University of Twente Student Theses

Login

Programme: Civil Engineering BSc (56952)

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Year | Item Type
Jump to: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004
Number of items: 419.

2017

Bašić, M. (2017) Collaborating with BIM : a qualitative research on the BIM practices at the Ruwbouw Groep.

Berlo, S. van (2017) Impact of Toll Road Construction to Travel Time, Travel Costs and Job Accessibility Changes in Jakarta - Bandung Region.

Bresters, C.J. (2017) Efficiënte processen binnen SCB : een onderzoek naar het vinden van verspillingen (Lean Methodiek) in de processen van de systeemgerichte contractbeheersing binnen het Twentekanalenproject.

Broersen, T. (2017) Onderzoek naar innovaties bij waterschappen : gericht op de toepassing van ontwerpprincipes en leerblokkades.

Bruijn, T.M. de (2017) Verkennend onderzoek naar concepten voor een demontabele, semipermanente overkapping op de Groote Markt in Oldenzaal.

Evers, T. (2017) Een methodiek voor het verduurzamen van bestaande kleine kantoorgebouwen : een casestudy van kantoorgebouw Haafkes te Goor.

Hoefsmit, D.A. (2017) Rail, realistisch?

Juffermans, E.E. (2017) A study on conversion and storage of sustainable energy using aquatic civil structures.

Lent, E.G. van (2017) Creating a decision support matrix for the design of a submerged floating tunnel.

Peters, M. (2017) Contractbeheersing op maat : contractmanagement bij geintegreerde projecten van lagere overheden.

Reichart, P.A. (2017) Projectevaluatie Emmertochtsloot.

Roseboom, H.A. (2017) Vermindering van energiegebruik bij Asfalt Centrale Twente : haalbare maatregelen om het energiegebruik te verminderen met acht procent voor de periode 2017 - 2020.

Schrooten, B.H.G. (2017) Developing and testing a higt-tech serious game "Tower of Infinitiy" for supply chain management.

Sewalt, A.A.E. (2017) Taking care of People and Planet : Assessing the sustainability of a social care farm.

Siemons, R.F.M. (2017) Efficient application of soil mixing in remediation.

Siethof, T.M.B. ten (2017) Uitrolgedrag op het spoor : onderzoek naar uitbreiding van de functionaliteit van Arcadis'spoorontwerp beoordelingsapplicatie Xandra.

Smit, S. (2017) Op weg naar bijna energie neutrale gebouwen.

Verbruggen, K.J.P. (2017) Shared cycling infrastructure as a feeder system for public transport in Sao Paulo.

Verhoeven, J.J. (2017) De toepasbaarheid van hittewerend doek op de stempelbuizen van de Beneluxtunnel.

Willink, J. (2017) Inpassing van een nieuw beleidsproces : een onderzoek naar de benodigde procesveranderingen binnen Waterschap Rijn en IJssel voor succesvolle invoering van een continu legger.

2016

Akse, R. (2016) Analyzing modelling problems of the frequency-bases methodology in Zenith.

Albers, L.T. (2016) Monitoring van de eilandkribben in de IJssel bij Deventer.

Barmentloo, D.S.G. (2016) Item availability restricted.

Beltman, M.R. (2016) Exploring the D-RATIN tool. Studying inland navigation potential using a rapid assessment tool.

Boer, R.M. (2016) Het effect van extreem vasthouden in het Nationaal Park Dwingelderveld.

Boersma, J. (2016) Een onderzoek naar de q-factor van log constructies.

Bruin, T.P.B. de (2016) A Quick Scan Analysis of Submerged Breakwater Designs.

Bruningmeyer, M.S. (2016) Toepasbaarheid van risico gestuurd assetmanagement in het beheer van kunstwerken voor de Gemeente Enschede.

Daamen, E. (2016) Designing a dike using a semi-probabilistic design method.

Dijk, D.T. van (2016) Inventarisatie Riolering Gemeente Rotselaar.

Dijkstra, J. (2016) Strategie voor beperken hemelwateroverlast in De Heurne en Oldenzaalsestraat, Enschede.

Engels, J.M. (2016) How to improve the 'Sepeda Kampus' bicycle sharing system.

Fredrix, Y.K.D. (2016) Model Builder voor HydroNET.

Frijns, C.J.M. (2016) Investigation of methods for the calculation of swash bed shear stress.

Harmannij, F. (2016) Grondwaterproblematiek op landgoed het Bouwhuis.

Hermann, K.M. (2016) Groundwater Modelling in Dhaka : A study to improve an existing groundwater model of Dhaka and to explore its applications.

Heus, L.C.A.V. de (2016) Haalbaarheidsonderzoek spoorlijn Musselkanaal - Emmen. De ontbrekende schakel tussen stadsregio Groningen - Assen en netwerkstad Twente.

Heuvel, D.B. van den (2016) A hillslope hydrology analysis of the landscape evolution observatory within Biosphere2.

Hijnen, R. (2016) Verbeteren van de offerte aanpak door gebruik van Best Value aspecten.

Hofman, A. (2016) On the role of a permeable groin in beach morphodynamics during sea-breeze events.

Hofstra, R.J. (2016) Bepaling van AquaCrop gewasparameters en analyse van hun effect op de modeluitkomsten.

Janssen, J.C. (2016) Probleem- en stakeholderanalyse voor het fileprobleem op de A35 ter hoogte van wegvak Delden - Hengelo-Zuid v.v.

Joolink, H.M. (2016) Routekeuze fietsers Enschede : vergelijking van de routekeuzevoorkeur van fietsers in Enschede, met de afgelegde route.

Joosten, R.H.M. (2016) Een faalkans verschilanalyse van het (Nederlands-Duits) grensoverschrijdende dijkringgebied 48.

Kats, H. (2016) Sedimentation of reservoirs.A method to estimate reservoir sedimentation: a case study of the 'Nga Moe Yeik'reservoir, Myanmar.

Kleinhuis, E.J. (2016) Efficientere aanbesteding rioleringswerkzaamheden in de gemeente Zutphen.

Kling, D.J. (2016) Analysing the results of the New Zealand national hydrological model for estimating design floods.

Kriebel, M. (2016) Development of a 2D hydraulic model for the Rhine Valley using open data.

Lans, M.G. van der (2016) Variatie van korrelgroote in de nevengeulen.

Leijser, B.A. (2016) Water level management Aa en Maas : examining performance of current weir management based on data analysis.

Marugg, C.A. (2016) Assessing the Energy Use of Supermarkets and Shopping Malls in Curaçao.

Meijer, E.J. (2016) Het engineeringsproces in kaart : een onderzoek naar het engineeringsproces in de praktijk bij de BAM.

Middendorp, D.C. van (2016) Klimaatadaptief vasthouden, bergen en afvoeren van hemelwater in Arnhem Noord.

Mossink, A.S. (2016) Predicting the effect of reducing the nutrient surplus on the nutrient drainage in the province of Fryslân.

Os, W.J. van (2016) Golfoverslag in bebouwd gebied. Locatiestudie naar stedelijke gebieden waar wateroverlastproblemen kunnen optreden als gevolg van golfoverslag waarbij de dijk niet faalt.

