University of Twente Student Theses

Login

Programme: Civil Engineering BSc (56952)

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Year | Item Type
Jump to: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004
Number of items: 630.

2020

Ent, M.N. van der (2020) Een onderzoek naar het sluiten van de overlaat aan de Buys Ballotsingel ten behoeve van een reductie in rioolvreemd water.

Oerle, M.M. van (2020) Omstandigheden en voorwaarden waaronder Systems Engineering toegepast zou moeten worden.

Braaksma, B.J.J. (2020) Measures to reduce CO2 emission of Plegt-Vos Infra & Milieu based on CO2 performance ladd.

Steenis, S.J. van (2020) Modelleren van routekeuze voor de fiets.

Wevers, H.J. (2020) Stabiliteitsbeoordeling van de IJsseldijk ter plaatse van dijkwoningen.

Haveman, W.J. (2020) De kwaliteit van stormwaarschuwingen voor het IJsselmeergebied : Een studie naar de sturingscriteria voor veiligheid binnen Operationalisering Flexibel Peil IJsselmeergebied.

Baars, P.C.M. (2020) Valideren van voorspellingsmodellen voor asfaltafkoeling. Een onderzoek naar de nauwkeurigheid van twee verschillende voorspellingsmodellen voor de afkoeling van asfalt tijdens koude en variërende weersomstandigheden.

Miedema, C.C.M. (2020) Risico, wat kost dat? Berekenen en interpreteren van verwachte risicokosten op basis van het risicodossier bij GMB.

Suurorg, S. (2020) Non-graphical operations and maintenance data modelling : a case study of a port terminal reconstruction in Tallinn, Estonia.

2019

Peteroff, N.W. (2019) Projectplanning binnen Witteveen+Bos.

Kamphuis, R.D.G. (2019) Quality comparison of Floating Car Data with Vehicle Inductive Profile technology for traffic management in Enschede.

Wildt, N.P. van der (2019) Synergy in energy : participation in spatial energy transition projects within the Dutch region of Twente.

Daatselaar, A. (2019) Waarborgen van de meerwaarde van EMVI in de uitvoeringsfase.

Groenia, S. (2019) Ruimtelijke Klimaatadaptatie op lokaal niveau : Een vergelijkende studie tussen Enschede en Zwolle.

Geurts, M. (2019) Water tank Dobbelmannklooster.

Rijneveld, R. (2019) Farming practices and their water use in the Getas-Ngandong Forests : towards a better understanding of stakeholders'perceptions of the effects of agroforestry and monocropping systems on water use.

Daatselaar, A. van (2019) Waarborgen van de meerwaarde van EMVI in de uitvoeringsfase.

Zomer, V. (2019) Influence of different sources of variation on the capacity of an NS service location.

Wildt, N.P. van der (2019) Synergy in energy : participation in spatial energy transition projects within the Dutch region of Twente.

Stins, I. (2019) Item availability restricted.

Brinkhof, R.R. (2019) How to Steer on the Cost Price of Projects within the Technical Service Delivery.

Hemme, F.A. (2019) Effecten van verkeersmaatregelen op wachttijden en veiligheid voor fietsers op kruispunten met verkeersregelinstallaties.

Pluister, B. (2019) Invloeden autonome shuttle op exploitatie openbaar vervoer.

Baltus, O. (2019) A research in the usefulness of a Quantitative CO2 emission framework in the preliminary design phase of a dike reinforcement project.

Burghouts, K.T.J. (2019) Wood, plastic and bio-based composites as building materials : are plastic of bio-based composites more beneficial than wood as building material for the barrier on ecoduct Koekendaal concidering sustainability and costs?

Bootsma, J. (2019) Optimalisatie van de faalkanseis en de schematisatie van het faalmechanisme macrostabiliteit buitenwaarts.

Voort, P.H. van de (2019) How to determine the effects of flood waves on the temporal development of the phreatic line in earth-fill dike bodies : a method applied with stochastic numerical modeling for the assessment of dike stability.

Hemme, F.A. (2019) Effecten van verkeersmaatregelen op wachttijden en veiligheid voor fietsers op kruispunten met verkeersregelinstallaties.

Kampman, W.T. (2019) A comparison between the Tygron Geodesign Platform and Deft3D : a case study.

Hehenkamp, M. (2019) The effects of LOP/Pinch culverts/weirs on complex water networks : a case study on a water system in the region Twente.

Wolde, L.W.J. de (2019) Translatiegolven op de Twentekanalen.

Klaarbergen, I.C. van (2019) Tijdsafhankelijk rekenen voor het faalmechanisme piping : een onderzoek naar de toegevoegde waarde van het gebruik van het programma D-Geo Flow voor Wetterskip Fryslân.

Bakker, S. (2019) Van theorie naar praktijk : een analyse van de implementatie van Systems Engineering binnen de Afdeling Energie & Water van de Koninklijke BAM Groep nv.

Hop, N. (2019) De implementatie van een proces management tool om de kwaliteit en efficiëntie van het asfalt proces te verbeteren.

White, R.D. (2019) Droogte preventiemaatregelen vergelijken : een vergelijkende casestudie van Zoetwatervoorziening Oost-Nederland maatregelen voor de Soestwetering bovenloop.

Oostrum, M.A. van (2019) Measures related to the fixed layer at Nijmegen. An approach with 1D modelling.

Zaag, A.R. van der (2019) Zijn STBU berekeningen te conservatief? : Schematisaties van hoogwatergolven met betrekkingen tot buitenwaartse macrostabiliteit (STBU) berekeningen.

Agterhuis, S.P. (2019) 'What is at stake?' : Successful participation iin road infrastructure projects.

Rutten, S.G.H. (2019) Effect of Compaction and Asphalt Temperature during Paving on Asphalt Lifespan.

Rorink, T.J.F. (2019) Understanding unsaturated soil water dynamics of the Twente region using actual evapotranspiration and soil moisture data.

Schleipfenbauer, B.C.J. (2019) Een kwetsbaarheidsanalyse van het Hoofdwatersysteem voor wateroverlast : Een kwalitatieve scan van de kwetsbaarheid van drie peilgereguleerde watersystemen voor extreme neerslag.

Leijsen, S.W. van (2019) Een robuust en klimaatbestendig watersysteem binnen bemalingsgebied De Verbetering.

Boxtel, L. van (2019) Burgerparticipatie bij omgevingsvisie projecten in de Gemeente Sint-Michielsgestel.

Pol, C.R. van de (2019) Heating of porous asphalt for in-situ recycling. A contribution to the development of an Asphalt Recycling Train in the Netherlands.

Scholten, J. (2019) Improving driving speed prediction for freight transport.

Hilbrands, A.K. (2019) Verifying The Practical Use of the Schedule Based Method.

Uijttewaal, P.T. (2019) Het fietspad van de toekomst.

Muurman, S.D. (2019) Het effect van samenloop op het energieverbruik bij parallel geschakelde rioolgemalen : een optimalisatiestudie naar de pompregimes van rioolgemalen.

Oudsten, M.A. den (2019) Validation of neural networks for forecasting water levels at Lobith.

Rikken, R. (2019) Data quality improvement of the NHI database.

Schuiling, T.H. (2019) Suppletiebehoefte van de Nederlandse kust : een onderzoek naar zandverliezen op dieper water en een vergelijking tussen de suppletiehoefte van de Nederlandse kust en de gerealiseerde suppletievolumes.

Brink, J.M. van den (2019) Modelling the water balance of Sembakkamlake, Chennai, India and evaluating low impact developments.

Welsch, N.M. (2019) Hydraulische veranderingen in de Rijntakken.

Brenk, S.H. van (2019) Effects of different land uses on the hydrological response of two paired micro-catchments.

Rozendaal, I.M.J. van (2019) De rol van vegetatieparameters bij regenwaterafvoer over maaiveld : het simuleren van begroeiing in Tygron Platform.

Lange, B.M. de (2019) Dijkmonitoring in Dijkbeheer : het opstellen van een afwegingskader voor het implementeren van dijkmonitoring in het dagelijkse dijkbeheer bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Roos, S. de (2019) Droogte door klimaatverandering voor Waterschap Rijn en IJssel : een inschatting van het effect op de grond- en oppervlaktewaterstanden.

Drenth, H.J. (2019) Recreatief fietsverkeer Flevoland.

Groeneweg, T. (2019) De invloed van organisatorische inertie op BIM volwassenheid. Een onderzoek naar BIM adoptie bij Van Hattum en Blankevoort Regio Noord.

Knijff, J. (2019) Analysis of the effects of deterioration of a wooden pile foundation in masonry abutments.

Diks, T. (2019) The roadmap to standards for 3D concrete printing. Research on the interplay between technological and legislative developments.

Jacobs, D.H.J.E. (2019) Influence of different pore fluids and micro mechanics and shear strenght of non-active clay.

Mauritz, H.H. (2019) Conceptueel naar een hoger niveau : Een exploratief onderzoek naar de toepassing van het Trento concept van Nijhuis Bouw in de gestapelde woningbouw.

Grootelaar, J.A. (2019) Evaluatie van een aanbestedingstraject in bouwteamverband : Ontwikkeling van een stappenplan om de kostenrisico's die kleven vaan de samenwerking in het bouwteam te reduceren.

Uzun, M. (2019) Intensivering van de samenwerking tussen twee Cost Managementteams binnen Arcadis Nederland.

Kroep, T.J. (2019) De effecten van hevige regenbuien volgens inwoners.

Druijff, B. (2019) BIM-based material passport in Madaster during the operational and maintenance phase of a building.

Staveren, J.P.A. van (2019) Cost estimating relationships on wastewater treatment plant projects : an analysis to increase accuracy on cost estimating for wastewater treatment plant projects.

Bruijl, I.M. (2019) The impact of the self-driving car on urban traffic capacity. Research into the changes in loss times and queue lengths at different types of intersections concerning the implementation of self-driving cars.

Schutte, B.J. (2019) Inventarisatie en Analyse van Knooppuntkenmerken : aanbeveling aan de Provincie Overijssel omtrent knooppuntontwikkeling en ketenmobiliteit.

Garritsen, K.E. (2019) Variable static speed profiles within ERTMS on the Dutch rail network. Investigation of the possibilities and implementation of variable static speed profiles based on external characteristics.

Beek, M.C. (2019) Complexity at intersections and bicycle crashes.

Hiemstra, J.J. (2019) Effecten van Intelligent Speed Adaption op de reistijd en uitstoot op de N35.

Arem, M. van (2019) Effects of junction delay functions on traffic modelling using large-scale strategic traffic models.

Wagter, W.H. (2019) Block sections around stations under ETCS : the effect of the block layout on the headways at stations.

Scholten, J. (2019) Improving driving speed prediction for freight transport.

