University of Twente Student Theses

Login

Domain: 88 social and public administration

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Year | Item Type
Number of items: 1644.

Essay

Veldhuis, L.M. (2011) Grensoverschrijdende criminaliteit : een onderzoek naar de motieven van Enschedese daders voor het plegen van delicten in Gronau.

Aantjes, Feike (2012) Residential burglaries: a comparison between self-report studies of burglars and observational data from Enschede.

Aarninkhof, M. (2011) Child death review : een verkennend onderzoek onder kinderartsen.

Aart, E. van der (2012) De verhoudingen tussen niet-gouvernementele organisaties in het Markermeer-IJmeer gebied rond ‘Bouwen met de Natuur’.

Aart, E. van der (2015) The influence of legitimacy on access to resources: A case study.

Aarts, C.A.M. (2022) Effecten van de inrichting van onafhankelijk toezicht : een vergelijkende casestudie van seksueel misbruik van minderjarigen binnen overheidsinstanties.

Abakar-Kadade, N. (2013) “It’s my choice!” : socio-cultural responses to the headscarf from the perspective of veiled women in France, Germany and the Netherlands.

Adelerhof, P.D. (2022) Ruis-preventie in beleidsontwikkeling : onderzoek naar ruis-preventie in het beleidsproces.

Aertken, Julia (2015) In the course of the Bologna Process : are Diploma Supplement labels contributing to the mobility of students in Germany, the Netherlands and the UK?

Agova, V. (2013) Der Aufstieg des Populismus in Bulgarien : Eine Analyse der Ursachen.

Agterbos, Myrthe Angela (2011) Kiezen voor de toekomst : een verkennend onderzoek naar de instrumenten van middelbare scholen ten behoeve van de begeleiding van het studiekeuzeproces.

Agterbos, Myrthe Angela (2013) Changing the outcome - An explorative research on the relationship between the implementation process and the improvement of study success.

Ahlen, Ebba von (2010) Is there a development in the case law of the EC Courts in relation to the legal protection of individuals on the EU terrorist lists?

Ailo, Mari (2006) The effects of Turkish EU membership on Assyrians and other minorities.

Akmaz, B. and Versteege, L.J.H. (2016) Een evaluatie van het diagnose-behandeltraject van het Obstructief Slaap Apneu Syndroom in het Medisch Spectrum Twente.

Akse, G. (2013) The European Trade Scheme explored: using the ETS to overcome the clean dark/clean spark margin: a case study on Germany.

Aksoy, E. (2012) Twee verschillende wegen naar het sociaaldemocratisch ideaal : PvdA & CHP.

Aktas, Merve (2010) What are the politics of labour mobility between Turkey and the EU and to what extent do IR theories explain this politics?

Al, M.G. (2016) Across the Border, There be Dragons.

Albek, Paul (2022) De belevingswereld van beleidsambtenaren binnen het sociaal domein die de omslag van datagedreven sturing aan het doormaken zijn : een beschrijvend onderzoek dat kijkt naar welke assumpties en aannames beleidsambtenaren hebben bij de omslag van datagedreven sturing en hoe zij hiermee omgaan.

Albers, Niek W.J. (2007) Weg met marktwerking?!? Verschillende infrastructurele sectoren vergeleken om mogelijke verbeteringen voor het Nederlandse wegbeheer te traceren.

Alberts, Anouk (2023) All crops need something : The influence of drought experience on the implementation of sustainable water management into agricultural practices among dairy farms in Salland, the Netherlands.

Alen, J.W.G.M van (2022) UBI as a policy solution for technical unemployment in Industry 4.0? Investigating the viability of policy change to hard line economic management of overhead costs in public administration.

Alons-Post, Renske (2010) Burgerparticipatie in de gemeente Weert: Een onderzoek naar de vormgeving en imbedding van burgerparticipatie in de gemeente Weert.

Alscher, Pascal Ulrich (2017) The Bureaucratic Steering of Local Governments and its Effects on Nursing Autonomy in Home Care for Elderly in the Netherlands and Shanghai.

Althaus, Niklas (2016) Institutional conditions of community wind success.

Amersfort, J. van and Vankan, L.M.A. (2011) Aanbevelingen ten aanzien van de plannen om de oorzaken van de werkdrukte te verminderen op de FB dagbehandeling van MST.

Andresen, Jule (2021) Direct Air Capture: The Upscaling of Sustainable Technologies.

Andringa, Wouter (2010) Cross-border cooperation between North Rhine-Westphalia and the Benelux Union: The flirt of NRW with Benelux Membership.

Anoniem, A. (2010) Publieke verantwoording en de Almelose programmabegroting.

Anoniem, A. (2022) In what ways are issues of gender bias addressed in the European Discourse on ADM? Unmasking masculine domination patterns.

Anonymous, A. (2021) Voter Advice Applications in Second-Order Elections To what extent does the use of VAAs in the European Parliamentary Elections 2009 lead to a higher voter turnout?

Anyshchenko, Artem (2010) transformation of the Ukrainian public prosecution according to the European democratic standards in comparison with the Baltic states.

Apaydin, A.A. (2008) Sigma programme and the EU enlargement : case-study of Turkey.

Apenbrink, Christin (2015) Personalisation and publicity : presidentialisation on the occasion of the elections to the European Parliament in 2014.

Apperloo, E.S. (2013) Het sociaal leenstelsel en de verwachte effecten op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Arends, Claudia (2016) Threat caused by the establish-ment of accommodations for asylum seekers and refugees : fact, or fiction? : a cross-sectional study into the impact of the process of establishment of ac-commodations for asylum seekers and refugees on the perception of threat by the local population.

Arends, Kirsten (2009) Duurzaam inkopen :op weg naar 2010 : een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de processen van duurzaam inkopen bij het Rijk.

Arendt, J. (2016) The influence of leadership roles and management instruments on public service motivation.

Arentsen, Jeroen (2020) Early supplier involvement in public IT procurement : factors that define the needed degree of supplier involvement during the pre-tender stage.

Arfsten, Antonia (2017) EU Readmission Cooperation with Sub-Saharan African Third States: Multilateralism or Imposition?

Ars, Pascal (2008) Lokaal protestgedrag: verkenning van protestgedrag in drie Nederlandse gemeenten.

Ars, Pascal (2009) Een georganiseerd domein: onderzoek naar organisatievormen voor ccTLD beheer en hun maatschappelijke effecten.

Arun, Sureya (2013) De uitvoering van anti-pest beleid op basisscholen in Enschede: een onderzoek naar de uitwerking van drie managementregimes en beleidsvervreemding op de uitvoering van anti-pest beleid op basisscholen in Enschede.

Asbjornsen, Rikke Aune (2008) Patient terminal and self-management of cancer patients: a case study of the development and implementation process of the technology in a hospital setting.

Asch, Gerjan C.A. van (2016) Identifying interesting packages : a spend analysis tool.

Asma, Rutger (2009) “Institutionele repertoires bij de verantwoordingsplicht groepsrisico”; een kwalitatief onderzoek (literatuuronderzoek en case study) naar institutionele repertoires bij de verantwoordingsplicht groepsrisico.

Atzeni, Claudio (2013) Which characteristics are associated to the level of european identity among european citizens?

Aubri, B.J. (2019) Explaining local citizen participation: Interest, internet use, resources and urbanization as explaining variables.

Aubri, B.J. (2021) Professionals en inwoners binnen het sociaal domein: in hoeverre is er sprake van maatwerk?

Avest, M.E.B. ter (2019) Safe Implementation of Companion Robots in Dutch Elderly Homes. Subtitle: Analysing the suitability of companion robots'implementation regulation for daily elderly care practices.

Avest, T.A. ter (2019) Citizens' Initiatives: How municipalities regulate community self-organisation.

Avest, T.A. ter (2017) Hoe minister Opstelten zegt wat hij zegt: Een kwalitatieve studie over hoe een politicus zijn realiteit overbrengt.

Ay, L. (2018) Experiencing centers of expertise : an explorative study on the experiences of students at centers of expertise at Dutch Universities of Applied Science.

Azhimi, Loebna (2013) ‘(H)echte sociale bindingen?’- Een onderzoek naar de sociale bindingen van migrantenjongeren en hun gedrag in het licht van de sociale controle theorie van Hirschi.

Azhimi, Loebna (2014) The ‘New’ professional and the effects of cultural competences on job satisfaction (Job satisfaction of frontline health professionals in social work practice).

Baake, Jan (2013) Sociale kwaliteit in de provincie Overijssel.

Baan, A. (2015) Intern toezicht in het voortgezet onderwijs : een onderzoek naar verschil in rolopvatting van toezichthouders.

Baan, A. (2015) Technological citizenship in horizon 2020 : difference and ambivalcence between citizenship under construction in Horizon 2020 and citizenship under construction at iWorkspace, Green Wish and the Uitdaging.

Baarspul, H.C. (2008) Private organisatie van de strafrechtspraak : een studie naar alternatieve marktmodaliteiten, efficiëntie en kwaliteit.

Baas, M. (2014) Democratie in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Baas, Richard (2008) Negotiating nuclear weapons: a study on the merit of article VI of the nuclear non-proliferation treaty for nuclear disarmament.

Backmann, Lorenz (2021) Neoliberalism and urban sustainable governance in cities of Sub Saharan Africa : A case study of Johannesburg and Kigali.

Badri Gari, Rohith (2022) Urban growth modeling and assesment using agent-based model.

Bajwa, Qasim/MQ (2014) Redeveloping the financial function of municipality Enschede.

Bak, S.W. den (2008) The flagship sets sail: an analysis of the agenda setting process of the European Institute of Technology.

Bakhuis, J.J. (2015) Implementatie van lokaal alcoholbeleid in Twente.

Bakhuis, J.J. (2019) From convergence to divergence : the development of higher education quality assurance approaches in the Netherlands and Flanders.

Bakhuis, J.J. (2019) The implementation of gender mainstreaming : a comparative case study of the Netherlands and Sweden.

Bakker, Geert-Jan (2012) A strategy for solergy.

Bakker, K.V. (2020) Turkse Tukkers : een onderzoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen de manieren van aanpakken van de vrijwilligers van het project ‘Turkse Tukkers aan zet’.

Bakker, M.E.T. (2017) Running on two legs : which characteristics do projects of participatory democracy need to influence the decisionmaking within representative democracy in Dutch local government?

Bakker, Marc (2011) China in Africa, a challenge for European development cooperation: a case study to the implications for Angola.

Bakker, Marc Sytse (2012) Free movement of creative content: policy options for dealing with the territorial nature of copyright for online services.

Bakx, M. (2012) The role of social media in crisis communication from a democratic perspective : a qualitative case study of the fire in Moerdijk and the shooting incident in Alphen aan den Rijn in 2011.

Bakx, Marleen (2011) Effectmeting veelplegeraanpak: NOG Veiligerhuis: een effectmeting van de veelplegeraanpak in Noord- en Oost-Gelderland in 2008 en 2009.

Bal, J. (2013) Project stakeholder management by the contractor: how to achieve satisfying project stakeholder management by the contractor in a SCC context.

Balen, M.L. van (2008) HR shared service center developments: analysing professional findings.

Balen, Mitch van (2009) HR sourcing strategies: a structurationist perspective.

Balks, Anne-Dörte (2009) Understanding the EU - reporting of local newspapers on the Treaty of Lisbon.

Baptist, L. (2022) The Dutch Youth Act : the relationship between its policy design and the goal achievement in the local context.

Barkel, N. (2020) Do they care? A comparative case study on local health policy in Dutch municipalities.

Barker, Robert Noel (2008) Liberalisering van de kabel.

Bartels, Susann (2010) Students as subject of EU law: The role of the European Court of Justice in the enhancement of students’ rights and the impact of ECJ case law on the national systems of tuition fees and educational grants.

Basten, J. (2021) Artificial intelligence for government use : a quantitative study of the EU citizens’ perspective.

Baumgart, Myriel Sonja (2019) The Janus-faced relationship between the European Union and the Russian Federation : cooperation between friendship, strategic partnership and rivalry.

Bauschen, Larissa (2013) Helpfulally or policyimposing master? An analysis of the Irish perception of Germany's role in the European financial crisis.

Baysoy, Gabriella (2014) Student loans and debt aversion in Portuguese Higher Education.

Bašić, Jasmina (2022) Approving or denying hospital mergers? : An assessment on the way the ACM assesses hospital merger requests in the Netherlands.

Beckmann, Matheus (2021) Digitalisation and inequality in Higher Education— An analysis of Covid-19s impact on students at Federal Universities in southeastern Brazil.

Beek, Elke ter (2007) The slow implementation of EC Directives.

Beek, Elke ter (2013) A possible coordination mechanism for an innovation area : the possibility of using the OMC in an innovation area.

Beene, Sjoerd (2021) The relationship between family-ownership and firm performance.

Beens, M.J. (2015) @Gemeenteraadslid : een analyse van de acceptatie en het gebruik van social media onder Nederlandse gemeenteraadsleden op basis van een aangepast UTAUT model.

Beernink, L. (2006) Het Huis van Thorbecke: behouden, verbouwen of slopen? : Een analyse van de rol van plusregio’s bij de spanning tussen uniformiteit en autonomie/bestuurskracht, en bij de zoektocht naar een optimale schaal van bestuurlijk handelen in het lokaal bestuur.

Begert, Laura (2011) Minority integration in Central and Eastern Europe: how EU conditionality has affected Roma integration during accession negotiations.

Beijen, Robin (2012) Daarom passen Scandinaviërs zich zo makkelijk aan : 'cultuurfit' en de prestaties van buitenlandse spelers in de Eredivisie.

Bekhuis, K. (2016) Democratische Verankering in de Nederlandse Veiligheidsregio's Een onderzoek naar de democratische verankering van het verlengd lokaal bestuur van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in Nederland.

Beltman, M.R. (2019) Defining drought : towards a functional definition of drought for the Vechtstromen water authority.

Belzer, Ingrun (2018) The influence of the welfare state type and autonomy on the local network activities of European mayors.

Benistant, Marjolein T. A. (2013) Social promotion of students in secondary education : How to limit stagnation of social promotion?

Berendsen, D. (2011) De bestrijding van woningovervallen door de politie. Een vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van overvallenbestrijding in Utrecht en Groningen.

Berendsen, Debbie (2012) Woningovervallen : een onderzoek naar daderkenmerken, modus operandi en de opsporingstechnieken van de politie ten aanzien van woningovervallen in Gelderland-Zuid.

Berg, Diederick van den (2012) De polikliniek gynaecologie en verloskunde besturen, een zware bevalling?: analyse besturing en planning.

Bergmann, Ann-Sophie (2016) Refugee Labor Market Integration in Germany in the Initiative ‘Wir zusammen’ - An analysis of three selected integration programs.

Bergmann, Lisa (2015) The Erasmus program and European identity : does studying abroad foster a feeling of European identity?

Bergmann, Zoe Viola (2019) Ageist Language in German Newspapers: Media Images of the Youth Climate Movement and Greta Thunberg.

Berndt, P.R. (2022) The search for autonomy : The UK’s quest for data protection autonomy, as illustrated in the case of EU-UK PNR data transfers.

Bertelmann, Julia (2010) Cross-national policy convergence in the environmental field: the EU and its mediterranean partnership countries.

Betting, R.R. (2013) A mobile pension?: an analysis of the potential consequences for stakeholders of a pan-European researchers’ pension fund in the Netherlands.

Betting, R.R. (2016) The design of financial return-based crowdfunding at EU level : a research based on the information asymmetry risk, existing regulations and Capital Markets Union plans.

Beunk, Noreen (2015) Visualize my data! : translating smart home sensor data into relevant feedback for elderly, informal caregivers and formal caregivers.

Beuse-Kikkers, C.L. (2021) Van outsider naar insider : een onderzoek naar de rol van mentoring in de socialisatie van nieuwkomers.

Bexten, N. (2022) A top-down European revolution for climate policy governancy? A comparative case study on the Green Deal (2019) and Germany's Climate Change Act (2019).

Bexten, N.A. (2019) How did the discourses on the use and governance of geoengineering develop over the last two decades? : What are potential benefits, dangers and uncertainties of the technology towards a sustainable energy transition?

Bezemer, Els (2010) Onderzoek naar hoogte en ontwikkeling van beloningen bij topfunctionarissen van zelfstandige bestuursorganen in Nederland.

Bicajanu, Catalina Ariadna (2018) Implementation analysis of the ERASMUS Programme : an exploratory case study of the ERASMUS Programme implementation at the Law and Economics Departments of the Westfälische Wilhelms-Universität Münster and its effect on the participation of students from a low socio-economic background.

Bickel, Anne Lotta (2015) Varieties of Emission Trading - Testing Hall and Soskice’s Varieties of Capitalism Theory through the Introduction and Use of the European Emission Trading Scheme in Germany and the United Kingdom.

Bijen, Nicky (2011) Intergmeentelijke samenwerking - Aalten, Oost-Gelre, Winterswijk.

Bijlsma, Jildau (2015) The influence of Smart Grids on the Dutch Electricity Distribution.

Birkemeyer, Lars Henrik (2019) The troika and Greek welfare state reform: austerity from start to finish or some degree of social investment?

Blanke, A.W.B. (2016) Learning from evaluations of crisis-exercises.

Bloeme, Randy (2016) Wildplassers een handje geholpen : positieve gedragsbeïnvloeding in de context van een uitgaansgebied.

Bloemen, Remco (2012) Innovation dynamics in open source software.

Bloemkolk, Dhr. I.C. (2015) The European Fight Against the Financing of Terrorism: A study of the European Union's Third AML/CFT Directive.

Blum, Monika (2016) Assessing Germany’s care act (Pflegestärkungsgesetz I) from a gender mainstreaming perspective.

Blümel, Lisanne Kathrin (2013) Latvian accession to the EMU during the European debt crisis: an attempt to evaluate the convergence attained according to the Convergence Criteria.

Bode, Yannic L. (2017) Discussing the Dublin IV Regulation’s potential effects on compliance behavior in Greece.

Bodenmüller, G.H.S. (2018) Welfare for Aftermaths: Mapping ideational common ground in the European Union.

Boedhoe, Janet Basmatie (2013) Making decentralization work - A compliance perspective of decentralization.

Boekelder, Sacha (2016) Ethnic profiling by the police in The Hague.

Boelmans, Nils Alexander (2017) The Greek-German policy discourse and politics of blame : a tragedy on the stage of the European debt crisis?

Boer, Alexander de (2017) The Radicalization Threat. Making Sense of Government Policy.

Boer, Judith de and Hulshof, Stefanie and Bothof, Roos (2020) Aan het roer van de jeugdhulp: Een kwalitatief exploratief onderzoek naar de gemeentelijke sturing op de doelstellingen van de Jeugdwet in de gemeente Hoogeveen en Apeldoorn.

Boer, M. de (2012) The expected effectiveness of the approach of multi-problem families through the eyes of project partners : the case of the ‘Neighborhood Coach Project’ in the Velve-Lindenhof area in Enschede.

Boer, Michelle de (2012) The expected effectiveness of the approach of multi-problem families through the eyes of project partners : the case of the "Neigborhood Coach Project" in the Velve-Lindenhof area in Enschede.

Boer, S.O. de (2021) Digital Identity; A cyber resilience evaluation of the European digital identity e-commerce requirements.

Boer, S.O. de (2021) Digital Identity : A cyber resilience evaluation of the European digital identity e-commerce requirements.

Boeren, Annemieke (2007) Naschokken van de vuurwerkramp : een vergelijking van het Vlaamse en Nederlandse vuurwerkbeleid.

Boerkamp, Thomas (2009) Het organiseren en sturen van re-integratieactiviteiten : een casestudy naar sturingsmechanismen door de gemeente Almelo.

Boersma, F.B. (2015) The success of sister-city partnerships between Dutch municipalities and a municipality in a CEEC, formalized between 1989-2000.

Boersma, Tim (2006) Will the single horsehair snap? : comparison of Europe¿s energy vulnerability after the 1973 oil Crisis and Today.

Boerties, J.J. (2011) De France Telecom Zelfmoordcrisis Een case study naar de oorzaken van de problematiek.

Boerties, J.J. (2012) LGBT-equality in the global workplace: organizational responses to administrative challenges around LGBT-workplace equality.

Bojang, Alieu S. (2020) Weak or strong sustainability : an appraisal of the influence of economic condition & population growth on a country’s sustainable development type.

Bokhove, C.A. (2016) Employees’ reactions to the introduction of a new performance appraisal interview form.

Bolder, J. (2012) Russian and European environmental corporate responsibility : a comparative policy Analysis on environmental corporate responsibility between Russia and the EU.

Bolderman, W.L. (2019) Bridging the Strategic Operational Gap : a matter of perception.

Bolhaar, S.N. (2016) Between policy & reality : Cooperation within Social Teams.

Bololoi, Cristian-Marian (2020) Atypical work and social security in the contemporary economy : exploring the Dutch case.

Bolous, Rafael (2010) How Does the EU Promote Democracy in Egypt? : A European Strategy put to the test.

Bolscher, P.S. (2014) Automated external fraud prevention in the public sector.

Bomers, C.J. (2019) Discontinuation or Extension : An Explorative Case Study on the Discontinuation of Interim Storage of Nuclear Waste in Ahaus, Germany.

Bondarouk, E.V. (2011) State aid consequences: Opel & European Union.

Bonilla, Pawel (2015) Is our food safe? An Assessment: on the European Union food safety policy, concerning the safety of meat & animal-derived food products in the EU.

Booijink, C.B.M. (2014) Zwembad, voor wie is het een probleem. Onderzoek naar de betekenis van participatie en de reikwijdte van een conflict bij het oplossen van de problemen bij de exploitatie van een zwembad.

Boomgaardt, Martin (2019) Gepercipieerde netwerkeffectiviteit bij de Veiligheidsregio Fryslân Een beeld vanuit het netwerk.

Boon, E.G.M. (2021) Netwerkcoördinatie. Samenwerken in de wijk voor Samen wonen in de wijk : onderzoek naar hoe een slimme samenwerking tussen woningcorporatie Talis en welzijnsorganisatie Bindkracht10 kan leiden tot het realiseren van maatschappelijke meerwaarde voor huurders in de wijk.

Boonstra, I.H. (2009) Justitieel casemanagement in de Nederlandse verslavingsreclassering: Twee casestudies naar de uitvoering en effectiviteit van justitieel casemanagement in de Nederlandse verslavingsreclassering.

Boorsma, Edo (2014) The Tissue Issue; A cost-effectiveness analysis of consent procedures regarding the use of residual tissues for scientific research.

Bos, A.M. van den (2014) Goal Alignment in Public-Private Partnerships for Development - A Case Study Research of the Amsterdam Initiative against Malnutrition.

Bos, D. (2020) Conspiracy theories and their effects on the public perception of crisis management.

Bos, D. (2023) The impact of the public discourse on social media in transboundary crisis management : The Rhine flooding of July 2021.

Bos, P.J.H. (2015) Proactive policing and ethnic profiling : a comparative study of Germany and the Netherlands.

Bos, P.J.H. (2017) Liquefied Natural Gas exports from the United States and their impact on European energy security.

Bos, W.J. (2006) Politiek-ideologische perceptie en religieuze kiezers.

Bos, W.J. (Werner) (2008) De invoering van het dualistische stelsel in Nederlandse gemeenten : een kwantitatief onderzoek naar de mate van invoering van het dualistische stelsel in Nederlandse gemeenten en naar de invloed van factoren die verschillen in de mate van dualisering kunnen verklaren.

Boswinkel, Saskia (2021) Does design matter? A qualitative study of the relationship between the design of participatory processes and the level of influence assigned to participatory input.

Botta, Katarina (2018) Remain or leave? : How British newspapers frame the EU referendum 2016 : a framing analysis of the Brexit debate.

Bottor, M. (2014) What is the role of the socio-economic position of parents for migrant children’s educational achievements in Austria and Germany?

Bouwmeester, Peter (2008) Mobiliteit op de Europese arbeidsmarkt: een onderzoek naar de belemmerende en bevorderende factoren voor grensoverschrijdende mobiliteit op de arbeidsmarkt van hoger opgeleiden in de EUREGIO(Rijn-Ems-IJssel) en in de Saar-Lor-Lux-Rheinland/Pfalz regio.

Boxebeld, S. (2018) From Wbp to GDPR: against which burden? : On the differences in terms of obligations and conditions and their implications for organizations in the Netherlands.

Boxebeld, S. (2021) If you are gay, then what is your pay? An analysis of the earnings of heterosexual and homosexual workers in the Netherlands.

Braber, Martijn (2009) Toepassing van werknemersparticipatie in jonge kennisintensieve ondernemingen.

Brameijer, M.A. (2009) Prestatiesturing bij subsidieverlening: Een onderzoek naar de gevolgen van prestatiesturing bij subsidieverlening voor de interne organisatie van de provincie Overijssel.

Brand, Laura (2020) A comparison of civil service reform trajectories in selected SEE countries in the context of EU accession.

Brandemann, Victoria (2011) The future of the European corporate social responsibility strategy : if and how is it possible to establish a reporting requirement that makes coherent disclosure on environmental, social and governance information mandatory for European companies?

Bredthauer, Sandra Katharina (2015) Elimination of the online shopping experience: An initial Examination.

Breer, Anne (2012) Variable geometry in the area of freedom security and justice: the Danish and British opt-out in practice: To what extent do the opt-outs of Denmark and the United Kingdom in the area of freedom, security and justice limit their influence on its internal development and external projection?

Brendler, Frederike (2020) Crisis reaction patterns in Germany concerning globally occurring virus diseases.

Breukers, Fabian (2012) ICT SSC in de zorg: een studie naar de kwaliteit van dienstverlening bij de Carint Reggeland Groep.

Breukers, Romy (2013) The Early Warning System: an evaluation study.

Breul, R. ten (2013) Weapon use, victim injury and public safety measures in Amsterdam-Amstelland : weapon-related violence explained by the routine activity theory.

Brillert, Lisa (2014) Which factors explain Germany's transposition delay of the EU Blue Card Directive? : a qualitative case study of the Council Directive 2009/50/EC (Blue Card) transposition in Germany.

Brink, Martijn van den (2010) Overheidscommunicatie en burgerparticipatie: een onderzoek naar de inzet van elektronische communicatiemiddelen om burgers te laten participeren bij veiligheidsproblematiek.

Brink, René (2023) Ambivalentie In Professionele Dienstbaarheid : een kwalitatief onderzoek naar de factoren die discretionaire ruimte van SMZ-professionals beïnvloeden.

Brinker, N. (2016) Protocols and improvisation in crisis management: the crash of Afriqiyah Airways flight 771.

Brinkman, B.J.H. (2020) Local health prevention policies in the Netherlands : explaining policy activity.

Brinkman, B.J.H. (2021) De homogene regio : garantie voor een effectieve samenwerking?

Brinkman, Martha (2007) Wie praten er mee? : Een analyse en evaluatie van het proces en de uitkomst van de selectie van het Burgerforum Kiesstelsel.

Brinkman, Wouter (2011) Bezwaar tegen mediation? Een onderzoek naar de vraag in hoeverre mediation in de bezwaarschriftprocedure van de Algemene wet bestuursrecht mogelijk is.

Broek, Maarten van der (2007) Sociale cohesie binnen de wijk Zuid-Berghuizen : een onderzoek naar acceptatie en integratie.

Broeke, Mees ten (2022) Exploring BIAS in the creation and use of evidence in the policy-making process of the loan system in the Netherlands.

Broeke, Nathalie ten (2022) Researching the research institute : understanding political-scientific institutes in The Netherlands.

Brommer, Lena (2011) An emperical comparison of power in the International Monestary Fund before and after the 2008 reforms.

Bross, Laura (2010) The Legitimacy of the United Nations Environmental Programmes Law-Making Power.

Bruck, Robin (2016) A European vision for industrial symbiosis : recommendations for a successful European IS strategy.

Brueggemann, T. (2016) Newspaper Influences on Voters in the Brexit Referendum.

Bruentrup, Marlen (2016) Let's work together? Innovative Social Entrepreneurship in the field of youth policy welcomed by German local Governments : a case study of the social enterprise RheinFlanke.

Bruggeman, T.G.F. (2022) Integriteitsbeschuldigingen onder de loep : Een onderzoek naar de realiteit achter integriteitsbeschuldigingen in het lokaal bestuur.

Bruinink, M. (2011) Meer blauw en minder bureaucratie : een onderzoek naar de administratieve werkzaamheden van politieagenten uit de politieregio’s Gelderland-Midden, Haaglanden en Hollands Midden.