Oude Vrielink, J. (2016) Improved coupling Pharos-Diffrac : including spatial variations in wave conditions along a ship's hull in dynamic mooring analysis.

Reuvekamp, T. (2016) Van Ambitie tot Realiteit. De Burgel: Beleefbaar en Bevaarbaar.

Reuvers, J. (2016) Knelpunten analyse : planning en coördinatie tussen gemeente, civiele aannemer en nutspartijen tijdens binnenstedelijke infraprojecten.

Rotteveel, M.R. (2016) Evaluatie van het evacuatieplan van VGGM bij hoogwater.

Schakel, P.J. (2016) Opstellen handleiding voor het zelfstandig uitvoeren van een meting met Ground Penetrating Radar.

Schilte, P.G. (2016) Curitiba bikeways quality mapping index.

Simons, R.J. (2016) Verwachte vertraging berekenen bij afhankelijke processen : toepassing voor OV-SAAL.

Stenveld, L.G.W. (2016) Waterveiligheid Kampereilanden.

Vegt, G.J. van der (2016) Verlicht asfalteren. Over de haalbaarheid van Fiber Bragg Grating sensoren in het asfaltverwerkingsproces.

Wardt, W. van de (2016) To calibrate and validate a 3Dimensional mud model with field data for the Blyth estuary (Suffolk, UK) and determine if the 3D model is an improvement to the existing 2D model.

Wee, P.J.A. van (2016) Item availability restricted.

Westerhuis, M.J. (2016) Energy as a student's priority : Analyzing energy use of university students.

Wilbrink, W. (2016) Belangenafweging voor maaibeheer op primaire waterkeringen.

2015

Andringa, T.E. (2015) De kust - meer dan hoogwaterbescherming. Een verkenning van de baten van kustlijnzorg.

Asschert, M.C. (2015) Opbolling van grondwater onder de wegverharding. Onderzoek naar de nauwkeurigheid van de berekende grondwaterstand in het wegcunet.

Awakimjan, I. (2015) Urban Flood Modelling : Recommendations for Ciudad Del Plata.

Bahçeci, M. (2015) Het effect van de verdichtingstemperatuur en de verdichtingsenergie op de kwaliteit van het asfalt.

Bakker, P.J.J. (2015) Steenbekleding Putterzeedijk : een onderzoek naar een inpasbare oplossing voor de problemen omtrent de steenbekleding.

Berghuis, E. (2015) Procesoptimalisatie onderhoud/renovatieproject.

Bink, J.J.C. (2015) Operationalisatie van de beheermaatregelen voor dijken bij het Waterschap Groot-Salland.

Boks, H.J. (2015) Presentatie basisprognoses waterveiligheid uit het Nationaal Water Model in de vorm van Infographics.

Boot, D.B. (2015) Evaluatie van de vooroeversuppletie bij Heemskerk.

Bos, A.S. (2015) Groene uitstraling overnachtingshaven Lobith.

Brand, T. (2015) Afstemmen van kabel- en leidingonderzoek.

Brink, I.M. van den (2015) Flow and salinity in the Murray river : Study of flow and salt loads in the Murray River of the Murray-Darling Basin.

Broek, H.J. van de (2015) Water Particle Velocities under Shoaling and Breaking Waves.

Broek, van den, T. (2015) Het gebruik van flexibele betonnen bouwstenen als keerwand.

Castelijns, M. (2015) Ontwikkeling van een risicomodel voor het asfalteringsproces.

Daggenvoorde, Roy (2015) The influence of change in reservoir shape on water availability : an assessment of the shape and water availability - in the past and future - of the Pentecoste water reservoir in Ceará, Brazil.

Daling, N.M. (2015) De invloed van de meetkwantiteit op de toetsing op micro-instabiliteit.

Dekker, A.J. (2015) De terugtrekking van de Nederlandse kustlijn.

Dijk, S. van (2015) Transparantie in het asfaltverwerkingsproces.Asfaltmetingen met behulp van Radio-Frequency Identification technologie.

Domhof, B.C.A. (2015) Onderzoek naar het gebruik van reisinformatie uit reisinformatieapps/websites door reizigers t.b.v. een advies voor de back-end reisplanner MMRI van DAT.Mobility.

Dommerholt, A.J. (2015) Fietsstad Rijssen.

Doornkamp, T.J.L. (2015) Water footprint - Assessing efficiency of wheat production in New Zealand.

Drenth, P.C. (2015) Effect meetkwantiteit op toetsingsresultaat : de invloed van de meetkwantiteit van schuifsterkteparameters op de toetsing van macrostabiliteit.

Eldik, G. van (2015) Introducing energy performance indicators for the residential sector in Curacao.

Engberts, H. (2015) IJsvorming op de Nederlandse rivieren : een studie naar de groei en invloed van ijs op Nederlandse rivieren in combinatie met een modelstudie naar de implementatie van ijsvorming in de waterstandsverwachtingen van Rijkswaterstaat.

Galesloot, M. (2015) De invloed van vocht tijdens het asfaltproductieproces. Wat zijn de gevolgen en hoe kunnen deze gevolgen beperkt worden bij de Asfalt Centrale Hengelo.

Ginkel, C.H. van (2015) Water Quality in The Bandung Basin: Towards a better understanding of the Water Quality in the Upper Citarum River Basin.

Goinga, Y.W.A. (2015) The effects of bus priority on the delay and emissions of busses and the other vehicles : a Copenhagen case study.

Graaf, J.R. de (2015) Stabiliteit in maatgevende grondwaterstanden.

Grooters, W. (2015) Adviesrapport duurzaamheid in kleinschalige dagelijkse GWW-Werken. Een inventarisatie van de wijze waarop momenteel invulling wordt gegeven met daarbij concrete en eenvoudig toepasbare aanbevelingen voor een duurzamer product en/of proces.

Hazeleger, J.C. (2015) VIAS-Hydro: Impact and vulnerability assessment in the drought impacted basins of the Cantareire System.

Hesselink, S.J.H. (2015) Effecten van nutswerkzaamheden op EMVI aanbestede infrastructurele projecten.

Hoeksma, J.M. (2015) Reproducing runoff initiation in an environment that has dynamic initial abstractions.

IJmker, Reinier (2015) Thermisch discomfort bij vloerverwarming en goed geisoleerde gevels : onderzoek naar de meest invloedrijke parameters met betrekking tot thermisch discomfort bij bewoners van woningen met vloerverwarming en zeer goed geisoleerde gevels.

Janssen, S.L. (2015) Assessing the perception of drones in the construction industry.

Karaliolios, E.C.J. (2015) Een onderzoek naar de duurzaamheidsfactoren gebruikt in de EMVI-methode gedurende de aanbestedingsfase bij infrastructurele projecten van Ballast Nedam Infra.

Koetsier, J.O. (2015) Dissipation of Waves over a Salt Marsh Meadow.

Korevaar, M.J. (2015) Geurhinder door afvalwaterketen.

Krol, M.D. (2015) Functieanalyse PriceXD. Een onderzoek naar het stedelijk waterbeheermodel PriceXD.

Leeuwe, G.W. van (2015) Effects of tanks on peak flow rate of runoff.

Maltha, R. (2015) Water footprint of wine production in wineries in Chile : The Creation of a Water Footprint Calculator.

