer, Elise (2011) Woninginbraken en buurtkenmerken: een onderzoek naar de samenhang tussen woninginbraken en buurtkenmerken in de gemeente Enschede.

Roskam, Stef (2011) Automatiseer het automatiseringsbedrijf: het optimaliseren van de ontwikkelstraat.

2010

Krabbenbos, Tim (2010) Organization of exploration.

Klamer, Daniël Sybe (2010) Evaluatie van de cursus ‘Afwegingsprocessen’.

Bakker, Nick (2010) Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Grondhuis, Rob (2010) Marktonderzoek : het 2e leven (H2L) : “Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze”.

Jansen, Henri (2010) Universities and societal pressures.

Schoon, Jeroen (2010) Promotie-evaluatie: onderzoek naar de meest effectieve promotievoorstellen per retailer.

Alberink, R.H.A. (2010) The influence of contract roles on strategic alliances.

Spin, Linda (2010) Introductie van de DGT Cube bij de consument : een onderzoek naar de onzekerheidsreductie bij de doelgroep.

Freie, Rick (2010) Een onderzoek naar de kostprijs van de medewerkers van Catapult Creatieve Communicatie.

Baveld, Mathias (2010) Besturingsverandering binnen de gemeente Tubbergen: Regievoeren door het Klant Contact Centrum.

Hofte, Aäron ter (2010) Social Networking Sites en het Recruitment Proces: wat is de relevantie van social networking sites voor het recruitment proces? : "Want Monsterboard is zo 2000!".

Jansen, Mark (2010) De waardepropositie centraal: redding van de kleine financieel intermediair?

Hoornveld, Haye (2010) Voorspelling van de vraag naar vier potentiële faciliteiten binnen verpleeghuis Den Koogh: De voorspelling van de vraag van medewerkers en bewoners van verpleeghuis locatie Den Koogh en locatie Buitenveld naar fitness, pedicure en manicure, schoonheidssalon en kinderdagopvang.

Wijhe, Andre van (2010) Product launch improvement at bugaboo international.

Dudnik, Yulia A. (2010) Cultuur en Afwegingsprocessen in Nederland en Rusland.

Westerduin, Alexander (2010) Human Resource Management practices in western countries and GCC countries; differences, similarities and a future projection.

Anoniem, A. (2010) Rechtswinkel Steenwijk: Een onderzoek naar klanttevredenheid en B2B relatiemanagement.

Berg, Henrieke van den (2010) Beslissen in de staf, bouwen aan toekomst? Onderzoek naar de invloeden van de sociale structuren gecreëerd door individuen op de output en doel(en) van de afdeling Bestuursondersteuning van Staf Commando Landstrijdkrachten.

Oude Lansink, M.W.B. (2010) ‘Improving the market share of Helios Solutions in Western Europe’: A study into the creation of new products by Helios Solutions for expanding their market share in Western Europe.

Kolkman, Lars (2010) Preparing Camp AS for the Future: Finding the Best Strategy for a campground in Macedonia to Attract Dutch Tourists.

Garritsen, Claudia (2010) EVC bij Thales: Effecten van een EVC traject op het besef van competenties.

Riele, Raymond van (2010) TW Horeca: analyse van de afzetmarkt: Een onderzoek naar het bereiken van groei en winstgevendheid op de lange termijn door het analyseren van klantwaarden en het segmenteren van de afzetmarkt.

Daggenvoorde, Jeroen (2010) Een onderzoek naar de positie van Buro Saartje in de gemeente Deventer.

Westrik, Renate A.M. (2010) Improving employee motivation through HR practices at PT. Sarndi Karya Nugraha.

Genc, Burak (2010) "E-commercity": a new type of e-business?.

Donkelaar, Jeffrey ten (2010) Mee Twente: Leeftijdsbewust personeelsbeleid aan de hand van employability.

Koning ter Heege, R.G. (2010) Introductie: Een goed begin is het halve werk: Onderzoek naar criteria voor een succesvol introductieprogramma binnen Flowserve Hengelo.

Idema, R. (2010) Diversiteit in coalities: lange termijn planning in gemeentepolitiek? Onderzoek naar de invloed van raadssamenstelling en politieke diversiteit op de duur van coalitievorming in Overijsselse gemeenten.