Bruinsma, S.C.J. (2012) The lowering of the electoral age in Germany-changes among political parties.

Brunner, F. (2019) The Irish 2010 bailout programme.

Brunninkhuis, Kim (2010) Invloed van weersomstandigheden op het aantal woninginbraken in de periode van 2004 t/m 2008 in de gemeente Enschede.

Brunninkhuis, Kim (2012) Op welke wijze kunnen wijkagenten in Twente zich ontwikkelen tot zelfstandige, contextgedreven werkende en alle politietaken uitvoerende wijkagenten? Een onderzoek naar de wijkagenten van Almelo-West.

Brunt, D. (2010) Centrum voor Jeugd & Gezin Enschede : op zoek naar verbeterpunten in de organisatiestructuur.

Bruxvoort, Xadya van (2021) Towards the design of legally privacy-proof and ethically justified data-driven fraud risk assessment algorithms.

Bröckl, Carmen C. (2012) The importance of generosity of national student financial support systems for European student mobility.

Bröker, D. (2019) Controle is goed, vertrouwen is beter? : Relatiebeheer tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers bij een gemeentelijke organisatie.

Brünig, Bianca (2010) Labour market integration of first and second generation Turkish migrants compared: a German case study.

Buehring, Tim Johannes (2019) The German Energy Transition: Best Practice or Short-Term Success?

Buehs, Stephanie (2011) Item availability restricted.

Buko, Alena (2009) Environmental citizenship for sustainable consumption.

Bulten, M.A. (2014) Meeneembaarheid Nederlandse Studiefinanciering Europa-proof? Een multicriteria analyse van de alternatieve maatregelen ten aanzien van de 3-uit-6-eis.

Bulten, M.A. (2016) Understanding global discontinuation governance : an explorative case study on the Minamata Convention on mercury.

Bungard, Georg (2010) Impact of EU measures on key events in border conflicts.

Burggraf, Christoph Eike (2012) A taxonomy of interest in the "European Smoking Tobacco Association" and the "European Network for Smoking and Tobacco Prevention" on the basis of theories of strong and weak interests.

Burghout, S.M.A. (2019) Essential IoT-value propositions to reinforce SME's business position.

Burke, C. (2019) Framing the future of the HPV vaccination : Causes and consequences of the vaccination policy change in Germany.

Burose, Ole/OB (2014) The Smartness of National Support Schemes in the Context of the EU ETS: A Cross-Sectional Observation.

Burow, Günther (2022) Agreed but Contested : Normative Contestation and the Common Foreign and Security Policy.

Busche, F. (2013) Civic integration courses in Enschede : what are possible explanations for (dis-) satisfaction of the participants?

Buschers, Remco (2012) Facilitering van burgerinitiatieven : een onderzoek naar de facilitering van burgerinitiatieven door gemeenten, gelet op de doelbereiking.

Buschmann, Pia (2011) The EU renewable energy directive 2009/28/EC and its sustainability criteria - an effective approach to alleviate climate change? : the case of Indonesian Palm Oil.

Busetto, Loraine (2012) Using Social Media for Network Cooperation: The Europol Platform for Experts.

Bussmann, Tim (2020) Citizen perceptions on Biometrics : surveillance or service?

Buunk, L.G.A. (2018) Bachelor Thesis: On the legitimacy of regional interinstitutional decision-making structures in the Achterhoek.

Buunk, L.G.A. (2020) Compacte winkelgebieden in bestuurlijk perspectief.

Buursink, R. G. (2019) Bestuurlijke vernieuwing in de gemeente Losser.

Buursink, R.G. (2018) Mayoral network activities in the Netherlands.

Bär, Lidia (2018) Critical theory of smart city.

Böhm, Jannis (2020) Young and precarious : the unionization of young workers across Europe.

Büker, Linda (2011) Controlling immigration - what role plays FRONTEX in European migration policy?

Cayli, B. (2008) Naturalization of the first, second and third generation Turkish immigrants in the Netherlands.

Ceven, Kevin (2018) Municipalities, ideology, pragmatism and reality : understanding the determinants for municipal e-service provisions for companies and civilians.

Chakor, Manal (2011) Een inconsequent migrantenbeleid? Een analyse van migratie als sociaal probleem.

Chakor, Manal (2013) Emancipation of Muslim female migrants : an analysis of the personal emancipation views of Arabic speaking, young Muslim female migrants and the consistency with the Dutch emancipation policies.

Challis, L.D. (2022) The citizens’ strain to see through transparency : exploring reciprocity as an alternative in the smart city of Amsterdam.

Challis, L.D. (2022) The citizens’ strain to see through transparency : exploring reciprocity as an alternative in the smart city of Amsterdam.

Cherici, Emilio (2015) The Cost of Social Consideration.

Chikwendu, R.C. (2016) Constructing corruption as a social problem in Nigeria : a content analysis of four Nigerian newspapers.

Choi, Mi-Suk (2012) International and European protection obligations and EU border control : does the legal framework of joint maritime operations coordinated by Frontex comply with the principle of non-refoulement?

Chung, Wai-Kin (2008) Maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO's, voldoende of niet?

Clemens, Carla (2020) The discourse of the Maven Project : a technological nationalist strategy to enforce hegemony? : A critical discourse analysis.

Cloostermans, L. (2014) Poland & Czech Republic FDI - Analysis of differences in FDI and the influence of EU membership.

Cocic, Nemanja (2009) Failure of the Public Private Partnership in Serbia -Horgos-Pozega PPP case.

Coehorst, Suzanne (2015) The effect of the role of the coordinator on family control in FGC : an exploratory meta-analysis.

Coenen, G. (2013) Is the ESM able to manage the challenges of the euro area as a non-optimum currency area currently being in a heavy crisis?

Coenen, S. (2019) Collaboration and technological innovation in Dutch elderly care organizations.

Coenen, T.B.J. (2017) Innovation policy in the construction industry : the Netherlands compared with several European countries.

Conrad, Robin (2019) The Implications of the Framing of Climate Adaption Policies.

Cornelissen, Suzan (2010) Policy Coherence for Development in the European Union: The Case of the Economic Partnership Agreements.

Corporaal, Jaap (2009) De mastermarkt: Een nieuw strategisch domein. Een onderzoek naar de doorstroming van bachelorstudenten en zij-instromers aan masteropleidingen bij de faculteit Management en Bestuur van de Universiteit Twente.

Costet, Danielle (2022) The effectiveness of city networks in the field of migration.

Couwenberg, S. (2019) The influence of domestic interest groups on the Dutch position on quantitative easing.

Couwenberg, S. (2021) Characteristics of evidence in the eyes of the policy maker : what makes scientific knowledge evidence.

Crede, Victoria Sophie (2016) An ambivalent relationship between the European Union and Turkey - What role did European values play in accession negotiations and do they still matter in times of the refugee crisis?

Daanen, R.A.H. (2014) Een onderzoek naar de ondersteuning van wijkagenten en noodhulpeenheden door het woninginbrakenteam bij de aanpak van woninginbraken.

Daanen, Renske (2012) Vormt de staat een bedreiging voor de re-integratie van ex- gedetineerden?

Dalen, N.E. van (2022) Pressure cooker youth work : a policy evaluation of personal development policy goals of the MDT Missie community service project.

Danylenko, Olena (2010) Independence of the Central Bank and Monetary Policy: Implications for the National Bank of Ukraine.

Darmawan, Rachmad Erland Danny (2008) The practices of decentralization in Indonesia and its implication on local competitiveness.

Dasouqi, Daniel (2010) Water scarcity and actors’ involvement: The case of the European Union member state Spain.

Daugalies, Selina (2020) Accountability for the use of war algorithmic systems: an undeniable loss of all regulatory options? : A comparative content analysis of accountability for the use of AI technologies in warfare.

Davelaar, G.W. (2008) Analysis of the fit between business/HRM strategy & perfomance management: Quantity & quality results combined at achmea.

Davis, Koen (2009) Publieke en Private Postdienstverlening : een onderzoek naar de verklarende waarde van eigendomsrechtenverdelingen voor de efficiëntie en kwaliteit van dienstverlening van leveranciers van de universele postdienst in de Europese Unie.

Davis, Koen (2010) Waarborg tegen willekeur? De rechtsstatelijkheid van het voorstel om politiestudenten zonder korpsaanstelling executieve bevoegdheden toe te delen.

Dedic, Jessica (2011) What's wrong with the Dayton Constitution and how to fix it? An analysis of Bosnia and Herzegovina's constitutional framework and its implications for the country's EU accession process.

Dekker, Hans (2007) Veilige verdeling van verantwoordelijkheid : de mate waarin de verantwoordelijkheid voor veiligheid en hygiëne van badinrichtingen en zwemgelegenheden in de provincie Overijssel passend verdeeld is.

Dekker, R. (2014) Doelverandering binnen het Kulturhusbeleid : een studie naar doelveranderingen binnen het beleid ten aanzien van Kulturhusen in de provincie Overijssel rond de herformulering van 2007.

Delfgou, Job (2019) What factors influence Privacy Protection Behavior on social media and does the subjects Privacy Protection Behavior match their desired Privacy Protection Behavior?

Dereci, Sezin (2008) Contribution of Compacts to Black and Minority Ethnic Voluntary and Community Organizations in England: The case of Southwark.

Derks, Klaas (2011) Beyond the social dimension : a study of policy focus of the European Commission from 1995-2010.

Detmers, Hendrik (2008) The goal attainment of the Lisbon objectives in the Federal Republic of Germany.

Diestelmeier, Lea (2012) Refugee protection or irregular migration management? Examining the international legal principle of non-refoulement in FRONTEX operations in the Mediterranean.

Dietz, D.A.C (2021) Explanatory Factors for Youth Nuisance in the Municipality of Zevenaar : a mixed-method study in the municipality of Zevenaar.

Dijk, D.M. van (2011) Een KCC in de gemeente Oldenzaal!: wat wil de burger?

Dijk, G.H.S. van (2015) Excellence in Higher Education.

Dijk, I.C. van and Packiarajah, T.S. (2015) Youngsters' ethnicity and its relationship towards proactive policing in England.

Dijk, J.F. van (2007) Interactieve beleidsvorming in de gemeente Harderwijk : een onderzoek naar de rol van de stakeholders en de gemeente in de deelprocessen binnen het project: “Waterfront Harderwijk”.

Dijk, J.F. van (2008) A way of life! : een onderzoek naar internationale studentenmobiliteit op Nederlandse universiteiten.

Dijk, Jogchem Pieter van (2010) Facilitering van derde generatie burgerparticipatie : een onderzoek naar hoe burgers het burgerinitiatief bezien en welke rol gemeenten kunnen spelen bij het faciliteren hiervan.

Dijk, Jogchem Pieter van (2011) Blauw druk?: een onderzoek naar de (vermeende) organisatiedruk van teamchefs van de politie IJsselland.

Dijk, W.J. van (2007) Hergebruik van overheidsinformatie : een gemiste kans voor Europa.

Dijke, Joost van (2013) Uiteenzetten van onenigheid bij groepsbeslissingen: een instrument voor het uiteenzetten van onenigheid en gepercipieerde onenigheid bij groepsbeslissingen.

Dijkstra, H.L. (2016) Board voor de kop : een onderzoek naar aanwezigheid van voorwaarden voor regionale economische samenwerking in de Twente board.

Dijkstra, H.L. (2018) Interactivity of district meetings and the attainment of goals in the municipality of Enschede : process evaluation of a civil participation experiment.

Dijkstra, K.N. (2020) The Europeanisation of cities within Regions.

Dikme, M. (2013) 1 Hacktivism in Europe : renewals in social movements in the digital age.

Dima, F.C. (2019) Fully autonomous vehicles in the EU: opportunity or threat?

Dittmar, Hanna (2019) Living in a Society without Cash : The Establishment of a Cash-Free Society in Germany and the Netherlands.

Djouadi, Nesrine (2015) Item availability restricted.

Dkhissi, Nissrin (2013) Paniek?! Ik krijg een ernstige gewelds- of zedendelinquent in mijn gemeente - Een onderzoek naar het optreden van gemeenten om morele panieken te voorkomen: een case study.

Dohmen, Christina (2019) Federalism in the European Union.

Dokter, L.J.B. (2017) Regulatory standard setting for managing e-waste in the US. An exploratory study based on the Governance Triangle.

Dongen, J.J.P. van (2012) Het gemeenschappelijk Europees asielstelsel: Gedeelde smart is halve smart?!: onderzoek naar de lastenverdeling in een communautaire Europese asielruimte.

Donner, E.M.J. (2020) Unravelling the CoronaMelder.

Donner, E.M.J. (2020) Unravelling the CoronaMelder.

Doornbos, J. (2020) The female influence on environmental goal setting.

Dotzer, Lise Josephine (2020) Governing sustainable mobility : modes of governance in infrastructure development for electric vehicles.

Dragojlovic, A. (2008) Administrative dimensions of tax system reform in transition countries : comparison between Croatian and Slovenian tax administration.

Draws, Benedikt (2019) Consumer Influence on Corporate Social Responsibility Policies of Companies.

Drees, B. (2019) Cultivation of illegal weed in the municipalities Almelo, Hengelo and Enschede : finding explanations for the cultivation of weed.

Dreisewerd, Stella Marina (2021) Achieving Economic viability through local sourcing, focused on firms operating in the German food industry.

Dremel, Anna Lou (2013) Rural depopulation and public service provision in Germany -How is public service provision in depopulated, rural regions in Germany organized and what can be learned from good practices in this field?

Dresvyannikova, Valensiya (2016) Dispute escalation by developing states in the World Trade Organization : a rational choice explanation.

Drews, Klara (2019) Implementing UNSCR 1325: International Security Actor NATO vs. Gender Equality Promoter EU.

Driesprong, M (2015) The Role of the Payment Mechanism for Decision Making in the Early Stage of Dutch DBFM-Contracted Road Infrastructure Development.

Drion, Wouter R.B. (2021) Boundary spanning roles and related intellectual capital factors accomplishing innovations within and between public sector organizations: A boundary spanned explorative case study.

Drost, Kevin (2012) The possibility of integrating ‘science-based’ risk factors into current legal gun policy in the Netherlands - A study to the current state of legal gun-ownership in Dutch police regions, science-based risk factors that are related to or might cause criminal behavior, and the possibility of integrating risk factors in current legal gun policy.

Drozdzynski, F.A.D (2022) The Common Agricultural Policy post 2020 : an analysis of the beliefs of selected key stakeholders.

Drubel, Julia (2010) Interest and Power Analysis according to Waltz’s Structural Realism exemplified in ‘Theory of International Politics’ of the EU’s Engagement in Central Asia.

Drukker, Coen (2021) What are the barriers to implementing hydrogen in Dichterswijk Utrecht.

Duijf, Sander Bart (2009) The organizational structures of grant procurement processes in Dutch universities: A case study on three Dutch universities.

Duijnen, Maria F. van (2012) The promotion of women's rights in the external relations of the European Union.

Dunnen, Stefanie den (2008) De weg naar de ideale programmabegroting: politieke wil of ambtelijke kunde?

Duursema, B.N. (2009) Van domme rationaliteit naar slimme rationaliteit.

Dzionara, A.L. (2014) The failure of harmonisation of support schemes for energy from renewable sources in the EU Directive 2009/28/EC A liberal intergovernmentalist perspective.

Düker, Stephanie (2012) The role of rating agencies within the European debt crisis.

Ebbinge, J.O. (2016) Huurdersparticipatie op beleidsniveau voor een Nederlandse woningcorporatie.

Eckardt, F. (2015) Public support for the European Union: A reflection of one's individual economic situation?

Eckardt, J. (2016) Incumbents in the German energy transition.

Eekelen, R.N. van (2007) Re-positioning Continuon Netbeheer in a changing gas market.

Eendebak, W.A. (2015) De werkwijze van politie tijdens uitgaansnachten: een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op het politieoptreden.

Eendebak, W.A. (2018) Stimulating the preparedness to report crime : A study on the factors that influence the willingness to report crime of entrepreneurs and how to improve it.

Eertink, Niek (2010) Samenwerking en voorlichting in aanloop naar de jaarwisseling in Oost-Brabant en Twente : bacheloronderzoek naar de preventieve maatregelen genomen in de regio's Twente en Oost-Brabant voor en rond de jaarwisseling.

Eertink, Niek (2012) Effectieve inzet van instrumenten binnen sociale werkvoorziening SOWECO.

Egberink, B. (2023) Evidence Based Policy and COVID-19 : Case study on national policy making regarding facemask use in the Netherlands.

Egberts, J. (2023) From isolation to connection : testing the relationship between internet use and subjective well-being in Europe's elderly population.

Egorova, Olga (2010) The European Union – Russia relations on natural gas as an example of the relations within network governance.

Ehrlinspiel, M. (2011) The multiplier effect : why are results so different?

Eichler, M.E. (2016) Bio-energy villages in Germany : a comparison of decentralized, rural energy systems.

Eidhof, Coen (2018) Social control in problem areas : a research about social control in problem areas and the role of the municipality.

Eijsink, C. (2015) The Media Discourse on Roma - Subtle Discrimination towards Ethnic Minorities? The Representation of the Roma in National Newspapers and the Power of Language.

Ekas, Janina Ludmila (2011) Horen, zien en toch maar zwijgen?: een onderzoek naar het bevorderen van het gebruik van de tipfunctie, zoals bedoeld in artikel 26 Wet BIBOB, door het Openbaar Ministerie.

Elderink, T. (2020) The centre versus periphery cleavage in the Netherlands : How is the centre versus periphery cleavage in the Netherlands influencing the support for independent local political parties and what is the impact of municipal characteristics on local voting behaviour.

Elfaramawy, Ibrahim (2017) Designing an accessible workflow for Rapid Prototyping on a homemade 3-axis CNC machine.

Elferdink, B. (2017) De samenhang tussen cultuurbezuinigingen en cultuurbeleid: een case-study.

Elhorst, E.A. (2015) Democratische verankering van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden : een vergelijkend onderzoek tussen Nederland en Zwitserland (kanton Zürich).

Elkhaloufi, Ouahiba (2009) De StAB in relatie tot de betrokken partijen: Een onderzoek naar de ervaringen van betrokken partijen met de deskundigenberichten van de StAB.

Elshof, E.W. (2021) The waste of a bad policy on municipal solid waste : a study on the effect of the satisfaction level of citizens and the perceived quality of waste in the Netherlands.

Elshof, N.J.B. (2014) Op weg naar effectgestuurde financiering : hoe kan de gemeente sturing op effecten verwezenlijken voor het cluster dagbesteding?

Elzen, M.J.G. ten (2019) Match or Mismatch? An exploratory study into the match between talent practices-in-use by the Hospitality Industry and the expectations and characteristics of Generation Z.

Emmerich, M.M. (2017) Pilot Population Management Wesselerbrink A qualitative case study of social innovation in healthcare.

Enchev, Krasimir (2018) Evaluation of the Bulgarian judicial system reform for the period 2010-2017 according to the European Commission monitoring reports.

Ende, Eugenie van der (2009) De invloed van subsidie op transportondernemingen.

Engbers, I.M. (2020) Algorithmic decision making in the public sector : a perspective of local public administrators.

Engbers, I.M. (2021) The influence of medical professionals’ perception on the use of mobile self-assessment health applications.

Enneman, Bart (2007) De doelmatigheid van publiek private samenwerking in een neo-institutioneel economisch perspectief.

Ensink, M. (2021) Data visualization & COVID-19 : the influence of graph appearances on the emotion of the reader.

Epping, Elisabeth (2010) Post-Graduation Strategies for Students from Developing Countries: An Exploration of four Developed Countries through the Lenses of Brain Drain, Brain Gain and Brain Circulation.

Erdmann, Annika-Linnea (2012) Towards a new European approach on positive action within gender mainstreaming? The impact of the Beijing declaration on EU policies and law.

Erfeling, Mareike (2008) Advocacy coalitions and policy change in the Wadden Sea.

Erkelens, Menno van (2013) Representation roles and constituency communication - An analysis of the stakeholder-representatives who took part in the participatory visioning project MijnBorne2030.

Ernst, S.K. (2022) Networks Dynamics of Grassroot activism : The Case of "Cities for CEDAW" in the United States.

Erp, R.A.L. van (2015) The organization of safety management : implementing high reliability principles in hospitals.

Esch, Maaike Wilhelmina van (2015) De verantwoordelijkheid van de participerende burger.

Esken, B. (2011) Corporate social responsibility in the European Union : a concept in need of a hybrid multi-level governance solution.

Euler, Julian (2021) Max Weber in the Head – Agility in the Heart: The Contribution of Agile Project Management to the Digital Transformation of Public Administrations.

Evdokimova, Natalia (2012) New public management : Modernisierung von Kommunalverwaltungen in Deutschland und in den Niederlanden im Vergleich.

Everlo, H. (2015) In conflict met de gemeente : een onderzoek naar de verhouding tussen de gemeente Hengelo en haar burgers bij langdurige juridische conflicten.

Evers, F.A. (2021) The role of internal cohesion in the UK Parliament and its possible effects on the Brexit negotiations.

Evertzen, M.S.J. (2015) Buying Social Services : A multi-dimensional analysis of innovativeness in municipal collaborations, tested on political preference.

Ewijjk, Anne van (2006) Tough talk, soft approach : testing the theory of David Garland.

Ewijk, Karin van (2011) Effectmeting in welzijnswerk : een onderzoek naar de kosten en baten van de dienstverlening Administratie Thuis van Cumulus Welzijn.

Ewijk, S. van (2013) Liberalisation and wind energy adoption in Europe.

FRIJTERS, D.W. (2017) Co-production between family caregivers and home care professionals: The case of Buurtzorg in the Netherlands and China.

Fastner, M.C. (2016) Inter-university Networks: Rhetorics vs. Reality. Objectives and Activities of Members of the European Consortium of Innovative Universities.

Faulenbach, Claus Fabian (2007) The Concept of Democratic Consolidation : A Tool to Aid Actors with Democracy Assistance?

Fawzi, H. (2022) Het versterken van de rol van de raad : een onderzoek naar de mogelijkheden voor gemeenteraden om invloed uit te oefenen op gemeenschappelijke regelingen.

Feddersen, G. (2011) The EU’s campaign against the death penalty in China overshadowed by strategic interests? : A document analysis in light of normative and strategic interests.

Feege, F (2020) Comparing Apples and Oranges? Similarities and differences in the Institutional Set-up and competences of the European Union and Canada.

Feenstra, Mireille (2002) Toward a gender-aware energy policy : a case study from South Africa and Uganda.

Fehrenkamp, N. (2013) European citizenship : a new bond between the EU and the citizens of the member states.

Ferdelman, Marie Helen (2016) Public opinion formation in post-disaster resilience projects : a study of Roombeek and the Hudson River project.

Ferdinandi, Beatrice (2016) Migration and welfare state : analysis of the socio-economic impact of migration on different welfare state models.

Ferrari, L.S. (2008) Op weg naar een goed functionerende monumentenzorg : een onderzoek naar het ontwikkelen van een strategie voor de monumentenzorg van de gemeente Haaksbergen.

Filcheva, Marina (2007) Co-operation between the EU and the Mediterranean referring to Tunisia : Which instruments can the EU use to influence the freedom of expression and the transparency of the public administration in Tunisia?

Filipova, D. (2008) The European welfare states : the challenges of globalization to labour market skills provision : industrial profiles transformation, changes in skill structure and social policy responses.

Fischer, L. (2015) Labor market participation of immigrants in the light of active labor market policies and labor market mobility?

Fleer, Thijs (2009) Effectmeting Servicepunt Vrijwilligerswerk Enschede : in opdracht van de Gemeente Enschede, afdeling Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling.

Flohr, Marie-Luise (2014) The European health policy compound and the Greek bailout programme : A coherent endeavour?

Focht, A. te (2017) Knowledge management in the semi-public sector : prerequisite organizational and human conditions for a successful implementation of knowledge management in a semi-public organization in the Netherlands.

Foekens, P.W. (2014) Crime in Amsterdam from 2003-2012: explaining the decline of violent and property crimes in the city districts of Amsterdam.

Foerster, Susanne (2010) Feasibility of a Coordinated Financing Scheme for European Higher Education: A critical analysis of the feasibility of the two-part voucher system by Marcel Gérard.

Foerster, Susanne (2011) National prostitution legislation and its impact on the fight against trafficking in women for sexual purposes in the European Union - A comparative case study of regulation implementation in the Netherlands and Sweden.

Forest, C.M. (2016) ‘To what extent can motives of those executing CSR to engage in CSR be influenced by those introducing CSR?’.

Forster, S.N. (2020) HPV Vaccination Campaigns in the Netherlands : Improving the information for the online campaign of the RIVM HPV Twitter campaign.

Frank, Paula (2010) Driving innovation in the wind energy sector: the role of EU and national support policies.

Franken, M. (2011) Good work : how to motivate the teachers of the Riha Community School.

Franken, Mark (2012) Op weg naar een instellingstoets voor de Universiteit Twente.

Frese, Jaqueline (2012) EU-­China relations between 2001 and 2012: towards an all-dimensional strategic partnership?

Fritzsche, H. (2016) The impact of E-Mental Health Interventions on Access to mental Healthcare in the European Union : A Realist Review.

Fromageot, Moritz Carl (2016) Politicization, centralization and the adequacy of crisis management : causal mechanism underlying the refugee crisis in Germany 2015.

Frons, Martine (2014) Samenwerken bij openbare orde vraagstukken.

Furtmair, Sebastian (2014) Opportunities and challenges of cross-border place branding: The case of EUREGIO.

Garos, V.L. (2018) The relation between proximity and transnational learning in pan-European networks : a case study on the URMA project.

Gasimova, G. (2021) European labor reintegration policies for disabled persons since 2000 and their envisioned benefits.

Geerts, M.H. (2022) Assessing effectiveness of public affairs: An explorative research to the methods for assessing effectiveness of public affairs by regional governments in the Dutch political arena.

Geest, Heleen van de (2020) Het signaleren van laaggeletterdheid in de schuldhulpverlening: Een onderzoek naar de belemmerende en bevorderende factoren bij het signaleren van laaggeletterdheid door de professionals van BudgetAlert in Hengelo.

Gehling, Alexander (2021) The role of local actors in the niche for hydrogen buses : an analysis of roles of actors in Strategic Niche Management.

Geiselhart, Christiane (2010) Global (in) security: the European neighbourhood policy - the European Union as conflict manager.

Geisler, Cathleen Anna Sophie (2019) Racial Profiling of Moroccan Youths: A case study of police interactions with minority youngsters.

Geissler, Dominique (2018) The implementation of the European Emission Trading System and its effects on European greenhouse gas emissions.

Gensorowsky, Daniel (2012) The European sovereign debt crisis and an orderly insolvency procedure as an alternative remedy.

Gerfert, Sonya (2012) Policy change: the chess of ratio.

Gergin, E. (2008) Rijksheffing op directe lozingen : voortzetting heffing in deze vorm nog gerechtvaardigd?

Gerrits, M. (2019) The levels of local political and civic participation between different types of citizens based on their local media use.

Gerritsen, C.M. (2022) An adaptive regional energy transition policy framework : to optimize the adaptiveness of the energy transition governance in the context of the Regional Energy Strategy.

Gervink, C.M. (2018) The contemporary state of youth care: Impact of the decentralization on youth care employees : How decentralization of youth care influenced how youth care employees carry out their work and how they cope with the changes in their working conditions.

Geugies, Chris Jan (2007) The origins of terrorism: a comparison between the international anti-terrorism strategies of the USA and the Netherlands.

Geugies, Chris Jan (2009) Het zijn ook gewoon mensen: een onderzoek naar de werking van interetnisch contact.

Geurts, L.R.M. (2018) E-HRM consequences in Dutch schools : an old-fashioned sector entering the digital age.

Geuzebroek, E.F. (2019) Care for vulnerable elderly in MST : The preferences of primary care professionals for a diagnostic day centre in MST for vulnerable elderly patients (70+).

Gewitsch, Fenja (2022) The potential of transformative learning in achieving sustainable leadership through the development of a sustainability mindset.

Gezel, Pim (2019) De kwaliteit van het subsidiebeleid van de gemeente Borne.

Giampaolo, N. (2021) Regretting Vaccine Indecision: Solving Covid-19 Vaccine Hesitancy Through Anticipated Regret-Nudging.