Maris, H.L. (2015) Variation in discharge due to changes in vegetation-cover characteristics in the Keduang catchment, Indonesia.

Meijlof, S. (2015) Kansen Green Deal Duurzame Logistiek Logistiek in de Bouw A13/A16 Rotterdam.

Mulder, M.G.J. (2015) Modelleren van vispassages : aanbevelingen voor het ontwerp van een schaalmodel voor vispassages.

Olthof, R. (2015) CO2 reductie bij de Asfalt Productie Westerbroek. Het expliciet maken van CO2 emissies gedurende het asfaltproces.

Oosterwegel, M. (2015) Succesfactoren in het tendertraject en PvA. Een onderzoek naar kritieke succesfactoren in het tendertraject en de plannen van aanpak.

Overgoor, I. (2015) Prioriteit bij verkeerslichten voor fietsers : hoe fietsvriendelijk zijn de verkeerslichten in de gemeente Arnhem?

Perton, P.F. (2015) Deventer Lab: een verbinding tussen creativiteit en kunde. Een verkennend onderzoek naar aanleiding van het Maastricht Lab.

Pol, B. van de (2015) Spanning tussen Nederland en Duitsland. Een onderzoek naar de omgevingsraakvlakken van het nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem en Wesel.

Popma, J. (2015) Zoet/zout correctie van stijghoogtemetingen : waar en in welke mate moeten stijghoogtemetingen van het primaire grondwatermeetnet in Fryslan gecorrigeerd worden voor chloridegehalte zodat deze gebruikt kunnen worden voor de validatie van het MIPWA grondwater model.

Posthumus, R. (2015) Conceptual model of the seasonal inlet closure in the Da Dien Estuary.

Rhijn, M.W. van (2015) Zoutwaterproblematiek Nieuwe Zeesluis Ijmuiden : analyse van de maximale zoutconcentratie voor omliggende actoren aan het Noordzeekanaal en afweging van de zoutlekbeperkende maatregelen van Deltares.

Roover, S.A.W. de (2015) Modelling the Jakarta groundwater system : a sensitivity analysis.

Rot, H.J. aan het (2015) Golfsimulatoren in het buitenland : mogelijkheden en factoren voor de inzet van golfsimulatoren in het buitenland.

Ruijter, A.J.F. de (2015) Verkeersbeheersing op de A12/A50 tussen Grijsoord en Waterberg : een onderzoek naar het beperken van de gevolgen van filevorming op de reistijden op de A12/A50 tussen Grijsoord en Waterberg door het combineren van verkeersbeheersmaatregelen.

Ruijters, M.P.M. (2015) Overstromingsscenario's Kampereilanden.

Runneboom, P.J.M. (2015) Alle assets op een rij, de basis voor parkmanagement : een beter en sneller inzicht in de aanwezige assets voor Klapwijk Parkmanagement op bedrijventerreinen.

Scheltes, Martijn (2015) BIM volwassenheid in wegontwerp projecten : een onderzoek naar het BIM volwassenheidslevel in wegontwerp projecten van Arcadis.

Schuurman, F. (2015) Determining Load Capacity of Upright Profiles Subject to Pinching due to Diagonal Bolts.

Smits, J.M. (2015) Echte meerwaarde voor de inwoners van Apeldoorn : een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie omtrent het gebruik van de aanbestedingsmethode EMVI bij asfaltprojecten binnen het ingenieursbureau van de gemeente Apeldoorn.

Soyer, L.M.A. (2015) Onderzoek naar de beperking van verkeershinderperceptie tijdens wegwerkzaamheden met behulp van ITS : een inventarisatie en aanbeveling.

Stokvis, B.I. (2015) Onderzoek naar de bevaarbaarheid van de Regge voor de Enterse Zomp.

Tankink, K.J. (2015) De e-grondroerder.

Veenen, A. van (2015) An evaluation of a new type of housing scheme based on residential satisfaction: Plaza de la Hoja, Bogota, Colombia.

Veerkamp, M.K. (2015) Modellering rioolstelsel zuiveringsgebied Rillaar.

Wegman, R.J. (2015) De opstuwingseffecten van dood hout.

2014

Akker, Bart van den (2014) De asfaltketen van Heijmans : een analyse van de huidige focus omtrent verbetertrajecten.

Alsema, H.C. (2014) Item availability restricted.

Antes, Arwin (2014) Standardise early procurement of chemical resistant floors.

Arbeider, C.G. (2014) Kostenreductie bij Asfalt Centrale Hengelo. De gevolgen van operationele keuzes voor het gasverbruik.

Baan, Maarten (2014) Invloed klimaatverandering op grondwaterstand in stedelijk gebied.

Boer, Thomas de (2014) Water footprint assessment of crop production in Shaanxi, China.

Boeren, Pim (2014) Kostencalculaties bij bases van semipermanente aard.

Boom, Ruud (2014) Inrichting rioolmodel zuiveringsgebied Beveren-Leie.

Boom, Ruud (2014) Inrichting rioolmodel zuiveringsgebied Beveren-Leie.

Both, Annet (2014) The development of a pedotransfer function predicting the hydraulic conductivity for the Bogowonto river basin, Java.

Brouwer, Tom (2014) De toegevoegde waarde van remote sensing voor het bepalen van de verdamping.

Bruin, Davey de (2014) Onderzoek naar de levenscyclus van dijken.

Christis, R.J.C. (2014) Onderzoek Blast Tube.

Coenen, Tom (2014) De CO2-footprint van modulair duurzame rioolwaterzuiveringsinstallaties en de vergelijking met de Total Energy of Ownership.

Engel, Rick (2014) Onderzoek naar de realisatie van de fietssnelweg F35 voor het binnenstedelijke deeltracé in Hengelo.

Ernst, Karin (2014) Future sustainable terraced houses in Cardiff.

Gensen, M.R.A. (2014) Flood frequency and inundation estimations under climate variability in eastern Australia.

Gerwen, Wietse van (2014) Application of the SANTOSS sand transport model to irregular oscillatory flows.

Grin, Sido (2014) Geometry and water height-area-volume curves of the reservoirs in the semiarid Madalena basin in Northeast Brazil.

Gurp, H. van (2014) De verkeerskundige staat van de stad. Een onderzoek naar de verandering van de presentatie van het wegennet tussen 2011 en 2013 in de Gemeente Enschede.

Herrebrugh, Ruben (2014) Kosten en tijdsduur van de fases in de levenscycli van dijken.

Hollander, Roel (2014) Mogelijkheden tot het vergroten van de haalbaarheidsruimte van "De Berg" door middel van fasering van de bouw.

Huiskes, Ivo (2014) Netcentrisch werken middels geo-informatie in geval van wateroverlast.

Huurne, Ramon ter (2014) Risk Assessment Methodology for Quantifying the Impact of Scour : a serious threat to river crossings.

Jansen, J.J. (2014) Research on internal suffosion and fluidization of glass beads.

Jonge, M.J.W. de (2014) Herstructurering Stadsdienst Harderwijk. Een oplossing voor de stadsdienst van Harderwijk en het afnemende budget voor OV.

Keim, Larisse E. (2014) Onzekerheid beekpeilen bij herinrichting.