Hoogerheiden, Leo (2010) Afwegingsprocessen experts versus leken. Een vergelijkende kwalitatieve analyse voor non-routinematige beslissingen.

Vos, Lucas F.J. (2010) De waarde van een productlabel voor de consument: imago-onderzoek Product van het jaar.

Gortemaker, Martijn (2010) Het aanbieden van technische computer trainingen in de regio Twente: Een uitgelezen kans of tijdverspilling?

Maris, Dorien (2010) Hoe tevreden zijn leerlingen over Het Noordik?

Petri, Ruben (2010) Een competent programmamanagement “Vereiste competenties voor het programmamanagement van een zorginstelling”.

Kempe, Bas van de (2010) Ontwikkeling van een strategie.

Heikamp, Gijs (2010) Flexicurity onderhandelingen binnen de ICT sector: Een werknemersperspectief.

Adrichem, J.C. (2010) Innoveren is menselijk: de relatie tussen HRM en innovatie onderzocht.

Hart, Marielle 't (2010) Het bevorderen van teamspirit bij BECO en de rol van ‘best practices'.

Ballast, Joscintha (2010) Buitenschoolse opvang in de toekomst.

Heerdink, E.M.T. (2010) ‘De publieke markt’: Een kwaliteitsanalyse van de bedrijfsprocessen voor de invoering van ISO 9001:2008 m.b.t. (Europese) aanbestedingen.

Hegeman, Kirsten (2010) BSO in de vakantie.

Reerink, Anouk (2010) Invloed op bestuurlijke infrastructuur : een handleiding voor actieve burgers.

Leeuwen, G.D.M.H. van (2010) Anticiperen op de economische crisis: de Wet Werk en Bijstand in de gemeente Haaksbergen.

Meerveld, Jan van (2010) Spanning tussen participatie en gehoorzaamheid : een vergelijkend onderzoek naar de burgerschapsvisies van Nederlandse en Engelse overheden en scholen.

Kolhoop, A.F.D. (2010) De individuele voorziening Huishoudelijke Hulp in Haaksbergen goed geregeld? Een procesevaluatie naar beleidsuitvoering.

Kamphuis, C.H. (2010) Ervaring van regeldruk : binnen de Enschedese uitvoeringsinstantie van de Wet werk en bijstand.

Dijk, Jogchem Pieter van (2010) Facilitering van derde generatie burgerparticipatie : een onderzoek naar hoe burgers het burgerinitiatief bezien en welke rol gemeenten kunnen spelen bij het faciliteren hiervan.

Sommer, Marlou (2010) Leefbaarheid: een onderzoek naar de stand van zaken in Velve-Lindenhof en de rol van individuele kenmerken.

Eertink, Niek (2010) Samenwerking en voorlichting in aanloop naar de jaarwisseling in Oost-Brabant en Twente : bacheloronderzoek naar de preventieve maatregelen genomen in de regio's Twente en Oost-Brabant voor en rond de jaarwisseling.

Nannings, Marloes (2010) Van rammelaar tot Aap, Noot, Mies : voor- en vroegschoolse educatie binnen de lokale educatieve agenda in de gemeente Enschede: een onderzoek naar samenwerking en regie.

Oort, L.A. (Bart) van (2010) Betekenisvol verantwoorden : een onderzoek naar de resultaatverantwoording in het welzijnsbeleid van de Gemeente Enschede.

Oude Egbrink, Mart (2010) Het electorale succes van de Partij voor de Vrijheid.

Veltman, Leon (2010) Het bestuursrechtelijke huisverbod : het functioneren van de hulpofficier van justitie binnen de Wet tijdelijk huisverbod.

Visser, D.I. (2010) Omgaan met burgerinitiatieven : een onderzoek naar de ondersteuning van burgerinitiatieven door gemeenten, gelet op de bevordering van evenredige participatie.

Zuidam, Tim van (2010) De EU in Kosovo : onderzoek naar de activiteiten van EULEX Kosovo.

Warnaar, Eva (2010) Europeanisering van het Nederlands hoger onderwijs(beleid) : de invloed van Europa op het hoger onderwijs in Nederland.

Bruinink, Martine (2010) Kans van slagen : een onderzoek naar de effecten van het tijdelijk huisverbod in de politieregio Noord-en Oost-Gelderland.