Roosendaal, E.M.W. (2019) Onderzoek naar de verkeershinder op de Ceintuurbaan tijdens wegwerkzaamheden. Een inventarisatie en aanbeveling.

2018

Maris, H.L. (2018) Modeling the two-way coupling between Lanice conchilega and sand waves on the bottom of the North Sea.

Weeghel, L. van (2018) Meetstrategieen voor dijken. Meetstrategieen voor het effficient en accuraat meten van verschillende soorten dijken om de gevoeligheid voor het faalmechanisme macrostabiliteit te kunnen bepalen.

Nguyen, K.T. (2018) Vochtreductie bij de Asfalt Productie Westerbroek. Inzicht verschaffen over de impact van vocht reducerende maatregelen op de CO2 emissie van Asfaltproductie.

Witting, F.J. (2018) Droogefficiëntie van de recycletrommel.

Jongerius, A.C. (2018) The use of unmanned aerial vehicles to inspect bridges for Rijkswaterstaat.

Bilgili, E. (2018) Hydraulica - Evaluatie afvoerbepaling van de IJssel te Olst.

Hesselink, L.G.W. (2018) Toetsing zorgplicht primaire waterkeringen.

Vossebeld, J.A. (2018) The asphalt collector and solar road on the A58 : research into the potential of applying the asphalt collector and solar road on the A58.

Hageman, E.M. (2018) Dune safety in Callantsoog : the dune safety development due to sand nourishments, since 2000 in Callantsoog, the Netherlands.

Leuisnk, S.F.W. (2018) Gebruik van navigatiesystemen tijdens wegwerkzaamheden : Onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van online navigatiesystemen tijdens een wegafsluiting en de effecten hiervan.

Oppers, R.L.T. (2018) Samenvoegingen op Rijkswegen. Onderzoek naar alternatieven voor tapersamenvoegingen op het Rijkswegennet in Oost-Nederland.

kessel, J. van (2018) Oplaadinfrastructuur voor elektrische auto's in de Gemeente Barneveld : De ontwikkeling van een algemene toepasbare methode voor de plaatsing van oplaadinfrastructuur.

Diepenmaat, F.J. (2018) Oeverversteviging langs de Lange Linschoten. Onderzoek naar de oeververstevigingsmethoden langs de Lange Linschoten vanuit zowel technisch als niet-technisch perspecties.

Breunissen, B. (2018) De afvoerverdelingen op de Pannerdensche Kop en IJsselkop.

Dierx, J.R. (2018) Validating a 2D water depth chart for cooperative water depth measurement.

Wolf, G. (2018) Optimalisatie van BIM modellen t.o.v. verschillende wensen van opdrachtgevers.

Kroes, A. (2018) Verschil tussen de ingeschatte en uiteindelijke verwerkte hoeveelheid wapening in dekken en U-bakken bij het project Westfrisiaweg.

Kampherbeek, D. (2018) Risico's in het onderhoud van de Marker Wadden : Het in kaart brengen van de risico's voor Boskalis met betrekking tot de overgang van realisatie naar onderhoud en de onderhoudsfase van de Marker Wadden.

Exterkate, T.G. (2018) WBI beoordeling Katwouderzeedijk.

Berg, M.C. van den (2018) Evaluating and improving a two-dimensional hydraulic model of the Oberrhein.

Dijk, J.I. van (2018) Slimme lantaarnpaal in Enschede.

Vorgers, D.H.G. (2018) Uniformiteit versus maatwerk in risicomanagement.

Voorhorst, J.B. (2018) Assignment of cyclists in the Netherlands : improving the assignment of cyclists in traffic model.

Lieverse, J.M. (2018) Inzicht in retentiecapaciteit voor overheden in Nederland.

Dam, N.A. (2018) Procesmodel voor de engineeringsfase van een fietssnelweg.

Peeters, J. (2018) Een casestudie naar kennisoverdracht.

Mooijaart, J.B. (2018) Verkenning vispasseerbaarheid stuw Stokkenspiek.

Verdonk, V.A. (2018) Stress in de beekdalen? : Een kwantitatieve studie naar de modelnauwkeurigheid en toekomstige debietontwikkeling in het beekdalgebied van Waterschap Noorderzijlvest voor 2050 door klimaatextremen.

Treurniet, B.A. (2018) Wave orbital motion on the Dutch lower shoreface : observations, parameterizations and effects on bed-load sediment transport.

Boumans, F.H. (2018) De keuze voor de fiets : middelbare scholieren in de Noordoostpolder.

Oldenhof, M. (2018) Rioolmodelleringsstudie Bilzen : een analyse van de huidige knelpunten in het rioleringsstelsel van het zuiveringsgebied Bilzen.

Vries, I.R. de (2018) Alternatief voor de terugslagkleppen aan de Maas : zoeken naar veiligheid zonder natuurschade.

Geerdink, N.A (2018) Ontwerp van een drijvende telescopische havendam.

Wildeman, R. (2018) Maatwerkoplossingen voor het normtraject Zwolle-Olst : de inventarisatie van knelpunten en het ontwerp van maatwerkoplossingen voor deze knelpuntlocaties op het normtraject Zwolle-Olst.

Terwisscha van Scheltinga, T. (2018) Fietsvertragingen op wegdelen en kruispunten.

Meester, R. (2018) Route choice and speeds of cyclists in São Paulo.

Spek, K.H.A. van der (2018) Sustainability enhancement of the new housing estate Boekhorst.

Iperen, L.T. van (2018) Calculation of a Fibre Reinforced Polymar Arch Bridge.

Bosch, R.R. (2018) Investigating influences on the strain : axle load relationship in pavement using Finite Element Modelling.

Flisijn, J. (2018) Sustainable building in Iran: case study : an animal hospital and wildlife-rehabilitation centre.

Kemerink, R. (2018) Guideline structural analysis in BIM.

Jeurink, H. (2018) Opgewekt op de flat : het opwekken van hernieuwbare energie in appartementengebouwen.

Koop, T. (2018) Dashboard subsidiemogelijkheden Monumentaal Erfgoed Nederland.

Kuiper, J.M. (2018) Impact van de ontwikkeling van de zelfrijdende auto op de infrastructuur in Enschede.

Brinke, N.S. (2018) From strategy to implementation : uncovering barriers and enablers to the development of the rebuild by design Hudson River Project in Hoboken, USA.

2017

Berlo, S. van (2017) Impact of Toll Road Construction to Travel Time, Travel Costs and Job Accessibility Changes in Jakarta - Bandung Region.

Verbruggen, K.J.P. (2017) Shared cycling infrastructure as a feeder system for public transport in Sao Paulo.

Bosma, E. (2017) BSR lifestyles and mobility behaviouor.

Sewalt, A.A.E. (2017) Taking care of People and Planet : Assessing the sustainability of a social care farm.

Reichart, P.A. (2017) Projectevaluatie Emmertochtsloot.

Willink, J. (2017) Inpassing van een nieuw beleidsproces : een onderzoek naar de benodigde procesveranderingen binnen Waterschap Rijn en IJssel voor succesvolle invoering van een continu legger.

Hoefsmit, D.A. (2017) Rail, realistisch?

Verhoeven, J.J. (2017) Item availability restricted.

Smit, S. (2017) Op weg naar bijna energie neutrale gebouwen.

Bruijn, T.M. de (2017) Verkennend onderzoek naar concepten voor een demontabele, semipermanente overkapping op de Groote Markt in Oldenzaal.

Evers, T. (2017) Een methodiek voor het verduurzamen van bestaande kleine kantoorgebouwen : een casestudy van kantoorgebouw Haafkes te Goor.

Roseboom, H.A. (2017) Vermindering van energiegebruik bij Asfalt Centrale Twente : haalbare maatregelen om het energiegebruik te verminderen met acht procent voor de periode 2017 - 2020.

Peters, M. (2017) Contractbeheersing op maat : contractmanagement bij geintegreerde projecten van lagere overheden.

Siethof, T.M.B. ten (2017) Uitrolgedrag op het spoor : onderzoek naar uitbreiding van de functionaliteit van Arcadis'spoorontwerp beoordelingsapplicatie Xandra.

Schrooten, B.H.G. (2017) Developing and testing a higt-tech serious game "Tower of Infinitiy" for supply chain management.

Bresters, C.J. (2017) Efficiënte processen binnen SCB : een onderzoek naar het vinden van verspillingen (Lean Methodiek) in de processen van de systeemgerichte contractbeheersing binnen het Twentekanalenproject.

Broersen, T. (2017) Onderzoek naar innovaties bij waterschappen : gericht op de toepassing van ontwerpprincipes en leerblokkades.

Juffermans, E.E. (2017) A study on conversion and storage of sustainable energy using aquatic civil structures.

Siemons, R.F.M. (2017) Efficient application of soil mixing in remediation.

Lent, E.G. van (2017) Creating a decision support matrix for the design of a submerged floating tunnel.

Bašić, M. (2017) Collaborating with BIM : a qualitative research on the BIM practices at the Ruwbouw Groep.

Bankras, T.G.T. (2017) Onderzoek naar de meerwaarde van accreditatie voor een asfaltlaboratorium.

Daccache, P. (2017) Kennis is macht, kennis delen is kracht : een kwalitatief onderzoek naar de kennisdeling binnen het kennisveld Natte Kunstwerken bij Rijkswaterstaat.

Borghuis, T. (2017) Effecten bereikbaarheidsakkoord op verkeersstromen metropoolgebied Eindhoven.

Bult, J.M. (2017) Bepaling van de gunstigheid van locaties voor multimodale LNG-stations.

Busschers, R.E. (2017) Contribution of the Metro de Bogota to the city's accessibility.

Trommelen, W.W.T. (2017) Electrical shared bikes in Curitiba: infrastructural measures that lead to more users.

Nijland, F. (2017) Solar Powerd E-Bikes: analysis of a sustainable mobility system by performing statistical analyses on end-user studies and solar bike use variables.

Koning, M. (2017) Toekomstvisie N36.

Vonk, L. (2017) Relatie tussen kansverdeling van afvoer en lokale waterstanden van de Rijn : door middel van een statistische analyse van laagwater- en hoogwaterperioden.

Siersema, A. (2017) Analyse van de verschillen tussen de grondwatermodellen Azure en Hydromedah bj de provincie Utrecht.

Frankena, M. (2017) Stabiliteitsanalyse Stiennen Man : een onderzoek naar de invloed van de Stiennen Man op de macrostabiliteit van de primaire kering.

Haaren, S.D.G. van (2017) Effectenstudie naar het mee schematiseren van straatkolken in 3Di.

Horstman, M.C. (2017) Pompen als het waait. Een onderzoek naar flexibel pompen voor het Twentekanaal.