Keizer, Y. (2014) Testing the applicability of the imWEBs model for simulating sediment and flow in the Gully Creek Watershed.

Koopman, D.S.A.M. (2014) Het opium vraagstuk. Een onderzoek naar de relatie tussen de gewascyclus van de papaver en de geweldsintensiteit in Uruzgan Afghanistan tijdens de Nederlandse ISAF missie.

Krewinkel, Bas Christiaan (2014) A correlation study between climate indexes and high runoff events in the Lanjiang River basin, China.

Kuipers, Robin (2014) Een visie op de toekomst van het Mariakerkcomplex in Oldenzaal.

Maatkamp, T.W.P. (2014) Meetmethodiek Eolisch Zandtransport : het meten van overstuiving over de zeereep.

Mastenbroek, M.J. (2014) Het breachen van een spouwmuur met behulp van de Gate Crasher mk4.

Michielen, M. (2014) Bodembegaanbaarheid : Een onderzoek naar een mogelijkheid om de methodes voor het bepalen van de bezwijkspanning van de grond voor defensie te standaardiseren.

Nijborg, Niels (2014) Kwantitatieve schadeanalyse in het Lauwersmeergebied als gevolg van een overstroming vanuit het Lauwersmeer.

Noordhoek, Robin (2014) Using Water-Sensitive Urban Design to improve drainage capacity : Examination of the impact of distributed and catchment scale Water-Sensitive Urban Design systems on flow frequency.

Pasman, Roy (2014) Constructing of biogas digesters in South Africa : planning and risks in building biogas digesters.

Poppe, Mick (2014) Suspended sediments under plunging waves.

Poppema, Daan (2014) Storm water management in Guadalajara.

Rinsema, Jan Gert (2014) Comparison of rainfall runoff models for the Florentine catchment.

Rood, C. (2014) De omgeving in beeld : een uniforme aanpak van stakeholderanalyse binnen Heijmans.

Rossen, V.G. (2014) Item availability restricted.

Schipper, Robbin (2014) Morfodynamische verwachtingen voor het zandgolfveld ten westen van de Maasvlakte 2.

Slöetjes, Rob (2014) Graafschade bij aanleg van glasvezelnetwerken.

Spruit, R. (2014) Een off-road routeberekeningsmodel in ArcGis.

Steensma, Menno (2014) Onderzoek naar het modelleren van gebonden lange golven in SWASH.

Steijn, Justin van (2014) Creating feeder bus lines for Transjakarta BRT : Understanding spatial patterns of daily destinations from poverty origin zones in Jakarta to determine demand for a new feeder system of Transjakarta BRT.

Til, S.W. van (2014) Suspended sediment distributions under regular breaking waves.

Tutelaers, T.F.M. (2014) Sustainability assessment within a design process : an analysis of the impact of sustainability assessment within a design process.

Veelen, Thomas van (2014) Simulating spatial and temporal variation of snow cover in the Black Brook Watershed using imWEBs.

Veenvliet, Martin (2014) Water Efficiency and its effects in Lake Naivasha, Kenya.

Vroenhoven, B.J.R. van (2014) Item availability restricted.

Warmerdam, M.T.M. (2014) Design of a hydrological model to determine the impact of urbanization on the direct runoff at the hillslope scale in West Java, Indonesia.

Wilbrink, Geert-Jan (2014) Characterization of recession behaviour for ungauged catchments in the United Kingdom based on catchment properties.

Wilbrink, Geert-Jan (2014) Characterization of recession behaviour for ungauged catchments in the United Kingdom based on catchment properties.

2013

Averink, J. (2013) Methoden voor bepalen hoogste en laagste grondwaterstanden.

Benninga, Harm-Jan (2013) Vergelijken van methodes voor het berekenen van waterstanden bij regionale overschrijdingsnormen: een toepassing van de Vlaamse methode op een Nederlands watersysteem.

Blondeel Timmerman, C.V. (2013) Explosies in stedelijke omgevingen: experimentele studie op schaal.

Bosman, Joël (2013) Bepalen van de juiste energiemaatregelen aan de hand van meerdere criteria: Een methode.

Bosscha, Edwin (2013) Sensitivity analysis comparing level of detail and the accuracy of building energy simulations.

Bouwhuis, G.J. (2013) Herinrichtingsvoorstel Centrumring Rijssen.

Braake, S.J. ter (2013) The contribution of Cicloruta (fietspadennetwerk) on accessibility in Bogota: A spatial analysis on Cicloruta’s contribution on job accessibility for different social-economic strata.

Braekt, R. in de (2013) Validatie van een schalingsmethode: Een onderzoek naar een vernieuwende methode op het gebied van het terugschalen van explosies.

Bredewold, S.J. (2013) Excelleren in asfalteren.

Broek, T.C.M. van den (2013) Veiligheidsbeton: Een onderzoek naar de mogelijke dreiging die uitgaat van fragmenten afkomstig van veiligheidsbeton door toedoen van contactexplosie.

Broekhuizen, I. (2013) Waarschuwingstool voor grondwateroverlast.

Cazemier, Laura (2013) Bescherming door zomerkades, een afweging van belangen.

Clements, M. (2013) Technical Note: Defining prior probabilities for hydrologic model structures in UK catchments.

Eikenbroek, O.A.L. (2013) Integrated Traffic Control with Variable Speed Limits and Coordinated Ramp Metering based on Traffic Stability.

Esselink, Abe Albert (2013) Reconnaissance study on the need and feasibility to integrate a water distribution model in the DSS of PJT II: Using RIBASIM.

Fakkert, Benno (2013) Onderzoek naar de grondwaterprocessen in het 3Di model.

Feitsma, G. (2013) Parallelliteit tussen openbaarvervoersmodaliteiten : een onderzoek naar besliscriteria binnen het Twentse openbaar vervoersnetwerk.

Floor, D.T. (2013) Verbeter project Bekistingproces; Casestudy met Lean6sigma naar productieve manuren op het project: "Sporen in Den Bosch‟.

Hoef, P.L.M. van (2013) Veiligheid van intern breachen: Een onderzoek naar de maximale hoeveelheid netto explosief gewicht dat voor een interne breach gebruikt mag worden door een analyse van de risico’s op gehoorschade aan de hand van gemeten piekoverdrukken.

Holterman, R. (2013) Een studie naar de standaardisatie van gemalen.

Hoogterp, E.J. (2013) Kampementrealisatie: Onderzoek naar de toepasbaarheid van de Field Accommodation Unit voor de Nederlandse krijgsmacht.

Hölscher, Ron (2013) Dijkmonitoring en haar werkpraktijk: Een onderzoek naar de toepassing van dijkmonitoring in relatie tot dijkbeheer.

Jolink, C.T. (2013) Nauwkeurigheidsbepaling van diverse modellen voor debietberekeningen van rioolgemalen.

Keijsper, Vok (2013) Wet gemeentelijke watertaken 5 jaar na invoering.

Kerkdijk, H.A. (2013) Cross Country Mobility voorspellingen: Verplaatsen in het onbekende.

Kersbergen, A.M. (2013) De Gelderse Sluis: naar hogere sluitzekerheid : Onderzoek naar een oplossing voor de betrouwbaarheid van sluiting in het kader van de vierde toetsingsronde.