Celik, A. (2010) Postbureaucratische participatie : een onderzoek naar synergiemogelijkheden bij de uitvoering van de participatiewetten te weten, Wmo, Wi, Wsw en WWB binnen de gemeente Haaksbergen.

Velema, D.L.E. (2010) De verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd.

Broekhuis, Mark (2010) Fysieke omgevingskenmerken en de kans op woninginbraak : een studie naar de invloed van fysieke omgevingskenmerken op de kans op woninginbraak in de stad Enschede.

Vlaskamp, Carmen (2010) Co-productie: een ideaal instrument? Co-productie van verkiezingsprogramma's en de effecten op actieve burgerbetrokkenheid en selectieve participatie.

Schwarte, S.C.M. (2010) FC Twente: scoren in de wijk.

Tanke, Mike (2010) Politieke representatie vernieuwd : een onderzoek naar de gevolgen in opvatting van Wierdense raadsleden over het experiment coproductie verkiezingsprogramma.

Newton, Freya (2010) Zelfredzaamheid bij rampen en crises : stimulerende beleidsinstrumenten van de overheid.

Heerts, Marjolijn (2010) Jongerenwerk en cultuurorganisaties : een onderzoek naar de mogelijkheden die er zijn voor samenwerking tussen jongerenwerk en culturele organisaties in Hengelo.

Urk, Felix van (2010) Voetbal als maatschappelijk bindmiddel : een onderzoek naar de maatschappelijke activiteiten van betaalde voetbalorganisaties in Nederland.

Oude Alink, Aniek (2010) Woninginbraak en daderkenmerken : een onderzoek naar woninginbraken in Enschede en de persoonskenmerken van bekende verdachten van woninginbraak.

Bijen, Nicky (2010) Grensoverschrijdende besluitvorming : de betrokkenheid van Duitse stakeholders bij grensoverschrijdende besluiten, genomen door gedecentraliseerde Nederlandse overheden iin het algemeen, en in bijzonder bij de herontwikkeling van Vliegveld Twente.

Helden, Arnoud van (2010) Go with the flow? Onderzoek naar de supply chain structuur van Cap40 in combinatie met flow.

Baan, Frank (2010) Organisatorische implementatie Vakware bij Akor.

Timmer, Janine F. (2010) Modernisering universitaire bestuursorganisatie MUB : vergelijking van percepties van universiteitsraadsleden over medezeggenschap voor 1997 en daarna.

Oukes, T (2010) Innovative work behavior : A case study at a tire manufacturer.

Holthausen, J. (2010) Scientific review of the Social Exchange Theory and its contribution to solving purchasers’ decision making issues.

2009

Sikma, E. (2009) Supply chain of beer in Sierra Leone : the bullwhip effect.

Belt, M. van de (2009) Developing a performance measurement system in a Vietnamese professional service firm.

Blom, R. (2009) Afvalinzameling : een knelpuntenanalyse van de werkprocessen van de afvalbrengpunten en het klein chemisch afval depot van Twente Milieu.

Oude Nijhuis, M.M. (2009) MPM : het aanpakken van weerstand tegen een overname, zodat medewerkers betrokken blijven.

Wijlens, Anne-fleur (2009) Marketing of the ILA conference in Prague : a research to the most effective marketing strategy of a conference.

Hartjes, B.J.G. (2009) Does culture matter? : Importance assessment and judgment by Swedish and Dutch laymen in non-routine organizational decision-making.

Hannink, Egbert W. (2009) Gevolgen van veranderingen die volgen uit de WTZi voor het vastgoed van Mediant GGZ.

Reezigt, M.J.A. (2009) Een verkenning van de Nederlandse afvalbranche en haar marktstructuur.

Bilsen, Gijs van (2009) Innovatiemanagement in de Financiële Dienstverlening : de ontwikkeling van een meetinstrument.

Giesen, F.J. (2009) Fiberglobal : “Hoe kan Image Lichtreclame BV het product Fiberglo buiten Europa vermarkten?”.

Verheij, J.D.A. (2009) De Sensata quality manual : het communiceren van kwaliteit naar klanten.

Dijk, D. van (2009) CCV : "Exploring new methods of payment in the European vending market".

Deen, Maaike (2009) "Marketing van een Fysiotherapiepraktijk onder de loep" : onderzoek en aanbevelingen.