Roosjen, W. (2017) Het toepassen van het afkoppelen van hemelwater in Enschede.

Linneman, R.H. (2017) Risicogestuurd Maaibeheer : Toetsing van maaistrategieen in beken met het Dottermodel.

Luijkx, G.W. (2017) Simulate the erosion process of a dike made of cohesive material in the GWK with XBeach.

Voetdijk, D.J.G. (2017) Rioolmodelleringsstudie Lokeren : Een onderzoek naar het bestaande rioolsysteem van Lokeren.

Twijnstra, J.J. (2017) Een Quick tool voor het modelleren van de vereiste erosiebestendigheid van de graszode van de Ijsseldijk.

Steenblik, S. (2017) Onderzoek naar het meestromen van het Zwarte Schaar met de IJssel.

Spaa, W.D. (2017) Geomorfologische veranderingen in de Voordelta : en de effecten op de NCV-monitoring.

Pauli, T. (2017) Influence of the gully erosion on connectivity patterns in small semiarid catchment areas.

Tuitert, G.B. (2017) River Waal: Preliminary hydraulic and morphological impact analysis of the Room for the Waal intervention.

Westerhof, S.G. (2017) Variatie korrelgrootte van sediment in nevengeulen : Casus nevengeulen Gamerense Waard.

Bandhoe, S. (2017) Modelling Physical Habitat Availability for the River Blackfish (Dadopsis marmoratus) in the Upper Yarra River, Australia.

Rawee, J. (2017) Modelleren van de hydrodynamica van de haven van Noordpolderzijl : Een vergelijking tussen Delft3D Flow en D-Flow FM.

Rodink, D. (2017) Evaluating the effect of irrigation techniques and strategies on the water footprint of crops using APEX and AQUACROP models.

Flohr, M.J. (2017) Depletion of small reservoirs in a semiarid region based on remote sensing.

Booij, D.G.R. (2017) Statistical trend analysis of River discharge using a twentieth century weather re-analysis.

Broek, J.F. van den (2017) Ripening silt to clay : a design for the Eems-Dollard testing ground.

Blomjous, D.E.C. (2017) Potentie van de IJssel in Overijssel: Energie uit stromend water : onderzoek naar geschikte locaties voor het opwekken van energie uit de stroming in de rivier de IJssel in Overijssel.

Koopman, E.M.R. (2017) A case study on the temperature differences in a concrete composting bunker.

Siemes, R.W.A. (2017) Smart solutions in water management : the case of regional Water Authority Vechtstromen.

2016

Joolink, H.M. (2016) Routekeuze fietsers Enschede : vergelijking van de routekeuzevoorkeur van fietsers in Enschede, met de afgelegde route.

Hofstra, R.J. (2016) Bepaling van AquaCrop gewasparameters en analyse van hun effect op de modeluitkomsten.

Hijnen, R. (2016) Verbeteren van de offerte aanpak door gebruik van Best Value aspecten.

Meijer, E.J. (2016) Het engineeringsproces in kaart : een onderzoek naar het engineeringsproces in de praktijk bij de BAM.

Wee, P.J.A. van (2016) Item availability restricted.

Boer, R.M. (2016) Het effect van extreem vasthouden in het Nationaal Park Dwingelderveld.

Kriebel, M. (2016) Development of a 2D hydraulic model for the Rhine Valley using open data.

Reuvers, J. (2016) Knelpunten analyse : planning en coördinatie tussen gemeente, civiele aannemer en nutspartijen tijdens binnenstedelijke infraprojecten.

Westerhuis, M.J. (2016) Energy as a student's priority : Analyzing energy use of university students.

Leijser, B.A. (2016) Water level management Aa en Maas : examining performance of current weir management based on data analysis.

Barmentloo, D.S.G. (2016) Essay #70519

Fredrix, Y.K.D. (2016) Model Builder voor HydroNET.

Reuvekamp, T. (2016) Van Ambitie tot Realiteit. De Burgel: Beleefbaar en Bevaarbaar.

Rotteveel, M.R. (2016) Evaluatie van het evacuatieplan van VGGM bij hoogwater.

Dijkstra, J. (2016) Strategie voor beperken hemelwateroverlast in De Heurne en Oldenzaalsestraat, Enschede.

Daamen, E. (2016) Designing a dike using a semi-probabilistic design method.

Boersma, J. (2016) Een onderzoek naar de q-factor van log constructies.

Beltman, M.R. (2016) Exploring the D-RATIN tool. Studying inland navigation potential using a rapid assessment tool.

Bruningmeyer, M.S. (2016) Toepasbaarheid van risico gestuurd assetmanagement in het beheer van kunstwerken voor de Gemeente Enschede.

Janssen, J.C. (2016) Probleem- en stakeholderanalyse voor het fileprobleem op de A35 ter hoogte van wegvak Delden - Hengelo-Zuid v.v.

Akse, R. (2016) Analyzing modelling problems of the frequency-bases methodology in Zenith.

Middendorp, D.C. van (2016) Klimaatadaptief vasthouden, bergen en afvoeren van hemelwater in Arnhem Noord.

Stenveld, L.G.W. (2016) Waterveiligheid Kampereilanden.

Engels, J.M. (2016) How to improve the 'Sepeda Kampus' bicycle sharing system.

Kleinhuis, E.J. (2016) Efficientere aanbesteding rioleringswerkzaamheden in de gemeente Zutphen.

Wardt, W. van de (2016) To calibrate and validate a 3Dimensional mud model with field data for the Blyth estuary (Suffolk, UK) and determine if the 3D model is an improvement to the existing 2D model.

Massa, J. (2016) Uitwerken van kansrijke tweedelaags veiligheidsmaatregelen voor een waterrobuuste inrichting van Zwolle.

Heuvel, D.B. van den (2016) A hillslope hydrology analysis of the landscape evolution observatory within Biosphere2.

Vegt, G.J. van der (2016) Verlicht asfalteren. Over de haalbaarheid van Fiber Bragg Grating sensoren in het asfaltverwerkingsproces.

Kats, H. (2016) Sedimentation of reservoirs.A method to estimate reservoir sedimentation: a case study of the 'Nga Moe Yeik'reservoir, Myanmar.

Bruin, T.P.B. de (2016) A Quick Scan Analysis of Submerged Breakwater Designs.

Hofman, A. (2016) On the role of a permeable groin in beach morphodynamics during sea-breeze events.

Schilte, P.G. (2016) Curitiba bikeways quality mapping index.

Os, W.J. van (2016) Golfoverslag in bebouwd gebied. Locatiestudie naar stedelijke gebieden waar wateroverlastproblemen kunnen optreden als gevolg van golfoverslag waarbij de dijk niet faalt.

Overduin, M.J. (2016) De effecten van rivierverruimende maatregelen op de afvoerverdeling bij de IJsselkop.

Kling, D.J. (2016) Analysing the results of the New Zealand national hydrological model for estimating design floods.

Wilbrink, W. (2016) Belangenafweging voor maaibeheer op primaire waterkeringen.

Brouwer, V.A.R. (2016) Ontvlochten fietsroutes : wat zijn de gevolgen en effecten van de plannen voor de ontvlochten fietsroutes in Enschede?

Albers, L.T. (2016) Monitoring van de eilandkribben in de IJssel bij Deventer.

Lans, M.G. van der (2016) Variatie van korrelgroote in de nevengeulen.

Mossink, A.S. (2016) Predicting the effect of reducing the nutrient surplus on the nutrient drainage in the province of Fryslân.

Heus, L.C.A.V. de (2016) Haalbaarheidsonderzoek spoorlijn Musselkanaal - Emmen. De ontbrekende schakel tussen stadsregio Groningen - Assen en netwerkstad Twente.

Marugg, C.A. (2016) Assessing the Energy Use of Supermarkets and Shopping Malls in Curaçao.

Frijns, C.J.M. (2016) Investigation of methods for the calculation of swash bed shear stress.

Hermann, K.M. (2016) Groundwater Modelling in Dhaka : A study to improve an existing groundwater model of Dhaka and to explore its applications.

Simons, R.J. (2016) Verwachte vertraging berekenen bij afhankelijke processen : toepassing voor OV-SAAL.

Harmannij, F. (2016) Grondwaterproblematiek op landgoed het Bouwhuis.

Oude Vrielink, J. (2016) Improved coupling Pharos-Diffrac : including spatial variations in wave conditions along a ship's hull in dynamic mooring analysis.

Schakel, P.J. (2016) Opstellen handleiding voor het zelfstandig uitvoeren van een meting met Ground Penetrating Radar.

Dijk, D.T. van (2016) Inventarisatie Riolering Gemeente Rotselaar.

Joosten, R.H.M. (2016) Item availability restricted.

2015

Drenth, P.C. (2015) Effect meetkwantiteit op toetsingsresultaat : de invloed van de meetkwantiteit van schuifsterkteparameters op de toetsing van macrostabiliteit.

Scheltes, Martijn (2015) BIM volwassenheid in wegontwerp projecten : een onderzoek naar het BIM volwassenheidslevel in wegontwerp projecten van Arcadis.

Daggenvoorde, Roy (2015) The influence of change in reservoir shape on water availability : an assessment of the shape and water availability - in the past and future - of the Pentecoste water reservoir in Ceará, Brazil.

IJmker, Reinier (2015) Thermisch discomfort bij vloerverwarming en goed geisoleerde gevels : onderzoek naar de meest invloedrijke parameters met betrekking tot thermisch discomfort bij bewoners van woningen met vloerverwarming en zeer goed geisoleerde gevels.

Dommerholt, A.J. (2015) Fietsstad Rijssen.

Smits, J.M. (2015) Echte meerwaarde voor de inwoners van Apeldoorn : een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie omtrent het gebruik van de aanbestedingsmethode EMVI bij asfaltprojecten binnen het ingenieursbureau van de gemeente Apeldoorn.

Broek, van den, T. (2015) Het gebruik van flexibele betonnen bouwstenen als keerwand.

Bink, J.J.C. (2015) Operationalisatie van de beheermaatregelen voor dijken bij het Waterschap Groot-Salland.

Krol, M.D. (2015) Functieanalyse PriceXD. Een onderzoek naar het stedelijk waterbeheermodel PriceXD.

Overgoor, I. (2015) Prioriteit bij verkeerslichten voor fietsers : hoe fietsvriendelijk zijn de verkeerslichten in de gemeente Arnhem?

Domhof, B.C.A. (2015) Onderzoek naar het gebruik van reisinformatie uit reisinformatieapps/websites door reizigers t.b.v. een advies voor de back-end reisplanner MMRI van DAT.Mobility.

Soyer, L.M.A. (2015) Onderzoek naar de beperking van verkeershinderperceptie tijdens wegwerkzaamheden met behulp van ITS : een inventarisatie en aanbeveling.