Giampaolo, N. (2021) Regretting Vaccine Indecision: Solving Covid-19 Vaccine Hesitancy Through Anticipated Regret-Nudging.

Gnielinski, Paula (2019) Sustainable Transitions as drivers of Nationally Determined Contribution Performance in Developing Countries : A Case Study of Sustainable Transitions in Morocco and South Africa.

Godfried, Shira (2009) Including the Mediterranean in the Union : the European neigbourhood policy.

Godijk, N.G. (2016) An Integrated Model for the Degree of Rules in Parenting and its Association with Possible Psychiatric Disorders of Children.

Goessens, S.H. (2015) A research on legitimation strategies by institutional players.

Goga, Teodora V. (2020) Public management reform : towards improving strategic development in Cluj-Napoca by fostering Triple Helix interactions.

Goldmann, Robert N.W. (2012) Interest groups access and influence to the mobile phone - Roaming decision-making process at EU-level.

Golla, Julia (2010) How strong is the influence of Corruption on Innovation, especially in post-communist EU Member States? - A Comparative Analysis.

Gooijer, Susanne de (2009) Vrijheid binnen gebondenheid: een onderzoek naar de relatie tussen gemeenten en woningcorporaties ten behoeve van het langer zelfstandig wonen van dementerenden.

Goossens, Anne (2011) Het nieuwe werken bij de lokale overheid - Een onderzoek naar het effect van het nieuwe werken op de efficientie van de beleidsvoorbereiding.

Goossens, M.J. (2010) Handhaving op kleine ergernissen: een onderzoek naar de keuze voor en de uitvoering van handhavingsinstrumenten door gemeenten om kleine ergernissen aan te pakken.

Goossens, Mark (2008) Het digitale ketendossier; het CV van de Veelpleger: onderzoek naar het invulgedrag van digitale ketendossiers door partners van het casusoverleg veelplegers Enschede.

Gorke, Fabian (2015) Governing the Sharing - Sharing Economy on the Verge of Becoming a Public Policy.

Gorzinski, Lina (2019) Nudging Sustainability : Can Visualized Nudges Evoke Specific Behavioral Intentions and Behaviours?

Gosch, M.P.I. (2011) Emission reduction in the European electricity sector.

Gosch, M.P.I. (2013) Community Forest Management: conditions for its success in the Maya biosphere reserve in Petén, Guatemala.

Goudt, Roland (2016) Innovation partnership, the new procurement procedure; when and how?

Graafland-Boersma, Renske (2012) Lessons learnt from financing arrangements in the United Kingdom for the Netherlands.

Grabbe, Christina (2015) The Environment of Social Entrepreneurship in Germany – the Case of the Social Enterprise “Chancenwerk e.V.”.

Graef, M.S. (2019) Responses to HPV Vaccination Campaigns in The Netherlands : an analysis of discussions on Twitter.

Gramer, Petra (2007) To what extent can the EU’s supranational features be found in the Central American Integration System SICA? : A comparison of SICA and the EU with references to MERCOSUR and the Andean Community.

Greim, C.V. (2015) Managing migratory flows and the respect of fundamental rights. A case study on the cooperation between the EU and Libya.

Greku, E. (2007) The added value of the Euro Health Consumer Index to existing mechanisms of national health care systems evaluation provided by the OECD and WHO.

Grella, Marcel (2007) Just national students or european citizens? : a study on students’ claims for grants.

Gremmen, K.J.M. (2014) Safeguarding animal welfare in the European fur farming industry.

Gremmen, K.J.M. (2018) The discourse of the social benefit system in the Netherlands : The role of responsabilization, meritocratization and criminalization since the implementation of the Participation Act.

Grinsven, Jeroen van (2009) Kansrijk Eigen Baas Krachtwijken.

Grob, Anique T.M. (2011) Potential of novel lab-on-a-chip technology in current and future healthcare settings: a clinical case assessment. An explorative study towards the potential use of a lab-on-a-chip as patient self-test, in the primary and hospital care of the Dutch healthcare system.

Groborz, Alexander (2020) “Wir schaffen das!” : An analysis of the decisions that led to an open-door refugee policy in Germany during the EU immigration crisis, which started in 2015.

Groefsema, L.M. (2022) Boundary spanning for adaptive management in flood risk governance networks : two regional flood risk projects in the Netherlands.

Groenestein, Michiel (2018) Mechanisms for socially sustainable public task allocation.

Groeneveld, S.F.F. (2019) Resilience and participation in climate change adaptation : an analysis of the cities of Enschede and Zwolle.

Groenewegen, R.R. (2009) Een onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van inspraakavonden binnen de gemeente Hengelo.

Groenewegen-ter Morsche, K. (2008) Als het echt gevaarlijk was, was ik wel verhuisd : een onderzoek naar risicogerelateerde migratie-intentie en de invloed van risicoperceptie.

Groenewold, T. (2020) EU citizens in the UK : an interpretive analysis of the organisational response of EU citizens to Brexit.

Groenewold, T.B. (2018) Social media usage among refugees : a tool for integration?

Groot, L. de (2014) What will be the impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) on the Dutch agricultural sector?

Groot, Maarten de (2019) Municipal CCTV surveillance and privacy : research on the influence of CCTV surveillance in Enschede city centre.

Groot Zevert, L. (2008) Flyhome : onderzoek naar de wettelijke kaders van een luchtvaartbedrijf.

Grootjans, M. (2019) Are we there yet? An analysis of the Dutch migration policy and its efforts in receiving, detecting and sheltering potentially radicalised children from jihadist circles.

Grotschulte, Niklas J. (2021) Banks on the Move : why did financial institutes transfer to Frankfurt or Paris, as a result of the Brexit agreement?

Grunder, M. (2013) Sociale cohesie en veiligheidsbeleving : Een onderzoek naar de invloed van sociale cohesie op de veiligheidsbeleving in de wijken van de gemeente Hengelo.

Grunder, M. (2014) Omdat voorkomen beter is : een onderzoek naar de mogelijkheden voor dadergerichte criminaliteitspreventie van straatroven in de Politie Eenheid Oost-Nederland.

Grytsanova, I. (2008) Formation of highly-skilled migration policies in the Netherlands.

Grünsch, Jonny (2022) From Recycling to Recoupling: Towards a Philosophy of the Circular Economy in the EU.

Guerrero Melo, D. (2013) A model of public intervention for music festivals as creative industries in small and medium-size cities: an assessment of the case of Enschede.

Guesnet, O.M.P. (2020) The role of EU institutions in the fight against rule of law backsliding in the European Union.

Gugten, Daan van der (2009) Het waarborgen van publiek belang bij de totstandkoming van organisaties met een publiek karakter: Een bestuurskundige en juridische blik op de totstandkoming van de Herstructureringmaatschappij Overijssel.

Gulde, J. (2011) The EU – a normative power on human rights? : an assessment of the EU’s pursuit of human rights in Myanmar between 1996-2011 in the light of normative power theory.

Gummersbach, J. (2011) Explaining underachievement : the determinants of educational performance of second generation Turkish immigrants in Germany.

Gunst, Mandy de (2013) Overheidsregulering, de missende factor in de Nederlandse biomassaketen voor energieopwekking?! Een vergelijkend onderzoek naar de invloed van overheidsregulering op de biomassaketen in de Nederlandse en Duitse markt voor energie uit biomassa.

Gätjen, Justus (2014) Open Contracting - what is it and how good is it?

Gössel, Benjamin (2015) Cross-border traffic police enforcement: A descriptive and explanatory cross-sectional study on the role of the EU's fight against the 'three main killers' on EU roads in the joint control operations of the police forces of Lower Saxony (GER) and Oost-Nederland (NL).

Gössel, Benjamin (2017) Police work in the context of the EU's refugee-crisis: A descriptive and explanatory cross-sectional comparative analysis of the police work in and around the regular reception facility in Almelo (NL) and the arrival center in Bramsche-Hesepe (GER).

Günzel, J. (2011) The implementation of the marine strategy framework directive in Germany : to what extend is the Marine Strategy Framework Directive implemented in Germany?

Gürocak, Susanna (2011) Europeanisation through the European Social Fund? : a case study on Spanish activation policies.

HERMANS, J.J. (2016) The politicization of EU Crisis Management: A Case Study of the February 2014 Ebola Epidemic.

Haar, J.C. ter (2013) Gokken op marktwerking?: een onderzoek naar hervormingen binnen de kansspelsector.

Haas, Inge de (2012) Hazenpad - Research into the terms of guarantee supplied by DBFM to owners of risks that result from incomplete contracts.

Haas, Sven (2022) Beyond the obvious resilience factors : How do beverage collectives achieve resilience during Covid-19 Crisis?

Habing, R.A. (2014) Elk besluit kent z'n nadeel : een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten.

Hadnagy, Edina Melánia (2012) A critical analysis of the effectiveness of anticorruption measures in the Romanian judicial system.

Haensel, Kira (2015) CHANGING POLICIES TOWARDS CUBA: A NEW ERA OF DIALOGUE?! THE EU-CUBA DIALOGUE FROM THE VIEW OF THE CUBAN EXILE COMMUNITY.

Haese, M.E. (2021) Modernizing decision-making : a comparison of algorithmic decision support systems in child protective service agencies in Germany and Australia.

Haese, M.E. (2022) Police Use of Force : A Comparative Study about Use of Force Training in the Dutch and German Police.

Hageman, I. (2008) SPARTA MET : een onderzoek naar de mogelijkheden omtrent het vergroten van het aantal toeschouwers bij thuiswedstrijden van Sparta Rotterdam.

Haitjema, Sjoukje (2006) Egovernment trends within the european within the European Union.

Hamelmann, J. (2016) Certification of biofuels within the Directive 2009/28/EC : a comparative analysis of certification schemes.

Hamelmann, M. (2013) In or out of the EU?: how British newspapers fame the EU referendum.

Hamza, Muhammad (2021) Blockchain and Artificial Intelligence in Sustainable City : Can These Technologies Create Sustainable Cities and Communities?

Hanebrink, Alina (2019) Regulatory Need for Platform Workers : An Industrial Relations Stakeholder Analysis.

Hanel, D. (2013) Chinese Cybercrime, a Threat to the Occident? The Impact of Chinese Cybercrime on EU –China Relations.

Hansen, L. (2022) Climate change and security nexus : analysing the European discourse from 2007 to 2022.

Hansmeier, Marc Michael (2015) Are Clusters effective systems for Regional Innovation in North Rhine Westfalia?- illustrated on the AutoCluster.NRW -.

Hanzalik, Axel (2012) Human rights protection regimes in European Union Asylum Law.

Haringsma, R.J.A. (2018) Brexit and the UK’s future participation in the EU’s foreign and security policy.

Harink, Suzanne (2007) Kennisdelen in Twente.

Harks, L.C.G. (2021) The effects of the reorganization of the police force on Dutch community policing at a decentral level : the cases of Rotterdam and Twente.

Harks, Laura C.G. (2020) Voting advice applications : the influence of the result-visualization approach on party choice.

Harleman, E.A.G. (2014) Item availability restricted.

Harling, H. (2013) Negotiation analysis: the free trade agreement between the European Union and India.

Harms, Irma (2019) Viral Campaign and Video for Hi,hi Guide.

Harrower, Jeffrey (2017) Social communication and digital privacy concerns of teenagers.

Hartl, L. (2016) The dark side of PSM - An analysis of the relationship between the level of PSM and the level of stress.

Hartmann, K. (2016) A three alarm fire : a content analysis on the prevalence of frames in the case of the Schiphol fire.

Hartmann, Timo Sebastian (2017) The potential of web 2.0 applications to enhance social cohesion and the emergence of collective action.

Have, S.Y. ten (2016) Piezoelectric sensors for a sustainable municipality : a case study in the Netherlands.

Hazelaar, T. (2022) Moeilijkheden bij het verminderen van negatieve effecten van armoede voor werkende armen ervaren door ambtenaren en professionals.

Heegardt, J. (2020) A comparison of autonomy and accountability of Frontex before and after the adoption of EBCG Regulation (EU) 2016/1624.

Heeke, Laura (2012) Human rights violations in Europe: the case of living conditions of asylum seekers in Germany.

Heerema, K. (2020) Implementing International Climate Treaties into Dutch National Policy : a model-guided analysis on climate policy implementation in the Netherlands.

Heerema, K. (2021) Strategic Niche Management for hydrogen: analysing the Hydrogen Hub Twente.

Heerink, R.G. (2021) Democratie voor Energie : de democratische borging van de beleidsprocessen achter de Regionale Energie Strategieën.

Heerts, Marjolijn (2013) Boetehoogten in het recht.

Hegelow, Tobias (2015) CSR in professional football : what are the differences of Bundesliga clubs towards social commitment : a qualitative analysis of Borussia Dortmund and VfL Wolfsburg.

Heideman, I.C.M. (2015) Ondersteuning van burgerinitiatieven: een onderzoek naar de invloed van geboden ondersteuning op het procesverloop en succes van burgerinitiatieven.

Heijerman, A. (2010) The harmonisation of European asylum policy: Changes in The Netherlands, Belgium, Germany and the United Kingdom.

Heijndijk, Sanne (2010) Neo-liberal Convergence of European Welfare State Policies? The case of sickness benefit schemes.

Heijnk, Dominik (2014) Opposing the EU - Euroscepticism in Central Europe; A recent phenomenon caused by the denial of Communist legacies?

Heijstee, R.H. (2008) Stedelijke vernieuwing: hoe fysiek en sociaal met elkaar samenwerken.

Heiland, Susanne (2012) When an idea's time has come- how to home-care-benefit became prominent on the agenda in Germany.

Heimbach, Lennart (2019) Negotiated Agreement(s) as a Means of local-level Crisis Management : An indicative case study on the functions of a voluntary crisis management agreement at the municipality of Gronau (Westf.), Germany.

Hein, S. (2011) Regulation of financial stimulation of regional airports in the European Union : a case study of the airport Münster-Osnabrück.

Heinen, Stan (2016) Democratische kwaliteit regionaal bestuur.

Heining, R. (2011) De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van hoger onderwijs instellingen.

Heining, Mr. Rob (2015) Strength in Partnership? A qualitative analysis of the Public-Private Partnership project 'Samen Alert 24/7', between the Police Force Twente and private security companies.

Heintzbergen, Sanne (2011) Cost-effectiveness of Birmingham Hip Resurfacing compared to Total Hip Replacement.

Heitmann, Till Odde (2018) The Challenges for Maritime Spatial Planning in Sweden : Results from the compliance process with Directive 2014/89/EU on developing and implementing MSP.

Hell, D.M. (2016) Youth unemployment and financial crisis : NEET rates in the PIGS countries.

Hemmatnia, Ebrahim (2022) HRM in Agile Teams.

Hemmer, Anne-Fleur (2012) Transfer of lessons learned at the Dutch Navy.

Hendriks, Renske (2006) WENS: Wijkveiligheid Enschede: Visies op veiligheid van bewoners en veiligheidspartners in Enschede.

Hendriks, Renske (2008) Gelegitimeerde diefstal : een onderzoek naar de succes- en faalfactoren van benchmarking voor politiekorps Hollands Midden.

Hengstenberg, Y.P. (2016) Foreign Investments and Peripheral Science & Business Parks - a Complex Relationship A case study on the attraction and effects of foreign investments in rural science and business parks.

Henkelmann, Martha (2011) Policy preferences and party choice : the influence of policy issues on voting behavior in the European Parliament Election 2009.

Hennings, Pauline Sophie (2020) Loss aversion, risk acceptance, and powerful leaders' deviations from rationality. A prospect-theoretical application to the American escalation of the Vietnam War.

Henze, Mirco (2012) Between risk and opportunity - media frames on the blue card directive in the United Kingdom, the Netherlands & Germany for the period of 2006 to 2009 and their contribution to public support for the European Union.

Herbst, Maike (2011) Patterns and determinants of irregular migration in Europe.

Hericks, E. (2013) Social investment or workfare policies? Examining Spanish and Portuguese youth unemployment policies before and after the world economic crisis in 2008.

Herink, B.A. (2007) Drinkketen maken meer kapot dan ons lief is? : een onderzoek naar de effecten van drinkketen op de openbare orde en veiligheid in de regio Twente.

Hermann, A. (2008) Are there business prospects for the XY group on the Dutch market?

Hermanns, T.H. (2016) Crisis Management in the midst of the Migrant Crisis : A Case Study of New Year's Eve 2015 in Cologne.

Hermansone, B. (2022) A qualitative content analysis : nudging in the Paris agreement.

Herrchen, Neda Laura (2016) Pride and Prejudice : the proliferation of nationalism and islamophobia in the context of the European refugee crisis : a discourse analysis of national online media in Austria, Germany, Switzerland and the United States between September 2015 and March 2016.

Herwaarden, Rutger van (2017) Regional Innovation Policy : Twente & Overijssel in light of the Regional Innovation Scoreboard 2016.

Herwaarden, Rutger van (2018) Interorganisationele samenwerkingsfactoren : netwerken en hun succesfactoren bij de toezichts- en handhavingsopgave in het buitengebied van Overijssel.

Hesselink, Andrea M.C. (2009) The approach with regard to the penitentiary system at the BES-islands.

Hetz, Anna (2016) Are you ready? - A readiness check of German primary schools for handling integration of refugee children.

Heuer, N. (2021) Local governments role in achieving environmental sustainability in waste management.

Heumen, J.A.G. van (2021) Complexiteit bij ruimtelijke projecten in samenhang met doorlooptijd - Invloeden van de rolvervulling van de projectdriehoek bij kritische gebeurtenissen.

Heupers, Arjan (2011) The link between national agendas and strategic organizational profiling: strong or missing? Een onderzoek naar verschillen tussen de strategische beleidskeuzes van de overheid en de strategische beleidskeuzes van 13 universiteiten in Nederland.

Heupers, Arjan (2013) Grenzen aan de beleidsruimte van de publiekrechtelijke toezichthouder.

Heuzels, L.H. (2017) Decentralisations in the Dutch social care sector : researching approaches of municipal commissioning of social care on patient perceived quality of care and self-reliance.

Heuzels, Leon (2012) Doel- en doelgroepbereiking van subsidies in de gemeente Hengelo.

Hiddinga, A.K. (2015) Buying social services : the effect of municipal population size and political prefer-ence on the municipal tariffs maintained for buying youth care.

Hiemstra, A.J. (2020) High-risk workers and their political response to the threat of automation.

Hillen, E.A.M. (2014) It is as it says on the tin? Implementing the all crimes approach.

Hillen, E.A.M. (2014) Item availability restricted.

Hoek, E.L. (2018) Towards security and defence cooperation between the United Kingdom and the European Union post-Brexit : A critical assessment of the ability of the United Kingdom to participate in Common Security and Defence Policy missions and operations after Brexit.

Hoelscher, Linda (2014) The Problem of Hydraulic Fracturing in Europe: Two different perspectives, for and against, a binding legislation by the European Union, presented in 2011-2014.

Hofstätter, I. (2011) EU harmonisation of asylum legislation : to what extent is the implementation of binding forms of legislation effective in terms of burden-sharing?

Hogeling, Rens (2012) State parenting: investigating a shift of welfare responsibilities from families to state in East Asia.

Hohaus, Carsten (2012) Constitutional assessment of EU criminal law: the role of national constitutional courts between European integration and the protection of domestic standards of fundamental rights.

Hoks, Astrid (2009) Dealen met drugs in je buurt: een onderzoek naar drugsproblematiek op buurtniveau in Enschede.

Holland, L.G. (2014) Game of Power: The development of new institutional arrangements that contribute to the implementation of solutions proposed by national government for municipalities with dwellings nearby high-voltage connections.

Holland, Lieke (2012) Op zoek naar JESSICA : een ex ante-beleidsevaluatie naar een Europees financieringsinstrument op het gebied van grootschalige energiebesparingsprojecten in de bestaande bouw.

Holling, Christian (2007) The end of the European Constitution? : an analysis of the Dutch and French referendum.

Hombach, Antonia (2010) EU and NATO: security strategies between Mars and Venus? or Prospects for future cooperation.

Honarmand Ebrahimi, S. (2017) Climate change is not a threat to our national borders : A study on policy experts’ perception on climate change – human migration nexus.

Honcoop, M.M. (2011) Future of Dutch hospital care: royal patients in regional networks - The future vision and strategy of Dutch hospitals mapped, using the TAIDA model.

Hoof, L. van (2011) A new kind of citizenship accepted by EU? Latvian non-citizens and the citizenship debates.

Hoogendoorn, R.A. (2014) Boundary Spanners and Bystanders; Influencing functional helping behaviour.

Hoogerdijk, J. (2016) The future of social care in The Netherlands: effectiveness of population-based financing.

Hoogeveen, R.J.L. (2014) Some award methods are more prone to problems than others : an empirical analysis of the relationship between award methods in the economically most advantageous tender and problems in Dutch public procurement.

Hooghwerff, R.L. (2019) Process criteria compliance in C2000 procurement : Verifying the satisfaction of process criteria on the procurement of the C2000 communications network.

Hoorn, Casper van (2014) Local climate change mitigation policy.

Hopmann, Luisa (2010) European Union Voting Cohesion in the United Nations General Assembly: the case of eastern enlargement.

Hoppe, Julia (2015) Social entrepreneurs as alternative providers of social services in Germany : an analysis of social entrepreneurial activity in the area of children and youth services.

Hoppe, T. (2006) De totstandkoming van de omgevingsvergunning : een eclectische verklaring voor het optreden van stagnaties en doorbraken in het beleidsvormingsproces van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Horst, B. ter (2013) the effect of cross-border city cooperation on the regional labour market : the case of Øresund.

Horst, Bram ter (2015) Item availability restricted.

Horst, J.A.G. van der (2015) Does the ‘Energy Union’ help to solve European energy infrastructure problems?

Horst, Loes ter (2011) Evaluation of the implementation of an online Quit Smoking Coach in primary care.

Horsthuis, M.E.M. (2020) Social studies and social sciences teachers'views.

Hugo, Vanessa Doreen (2009) Europäische Gesundheitspolitik: Die offene Methode der Koordinierung als ein geeignetes Politikinstrument?

Huijts, Joep W. (2020) Developing a measurement item to assess the Smartness of Cities across the world.

Hulst, Jurgen G.B. (2022) Measuring and improving the impact of sustainable public procurement of immunization cold chain equipment by UNICEF.

Hung, Yi-Wei (2020) The evaluation of policy strategies and the functioning in the electricity market on the expansion of renewable energy: Case from Taiwan.

Hungerland, J. (2016) Racial profiling in policing: An empirical analysis of the relationship between ethnic appearance and youths' encounters with the German police.

Husken, T. (2013) De zichtbare schakel: de inzet van wijkverpleegkundigen in aandachtswijken nader onderzocht.

Hut, D. J. (2020) Pursuing domestic policy preferences under EU conditionality : reflecting on the Europeanisation process in Serbia and North Macedonia.

Hönicke, Fabian (2015) Cyber security in the Context of European Integration - a New Beacon of National Acting inside the EU.

Höpken, Lena Michelle (2022) Towards reduced policy implementation barriers applicable to smart water resources management : a qualitative analysis.

Höpner, M.M. (2017) Administering Roma Inclusion Reforms in Central and Eastern Europe How did European Semester monitoring affect the implementation of the EU policy on Roma inclusion in selected CEE states between 2011 and 2016?

Hühmer, Hannes (2020) Blended learning & targeted support for refugees in South Africa : adapting to Higher Education barriers.

IJzerman, M.G. (2022) Decentralization of Dutch social care : how the outsourcing of social care services by municipalities affects their possibilities to handle the risks posed by conceivably ill-intentioned care providers.

Iacoboaei, C. (2008) Shaping the European Research Area (ERA) policy : the role of expert groups in the ERA green paper and beyond.

Idema, R. (2014) A Tossing And Turning Giant. Politicisation Of The EU Issue in The Netherlands, 2002-2012.

Idowu, Bolanle T. (2022) Creating a Sustainable Birth Registration Process for Sub-Saharan Africa : the Nigeria Case Study.

Ilasco, Ion (2018) Smart city making and regimes of urban development : the influence of various contexts of urban environments on municipal strategies for smart city development.

Ilgun, M. and Lips, T. (2011) Uitkomstmaten Cool 2B Fit : een studie naar de uitkomstmaten van een interventie tegen overgewicht bij kinderen.

Iliopoulou, E. (2020) The good, the bad and the indifferent : the portrayal of the European Union in Greek media.

Illing, M.U. (2011) European ignorance or European power play? The Case for Roma Discrimination in France.

Illing, Mareike U (2011) European Ignorance or European Power Play? The Case for Roma Discrimination in France.

Imer, Dilara (2019) Supporting purchasing professionals with an AI simulation tool in decision making.

Imole, Moyosore (2019) Investigating goals to change communication styles: an empirical study.

Ince, M. (2008) Analysis of rapid assessment methodologies in drug use policy field through interpretive and deliberative approaches.

Innig, Florian (2011) Item availability restricted.

Iraqi Houssaini, Magda (2019) EU and Morocco on Migration: The Consistency of Border Security and Human Rights Protection - and where they clash.

Irmen, J. (2017) Determining EU citizens' support for European integration.

Irmen, Justus (2016) Set me free : liberalization and innovation in electricity production from renewable energies.

Ivanova, Elitza (2009) The impact of EU conditionality: the case of Bulgaria.

Ivanova, Elitza (2012) European Union's regional policy effectiveness: the case of Bulgaria.

Jahnke, Marilen (2019) Equestrian Federations and the Welfare of the Horse An analysis of the national and international rulebooks of equestrian federations and their provision regarding horse welfare.

Jakobi, L.P. (2020) Citizen participation in climate protection : How to get everyone on board Integration of citizens in climate protection measures of German Municipalities in Euregio.

Jakobi, Lennard (2022) Municipal Strategy and Green Buildings Organizational Strategy and Performance of green building policies in Dutch-German Municipalities of Euregio.

Jansen, Judith Ariane (2020) European Union's contribution to resolving gender inequalities on the German labour market : a case study in NRW.

Jansen, Mark (2014) Eerste hulpverlening in het voetbalstadion: een casestudy naar de concentratie van medische incidenten in voetbalstadion de Grolsch Veste.

Jansen, Milou (2021) Urban AI/ML Models as coupled ethical-epistemic tools of optimization.

Janson, Judy (2009) The Impact of the Interaction Process on Activities in the Rural Area : A comparison between the cases „Boven Regge‟ and „Azelerbeek‟ in the Netherlands.

Janssen, B.S. (2009) Opportunisme op het spoor: analyse van transacties tussen NS en ProRail.

Janssen, I.P.T. (2014) Een onderzoek naar de bijdrage van woningbouwcorporaties aan de leefbaarheid in de buurt.

Janus, Sarah (2012) Care for hip fractures! Improving hip fracture patient care.

Janzen, Stella Carolin (2017) Social Media and Messenger Applications : A Contribution to the Communication among Police Officers? - A Case Study in the Cross-Border Region of Enschede (NL) and Gronau (DE).

Jaspers, R. (2022) Swap spread models and their implications for Dutch sovereign interest rate risk hedging.

Jawanda, Prabjot (2015) The Lean Start-up Approach versus Scrum A case study of German startup StudentCouch.

Jeken, E. (2022) An analysis of German pandemic frameworks in regard to guiding pandemic governance principles derived from an integrative scientific literature review.

Jelluma, R.C. (2013) The role of social cultural and political factors in explaining perceived responsiveness of representatives in local government.

Jenning, Dominik (2010) The European External Action Service: Implications for the coherence and effectiveness of the European Union’s Foreign Policy.

Jesse, Carolina (2012) The European debt crisis - Eurobonds as a long term solution?: an attempt to describe and analyze the pros and cons.

Jetcheva, Anelia (2009) Training Practices within Human Resource Management Policy Implementation and Public Sector Reform in CEE Transition Countries: Case Study about the Bulgarian Ministry of Finance.

Jetter, Birte (2015) Community participation in Chinese dam projects : what level of community participation is found in large Chinese overseas dam projects and how can this be explained? : a case study of Bui Dam, Ghana.

Jiang, Z.M. (2007) Investeren in Endo-Suites : een advies over het aantal in te richten Endo-Suites.

Joa, Alva (2015) Fish fight in Europe : a process-analysis of the campaign for a discard ban provision in the EU's CFP reform 2013.

Johannsen, S. (2013) Updating a public procurement maturity model: the case of the MSU+ model.

John, L. (2021) Re-thinking digital governance : how collaborative innovation strategies advance the development of digital innovations in public organisations. A case study about Tech4Germany.