Hagen, Bianca (2009) Biomass energy : a market research on the opportunities for Dutch organizations in the Chinese biomass market.

Brink, Martijn van den (2009) De werkwijze van de ME bij grootschalige ordehandhaving.

Grave, Thomas (2009) Eerste aanzet tot het construeren van een scorecard voor de afdeling zorg van Salland Verzekeringen.

Visser, Anrike H.J. (2009) Dienstverlening of dienstplicht? : een onderzoek naar de servicekwaliteit van Laparkan Suriname.

Waal, B. van de (2009) Openbare Duurzaamheid, Ruimte voor Vernieuwing.

Harremeijer, Annemiek (2009) A strategy to become successful for Daytors - Drive South Africa.

Schuurman, Tom (2009) Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de evenementenmarkt : een marktbenadering voor Cupcreation Benelux B.V.

Sattler, Aaldert Tim (2009) The New E-service: An Opportunity for LBB Teams?

Busscher, M.J. (2009) Herstructurering afdeling Operations ’van kwaliteitsverandering naar imagoverandering’.

Heikens, K.J. (2009) Customer complaints : a gift to improve your product or service.

Engbersen, M.M.J. (2009) UWV : motivatie en betrokkenheid van medewerkers bij de Vernieuwing.

Alberink, Rutger (2009) Eaton Electric ApS : designing a procedure to keep a kanban system up-to-date.

Derksen, P. (2009) Onderzoek naar de ontwikkeling van open innovatie : een historisch overzicht.

Gatto, Marcel (2009) Exploration of difference factors between the public and private domain and their impact on the innovation adoption process & Distribution possibilities of a bricklaying robot within the Netherlands.

Kraijenbrink, Martijn (2009) Invoering kwaliteitssysteem N.V. Consolidated Industries Corporation.

Koenderink, Marcel (2009) Een model voor outsourcen: theorie en praktijk.

Pelgrom, Hilde and Schipper, Marijke (2009) De toepasbaarheid van functionele flexibiliteit bij Fernandes Bottling Company N.V. om een verhoogde affectieve betrokkenheid te creëren.

Lubbers, Ralf (2009) Kwaliteitswaarborging ten aanzien van de externe financiële verslaglegging bij Bordan Bedrijfsadviseurs & Accountants.

Heiligers, Renske (2009) SWOT analyse stakeholders project kleinschalig wonen.

Muilwijk, Arjen (2009) Nieuwe distributiemogelijkheden voor een vermogensbeheerder : onderzoek naar de additionele mogelijkheden voor Palladyne op de vermogensbeheermarkt en de pensioenmarkt.

Haverkate, Ivo (2009) Marktverkenning voor Gerimex B.V. op de markt van klantspecifieke onderdelen ten behoeve van de stempelmakerijen.

Woolderink, Marleen (2009) Pilotproject Sophia : competenties binnen een zelfsturend team vergeleken met de traditionele werkwijze.

Blokland, Joost van (2009) Reële opties bij gebiedsontwikkeling: De strategische waarde van fysieke flexibiliteit.

Velstra, Ruben (2009) Wavin insight: an exploration of its critical business issues from a financial point of view.

Wigbold, J.G. (2009) Laparkan Suriname : Marketingstrategie Private Mailbox-service & Pakkettendienst Nederland – Suriname.

Graaf, Yvette van de (2009) PW organisatorisch klaar voor haar tweede eeuuw : het professionaliseren van de sportvereniging.

Poolman, M.J. (2009) Low Cost Carrier: vloek of zegen?

Dekker, Chantal (2009) Process improvement of the change processes within the global Sensata Technologies organization : communication interface between the Netherlands and China.

Oude Vrielink, Luuk (2009) Voortreffelijkheid in zuiveren : over de aandachtspunten voor invoering van operational excellence.

Rikkink, N.G.H. (2009) Welke implicaties heeft de ‘Next Economy’ voor het personeel en de wijze waarop organisaties dienen te handelen, ook met betrekking tot hun personeel? : een literatuuronderzoek naar belangrijke thema’s na de kredietcrisis.

Woerd, Luke te (2009) HRM and e-HRM in Kuwait and the e-HRM readiness in Kuwait.