Goinga, Y.W.A. (2015) The effects of bus priority on the delay and emissions of busses and the other vehicles : a Copenhagen case study.

Ruijter, A.J.F. de (2015) Verkeersbeheersing op de A12/A50 tussen Grijsoord en Waterberg : een onderzoek naar het beperken van de gevolgen van filevorming op de reistijden op de A12/A50 tussen Grijsoord en Waterberg door het combineren van verkeersbeheersmaatregelen.

Karaliolios, E.C.J. (2015) Een onderzoek naar de duurzaamheidsfactoren gebruikt in de EMVI-methode gedurende de aanbestedingsfase bij infrastructurele projecten van Ballast Nedam Infra.

Veenen, A. van (2015) An evaluation of a new type of housing scheme based on residential satisfaction: Plaza de la Hoja, Bogota, Colombia.

Brand, T. (2015) Afstemmen van kabel- en leidingonderzoek.

Oosterwegel, M. (2015) Succesfactoren in het tendertraject en PvA. Een onderzoek naar kritieke succesfactoren in het tendertraject en de plannen van aanpak.

Eldik, G. van (2015) Introducing energy performance indicators for the residential sector in Curacao.

Berghuis, E. (2015) Procesoptimalisatie onderhoud/renovatieproject.

Tankink, K.J. (2015) De e-grondroerder.

Schuurman, F. (2015) Determining Load Capacity of Upright Profiles Subject to Pinching due to Diagonal Bolts.

Hesselink, S.J.H. (2015) Effecten van nutswerkzaamheden op EMVI aanbestede infrastructurele projecten.

Meijlof, S. (2015) Kansen Green Deal Duurzame Logistiek Logistiek in de Bouw A13/A16 Rotterdam.

Dijk, S. van (2015) Transparantie in het asfaltverwerkingsproces.Asfaltmetingen met behulp van Radio-Frequency Identification technologie.

Perton, P.F. (2015) Deventer Lab: een verbinding tussen creativiteit en kunde. Een verkennend onderzoek naar aanleiding van het Maastricht Lab.

Grooters, W. (2015) Adviesrapport duurzaamheid in kleinschalige dagelijkse GWW-Werken. Een inventarisatie van de wijze waarop momenteel invulling wordt gegeven met daarbij concrete en eenvoudig toepasbare aanbevelingen voor een duurzamer product en/of proces.

Olthof, R. (2015) CO2 reductie bij de Asfalt Productie Westerbroek. Het expliciet maken van CO2 emissies gedurende het asfaltproces.

Galesloot, M. (2015) De invloed van vocht tijdens het asfaltproductieproces. Wat zijn de gevolgen en hoe kunnen deze gevolgen beperkt worden bij de Asfalt Centrale Hengelo.

Bahçeci, M. (2015) Het effect van de verdichtingstemperatuur en de verdichtingsenergie op de kwaliteit van het asfalt.

Castelijns, M. (2015) Ontwikkeling van een risicomodel voor het asfalteringsproces.

Pol, B. van de (2015) Spanning tussen Nederland en Duitsland. Een onderzoek naar de omgevingsraakvlakken van het nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem en Wesel.

Graaf, J.R. de (2015) Stabiliteit in maatgevende grondwaterstanden.

Roover, S.A.W. de (2015) Modelling the Jakarta groundwater system : a sensitivity analysis.

Doornkamp, T.J.L. (2015) Water footprint - Assessing efficiency of wheat production in New Zealand.

Maris, H.L. (2015) Variation in discharge due to changes in vegetation-cover characteristics in the Keduang catchment, Indonesia.

Brink, I.M. van den (2015) Flow and salinity in the Murray river : Study of flow and salt loads in the Murray River of the Murray-Darling Basin.

Engberts, H. (2015) IJsvorming op de Nederlandse rivieren : een studie naar de groei en invloed van ijs op Nederlandse rivieren in combinatie met een modelstudie naar de implementatie van ijsvorming in de waterstandsverwachtingen van Rijkswaterstaat.

Korevaar, M.J. (2015) Geurhinder door afvalwaterketen.

Andringa, T.E. (2015) De kust - meer dan hoogwaterbescherming. Een verkenning van de baten van kustlijnzorg.

Popma, J. (2015) Zoet/zout correctie van stijghoogtemetingen : waar en in welke mate moeten stijghoogtemetingen van het primaire grondwatermeetnet in Fryslan gecorrigeerd worden voor chloridegehalte zodat deze gebruikt kunnen worden voor de validatie van het MIPWA grondwater model.

Daling, N.M. (2015) De invloed van de meetkwantiteit op de toetsing op micro-instabiliteit.

Rot, H.J. aan het (2015) Golfsimulatoren in het buitenland : mogelijkheden en factoren voor de inzet van golfsimulatoren in het buitenland.

Boks, H.J. (2015) Presentatie basisprognoses waterveiligheid uit het Nationaal Water Model in de vorm van Infographics.

Wegman, R.J. (2015) De opstuwingseffecten van dood hout.

Runneboom, P.J.M. (2015) Alle assets op een rij, de basis voor parkmanagement : een beter en sneller inzicht in de aanwezige assets voor Klapwijk Parkmanagement op bedrijventerreinen.

Asschert, M.C. (2015) Opbolling van grondwater onder de wegverharding. Onderzoek naar de nauwkeurigheid van de berekende grondwaterstand in het wegcunet.

Veerkamp, M.K. (2015) Modellering rioolstelsel zuiveringsgebied Rillaar.

Mulder, M.G.J. (2015) Modelleren van vispassages : aanbevelingen voor het ontwerp van een schaalmodel voor vispassages.

Stokvis, B.I. (2015) Onderzoek naar de bevaarbaarheid van de Regge voor de Enterse Zomp.

Broek, H.J. van de (2015) Water Particle Velocities under Shoaling and Breaking Waves.

Bos, A.S. (2015) Groene uitstraling overnachtingshaven Lobith.

Ruijters, M.P.M. (2015) Overstromingsscenario's Kampereilanden.

Leeuwe, G.W. van (2015) Effects of tanks on peak flow rate of runoff.

Dekker, A.J. (2015) De terugtrekking van de Nederlandse kustlijn.

Posthumus, R. (2015) Conceptual model of the seasonal inlet closure in the Da Dien Estuary.

Boot, D.B. (2015) Evaluatie van de vooroeversuppletie bij Heemskerk.

Maltha, R. (2015) Water footprint of wine production in wineries in Chile : The Creation of a Water Footprint Calculator.

Ginkel, C.H. van (2015) Water Quality in The Bandung Basin: Towards a better understanding of the Water Quality in the Upper Citarum River Basin.

Koetsier, J.O. (2015) Dissipation of Waves over a Salt Marsh Meadow.

Hazeleger, J.C. (2015) VIAS-Hydro: Impact and vulnerability assessment in the drought impacted basins of the Cantareire System.

Bakker, P.J.J. (2015) Steenbekleding Putterzeedijk : een onderzoek naar een inpasbare oplossing voor de problemen omtrent de steenbekleding.

Rhijn, M.W. van (2015) Zoutwaterproblematiek Nieuwe Zeesluis Ijmuiden : analyse van de maximale zoutconcentratie voor omliggende actoren aan het Noordzeekanaal en afweging van de zoutlekbeperkende maatregelen van Deltares.

Janssen, S.L. (2015) Assessing the perception of drones in the construction industry.

Awakimjan, I. (2015) Urban Flood Modelling : Recommendations for Ciudad Del Plata.

Hoeksma, J.M. (2015) Reproducing runoff initiation in an environment that has dynamic initial abstractions.

2014

Steensma, Menno (2014) Onderzoek naar het modelleren van gebonden lange golven in SWASH.

Til, S.W. van (2014) Suspended sediment distributions under regular breaking waves.

Hollander, Roel (2014) Mogelijkheden tot het vergroten van de haalbaarheidsruimte van "De Berg" door middel van fasering van de bouw.

Steijn, Justin van (2014) Creating feeder bus lines for Transjakarta BRT : Understanding spatial patterns of daily destinations from poverty origin zones in Jakarta to determine demand for a new feeder system of Transjakarta BRT.

Koopman, D.S.A.M. (2014) Het opium vraagstuk. Een onderzoek naar de relatie tussen de gewascyclus van de papaver en de geweldsintensiteit in Uruzgan Afghanistan tijdens de Nederlandse ISAF missie.

Mastenbroek, M.J. (2014) Het breachen van een spouwmuur met behulp van de Gate Crasher mk4.

Antes, Arwin (2014) Standardise early procurement of chemical resistant floors.

Spruit, R. (2014) Een off-road routeberekeningsmodel in ArcGis.

Boeren, Pim (2014) Kostencalculaties bij bases van semipermanente aard.

Christis, R.J.C. (2014) Onderzoek Blast Tube.

Vroenhoven, B.J.R. van (2014) Item availability restricted.

Michielen, M. (2014) Bodembegaanbaarheid : Een onderzoek naar een mogelijkheid om de methodes voor het bepalen van de bezwijkspanning van de grond voor defensie te standaardiseren.

Keizer, Y. (2014) Testing the applicability of the imWEBs model for simulating sediment and flow in the Gully Creek Watershed.

Rossen, V.G. (2014) Item availability restricted.

Alsema, H.C. (2014) Item availability restricted.

Nijborg, Niels (2014) Kwantitatieve schadeanalyse in het Lauwersmeergebied als gevolg van een overstroming vanuit het Lauwersmeer.

Maatkamp, T.W.P. (2014) Meetmethodiek Eolisch Zandtransport : het meten van overstuiving over de zeereep.

Bruin, Davey de (2014) Onderzoek naar de levenscyclus van dijken.

Veenvliet, Martin (2014) Water Efficiency and its effects in Lake Naivasha, Kenya.

Keim, Larisse E. (2014) Onzekerheid beekpeilen bij herinrichting.

Jonge, M.J.W. de (2014) Herstructurering Stadsdienst Harderwijk. Een oplossing voor de stadsdienst van Harderwijk en het afnemende budget voor OV.

Engel, Rick (2014) Onderzoek naar de realisatie van de fietssnelweg F35 voor het binnenstedelijke deeltracé in Hengelo.

Noordhoek, Robin (2014) Using Water-Sensitive Urban Design to improve drainage capacity : Examination of the impact of distributed and catchment scale Water-Sensitive Urban Design systems on flow frequency.

Herrebrugh, Ruben (2014) Kosten en tijdsduur van de fases in de levenscycli van dijken.

Gurp, H. van (2014) De verkeerskundige staat van de stad. Een onderzoek naar de verandering van de presentatie van het wegennet tussen 2011 en 2013 in de Gemeente Enschede.