Jolink, G.K. (2009) Gemeentelijk beleid voor duurzame energie: Een onderzoek naar de inhoud van gemeentelijk beleid voor duurzame energie, in het bijzonder windenergie bij gemeenten in Noord-Holland, Friesland en Zeeland.

Jong, Amy de (2009) Een monitor voor de regierol van de gemeente in de Centra voor Jeugd en Gezin.

Jong, C. de (2013) Dutch municipal brothel policies: Temporal and substantive policy diffusion.

Jong, M. de (2019) Policy Change: An Eclectic Analysis Of The Establishment Of The European Banking Union.

Jong, Niels (2007) So close and yet so far away: Onderzoek naar de effectiviteit van het integratie-beleid op de Ghanese gemeenschap in de Amsterdamse wijk Ganzenhoef.

Jonge, R. de (2007) ITB-CRIEM en ITEM: meer dan een paar letters verschil? : een onderzoek naar de werkwijze van en samenwerking rondom het ITB-CRIEM- en ITEM-traject.

Jongkees, Barry (2012) When identity prevents compliance: the cases of croatia and Turkey.

Jonker, J.A. (2016) The impact of access problems on the information seeking behaviour of graduate students : a process study.

Jonker, J.J.H. (2008) Ambtelijke perspectieven op burgerparticipatie : over opvattingen en opzetten.

Jonkers, S. (2019) The Implementation of Net Zero Energy Buildings in the Netherlands : a qualitative case study on social housing associations.

Jonkman, Paulien (2008) Evaluatie "Scoren door Scholing".

Juk, B.C. (2015) Samenwerking binnen het CJG van vandaag, met de mogelijkheden voor morgen : een onderzoek naar de ervaringen met het samenwerkingsproces binnen drie Centra voor Jeugd en Gezin.

Jäger, Sören (2022) Double Standards or Equal Treatment? : The Framing of Refugees in German Newspapers.

Jörgens, Lena (2017) The Bologna Process and its influence on the participation in the Erasmus program.

KOSAR, D. (2015) Voortijdig schoolverlaten : een onderzoek naar voortijdige schoolverlaters binnen de gemeente Haaksbergen onder Turkse en Marokkaanse jongeren.

Kaashoek, A.C. (2020) Agricultural conservation of nature : why do farmers participate? Reasons for farmers to execute Agri-environmental measures in the province of Overijssel.

Kalaydzhiev, Kostadin (2009) Conditions, problems, and tendencies in the Bulgarian railway sector with relation to the current regional socio-economic environment.

Kalkof-Flohr, Lena (2021) The influence of citizens' protest movements on policymaking : a study in the context of COVID-19- related border restrictions at the German-Polish and German-Swiss borders.

Kamm, Elisabeth (2013) The migration of highly-qualified into the European Union. Is the European blue card pointing towards a common admission system? - Comparative analysis of the implementation of the council directive 2009/50/EC (blue card) in Austria and Germany.

Kamphorst, M. (2014) Melden van uitkeringsfraude: onderzoek naar de invloed van gedragsdeterminanten.

Kamphuis, C.H. (2010) Ervaring van regeldruk : binnen de Enschedese uitvoeringsinstantie van de Wet werk en bijstand.

Kamphuis, K. (2015) Voting on someone else's behalf? : An analysis of proxy voting in Dutch parliamentary elections.

Kamphuis, M.E. (2014) Development of a preconception care program in suriname.

Kamphuis, Remco (2011) Normovertreding in de bijstand - Wie zijn de normovertreders in de gemeente Enschede en waarom overtreden zij de norm?

Kanbier, E.M. (2021) Intergovernmental cooperation and international sustainable mobility : a case study of the Amsterdam-London trainline.

Kanjaa, Kaoutar (2010) A wider Europe without the golden carrot of membership: A Study on the Effectiveness of EU Political Conditionality in Providing Political Reforms in Morocco and Ukraine under the European Neighbourhood Policy.

Kantelberg, J.J.P. (2012) Talk of retirement: comparing pension reform discourse in Sweden, Germany and the United Kingdom.

Kantelberg, J.J.P. (2015) A quest for trust in the ILG process : a comparison between Overijssel and Brabant.

Kara, Mitja (2022) Flawed Newspaper Reporting on Surveillance Capitalism and its Implications for Democracy, Human Rights, and Human Autonomy : A Content Analysis of German Newspapers.

Karanesheva, Lora (2009) Why the EU keeps its door half – open for Ukraine?

Karkalaki, C. (2020) The public administrations efforts of Athens and London against transportation emissions.

Karl, A.L. (2018) The influence of (non) governmental donors on the successful implementation of the Education For All policy in Nepal and Pakistan : a comparative case study research.

Karssing, A.M. (2018) The influence of three individual European Member States on the form and scope of the European Defence Union.

Kasakov, K.L. (2013) The European Union and the Russia-Georgia War of 2008.

Kegel, W. (2008) Europese projecten in Zoetermeer: een onderzoek naar de verborgen kosten in ESF projecten.

Keil, T. (2011) Making the EU more democratic? Prospects of the European citizens’ initiative.

Keizers, R. (2015) The impact of social media and customer reviews on product choice and customer retention in the Netherlands.

Kellerhaus, Franziska (2010) The Role of the European Union at the United Nations Climate Change Conference in Copenhagen.

Kemna, Anne-Lot (2020) The power of financial inclusion : a study on the contribution of financial inclusion to rural development and to achieving UN Sustainable Development Goals, in emerging and developing economies.

Kern, L. (2013) Europe towards banking union : an explanation of the decision making process.

Kesore, Laura Vani (2019) Discontinuation of the Airbus A380 product line – a multi-level perspective on governance actors in Germany.

Kesore, Laura Vani (2020) Sustainability reporting in the airline industry : a comparative case study analysis of four selected European passenger airlines and their countries of registration on the basis of the airlines’ annual reports and sustainability report from 2018.

Kesternich, Eva (2015) What factors explain carpoolers' decision to use carpooling matching platforms? : A survey-based observation of carpooling matching platforms in Europe.

Kharson, Yulia (2011) Decentralization processes in Russian Federation: the case of health care administration.

Kiefl, Marlena (2017) The Nuit Debout Discourse : an Outcry for Liberty, Equality and Fraternity in a Post-Democratic Order.

Kiefl, Marlena (2020) Incentives for collective action in EbA Governance : a case study on a watershed in the Colombian Andes.

Kier, A.A. (2020) Does a standardised world equal a sustainable world? : How standards and initiatives shape the private sector's sustainability efforts.

Kikwitzki, Hannah (2015) The EU´s Democracy Promotion in Ukraine and the Importance of Domestic Legitimacy.

Kirchner, Anika (2010) The 'external dimension' of the EU's immigration policy and Morocco's capacity to mange migration: a case study.

Kis, Gergely (2007) Health insurance reform in the Netherlands and in Hungary : a comparative analysis.

Kisters, Anna (2016) Integration into the Labor Market : opportunities to get refugees to a residence permit : how can the process of obtaining a residence permit for asylum seekers be adjusted in order to facilitate their integration into the German labor market? : Perspectives of different involved stakeholders in North Rhine-Westphalia.

Kizak, Cagri (2015) Reputation management : how to deal with online reputation threats?

Klaasen, M. (2015) De invloed van de invoering van het studievoorschot op de intenties van scholieren en studenten met betrekking tot het maken van studie gerelateerde keuzes.

Klaasen, Marielle (2017) Social connectedness between Drugs runners.

Klann, F. (2020) Deviation in gender equality policy : A German municipal case.

Klann, Felix (2022) The growing dependency on Russian Gas import in German energy policy : a necessity of the “Energiewende”, or deliberate choice?

Klapwijk, Ninja (2012) The governance of fire safety: using networks, markets, hierarchy? ...or a form of anarchy?

Klaster, F.E. (2019) Superfluous, but not useless : predicting surplus coalitions in Dutch municipal administration.

Klausmeyer, Andre (2019) Feedback behaviour in the platform economy : Do the working conditions of platform workers matter?

Klavina, Marina (2009) “United we stand” - The European Union at the United Nations Security Council.

Kleef, Laura van (2007) Human resource management & bedrijfsstrategieen.

Kleerebezem, Jochem (2006) Gecombineerd zorgpark, Gezondrente : een methodiek gevormd vanuit een netwerkbenadering, gericht op het opzetten van gecombineerde zorgcentra binnen de Nederlandse zorgsector.

Klehr, Alina (2018) How effective is the education response for displaced Syrian children in Lebanon? : Non-formal education programming in a fragile context.

Kleij, M.S. ten (2014) De Binnen- & Buitenspiegels van de Burgemeester. Een onderzoek naar de reflectie en de bronnen van feedback van Nederlandse burgemeesters.

Kleijsen, H. (2021) Infographics as a public communication tool in the covid-19 pandemic.

Klein Haneveld, Renate (2011) Landelijke deskundigheidsmakelaar: een analyse van haar werkproces en de inzet van deskundigen in rechercheonderzoeken.

Klein Kranenburg, Laurens (2013) De Unieke Brink: een onderzoek naar de ontwikkeling van de leefbaarheid in de Wesselerbrink.

Klein Kranenburg, Laurens (2015) The impact of voting advice applications on party choice in Dutch national and provincial elections.

Klein-Helmkamp, Aylin (2012) Compliance of member states with European environmental law.

Kleinert, Mrs. M.K. (2014) Comparison of bankruptcy prediction models of Altman (1969), Ohlson (1980) and Zmijewski (1984) on German and Belgian listed companies between 2008-2013.

Kleinert, Mareike (2012) Does the market economy of the Republic of Kosovo meet the Copenhagen Criteria?

Kleinlugtenbeld, Melanie/H.W. (2015) Als burgemeester goed geïnformeerd : een onderzoek naar de informatie- en beïnvloedingspositie van de burgemeester bij de terugkeer van tbs'ers in de maatschappij.

Kleisen, M (2020) Gemeente Enschede: Transformatie in het sociaal domein.

Kleisen, M (2020) Which factors can explain actual usage of WMO services?

Kleisen, M. (2020) Which factors can explain actual usage of WMO services?

Kleizen, Bjorn (2012) Het waterschap als zelfstandig bestuursorgaan? De mogelijkheden en hindernissen bij een eventuele omvorming van het waterschap vanuit een juridische optiek.

Kleizen, Bjorn (2015) Assessing the performance of the Netherlands in European Arrest Warrant matters - A study on the output of the Amsterdam District Court and the coordination performed by Eurojust.

Klemann, Karl (2013) The importance of historical connections between Turkey and Europe during the period of the late Ottoman Empire.

Klingenberg, Ingo (2012) Towards adequate, safe and sustainable pensions - How to include the public into the commission's agenda?

Klinker, S. (2013) Governance of irregular migration along the Greek-Turkish border : discrepancies between law and reality.

Klinkhammer, Oliver (2016) The role of stakeholder fragmentation in post-disaster resilience projects. A comparative study of Roombeek and Hoboken.

Klooster, G.J. ten (2017) Performance Agreements for Housing Corporations: Towards a New Management Approach?

Kloosterboer, M.C. (2017) Control of client-contractor cooperation in municipal best-value projects : a multiple case study.

Kloppenburg, Wybe D.J.H. (2012) De invloed van universitaire aanwezigheid op de kwaliteit van lokaal rekenkamer onderzoek.

Klose, Stephan (2011) To what extent did the EU 2004 enlargement lead to the projected outflow of health professionals from newly admitted Central and Eastern European Member States?

Klostermann, L. (2013) The implementation of the cooperation arrangements of Frontex with FRA and EASO.

Klother, Marvin (2014) Joint Investigation Teams : problems, shortcomings and reservations.

Klumpers, Maarten (2009) De toegankelijkheid van sportorganisaties in relatie tot de sportparticipatie van (niet westerse) allochtone jongeren.

Klumpers, Maarten (2011) Scoren in Twekkelerveld: een formatieve procesevaluatie van de samenwerking tussen de betrokken actoren in het Scoren in de Wijk project in Twekkelerveld.

Knepper, Matthias (2012) The interregional relations between the European Union and the Southern Common Market (MERCOSUR).

Kobes, W.J. (2023) Governmental domain name management : policy versus practice.

Kobes, W.J. (2023) Governmental domain name management : policy versus practice.

Koehorst, D.S. (2019) To what extent is client satisfaction in youth care influenced by the way Dutch municipalities organize the commissioning of youth care? Determining the influence of commissioning aspects and contextual factors on client satisfaction in youth care.

Koehorst, D.S. (2019) To what extent is client satisfaction in youth care influenced by the way Dutch municipalities organize the commissioning of youth care? : Determining the influence of commissioning aspects and contextual factors on client satisfaction in youth care.

Koelen, T.H.B. (2014) Het melden van uitkeringsfraude.

Koelewijn, S.K. (2015) (Un)limited opportunities? : access and participation of students with disabilities at the University of Twente.

Koetsier, Vivian (2013) Citizens and municipal performance information - To what extent do citizens of Nieuwegein have a need for municipal performance information?

Koetsveld, H. (2020) Who cares? : Preventive healthcare in Dutch municipalities.

Kofmann, Roman (2013) Public view on the social dimension of Europe 2020.

Kokhuis, Rik (2010) Toepassing Wet Bibob in de vastgoedsector: Een onderzoek naar de bijdrage van beleidsregelgeving op gemeentelijk niveau aan een rechtmatige en doelmatige toepassing van de Wet Bibob in de vastgoedsector.

Kokkeler, Anneke (2012) Ontwikkeling van het Enschedese duurzaamheidsbeleid reflexief? Een analyse van de relatie tussen beleidsmakers, burgers en experts in de ontwikkeling van het Enschedese duurzaamheidsbeleid vanuit een reflexief en democratisch perspectief.

Kolb, Ole (2012) Nationalism in the globalized age : an assessment on the variations of contemporary right-wing populism in Europe.

Kole, S.M. (2022) Methods of studying strategizing practices as determinants to effective organizational outcomes : A critical study.

Kolhoop, A.F.D. (2010) De individuele voorziening Huishoudelijke Hulp in Haaksbergen goed geregeld? Een procesevaluatie naar beleidsuitvoering.

Kolhoop, A.F.D. (2011) Effectieve(re) bestuursrechtspraak?!: een onderzoek naar een nieuwe werkwijze van bestuursrechtspraak.

Kolkman, S. (2013) Needs & wants in rehabilitation therapy for a myoelectric prosthesis after an arm-hand amputation.

Kollmar, Manuel (2010) The EU’s Enlargement Strategy on the Western Balkan – the case of Kosovo.

Kolster, Renze (2007) Het stapelgedrag van HBO-ers : een onderzoek naar de omvang en de motivatie van HBO-diplomastapelaars.

Koning, Cas C. de (2021) The effect of firm-specific characteristics on the stock market returns during the COVID-19 pandemic: An event study.

Koning, Ingeborg J.T. (2012) The efficacy of haloperidol prophylaxis on the prevention of delirium in geriatric care.

Koning, J.W. (2014) Tracking: de juiste keuze?: een onderzoek naar de invloed van tracking in het onderwijssysteem op het behalen van een diploma in het hoger onderwijs door tweede generatie immigranten.

Konrad, M. A. (2018) Migration in the European Union : a cosmopolitan future?

Korevaar, Willem (2009) De effecten van rolverdeling bij de uitvoering van grote waterprojecten. Significante invloed of niet? Een onderzoek naar de invloed van rolverdeling op effectiviteit in watergerelateerde beleidsnetwerken binnen de provincie Overijssel.

Korotka, Milana A. (2012) Proximity factors influencing academics' decisions to co-operate with industry - a case study of the University of Twente's research institutes.

Kort, Jelle (2010) Politie zijn voor iedereen : ideaal en realiteit : over de invloed van politie in verandering na de reorganisatie in 1994.

Kort, Jelle (2010) Open je hart : een onderzoek naar de beperkte uitwisseling van opsporingsinformatie tussen Nederlandse politiekorpsen.

Kortink Boada, Alex (2022) Emotional reactions to a democratic policy-decision: a Covid-19 lockdown case study.

Kortman, Bas (2009) Interactieve beleidsvorming in gemeenten: een verkenning naar de inzet van internetinstrumenten door gemeenten om burgers op interactieve wijze bij beleidsvorming te betrekken.

Kortman, R.A. (2008) Het informeren van de overheid door bedrijven naar aanleiding van een ‘ongewone bedrijfsactiviteit’: logisch toch?: een onderzoek naar de beleidsvoering van Vredestein inzake risicobewustzijn en risicocommunicatie en de toepassing van hoofdstuk 17 Wet milieubeheer ‘Maatregelen in bijzondere omstandigheden’.

Koster, M.J.J. (2015) Process optimisation 'Technisch Spreekuur' (TSU): a study into the measurement of quality of care and patient satisfaction regarding the TSU-process, in which orthopaedic shoes, orthotics and prosthetics are manufactured and delivered of the Sint Maartenskliniek.

Kostler, Alice (2006) The Cotonou partnership agreement on an axis between modernisation and dependency theory.

Kotecha, Mahek (2022) Interlinking lakes: Decision support tool for sustainable lake ecosystem, Ahmedabad, India.

Kovar, Annika (2008) Conditions for success: democratic decentralization and public participation: an analysis of local government in the Kingdom of Lesotho.

Koşar, D. (2017) Governance partners : guidance, control and supervision of the governance partners of the municipality of Enschede.

Kracke, H. (2015) Asylum policies in Europe: the transposition of the Return Directive 2008/115/EC in Germany, Italy and Sweden.

Kraft, Christine (2012) Power puzzle - the European Court of Justice as super-agent in healthcare policy.

Krajcikova, Kamila (2014) Drones´Deployment by Frontex and Fundamental Rights and Civil Liberties.

Kramers, J.W. (2018) Europeanisation of Employment Policy in the European Semester: Labour Pains?

Kramm, Hauke (2012) Bosnia's failure in creating a truth commission - How institutions and functions encourage post-conflict countries to create a truth commission.

Kranenberg, Laura (2013) The influence of neighborhood crime and income on altruism : the Lost Letter Technique as a Measurement of the Influence of Neighborhood Crime and Income on Altruistic Behavior.

Kranenburg, A. (2020) Are you going to the party? : The impact of local democratic institutions on the role of local councilors : a comparative case study of Baden-Württemberg, North Rhine-Westphalia and the Netherlands.

Kranenburg, A. (2020) Are you going to the party? : The impact of local democratic institutions on the role of local councilors : a comparative case study of Baden-Württemberg, North Rhine-Westphalia and the Netherlands.

Kranenburg, Anieke (2015) How to increase participation rates in part-time higher education? : An ex-ante evaluation of four scenario’s proposed by the Dutch government.

Krasting, Niko (2020) Criminal, Patient, Customer : the changing facets of Cannabis Regulation : identifying a consumer-based approach to cannabis regulation in the EU.

Krause, Gerrit (2012) The Benefits of Surplus Majority Coalitions - A Rational Choice Analysis of Bundestag Decision-Making on the First Greek Bailout Package.

Krebber, Victoria (2012) Identity questions in the Baltic States: an analysis of Estonia, Latvia and Lithuania regarding their attitudes towards a European identity.

Kremer, S. (2018) Effective enforcement of the regulation on safeguarding competition in air transport.

Kremer, Sjoerd (2014) The developments in the competition in the transatlantic air transport market in the periods before and after the implementation of the US-EU Open Skies Agreement.

Kremers, Mirande Riona (2021) De balans tussen autonomie en synergie : aanbevelingen aan de gemeente Staphorst om de bestuurskracht tot ontwikkeling te brengen die nodig is voor de uitvoering van de Omgevingswet.

Kroeze, K. (2013) Welfare states in crisis? Public support of welfare policies over the last 3 decades.

Kroeze, Renske (2012) FC Twente : scoren met gezondheid.

Krompholz, Luise Theresa (2017) Social Media- A stimulator for active citizen engagement? : The influence of social media on policing in terms of communication with citizens : A case study of the police in Enschede and Gronau.

Krone, A.G.M. (2015) Arriving in the Promised Land, or not? : a comparative case study of the type of welfare state and the level of restrictiveness in asylum policies.

Krone, A.G.M. (2017) The use of evidence-based policy-making by Dutch provincial politicians.

Krug, Katharina (2011) Towards changing higher education governance: a comparative study of North Rhine-Westphalian (German) and Lithuanian higher education.

Krugten, R.S. van (2022) The organization of healthcare flex pools in the Netherlands.

Kruijer-van Kampen, Tanja (2022) “Resilient varen op de coronagolven” : Inrichting en besturing van de organisatie voor de bestrijding en beheersing van infectieziektecrises bij GGD Kennemerland.

Kruijsen, Willibrord L. (2007) A scenario for policy process and future policies in the EU in the fields of energy generation and transport concerning energy.

Kruize, K.G. (2012) Doel- en doelgroepbereiking van het subsidiebeleid in de gemeente Hengelo.

Krysko, V. (2008) The conditions of the effectiveness of EU democratic conditionality in Central and Eastern European countries in the context of EU enlargement.

Kräh, Laura M.F. (2021) Social Media and the Mexican Feminist Movement : Leading or Impeding the Fight Against Gender-Based Violence?

Krüger, Mandy (2009) Student satisfaction at the University of Twente : a comparative case study on student satisfaction of German and Dutch bachelor students in Twente.

Kuckartz, M.C. (2013) Civil society in the EU-Development Cooperation : A theoretical concept and its practical implication in Rwanda : an illustrative case study.

Kuehn, Hannah (2019) (De)legitimization strategy: the discontinuation of humanitarian rescue efforts in the meditteranean.

Kuhn, Hannah (2018) The influence of the voter’s occupation on their voting behavior in the European Constitutional Treaty Referendum.

Kuijters, A.L. (2017) Stakeholders implementation process of the PNR directive in the Netherlands.

Kuiper, C.J. (2020) The regulation of flood risk management of transboundary rivers in the Dutch-German border area.

Kuiper, E. (2022) De kracht van de overheid : de rol van een manager in een compatibele transitie naar opgaven gestuurd werken met zelfsturende teams bij publieke organisaties.

Kuiper, S.E. (2014) Policy instruments to support the diffusion of near zero-energy housing in Overijssel Research on the near zero-energy housing policy in multiple EU member states and the application of a decision-making technique on Overijssel.

Kuiper, Stephan (2012) Duurzame mobiliteit in Enschede: studie naar middelen die de gemeente Enschede kan gebruiken en inzetten om het gebruik van duurzame mobiliteit in haar gemeente te bevorderen.

Kuipers, J. (2011) The PVV, "the" Dutch populist party? Measuring populism in the Netherlands : a quantitative text analysis.

Kuipers, M. (2017) Predicting Network Effectiveness? An analysis of local collaborative networks to prevent and counter radicalization.

Kuipers, Mervyn (2010) ‘Implementeren met beleid’: Een juridisch beleidsmatige evaluatie van het wetgevingstraject van het Besluit Luchtkwaliteit 2001 naar de Wet luchtkwaliteit 2007.

Kulve, R.J.H. ter (2009) Comparing governance approaches for the realization of the EHS: a comparative case-study to measure network effectiveness.

Kuperus, D.E. (2018) Caring for social care : Exploring the effect of Wmo advisory council characteristics on the choice between archetypes of buyer-supplier relations for municipalities in the Netherlands.

Kupferschmitt, Anna (2010) Energiepolitische Entscheidungen – Gründe und Hintergründe Am Beispiel zweier Transitstaaten für Erdgaspipelines: Bulgarien und Slowenien.

Kutsch, Matthias Karl (2016) The High Representative for Foreign Affairs and Security Policy of the EU and the German Minister of Foreign Affairs : different titles – different Jobs?

Kutsev, Nikolay (2009) The road transport policy of the EU and fair competition in the European road transport sector.

Kylymar, Vyacheslav (2010) Public communication as a mean of citizens' involvement through internet-based channels: the case of UK and Ukrainian parliaments.

Kyosev, D. (2008) When your best just isn't good enough : the European Central Bank and purchasing power in the Euro-area.

Köchling, Christopher (2010) Ursachen und Verlauf der Finanz- und Weltwirtschaftskrise – Versuch einer Beschreibung und Analyse.

Kögel, L.M. (2017) Conditions for the successful transfer of community care by Policy Entrepreneurs - The case of Buurtzorg in the Netherlands and China.

Köhler, Nicolas (2010) The influence of the Open Method of Coordination on European development aid levels.

Köppen, M.L.C. (2016) 'The European Union approaching trafficking in human beings: Walking a tight rope between security and values and objectives of the EU’.

Kücük, Esra (2009) Single Case Study on Germany’s decision‐making concerning the transfer of competencies to the European level in the area of asylum and refugee policy.

Kühler, Jakob (2019) Administrative Capacity Building in a Turbulent Environment -The Implementation of a Health Strategy in Romania-.

Küllmer, Mechtild (2007) Economic Success of Tourism.

Küstermann, Leon (2018) Exploited workers or proud innovators? : Explaining social identities in the platform economy.

LANGEREIS, M. (2015) The link between strategy and performance of municipalities in the Netherlands.

LEEUW, M.L. (2018) Discursive opportunities for Muslim minorities in West secular Europe : Assessing the discursive opportunities regards the accommodation of Islamic religious practices and counteracting Islamophobia in France, the Netherlands, the United Kingdom and Germany.

Laag, Benjamin (2010) Policy coherence for development (PCD) - Does it matter within the policy-making process of the common agricultural policy of the European Union?

Laarhuis, E. (2013) Public procurement’s results: an analysis of the Dutch situation.

Laloire, L.L.L. (2012) Turkish foreign policy towards Cyprus : a comparison of constructivism and realism with an empirical focus on the events of 1974.

Lammering, Nerissa Anabelle (2014) To what extent can the British outsider status within the EU be explained by a conception of group dynamics?

Lammers, Imke (2013) Changes in political discourse in the open method of coordination on employment and the open method of coordination on social inclusion: an analysis of the neo-liberal and social investment discourse.

Lammers, J.H. (2015) The influence of academic subcultures on researchers' intentions to start a spin-off.

Lammers, Tim (2012) Onderbouwd zoeken naar onderbouwing: een onderzoek naar de onderbouwing van statenvoorstellen in de provincie Overijssel met cijfers, onderzoeksresultaten, kaarten en trendanalyses.

Lammers, Tim (2014) Accountability in municipality-institution relations: an examination of accountability relations between the municipality of Hengelo and local public institutions.

Lamoen, Ingrid van (2007) Zorgaanbieders vergelijken : een onderzoek naar de problematiek van het vergelijken van zorgaanbieders en de ondersteuning hierbij voor cliënten met een verstandelijke handicap die gebruik maken van een pgb.

Landstra, Carmen (2019) Local political participation in the Netherlands: an analysis of the influence of online media use for political purpose on political participation.

Landstra, Carmen (2021) Community Policing Officers and Their Ability to Formulate a Problem-Oriented Policing Approach Towards Local Soft Drug Nuisance in Local Executive Safety Networks: A case study in the city of Enschede on the influence of network formalisation.

Lanfermann, Friederike (2012) How does the developmental process of norms in the European Union differ due to the policy area? A comparison of Swedish efforts in high and low politics.

Lange, Hannah (2012) A financial firewall for the Eurozone - the combination of ESM and EFSF as an approach to rescue the euro?

Lange, Sandra (2014) Systematic review of scientific literature published on the topic of public procurement between the years 1997 and 2012.

Lange, Silvan Nesat (2018) The Influence of Decentralization and Power Sharing on Service Delivery in Fragile States: A Case Study of Iraq.

Langer, Susanne (2014) The Implementation of the EU Reception Conditions Directive in the National Legislation of Germany, Austria and Belgium. On the Way to more Liberal National Asylum Policies?

Langereis, M. (2014) Herontwikkeling van industrieel erfgoed: vervallen monumenten als aanjager voor vernieuwing. Onderzoek naar bestuursstijlen van de gemeenten Enschede en Deventer.

Langkamp, R. (2018) Samenwerking in het sociaal domein in kleine Twentse gemeenten : Een onderzoek naar ervaringen van professionals met samenwerking in sociale teams in Borne, Haaksbergen en Wierden.

Langkamp, R.E. (2014) Datgene doen, door diegene die dat op dat moment het beste kan: Een analyse van de interdisciplinaire samenwerking en de effectiviteit van het netwerk bij de integrale aanpak van individuele risicojongeren door het Veiligheidshuis regio Arnhem.