Knoben, W.J.M. (2013) Estimation of non-stationary hydrological model parameters for the Polish Welna catchment.

Kooiman, Aart (2013) Meerlaagse veiligheid in Oost-Veluwe: Een casestudy naar de kansrijkheid van tweede- en derdelaags waterveiligheidsmaatregelen.

Lassche, Teun (2013) Effect of differing detail in dataset and model on estimation of water footprint of crops.

Leenders, Lisanne (2013) Het opstellen van een algemene werkwijze voor NBW toetsing district Raam.

Lith, Robert van (2013) LED-sportveldverlichting in de gemeente 's-Hertogenbosch.

Lourens, Dennis (2013) Fragmentatie bij explosief breachen: Een onderzoek naar de effecten van fragmentatie en druk aan de andere kant van de deur.

Lub, Robert-Jan (2013) De bouw van een contactlenzenfabriek: Een onderzoek naar de faalkosten gerelateerd aan de technische ruimte.

Machielsen, J. (2013) Prestatiemeten en Past Performance.

Makkinga, R.J. (2013) Opstellen van een functionele ERBI : herformulering van de ERBI van de provincie Noord-Holland ten behoeve van oplossingsvrijheid in UAV-GC contracten.

Muller, Marcel (2013) Het gebruik van meetgegevens voor het verbeteren van de hydrologische verwachtingen van het IJsselmeer.

Oosterhof, F. (2013) De projectleiderwissel : oorzaken, gevolgen en aanbevelingen.

Oude Vrielink, Nick (2013) Optimalisatie van visuele weginspecties: Met gebruik van de Lean Six Sigma methode.

Pezij, Michiel (2013) Examing the geomorphic effects of the Canterbury earthquakes on the Hororata River.

Post, T.M.I. (2013) Search for the Optimal Selection Formulas When Calibrating Separately for Flood and Dry Season.

Reef, K.R.G. (2013) Vooroeververdedigingen in de IJssel: Ter bescherming van natuurvriendelijke oevers.

Rovers, T.J.H. (2013) Energiegebruik in het TwenteBad.

Schipper, Sander (2013) De effecten van aanbesteden op basis van EMVI bij Rijkswaterstaat: een beschrijvende analyse.

Schnitzler, Bram (2013) Modelling with D-Flow Flexible Mesh: Comparing D-Flow FM models for a part of the Danube River with D3D models.

Sleen, Niek van der (2013) An analysis of the Pluit polder, Jakarta.

Straatsma, Leonie (2013) The effect of pontoons on flow fields in small harbours.

Uem, Danny van (2013) Reactivering Koningslijn. Mogelijkheden tot het maken van een treinserie tussen Arnhem en Apeldoorn.

Veenstra, Jelmer (2013) Flood vulnerability assessment on a commune level in Vietnam.Bachelor thesis about the application of a flood vulnerability assessment to communes of the Ca river basin in Nghe An province in Vietnam.

Venema, Rigt (2013) Hydronautstudie Kontich: Een onderzoek naar de bestaande rioolsystemen in Kontich.

Vreeken, Wouter (2013) Schadeberekening HIS-SSM en de WaterSchadeSchatter : wat zijn de empirische verschillen tussen deze modellen.

Waard, Sander de (2013) Analysis of tidal current velocities at the harbour of Zeebrugge using a physical scale model.

Weijnschenk, Sven (2013) Explosies en schaalmodellen: Een onderzoek naar de toepasbaarheid van schaalmodellen in het onderzoek naar het gedrag van een gewapend betonnen ligger onder een hoog dynamische belasting.

Wertwijn, Cynthia (2013) Uncertainty approach to the infill of navigation channels and trenches.

Willemsen, Pim (2013) Morfologische veranderingen Amelander Zeegat: een methodische aanpak.

Wilmink, R.J.A. (2013) Modelling a catchment and study site in Andhra Pradesh by applying a rainfall – runoff model developed for West Bengal.

Wit, R.M. de (2013) Een Procesontwerp met Systems Engineering voor de gemeente Den Helder.

2012

Boer, N. de (2012) Onzekerheid bij dijkversterkingen : omgaan met onzekerheden in de levensduur bij het ontwerpen van primaire dijkversterkingen.

Brouwer, Timo (2012) Verklaring variatie in filezwaarte tussen 2003 en 2011.

Engels, R.A. (2012) Pass-by analysis .....

Noorden, Andries van (2012) Bouworganisatievormen in financieel onzekere tijden : Een onderzoek naar de mogelijkheden van innovatieve bouworganisatievormen om problemen bij binnenstedelijke herbestemmingsprojecten te ondervangen.

Schellingerhout, J. (2012) Modelling bio-physical interactions by tube building worms.

2011

Bouwma, Pieter (2011) Low flow forecasts for the Rhine at Lobith 14 days ahead A correlation analysis and an artificial neural network study.

Emke, W. (2011) Control Room : Het verschil tussen bescherming van een control room door een flexibele en stijve constructie.

Gijssel, H.P.J. (2011) De strategische weg naar duurzaamheid bij de Dienst Vastgoed Defensie : Strategische doelstellingen in het kader van duurzaamheid met een management-methode vertalen naar de werkvloer en weer terug.

Gulik, J.L. van der (2011) Onderzoek naar de toepassing van Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD) bouwen binnen Defensie.

Huijsmans, Nick (2011) Progressive collapse.

Lindenberg, D.J. van (2011) Vlakke schokgolf manipulatie : Een onderzoek naar de optimale manier om een vlakke schokgolf te genereren.

Molenaar, B. (2011) Afvalwaterbehandeling tijdens Expeditionair optreden.

Neumann, Steffen (2011) Adapting to a new style of water management? : implementation of the water framework directive in Germany.

Russcher, W. (2011) Contracteren en samenwerken met inzicht, overzicht en uitzicht : De DVD een professionele opdrachtgever.

Sanders, Joran/J.M. (2011) Berlin – Amsterdam in less than five hours – Solutions for the acceleration of rail passenger traffic.

Schoonderbeek, A.P. (2011) De Concrete Canvas Shelter : een onderzoek naar de bruikbaarheid van de concrete Canvas Shelter voor de Nederlandse Krijgsmacht.

Verhulst, R.M. (2011) Gel bescherming.

Vonk, Erwin (2011) THE IMPACT OF DIFFERENT CANAL CONFIGURATIONS ON THE DRAINAGE OF TROPICAL PEATLANDS A geohydrological model to predict drying of sloping peat aquifers in Central Kalimantan, Indonesia.

Vonk, Erwin (2011) The impact of different canal configurations on the drainage of tropical peatlands : a geohydrological model to predict drying of sloping peat aquifers in Central Kalimantan, Indonesia.

2010

Amperse, Daan (2010) Risicovol Realiseren. Onderzoek naar het risicomanagement binnen PROUD.

Arends, R.J. (2010) Information services provided for public transport in Rio de Janeiro in relation to the 2016 Olympic Games.

Beeks, W.R.J. (2010) Selectieproces militaire onderkomens.

Booijink, W.G. (2010) Leidinggeven aan het militaire bouwproces : een bouwproces- en een bouwprojectmatife benadering van het bouwproces voor bases in het out of area optreden.