Arbeider, C.G. (2014) Kostenreductie bij Asfalt Centrale Hengelo. De gevolgen van operationele keuzes voor het gasverbruik.

Kuipers, Robin (2014) Een visie op de toekomst van het Mariakerkcomplex in Oldenzaal.

Baan, Maarten (2014) Invloed klimaatverandering op grondwaterstand in stedelijk gebied.

Poppema, Daan (2014) Storm water management in Guadalajara.

Gensen, M.R.A. (2014) Flood frequency and inundation estimations under climate variability in eastern Australia.

Tutelaers, T.F.M. (2014) Sustainability assessment within a design process : an analysis of the impact of sustainability assessment within a design process.

Jansen, J.J. (2014) Research on internal suffosion and fluidization of glass beads.

Ernst, Karin (2014) Future sustainable terraced houses in Cardiff.

Boer, Thomas de (2014) Water footprint assessment of crop production in Shaanxi, China.

Huurne, Ramon ter (2014) Risk Assessment Methodology for Quantifying the Impact of Scour : a serious threat to river crossings.

Huiskes, Ivo (2014) Netcentrisch werken middels geo-informatie in geval van wateroverlast.

Rood, C. (2014) De omgeving in beeld : een uniforme aanpak van stakeholderanalyse binnen Heijmans.

Boom, Ruud (2014) Inrichting rioolmodel zuiveringsgebied Beveren-Leie.

Rinsema, Jan Gert (2014) Comparison of rainfall runoff models for the Florentine catchment.

Wilbrink, Geert-Jan (2014) Characterization of recession behaviour for ungauged catchments in the United Kingdom based on catchment properties.

Akker, Bart van den (2014) De asfaltketen van Heijmans : een analyse van de huidige focus omtrent verbetertrajecten.

Gerwen, Wietse van (2014) Application of the SANTOSS sand transport model to irregular oscillatory flows.

Both, Annet (2014) The development of a pedotransfer function predicting the hydraulic conductivity for the Bogowonto river basin, Java.

Brouwer, Tom (2014) De toegevoegde waarde van remote sensing voor het bepalen van de verdamping.

Grin, Sido (2014) Geometry and water height-area-volume curves of the reservoirs in the semiarid Madalena basin in Northeast Brazil.

Schipper, Robbin (2014) Morfodynamische verwachtingen voor het zandgolfveld ten westen van de Maasvlakte 2.

Poppe, Mick (2014) Suspended sediments under plunging waves.

Pasman, Roy (2014) Constructing of biogas digesters in South Africa : planning and risks in building biogas digesters.

Veelen, Thomas van (2014) Simulating spatial and temporal variation of snow cover in the Black Brook Watershed using imWEBs.

Coenen, Tom (2014) De CO2-footprint van modulair duurzame rioolwaterzuiveringsinstallaties en de vergelijking met de Total Energy of Ownership.

Krewinkel, Bas Christiaan (2014) A correlation study between climate indexes and high runoff events in the Lanjiang River basin, China.

Slöetjes, Rob (2014) Graafschade bij aanleg van glasvezelnetwerken.

Warmerdam, M.T.M. (2014) Design of a hydrological model to determine the impact of urbanization on the direct runoff at the hillslope scale in West Java, Indonesia.

Wilbrink, Geert-Jan (2014) Characterization of recession behaviour for ungauged catchments in the United Kingdom based on catchment properties.

Boom, Ruud (2014) Inrichting rioolmodel zuiveringsgebied Beveren-Leie.

2013

Leenders, Lisanne (2013) Het opstellen van een algemene werkwijze voor NBW toetsing district Raam.

Cazemier, Laura (2013) Bescherming door zomerkades, een afweging van belangen.

Willemsen, Pim (2013) Morfologische veranderingen Amelander Zeegat: een methodische aanpak.

Wertwijn, Cynthia (2013) Uncertainty approach to the infill of navigation channels and trenches.

Jolink, C.T. (2013) Nauwkeurigheidsbepaling van diverse modellen voor debietberekeningen van rioolgemalen.

Benninga, Harm-Jan (2013) Vergelijken van methodes voor het berekenen van waterstanden bij regionale overschrijdingsnormen: een toepassing van de Vlaamse methode op een Nederlands watersysteem.

Fakkert, Benno (2013) Onderzoek naar de grondwaterprocessen in het 3Di model.

Broekhuizen, I. (2013) Waarschuwingstool voor grondwateroverlast.

Schnitzler, Bram (2013) Modelling with D-Flow Flexible Mesh: Comparing D-Flow FM models for a part of the Danube River with D3D models.

Venema, Rigt (2013) Hydronautstudie Kontich: Een onderzoek naar de bestaande rioolsystemen in Kontich.

Esselink, Abe Albert (2013) Reconnaissance study on the need and feasibility to integrate a water distribution model in the DSS of PJT II: Using RIBASIM.

Straatsma, Leonie (2013) The effect of pontoons on flow fields in small harbours.

Eikenbroek, O.A.L. (2013) Integrated Traffic Control with Variable Speed Limits and Coordinated Ramp Metering based on Traffic Stability.

Wit, R.M. de (2013) Een Procesontwerp met Systems Engineering voor de gemeente Den Helder.

Keijsper, Vok (2013) Wet gemeentelijke watertaken 5 jaar na invoering.

Bouwhuis, G.J. (2013) Herinrichtingsvoorstel Centrumring Rijssen.

Bosman, Joël (2013) Bepalen van de juiste energiemaatregelen aan de hand van meerdere criteria: Een methode.

Oude Vrielink, Nick (2013) Optimalisatie van visuele weginspecties: Met gebruik van de Lean Six Sigma methode.

Lassche, Teun (2013) Effect of differing detail in dataset and model on estimation of water footprint of crops.

Muller, Marcel (2013) Het gebruik van meetgegevens voor het verbeteren van de hydrologische verwachtingen van het IJsselmeer.

Rovers, T.J.H. (2013) Energiegebruik in het TwenteBad.

Pezij, Michiel (2013) Examing the geomorphic effects of the Canterbury earthquakes on the Hororata River.

Blondeel Timmerman, C.V. (2013) Explosies in stedelijke omgevingen: experimentele studie op schaal.

Hoef, P.L.M. van (2013) Veiligheid van intern breachen: Een onderzoek naar de maximale hoeveelheid netto explosief gewicht dat voor een interne breach gebruikt mag worden door een analyse van de risico’s op gehoorschade aan de hand van gemeten piekoverdrukken.

Lourens, Dennis (2013) Fragmentatie bij explosief breachen: Een onderzoek naar de effecten van fragmentatie en druk aan de andere kant van de deur.

Machielsen, J. (2013) Prestatiemeten en Past Performance.

Broek, T.C.M. van den (2013) Veiligheidsbeton: Een onderzoek naar de mogelijke dreiging die uitgaat van fragmenten afkomstig van veiligheidsbeton door toedoen van contactexplosie.

Weijnschenk, Sven (2013) Explosies en schaalmodellen: Een onderzoek naar de toepasbaarheid van schaalmodellen in het onderzoek naar het gedrag van een gewapend betonnen ligger onder een hoog dynamische belasting.

Hoogterp, E.J. (2013) Kampementrealisatie: Onderzoek naar de toepasbaarheid van de Field Accommodation Unit voor de Nederlandse krijgsmacht.

Kerkdijk, H.A. (2013) Cross Country Mobility voorspellingen: Verplaatsen in het onbekende.

Veenstra, Jelmer (2013) Flood vulnerability assessment on a commune level in Vietnam.Bachelor thesis about the application of a flood vulnerability assessment to communes of the Ca river basin in Nghe An province in Vietnam.

Bredewold, S.J. (2013) Excelleren in asfalteren.

Hölscher, Ron (2013) Dijkmonitoring en haar werkpraktijk: Een onderzoek naar de toepassing van dijkmonitoring in relatie tot dijkbeheer.

Lub, Robert-Jan (2013) De bouw van een contactlenzenfabriek: Een onderzoek naar de faalkosten gerelateerd aan de technische ruimte.

Schipper, Sander (2013) De effecten van aanbesteden op basis van EMVI bij Rijkswaterstaat: een beschrijvende analyse.

Waard, Sander de (2013) Analysis of tidal current velocities at the harbour of Zeebrugge using a physical scale model.

Reef, K.R.G. (2013) Vooroeververdedigingen in de IJssel: Ter bescherming van natuurvriendelijke oevers.

Braekt, R. in de (2013) Validatie van een schalingsmethode: Een onderzoek naar een vernieuwende methode op het gebied van het terugschalen van explosies.

Lith, Robert van (2013) LED-sportveldverlichting in de gemeente 's-Hertogenbosch.

Sleen, Niek van der (2013) An analysis of the Pluit polder, Jakarta.

Clements, M. (2013) Technical Note: Defining prior probabilities for hydrologic model structures in UK catchments.

Averink, J. (2013) Methoden voor bepalen hoogste en laagste grondwaterstanden.

Braake, S.J. ter (2013) The contribution of Cicloruta (fietspadennetwerk) on accessibility in Bogota: A spatial analysis on Cicloruta’s contribution on job accessibility for different social-economic strata.

Kooiman, Aart (2013) Meerlaagse veiligheid in Oost-Veluwe: Een casestudy naar de kansrijkheid van tweede- en derdelaags waterveiligheidsmaatregelen.

Kersbergen, A.M. (2013) De Gelderse Sluis: naar hogere sluitzekerheid : Onderzoek naar een oplossing voor de betrouwbaarheid van sluiting in het kader van de vierde toetsingsronde.

Wilmink, R.J.A. (2013) Modelling a catchment and study site in Andhra Pradesh by applying a rainfall – runoff model developed for West Bengal.

Bosscha, Edwin (2013) Sensitivity analysis comparing level of detail and the accuracy of building energy simulations.

Knoben, W.J.M. (2013) Estimation of non-stationary hydrological model parameters for the Polish Welna catchment.

Uem, Danny van (2013) Reactivering Koningslijn. Mogelijkheden tot het maken van een treinserie tussen Arnhem en Apeldoorn.

Floor, D.T. (2013) Verbeter project Bekistingproces; Casestudy met Lean6sigma naar productieve manuren op het project: "Sporen in Den Bosch‟.

Vreeken, Wouter (2013) Schadeberekening HIS-SSM en de WaterSchadeSchatter : wat zijn de empirische verschillen tussen deze modellen.

Post, T.M.I. (2013) Search for the Optimal Selection Formulas When Calibrating Separately for Flood and Dry Season.

Feitsma, G. (2013) Parallelliteit tussen openbaarvervoersmodaliteiten : een onderzoek naar besliscriteria binnen het Twentse openbaar vervoersnetwerk.

Holterman, R. (2013) Een studie naar de standaardisatie van gemalen.