Laun, Robert (2010) Integration of German students at the University of Twente.

Lechner, Zoe Carlotta (2017) Facing 21st century challenges : an assessment of the EU’s security provisions in the light of increasing cybercrime.

Lee, Hyun-young (2010) Place Image and FDI: How place image of the EU and the U.S. impacts FDI decision-making by Korean SMEs in Daegu and Kyoungbuk Province.

Leemreize, Job (2014) De online scholier: Hét slachtoffer van phishing? : een ondezoek naar de relaties tussen internetgedrag en het slachtoferschap van phishing onder scholieren uit Nederland en Duitsland.

Leenders, R. (2015) The extent of personalization within party-websites during three election campaigns for the European parliament.

Leeuw, M. L. (2016) Institutional overlap in European security : profound cooperation or rhetoric in civilian missions? : the case of NATO and the EU.

Leeuwen, G.D.M.H. van (2010) Anticiperen op de economische crisis: de Wet Werk en Bijstand in de gemeente Haaksbergen.

Leferink, L.A. (2017) De ZSM methode en Legitimiteit : hoe de legitimiteit van de ZSM methode wordt beinvloed.

Lefting, F. (2017) Impact of elderly offices on the quality of life of elderly people : to what extend do elderly offices improve the quality of elderly people above the age of 65 in Bochum from the perspective of professionals in social institutions?

Leiendecker, Laura Josefa (2021) Big Data policing and its legitimacy.

Leitz, S.J. (2022) Framing Veganism : The Framing of Vegans and Vegan-diets in News Media.

Leonhard, Christoph (2010) Head of State Immunity in the Case of Grave Violations of Human Rights.

Lepping, Isabella (2014) Local Renewable Energy Initiatives: the Development of Lochem Energie (Netherlands) and Klimakommune Saerbeck (Germany) from a Strategic Niche Management Standpoint.

Lesemann, Franca (2012) Gewissenhaft wirtschaften: Der globale Freihandel entdeckt die Ethik.

Leske, Julia (2007) The most competitive and knowledge-based economy in the world : the future of European international collaboration in research and development.

Leusink, H. (2008) Onderzoek naar de multidisciplinaire samenwerking in de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland : wat is de functie van de politie in dit multidisciplinaire samenwerkingsverband? : deelnemer of buitenbeentje?

Levchuk, Tatiana (2018) Trend diffusion mechanism in the modern fashion industry.

Liang, Xueyao (2023) Assessing the Level of Effectiveness of the Public Bicycle Share (PBS) System in Nanjing through Public Policy Evaluation from a citizen’s perspectiveperspective.

Liebler, Melina (2015) Between threat and opportunity to a young democracy : the reflection of Hungary's media regulation in the German and British written press around the time of the introduction of the media laws in 2010/2011.

Liedenbaum, M.J.I. (2021) Differences between public order policing responses to corona protests and to regular protests in Rotterdam.

Liekenbrock, Anne (2008) Above the law : legitimate behaviour of international organizations.

Lier, Luuk van (2013) Improving preventive behavior in relation to tick bites and lyme disease for professionals in the green sector.

Ligtenberg, A.M. (2015) Armoede en schuldenbeleid : een onderzoek naar overwegingen, extra middelen vanuit het Rijk en beleidsdiffusie binnen Overijsselse gemeentelijke organisaties.

Linneweber, Jana (2020) Smog-free or Smoke Screen? : Blame avoidance and symbolic instruments during the German coal exit decision.

Linneweber, Jana (2022) Staying nuclear? : A historical analysis of stability and change in the German Nuclear Energy Strategy.

Lipadatu, Irina (2010) Public-private partnership at the local level in Hengelo and in Timisoara: effective network governance? The case of the project "Scoring in the neighborhood".

Lippinkhof, Peter Paul (2010) Van lead tot landing: een onderzoek naar samenwerking tussen overheden in het acquisitieproces in Oost-Nederland.

Livaniou, Niki (2020) Honest behavior and perceived anonymity in online environment.

Lock, K.P. (2010) Ministerie van Veiligheid: ervaringen uit de Verenigde Staten.

Lock, K.P. (2009) Dierenrechtenextremisme in relatie tot terrorisme.

Logermann, Frauke (2014) Students as Stakeholders in the policy context of the European Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education Institutions - A comparative case study of a Dutch and German Higher Education Institution.

Lohuizen, Rick van (2017) Wat is de impact van de omgeving op een betekenisvolle afdoening voor slachtoffers in ZSM-zaken? : Een beschrijvend onderzoek naar de evaluatiefactoren van rechtvaardigheid in de stad en op het platteland.

Loo, Christiaan van (2019) Determinants of role conflict and role ambiguity of operational expert community in policing officers : an evaluative study of the role of OE CPO in the eastern regional unit of the National Police.

Looijesteijn, Menno (2009) Microfinance as a tool to stimulate self-employment in the EU Exploring the conditions to reach this objective.

Lotgerink Bruinenberg, Frederique (2012) POP-gids woninginbraak : een praktische gids voor de aanpak en preventie van woninginbraken.

Lubberts, D. (2011) Prosecuting Somali pirates, analyzing the impact of EUNAVFOR’s efforts.

Lucassen, D.E.R. (2021) The Dutch energy transition, a sustainability utopia? Perspectives of businesses and government regulators on the enforcement of environmental law in the Netherlands.

Luessen, Ariane (2018) Why "killing the tigers and swapping the flies" does not succeed : A multi-criteria analysis of the persistence of corruption in the People's Republic of China.

Lukács, Henrietta- Zsuzsánna (2023) The social aspects of the local smart transformation in Romania and the introduction of the smart city concept in the city of Cluj-Napoca.

Lyubenova, Mariya (2015) Is a transition from Eurooptimism towards Euroscepticism evident in Bulgaria? A study on Bulgarian public opinion.

Maan, Xandra (2011) Social capital and civic voluntarism - A socio-political explanation of political participation.

Maaren, ? van (2011) Protocollaire Zorg - Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Maas, Evelien van der (2010) Helmtherapie of afwachten? Een onderzoek naar de voorkeur van kinderfysiotherapeuten voor een behandelmethode van schedeldeformatie.

Maathuis, Arjen (2011) Grondig toezicht - Een onderzoek naar risico's inzake gemeentelijke grondexploitaties in relatie tot financieel toezicht.

Maathuis, Arjen (2013) Housing the invisible : goal attainment in the municipalities of Steenbergen, Bladel en Horst aan de Maas regarding the housing of Polish, Bulgarian and Romanian circular migrants as a consequence of the content of those policies and the operations of networks.

Maathuis, L.A. (2008) Benchmark : de kunst van het afkijken : onderzoek naar de doelmatigheid van de dienstverlening van het team Administratie en het team Uitvoering Arbeidsvoorwaarden.

Mackenthun, Jan-Hendrik (2013) The impact of the economic crisis on the international investment position of the european union.

Maduro, Amy (2012) One step closer to lean : the implementation of KR8 at water management centre the Netherlands.

Magaletta, Michelle (2015) European Identity 2.0? : An analysis of the European Parliament’s communication strategy via social media in the context of European identity building.

Malicherova, Zuzana (2012) Changes in attitudes of the native Dutch citizens toward Muslims between 1995 and 2005, as a result of immigration and integration policy and perceptions of threat.

Malicherova, Zuzana (2011) Recent developments in familiy migration policies as a means of controlling the immigration from Muslim countries to the Netherlands.

Mangelsdorf, B. (2013) Inter-organizational network formation in a complex organizational field : a study of the formation of two inter-organizational networks aimed at stimulating the economization of biomass from the floodplains.

Mangelsdorf, Bob (2011) Bureaucratie bij universiteiten : een onderzoek naar het effect van organisatiegrootte op de bureaucratie bij Nederlandse universiteiten.

Manitaras, Z.I. (2007) ESDP and NATO : establishing new links for a trustworthy and efficient global security relationship.

Mansour, N. (2011) Transformation in autoritären Regimen am Beispiel von Ägypten.

Marburger, Karoline A. (2009) Public Private Partnerships in complex governance arrangements : the case of Galileo.

Marinovic, D. (2008) Administrative reform within the European Commission.

Marinus, J.C. (2011) Verbetering van de klantgerichtheid bij de gemeente Steenwijkerland.

Marquard, F.M. (2013) Policy developments in the area of old-age pensions: the Open Method of Coordination: a tool to influence national pension policies?

Marsch, Rob (2007) Culturele economie in Enschede : onderzoek naar het type maatregelen dat de Gemeente Enschede zou kunnen nemen teneinde de culturele economie te versterken.

Martin, J.J. (2018) Internationalization of the student body : boost for extra-curricular involvement or road to campus lethargy?

Martin Sanchis, Rosario (2017) Internationally orientated higher education institutions & Graduate employability.

Martiskova, M. (2013) What are the main reasons for young Greeks to emigrate?

Massmann, B. (2018) Social integration in an increasingly digital world : how do refugees in the Netherlands think about the opportunities derived from Information and Communication Technologies?

Maurik, Roald Sybren van (2019) Social Media (Dis)Connecting the World? : Effects of Self-Selective Exposure to Partisan Content on Social Media on Political Tolerance.

Maywald, Lorenz (2016) Crimmigration in the European Union : the effect of the EU Return Directive on the criminalization of migrants in Germany.

Meenink, J. (2013) Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo : Een bacheloropdracht in opdracht van de rekenkamercommissie Hengelo.

Meenink, J. (2015) 'Het vaststellen van beleid is één, het uitvoeren en het ernaar handelen is twee.' : Een onderzoek naar de uitvoering van het agressiebeleid van de gemeente Hengelo.

Meerveld, Jan van (2010) Spanning tussen participatie en gehoorzaamheid : een vergelijkend onderzoek naar de burgerschapsvisies van Nederlandse en Engelse overheden en scholen.

Meijerink, L.E (2018) The administrative laws and instruments of the local, public board in the battle against undermining organized crime : Qualitative research in the district Gelderland-Midden.

Meijerink, L.E. (2015) Lessons learned from emergency response management to ensure business preparedness for future crisis events : A literature review.

Meijerink, T.J. (2013) Carding : crime prevention analysis.

Meijerink, T.J. (2016) Assessing the e-governance maturity level of Dutch municipalities through the analysis of municipal websites : does municipality size have an effect on website maturity level?

Meijerink, Tristan (2016) Assessing the e-governance maturity level of Dutch municipalities through the analysis of municipal websites : Does municipality size have an effect on website maturity level?

Meilinger, K.C.S. (2018) Dependencies and networking activities of European mayors.

Meinen, T. (2014) Neighbourhood disorder, crime and the Broken Windows Theory: An examination into the relationship between neighbourhood disorder and crime in the city districts of Rotterdam.

Melissant-Briene, R.W.J. (2011) De controlerende taak van de gemeenteraad - Een onderzoek naar de wijze waarop de gemeenteraad van Korendijk zijn controlerende taak op het terrein van openbare orde en veiligheid invult en hoe deze controle verbeterd zou kunnen worden.

Mellema, K. (2009) Angstige Allochtonen: Een onderzoek naar onveiligheidsgevoelens van niet-westerse allochtonen in Nederland.

Mels, C. (2020) Factors influencing modal choice in transportation : a study regarding the intention to use indicated or non-indicated transport by citizens in the social domain within the municipality of Twenterand.

Mengerink, L. (2014) Gemeentelijke samenwerking : vorm en ervaringen. Een onderzoek naar de samenwerking tussen Twentse gemeentelijke organisaties bij de oprichting van de Centra voor Jeugd en Gezin.

Menke, Susanne (2013) The pension policy response to Global Aging: a comparison between Europe and South America.

Mensing, Birte (2016) ‘Othering’ in the news media : are migrants attacking the ‘Fortress Europe’? A Critical Discourse Analysis of the Effects of the 2015/2016 European ‘Refugee Crisis’ on the Image of the Migrant in the German Speaking Print Media.

Mensink, C.C.G. (2015) The pluriformity of policy effect evaluation : an analysis of the effect evaluations of the municipality of Wierden in relation with its learning ability.

Meppelink, Jan-Willem (2009) Inbrekers en de inbraak: Factoren die volgens (ex) inbrekers kosten en baten vormen bij woninginbraak.

Mergner, Julia (2011) Internationalization strategies in South Korean higher education - An explanatory analysis of the internationalization efforts of four Korean universities through the lenses of resource dependency and normative match.

Meryamka, Jina (2018) The rise of drones : a study on the creation of experimental zones amid the regulatory disconnect.

Mester, M.I. (2016) The administrative approach to organized crime: Exploring the possibility of implementation in the district Borken (Germany).

Mette, Katharina M. (2020) Green Technology in Smart Cities : a n analysis of what role green technologies can play within climate mitigation and resilience strategies of Smart Cities.

Meulen, Koos van der (2011) Success factors of Cradle to Cradle implementation in The Netherlands.

Meulink, L.J. and Seemann, N.S. (2021) Hoe kan de tevredenheid over ondersteunende dienstverlening gemeten worden bij hoogopgeleide zorgprofessionals aangesloten bij een service organisatie? : Een service tevredenheidsonderzoek bij huisartsen aangesloten op regio organisatie Medrie.

Meyer, Marcus (2012) EU enlargement- "Why were some of the CEEC countries included in the enlargement of 2004 and 2007, despite shortcomings, whereas some of the candidate countries were left out?".

Meyer, Nicole Y. (2010) The European Union blue card directive: What were the main reasons to introduce the EU Blue Card directive and what was the final result after two years of political debate?

Meyer, W. (2022) A critical analysis of the US Agenda towards a Sino-American arms control agreement within the context of evidence-based policymaking.

Michel, Stefan (2010) Turnout in the European Union: how perception of democracy in the European Union influences electoral participation.

Middelesch, J.W. (2015) Welzijn Nieuwe Stijl in de decentralisatie van de jeugdzorg : een onderzoek naar de impact op het dagelijks werk van professionals.

Mierswa, Klaudia Jadwiga (2011) Strategies of dealing with an aging population on slow-growth societies within the European Union -Spain as a case-.

Mietens, A.L. (2008) The Europeanisation of student financial support systems : a case study of the changes of the Dutch and German student financial support systems.

Migge, A.M. (2012) Renewable energies in European innovative regions.

Milatschew, Valentina (2012) EU-Russian energy relations: How Russia's power affects its willingness to cooperate with the European Union in gas-related matters.

Millahn, Arne (2016) The monetary and regulatory policies to revitalise the securitisation market in the Eurozone and their impact on varieties of capitalism : towards further financialisation?

Milosevic, B. (2008) Internet diffusion in the Republic of Serbia.

Milovich, L. (2011) The public administration reform in Bosnia and Herzegovina : a case of a sovereignty paradox?

Minio, Lisa (2019) Framing the HPV Vaccination – A Content Analysis of the German News Coverage.

Minio, Lisa (2022) Between “Patchwork Carpets” and “Emergency Brakes” : a framing analysis of the decision-making Stage of the Fourth Civil Protection Act in Germany.

Mintel, Julina Franka (2020) The European Parliament and national parliaments in the EU Treaty reform process : a comparative analysis from the Treaties of Rome until Lisbon.

Moellering, Lea (2018) A customer segmentation sequence for B2B markets based on levels of market orientation of firms.

Mogana, Miriam (2019) The Cost of Caring: The professional quality of Dutch volunteers in palliative care and associated factors.

Mol, Jeroen (2013) Wel of geen buitenrijbaan? De omgevingsrechtelijke inpassing van de hobbymatige paardenhouderij.

Mol, L. (2014) Welke criteria nemen personen in overweging bij het beoordelen van een phishing e-mail.

Mol, L. (2016) Open data within municipalities: Does cooperation between municipalities on the topic of open data improve the provision of open data by municipalities? A case study involving Dutch Municipalities.

Molema, Manouska (2020) Het verklaren van verschillen in prestaties van Nederlandse gemeenten op het gebied van de energietransitie en de transitie in het sociale domein.

Molenhuis, Eelko Age (2009) Relationship between information about the EU and participation in elections : results of a split-ballot survey.

Montfoort, J. van (2020) Nature conservation and restoration in Frisian agriculture.

Morais Teixeira, Sara (2010) The Meaning of Citizenship in the Context of the European Integration: A Comparison of naturalization law between Western and Eastern Member States.

Morazán Irias, D.P. (2015) Comparing issue salience in EU Profiler statements to issue salience in election manifestos and European citizenry.

Morsing, A. (2021) Youth and COVID-19 data visualisation.

Morskieft, M.C. (2020) The resilience of the EU towards a cut-off from Russian gas.

Morsman, L. (2015) Effectief burgerinitiatieven ondersteunen : een realistische evaluatie van de ondersteuning van burgerinitiatieven door initiatievenmakelaars binnen iWorkspace.

Mud, W.M. (2012) Toekomstbestendige energienetten? Een onderzoek naar de waarborging van publieke belangen in het energienetwerkbeheer in Nederland.

Mujkanovic, Emina (2013) The internalization of EU gender norms: formal compliance and informal practice in Poland.

Mulder, I.A.J.P. (2014) CO24dak: A pilot in the municipality of Twenterand. A research on the effectiveness of “CO24dak” as part of the integral approach to youth in the municipality of Twenterand.

Mulder, N. (2014) De houding en de drijfveren van migranten ten aanzien van de sociale zekerheid, gezondheidszorg en kinderopvang in Nederland.

Mulderije, H. (2008) De informatiepositie van jeugdagenten in Oldenzaal en Haaksbergen tijdens het contact met jeugdgroepen.

Mulderije, Hanneke (2009) Lokale samenwerking tussen gemeente en politie bij de aanpak van problematische jeugdgroepen: Een explorerend onderzoek naar de knelpunten bij de groepsaanpak in Breda, Enschede en Rotterdam.

Mullekom, Hilde van (2009) Waarheidsvinding: Prestatie-indicatoren voor het vakgebied zeden in de Achterhoek.

Muller, Jor (2013) Waarborging van het publieke belang in privaatrechtelijke rechtspersonen bij gemeenten : Een kwalitatief onderzoek bij de gemeente Enschede.

Muller, Jor (2015) Europese subsidiekansen voor Nederlandse gemeenten : succesvol benut of kansrijk? : een analyse van de mate waarin Nederlandse gemeenten gebruikmaken van Europese subsidiemogelijkheden en welke factoren daar invloed op hebben.

Muller, Katja Hanny (2010) Objectives in European foreign aid: A case study of France and Sweden.

Musters, D.W.L (2021) The effect of percieved stress (COVID-19) and uncertainty intolerance on the entrepreneurial decision-making process: causation and effectuation.

Mutlu, D.G. (2014) Management regime's policy effects in citizenship education: a case study of the relationship between the secondary-school’s management regime and the extent to which the views of social studies teachers correspond to their school board’s policy on citizenship education in the Netherlands in 2013.

Mutlu, Daniel (2010) Politieke houdingen van middelbare scholieren: Een onderzoek naar de relaties tussen het maatschappijleercurriculum alsmede de sociaalstructurele kenmerken en de politieke houdingen van havo- en vwo-leerlingen in Nederland anno 2010.

Mutlu-Numansen, S. (2013) The governance of memory of migrant communities in Western Europe: a case study of memory transmission among Aramean, Assyrian and Chaldean families.

Möbius, S.V. (2018) The role of social media in disaster communication: the case of hurricane Harvey.

Möllemann, D. (2016) Framing the climate change policies and circular economy tenets for SMEs.

Mönning, J.F. (2020) Creating the EU’s knowledge-based economy in East Europe : A comparison of the Europe 2020 strategy and the EU strategy for the Danube region.

Müller, Daniela (2010) Do Germany’s Global Players Liberalise? The European Works Councils of Volkswagen and Daimler – A Case-Study.

Müller, L. F. (2017) The reorganization of the German public employment service : a study of success and failure.

Müller, M. (2011) Capital versus labor : does China follow the European example on social policy?

NEPICKS, J. (2015) Civil-oriented administrative simplification in German development cooperation : a case study on engagement global GGMBH-service für entwicklungsinititativen.

Nankova, Aleksandrina Nikolaeva (2012) Distrust in the political institutions: the case of Bulgaria.

Nankova, Ivelina Nikolaeva (2012) The profile of the Bulgarian emigrant.

Nannings, Marloes (2011) Kwaliteit van het beleid : een onderzoek binnen Saxion naar het kwaliteitsbeleid en de verhouding tussen enerzijds externe eisen van het accreditatiestelsel en anderzijds wensen van medewerkers.

Naous, A. (2016) Reconstructing the EU Discourse on Migration: A Cosmopolitan Perspective.

Natrup, Daniel (2017) The manifestations of formal standardisation and lobbying activities in innovation deals.

Neckel, Elisabeth (2010) The change of the diplomatic competences of the EU on the international stage with the introduction of the European External Action Service.

Nelissen, D.M. (2022) The effectiveness of educational innovations : An explorative study into innovation effectiveness, types of innovation and the role of institutional governance.

Nellestijn, M.S. van (2015) The members of the European parliament : heavyweights or not?

Nellestijn, Melissa S. van (2017) The leading role of national governments : determining the government positions of the new Eurozone Member States on the national and European level.

Neth, H. (2016) Politicization, social media and cris management: the 2011 Chrischurch Earthquake.

Netiaga, Mykola (2009) Ways of political corruption alleviation in Ukraine (Perspective of constitutionalism).

Neubert, K.C. (2017) EU related referendums = second-order elections? A Dutch single case study.

Neukirch, Andrea (2010) Does “Flexicurity” work? : Labour market and social security reforms with the concept of flexicurity in Denmark and the Netherlands.

Nickenig, J. (2011) The challenges of European data protection policy : an analysis of supranational decision-making processes.

Niehaus, Milena (2018) Anti-Corruption Methods in the Education Sector in Iraq.

Niehof, D. (2008) De rol van de overheid op de woningmarkt : een onderzoek naar het ingrijpen op de woningmarkt.

Nieuwenhuis, K.H.M. (2013) Vrijheid van meningsuiting van ambtenaren beperkt #socialmedia: literatuuronderzoek naar mogelijkheden om het gebruik van social media door ambtenaren te reguleren via integriteitsbeleid.

Niezen, M.S. (2017) The EU as an external promoter of its internal values.

Niezink, Kamiel (2008) Professioneel balanceren : over de betrokkenheid van professionals bij boekhoudschandalen.

Niggemeier, Joris (2015) Nudging towards Rationality? : an Foucauldian Analysis of the Use of Power and Government Intervention.

Nijboer, K. (2015) Buying green in public procurement: Cross-country learning.

Nijenhuis, K. (2015) Impact factors for innovative work behavior in the public sector : the case of the Dutch Fire Department.

Nijenhuis, N. (2008) Rijk en op handen gedragen!? : een onderzoek naar interactieve totstandkoming van de te ontwerpen toekomstvisie van de gemeente Bronckhorst.

Njoroge-Krüger, G.W. (2015) Brain Drain vs Brain Gain: How can Brain Drain in Kenya be Reversed to Brain Gain?

Noorman, Mark (2019) Extraordinary officers; insignificant collaboration? : A study about the collaboration between police officers and municipal boa’s.

Norel, N.D. van (2013) Female full professors in the Netherlands: differences between research areas.

Noukeu Petnguen, Audry V. (2013) Understanding the integration process across generations of African immigrants in Germany.

Nuijens, Wesley (2011) Beleidsimplementatie nader bekeken: een ondezoek naar de uitvoering door het Openbaar Ministerie, de raad voor de kinderbescherming en bureau jeugdzorg van een pas ingevoerde strafmaatregel binnen het jeugdstrafrecht.

Numansen, Sofia (2009) Burgerparticipatie in Hengelo : een onderzoek naar de effectiviteit van burgerparticipatie in Hengelo.

Nödl, Bianca (2015) Power structures of the European Central Bank and the European Court of Justice during the Debt Crisis.

OUDELAAR, N. (2015) The influence of Non-Governmental Organisations on European Union policy processes - An explorative study on the role of Non-Governmental Organisations during the policy process that went prior to the incandescent light bulb phase-out.

Obers, Ties (2013) Fundraising through running events - “How do Public Benefit Institutions raise funds through running events and why are there differences in ‘success’?”.

Odink, M. (2019) Returning 'noaberschap' to Goor? : A research on the social impact of the community centre 't Doesgoor.

Odink, Melanie (2013) Institutionele Vormgeving en Economische Prestaties: Een onderzoek naar de relatie tussen de institutionele vormgeving van een regio en het economisch presteren van een regio.

Offenborn, Helena (2013) The purchase of state bonds by the ECB: is the Euro Zone threatened by inflation?

Ogunleye, Olaoluwa (2015) Local energy initiatives as a solution to the energy security in developing countries : case study of selected housing estates in Lagos, Nigeria.

Olde Reuver of Briel, Carlijn (2011) Een inventariserend onderzoek naar het gebruik van een screeningslijst voor postpartum depressie in de JGZ 0-4 jaar in Twente.

Oldiges, Julia (2015) Evaluation of the effectiveness of policies related to the sustainability of Mega Sports Events.

Olthuis, G.G. (2015) Unified Protector: protection of civilians?

Olthuis, Geert (2013) Het toetsingsverbod gewogen - Een onderzoek naar de houdbaarheid van het verbod voor de rechter om formele wetgeving te toetsen aan de Grondwet.

Onici, T. (2009) An investigation into psychological contract formation from recruitment material in the context of public administration system: A case study on Moldovan Ministry of Finance.

Oomens, E.M. (2017) The process of withdrawal from the European Union. Great Britain's path to European Union membership and the Brexit.

Oort, L.A. van (2012) Structuring cans and wants : A multiple case study on the pros and cons of clinical laboratory organization models in The Netherlands.

Oort, L.A.(Bart) van (2011) Organizing the connection - An evaluation of network effectiveness in the field of mobility, in networks the province of Gelderland participated in.

Oosterbroek, J.W. (2007) Curtailing corruption in the European Univon : an Asian approach to combat corruption in the European Union.

Oosterink, B. (2021) Rapid implementation of eHealth due to COVID-19 : a retrospective implementation study.

Oosterwijk, J (2019) Feelings and Perceptions of Safety of Asylum Seekers in the Dutch Asylum Procedure.

Oosterwijk, Jurre (2023) A socio-technical governance perspective on the roles of the state in the governance of socio-technical change: The European Commission in the governance of Connected, Connective, Automated Mobility in the EU.

Oosterwijk, Jurre (2023) A socio-technical governance perspective on the roles of the state in the governance of sociotechnical change: The European Commission in the governance of Connected, Connective, Automated Mobility in the EU.

Os, Lisalotte van (2019) Less is more : designing a set of requirements and an assessment scheme for the implementation and evaluation of the six-hour workday at the municipality of Amsterdam.

Osch, Suzanne van (2012) The transformation of modern higher education - A case study of higher education internationalization policies in the Netherlands.

Osthues, M.S. (2014) The Future of the Common European Asylum System: The disgrace of a Regulation Dublin II and III by comparison.

Otten, Jens (2020) Supporter van Elkaar: supported by evaluation?

Ottenhof, M.C.C.E. (2018) The implementation of camera surveillance in home care : the influence of privacy, trust and power on the willingness of health care professionals to accept in home camera surveillance.

Oude, C.C de (2014) The added value of international student mobility in the recruitment and selection processes of young academics in the labour market.

Oude, C.C. de (2016) The application of the CSDP framework on the current EU refugee crisis.

Oude Alink, A. (2011) Anybody home? : een onderzoek naar woningovervallen : een casestudie in politieregio IJsselland naar de bekende verdachten, slachtoffers en doelwitten van woningovervallen.

Oude Booijink, L.S. (2014) Eenduidige inrichting van Districtelijke Informatie Knooppunten (DIK's) voor de Eenheid Oost-Nederland. Een onderzoek naar een eenduidige inrichting van de DIK's voor Eenheid Oost-Nederland van nationale politie.

Oude Booijink, Lisanne (2013) Optreden of door de vingers zien?! Een onderzoek naar de discretionaire bevoegdheid van jeugdagenten en welke argumenten doorslaggevend zijn bij het gebruiken van discretionaire bevoegdheid.

Oude Geerdink, Femke A. (2012) Joint forces: a weapon against serious environmental crime in the Dutch waste industry - A research into public cooperation for the benefit of combating serious environmental crime in the Dutch waste industry.

Oude Kempers, E. (2020) Investigating the expectations of a virtual social coach : a case of the Council of Coaches.