Buysse, R. (2010) Uit de waan van de dag : hoe Rijkswaterstaat effectiever kennis kan delen door projectevaluaties.

Coster, O. (2010) Concurreren op basis van creativiteit : marktontwikkelingen in de woningbouwsector, innovaties en de noodzaak tot onderscheiden.

Dekens, S. (2010) Overlast bij rioolverzwaringen : project Westtangent : het is de toon die de muziek maakt!

Dekker, J. (2010) Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie : een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie.

Goedhart, Lea (2010) Presentation of uncertainty in model output to decision makers in flood management.

Haazen, D.T.H. (2010) Uitbesteden of zelf doen? : een planevaluatie over de haalbaarheid van het uitbesteden van de bouw en instandhouding van compounds in Uruzgan.

Hoen, M.J.J. 't (2010) Equal access for a healthy community : research report on inequality of accessibility of hospitals in Yogyakarta, Indonesia.

Janssen, R.M.J. (2010) Van weerstand naar veranderingsbereidheid : een onderzoek naar weerstand en bereidheid binnen zes waterschappen met betrekking tot twee vormen van innovatief waterkeren.

Jong, A.J. de (2010) Ontwikkeling van een wereldbeeld voor een Cooperative Adaptive Cruise Control : opstellen van regels om relevante en noodzakelijke informatie te selecteren.

Jong, T.H. de and Klifman, H.J.M. (2010) “Lokale participatie” : Welke koers vaart de Nederlandse krijgsmacht?

Joustra, Rinse/R. (2010) A historical hurricane database for Coastal Louisiana. Development and population of a historical hurricane database, to validate the rapid surge forecasting model.

Kruijs, T. van de (2010) Een onderzoek naar de gevolgen van werkzaamheden op het netwerk van autosnelwegen in de regio Utrecht.

Lankheet, B. (2010) 4D models for safety planning of hospital renovations.

Mastenbroek, Y.C. (2010) Reducing rework costs in construction projects.

Middag, W.J. (2010) Cumulative prospect theory and High Occupancy Toll Lanes : understanding and modeling drivers' choice behavior on High Occupancy Toll Lanes.

Noordermeer, J. (2010) Analytical water table height approximation : restoration of tropical peatland hydrology on Central Kalimantan Labmath Indonesia.

Peeters, W. (2010) De kwaliteit van scherfvesten bij IED‐ontploffingen.

Remco, Platerink (2010) De beste onderhoudskeuze gegund : een methodiek ter ondersteuning voor het prioriteren van onderhoud aan het wegennet op netwerkniveau.

Schonk, Thomas (2010) Visualizations of social networks : as support for stakeholder management within contruction projects.

Schoonderbeek, P.J. (2010) Faalkosten: Realistisch te Reduceren : proactief voorkomen van falen.

Teeuwen, P.H.A. (2010) Duurzaamheid in de aanbesteding : een onderzoek hoe de DVD eisen in termen van duurzaamheid in het aanbestedingsproces kan implementeren.

Vilsteren, M. van (2010) Design flood estimation for the Quang Tri Province in Vietnam.

Zoest, H.M. van (2010) Grondverbeteringstechnieken : Een onderzoek naar de verschillende grondverbeteringstechnieken en de toepasbaarheid ervan binnen de genie op het gebied van lijninfrastructuur.

2009

Aarns, F. (2009) Inzicht in goederenstromen en voorraadbeheer : onderzoek naar efficient voorraadbeheer bij VolkerRail Services te Deventer.

Apperlo, A. (2009) Workzone safety at the Gauteng Freeway Improvement Project.

Barmentlo, H.N. (2009) Assessment of the Cooperative Intersection Safety System (IRIS) : setting up an evaluation for the IRIS system by modeling it in the MARS simulation environment.

Bekker, B.T.W. (2009) Meten aan schokgolven in tunnels : Een onderzoek naar het opzetten van een meetsysteem voor schokgolven in een vlak.

Bent, H.S. van der (2009) The influence of green roofs on the rainwater management system in an urban, tropical and undeveloped environment.

Berg, M. van den (2009) Sturen op zout : afstudeeronderzoek naar de beperking van de zoutindringing in de Mark-Vliet boezem als gevolg van een zout Volkerak-Zoommeer door gebruik te maken van Real Time Control.

Boer, J. de (2009) De relatie tussen verkeersintensiteit en verkeersveiligheid.

Bosma, R.L. (2009) Tiel onbereikbaar? : een onderzoek naar verkeersproblemen op de A15 rond Tiel.

Bouwhuis, Arno (2009) Onderzoek naar het gedrag van composietplaten onder schokgolfbelasting.

Brink, F. van den (2009) Modelling the discharge of the Cidanau River in West Java with the HBV model.

Bruggema, T.M. (2009) Public-private partnerships in low-cost housing, a case study in Nakuru, Kenya : Kidole kimoja hakivunji chawa.

Cortenbach, H. (2009) Beoordelen van het beheerobject Openbare Verlichting van de provincie Overijssel op verkeersveiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid.

Dijkhuis, N. (2009) Shared space in Dedemsvaart : onderzoek naar de mogelijkheid van het toepassen van shared space in Dedemsvaart.

Doldersum, T. (2009) Global Sensitivity Analysis of the WetSpa model for the Ve river in Vietnam.

Ensing, E. (2009) Reference Crop Evapotranspiration spatially interpolated and temporally distributed in Java.

Ercan, M. (2009) Hinder door wegwerkzaamheden : de belangrijkste oorzaken van verkeershinder bij wegwerkzaamheden op rijkswegen.

Esselink, S.F. (2009) Lijnelementen in de polders en de invloed daarvan op het overstromingsverloop.

Groefsema, J.W. (2009) Knelpunten bij het werken met Functionele Specificaties.

Groenen, R.J. (2009) Historisch wateronderzoek Rijssen : een onderzoek ter ondersteuning van de watervisie.

Haarsman, Giel (2009) Travel time prediction for buses in Rio de Janeiro : incident recognition and travel time change caused by incidents.

Hiehle, M. (2009) De organisatie van het begin van het begin : de tenderorganisatie van Tauw nader belicht.

Hogeboom, R. (2009) Ter Steege in beweging : een onderzoek naar procesverbeteringen bij Ter Steege Bouw Rijssen.

Hoitema, S. (2009) Logistiek in de asfaltindustrie : verbeterde efficiëntie en kwaliteit door goede logistiek.

Homan, T. (2009) Parkeren en Gedrag : een onderzoek naar de invloed van betaald parkeren op het parkeergedrag van mensen.

Horenberg, J.G. (2009) Onderzoek naar filebeveiliging op de A50.

Horstman, A. (2009) Stadshaven en Brug : een reële combinatie? : een onderzoek naar oplossingsrichtingen voor de afwaardering van de Wilhelminabrug.

Idema, H. (2009) Eerst denken dan doen : een onderzoek naar informatie uitwisseling en ICT gebruik in ontwerp- en uitvoeringsfase van het bouwproces.

Jansen, A. (2009) Duurzaam geselecteerd : een onderzoek naar selectiecriteria voor duurzaam bouwen.