Makkinga, R.J. (2013) Opstellen van een functionele ERBI : herformulering van de ERBI van de provincie Noord-Holland ten behoeve van oplossingsvrijheid in UAV-GC contracten.

Oosterhof, F. (2013) De projectleiderwissel : oorzaken, gevolgen en aanbevelingen.

Braake, S.J. ter (2013) The contribution of Cicloruta on the accessibility in Bogotá : a spatial analysis on Cicloruta’s contribution to job accessibility for different social-economic strata.

Starreveld, L. (2013) De invloed van verandering op technische risico's : een onderzoek naar technische risico's van bestaande betonnen viaducten en de invloed van veranderende regelgeving.

2012

Engels, R.A. (2012) Pass-by analysis .....

Schellingerhout, J. (2012) Modelling bio-physical interactions by tube building worms.

Boer, N. de (2012) Onzekerheid bij dijkversterkingen : omgaan met onzekerheden in de levensduur bij het ontwerpen van primaire dijkversterkingen.

Brouwer, Timo (2012) Verklaring variatie in filezwaarte tussen 2003 en 2011.

Noorden, Andries van (2012) Bouworganisatievormen in financieel onzekere tijden : Een onderzoek naar de mogelijkheden van innovatieve bouworganisatievormen om problemen bij binnenstedelijke herbestemmingsprojecten te ondervangen.

Hiddingh, D.J. (2012) Onderzoek naar de toepassing van het flexibel indelen van een base.

Prins, V.A. (2012) Explosies in metrostations : metingen op schaal.

Taekema, Halbert (2012) Duurzaam hergebruik van thermische energie : een verkenning tot hergebruik van de thermische energie welke vrij komt bij de hydratatie van heipalen bij de IJB Groep te Lemmer.

2011

Sanders, Joran/J.M. (2011) Berlin – Amsterdam in less than five hours – Solutions for the acceleration of rail passenger traffic.

Vonk, Erwin (2011) THE IMPACT OF DIFFERENT CANAL CONFIGURATIONS ON THE DRAINAGE OF TROPICAL PEATLANDS A geohydrological model to predict drying of sloping peat aquifers in Central Kalimantan, Indonesia.

Bouwma, Pieter (2011) Low flow forecasts for the Rhine at Lobith 14 days ahead A correlation analysis and an artificial neural network study.

Neumann, Steffen (2011) Adapting to a new style of water management? : implementation of the water framework directive in Germany.

Vonk, Erwin (2011) The impact of different canal configurations on the drainage of tropical peatlands : a geohydrological model to predict drying of sloping peat aquifers in Central Kalimantan, Indonesia.

Schoonderbeek, A.P. (2011) De Concrete Canvas Shelter : een onderzoek naar de bruikbaarheid van de concrete Canvas Shelter voor de Nederlandse Krijgsmacht.

Emke, W. (2011) Control Room : Het verschil tussen bescherming van een control room door een flexibele en stijve constructie.

Verhulst, R.M. (2011) Gel bescherming.

Molenaar, B. (2011) Afvalwaterbehandeling tijdens Expeditionair optreden.

Gulik, J.L. van der (2011) Onderzoek naar de toepassing van Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD) bouwen binnen Defensie.

Huijsmans, Nick (2011) Progressive collapse.

Lindenberg, D.J. van (2011) Vlakke schokgolf manipulatie : Een onderzoek naar de optimale manier om een vlakke schokgolf te genereren.

Russcher, W. (2011) Contracteren en samenwerken met inzicht, overzicht en uitzicht : De DVD een professionele opdrachtgever.

Gijssel, H.P.J. (2011) De strategische weg naar duurzaamheid bij de Dienst Vastgoed Defensie : Strategische doelstellingen in het kader van duurzaamheid met een management-methode vertalen naar de werkvloer en weer terug.

Dijkstra, Johannes (2011) Verkenning routering verkeer door Goor : Verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid.

2010

Dekker, J. (2010) Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie : een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie.

Arends, R.J. (2010) Information services provided for public transport in Rio de Janeiro in relation to the 2016 Olympic Games.

Mastenbroek, Y.C. (2010) Reducing rework costs in construction projects.

Hoen, M.J.J. 't (2010) Equal access for a healthy community : research report on inequality of accessibility of hospitals in Yogyakarta, Indonesia.

Goedhart, Lea (2010) Presentation of uncertainty in model output to decision makers in flood management.

Buysse, R. (2010) Uit de waan van de dag : hoe Rijkswaterstaat effectiever kennis kan delen door projectevaluaties.

Joustra, Rinse/R. (2010) A historical hurricane database for Coastal Louisiana. Development and population of a historical hurricane database, to validate the rapid surge forecasting model.

Schonk, Thomas (2010) Visualizations of social networks : as support for stakeholder management within contruction projects.

Jong, A.J. de (2010) Ontwikkeling van een wereldbeeld voor een Cooperative Adaptive Cruise Control : opstellen van regels om relevante en noodzakelijke informatie te selecteren.

Amperse, Daan (2010) Risicovol Realiseren. Onderzoek naar het risicomanagement binnen PROUD.

Middag, W.J. (2010) Cumulative prospect theory and High Occupancy Toll Lanes : understanding and modeling drivers' choice behavior on High Occupancy Toll Lanes.

Coster, O. (2010) Concurreren op basis van creativiteit : marktontwikkelingen in de woningbouwsector, innovaties en de noodzaak tot onderscheiden.

Dekens, S. (2010) Overlast bij rioolverzwaringen : project Westtangent : het is de toon die de muziek maakt!

Janssen, R.M.J. (2010) Van weerstand naar veranderingsbereidheid : een onderzoek naar weerstand en bereidheid binnen zes waterschappen met betrekking tot twee vormen van innovatief waterkeren.

Kruijs, T. van de (2010) Een onderzoek naar de gevolgen van werkzaamheden op het netwerk van autosnelwegen in de regio Utrecht.

Lankheet, B. (2010) 4D models for safety planning of hospital renovations.

Remco, Platerink (2010) De beste onderhoudskeuze gegund : een methodiek ter ondersteuning voor het prioriteren van onderhoud aan het wegennet op netwerkniveau.

Vilsteren, M. van (2010) Design flood estimation for the Quang Tri Province in Vietnam.

Schoonderbeek, P.J. (2010) Faalkosten: Realistisch te Reduceren : proactief voorkomen van falen.

Teeuwen, P.H.A. (2010) Duurzaamheid in de aanbesteding : een onderzoek hoe de DVD eisen in termen van duurzaamheid in het aanbestedingsproces kan implementeren.

Noordermeer, J. (2010) Analytical water table height approximation : restoration of tropical peatland hydrology on Central Kalimantan Labmath Indonesia.

Haazen, D.T.H. (2010) Uitbesteden of zelf doen? : een planevaluatie over de haalbaarheid van het uitbesteden van de bouw en instandhouding van compounds in Uruzgan.

Beeks, W.R.J. (2010) Selectieproces militaire onderkomens.

Peeters, W. (2010) De kwaliteit van scherfvesten bij IED‐ontploffingen.

Booijink, W.G. (2010) Leidinggeven aan het militaire bouwproces : een bouwproces- en een bouwprojectmatife benadering van het bouwproces voor bases in het out of area optreden.

Zoest, H.M. van (2010) Grondverbeteringstechnieken : Een onderzoek naar de verschillende grondverbeteringstechnieken en de toepasbaarheid ervan binnen de genie op het gebied van lijninfrastructuur.

Jong, T.H. de and Klifman, H.J.M. (2010) “Lokale participatie” : Welke koers vaart de Nederlandse krijgsmacht?

Leferink, B.G. (2010) Ontwikkeling ruimtelijke parkeerbalans : eindrapport.

Kuiper, P.J. (2010) Traditioneel of Design & Construct? : doelgericht aanbesteden.

2009

Berg, M. van den (2009) Sturen op zout : afstudeeronderzoek naar de beperking van de zoutindringing in de Mark-Vliet boezem als gevolg van een zout Volkerak-Zoommeer door gebruik te maken van Real Time Control.

Bouwhuis, Arno (2009) Onderzoek naar het gedrag van composietplaten onder schokgolfbelasting.

Barmentlo, H.N. (2009) Assessment of the Cooperative Intersection Safety System (IRIS) : setting up an evaluation for the IRIS system by modeling it in the MARS simulation environment.

Weperen, S. van (2009) Verkenning capaciteitsuitbreiding Europaweg/Liemersweg en Energieweg : voor een goede bereikbaarheid van Doetinchem in 2020.

Roelofsen, M. (2009) Safe Lane changing : a study into the practical implementation of the Lane Change Assistant.

Renes, A. (2009) De Welzijnsbijdrage van Verkeer- & Vervoersbeleid : een beleidsveldenanalyse.

Nienhuis, J.H. (2009) Automating the drivers' behaviour : the use of Cooperative/Adaptive Cruise Control.

Haarsman, Giel (2009) Travel time prediction for buses in Rio de Janeiro : incident recognition and travel time change caused by incidents.

Aarns, F. (2009) Inzicht in goederenstromen en voorraadbeheer : onderzoek naar efficient voorraadbeheer bij VolkerRail Services te Deventer.

Bent, H.S. van der (2009) The influence of green roofs on the rainwater management system in an urban, tropical and undeveloped environment.

Boer, J. de (2009) De relatie tussen verkeersintensiteit en verkeersveiligheid.

Esselink, S.F. (2009) Lijnelementen in de polders en de invloed daarvan op het overstromingsverloop.

Apperlo, A. (2009) Workzone safety at the Gauteng Freeway Improvement Project.

Bosma, R.L. (2009) Tiel onbereikbaar? : een onderzoek naar verkeersproblemen op de A15 rond Tiel.

Brink, F. van den (2009) Modelling the discharge of the Cidanau River in West Java with the HBV model.

Bruggema, T.M. (2009) Public-private partnerships in low-cost housing, a case study in Nakuru, Kenya : Kidole kimoja hakivunji chawa.

Cortenbach, H. (2009) Beoordelen van het beheerobject Openbare Verlichting van de provincie Overijssel op verkeersveiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid.

Dijkhuis, N. (2009) Shared space in Dedemsvaart : onderzoek naar de mogelijkheid van het toepassen van shared space in Dedemsvaart.

Doldersum, T. (2009) Global Sensitivity Analysis of the WetSpa model for the Ve river in Vietnam.

Ensing, E. (2009) Reference Crop Evapotranspiration spatially interpolated and temporally distributed in Java.

Ercan, M. (2009) Hinder door wegwerkzaamheden : de belangrijkste oorzaken van verkeershinder bij wegwerkzaamheden op rijkswegen.

Groefsema, J.W. (2009) Knelpunten bij het werken met Functionele Specificaties.