Ouwehand, A.N. (2017) The role of culture in the acceptance of elderly towards social assertive robots : how do cultural factors influence the acceptance of elderly people towards social assertive robotics in the Netherlands and Japan?

Overal, Katrien (2006) De raadsenquête onderzocht Een analyse van de controlerende functies van de raadsenquête voor de gemeenteraad.

Overbeek, Tim (2007) Wonen boven winkels: subsidiegerichte of bedrijfsmatige aanpak?

Ozdemir, A. B. Y. (2019) State regulated coffeeshop chain in the Netherlands : consumer behaviour analysis of students in Twente.

Paalman, L.J. (2021) ACTIE: Een beschrijvend onderzoek naar de leiderschapsstijl van burgemeesters van plattelandsgemeenten bij de passende ondersteuning bij burgerparticipatie.

Paalman, M. (2018) The dualistic system on the Caribbean public entities that are part of the Netherlands in the Dutch Caribbean.

Paauw, Tim (2015) Analysis of unstructured data at GGD : text mining semi-medical notes to predict childhood obesity and abuse.

Paetz, Lennart Carl Hubert (2019) NEET in Former Czechoslovakia : Determinants of the evolution of social dimensions from similar institutional backgrounds.

Pan, Zhulianyi (2018) State pension and family support in ageing China: alternative or complementary?

Panas, G. (2009) To what extent do NGOs play a role in the building of the Ukrainian nation during the Orange revolution (2004)?

Papp, V.C. (2008) Non-decision on the "Seat Issue" of the European Parliament : the politics of agenda setting in the European Union.

Parpart, Dorothee von (2010) How does the EU in its documents use the concept and language of sovereignty? : a discourse analysis of EUFOR documents.

Paus, Berit Regina (2013) Political representation of european Roma: european Roma organizations and the struggle for recognition.

Pavlovic, Ivana (2016) The exclusion of informal Micro enterprises from the policies on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Rwanda and Senegal and the factors that contribute to the exclusion.

Peeters Weem, E.M.J. (2018) Managing the privacy risks of open data : how do municipalities manage the privacy risks when publishing open government data?

Peeva, Katerina (2015) To survive as a social enterprise - financial challeges and opportunities. A case study on the German social enterprise“S.I.G.N.A.L.” GGMBH.

Pehlivan, A. (2011) Straatcoachen van Marokkaanse overlastgevende jongeren : een onderzoek naar de aanpak van straatcoaches in de gemeenten Helmond en Nijmegen.

Peiler, L. (2012) The influence of national interests on the EU´s common foreign and security policy : exemplified by a case study of the European Union´s arms embargo on China.

Peiler, Lisa (2012) The influence of national interests on the EU's common foreign and security policy : exemplified by a case study of the European Union's Arms Embargo on China.

Pencheva, Kristiana (2016) To what extent do educational background and work-related experience determine the success of Dutch entrepreneurs?

Penterman, Wiebe (2012) Beeldmateriaal in de opsporing; privacyschending of niet? : onderzoek naar de grenzen van het gebruik van beeldmateriaal in de opsporing via de social media.

Pepers, Msc M.A. (2020) Will your infant be securely attached? A study about how current local collective preventive parent education interventions could be improved to ensure secure parental attachment in the first 1001 critical days in Twente.

Pepers, Marlies Anouk (2019) A mini-review of contributing and impeding factors of secure parental attachment and an investigation if current preventive interventions use these factors to ensure secure parental attachment in the first 1001 critical days after conception in Western countries after 2010.

Pessin, Darja (2010) The EU after Lisbon: an international crisis manager?

Peter, M. (2013) Democratization of technocracy or better technocratization of democracy? - and which One accounts for the European Union?

Peter, V. (2013) Democracy vs. Capitalism: a conflict in the European Council?

Petter, J. (2011) Child death review in Oost-Nederland - Een vergelijking met de huidige werkwijze rondom kindersterfte.

Pfeufer, Josefin (2017) Performance contracts of Universities of Applied Sciences. A comparative analysis of the UAS Münster and UAS Saxion in Enschede.

Pflüger, Helen Verena (2016) Labour Market Integration Of Refugees And Asylum Seekers: An Explorative Case Study Regarding The Role Of Ethnic Antagonism At The Implementation Stage Of An European Social Fund’s Programme In Germany.

Philipps, D.D. (2020) ‘TIS SO POLITICS HERE DOES GO’: A critical reflection on how citizens perceive if the small state politics of Sint Maarten aligns with Good Governance.

Philippsen, Y (2015) Factors influencing students' intention to recycle.

Philippsen, Y. (2013) Encounters between juveniles and the police in Germany.

Piekartz, Matthijs H. G. von (2022) Data-driven work and privacy at Dutch municipalities - a double-edged Sword : Exploring the Perceived Data-driven Development Impact on Privacy in Dutch Municipalities.

Pierik, Bianca ten (2022) Increasing the Legitimacy of Tenders in Dutch Municipalities.

Pierweijer, W.H. (2009) Het huisverbod ; een onderzoek naar hoe achtergrondkenmerken van HOvJ's samenhangen met de beoordeling en besluitvorming omtrent het huisverbod.

Pierweijer, Wendy (2010) Een veiliger gevoel?! Een onderzoek naar in hoeverre onveiligheidsgevoelens van buurtbewoners worden veroorzaakt door rondhangende jongeren en hoe ontmoetingen kunnen bijdragen aan het verminderen van deze onveiligheidsgevoelens.

Pijkeren, Gijs van (2023) Grey area policies : a case study of the COVID-19 curfew in the Netherlands.

Pilianidou, Athina (2012) Environmental consciousness, institutional factors, and political competition: an empirical analysis of Green party formation in 18 Western European countries.

Pipprich, Thekla Katinka (2011) Negotiation styles in he European Convention: the impacts of size and culture on negotiation styles.

Pissareva, Lora (2010) European security governance: Analysing a Regime of Practices on the basis of Michel Foucault’s Governmentality Theory.

Pistoor, M.E.J. (2016) The design of social community teams in the municipality of Zwolle.

Pits, R. (2021) Visualizing electricity consumption at a country scale.

Plantinga, N. (2021) Collaboration and coordination within support activities.

Platzer, Linus (2015) The politics of urban energy transitions : analyzing the 'Green City' Freiburg and its political actors.

Plinke, Marie (2010) Integration Buddies in Enschede: An Evaluation.

Plogmaker, Katharina (2010) The Comprehensive Approach - International Definitions and a German Case Study.

Polattan, Haktan (2013) Development of minority rights in Turkey: an analysis of the development of the rights of various minority groups in Turkey by the external incentive model.

Pollmann, Niels (2015) Resource Curse and Human Security : consequences of rich natural resource deposits for the local population in areas of conflict and implications for European bodies and institutions.

Pometto, Gaia (2018) To what extent is Italy trying to keep banking ownership national? : A study on Liberal Economic Nationalism in the Italian banking crisis.

Pommer, A.K.L. (2015) Frontex' Sea Operations: between Security and Human Rights.

Popovych, Oksana (2008) Good Governance and Policy Addressing Poverty Alleviation in Ukraine.

Popp, I. (2021) Urban resilience : the fight for a better future. Flood-risk management in leading cities of the environmental sustainability field. The cases of London and Vancouver.

Porps, A.P. (2015) EU Asylum Policy - To what extent is the asylum-burden, in terms of physical distribution, shifted towards the EU external border countries, after the adoption of the Dublin Regulation?

Postma, J. (2013) The ability to work together: municipal cooperation for effective social sector policy implementation.

Postma, Jelle (2011) Making business sustainable: corporate social responsibility in South Africa: A research on the promotion of CSR in South African business life by the Royal Embassy of the Netherlands.

Potter, Melle (2020) Accelerating the implementation of the SDGs : How multilevel governance supportsthe implementation of SDG 12 in the EU.

Pouwels, J. (2015) Measuring client experiences in youth support; A descriptive study of measurement systems used in the region of Twente for measuring client experiences in youth support.

Pramann, Lisa Adriana (2019) Governing a Discontinuing EU Membership : An explorative study on the EU's strategy and practise for organising the Brexit process.

Prange, Tim (2022) Deadlock or Catalyst? How COVID-19 Management has Influenced Digital Transformation in Borken District's Citizen Centers.

Predki, Henryk (2010) The Legal Basis and Conditions for the Lawfulness of the Freezing Measures in the Anti-Terrorism Policy of the EU.

Preeti, Esha (2023) Digital Strategy in ESports - How can ESports teams build digital strategies to create value for sponsors.

Prescher, Dominique (2013) The high representative and the Libya crisis: an assessment.

Priale Olivares, R. Alejandro (2016) The pathway towards decarbonisation 2050 : a comparison of the behavior of Germany and the UK towards CO2 emission targets.

Pricken, P. (2014) Preference formation of EU Member States towards the Central and Eastern European enlargement: A causal explanatory research on the restriction of freedom of labour movement.

Prins, J.H. (2016) De bejegening van aangevers en oordelen over de politie bij woninginbraken : een onderzoek naar de invloed van verwachtingen en het politieoptreden op de oordelen die slachtoffers van woninginbraak over de politie hebben.

Prins, Johan Hendrik (2012) Online activiteiten en slachtofferschap van traditionele vermogensdelicten: een onderzoek vanuit de routine activiteiten theorie.

Prins, Jolien (2009) The concept of – The EU as structural element of subnational governance -.

Prinz, Helene (2020) Environmental sustainability standards in EU Common Agricultural Policy : a comparative analysis of the objectives of the EU General Environment Action Programme and the CAP direct payments scheme.

Pulles, Ton (2021) Vertrouwen is een werkwoord.

Purina, Ieva (2010) Renewable electricity in Latvia Institutional challenges to increase the share of renewables in Latvian electricity supply.

Putman, C.G.J. (2020) Assessing the Impact of the Implementation of the California Consumer Privacy Act on the United States through Policy Evaluation.

Pätsch, Sivan (2015) Putting Malmö on the Map - Studying the city's transformation and the effects of its efforts in place marketing through a spatial analysis.

Pötz, M. (2014) Impact of financial crisis on citizens' support for the EU.

Püschel, M. (2014) The combat of child povety across Europe - A comparison of the effect of family-related benefits on child poverty across 17 European countries and in a period from 1987/88 to 2005.

Püschel, Maike (2012) The Bologna process in Germany and the Netherlands : a research about the potential explanations for different student perceptions.

Quante, Carolin (2018) Policy Entrepreneurs, Advocacy Coalitions, their Frames & Priming : An application of the Advocacy Coalition Framework on the public media discourse on a robot tax in Western Europe.

Quickert, Mathias (2016) Citizen participation in post-disaster resilience programs : the cases of Roombeek and Hoboken.

Quintus, Claudius Reinhold (2018) Brexit Voting Differences and Their Origins : A Comparison Between England, Scotland and Wales.

Raab, Corinna (2013) Voting advice applications in Europe : a comparison between users in different countries.

Raalte, Denise van (2012) Politiecorruptie in Uruzgan: waar gaat het mis?: onderzoek naar de oorzaken van corruptie en de maatregelen om deze corruptie te verminderen.

Raalte, Denise van (2013) Het verklaren van woningovervallen: een onderzoek naar de kenmerken van woningovervallen in Gelderland-Midden.

Rabot, Pia Maleen (2012) ECSR in SME: towards effective environmental protection?! A case study analysis.

Rabot, Pia Marleen (2010) A New European Identity in Turkey? Did the Europeanization process of Turkey change before and after Helsinki '99?

Raileanu, A. (2015) The fight against human trafficking in the EU : an empirical analysis of the Anti-Trafficking Directive transposed in Germany and Romania.

Rakowska, J. (2011) The conditional success of the social dialogue : A comparison between the Dutch and the Polish corporatist systems.

Rappers, Leona (2009) ‘Good’ Policy Theory and the EU’s Sports Policy : Is the EU’s Sports Policy a ‘Good’ Policy?

Rathke, L.M. (2017) Food safety regulation across the Atlantic : conflict or cooperation?

Raven, J.P. (2009) Bevorderen van duurzame energie door gemeenten : een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening.

Ravenswaaij, Lonneke van (2007) Share to acquire? An exploration of interfirm and intrafirm knowledge transfer processes within collaboration projects of Sara Lee International Coffee & Tea.

Ravesloot, A.W. (2013) Subnational stakeholders’ support for the Europe 2020 strategy: a comparison of the Dutch provinces of Noord-Brabant and Overijssel.

Rawlings, Henry (2016) Integrating Refugees in the Swedish Labor Market: The Implementation of “entry recruitment” and “new start job” initiatives.

Rebel, Janine (2008) Organizational change and the use of power : power and conflict in the University of New England.

Redder, L.A. (2010) Quality assurance in professional higher education institutions: The structure of internal quality assurance systems and the experienced costs.

Reichardt, N. (2022) Factors influencing the development of GovTech in France and Germany : a realist review.

Reijnders, M.G.J. (2011) Blocking factors of the EKC : a case study about improving the European knowledge center.

Reitsma, A. (2020) Understanding residents’ public acceptance of the development of solar farms.

Rekers, K. (2011) Ambtelijke samenwerking publieksdienstverlening en bedrijfsvoering Losser - Enschede : intergemeentelijke samenwerking als oplossing voor het zelfstandig voortbestaan van kleine gemeenten.

Remmelink, Marieke (2013) The use of a temporary restraining order in the Netherlands A study of regional differences in the use of the temporary restraining order between 2009-2012.

Rengelink, A. (2008) Succes of the implementation of complication registration in the Deventer Hospital : a comparitive study on the implementation of complication registrations in medical profession groups in the Deventer Hospital.

Renkema, Maarten (2014) Promoting Practices: How Activists Employ Online Tactics to Promote Energy Efficiency. A Social Movement Perspective on Institutional Innovation.

Rennert, M.M. (2021) Unmasking evidence-based policymaking: A comparative case study of civic epistemologies concerning pandemic mask use in Austria and the Netherlands.

Repneva, Maria (2011) Higher education reform in post-soviet Russia: rapid emergence of private Higher Education.

Rettig, Charlotte (2020) Perceptions of women in public leadership : discussing the imposter phenomenon.

Reuler, A.A.H.E. van (2007) De bekostiging van de palliatieve zorg in Nederland : een economische analyse.

Reuters, L. (2016) Urban Heterotpias : a constraint for integration? : a qualitative analysis of Dortmund Innenstadt-Nord and Dortmund Aplerbeck.

Reuvers, Shirin (2010) Portability of student support: the residence requirement.

Ricke, Lena (2015) The price of energy security : comparing the rationale of shale gas exploitation in Germany and Poland from an environmental perspective from 2010 to 2015.

Riel, M. (Marco) van (2012) Arabische opstanden: modernisering of economische ontevredenheid?

Riepma, Jolijn (2011) Naar een kwaliteitsverbetering van functioneel beheer - Een onderzoek naar de kwaliteit van het functioneel beheer van de Gemeente Oldenzaal.

Rikkert, M.A.J. (2022) Cooperative solutions for challenges in neonatal care: A case study of the region of Utrecht.

Rios Camacho, Elena (2014) The Final Leg of An Ambitious Project: Who decides? : resolving Cross-Border Failed Banks in the European Union Analysis of the Establishment of the Single Resolution Mechanism (SRM) through a Neofunctionalist and Liberal Intergovernmentalist Lens.

Ritsema, Otto (2008) Controle op gemeenschappelijke regelingen door de gemeenteraad.

Rizvanolli, Dije (2019) Kosovo’s potential for renewable energy production : an analysis.

Rodrigues Peixoto, S. (2017) The European refugee crisis: Burden sharing in the United Kingdom and in Germany.

Roeden, LG van (2016) Ongelijke behandeling van jongeren uit etnische minderheden door Belgische politie.

Roekel, Johan van (2017) Terrorism and migration, the prevention of terrorist infiltration : Dutch and German strategies, a comparison.

Roelofs, Stef (2012) Ontwikkeling E-commerce strategie : Alvernis kennis in AFBOUW.

Roelvink, Jasmijn (2012) Patient preferences versus professional preferences in population screening technology : patient centered decision making in the population screening for breast cancer.

Roensch, Ann-Cathrin (2010) European Integration within the area of Common Foreign and Security Policy: A theory-testing approach on preference formation.

Roersma, Marcel A. (2011) Gebiedsgericht beleid, hoe democratisch is dat eigenlijk? Een onderzoek naar het democratisch gehalte van de verschillende vormen van gebiedsgericht beleid in de provincies.

Roetgerink, Frederike (2006) Bouwen aan effectief beleid voor particulier opdrachtgeverschap: Onderzoek naar gemeentelijke knelpunten en succesfactoren van particulier opdrachtgeverschap.

Roettgers, Catharina Isabelle (2016) Contribution of science parks to a successful University-Industry-Cooperation.

Rogalla, Frauke (2008) The 'Scaling-up' of NGOs to the challenges of the EU : two case-studies of development NGOs in Germany.

Rohaan, I. (2017) The influence of actor beliefs on unobvious policy decision : Two cases of road developments in Dutch demographic decline regions.

Romijn, E. (2010) The influence of increased business responsibilities on the relationship between a Dutch private organisation and Dutch (local) government institutions: an explo.

Rooij, Dennis van (2009) De werking van subsidies en fiscale regelingen ten tijde van economisch moeilijke omstandigheden: Een kwalitatief onderzoek toegepast op de maakindustrie.

Roor, Janneke (2009) Vergelijkend onderzoek van het Terrorismebeleid in Nederland en België.

Roosens, Katrin (2012) The European Arrest Warrant and joint investigation teams in practice - a single-case study of Euskadi Ta Askatasuna (ETA)-.

Roozenbeek, T.P. (2018) The effectiveness of youth care networks in Dutch municipalities.

Roppel, Malin Siv (2019) Evaluating "e-Estonia": digital administrative capacity building in the Estonian health sector : A case study based on the implementation of the Estonian Health Information System from 2008 to 2018.

Rose, A.M. (2016) The Roles, Functions, and Motivations of Volunteers in Helping to Ameliorate Reception Conditions for Asylum Seekers and Refugees - A case study of voluntary engagement at temporary asylum accommodation centres in Germany.

Rose, Anna-Lena (2013) Quality assurance in European Higher Education: The role of student feedback for internal quality assurance in the Netherlands.

Rosenkötter, S.B.J. (2011) Assessing the impact of EU neighbourhood policies on democratisation in Morocco and Egypt.

Rosier, Maj-Britt (2018) The invisible surveillance : an analysis on the western newspaper discourse on the advanced technological surveillance state, on the case of China's Social Credit System.

Rosmalen, Stan van (2020) Explaining residential solar energy generation across municipalities : a quantitative study of the diffusion of residential solar photovoltaic panels across Dutch municipalities in 2015-2017.

Ross, A. (2016) University Talent Management in Practice : an Evaluation of the Tenure Track System of the University of Twente.

Ross, Anna (2011) Cosmopolitan realism and the role of the European Union in international climate politics : a case study of the Copenhagen Climate Conference.

Rouw, B. de (2021) Financial Services leaving London to settle in Amsterdam or Paris : To what extent do transaction costs influence the transition of Financial Firms leaving London to settle in Amsterdam or Paris?

Rouwenhorst, Jeffrey H.J. (2015) Het natuurbeleid in handen van de provincies, een natuurlijke keuze? : Een verkenning van het natuurbeleid in de provincies Gelderland en Overijssel.

Ruhstorfer, M. (2022) Network performance during and after a crisis : the case of the second package of policy measures : enabling access to study.

Ruijter, Bas de (2007) Ideele arbeid : een kwalitatief onderzoek naar de invloed van het ideaal op de arbeidsmotivatie bij medewerkers van NGO’s.

Ruiterkamp, H.T. (2019) Geloven in de Civil Society? : een onderzoek naar de verschillende activiteiten die religieuze en seculiere civil society organisaties in gemeente Heerde ondernemen ter bevordering van het welzijn van de inwoners en hoe deze verschillen verklaard kunnen worden.

Ruppelt, H.K. (2015) Citizens’ knowledge about the EU-Spitzenkandidaten for the 2014 European elections.

Ruppert, A-R. (2013) Youth employability discourse in the European Union: a comparative analysis of the discourse in the European Parliament and the Council on the European Union between December 2009 and June 2013.

Rutenfrans, J.W. (2017) Pre-university programs and study success : a case study at the Pre-U of University of Twente.

Ryan, J.D. (2017) To what extent have the policy recommendations of the Behavioural Insights Team been in accordance with nudge theory.

Röber, Lukas (2011) European indentity matters: an emperical analysis of the impact of European identity on the opinion towards a possible EU accession of Turkey.

Röse, Frederik (2019) Impact of participatory input on final plan decisions : an investigation into the role of power and locac knowledge in the urban development project of the Hamburg Convention Center’s expansion.

Rösener, L. (2011) To what extent can the findings of Koremenos, Lipson and Snidal (2001a), concerning the setup of international organisations, be confirmed by the examples of Mercusor and the European Union?

Rösener, Lennart (2014) Comparison of the development of the Icelandic and Norwegian European integration debates by means of a discourse analysis.

Rössner, F. (2015) The European Union as a collective actor in the Common Foreign and Security Policy? A case study on the intervention in Libya in 2011.

Röttger, Stefanie (2008) A "Europe of the regions"?: Do the actual influence capabilities of regions merit this label?

Rößler, Max (2013) The United Nations convention on the rights of persons with disabilities in the European Union : why has the European Commission assumed a proactive role in the EUs accession and implementation process of the UNCRPD?

SHAND, A.P. (2016) THE EU-NATO RELATIONSHIP AND THE DEVELOPMENT OF CSDP.

Sahbaz, Adin (2019) The effect of customer attractiveness and supplier satisfaction on the preferred customer status in the context of public procurement.

Salikram, K.M. (2021) Acting on equity? How municipalities (fail to) deal with evidence in education. Between technocracy and post-truth : understanding evidence-based policy.

Sauer, Zoe (2014) The Influence of Family and Childcare Policy on Female Part-Time Employment and its Implications for Gender Equality.

Savushkina, Maria (2008) Steering higher education towards the needs of the modern labour market in Russia : the use of policy instruments.

Schade, Sebastian (2019) Quo vadis, North Macedonia? : Civil Service Reform-Compliance in the Context of the EU Enlargement.

Schaik, H. van (2011) Een bestuurlijke en financiële analyse van intergemeentelijk samenwerkingsverband Het Plein.

Schapink, Erik (2010) Haperende inburgering: Een onderzoek naar de invloed van inburgeringsbeleid op de instroom in inburgeringstrajecten.

Scheele, A. (2019) A European perspective on the European cooperation with Africa.

Scheltes, Milou (2012) Functional outcome of vaginal mesh for pelvic organ prolapse in Gelre hospital Apeldoorn.

Scheltes, Milou (2011) Gedrag van ouders van jonge zuigelingen met betrekking tot risicofactoren voor wiegendood.

Scheper, M.W. (2008) Het gebruik van de Deming-cirkel door Nederlandse gemeenten: De invloed van verschillende soorten doelstellingen en verschillende stijlen van decentrale sturing op de wijze van gebruik van de Deming-cirkel.

Scheske, Sebastian (2011) EU Lobbying – Between Pluralism and Criminality?

Schibberges, J. (2011) Governance and cyberwar : the role of the European Union.

Schimpke, Alexander (2015) The effects of TTIP : an analysis of the German automotive industry.

Schippers, Nick (2014) Cost allocation for services provided by the municipality of Hellendoorn : “What allocation model should the municipality of Hellendoorn use to allocate costs and which variables, and in which way, influence the cost price to provide services?”.

Schippers, T. (2021) Protest strategies and their influence on the political debate in the Dutch parliament on matters of climate change and coronavirus.

Schläffer, Valentin (2018) Regular job aspiration in the platform economy.

Schlömer, M. (2016) Educational mismatching: effects on income and job satisfaction : "A study on the difference between self-employment and wage-employment with regards to the effect of educational mismatching on income and job satisfaction".

Schmedding, Paula (2021) Beyond the Geneva Conventions - An Analysis of Different Approaches to International Humanitarian Law.

Schmidberger, Hannah (2018) The impact of the performance agreements on the quality of education in Dutch higher education.

Schmidt, Susanne (2012) China: a welfare state?: the development of the welfare effort in a multi-dimensional context.

Schmitz, Anna (2018) The implementation of development aid in the sector of water, sanitation and hygiene: a case study of Lebanon.

Schmitz, Anna (2020) The contribution of electronic public service implementation in the Netherlands and Germany on cross-border cooperation in the Euregio-region.

Schmitz, F.P. (2016) Normative Power Europe: A case study of the EU’s external promotion of core labour standards in third countries.

Schmitz, K.T.E. (2018) The role of secondary pupils as stakeholders in Dutch school network governance.

Schmitz, Katharina T. E. (2019) To recommend or to obligate? – How policies affect measles vaccination rates in the EU.

Schmudlach, J. (2020) Ambient air control in Germany : managerial perspectives on the causes of failure in the creation and implementation processes of local ambient air policies.

Schneemelcher, P. (2013) The European sovereign debt crisis: does the European Stability Mechanism (ESM) serve as a consistent long-term solution?: an attempt to outline and discuss pros and cons.

Schneider, C. (2015) Police officers and biased policing.

Schneider, E.T. (2011) The reproduction of islamophobia in German and Dutch newspaper article discourse : An analysis from a Critical Discourse Analytical Perspective : an analysis from a critical discourse analytical perspective.

Schneider, Elisabeth (2010) Does the Lisbon Treaty improve decision making in the Council of Ministers? : Analysis based on the Veto Player Theory and the Banzhaf Power Index.

Schneider, Elke T. (2011) The Reproduction of Islamophobia in German and Dutch Newspaper Article Discourse. An analysis from a Critical Discourse Analytical Perspective.

Schoemaker, C. (2016) Joint vision on nature: An advise for the province Gelderland to create a balanced soft policy for nature that produces coherent activities by stakeholders.

Schoemaker, Chantal (2015) Samen werkt? : Een onderzoek naar de effecten van intergemeentelijke samenwerking op de probleemoplossing, dienstverlening en voorzieningen van de gepercipieerde effectiviteit van deze samenwerking vanuit het perspectief van samenwerkende gemeenten en de regio als geheel.

Schol, E. (2008) Het bonus/malus-principe : naar een overzicht van de toepassingsmogelijkheden in een D&C-contract.

Scholte op Reimer, Merle Suzanne (2015) Verschillen in innovatie: een kwantitatief onderzoek naar de invoering van een fysiek inlooppunt van het Centrum voor Jeugd en Gezin 2007-2011.

Scholten, A.J.A. (2018) Diversity Management of Socio-Economic Factors in Higher Education Institutions.

Scholten, Ralph (2016) Groene energiecertificering.

Schoppers, P.A.C. (2018) The Future of E-Learning in Higher Education : Using the scenario planning method to develop four scenarios on the futures of technology-enhanced higher education.

Schous, M.M. (2013) Is it smart to invest in the smart?: the influence of governmental investment in education on the poverty risk of lower educated relative to the poverty risk of better educated.

Schram, J.L.D. (2013) Facing the demographic challenge : the effect of effort-reward imbalance and control on self-rated health across EU countries : based on SHARE data wave 4.

Schreiber, Jana Andrea (2013) The power of students: a case study of the European Student's Union.

Schreiner, Erik (2019) The Exit from G8 Upper Secondary School Reform in Germany - a Multiple Case Study.

Schreurs, Wendy (2015) Multidisciplinair samenwerken : binnen de lokale clusters van de Politie Eenheid Oost-Nederland.

Schuitemaker, G.G. (2007) Evaluatie Integraal Wijkgericht Werken Gemeente Hengelo : een onderzoek in opdracht van de Hengelose Rekenkamercommissie.

Schulte, A. K. (2015) The light industry as actor and factor in the EU discontinuation of the incandescent light bulb.

Schulte, Amelie (2022) Fragmentation of climate change-induced migration and its consequences : A case study of the African governance architecture.

Schulte, Anna Katharina (2012) Police contacts of juveniles in Germany : an exploratory research on police contacts of ethnic minority and non-ethnic minority juveniles.

Schulte, J.M. (2022) Income inequality and COVID-19 conspiracy belief. A cross-country analysis.

Schulte-Buskase, Max (2022) Money Laundering through Cryptocurrencies : An Analysis of the Anti-Money Laundering Framework of the European Union and the Legislative Process Leading to the Adoption of the AMLD6.

Schulz, S. (2013) Comparative analysis of health care reforms in Germany and the UK in order to deal with increased health expenditures arising from population aging between 2000 and 2010.