Zee, Debbie van der (2009) Oude Wesselink Kozijnen : Onderzoek en Analyse van de Bedrijfscultuur.

Meijerink, Erik (2009) Model voor kwalitatieve personeelsplanning : voor inzicht in huidige en toekomstige competenties alsmede bijbehorende ontwikkelingsmogelijkheden.

Warnaar, Eva (2009) Competenties voor Innovatie : een benchmark analyse.

Altink, Rob (2009) Recessie en ‘the Next Economy’ : onderzoek naar de manier waarop bedrijven gezond uit de recessie kunnen komen en in staat zijn te groeien.

Weusthof, Wouter (2009) ‘MIS’-Communicatie..?!

Strate, Daphne van der (2009) Eigen verantwoordelijkheid van burgers in verschillende natiestaten en de manieren van bevordering : onderzoek naar de eigen verantwoordelijkheid van burgers in de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk en en de Verenigde Staten en de eventuele bevordering hiervan.

2008

Rebel, Janine (2008) Organizational change and the use of power : power and conflict in the University of New England.

Ooijevaar, J. (2008) Diversificatie naar geothermische energie.

Ilmer, Vincent (2008) Een strategische analyse van de marktomgeving van de krijgsmachten van België, Polen en Zwitserland.

Meester, Jose (2008) In hoeverre heeft de culturele achtergrond van Chinese studenten invloed op het afwegingsproces bij het maken van een niet-routinematige beslissing?

Leijzer, F.J. (2008) Samenwerking tussen bedrijven : voorwaarden en mogelijkheden voor succesvolle samenwerking.

Riet, Melanie ter (2008) Wat verwacht de klant van een installatiebedrijf?

Slijkhuis, Ronnie (2008) Is Dillman absoluut? : onderzoek naar de invloeden van opmaak en contacttraject van de CQI vragenlijsten op de kwantitatieve respons, de kwalitatieve respons en de kosten van dataverzameling.

Slot, Rob (2008) Service Quality Improvement at the Netherlands - Thai Chamber of Commerce.

Nieuwerth, Wouter (2008) Bepaling van de marketingstrategie voor YabOffer.com.

Boenders, B.B.M. (2008) External growth by internal improvement : a study into the possibilities of the German and US market for PT Dharma Medipro.

Meer, J.P.H. ter (2008) The property investing business in Sydney, Australia.

Scholtens, M.A. (2008) Stimulating prevention of gynaecological cancer in Peru.

Nijenhuis, T. (2008) Wenselijkheid van een avondopenstelling bij de GGZ-instelling Mediant.

Homan, L. (2008) Samen door goede en slechte tijden : flexicurity bij ....

Timmerman, N. (2008) Een virtuele organisatie voor dak- en thuislozen.

Lammers, L. (2008) FC Twente : onderzoek naar investeringsbereidheid supporters FC Twente : onderzoek naar mogelijkheden.

Riet, M. van de (2008) Subsidieonderzoek : een subsidieonderzoek voor Innovadis, Gladior en Indenty.

Scholts, E. (2008) Ontwikkeling vastgoed exploitatiemodel.

Beverdam, R. (2008) Aanleg en reconstructies van het energienetwerk : een onderzoek naar het verbeteren van de afstemming tussen Essent werk en de Gemeente Enschede.

Bulut, S. (2008) JP Peterman : de nummer 1 in betrouwbaarheid!

Potijk, G.J. (2008) Database marketing : basis voor de toekomst.

Jansen, J. (2008) ISO 9000: Motivations and Difficulties do they relate? : relating the motivations of an SME to apply for ISO 9000 certification to the challenges encountered during the implementation process.

Kovács, A. (2008) One Homill - one nation : assessing the market opportunity and product potential of the Homill-Hammer Mill in Zambia.

Haarst, A. van and Kwakkel, J. (2008) Marktonderzoek Bram van Haarst BV : inventarisatie van uitbreidingsmogelijkheden naar Duitsland en Belgie met betrekking tot segmentation, targeting en positioning.

Sleen, P. van (2008) De duurzame energiemarkt : een marktverkenning voor het ingenieurs- en adviesbureau TCPM.

Estevez, R. (2008) Een vestigingsstrategie voor modezaak Cill by Cecile in gemeente Laren.

Meyer, P.B. (2008) Exploring the Thai industry for potential possibilities for the pipe & tube market.