Groenen, R.J. (2009) Historisch wateronderzoek Rijssen : een onderzoek ter ondersteuning van de watervisie.

Hiehle, M. (2009) De organisatie van het begin van het begin : de tenderorganisatie van Tauw nader belicht.

Hogeboom, R. (2009) Ter Steege in beweging : een onderzoek naar procesverbeteringen bij Ter Steege Bouw Rijssen.

Horenberg, J.G. (2009) Onderzoek naar filebeveiliging op de A50.

Hoitema, S. (2009) Logistiek in de asfaltindustrie : verbeterde efficiëntie en kwaliteit door goede logistiek.

Homan, T. (2009) Parkeren en Gedrag : een onderzoek naar de invloed van betaald parkeren op het parkeergedrag van mensen.

Horstman, A. (2009) Stadshaven en Brug : een reële combinatie? : een onderzoek naar oplossingsrichtingen voor de afwaardering van de Wilhelminabrug.

Idema, H. (2009) Eerst denken dan doen : een onderzoek naar informatie uitwisseling en ICT gebruik in ontwerp- en uitvoeringsfase van het bouwproces.

Jansen, A. (2009) Duurzaam geselecteerd : een onderzoek naar selectiecriteria voor duurzaam bouwen.

Jongejans, G.J. (2009) Samen delen, samen profiteren : onderzoek naar kennisdeling binnen Grontmij Rail.

Klok, T. (2009) Discharge uncertainty in frequency analysis of Han River discharge.

Klooster, M. ten (2009) Improving materials management at a residential project.

Koopman, A. (2009) Wave attenuation by vegetation under strom conditions : an analysis of data from the Paulinaschor and the Zuidgors on the interaction between waves and vegetation under storm conditions.

Meijer, J. (2009) The energy conservation provided by green roofs on metal sheets in a tropical climate.

Meerveld, H. van (2009) Reflections on estimating : the effects of project complexity and the use of BIM on the estimating process.

Meijers, J. (2009) Handreiking omgevingsmanagement : op weg naar een gestructureerde manier van werken voor omgevingsmanagers via de Tien Treden en ondersteunende tools.

Lin, ChuHui (2009) The future in seconds: eSURF : a model to estimate hurricane surge levels.

Man, W.Y. (2009) Green light for a better environment : reducing Greenhouse Gas Emission with ITS in Japan and The Netherlands.

Middelkamp, J. (2009) Validation of the ASMITA-marshes model : an application to the Langstone Harbour estuary.

Morren, K. (2009) Bezorgt het rijtijdenbesluit de asfaltplanning slapeloze nachten? : onderzoek naar optimalisatie van rijtijdenbesluit binnen het transport en planning van asfalt.

Nomden, Harm Gerrit (2009) Natuurvorming en de gevolgen voor de neerslag-afvoer-relatie : analyse van de gevolgen van het project "Herstel beekdalsysteem Halkenbroek/Holmers" (peilgebied 1510) op de neerslag-afvoer-relatie.

Noorden, Andries van (2009) Creating correct data for hydraulic applications : a contribution for strengthening and improving the drinking water network in Da nang.

Olde Scholtenhuis, L. (2009) Simulation tools in multi-stakeholder meetings: case study for improvement of visualization and simulation tools for multi stakeholder meetings.

Vliet, J. van (2009) Geef om de omgeving: een onderzoek naar de integratie van omgevingsmanagement (LLVC-plannen) en bouwstrategie in de binnenstedelijke bouw.

Prins, Jasper (2009) “Samen werken aan samenwerken” : onderzoek naar een beter samenwerking tussen de verschillende Business Units binnen Roelofs bij integrale projecten.

Zaalberg, Nina (2009) Onderzoek naar de kilometerprijs en de effecten hiervan volgens verkeersmodellen en wetenschappelijke inzichten.

Wolbers, Michiel C. (2009) Application of risk management in Public Works organisations in Chile.

Willemsen, Joey (2009) Fietsbeleid : een onderzoek naar verbeterpunten in het opstellen van fietsbeleid.

Wolbers, B. (2009) Onderzoek naar PPS-constructies in het project HOV Noordoost-Brabant bij Keypoint Consultancy.

Timotijevic, S. (2009) Conversion of automobile travel demand into public transport travel demand : Case study: Sydney.

Rolink, N. (2009) Mogelijkheden Vissim : wat is de invloed van de parameters met betrekking tot routekeuze in Vissim?

Reijnhoudt, R.G.C. (2009) Port asset lifecycle management : a research to optimize a method for asset management at ports.

Putten, D.R. van (2009) Estimating and updating uncertainty with the GLUE methodology : Research report for flood forecasting procedures with an application to the Ve river.

Tromp, J.J.H. (2009) Assessment of risks for the TEO project Federation Island Sochi, Black Sea : the required soil improvement for the breakwaters.

Schutter, A.S.C. (2009) Zonne-energie op compounds.

Labrijn, (2009) Kennismanagement binnen de Dienst Vastgoed Defensie.

Meijer, J.R. (2009) Energievoorziening in uitzendgebieden.

Bekker, B.T.W. (2009) Meten aan schokgolven in tunnels : Een onderzoek naar het opzetten van een meetsysteem voor schokgolven in een vlak.

Vossebeld, Niels (2009) Risicoweergave in 4D : onderzoek naar de mogelijkheid om risico’s weer te geven in een 4D model bij het deelproject de Fietsenstalling Stationsplein , in het kader van de Bachelor Eindopdracht.

Uijl, H.A. (2009) Visualatie bouwplaatsmanagement langs het spoor : Onderzoek naar kwaliteits- en efficientieverbetering bij de ontwikkeling van werkplektekeningen.

Do, M. (2009) Data fusion for instantaneous travel time estimation : loop detector data and ETC data.

Huisman, W.J. (2009) Cycling in Vila Aliança : Research about the needs of the cyclists in Vila Aliança.

Zeekant, A. (2009) Streefbeeld Slaperdijk te Renswoude.

2008

Baal, E.R. van (2008) Risicomanagement : roeien met de riemen die je hebt? : een grounded theory-onderzoek naar het risicomanagement bij Nederlandse midden- en kleinbedrijven in de bouwsector.

Beilen, R.J. van (2008) Development of trip generation equations for the Gold Coast and Sunshine Coast regions.

Dierckx, T. (2008) Modelmatig inzicht verkrijgen in de zandproductiecyclus : een onderzoek naar de cyclus van de sleephopperzuiger Volvox Terranova en haar duwschepen met bak.

Driessen, M.P.T. (2008) Inzicht in de verbetering van workflowmanagement.

Duijvestijn, R. (2008) Constructing Vasilievsky Island : creating the planning of the reclamation of an island at the coast of St. Petersburg.

Ende, Dennis van 't (2008) Systems engineering deskundigheid bij grote GWW-projecten binnen Dura Vermeer.

Fikse, K.N. (2008) Public transport quality?! : assessing local public transport in Dar es Salaam, Tanzania.

Gijezen, S. (2008) EMVI wat is het waard? : onderzoek naar de toepassing van het gunningsmechanisme EMVI; Economisch Meest Voordelige Inschrijving.

Weeink, W.H.A. (2008) Compartimenteren: meer toekomst? : onderzoek naar de effecten van compartimentering op de grensvlakken van het Markermeer en IJmeer.

Noordink, R. (2008) A new plan making model : the development of a plan making model which can be used as a guiding principle for future projects of Solid House Foundation.

Mestrum, D. (2008) Analyzing BRT scenarios to maximize monetary value for bus operator and commputers : a case study in Dar es Salaam, Tanzania.

Meester, N.W. de (2008) De complexe vraag naar vervoerwaardeberekeningen : een inventarisatie van de vraag naar vervoerwaardeberekeningen en de oplossingsmethodes.

Bosch, A. van den (2008) Teaming up drivers : a pilot study on social navigation.

Graaf, L. de (2008) Project de Zilverparkkade als investering : onderzoek naar de knelpunten in het bouwproces van de Zilverparkkade, fase twee.

Jong, J.N. de (2008) Cycling in the Stellenbosch area : improving the traffic situation and stimulating the use of non motorized transport.

Meijering, S. (2008) Faseverschuiving bij betonkernactivering : modelleren van het afkoelen van beton na uitschakeling van het koelsysteem.

Vogel, Tamo (2008) Evacuation Strategies : evaluation of their effects during an evacuation in an urban area using a micro simulator.

Velema, Jorick (2008) Soil salinization on the floodplains of the Lower Shire River.

Wessels, R. (2008) Capturing, processing, interpreting and disseminating real-time traffic information from GPS enabled online mobile devices.

Tiemessen, P.V. (2008) Assessment of the quality improvement in housing construction companies in Santiago, Chile : a time comparison of the impact of quality management systems on the construction process.

Berchum, M.W.L. (2008) Met logistiek coördinator minder faalkosten : een onderzoek naar de effecten van de activiteiten van de logistiek coördinator om logistieke faalkosten in de bouw te verminderen.

Vrind, B.P.J. (2008) Knelpuntenanalyse en herziene ontwerpprocedure definitief ontwerp : algemene analyse van de problemen binnen de afdeling beveiliging van Grontmij Maunsell ICS, gevolgd door een herzien ontwerpproces voor het definitief ontwerp met systems engineering als theoretisch kader.

Klok, E. (2008) Effectief aansluiten : een onderzoek naar de effecten van schuine aansluitingen op de capaciteit en verkeersveilighedi van rotondes.

Wichers, R. (2008) S@les in de bouw : wa is de meerwaarde voor Van Dijk Bouw?

Leeuwen, Thijs van (2008) Operatie stofwolk : Een onderzoek naar de oorzaken, gevolgen en oplossingen van verstuiving op dirtstrips en dirtroads in out of area gebieden.

Schoonderbeek, N.J. (2008) “Dirtstrips” : Mogelijkheid of onmogelijkheid voor de Genie?

Rustema, R.G.D. (2008) Schokgolf mitigatie door middel van plastisch vervormbare materialen : Een onderzoek naar het gedrag van plastisch vervormbare materialen onder belasting van een schokgolf.

Gieles, F. (2008) Optimalisatie van het grondwerk van compounds door een analyse van het grondwerk van de base in Tarin Kowt.

Attema, S. (2008) A standstill to get further : Leg sea-fastening system for frequently used jack-ups.

Beeker, P.M. (2008) External water footprint of Indonesian provinces : the external water footprint of Indonesian provinces and the impact of the virtual water concept on current governmental policy.

Agten, Quintijn van (2008) Collectief personenvervoer : Haven Rotterdam.

Sterrenburg, Erwin (2008) Analysis of the usefulness of the CLUE-S model for the Poas Canton, Costa Rica.