Schulz, Stephanie (2014) SMEs' benefits in EU funded research projects.

Schulz, Timo (2010) Market forces at work? Free movement of labour following the 2004 EU enlargement.

Schulze Wierling, Marcel (2010) The US health care reform 2010 in light of European health care regulation - a comparative analysis.

Schurmann, Daniel (2014) The Impact of Recent Enlargements on EU Voting Cohesion at the United Nations General Assembly.

Schutte, Didre (2019) Sexual harassment in academia : a policy topic with blurred lines.

Schwaderlapp, A.M. (2015) Austerity Politics in the EU: What is Germany's Impact on current Austerity politics in Europe?

Schwarte, Sanne (2012) The effectiveness of the policy on domestic violence in Rotterdam: a study into the effectiveness of the network of the policy on domestic violence in Rotterdam, in the years 2007-2011.

Schwarz, Henning W.R. (2021) To what extent did the Treaty of Prüm change the cross- border policing of Germany with the Czech Republic, Denmark, and the Netherlands?

Schwarz, Kelly (2019) Environmental student groups and their effect on environmentally sustainable policies in higher education institutions: A comparative case study between a Dutch and a German university.

Schweinfurth, Valentin (2012) Can an unlimited purchase of state bonds by the European Central Bank be considered as a sustainable solution to the European debt crisis?

Schwerdtfeger, Kathrin A. (2012) Female genital mutilation as a reason to obtain asylum in the European Union.

Schwiezer-Koch, Maike (2013) Croos-border cooperation on regional innovation.

Schwitzer, D. (2012) South Korea – Shifting away from the productivist/developmental status of welfare? : a study on welfare in South Korea.

Schymanietz, A.S. (2017) Governing in the Information Age:Outcomes of E-services in the Netherlands and How They Affect the Citizen’s Satisfaction and Traditional Forms of Participation.

Schäfer, S.N.L. (2021) Taking back control? Sustaining national sovereignty vis-à-vis the European Union : a comparative perspective on the EU – UK trade and cooperation agreement and the Swiss bilateral way.

Schöninger, Jan-Niklas (2013) The development of social inclusion policies in the European Union.

Schürmann, Leonard (2021) A Social Welfare Department without Face-to-Face Interaction - An Empirical Study of the Impact on Caseworkers.

Seger, Kaja (2017) The Impact of Education on Online Participation : Does education make the difference?

Seibel, C. (2013) The role of the German government in the EIT ICT Labs.

Seidenberg, M.P. (2011) The discourse on facebook in the scope of the Egyptian revolution in 2011, how it relates to human rights and what implies for the European Union.

Seidenberg, M.P. (2013) Mutual Trust 2.0: how the N.S./ M.E. and the M.S.S. cases put an end to blind mutual trust in the Dublin system.

Seijdell, M.D. (2014) De toolkit een goed hulpmiddel om de sociale kwaliteit te verbeteren? Evaluatie van methodieken die sociale kwaliteit moeten verbeteren.

Sekulic, Marko (2010) Dеvеlоpmеnt оf Сеntеrs fоr Yоuth аnd Fаmiliеs (СJG) in thrее muniсipаlitiеs оf Оvеrijssеl prоvinсе.

Sennekamp, S. (2013) EU Foreign policy and Russian cybercrime : comparing the cyberspace governance systems of the EU and Russia.

Sergejcuka, A. (2018) Optimising the National Threshold Value in Public Procurement : an analysis of the effects of the influential factors on costs and gains for buyers and suppliers who participate in the public and invited tender procedures.

Sevat, P.M.C. (2014) Gender inequality among leadership positions in football: An exploration into the motivation of Western European elite female footballers to become a coach or administrator.

Sewkaransing, D. (2016) Burgerparticipatie bij Fraude detectie : Een onderzoek naar de percepties bij de Nederlandse burgers in 2014 over de verschillende mogelijkheden om uitkeringsfraude te melden.

Seyfert, Yannik (2016) Illegal cultural commons in the heart of European cultural identity : a case study on illegal cultural commons in the heart of Europe.

Seyfettinoglu, S. (2022) Smart and sustainable mobility at once? How mobility-as-a-service models contribute to sustainable mobility. A case study about the “Easy to Be” model in Gothenburg.

Shutyak, Yuliya (2009) The price regulation of the market of flour and bread in the Western Ukraine.

Sidal, S.S. (2017) Case study on crisis and emergency risk communication : how does the communication between Hoboken’s public organizations and citizens contribute to social resilience during and after Hurricane Sandy?

Siemerink, C. (2013) Het slachtoffer centraal? een onderzoek naar de slachtofferbejegening na woninginbraken door de politie in de gemeenten Enschede en Hengelo.

Siemerink, C.M. (2014) 'Andere heren, andere wetten' - Een onderzoek naar de invloed van de institutionele vormgeving op de samenwerking rond de aanpak van complexe gevallen van huiselijk geweld.

Sieverink, S. (2008) Huiselijk geweld: De keten slaat terug!: een onderzoek naar ketenregie bij cases van huiselijk geweld in het stedelijk strafketen overleg.

Sieverink, Sophie (2007) Eergerelateerd geweld en bestuursstijl : een onderzoek naar de bestuursstijl van gemeenten inzake huiselijk geweld. Is dit beleid ook adequaat voor eergerelateerd geweld?

Sijtsma, Art-Jan, A F (2015) The Dutch Way to MQ-9 Reaper : Een onderzoek naar de Nederlandse aanschaf van militaire MALE UCAV’s.

Sikkens, M. (2012) Who Cares? A Q methodological study to stakeholder perspectives on youth care, a first step towards a decentralised youth care policy.

Simanjaya, Y.N. (2021) Explaining factors influencing the emergence of social innovation projects in Surabaya during the Corona crisis in 2020.

Sinnema, Maarten (2007) “Actief burgerschap” in het primair onderwijs: taak of last?

Sivaprakash, A.R (2022) Integration of autonomous mobility commerce into the current Dutch infrastructure.

Skwara, Steffen (2015) Challenges and opportunities provided by the Ukraine crisis for the EU as an international actor : a study on EU actorness.

Slaats, L.N. (2020) Helping disadvantaged citizens : is education level playing a role in the relationship between Voting Advice Applications and voter turnout?

Slagter, C. (2013) Inter-cultural Roma non-Roma avoidance and mistrust on the local level in Italy and its legal consequences : norm non-internalization of the international right to adequate housing for migrant Roma in the presence of moral anti-Gypsyism and moral anti-Gadjeism.

Sleen, K. van der (2013) Economic nationalism in the banking industry of Germany.

Slijkhuis, J. (2013) Energieprestatiecertificaten in Nederland: een onderzoek naar de effectiviteit van het energieprestatiecertificaat.

Slingerland, Jasmijn van (2018) Satisfaction of disabled students with disability policies in higher education.

Slooten, F.W. (2013) Solving the publicness puzzle: a grounded theory on the execution and organizational environment of commercial diplomacy.

Slot, Sjoerd (2008) What's the buzz about?: the meaning of empowerment and participation.

Smeenk, Ferry (2011) Graduation project AMC Amsterdam - Predicting bed census of nursing ward from hour to hour.

Smeenk, J.V. (2017) Networking in regional labor market policy. A study on the degree and quality of cooperation in a labor market region.

Smeenk, Jacco (2013) Politieke stokpaardjes - Onderzoek naar de relatie tussen politieke partijen en portefeuilles op lokaal niveau.

Smeitink, J. (2019) Supporter van elkaar - evaluatie van een maatschappelijk initiatief.

Smeitink, J. (2020) Internetvaardigheden, Lokale Digitale burgerparticipatie en Vertrouwen in de Lokale Overheid - Een onderzoek naar samenhang en effecten.

Smit, K. (2017) The collaboration between neighbourhood teams and their partners : A research report about the situation in the municipality of Almelo.

Smit, Lucille (2009) Een veiliger (t)huis door samenwerking in het veiligheidshuis?!: een onderzoek naar de invloed van de politiemedewerker op de samenwerking binnen het terrein vna huiselijk geweld.

Smit, Menno Rudolf Hessel (2009) De Watertoets en de Uitvoeringsfase: Analyse van de rol van het waterschap in vijf casestudies.

Smit, S. (2012) Intergemeentelijke shared services: welke rechtsvorm?

Smit, Sander (2010) Kennispark Twente : optimale samenwerking bij de gebiedsontwikkeling.

Smits, C.W.D. (2011) The European integration of network based services in Serbia.

Smits, C.W.D. (2013) The effect of national culture on the implementation of anti-corruption policies.

Smulders, B. (2020) Electronic participation in Dutch municipalities : a cross-sectional study into the use of web 2.0 by Dutch municipalities and the citizens’ behavioural intention to e-participate.

Smulders, B. (2020) Electronic participation in Dutch municipalities : a cross-sectional study into the use of web 2.0 by Dutch municipalities and the citizens’ behavioural intention to e-participate.

Snel, J. (2017) ZSM-werkwijze: Betekenisvol voor slachtoffers? Een bachelorthesis waarin wordt onderzocht of de ZSM-methode als betekenisvol wordt ervaren vanuit de ogen van slachtoffers.

Soeparwata, A.I. (2016) Institutional Autonomy of Universities in Theory and Practice : A qualitative Research on decentralized Financial and Human Resource Competences.

Soeteman, Sam I. (2021) What is the most sustainable measurement method of #SustainableHousing?

Sohail, Syeda Amna (2012) Ofcom, PEMRA and mighty media conglomerates.

Soltek, C.C. (2013) Accession of the EU to the European convention on human rights in the light of constitutional pluralism.

Somi, Carolien (2015) Performance-based funding for higher education in the Netherlands and Catalonia : a neo-institutional explanation.

Sommer, M. (2010) Gramsci in Brussels : alternative perspectives on the democratic deficit of the European Union.

Sommer, Marlou (2010) De veranderingen in de AWBZ: een onderzoek naar de reacties van gemeenten in Overijssel.

Sommer, Marlou (2010) Leefbaarheid: een onderzoek naar de stand van zaken in Velve-Lindenhof en de rol van individuele kenmerken.

Sommer, Til (2008) Sunrise over Brussels?: an assessment of the European Transparency Initiative.

Sommerfeldt, Michelle (2022) Digital Evolution of the Asylum Process in a Multilevel Governance Context in Germany from 2015 to 2022.

Soysal, J.E. (2022) An analysis of the influence of Predictive Policing on the level of police discrimination against ethnic minorities in Europe.

Spelt, M.J. (2011) Between neutrality and accommodation : Dutch and European jurisprudence on the Islamic headscarf in education.

Spelt, Martin J. (2013) The policy ideas of the european emploment strategy: open coordination for social policiy recalibration.

Sperling, Stephanie (2014) The Legal and Administrative Framework for Migration of Middle-Skilled Third Country Nationals to Germany – An example for Mature Public Policy?

Spiegel, Elisabeth (2010) FRONTEX – Legitimate Agent for Border Security or Ruthless Deportation Agency? : An Analysis of the Activities of the European Union’s Border Agency with a Special Focus on Legitimacy and Controllability of its Operations.

Spierenburg, T.J. (2007) CVS en werk; wat werkt?: een verkennend onderzoek naar arbeidsreïntegratie met het chronische-vermoeidheidssyndroom (CVS).

Spijkers, R.B. (2016) Doping behavior in international cycling from a public administration perspective : a multiple case study research to the international anti-doping policies and the influence of constitutional contexts on the development and preservation of doping behavior retrospectively performed in 4 selected cases.

Spinner, Marius (2013) The thorny path towards electricity market liberalization in the European Union: The 2nd electricity directive from 2003, market circumstances and diverging political priorities in the case of the French and German Energy Policy (2003-2007).

Spreij, I, (2008) Let's look at it the inclusional way! : how inclusionality can alleviate tension and increase moral atmosphere in human service organisations.

Späth, J.H. (2013) The success factors of the development of biogas within Germany : a case study.

Spörcke, Lea (2011) Is the voluntary student organization MUIMUN shaped by underlying gender inequality and male dominance? A gender analysis based on the European instrument gender mainstreaming.

Staal, L.C.M. (2014) EU Western Balkan candidate countries and the adoption of EU anti-corruption measures.

Staal, T.G. (2007) Twentse netwerken : onderzoek naar netwerken tussen ondernemers in de regio.

Staal, Tristan (2009) Vergeefs Vergund: Onderzoek naar bestuurlijk-juridische handhaving en regelnaleving binnen de raamprostitutiebranche.

Staas, Leonie (2017) Resilient Governance for Resilient Cities – Assessing the Governance Context for Green Infrastructure Implementation in Hoboken.

Staaveren, M. van (2012) Willingness for citizen participation and the ambiguity of citizen types: uncovering ways to increase willingness for citizen participation among citizens of Borne.

Stahlhut, A.M.P. (2014) Really Blocking a Banking Union? : Germany's Reluctance towards pan-European Banking-Resolution.

Stallbaum, Lea (2019) The Link Between Europeanization and Democratization in the Visegrád Group: Young Europeans and the National Context of Euroscepticism.

Stam, F.O. (2019) Insight in the role of the OECPO : An evaluation of the Operational Expert Community Police Officer in the police region ‘Oost-Nederland’.

Stan, Lorin-Mihai (2017) The impact of concentration on investment and innovation incentives of small and middle enterprises (SMEs) in the food supply chain. -An experience of local SMEs operating in a concentrated grocery market-.

Stapersma, Pier (2008) The EU ETS in the post-Kyoto years (2013-2020): perspectives for DELTA energy.

Starck, Fiete (2012) What determines discretion in the national application of financial market regulation in the European Union?

Starke, F. (2009) Cultuur in Samenspraak? : evaluatie van een interactief beleidsproces.

Starke, Frank (2011) Neighbor-proof? A policy process comparison between the neighborhoods Berflo Es and Hengelose Es.

Starke, Robert R. (2017) Citizens in the digital metropolis : towards a meaningful stance of smart citizenship?!

Steckelbruck, Tom (2022) A Critical Discourse Analysis of News Reporting on Traffic Crashes Against the Background of the System of Automobility.

Steert, D. (2009) Parliamentary accountability within the Common Foreign and Security Policy of the European Union : “What are the formal‐ and informal powers of the European Parliament and national parliaments to control the policy making process within this field?”.

Steffens, C. (2013) Party politics, retrenchment and activation : partisan effects of welfare state reforms.

Stegeman, R. (2022) The reality of Dutch AI implementation.

Stegemann, Laura (2017) The language of blood, sweat and tears : an investigation of the economic growth discourse for the case of European economic networks in the context of the European financial crisis.

Stegemann, Laura (2019) We’re all living in very interesting times : The emergent sustainable transformation of local sociotechnical regimes depending on fossil resources. A narrative discourse analysis for the case of Barrancabermeja, Colombia.

Stegen, Maurice Alexander (2016) Media systems of the European Union : a qualitative analysis of four member states and their situation of the press.

Steinberg, Carina (2012) The overlooked impact of methodology in measuring the staffing record in EU civilian missions.

Steinbrecher, Tobias (2016) The Schengen Area in Crisis : Europe's External Border Protection, its Flaws and its Prospects.

Steinert, Anna (2016) From Alleged Failing to a Burden Sharing System? A Newspaper Analysis on the Dublin Procedures in the Syrian Refugee Crisis.

Steinhorst, S. (2017) European migration policy in the central Mediterranean : circumventing the “Right to have Rights” of migrants?

Steinhorst, Samuel (2019) Undermining our Future by destroying the Past: Extractivism, Resource-driven Wars and the Loss of Traditional Ecological Knowledge in the lower Cauca region.

Steinjan, T. N. (2014) Social Democratic and Conservative standpoints on the introduction of directly-elected mayors in England and North Rhine-Westphalia - Labour Party and SPD in comparison to Conservative Party and CDU.

Steinke, J. (2016) Berlin's e-participation strategy : "Zukunftsmusik"? (Still up in the air?).

Stephan, Lars (2007) Fiscal externalities in the Health Care System between Germany and Great Britain.

Stephan, Lars (2011) Framing the referendum question : how actors framed the referendums on the Lisbon Treaty in Ireland.

Stephenson, David Carl (2010) Gaining Transfer Options through Administrative Insight: A Comparative Analysis of the Administrative Processes Behind California’s and the European Union’s Latest TV Efficiency Regulations.

Sterk, L. (2011) EU Biodiversity policy: an effective approach to combating biodiversity loss in Europe?

Steverding, Esther (2019) Step Down - The Way to the Decision to end Compulsory Military Service in Germany -.

Stielstra, Leon (2012) Onderzoek naar de effecten van de voetbalcursus FC Twente Scoren in de Wijk op het bewegingsgedrag van individuele leerlingen.

Stielstra, Leon (2014) Student participation projects in the Netherlands: a comparative study of student participation projects on the degree of student participation.

Stoeten, J.J. (2022) Van bedrijventerrein tot innovatiecampus: participatie op Kennispark Twente.

Stoev, S. (2011) Europeanization of the Bulgarian regional policy.

Stoeva, Lina Ognyanova (2010) Do Bulgarian representatives in the working groups of the Council of the European Union argue or bargain?

Stoeva, Yana (2010) The rhetorical entrapment of the EU in the discourse of the 5th eastward enlargement, the case of Bulgaria and Romania.

Stoffelsen, Bart (2011) Power-Packer : logistieke aansturing van leveranciers.

Stoffers, Fabian (2013) Protecting vital trade routes: The European Union’s policy of combat of piracy in the Horn of Africa from 2008-2012.

Stokes, Rosanna (2009) Werken beleidsplannen door in de praktijk? : de doorwerking van het beleid omtrent hulp bij het huishouden bij de afdeling WMO van de gemeente Hengelo.

Stokes, Rosanna (2010) Betrokken burgers: Motieven, verwachtingen en ervaringen van burgers en politie in burgerparticipatieprojecten.

Storma, Sarah (2015) Regulatory Governance of Organic Farming in the EU: From a Multilevel Perspective.

Stoyanova, Tsvetelina (2012) Management culture in comparison - East vs. West : the cases of Bulgaria and Germany.

Strack, Joshua Samuel (2021) The socialization of Deutsche Wohnen and Co. as a collective action dilemma : how goal support, perceived efficacy and selective benefits affect the willingness to participate in a social movement organization.

Straubel, C.S. (2015) Exploring the Future Development in Employee Involvement: The Influence of Organizational Centralization on the Conclusion of idiosyncratic Deals.

Striebeek, Sulaine (2013) Preventable drug-related incidens of hemorrhage in nursing homes. A retrospective, descriptive research on preventable incidents of hemorrhage related to anticoagulation, antiplatelet NSAID's use.

Stronks, J. (2016) Which cultural and structural characteristics of a Customer Contact Centre contribute to the citizens’ perceived service performance?

Strotmann, Christoph (2013) The effect of EU case law on German portable student support:a case study on Morgan and Bucher.

Strufe, Celine (2020) Blame Avoidance, Belief Systems, and Institutional Design : explaining why German Federal Ministries fail to adopt policy changes to address the climate crisis.

Struik, Lisa van der (2022) Policing the Corona-Protests.

Struwe, M.E.F. (2016) The Transition Initiatives - How is Commoning applied? : a descriptive analysis of commoning in three Transition Initiatives.

Stuemke, Lisa Isabell (2015) Ethnicity of young adults and unequal treatment by the police in the Ruhr Area.

Stumberger, Letizia (2022) Frontex in the Post-Maastricht Era : a qualitative analysis through the lens of New Intergovernmentalism.

Sturm, Valerie (2014) The EU's agricultural policy reconsidered : a study on the legitimacy of the common agricultural policy.

Stäbler, Svenja Luise (2016) Basic need satisfaction with public sector internships and career aspiration of students : a self-determination theory approach.

Suchanek, Christiane (2015) Defining Germany’s military engagement : stuck between ambition and reluctance.

Sufyan, Huda Mohamed (2017) A cry for help: a study on unaccompanied minors in the Greek and Italian Hotspots.

Sufyan, Huda Mohamed (2022) It is everywhere and it is nowhere : a thesis on racism from the perspective of coloured educators.

Suhrcke, J. (2011) Minor adjustments or towards a fundamental change? Empirical analysis of east Asian welfare states after the financial crisis of 1997.

Sumter, K.J. (2014) Communicating Change: the Influence of Aspects of Change Communication on the Attitudes of Employees Towards Change.

Sundsgaard, Laura (2021) The Impact of Digitalization on Urban Governance Sustainability Transformations. A case study focusing on digital policy instruments used in the Copenhagen 2025 - Climate Plan.

Sviklina, Elina (2007) Perception of the concept of political leadership in Western Europe and Iran.

Svraka, Dragana (2010) framing of the problem of drug addiction in the municipality of Banja Luka.

Swarts, E.J. (2016) ICE transport discontinuation in the Netherlands : what is the Dutch government doing about it?

Swinkels, Sjoerd (2007) A Private Threat to Democratic Accountability? Measuring transparency in Dutch public-private partnerships.

Swinkels, Sjoerd (2008) PPS voor weginfrastructuur; incomplete contracten en moral hazard.

Syurina, Elena (2009) Difference in framing the policy issue of child oncology in Russia and in the Netherlands.

Szabo, Adam David (2007) Different Worlds: Street Level Bureaucrats’ role and usage of expert systems.

Szameitat, V. (2021) God save America : how religiousness, trust and conservatism affect Covid-19 policy compliance in U.S. countries and states.

Szameitat, Vivien (2020) Changing the face of future education assessing the policy success of a digital policy at universities in North-Rhine Westphalia.

Söhrens, Wiebke (2009) The European neighbourhood policy and democratization in Georgia : a case study.

TESINK, M. (2015) To what extent are entrepreneurship and job growth correlated in the European Union?

Takken, K. (2014) The complex theory of neighborhood safety: the influence of physical- and social characteristics on neighborhood safety in the five main cities of Overijssel.

Tanke, M.G.J. (2011) Investigating a new policy model: principles based regulation. A case-study on the effects of principles based regulation for policy that regulates emissions.

Tankink, Sabine (2013) Preventie- en interventie strategieën van leraren tegen cyberpesten: een onderzoek naar preventie- en interventie strategieën van leraren tegen cyberpesten op middelbare scholen in Nederland.

Taytas, F. (2008) Bazel II & de gevolgen voor het management van de banken.

Teerenstra, G.H.G. (2016) The start of IT Governance in a Dutch Academic Medical Centre.

Tegeler, Karin (2009) De politiële naleving van het protocol Huiselijk Geweld.

Teichmann, Jakob (2018) Could privatization policies improve the electricity generation capacity in Lebanon?

Tek, Hülya (2009) Item availability restricted.

Tempert, E. (2022) The commitment and ownership of the national, provincial, regional and local governments towards SDGs.

Tesselhoff, Mark (2007) Woningbouwcorporaties over de ‘grens’ : een onderzoek naar de verzelfstandiging van de woningcorporatiesector en de strijdigheid met de maatschappelijke doelstellingen.

Teuber, Laura (2012) Extradition and human rights: A look at the EU-US and Germany-US extradition agreements and their consistency with each other and with human rights.

Thiele, Marit (2012) The inclusion of aviation in the EU ETS and its relevance for international aviation.

Thimm, Ricarda (2011) Pushing Schengen to its limits: the Franco-Italian border conflict about irregular Tunesian migrants and its implications for frontier-free Europe.

Thole, Monika (2012) Differences in national grading cultures as a potential obstacle to student mobility: a comparative case study of the Netherlands and Germay.

Thompson, K. (2013) Flood insurance: public or private? On the desirability and feasibility of flood insurance in the Netherlands.

Thull, A. (2013) The European raw material policy towards Africa in the context of China's Africa ambitions"s policy analysis from 1990-2013.

Tiedt, Annik-Marianne (2022) Public Frontrunners of Digitisation : Civil Servants and the Adoption of Digital Participatory Planning Tools in Local District Departments - A Case Study of the City of Hamburg.

Tihic, Dzanella (2011) Evaluatiestudie naar de organisatie van de terugkeer van de Poolse migranten door de Gemeente Rotterdam in combinatie met de financiële crisis van 2008-2010.

Tihic, Dzanella (2012) Influence of the Centrality of an Actor on the Opinions of Others Applied to the Case of Citizen’s Assembly of 2006.

Timmerman, Yoeri (2017) Wijkbudgetten : towards a balance between the certainty of rules and freedom around citizen initiatives.

Tiryaki, Birgül (2007) “ Waar afstemming is, ontstaat harmonie” : een onderzoek naar de relatie burgerschap en politiewerk; Hoe is de discussie rondom veiligheid vorm te geven wanneer rekening wordt gehouden met het fenomeen van burgerschap?

Titsing, M. (2017) Voorkoming van oneigenlijk gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur.

Todorova, Plamena (2008) The process towards the European Monetary Union with special emphasis on the introduction of the European currency in case of Cyprus.

Tolkis, Elena (2012) Europäische Beschäftigungsstrategie: Akzente in der nationalen Arbeitsmarktpolitik. Eine Analyse am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland.

Tong, Kim Thy (2015) Is poverty-driven migration a challenge for the European freedom of movement for workers? : a single case study on the role of media in the European migration debate.

Top, Esmeralda (2009) The Invisible Importance of the European Union : The Influence of Television News Coverage of the European Union on the Legitimation of EU Politics.

Topp, A. (2022) Purchasing More Than Just Food : What requirements should German public procurement institutions require of bidders in their food tenders to encourage fair and ethical trade?

Tran, J. (2011) A multicultural EU policy? “Roma Inclusion” in conflict with traditional values.

Trouw, H.J. (2010) Developments in Terrorism Financing and Dutch Government Policy.

Trouw, Hugo (2009) Criminaliteitsperspectieven en samenwerking in Velve‐Lindenhof.

Tschersich, Rouven (2018) The Campaign to Stop Killer Robots and its media problems : An analysis of a newspaper discourse surrounding a campaign against a malicious technology.

Tuinstra, Ids (2014) The compliance of the EU member states with the guidelines in the EU Framework for National Roma Integration Strategies.

Turban, Thomas Christoph (2017) A Minor Safeguard? : The Protection of Minorities in the Context of EU return Policies.

Turkdemir, I. (2008) Gedrag van effectieve CIO's tijdens het vergaderen.

Turkstra, L.E. (2018) Legitimization on FRONTEX Operations in the Euro-African Borderlands by the Media : A Critical Media Discourse Analysis.

Tälkers, Mareike (2015) Cross-border police cooperation in the European Union at the example of Germany and the Netherlands in the EUREGIO area.

Uden, Michiel van (2009) De bijdrage van gemeenten aan vertraagde toepassing van Europese regels geanalyseerd: Oorzaken van vertraging bij de implementatie van de Aarhus-richtlijn en de IPPC-richtlijn bij Nederlandse gemeenten.

Uhlig, Christina (2014) What explains the transposition behavior of states with EU directives? - A case study on Germany and France regarding the Family Reunification Directive (2003/86/EC).

Uitdewilligen, S.B.J. (2011) Burgerinitiatieven en vertrouwen : bacheloropdracht naar de invloed van burgerinitiatieven op het vertrouwen van burgers in de lokale overheid.

Uitdewilligen, S.B.J. (2013) Biomass in Veenhuizen, coalition of conflict? Research on coalition behavior in the biomass project for the prisons in Veenhuizen.

Umans, Annelies (2020) Crime prevention in public transportation : the route Zwolle-Emmen.

Urbán, E. (2021) The past, the present and the potential future of autonomous vehicles in the EU and in the USA.

Urk, R.G.H. van (2016) How can a community center contribute to social cohesion?

Urk, Rick van (2017) What kind of governmental support makes WhatsApp Neighborhood Watch Groups function better?

Vaartjes, Arjan (2007) Eerstelijns Leidinggevenden en Sturing : over sturing door groepchefs van BPZ-units in de Politieregio Gelderland-Midden.

Vaarwerk, L.C.M. ten (2020) Het vergroten van zelfredzaamheid. Een evaluerend onderzoek naar de effectiviteit van Power op de zelfredzaamheid van haar deelnemers en vrijwilligers.

Valk, Jenita Nienke (2019) The CAP according to farmers as its key stakeholders : How conventional farmers in the Netherlands view the direct support framework of the Common Agricultural Policy of the European Union.

Valk, Suzanne van der (2007) Stemmers goed afgestemd? : onderzoek naar de relaties tussen typen van mediagebruik en politieke houdingen.