Vloon, M. (2008) Een grensoverschrijdend marktonderzoek : onderzoek naar de mogelijkheden voor RWB Water Services om toe te treden tot de Duitse markt in Nordrhein-Westfalen.

Westhoff, A. (2008) Betrokkenheid als succesfactor : de inrichting van HR praktijken door managers.

Kennedy, I.D. (2008) Onderzoek naar bekendheid van Voice over Internet Protocol onder studenten : voor het ontwikkelen van een nieuw product voor SpeakUp.

Korevaar, W. (2008) Verdroging in Nederland : belanghebbenden en argumenten.

Jagersma, T. (2008) Innovation in small scale industries in Kerala.

Bieze, Michel (2008) Improving the business processes at Gladior BV.

Stremmelaar, Dominic (2008) Writing a Reference Manual for Account Managers: At NXP Semiconductors.

Krijnsen, Ruben (2008) Corporate Identity versterking in de dienstverlenende sector.

Rouhof, Ruben (2008) Improving order picking and order packaging at Eaton Electric ApS.

Davelaar, G.W. (2008) Analysis of the fit between business/HRM strategy & perfomance management: Quantity & quality results combined at achmea.

Apenhorst, G.J. (2008) Het verkorten van de interne doorlooptijd binnen Finis Foodprocessing Equipment B.V.; Een onderzoek naar de mogelijkheden tot verkorting van de doorlooptijd van een projectorder van ontwerpfase tot uitlevering.

Engelbertink, Marleen (2008) Klant versus organisatie: de relatie.

Groen, Martenique (2008) Het huis & kunst concept van Hiscox...

Kerkenaar, Maryse L. (2008) "De kwaliteit gecovered?" Een onderzoek naar een kwaliteitssysteem voor OBO Banden.

Bruil, rudy (2008) Verandering is vooruitgang? De omschakeling van drukker naar dienstverlener.

Huis in 't Veld, Remco (2008) Evaluatie veranderproces: Concentratie administratieve processen Vennootschapsbelasting.

2007

Dommeck, C.H.A. and Staaveren, M. van (2007) Verbeteren van afwegingsprocessen bij beslissingen : onderzoek naar de effectiviteit van de cursus ‘Omgaan met beslissingsattributen’ ter verbetering van afwegingsprocessen bij beslissingen.

Becker, Florian (2007) The current own resource system of the EU Budget : still a working model for the European Union?

Hoogwout, S.T. (2007) IMSS : een breedte-onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van productiestrategie.

Kragt, Ilse (2007) Overbelasting van mantelzorgers : op zoek naar het beste meetinstrument.

Morsink, Karlijn (2007) An innovation's perceived advantage : a combination of adopter characteristics and innovation attributes.

Doeschot, C.M.T. (2007) Van verkoper naar consultant : een nieuwe strategie om diensten te verkopen!

Veldhuis, R.B.J. (2007) De veranderende motivatiefactoren van ondernemers.

Bekke, Marije (2007) Marktsegmentatie van de Nederlandse postmarkt voor losse post in het MKB : een adviesrapport voor Sandd.

Charles, Sam (2007) From the Czech Republic to the Netherlands : developing an entry strategy for Cargospol.

Giesen, Daniel J.E. (2007) Organizing supplier involvement in NPD : patterns in the Portuguese automotive parts and components industry : an empirical research on the New Product Manufacturability.

Swinkels, Sjoerd (2007) A Private Threat to Democratic Accountability? Measuring transparency in Dutch public-private partnerships.

Wissenburg, Stefanie (2007) Bacheloropdracht brillen Fielmann.

Oost, Marlies (2007) Professional versus institutional morality The design of ethics programs and their influence on non-compliant behaviour in universities.

Geugies, Chris Jan (2007) The origins of terrorism: a comparison between the international anti-terrorism strategies of the USA and the Netherlands.

Franken Volmerink, Sophie (2007) Toegankelijk en toegespitst kwaliteitsbeleid voor Plegt Vos Infra & Milieu.

Dijkerman, Jasper (2007) Developing Malaysia into a Global Halal Hub Singapore: Halal threat of opportunity?

Stam, Huib (2007) Exportprognoses binnen het Nederlands midden en klein bedrijf.