Verheijen, M.J.F. (2008) Het effect van de logistiek coördinator : een onderzoek naar de effecten van maatregelen om de logistiek bij complexe binnenstedelijke bouwplaatsen te verbeteren.

Bijl, Bas van der (2008) Kruispunt 3001 : ontwikkeling van een UTOPIA-regeling.

Bulsink, F. (2008) Water footprint of Indonesian provinces : the relation between water use and consumption in Indonesian provinces.

Ferrée, Sevrien (2008) Logische logistiek : blik op processen binnen Euroterminal II.

Oude Vrielink, M.A. (2008) Faalkosten: minimaliseren of optimaliseren? : onderzoek naar de oorzaken van kostenafwijkingen en faalkosten bij civiele bouwprojecten.

Siemerink, Martijn (2008) Effects of incidents on freeway capacity.

Meer, J.P. van der (2008) Logistiek in de bouwmaterialenhandel : een marktonderzoek naar logistieke kengetallen voor de logistiek tussen groothandel en klant in de bouwmaterialenhandelmarkt.

Winkelaar, Matthijs (2008) Selectiecriteria voor de constructeur.

Frons, Luuk (2008) Efficiënt gebruik en planning van kranen : een onderzoek over de kraankeuze bij het bouwproject “Sutfene” te Zutphen.

Siebelink, Sander (2008) Calamiteitenbestrijdingsplan RWS Zuid-Holland.

Haar, Marloes ter (2008) Hoe veilig is Nederland? : een onderzoek naar de patronen en gevolgen van een mogelijke overstroming.

Bisterbosch, Jasper (2008) Water problems in Ta’iz, Yemen : water use in a rural area.

Geest, S.A. van der (2008) Doorstroming en veiligheid op de N350 : verkenning naar verbeterpunten.

2007

Kroes, Arjen (2007) Sneller herstructureren : een onderzoek naar de mogelijkheden voor versnelling van het herstructureringsproces.

Frumau, J.G. (2007) Prijs je niet rijk : een onderzoek naar de relatie tussen infrastructuur en de waarde van onroerend goed.

Dalen, Niels van (2007) Waardebeïnvloeding binnen een geïntegreerde samenwerking.

Swaaij, D. van (2007) "Blauwdruk" Ontwerpproces Tauw Utrecht.

Berkum, M.G.M. van (2007) Ontwikkelingen binnen de waterwereld : een onderzoek naar water ontwikkelingen en aanscherpen visie ambitiekern water.

Chen, J. (2007) Flood damage map for the Huong River Basin : based on inundation depths, land use types and population density, using depth-damage curves, maximum damage values and depth-mortality curves.

Delden, J. van (2007) Begrensde bestelwagens : onderzoeksplan voor effectmonitoring van snelheidsvoorzieningen in bestelwagens.

Draijer, W.M. (2007) Assessing the pumpability of concrete with the slump and pressure bleeding test : research on suitable test methods for assessing the pumpability of concrete.

Goedhart, L.A. (2007) De invloed van weersomstandigheden - maximale temperatuur en neerslag - op de korte termijn drinkwatervoorspelling.

Goor, G.R. van (2007) Combinatie Natuurontwikkeling en bestrijding Algenoverlast in de Zuidelijke Randmeren : analyse van mogelijk inrichtingsmaatregelen in de Zuidelijke Randmeren.

Greeven, D. (2007) Externe conditiemeting gebouwen Dienst Vastgoed Defensie : een betrouwbaar instrument?

Korver, A. and Seesing, D. (2007) Improving project management at DHV Shanghai : a structural analysis and comparison of DHV practice with the Prince2 method.

Vosselman, J. (2007) Development of pedestrian flow models in STEPS micro simulation software : cases for Bangkok and Singapore.

Telgen, M. (2007) Transparant en gestructureerd.

Swaaij, T.G.H. van (2007) Rotterdams havenverkeer verklaard : kengetallen voor de verkeersgeneratie van de haven.

Spies, W.C. (2007) Duurzaam bouwen versus klantgerichtheid?

Topper, H. and Spenkelink, R. (2007) Process model for the learnership programme in Rustenburg.

Scholten, W. (2007) Agricultural development and water use in the Central Rift Valley of Ethiopia: a rapid appraisal.

Schol, E. (2007) Aandacht voor aanbesteden : een handreiking voor het objectief en transparant toepassen en beoordelen van selectie- en gunningscriteria bij het aanbesteden van werken.

J.W., Schokkin (2007) Evaluation of emergency evacuation strategies in case of a chemical disaster for an Ubran Area using a traffic simulation model.

Obdeijn, C. (2007) Naar een betere bereikbaarheid met de mobiliteitsscan : een onderzoek naar de toepasbaarheid van de mobiliteitsscan.

Nederveen, M.G. (2007) Voorstudie mobiliteitsmanagement op weg naar school.

Krutwagen, M. (2007) Impact of shrimp pond wastewater on the estuaries and the issue of salinity intrusion in the Quang Tri Province.

Koop, R. (2007) Drinkwater en sanitaire voorzieningen voor 50 miljoen mensen : de toerekening.

Olde Klieverik, M. (2007) Studying sample sizes for demand analysis: analysis on the size of calibration and hold-out sample for choice model appraisal.

Klaver, B. (2007) Clustering van Spoorwerkzaamheden: welke richting slaan we in? : een onderzoek naar de mogelijkheden van opdrachtclustering op de Nederlandse spoorbouwmarkt.

Schipper, T.V. (2007) Light potentieel : een onderzoek naar light rail in Nederland: potentiële nieuwe projecten, gebaseerd op een inventarisatie en successfactoren.

Eggink, M. (2007) FMECA and infrastructural projects : a resarch to implement FMECA in infrastructural projects with DBFM contracts.

Kant, K. and Sambell, E.H. (2007) Bicycle mobility in Rio de Janeiro : Bicycle storage facilities to improve bicycle mobility in Jardim América & Vigário Geral.

Krol, L. (2007) Systems Engineering bij de Hanzelijn : een onderzoek naar de inzet van Systems Engineering binnen de Hanzelijn.

Duin, O. van (2007) De invulling van de rol van een modelgenerator binnen waterbeheer.

Visscher, V. (2007) Waterboekhouding : rapport.

Aarsen, J.W. (2007) Grondonderzoek in out of area gebieden : Onderzoek naar middelen voor grondonderzoek tijdens verkenningen in out of area gebieden.

Euser, Floortje (2007) Door ervaring wijs (ge)worden : Een onderzoek naar een handvat voor haalbaarheidsstudies bij Plan & Projectpartners.

Vrancken, Lieke (2007) Luchtkwaliteit, een veel besproken onderwerp : Reconstructie knooppunten Joure en Gieten.

Breemen, Maarten van (2007) Analysis of the hydrologic sources in the Cotahuasi river basin.

Entzinger, Niels (2007) Systems engineering.

Reijnhoudt, Josine (2007) Bereikbaarheidstoets Enschede : een stappenplan om bereikbaarheid van locaties te meten.

Tillaart, S.P.M. van den (2007) Invloed onverzadigde zone op een bestaand “quickscan”-model voor grondwaterstijging door infiltratie.

Rakers, Daan (2007) Oefening baart kunst : optimalisatie van de aanbiedingskosten bij Design & Construct.

Groenewolt, B. (2007) Anders omgaan met stadsverkeer : een onderzoek naar verblijfs(duur)heffing in binnensteden.

Leicher, A.A.M. (2007) Daktuinen en constructie-eisen bij Nieuwe Maaiveldprojecten: een onderzoek naar de invloed van verschillende daktuinsoorten op een draagconstructie en constructiekosten.

Reuser, R.F.J. (2007) Integraliteit versus complexiteit bij PPS : een te winnen tweestrijd : een verkennend onderzoek naar een procesmodel om meerwaarde te creëren door middel van een integrale benadering van het bouwproces voor een gebouwgebonden publiek-private samenwerking.

Stroomberg, J. (2007) Voorkomen is efficiënter dan genezen : een onderzoek naar de aard, de oorzaken en de beheersing van het meer- en minderwerk.

Vierstra, M.M. (2007) Safe drinking water for men and animals.

Wong, Wing Hong (2007) Ruimte voor de Rijn bij Rodenkirchen.

Bodok, Ray (2007) Acceptance of driving environment, driver comfort, and services applications : a survey under Dutch Drivers.

Boekhorst, C.W.J. te (2007) Reconstructie A2 Holendrecht – Maarssen : een onderzoek waarbij drie uitvoeringsmethoden met elkaar worden vergeleken op basis van de criteria kosten en risico’s.

Naqshband, Suleyman (2007) Onderzoek naar de verwachtingen van actoren bij de voorbereidingen van Hanzerak-West : toetsing van het Ketelmeer-model, het monitoringsplan en de registratiefrequenties van de peilbuizen aan de verwachtingen van de actoren.

Brandenburg, Peter (2007) Haalbaarheidsstudie naar grondreinigingslocatie in Venlo.

Nieland, Robin (2007) Traffic and environmental impact assessment of partial cloverleaf interchange junctions.

Plegt, Marieke (2007) Quality in housing : an explorative research to the way Norway, The Netherlands and the United Kingdom measure and define quality in housing and a description of how they try to improve housing quality by the use of new procurement routes.

2006

MacLean, Rutger (2006) Kennis delen bij Huisman-Itrec.

Sain, G. de (2006) Gevoelig vuurwerk : onderzoek naar de gevoeligheid van vuurwerk op ontsteking door een schokgolf.

Bogegraven, C.W. van (2006) Realising an evergreen dearm? : a master plan for re-hydration of a part of Voi River basin, Southeast Kenya.

Kaam, M.P.J. (2006) Explosief Practicum : het ontwerpen van een serie reproduceerbare en valide testen voor een practicumdag explosie effecten.

Veenema, J. (2006) De Waterwal : Onderzoek naar beschermende eigenschappen van materialen.

IJzer, Steven (2006) Data-analyse van stroomsnelheids metingen van een referentiesituatie van een krib bij Brakel.

Kort, A.J.K. (2006) Dangerous soil erosion? : A study on soil erosion in the Voi River catchment, South-East Kenya.

Oude, Reinout de (2006) Flood Modelling of the Huong River System in Thua Thien Hué, Vietnam.

2005

Kruijf, Joanne de (2005) Sustainability of rural water supply systems: assessment of gravity water systems implemented by Plan Cameroon in the Northwest Province of Cameroon.

2004

Creemer, Frits (2004) Van kaal naar integraal: het opstellen van een integraal kostenafwegingsmodel voor varianten van kunstwerken in de studiefase.

Borsje, Bas (2004) Haalbaarheidsstudie Ruggengraat Oost-Nederland.

This list was generated on Mon Aug 10 06:02:47 2020 CEST.