Jongejans, G.J. (2009) Samen delen, samen profiteren : onderzoek naar kennisdeling binnen Grontmij Rail.

Klok, T. (2009) Discharge uncertainty in frequency analysis of Han River discharge.

Klooster, M. ten (2009) Improving materials management at a residential project.

Koopman, A. (2009) Wave attenuation by vegetation under strom conditions : an analysis of data from the Paulinaschor and the Zuidgors on the interaction between waves and vegetation under storm conditions.

Labrijn, (2009) Kennismanagement binnen de Dienst Vastgoed Defensie.

Lin, ChuHui (2009) The future in seconds: eSURF : a model to estimate hurricane surge levels.

Man, W.Y. (2009) Green light for a better environment : reducing Greenhouse Gas Emission with ITS in Japan and The Netherlands.

Meerveld, H. van (2009) Reflections on estimating : the effects of project complexity and the use of BIM on the estimating process.

Meijer, J. (2009) The energy conservation provided by green roofs on metal sheets in a tropical climate.

Meijer, J.R. (2009) Energievoorziening in uitzendgebieden.

Meijers, J. (2009) Handreiking omgevingsmanagement : op weg naar een gestructureerde manier van werken voor omgevingsmanagers via de Tien Treden en ondersteunende tools.

Middelkamp, J. (2009) Validation of the ASMITA-marshes model : an application to the Langstone Harbour estuary.

Morren, K. (2009) Bezorgt het rijtijdenbesluit de asfaltplanning slapeloze nachten? : onderzoek naar optimalisatie van rijtijdenbesluit binnen het transport en planning van asfalt.

Nienhuis, J.H. (2009) Automating the drivers' behaviour : the use of Cooperative/Adaptive Cruise Control.

Nomden, Harm Gerrit (2009) Natuurvorming en de gevolgen voor de neerslag-afvoer-relatie : analyse van de gevolgen van het project "Herstel beekdalsysteem Halkenbroek/Holmers" (peilgebied 1510) op de neerslag-afvoer-relatie.

Noorden, Andries van (2009) Creating correct data for hydraulic applications : a contribution for strengthening and improving the drinking water network in Da nang.

Olde Scholtenhuis, L. (2009) Simulation tools in multi-stakeholder meetings: case study for improvement of visualization and simulation tools for multi stakeholder meetings.

Prins, Jasper (2009) “Samen werken aan samenwerken” : onderzoek naar een beter samenwerking tussen de verschillende Business Units binnen Roelofs bij integrale projecten.

Putten, D.R. van (2009) Estimating and updating uncertainty with the GLUE methodology : Research report for flood forecasting procedures with an application to the Ve river.

Reijnhoudt, R.G.C. (2009) Port asset lifecycle management : a research to optimize a method for asset management at ports.

Renes, A. (2009) De Welzijnsbijdrage van Verkeer- & Vervoersbeleid : een beleidsveldenanalyse.

Roelofsen, M. (2009) Safe Lane changing : a study into the practical implementation of the Lane Change Assistant.

Rolink, N. (2009) Mogelijkheden Vissim : wat is de invloed van de parameters met betrekking tot routekeuze in Vissim?

Schutter, A.S.C. (2009) Zonne-energie op compounds.

Timotijevic, S. (2009) Conversion of automobile travel demand into public transport travel demand : Case study: Sydney.

Tromp, J.J.H. (2009) Assessment of risks for the TEO project Federation Island Sochi, Black Sea : the required soil improvement for the breakwaters.

Vliet, J. van (2009) Geef om de omgeving: een onderzoek naar de integratie van omgevingsmanagement (LLVC-plannen) en bouwstrategie in de binnenstedelijke bouw.

Weperen, S. van (2009) Verkenning capaciteitsuitbreiding Europaweg/Liemersweg en Energieweg : voor een goede bereikbaarheid van Doetinchem in 2020.

Willemsen, Joey (2009) Fietsbeleid : een onderzoek naar verbeterpunten in het opstellen van fietsbeleid.

Wolbers, B. (2009) Onderzoek naar PPS-constructies in het project HOV Noordoost-Brabant bij Keypoint Consultancy.

Wolbers, Michiel C. (2009) Application of risk management in Public Works organisations in Chile.

Zaalberg, Nina (2009) Onderzoek naar de kilometerprijs en de effecten hiervan volgens verkeersmodellen en wetenschappelijke inzichten.

2008

Baal, E.R. van (2008) Risicomanagement : roeien met de riemen die je hebt? : een grounded theory-onderzoek naar het risicomanagement bij Nederlandse midden- en kleinbedrijven in de bouwsector.

Beilen, R.J. van (2008) Development of trip generation equations for the Gold Coast and Sunshine Coast regions.

Berchum, M.W.L. (2008) Met logistiek coördinator minder faalkosten : een onderzoek naar de effecten van de activiteiten van de logistiek coördinator om logistieke faalkosten in de bouw te verminderen.

Bosch, A. van den (2008) Teaming up drivers : a pilot study on social navigation.

Dierckx, T. (2008) Modelmatig inzicht verkrijgen in de zandproductiecyclus : een onderzoek naar de cyclus van de sleephopperzuiger Volvox Terranova en haar duwschepen met bak.

Driessen, M.P.T. (2008) Inzicht in de verbetering van workflowmanagement.

Duijvestijn, R. (2008) Constructing Vasilievsky Island : creating the planning of the reclamation of an island at the coast of St. Petersburg.

Ende, Dennis van 't (2008) Systems engineering deskundigheid bij grote GWW-projecten binnen Dura Vermeer.

Fikse, K.N. (2008) Public transport quality?! : assessing local public transport in Dar es Salaam, Tanzania.

Gieles, F. (2008) Optimalisatie van het grondwerk van compounds door een analyse van het grondwerk van de base in Tarin Kowt.

Gijezen, S. (2008) EMVI wat is het waard? : onderzoek naar de toepassing van het gunningsmechanisme EMVI; Economisch Meest Voordelige Inschrijving.

Graaf, L. de (2008) Project de Zilverparkkade als investering : onderzoek naar de knelpunten in het bouwproces van de Zilverparkkade, fase twee.

Jong, J.N. de (2008) Cycling in the Stellenbosch area : improving the traffic situation and stimulating the use of non motorized transport.

Klok, E. (2008) Effectief aansluiten : een onderzoek naar de effecten van schuine aansluitingen op de capaciteit en verkeersveilighedi van rotondes.

Leeuwen, Thijs van (2008) Operatie stofwolk : Een onderzoek naar de oorzaken, gevolgen en oplossingen van verstuiving op dirtstrips en dirtroads in out of area gebieden.

Meester, N.W. de (2008) De complexe vraag naar vervoerwaardeberekeningen : een inventarisatie van de vraag naar vervoerwaardeberekeningen en de oplossingsmethodes.

Meijering, S. (2008) Faseverschuiving bij betonkernactivering : modelleren van het afkoelen van beton na uitschakeling van het koelsysteem.

Mestrum, D. (2008) Analyzing BRT scenarios to maximize monetary value for bus operator and commputers : a case study in Dar es Salaam, Tanzania.

Noordink, R. (2008) A new plan making model : the development of a plan making model which can be used as a guiding principle for future projects of Solid House Foundation.