Valk, Suzanne van der (2008) Diversiteit met beleid: onderzoek naar het waarborgen van de diversiteit van het opleidingenaanbod binnen een open bestel in het Nederlandse hoger onderwijs.

Valladares Pasquel, Andrea Carolina (2013) Ecuadorian public policy towards the good living : an interpretive policy analysis from the large-scale mining conflict.

Veen, Hans van (2007) De veranderingen door de RFID technologie bij Selexyz.

Veen, Hans van (2009) De mogelijkheden van Lean Manufacturing bij Van Raam.

Veen, Linsey van der (2014) The European semester : analyzing the relative importance of social and economic objectives.

Veen, Maarten Eeke van der (2007) Balanceren tussen markt en netwerk : een onderzoek naar de effecten van de aanbesteding van de huishoudelijke verzorging op de relatie tussen gemeenten en thuiszorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Veen, Mirna van der (2009) Projectmanagement van infrastructurele projecten in cases met geprivatiseerde partijen: een casestudy naar de interacties van het projectmanagement van Knooppunt Bleizo met TenneT, Rijkswaterstaat en ProRail.

Veen, R.T. ten (2021) The narratives of the European Union’s AI strategy: continued domination and structural bias?

Veenstra, J. (2020) Conceptualization of scale in the practice of integrated care.

Vegt, A. van der (2015) Local climate change policy : a comparative analysis of climate mitigation- and adaptation policy between four municipalities in Twente, The Netherlands.

Veld, Kevin (2009) Fysieke omgevingskenmerken en woninginbraak in Enschede.

Velde, A. van der (2008) Underdeveloped : more political participation?! : the intensity and nature of political participation of ethnic minorities in Enschede Noord and Tamana compared.

Velde, Annemiek van der (2009) Nieuwe aanpak; verbeterde inburgering? Een analyse van het inburgeringsbeleid met en zonder loodsen bij de gemeente Enschede.

Velderman, W.J. (2016) Een verkenning : open data als lokaal beleidsinstrument in Twente.

Velderman, W.J. and Pikula, B and Limbeek, H.J.M.J. van and Zomer, K (2016) Zicht op Twentse samenwerking : De informatierelatie tussen Twentse gemeenteraadsleden en Twentse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Velderman, Willem-Jan (2015) Ondernemend Noaberschop: Sociaal Ondernemerschap in het Twents Landelijk Gebied. Hetgeen sociale ondernemers in het Twents landelijk gebied motiveert om sociaal ondernemend te worden met het oog op krimpproblematiek.

Veldhuis, L.M. (2013) Social media usage at governmental organisations : the use of social media as a means for government communication at local governmental organisations.

Veldhuizen, B.G. van (2012) How to attract and retain employees of all ages.

Veldhuizen, J.R (2018) The impact of negative appreciations on the integration of refugees in the Netherlands.

Veldhuizen, T.J. (2015) Nature organisations in the 21st century.

Velev, Bojan (2010) Social entrepreneurship in Serbia as a new model for employment generation of refugees and internally displaced persons (IDPs).

Velthuis, M. (2017) Exploring the conditional purchasing technique: Why and how should public procurers in Europe use this technique?

Veltkamp, L.J.M. (2014) Regelgeving in kansenzones? Mag het wat minder?

Veltman, L. (2011) Twitterende wijkagenten en de beleving van burgers : Een onderzoek naar de effecten van een twitterende wijkagent.

Vennegoor, C.J.J. (2015) Administrative merger between municipality Dinkelland and municipality Tubbergen.

Vente, P.J. de (2016) Participatie in een kennis- en netwerkorganisatie: een onderzoek naar de bereidheid van experts om deel te nemen aan activiteiten van het KennisInstituut Stedelijke Samenleving (KISS) Enschede.

Vente, P.J. de (2017) Game of Drones : Exploring the development of unmanned aerial vehicles in public safety organisations.

Verbraak, R. (2021) Co-ownership in renewables and the Endona cooperative.

Verbraak, R.W.M. (2020) National decision-making in the Philippines regarding climate change and the typhoon Haiyan crisis.

Vergert, K.J.A. ten (2020) Verweven maar ook samen? : Een analyse van de economische verwevenheid tussen de twee grootste Twentse gemeenten, Enschede en Hengelo.

Vergert, Koen Johan Anton ten (2018) Legitimacy in the village councils of the municipality of Enschede.

Verhagen, V.T.P. (2015) The Making of Europe by Payment Cards : Hidden Integration in the Era of Neoliberalism. Politics, Finance and Technology from 1992 to 2010.

Verhagen, V.T.P. (2019) 'To Chip or not to Chip?' A critical discourse analyiss on the ethics of RFID implants shaping relevant regulation : A case study of six US states and the EU.

Verheij, Sander (2015) Governance forms regarding municipal services in crisis management. A transaction cost approach.

Verkade, R. (2015) Het meten van cybercrime : validiteit van de door het CBS gebruikte vragenlijst en alternatieve mogelijkheden.

Verkade, Rick (2017) Community police officers and WhatsApp : exploring and explaining the impact of WhatsApp neighborhood prevention groups on policing in a neighborhood.

Verlasevic, Sumedin (2019) Into the mind of a war refugee : an ethnography of refugees from Srebrenica, Bosnia and Herzegovina concerning the integration system in the Netherlands between 1995 and 2007.

Vermeulen, T. (2009) Agressieprotocol: een sociale zaak bij Sociale Zaken : een onderzoek naar de effectiviteit van het agressieprotocol voor medewerkers van Sociale Zaken van de gemeente Utrecht.

Vermeulen, T.J.W. (2021) Analyzing factors driving innovative policies in flood risk management : an analysis of the European Union, the Netherlands, and Belgium.

Vermeulen, T.J.W. (2022) Democratie voor de wind : een onderzoek naar de democratische legitimiteit van de regionale energiestrategieën.

Vermonden, Yvonne (2013) What do the changing rules regarding the ERDF, Interreg and POP mean with regard to the rules of participation and financial regulation for the subsidies and what are the implications for PNO?

Versteeg, Arry (2022) Hybride werken op de weegschaal : een thesis over het welzijn van de medewerker van het RIVM ten tijde van hybride werken. Hoe kan authentiek leiderschap hier helpend in zijn?

Versteeg, D. (2013) In het belang van belanghebbenden: intern toezicht bij woningcorporaties.

Vervloet, B.M.P. (2017) Intermunicipal cooperation on a regional level : research regarding the influence of regional, network and quality of interaction factors on the performance of intermunicipal cooperation in COROP and FUA regions in the Netherlands.

Vervoorn, Mirjam (2020) Samenwerking rondom de overdracht : een onderzoek naar samenwerking rondom de overdracht van kwetsbare ouderen tussen de afdeling E4 van het Medisch Spectrum Twente en samenwerkende zorginstellingen uit de eerste lijn.

Vette, Danny (2010) De maatregel ISD binnen de Penitentiaire Inrichtingen Vught. Een onderzoek naar de gevolgen die de invoering van de maatregel ISD, en in het bijzonder de bijbehorende programma’s, heeft voor het executieve personeel van de PI Vught.

Vikström, Robert D. (2014) European Union police cooperation 1991-2013.

Visschedijk, I.M. (2021) Scenario Studies voor mbo’s in 2030 : de exotische groepsreiziger die via de zorgschool afstudeert tot coachende zorgprofessional.

Visschedijk, M.J.M. (2021) Cross-border workers : the impact of the COVID-19 restrictions.

Visschedijk, Maartje (2022) Maatschappelijk impact beeldbepalende cultuur- en sportevenementen provincie Overijssel : Gefocust op het speerpunt inclusieve samenleving.

Visschedijk, Moni (2014) Co-operation between the Dutch and German police forces at the Euregional level Comparing police co-operation in the EUREGIO and the Euregion Meuse-Rhine.

Visser, D. (2011) Coördineren van hulpverlening voor multiprobleemgezinnen : een onderzoek naar de effectiviteit van verschillende coördinatievormen voor netwerken van hulpverleningsorganisaties voor de problemen van multiprobleemgezinnen.

Visser, Vincent Ruben (2012) The purposeful governance of technology discontinuation: an explorative study on the discontinuation of the incandescent light bulb in the EU.

Vlaskamp, Martijn (2008) AK PARTi: "How comparable is the Turkish AK Parti to European Christian Democratic parties?".

Vlaskamp, Martijn (2009) The role of the European Union in the processes to ban cluster munitions : comparing the role of the EU in the Oslo process to create the Convention on Cluster Munitions and the process to reform the convention on certain conventional weapons.

Vogel, T.R. (2014) Volunteer Firefighters and Their Intention to Remain Active.

Vogelsang, Harpo (2019) An analysis of the EU data protection policy and the significance of the Maximillian Schrems case.

Vogelsang, Kristina-Elisabeth (2014) Making Sense of Macro-Regional Strategies in the EU: Differentiated Integration and the Macro Regions' External Dimension.

Vollert, C. (2016) Lobbying the TTIP : a one-sided (business) story?

Volpert, A. (2016) Citizen involvement in universities' urban planning : a case study of Stadscampus.

Vonhof, J.J. (2008) Self-responsibility in Germany and France : a comparative discourse analysis.

Vonhof, J.J.C. (2011) Malafide woningbemiddeling : een fenomeen achter de voordeur.

Vonk, Jeroen (2019) Citizens' perceptions of governmental responsibilities.

Vonk, Jeroen H.J. (2021) Blockchain certificates : the impact on the organization of public values in higher education.

Voortman, Henrieke (2009) Political Trust; a Matter of Personality Factors or Satisfaction with Government Performance? A study on the influence of personality traits, moods and satisfaction with government performance on political trust.

Voortman, T.P.G. (2019) The Public Debate on Natural Gas Extraction in Groningen: A Shift of Framing and its Regulatory Consequences.

Vor dem Berge, Moritz Frederik (2017) Digital privacy : behaviour and anxieties of a young digital generation.

Vorgers, M.J.M. (2018) Achieving "Spreading excellence and widening participation" without compromising the excellence principle in Horizon 2020.

Voskuil, C.C. (2012) Beslisfactoren van gemeenten om te participeren en te continueren in preventie programma`s voor kinderen met overgewicht.

Vosseler, Inga (2015) Gender equality in the European Union: How do Sweden and Germany implement Gender Mainstreaming? A comparison of the two different welfare state types.

Vree Egberts, L.C. and Damhuis, S.Y. (2012) Sociaal medische indicatie in de gemeente Almelo.

Vreman, T.G.W. (2016) De doorwerking van aanbevelingen in gelaagde stelsels: het domein van waterveiligheid.

Vriend, H.D. de (2008) Compartimering : streefbeeld, gidsprincipe of onderhandeling? : een onderzoek naar de processen uit de compartimeringstudie.

Vries, D.H.M. de (2017) Aligning the work processes of the medical instrument sterilization cycle at the OLVG hospital in Amsterdam : a holistic approach.

Vries, H.G.A. de (2012) Signalen van kindermishandeling - Een onderzoek naar knelpunten die inspecteurs kinderopvang van GGD Twente ervaren bij het doorgeleiden van signalen van mogelijke kindermishandeling door beroepskrachten in de kinderopvang.

Vries, H.G.A. de (2013) Basisregistraties in de knel? Onderzoek naar de noodzaak van een kaderwet voor het stelsel van basisregistraties.

Vries, J.W. de (2019) Explanation of geographical distribution of hemp plantations by different neighbourhood characteristics in Enschede.

Vries, Joost (2004) Aanbestedingsbeleid en marktbenaderingen in de asfaltwegenbouw.

Vries, N.L. de (2016) Jeugdcriminaliteit- De aanpak van problematische jeugdgroepen.

Vries, N.L. de (2015) Een onderzoek naar het op afstand werken met persoonsgegevens.

Vries, P.K. de (2011) Een onderzoek naar vertogen bij de doelbepaling van de Kaderrichtlijn Water.

Vries, W.A. de (2019) Ouderen & problematische schulden : explorerend onderzoek naar bouwstenen voor een risicoprofiel voor 65+ huishoudens welke kans hebben op problematische schulden in de gemeente Hengelo.

Vroom, Nina Sophie (2017) Counter Jihadism on a local level : the implementation of the national Dutch policy ‘Program Integral Approach Jihadism’ on a municipal level.

Waal, M.L.V. de (2014) The choice for Euro : the treaty on stability, coordination and governance through a liberal intergovernmentalist lens.

Waelen, M.C.J. (2019) Brexit Means Brexit: A Substantive Analysis of the Withdrawal of the United Kingdom from the European Union.

Wagenaar, D. (2013) Geoorloofde verschillen : Een onderzoek naar verschillen in de hoogtes van bestuurlijke dwangsommen tussen gemeenten en in hoeverre deze in het licht van rechtsgelijkheid geoorloofd zijn.

Wagenaar, Dirkje (2014) "Should I stay or should I go?" Een onderzoek naar de veronderstelde uitstroom van hogeropgeleide jongeren uit Noordoost-Friesland.

Wagner, Christian (2010) The effectiveness of political conditionality in Latin America.

Wakeren, J.B. van (2014) Blauw eerlijk verdeeld? Een model ter verklaring van wisselende politiesterkte in historische context.

Wakeren, J.B. van (2015) Fighting symptoms or investing in causes? Recognizing and responding to signals of radicalisation using local networks.

Wal, Britt van der (2018) How may I help you? : Factors influencing the preference for instant messaging features of social networking platforms in public service delivery.

Wal, M. van de (2011) Het leven in Lonneker : een onderzoek naar de leefbaarheid in het dorp Lonneker.

Wal, Martijn van de (2012) Support for the Party for Freedom in the Dutch elections in 2010.

Walderveen, D.M.G. van (2022) Emancipation of sexual and gender minority juveniles in residential youth care: A paradoxical example of governmentally.

Waldhausen, Anna (2009) Dementia as a political issue - (de-)familialism in dementia care policies.

Waldmann, Kaja (2016) The EU : a crisis manager of the external dimension of the refugee crisis?

Wallersheim, J. (2013) Cross-border governance in the Vecht river basin : interaction between nature organizations.

Walraven, Kelly and Kucukbal, Hatice (2007) Met zorg aanbesteden : aanbesteden hulp bij het huishouden versus publieke belangen in de zorg.

Wang, Haiyan (2013) Evidence Development and Regulatory Approval of Drugs: A Case Study on Fibrin Sealant.

Wang, L. (2019) Collaborative governance for technological innovation : opportunities and challenges in collaboration in home-based smart care for the elderly in China from the perspectives of multi-stakeholders.

Warbroek, B. (2013) Effectiveness of policy instruments in stimulating renewable energy production in the European Union : room for improvement in the Netherlands.

Warbroek, W.D.B. (2014) Exploring the transition to a low-carbon economy from a bottom-up perspective A comparative case study of implementation processes of local renewable energy initiatives in the Dutch province of Overijssel.

Wasser, M. (2020) "You're forgiven, not forgotten" : The coherence of the right “to be forgotten” in Germany and the EU.

Webbink, K. (2007) Een onderzoek onder de Overijsselse gemeenten naar de uitvoering van de onderzoeksplicht ex art. 213a Gemeentewet : Art. 213a Gemeentewet : Een wettelijke inbedding voor zelfevaluatie of een ‘lastig’ wetsartikel?

Wecker, Fabian (2016) Creating a new international tax policy regime : the presence of European stakeholders in the OECD/G20's BEPS project.

Weerd, E. de (2021) Seeking more appreciation by demonstrating.

Weerd, Jelly Eline van der (2012) De professionele vrijwilliger?: een onderzoek naar competentiebehoeften van wijkraden en adere bewonersorganisaties.

Weerden, E. van der (2008) Samen werkt 't? : een onderzoek naar het verbeteren van de strafrechtelijke handhaving van de Flora- en Faunawet.

Weichert, Thomas (2010) Lisbon Treaty and CFSP: Will there be increased Integration?

Weiser, Maren Katharina (2013) A photoacoustic instrument for diagnosis and monitoring of rheumatoid arthritis - A case study in the field of user involvement.

Weisse, S.A. (2007) The role of culture in changing a region´s image : the case of the Ruhr area.

Weitz, L.A.L. (2012) In the shadow of international remittances : domestic remittances in the rural Dominican Republic.

Weiß, H.E.K.W. . (2016) EU Studies and regional integration: The Latin American Case.

Wel, M.J. van der (2017) The Brexit Roadmap : Mapping the Choices and Consequences During the EU/UK Withdrawal and Future Relationship Negotiations.

Welck, Annette (2009) Nation formation in the European Union, a zone of mutual trust : the role of higher education in nation formation processes, special emphasis on the Bologna Process and its implications for the rise of a European demos.

Wendorff, David (2016) Morally good EU?! : an analysis of morality in the European Union’s development cooperation.

Werner, Sandra (2010) EU gender equality principles in EU accession: a case study of the current EU candidate countries Turkey and Croatia.

Werner, V.W. (2017) Sugar tax: the fiscalisation of childhood obesity?

Wesseloo, K. (2017) Zo rechtvaardig mogelijk? : een onderzoek naar de beoordeling van de rechtvaardigheid van de ZSM-procedure door advocaten.

Wessels, J. (2015) Democratische verankering van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden : Een vergelijkend onderzoek tussen Nederland en Vlaanderen (België).

Westenberg, L.H.C (2021) The citizen, the state and protests in the Netherlands and France during the Covid-19 pandemic.

Westenberg, L.H.C. (2022) Predictive policing: The impact of crime forecasting technology on the performance of the Dutch police force.

Westeneng, J.B. (2007) Outpatient appointment scheduling : an evaluation of alternative appointment systems to reduce waiting times and underutilization in an ENT outpatient clinic.

Westermann, Katrin (2007) The influence of sub-national actors on European cohesion policy : a case study of Saxony.

Westerveld, W. (2012) De ontwikkeling van de wijkagent: in het streven naar contextgedreven werken.

Westerveld, Wim (2010) FC Twente, scoren in de wijk : een evaluatie van de voetbalcursus in het kader van het project Scoren in de wijk, gericht op effecten op het beweegpatroon van de deelnemende kinderen.

Weststrate-Velema, J.B.D. (2010) Werken aan Werk! Een onderzoek naar de discretionaire ruimte binnen het CWI-Enschede.

Whittaker, L.C.E. (2017) Cooperation in Civil Society Organisation Networks And Quality Of Community Care For The Elderly - The case of Buurtzorg in the Netherlands and China.

Wichers, Jeroen (2012) Wie regeren het social media landschap? Een onderzoek naar de rol van social media bij de informatievoorziening van en naar de diverse politieke partijen en politici in Nederland.

Wichers, Jeroen (2014) The maturity of kulturhusen in Overijssel.

Wickemeyer, S. (2013) Reliance and attitudes: A study about the effect of political and institutional trust on postures towards the welfare state among migrants and non-migrants.

Wieberdink, Floris (2006) Van netwerk tot regio : een onderzoek naar de toepassing van regiomarketing en de wijze van samenwerking in het stedelijk netwerk WERV.

Wiebusch, M. (2013) Towards social quality in Europe by integrating its central elements into the prblem solving process : analyzing family group conferences with an inclusive mindset.

Wiegink, S.J.M. and Hesselink, M.M.J. (2014) Item availability restricted.

Wieren, Arno van (2019) Possibilities to intervene : A comparison of the intervention instruments available to supervisory bodies in the Netherlands.

Wiersbin, Natascha (2007) Do/How do countries learn from each other? : a closer look to Germany and Sweden and the fourth pillar of the European employment strategy : equal opportunities and the parental leave system in Germany and Sweden.

Wiersbin, Natascha (2008) Is there a need for a European minimum wage? developments and experiences in the EU with a closer view to Great Britain and Germany.

Wierstra, Berber Aukje (2014) Between Soft Law and Soft Focus: Transposition of national Action plans and Public Policies on Corporate Social Responsibility throughout the EU.

Wigger, E.B.R. (Edward) (2012) Van keukenmes tot pistool : de keuze van het wapen in geweldsdelicten en de effectiviteit van preventieve maatregelen in de politieregio Noord- en Oost-Gelderland.

Wigger, Ruben (2011) Duurzaam autorijgedrag in de gemeente Raalte - Onderzoek naar duurzaam autorijden en factoren die van invloed zijn op het rijgedrag.

Wijnstra, C.A.M. (2016) Implementation process in a post-conflict transition. The case of MATRA PATROL in Serbia.

Wijnstra, M.T.B. (2018) Policy implementation in unstable states : succes and failure of humanitarian aid policies in Haiti.

Wild, G. de (2008) Politieke participatie van kerkgangers.

Wilke, Nina (2008) The impact of demographic challenges on European pension systems : A case study based on a system comparison of Great Britain and Germany.

Willems, Madelon (2021) Shifting towards a more risk- and data- driven supervision of the Wmo and youth care within the municipality of Enschede.

Willering, L.M. (2009) Prestatiessturing in de WSW: een onderzoek naar de relatie tussen prestatiesturing door gemeenten en het geconceptualiseerd effect van de uitvoering.

Winkel, J.W. te (2007) Growing large while staying small : spinning-off as an organizational strategy.

Winning, Jutta (2009) Romania – Europe’s Loophole in the Fight against Organised Crime : The delayed Legislation Process of the Romanian Penal Procedure Code within the Context of the Europeanisation Debate.

Winter, Stephanie (2009) The Europe Direct Network - Are Europe Direct Information Relays an Adequate Means to Fight the Perceived Democratic Deficit? : Experiences From the German Network.

Wischniewski, Anna-Katharina (2010) EU Cooperation in the UN General Assembly: The Development of Common Positions.

Wissmann, S. (2011) The influence of the knowledge-based economy agenda on the integration of Roma : a case study of higher education in Slovakia.

Witte, C. (2017) The EU's Commitments to Sustainable Development: The Contribution of Certifications for Cocoa.

Witte, Franziska (2022) Local referendums and organizational challenges of municipalities in Germany.

Witteveen, Sòny (2020) ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ : bestuurskundig onderzoek naar interdisciplinaire samenwerking tussen het sociaal en fysiek domein, ten behoeve van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet.

Witzel, Linda-Suzan (2015) Higher education in cosmopolitan Europe and cosmopolitan China.

Wohle, C.A.V. (2018) Neurocultural Individualist Ecosystems : what are the prospects for, and the urgency of, a Neurocultural Individualist Ecosystems approach to the assessment and management of risks to complement or replace existing expert-driven or community-driven approaches?

Wolf, Nora (2022) Media Bias of Traditional Media in Coverage of Conspiracy Theories during Covid-19 : A content analysis about how newspapers are reporting on the 5G-conspiracy theory.

Wolf, S. (2013) Financial stability after the global financial crisis: a comparison of the ESRB and the FSOC.

Wolff, C. de (2017) The effects of structural features of cooperation and regions and cultural features on the costs and benefits of intermunicipal cooperation The effects of structural features of cooperation and regions and cultural features on the costs and benefits of intermunicipal cooperation.

Wolterink, N.R. (2008) Lonsdalejongeren : benadering met beleid? : een onderzoek naar de mate van consistentie tussen actorgebonden perspectieven en beleid ten aanzien van lonsdalejongeren in de gemeente Someren.

Wolters, Joanne (2007) Uit een isolement? : de effecten van buurtgerichte sociale activering op de sociale cohesie in de Berflo Es.

Wolters, Robert-Jan (2010) Woningovervallen, oost-west-thuis-best? Inzicht in verdachtenkenmerken, slachtofferkenmerken, motieven en modus operandi bij woningovervallen in de regio Noord- en Oost-Gelderland.

Wullink, V.J. (2014) Examining the pathways national rectors’ conferences select to fortify their lobbying activities in the context of Horizon 2020.

Wölfinger, Inga (2013) EU-labour migration and restricted freedom of movement: Immigration from the new member states to Germany after the 2004 enlargement under the transitional arrangements for workers.

Yao, Yonglin (2017) Civic competence of EU university students.

Yetkin, Mehmet (2018) The transposition of the Patients' Rights Directive in various Member States.

Yihan, Huang (2014) Forms of feminist movement in Europe and China : comparative study in cross-cultural and political perspective.

Yoon, Yeongsool (2013) How does the European Union raise deterrence effect on cartels? Implication for Institutional Development in Republic of Korea.

Yska, D. (2008) Risk communication for water reuse projects.

Yska, Douwe (2009) Van Deltacommissie tot Deltacommissie: De rol van adviescommissies in de besluitvorming over veiligheidsnormen voor hoogwaterbescherming.

Zaag, J. van der (2017) Media, mind & moves.

Zanden, Elke van der (2009) Inbraken in Enschede: woninginbraak en de samenhang met andere criminaliteit.

Zatezalo, Milica (2007) The dual nature of Europeanization : divergent national mechanisms to common monetary and securities markets policy.

Zeddies, Maja-Luise (2008) Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank im Spannungsfeld von Inflation und Wachstum.

Zeelen, J.S.A. (2015) De invloed van werkdruk op de motivatie van academici aan de Universiteit Twente.

Zeeman, N. (2013) Post-familialism and social-political environments : low total fertility rates and values in the European Union.

Zielman, E. (2017) Het ZSM proces: Welke elementen van de ZSM procedure bevorderen en verzwakken de mate van betekenisvolheid van deze vorm van rechtsbedeling in de ogen van de politie?

Zielman, E. (2018) The meaningfulness of ZSM in Groningen.

Zierer, Teresa (2017) The effects of different types of experience abroad in higher education on global skills.

Zijlstra, Hidde (2021) Aligning the interests of Dutch politics and Dutch businesses in the use of artificial intelligence.

Zijlstra, Margot (2020) Assertive Leader Behavior, Gender and Organizational Culture : Towards a Balanced Leadership.

Zijlstra, Pim (2018) Quality agreements in intermediate vocational education: shift towards public value management?

Zijlstra, S.F. (2015) EU Biofuel policy and the negative environmental influences of 'land grabbing'.

Zijverden, Nienke Johanna Helene /N.J.H. van (2019) Europeanisation from the Bottom to the Top: Civil Society Inclusion in Cluj-Napoca : An Exploratory Case Study.

Zoll, M. (2014) Dissatisfaction, Welfare and Democracy: Explaining the link between welfare state service satisfaction and the voting behaviour of dissatisfied voters in the European Union.

Zoll, M. (2016) Benchmarked Regional Innovation in the light of the ‘Innovation Union’ of the Europe 2020 Agenda: A comparative time series analysis on the innovation performance of Nordrhein-Westfalen and its top 31 European reference regions over the last six years (2007-2013).

Zomer, F.L. (2022) The Influence of using the Internet on Citizens' Participation in Politics.

Zomer, F.L. (2023) De bibliotheek Twenterand en haar netwerken : passendheid van netwerkorganisatie bij effectiviteitscondities en het realiseren van wettelijke functies.

Zomerdijk, R.F. (2015) De juiste student op de juiste plek : onderzoek naar de invloed van studentprofiel op academische motivatie.

Zoomer, J.E. (2017) Preserving community initiatives in times of cutbacks: Master Thesis about the strategies of community initiatives during cutbacks to adapt and continue.

Zwart, S. (2019) The limits of EU external relations focusing on the 16+1 initiative with the People’s Republic of China.

Zöllner, Vivien (2021) Stopping Climate Change and Species Extinction simultaneously through Nature-based Solutions - An Analysis of the Biotope Network in Baden-Württemberg.

oude Egbrink, M. (2011) Evaluation of the Interreg IV energy projects in the Euregio.

vogelsang, Kristina-Elisabeth (2010) Minority protection in Europe.

Çakici, Esra (2021) Framing the Middle East : populistic Twitter framing as a new form of Orientalism.

Çakın, B. (2017) Decentralization as a Conflict-Resolution Mechanism on Kurdish Conflict in Turkey: Panacea or Poison?

Çeri, E (2017) Identity settlement of Turkish migrants: an analysis of Turkish migrants about how their religious identities are related to their personal experiences of integrating in a new Western environment.

Öhmke, Josephine (2012) Location attractiveness of Münster according to soft person-related locational factors: trends during the last years.

Öztas, G. (2008) Zorgzaam over de drempel : onderzoek onder Haaksbergse allochtone ouderen.

Đaković, Mr. Goran (2014) The impact of consortium characteristics on credit recognition performance: case study analysis of the Erasmus student mobility in frames of the ECIU consortium for the academic years 2007/2008 to 2011/2012.

Internship Report

Jong, Arvid de (2011) Multichannelbeleid in de gemeente Tynaarlo?

This list was generated on Fri Mar 24 06:02:52 2023 CET.