Jiang, Z.M. (2007) Investeren in Endo-Suites : een advies over het aantal in te richten Endo-Suites.

Koster, M.W.A. (2007) Energie om te brouwen : een onderzoek naar de verdeling en het gedrag van utiliteitskosten bij de Grolsche Bierbrouwerij Nederland.

Smeenk, Ferry and Stellingwerff, Afke (2007) Versnelling van het diagnostisch traject op de afdeling Spoedeisende Hulp.

Meijerink, Jeroen (2007) Cannondale Europe : invoering en institutionalisering van continue verbetering.

Swiers, Rolf (2007) Coördinatie in de ontwikkeling van Diabeteszorggroepen : de knelpunten en de mogelijkheden voor de ketenregisseur.

Jagerman, Rama (2007) Transversalroute in drie dimensies : een methode ter verbetering van de orderpick productiviteit van de truckerafdeling van het Europese Distributie Centrum van Timberland.

Meijboom, Robin (2007) Gezondheidwinst door nauwere samenwerking tussen huisartsenpost en ambulancedienst.

2006

Boonstra, I.H. (2006) Een casestudy naar het referendum in Huizen : een onderzoek naar het Huizer referendum van 10 juni 2004, op basis van de Tijdelijke referendumwet, over de aanpassing van de verordening speelautomatenhallen 1998.

Engelsman, Suzanne (2006) Betrokkenheid in een driehoeksrelatie : een onderzoek naar werkgeversbetrokkenheid van uitzendkrachten.

Hoekstra, Tjibbe (2006) Turkey on the way to Europe : Turkey’s difficulties in complying with the Copenhagen political criter.

Gergin, E. and Waal, J. van den (2006) Corporate Governance bij familiebedrijven en coöperaties : de noodzaak van codes in het niet-beursgenoteerde bedrijf?!

Hanke, Anna-Lena (2006) Is there a need for a further harmonisation of European Asylum Policy?

Groenewegen, Raymond (2006) Het gemeentelijke referendum : een case studie Voerendaal in samenwerkingsverband Parkstad Limburg.

Leemkuil, Kristel (2006) Computer vervangt cardioloog : veranderingen in de zorg door RiskConsult, een preventieprogramma voor hart en vaatziekten.

Leuverink, Bob and Lipman, Sander (2006) Exploring the world of study tours.

Leusink, Hanadie (2006) Ontwikkeling van publiekprivate samenwerking bij het keurmerk Veilig Ondernemen : een bacheloropdracht naar de oorzaken voor gebrek aan draagvlak bij een publiekprivate samenwerkingsproject onder winkeliers in Enschede.

Peppelman, B. (2006) Subsidies krijgen is de kunst : onderzoek naar het optimaal organiseren van subsidieverwerving in de Gemeente Bronckhorst.

Oosterhaven, Marjan (2006) Beleidsdoorlichting’ : een nieuw instrument voor het evalueren van beleid en een advies voor de toepassing ervan voor de handelspolitiek : een onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken ter afsluiting van de Bacheloropleiding Bestuurskunde.

Cramer, Carin and Zwaal, Marieke van der (2006) Social and cognitive competencies in the semiconductor and medical device market : a theoretical overview of the concept of competency and a case study for engineers of Philips Enabling Technologies Group.

Dijkstra, A.S. (2006) Het Openbaar Ministerie: meer dan een belemmering voor de burgemeester in crisistijd?

Kunischewski, J.M. (2006) Can the theories of New Institutional Economics explain which factors influence the overall level of corruption in a country?

Weijnen, Frank (2006) De schaduw bedreigd : een explorerend onderzoek naar de effecten van toezicht op mannelijke prostituees in Amsterdam.

Vernooij, P. (2006) Extending a new information system with financial information for DMT Design SA : developing a calculation module for DMT DESIGN SA.

Haselager, Jeroen (2006) Improving sales at Darbrew limited.

2005

Spanjer, Max B. (2005) Identify and make improvements on cost and efficiency in the service department of Thyssen Elevator Guangzhou.

2004

Linthorst, M.M. (2004) Aandacht besteden aan aanbesteden : Een onderzoek naar ondersteuning bij de bepaling van een aanbestedingsstrategie.

This list was generated on Mon Sep 28 06:03:21 2020 CEST.