Rustema, R.G.D. (2008) Schokgolf mitigatie door middel van plastisch vervormbare materialen : Een onderzoek naar het gedrag van plastisch vervormbare materialen onder belasting van een schokgolf.

Schoonderbeek, N.J. (2008) “Dirtstrips” : Mogelijkheid of onmogelijkheid voor de Genie?

Tiemessen, P.V. (2008) Assessment of the quality improvement in housing construction companies in Santiago, Chile : a time comparison of the impact of quality management systems on the construction process.

Velema, Jorick (2008) Soil salinization on the floodplains of the Lower Shire River.

Vogel, Tamo (2008) Evacuation Strategies : evaluation of their effects during an evacuation in an urban area using a micro simulator.

Vrind, B.P.J. (2008) Knelpuntenanalyse en herziene ontwerpprocedure definitief ontwerp : algemene analyse van de problemen binnen de afdeling beveiliging van Grontmij Maunsell ICS, gevolgd door een herzien ontwerpproces voor het definitief ontwerp met systems engineering als theoretisch kader.

Weeink, W.H.A. (2008) Compartimenteren: meer toekomst? : onderzoek naar de effecten van compartimentering op de grensvlakken van het Markermeer en IJmeer.

Wessels, R. (2008) Capturing, processing, interpreting and disseminating real-time traffic information from GPS enabled online mobile devices.

Wichers, R. (2008) S@les in de bouw : wa is de meerwaarde voor Van Dijk Bouw?

2007

Aarsen, J.W. (2007) Grondonderzoek in out of area gebieden : Onderzoek naar middelen voor grondonderzoek tijdens verkenningen in out of area gebieden.

Berkum, M.G.M. van (2007) Ontwikkelingen binnen de waterwereld : een onderzoek naar water ontwikkelingen en aanscherpen visie ambitiekern water.

Chen, J. (2007) Flood damage map for the Huong River Basin : based on inundation depths, land use types and population density, using depth-damage curves, maximum damage values and depth-mortality curves.

Dalen, Niels van (2007) Waardebeïnvloeding binnen een geïntegreerde samenwerking.

Delden, J. van (2007) Begrensde bestelwagens : onderzoeksplan voor effectmonitoring van snelheidsvoorzieningen in bestelwagens.

Draijer, W.M. (2007) Assessing the pumpability of concrete with the slump and pressure bleeding test : research on suitable test methods for assessing the pumpability of concrete.

Duin, O. van (2007) De invulling van de rol van een modelgenerator binnen waterbeheer.

Eggink, M. (2007) FMECA and infrastructural projects : a resarch to implement FMECA in infrastructural projects with DBFM contracts.

Frumau, J.G. (2007) Prijs je niet rijk : een onderzoek naar de relatie tussen infrastructuur en de waarde van onroerend goed.

Goedhart, L.A. (2007) De invloed van weersomstandigheden - maximale temperatuur en neerslag - op de korte termijn drinkwatervoorspelling.

Goor, G.R. van (2007) Combinatie Natuurontwikkeling en bestrijding Algenoverlast in de Zuidelijke Randmeren : analyse van mogelijk inrichtingsmaatregelen in de Zuidelijke Randmeren.

Greeven, D. (2007) Externe conditiemeting gebouwen Dienst Vastgoed Defensie : een betrouwbaar instrument?

J.W., Schokkin (2007) Evaluation of emergency evacuation strategies in case of a chemical disaster for an Ubran Area using a traffic simulation model.

Kant, K. and Sambell, E.H. (2007) Bicycle mobility in Rio de Janeiro : Bicycle storage facilities to improve bicycle mobility in Jardim América & Vigário Geral.

Klaver, B. (2007) Clustering van Spoorwerkzaamheden: welke richting slaan we in? : een onderzoek naar de mogelijkheden van opdrachtclustering op de Nederlandse spoorbouwmarkt.

Koop, R. (2007) Drinkwater en sanitaire voorzieningen voor 50 miljoen mensen : de toerekening.

Korver, A. and Seesing, D. (2007) Improving project management at DHV Shanghai : a structural analysis and comparison of DHV practice with the Prince2 method.

Kroes, Arjen (2007) Sneller herstructureren : een onderzoek naar de mogelijkheden voor versnelling van het herstructureringsproces.

Krol, L. (2007) Systems Engineering bij de Hanzelijn : een onderzoek naar de inzet van Systems Engineering binnen de Hanzelijn.

Krutwagen, M. (2007) Impact of shrimp pond wastewater on the estuaries and the issue of salinity intrusion in the Quang Tri Province.

Nederveen, M.G. (2007) Voorstudie mobiliteitsmanagement op weg naar school.

Obdeijn, C. (2007) Naar een betere bereikbaarheid met de mobiliteitsscan : een onderzoek naar de toepasbaarheid van de mobiliteitsscan.

Olde Klieverik, M. (2007) Studying sample sizes for demand analysis: analysis on the size of calibration and hold-out sample for choice model appraisal.

Schipper, T.V. (2007) Light potentieel : een onderzoek naar light rail in Nederland: potentiële nieuwe projecten, gebaseerd op een inventarisatie en successfactoren.

Schol, E. (2007) Aandacht voor aanbesteden : een handreiking voor het objectief en transparant toepassen en beoordelen van selectie- en gunningscriteria bij het aanbesteden van werken.

Scholten, W. (2007) Agricultural development and water use in the Central Rift Valley of Ethiopia: a rapid appraisal.

Spies, W.C. (2007) Duurzaam bouwen versus klantgerichtheid?

Swaaij, D. van (2007) "Blauwdruk" Ontwerpproces Tauw Utrecht.

Swaaij, T.G.H. van (2007) Rotterdams havenverkeer verklaard : kengetallen voor de verkeersgeneratie van de haven.

Telgen, M. (2007) Transparant en gestructureerd.

Topper, H. and Spenkelink, R. (2007) Process model for the learnership programme in Rustenburg.

Visscher, V. (2007) Waterboekhouding : rapport.

Vosselman, J. (2007) Development of pedestrian flow models in STEPS micro simulation software : cases for Bangkok and Singapore.

2006

Bogegraven, C.W. van (2006) Realising an evergreen dearm? : a master plan for re-hydration of a part of Voi River basin, Southeast Kenya.

Kaam, M.P.J. (2006) Explosief Practicum : het ontwerpen van een serie reproduceerbare en valide testen voor een practicumdag explosie effecten.

MacLean, Rutger (2006) Kennis delen bij Huisman-Itrec.

Sain, G. de (2006) Gevoelig vuurwerk : onderzoek naar de gevoeligheid van vuurwerk op ontsteking door een schokgolf.

Veenema, J. (2006) De Waterwal : Onderzoek naar beschermende eigenschappen van materialen.

2005

Kruijf, Joanne de (2005) Sustainability of rural water supply systems: assessment of gravity water systems implemented by Plan Cameroon in the Northwest Province of Cameroon.

2004

Creemer, Frits (2004) Van kaal naar integraal: het opstellen van een integraal kostenafwegingsmodel voor varianten van kunstwerken in de studiefase.

This list was generated on Sat Dec 16 05:11:24 2017 CET.